Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу icon

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу
Скачати 352.52 Kb.
НазваМетодичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу
Сторінка1/3
Дата конвертації19.12.2012
Розмір352.52 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський Політехнічний Інститут ”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИдля студентів II курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ

заочної форми навчання


Київ - 2008

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ заочної форми навчання / Уклад.: Я.С. Грищенко, І.А. Свірепчук. – К.: КПІ, 2008. – 48с.: іл.


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИдля студентів ІІ курсу

факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ

заочної форми навчання


Укладачі: Грищенко Яна Сергіївна

Свірепчук Ірина Алимівна


З М І С Т


Передмова........................................................................................................................4

Unit 1.................................................................................................................................6Unit 2...............................................................................................................................11


Unit 3...............................................................................................................................17


Unit 4...............................................................................................................................23


Unit 5...............................................................................................................................29


Unit 6...............................................................................................................................35


Unit 7...............................................................................................................................41


Список використаної літератури.................................................................................48


^ Мета навчання англійської мови на заочному відділенні


Основною метою навчання студентів англійської мови в технічному вузі є досягнення ними рівня практичного володіння цією мовою, що в умовах заочного навчання означає формування вміння самостійно читати іноземні літературні джерела за своїм фахом з метою здобуття інформації. Ця програма передбачає, головним чином, самостійну роботу студентів. Робота під керівництвом викладача передбачається тільки під час установчих, контрольно – закріплювальних та інших занять, організованих у кожному вузі кафедрами іноземних мов.


^ Вимоги на заліках та екзаменах


Залік. До заліку допускаються студенти, які виконали програмні контрольні роботи і склали тести в обсязі, передбаченому програмою.

Для отримання заліку студент повинен вміти:

 1. Прочитати зі словником незнайомий текст англійською мовою, який містить граматичний матеріал. Форма перевірки – письмовий чи усний переклад. Норма перекладу – 800 – 1000 друкованих знаків за годину письмово чи 1200 – 1500 друкованих знаків за годину усно;

 2. Читати без словника текст, який містить вивчений граматичний матеріал і 10-15 незнайомих слів на сторінку друкованого тексту. Форма перевірки розуміння – передача прочитаного тексту рідною мовою.

Час підготовки – 20 – 25 хвилин.


^ Мовний матеріал


Лексичний мінімум. За повний курс навчання студент повинен мати словниковий запас у 800 загальновживаних слів, який є основою для розширення потенціального словникового запасу до 1200 – 1500 лексичних одиниць.

^ Граматичний мінімум. У процесі навчання студент мусить засвоїти основні граматичні явища і структури характерні для наукових текстів англійською мовою, які подані в посібнику та ілюстративних таблицях.


^ Методичні вказівки


Запропоновані методичні розробки створені для студентів ІІ курсу заочного відділення факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ. Даний посібник має за мету допомогти студенту-заочнику у його самостійній роботі над розвитком практичних навичок правильного читання та перекладу науково-популярної літератури англійською мовою, над придбанням навичок розуміння загального змісту прочитаного уривку з монографії або статті з журналу загальнонаукової тематики без обов’язкового повного та точного перекладу всіх речень з тексту.

Матеріал методичних розробок поділяється на 7 занять. Необхідний для вивчення граматичний матеріал поданий на початку кожного заняття. Практична частина занять вміщує фонетичні вправи до тексту, текст, лексичні вправи після тексту, граматичні вправи, вправи на розвиток мовлення. Тексти методичних розробок виключно професійного спрямування.

Поданий у методичних вказівках матеріал може використовуватися як на аудиторних заняттях, так і для самостійного вивчення.


Unit I


Grammar: 1.Modals (probability)

2.Verb patterns

3.Word Formation


 • Pre-reading exercises


Exercise I. Pronounce the following words and word combinations:


weight - вага

tough - жорсткий

to alloy - сплавляти

mixture - суміш

acid - кислота

ductile - пластичний

utensil - кухонне обладнання

conductivity - провідність

corrosion resistance - стійкість до корозії


^ Exercise II. Read the headline of the text. What do you know about non-ferrous metals? What are they?


 • Reading


Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:


^ NON-FERROUS METALS


Non-ferrous metals are more expensive than ferrous metals and are used only when some characteristics not possessed by iron or steel is essential or desirable in application. These characteristics are: high electrical and thermal conductivity, high corrosion resistance, non-magnetic qualities, light weight etc.

The metals most frequently used to make non-ferrous metal castings are: copper, tin, zinc, nickel, gold, aluminium and lead. Some of the basic non-ferrous metals and their characteristics are described below.

Aluminium is a soft, silvery white metal. It is light in weight, has high corrosion-resistant qualities. Scientists suggest aluminium to be used for automobile and airplane parts. It can be used also for making different light weight objects used in everyday life such as: frames, cooking utensils, chairs.

Nickel is a hard, tough silvery metal. It has high corrosion-resistant qualities and is used for plating other metals such as iron or brass.

Bronze is an alloy containing primarily copper and tin, but other elements may be added to the alloy to increase its properties such as hardness and resistance to wear. The most common bronze is known as straight bronze. Straight bronze is usually the mixture of copper and tin, but there are bronzes which contain zinc and lead, especially the cheap mixtures. Phosphor bronze may be made by adding a little phosphorus to the mixture. If phosphor tin is used and alloyed with the copper, better results will be obtained than if the phosphorus is mixed with the copper. Manganese bronze alloys are usually made by using both copper that contains from 5 to 15 per cent of manganese and copper that contains no manganese.

There is a wide range of use for non-ferrous alloys. Their nature differs greatly from that of the ferrous metals. By varying the proportions of non-ferrous metals, alloys that are hard or soft, weak or strong, can be produced. All non-ferrous castings will take a high polish and will not rust as easily as the ferrous metals, a characteristic that makes them especially useful in wet or damp places. Non-ferrous metals are rather expensive and therefore nowadays scientists try to replace them by some ferrous alloys of lower cost possessing the same properties.


^ Text-based exercises


Exercise III. Translate the following sentences into English:


 1. Щоб зробити залізо корозійно стійким, його можна покрити нікелем.

.……………………………………………………………………………………………


 1. Фосфорну бронзу можна одержати додаванням невеликої кількості фосфору до суміші міді та олова.

……………………………………………………………………………………………

 1. Щоб збільшити міцність бронзи та опір зносу, до її складу можна додати, крім міді та олова, деякі інші елементи.

……………………………………………………………………………………………

 1. В практиці ливарного виробництва кольорові метали намагаються замінити більш дешевими феросплавами, які мають такі ж властивості.

……………………………………………………………………………………………

 1. Алюміній використовується для виготовлення різноманітних предметів побутового вжитку.

……………………………………………………………………………………………

Exercise IV. Continue the following sentences:


 1. Aluminium is ………………………………………………………………………….

 2. Bronze is ………………………………………………………………………………

 3. The characteristics of non-ferrous metals are: ………………………………………..

 4. Nickel is ………………………………………………………………………………

 5. Manganese bronze alloys are usually made of ……………………………………….


Exercise V. Answer the following questions:


 1. What non-ferrous metals do you know?

……………………………………………………………………………………………

 1. What are the main characteristics of non-ferrous metals?

……………………………………………………………………………………………

 1. What metals are used to produce non-ferrous castings?

……………………………………………………………………………………………

 1. Why are attempts made to replace non-ferrous metals by ferrous ones?

……………………………………………………………………………………………

 1. What do you know about bronzes?

……………………………………………………………………………………………


Grammar exercises


Exercise VI. Rewrite the sentences using modal verbs and suitable verb forms:


 1. I’m sure she’s relaxing in her room.

She …………… in her room.

 1. Perhaps the plane arrived late, and that’s why they’re not here.

The plane ……………. late, and that’s why they’re not here.

 1. I don’t believe you failed the exam.

You …………… the exam.

 1. It’s possible that Sam doesn’t like classical music.

Sam …………… classical music.

 1. I’m sure John is not forty-five yet.

John …………… forty-five yet.

 1. It’s possible that he’s living in Paris now.

He …………… in Paris now.

 1. Maybe they lied to me about their adventure.

They …………… to me about their adventure.

 1. It’s quite probable that Bill didn’t win the competition.

Bill …………… the competition.


Exercise VII. Complete the gaps in the sentences with these verbs:must can’t may might might not could
 1. She goes out every weekend, she ……….. have a family.

 2. He looks depressed. He ………. be having some problems.

 3. This woman looks like a politician. She ………. work for the government.

 4. He’s got a very nice suntan. He ………. be working in an office all day.

 5. Her clothes are very expensive. She ………. be earning a lot of money.

 6. He often goes abroad. He ………. be working for the Foreign Office.


Exercise VIII. Put the verbs in brackets into the correct infinitive or the –ing form:

Last weekend Toby’s parents let him (go) to the funfair with his friends. When they arrived they didn’t know which ride (try) first, but someone suggested (start) with the ghost train. Everyone agreed that this was a very good idea. After they had finished (ride) the ghost train, they moved on to the other rides. Toby admitted (be) afraid on the fast roller-coaster, but he was still happy enough (go) on it three times! He and his friends wanted (try) all of the rides but they were too exhausted (do) everything in one day. Toby suggested (come) back the following weekend. Then they all decided (go) home. They all loved (visit) the funfair and they are looking forward to (return) this weekend.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


^ Exercise IX. In the following sentences, two verbs are possible and one is not. Underline the verb that is not possible. Change the sentences using the verbs you underlined:


 1. My father ………………………………to mend my bike.

promised, didn’t mind, tried

 1. She………………………………………….her son to turn down his music.

asked, wanted, made

 1. I going on long walks.

refuse, can’t stand, adore

 1. We…………………………………………..to go shopping.

need, ‘d love, enjoy

 1. She…………………………………………..me do the cooking.

wanted, made, helped

 1. I…………………………………………… working for the bank twenty years ago.

started, stopped, decided


Exercise X. Form as many words as you can using the suffixes: -ful, -less, -ment, -ness, -(a)tion.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


 • Speaking task


Exercise XI. Make up a dialogue on the topic “Non-ferrous metals”.


Unit II


Grammar: 1. Conditionals

2. Passive voice

3. Word Formation


 • Pre-reading exercises


Exercise I. Pronounce the following words and word combinations:


ferrous metals- чорні метали

carbon – вуглець

iron - залізо

silicon - кремній

cast iron - чавун

alloy - сплав

pig iron - чушковий чавун

blast furnace - доменна піч

mould - форма для литва

solidify - затвердівати

casting - виріб з литва


^ Exercise II. Read the headline of the text. What do you know about ferrous metals? What are they?


 • Reading


Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:


^ FERROUS METALS


To produce ferrous metals one can combine iron with carbon, silicon, phosphorus and other elements. Carbon is the most important of all elements to be presented in ferrous alloys. Ferrous metals are used in industry in two general forms: steel and cast iron, which differ in the quantity of carbon content. These two ferrous alloys are derived from pig iron which is produced in a blast furnace in form which is called “a mould”. This process is known as casting. The cast metal is shaped in the mould where it cools and solidifies. Thus one can cast different objects known as castings. The shop where metals are cast is called “a foundry”. Castings are used to produce engines, airplanes and different types of machinery. Steel is iron with a very little carbon content (from 0.05 to 1.7 per cent) which makes it much stronger than iron and is therefore widely used in machine-building. But very much carbon makes steel brittle, which reduces its strength. Therefore the carbon content in steel is confined to certain limits. Cast iron contains a higher percentage of carbon than steel does (more than 2.0 per cent). It is very cheap, in fact, it is the cheapest of all the engineering metals used in machine-building. Grey iron foundries are the most numerous because grey iron can be cast into almost any conceivable shape and size. Grey iron is also adapted to a great variety of castings, such as automobile, gas, steam and hydraulic engine cylinders, bed plates for machines, car wheels, agricultural machinery parts, furnace and stove parts, water pipes, gears and general machinery parts. The nature of the metal used for grey iron castings is such that casting can be made so hard, that ordinary tool steel will not cut them or, on the other hand, so soft that they can be readily machine. However, in comparison with other metals grey iron is weak. The alloy of grey castings is composed of iron, carbon, silicon, phosphorus, manganese and sulphur. These elements are used in different proportions depending on the grade of castings.


 • ^ Text-based exercises


Exercise III. Translate the following sentences into English:


 1. Чорні метали складаються з заліза, сполученого з вуглецем, силіконом, фосфором та іншими елементами.

……………………………………………………………………………………………

 1. Метали звичайно плавляться та відливаються у форми, які мають назву форми для литва.

……………………………………………………………………………………………

 1. Вироби з литва використовуються для виробництва двигунів, літаків та інших виробів.

……………………………………………………………………………………………

 1. Чавун – найдешевший конструкційний матеріал, який використовується в машинобудуванні.

……………………………………………………………………………………………

 1. Сталь містить від 0.5 до 1.7 відсотків вуглецю.

……………………………………………………………………………………………


Exercise IV. Continue the following sentences:


 1. To produce ferrous metals one must combine ………………………………….…….

 2. The shop where metals are cast is called …………………………………………….

 3. Steel is iron ………………………………………………………………………..…

 4. Very much carbon makes steel ………………………………………………………

 5. The alloy of grey castings is composed of ……………………………………………


Exercise V. Answer the following questions:


 1. What elements do ferrous metals consist of?

……………………………………………………………………………………………

 1. What is the most important element present in ferrous metals?

……………………………………………………………………………………………

 1. What are two general forms of ferrous metals?

……………………………………………………………………………………….……

 1. What process is called casting?

…………………………………………………………………………………….………

 1. What is the difference between cast iron and steel?

…………………………………………………………………………….………………


 • Grammar exercises


Exercise VI. Put the verbs in brackets into the correct tense:


 1. He’ll be furious if he ever…………………….. (find out) about this.

 2. The animals at the zoo…………………….. (die) unless they’re fed.

 3. I…………………….. (run) home if I’d known the football match was on TV.

 4. The teacher…………………….. (not/shout) at her if she did her homework.

 5. He…………………….. (buy) a car provided that he passes his driving test.

 6. We…………………….. (miss) the lecture unless we hurry.

 7. If she’d passed her exams, she…………………….. (go) to university.

 8. If I…………………….. (understand) the question, I might be able to answer it.

 9. I…………………….. (tell) you if I should hear from him.

 10. If he…………………….. (forget) his ticket, they wouldn’t have let him in.


Exercise VII. Complete the following sentences with an appropriate conditional clause:


 1. If I found the gun in the street,………………………………………………………..

 2. You wouldn’t have been punished……………………………………………………

 3. If you drink all this juice,……………………………………………………………..

 4. If you drive so fast,……………………………………………………………………

 5. If you should see Mark this evening,…………………………………………………

 6. If you had taken my advice……………………………………………………………

 7. Unless the weather improves,…………………………………………………………

 8. My father would have bought me a bicycle…………………………………………..

 9. He would have been very angry………………………………………………………

 10. If you aren’t enjoying the film,………………………………………………………..


Exercise VIII. Fill in the gaps with the correct passive tense of the verbs in brackets:


 1. A: Have you ever appeared on TV?

B: Actually, I (recently/ask) to take part in a show.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: When will I have my car?

B: It (deliver) to your house the day after tomorrow.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: So, when did they tell you about the robbery?

B: I (inform) by the police as soon as they found out.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Why can’t we go over the bridge?

B: Because it (repair) at the moment.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: I am tired.

B: So am I. But these reports must (type) before we leave.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Who looks after your baby when you are at work?

B: Well, He (look after) by my mother.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Those pictures are beautiful.

B: They (paint) by my father while he was on holiday last summer.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Who does the washing-up in your house?

B: The dishes (wash) by my brother and then they (dry) by my sister.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Why can’t I use your car?

B: Because it (service) at the moment. You can take mum’s car if you want.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Did you post the letters?

B: No, they (already/post) by the time I came in.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: What will happen to the criminals?

B: They (punish) for their crimes.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: That’s a very pretty tablecloth.

B: It (give) to me last year for my birthday.

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Have you moved house yet?

B: Yes. The last boxes (just/move).

……………………………………………………………………………………………

 1. A: Have you heard about Jack?

B: Yes, he (promote) to senior manager.

……………………………………………………………………………………………


^ Exercise IX. Fill in the active or passive form of the verbs in brackets:


Mrs. Wilson is a rich young lady. She (live) in a big house on the outskirts of the city with her husband and her two dogs. Every day Mrs. Wilson (take) into the city centre. Her car (drive) by her chauffeur. She then (go) shopping in her favourite shops. Her bags (carry) by the chauffeur. Mrs. Wilson (buy) lots of things every week. She (need) lots of clothes because she goes to lots of parties. In fact, the week she (invite) to a big birthday party which (hold) in a large mansion in the country. All of her friends will be there, so Mrs. Wilson (look forward) to it very much.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


Exercise X. Form nouns by adding the suffix –er (-or) to the following verbs: to design, to regulate, to invent, to compute, to record, to process, to programme, to manipulate, to research, to compress, to build, to translate.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


 • Speaking task


Exercise XI. Suppose you are at the conference. Speak on the topic “Ferrous metals”.


Unit III


Grammar: 1. Noun+noun construction

2. Passive voice and conditionals (Revision)

3. Word Formation


 • Pre-reading exercises


Exercise І. Pronounce the following words and word combinations:


biodegradable – схильний до мікробіологічного руйнування

establishment – створення, формування

harmful – шкідливий, нищівний

heredity – спадковість

interferon – інтерферон

patentable matter – виключна матерія, речовина

splicing – зрощування

substance – матерія, речовина

Supreme Court – Верховний Суд

toxic wastes – токсичні відходи


^ Exercise ІІ. Read the headline of the text. What do you know about biotechnology? What does it deal with?


 • Reading


Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:


BIOTECHNOLOGY


Biotechnology is the application to industry of advances made in the techniques and instruments of research in the biological sciences. It is the use of living cells and bacteria for industrial and scientific purposes.

The growth of the field of biotechnology is closely linked to the development in the 1970s of genetic engineering. The term initially meant any of a wide range of techniques for modifying or manipulating organisms through heredity and reproduction. Now the term denotes the narrower field of recombinant-DNA technology, or gene cloning, in which DNA molecules from two or more sources are combined, either within cells or in test tubes, and then inserted into host organisms in which they are able to reproduce. This technique is used to produce new genetic combinations that are of value to science, medicine, agriculture, or industry.

Substances that have been produced with the help of genetic engineering include human interferon (a substance that your body produces to protect itself from viruses), human insulin, and human growth hormone. The techniques of genetic engineering – splicing, transplantation, and chemical replantation of repressed, non-functional genes – also offer the possibility that a number of heredity disorders may be "corrected" by manipulation. Recombinant-DNA techniques in conjunction with the development of a technique for producing monoclonal antibodies (antibodies produced by single clones of antibody-producing cells) have made an evident impact on medical diagnosis and oncology. Another important use of genetic engineering is the production of bacteria used to biodegrade (biodegradable substances can be broken into very small parts by bacteria so that they are not harmful to the environment) oil spills and toxic wastes.

Biotechnology had its origins in a 1980 decision by the U.S. Supreme Court that "a live human-made microorganism is patentable matter". This ruling resulted in the establishment of a number of commercial biotechnology firms – among them Genentech, Biogen, New England BioLabs, Cetus, and Genex – that manufacture quantities of genetically engineered substances for a variety of mostly medical, agricultural and ecological uses.


 • ^ Text-based exercises


Exercise III. Translate the following sentences into English:


 1. Біотехнологія – це використання живих організмів та біологічних процесів у промисловому виробництві.

…………………………………………………………………………….………………

 1. Зростання біотехнології тісно пов'язаний з становленням у 1970х роках генетичної інженерії.

…………………………………………………………………………….………………

 1. Техніка клонування генів використовується для винаходження нових генетичних комбінацій, що мають наукову цінність.

…………………………………………………………………………….………………

 1. За допомогою генетичної інженерії отримують такі речовини, як інтерферон, інсулін та гормон росту людини.

…………………………………………………………………………….………………

 1. Багато комерційних фірм виробляє генетично модифіковані речовини для використання у медичній, сільськогосподарській та екологічній сферах.

…………………………………………………………………………….………………


^ Exercise IV. Match the words with the descriptions:


a).genetic

engineering

The simplest and smallest forms of life.

b).human

interferon

Application to industry of advances made in the biological sciences.

c).biotechnology

The directed alteration of genetic material.

d).bacteria

The smallest unit of living matter that can exist on its own.

e).cell

A substance that your body produces to protect itself from viruses.
1.
2.
3.
4.
5.

Exercise V. Answer the following questions:


 1. What substances can be produced with the help of genetic engineering?

…………………………………………………………………………….………………

 1. What is a live human-made microorganism?

…………………………………………………………………………….………………

 1. What do the techniques of genetic engineering include?

…………………………………………………………………………….………………

 1. What is biodegradable substance?

…………………………………………………………………………….………………

 1. What is the original rule of biotechnology?

…………………………………………………………………………….………………


 • Grammar exercises


Exercise VI. Translate the following groups of nouns, paying attention to the meaning of the words:


Satellite biology, molecular biology, space biology, marine biology, laser chemistry, rain chemistry, rubber chemistry, water chemistry, management technology, mining technology, hybrid technology, plasma technology, rolling technology.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………


^ Exercise VII. Form the right groups of nouns, paying attention to the meaning of the words. Translate them into Ukrainian:


 1. high-temperature
 1. chemistry

………………………………...

 1. mixed-signal
 1. technology

………………………………...

 1. industrial robot

 1. chemistry

………………………………...

 1. radar-rainfall
 1. physics

………………………………...

 1. high-end

 1. technology

………………………………...

 1. low-conductivity

 1. technology

………………………………...

 1. coal fuel

 1. physics

………………………………...

 1. solid-state

 1. technology

………………………………...

 1. high-energy

 1. technology

………………………………...Exercise VIII. Translate the sentences correctly paying attention to the underlined verbs:


1. It is quite evident that not every experiment can be relied upon.

……………………………………………………………………………………………

2. The problem was not dealt with.

……………………………………………………………………………………………

3. Many questions were answered correctly.

……………………………………………………………………………………………

4. The development of physics was greatly influenced by the discovery of radioactivity.

……………………………………………………………………………………………

5. These conditions, however, will be objected to by other scientists.

……………………………………………………………………………………………

6. The increase of temperature was taken account of in calculating the value.

……………………………………………………………………………………………

7. The advantage of this technique over others was recognized by many scientists.

……………………………………………………………………………………………

8. Which method will be preferred depends entirely on circumstances.

……………………………………………………………………………………………


Exercise IX. Fill in the blanks with by or with. Translate the sentences into Ukrainian:


 1. This is affected ….. heating.

 2. They were extremely pleased ….. the results.

 3. ….. such systems these objectives are readily explained.

 4. Peace cannot be kept ….. force.

 5. They should be provided ….. tools, techniques and terminology.

 6. The necessary amount of energy is provided ….. a mechanical system


Exercise X. Form the nouns from the following verbs according to the model and translate them:

Model: explore – exploration

develop – development


to achieve - ………………..…

to communicate - …………….

to determine - ………………..

to invent - ………………..…..

to investigate - ……………….

to retain - …………………….

to stimulate - …………………

to transmit - ………………….


 • ^ Speaking task


Exercise XI. What do you know about genetically modified products? Compare two pictures (Picture 1,2) and define the differences between them. Discuss this topic with your partner. You can use such words and word combinations as: on the left, on the right, the same age and variety as, deterioration, spoilage, genetically modified tomatoes, to stay fresher for longer, gene, to block the normal production of ethane, plant hormone, to promote ripening.
Picture 1. Natural tomatoes Picture 2. Genetically modified tomatoes


Unit IV


Grammar: 1. Indirect questions

2. Reported speech:

a). statements

b). questions

c). commands

3. Word Formation


 • Pre-reading exercises


Exercise І. Pronounce the following words and word combinations:


attribute – властивість, відмітна риса;

to burn – горіти, палати;

clarification – прояснення, роз’яснення;

concern – відношення, причетність;

constituent substance – складова речовина;

discovery – виявлення, відкриття;

extensive – всебічний, вичерпний;

flammable – горючий;

host – сукупність;

oxygen – кисень;

species – вид;

artificially – штучно;

subatomic domain – субатомна сфера;

quicklime – негашене вапно.


^ Exercise ІІ. Read the headline of the text. What do you know about chemistry and its history? What are the prominent scientists in this field? • Reading


Read closely the text, translate it into Ukrainian and try to retell it:

  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів I курсу
Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів феа, теф, іее заочної форми навчання / Уклад.: Т. В. Варянко,...

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів II курсу
Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів феа, теф, іее заочної форми навчання / Уклад.: Т. В. Варянко,...

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів I курсу
Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів фс, впі заочної форми навчання/ Уклад.: З. П. Овчаренко,...

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів II курсу
Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів фмм, фс, впі, фп заочної форми навчання / Уклад.: З. П....

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів II курсу
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів II курсу ртф, фіот, факс, фел, іпса, ітс, фпм заочної форми...

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів I курсу
Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів I курсу ртф, фіот, факс, фел, іпса, ітс, фпм заочної форми...

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів I курсу факультетів хтф, іфф, зф
Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів хтф, іфф, зф заочної форми навчання / Уклад.: Я. С. Грищенко....

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування" для студентів напряму підготовки 050101 „Комп'ютерні науки" для всіх форм навчання
Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування"....

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...

Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІІ курсу iconМетодичні вказівки для практичних занять з курсу "Економіка, організація с г. виробництва в апк"
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи