Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів icon

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Скачати 235.92 Kb.
НазваПоложення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
Дата конвертації21.02.2013
Розмір235.92 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /_нструкц_х Б_олог_я.doc
2. /kabinet_osnov_ekologii.doc
3. /Б_олог_я Перел_к необх_дних документ_в каб_нету.doc
4. /Б_олог_я Положення каьинети nakaz_MON_#601_20.07.2004.doc
5. /Б_олог_я нормативни док живий куточок.doc
З охорони праці № під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці
Положення про тренінговий навчальний кабінет з основ здоров'я вступ
Закон України Про освіту Закон України Про загальну середню освіту Державний стандарт базової і повної середньої освіти Національна доктрина розвитку освіти Конвенція про права дитини
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів По состоянию на 27 марта 2007 года міністерство освіти І науки україни нака з 20. 07. 2004 n 601 Зареєстровано в Міністерстві
Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Н А К А З


№ 456 від 09.08.2002

м.Київ


Про затвердження Положення

про куточок живої природи

загальноосвітніх і позашкільних

навчальних закладів


На виконання Закону України “Про позашкільну освіту” та з метою підвищення якості проведення навчальних практичних занять з предметів природничого циклу, здобуття поглиблених знань, формування практичних умінь і навичок учнів (вихованців) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів


НАКАЗУЮ:


 1. Затвердити Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, що додається.


2. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів до відома керівників навчальних закладів.


3. Контроль за виконанням наказу покласти на департамент розвитку загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти (Романенко В.П.).


Т.в.о. Міністра А.М.Гуржій


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

№ 456 від 09.08.2002


Положення

про куточок живої природи загальноосвітніх

і позаішкільних навчальних закладів


1. Запальна частина

1.1. Куточок живої природи є складовою частиною кабінет (відділ) лабораторії, класу) біології загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі навчальні заклади)

1.2. Куточок живої природи створюється для проведення навчальних, практичний занять, передбачених навчальними програмами з предметів природничого циклу, з метою здобуття поглиблених знань про живі організми формування практичних умінь та навичок вивчення спостереження та догляду за рослинами і тваринами організації позакласної дослідницької та природоохоронної роботи учнів (вихованців)


2. Вимоги до функціонування куточка живої природи

2.1. Площа куточка живої природи, місце розташунання, кількісний і видовий склад рослин і тварин визначаються відповідно до кількості учнів (вихованців) у навчальному закладі та з урахуванням місцевих умов.

2.2. У куточку живої природи утримуються набільш характерні представники рослинного світу (водорості, вищі рослини) і тваринного світу (риби, земноводні, плавуни, ссавці) відповідно до навчальних програм і предметів природничого циклу.

Для утримання рослин може створюватись теплиця, парничок, флораріум (вологий, сухий), для тварин - тераріум, акватераріум, акваріум.

Куточок живої природи забезпечується необхідним обладнанням та інвентарем,

2.3. Куточок живої природи може мати:

експозиційну частину (відділки);

навчально-дослідну частину (відділки);

відділок лабораторно-селекційної роботи;

підсобні приміщення.

2.4. В експозиційній частині куточка живої природи можуть розміщуватися декоративні акваріуми, акватераріуми, віваріуми та флораріуми (експозиції можуть бути комплексними чи тематичними).

Кількісний та видовий склад в експозиційній частині визначається керівником куточка живої природи з урахуванням місцевих умов і наявності експозиційних майданчиків.

2.5. Навчально-дослідна частина куточка живої природи включає об'єкти, кількісний і видовий склад яких передбачено навчальними програмами з природознавства, біології та екології, окремих факультативних курсів.

2.6. Відділок лабораторно-селекційної роботи створюється з метою вивчення, спостереження, догляду та розмноження представників рослинного і тваринного світу куточка живої природи за наяівності умов для утримання, розмноження та вирощування, збереження рослин і тварин, а також наявності необхдної кількості місць для роботіи учнів (вихованців).

2.7. У підсобному приміщенні куточка живої природи зберігається обладнання, інвентар і прилади для догляду за рослинами і тваринами, комплекти робочого одягу та аптечка першої допомоги. У підсобному приіміщенні встановлюється протипожежний інвентар.

2.8. У куточку живої природи і забороняється утримувати отруйні рослини і тварин, рослини і тварин, продукти життєдіяльності яких є алергенами, хворих тварин і тварин місцевої фауни (особливо ссавців), які можуть бути носіями небезпечних для людини хвороб.


3. Організація і зміст роботи

3.1 Куточок живої природи створюється за рішенням керівника навчального закладу з урахуванням його матеріально-технічного забезпечення.

3.2. Навчально-виховна і навчально-дослідницька робота в куточку живої природи здійснюється за окремим планом, який розробляється з урахуванням навчальних програм з природознавства, біології та екології і відповідно до навчальних планів і програм гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу.

3.3. План роботи куточка живої природи включає:

 • планування і розміщення експозиційних площ, формування видового і кількісного складу представників рослинного і тваринного світу;

 • графік і план роботи класів, гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу в куточку живої природи;

 • календарні строки і порядок виконання учнями (вихованцями) досліджень і спостережень за визначеною тематикою.

3.4. Основними напрямами діяльності учнів (вихованців) у куточку живої природи є проведення систематичних спостережень за ростом і розвитком рослин і тварин і різноманітних дослідів.

Діяльність учнів (вихованців) здійснюється під керівництвом учителя, керівника гуртка, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу.

Для роботи в куточку живої природи залучаються учні (вихованці) 2-11 класів навчального закладу шляхом формування ланок. Кількість учнів (вихованців) у ланці становить від 2 до 5 осіб.

Догляд за тваринами і рослинами здійснюється учнями (вихованцями) за графіком відповідно до вимог утримання рослин і тварин.

3.5. Керівником куточка живої природи є завідувач, який призначається директором навчального закладу із числа вчителів біології, педагогічних працівників, керівників гуртків, груп і а інших творчих об'єднань.

3.6. Завідувач куточка живої природи за його власним бажанням може бути звільнений від обов'язків класного керівника, керівника гуртка, групи та іншого творчого об'єднання навчального закладу

3.7. Завідувач куточка живої природи:

 • відповідає за стан та умови утримання, зберігання рослин і тварин, організацію навчально-виховної роботи з учнями в куточку живої природи,

 • підбиває разом з класними керівниками, керівниками гуртків, груп та інших творчих об'єднань підсумки навчально-виховної роботи з учнями (вихованцями) на базі куточка живої природи;

 • організує виставки та тематичні, комплексні експозиції для демонстрації результатів роботи класів або гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу;

 • координує роботу вчителів початкової школи, вчителів біології, екології та керівників гуртків, груп та інших творчих об'єднань еколого-натуралістичного профілю з організації та проведення спостережень і дослідницької роботи учнів (вихованців) у куточку живої природи;

 • визначає кращі експонати;

 • спільно з вчителями початкової школи, вчителями біології, екології та керівниками гуртків, груп та інших творчих об'єднань еколого-натуралістичного профілю підводить підсумки дослідницької роботи учнів (вихованців);

 • надає допомогу вчителям початкової школи, вчителям біології, екології та керівникам гуртків, груп та інших творчих об'єднань еколого-натуралістичного профілю при виготовленні наочних посібників та іншого матеріалу;

 • проводить інструктаж учителів, керівників гуртків та інших творчих об'єднань навчального закладу щодо організації навчально-виховної роботи учнів (вихованців),

 • відповідає за виконання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог;

 • складає план навчально-дослідницькоі роботи учнів на початку поточного навчального року ;

 • звітується перед педагогічною радою навчального закладу про здійснену навчально-виховну і дослідницьку роботу в куточку живої природи;

 • спільно з учителями, керівниками гуртків, груп та інших творчих об'єднань навчального закладу визначає кращі роботи, експонати чи об'єкти за результатами навчально-дослідницької роботи учнів;

 • подає пропозиції керівнику навчального закладу, педагогічній раді щодо удосконалення діяльності куточка живої природи, використання коштів, матеріально-технічного забезпечення та реалізації отриманої продукції

3.8. Учителі та керівники гуртків навчального закладу, що проводять заняття на базі куточка живої природи, під час навчально-дослідницької роботи чи догляду за рослинами, тваринами куточка живої природи:

 • забезпечують дотримання учнями (вихованцями) правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних вимог,

 • відповідають за збереження обладнання, інвентарю та об'єктів рослинного і тваринного світу, що утримуються в куточку живої природи;

 • організують раціональний режим праці і відпочинку учнів.


4. Охорона праці учнів

4.1. Згідно з правилами внутрішнього розпорядку навчального закладу з учнями (вихованцями), які залучаються до проведення дослідницької роботи та догляду за рослинами і тваринами куточка живої природи, проводяться заняття, які організує спеціаліст (вчитель біології, керівник гуртка, групи та іншого творчого об'єднання еколого-натуралістичного напряму).

4.2. Навчально-дослідницьку роботу та догляд за рослинами і тваринами учні здійснюють лише в денний час, при цьому забороняється робота учнів з отрутохімікатами та хворими тваринами;

4.3. Керівники гуртків та вчителі, які здійснюють керівництво роботою в куточку живої природи, несуть повну відповідальність за дотримання трудового законодавства, правил, норм, інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.


Заступник начальника головного

управління нормативного

забезпечення та взаємодії з регіонами Є.Р. Чернишова


Додаток 1

Матеріально-технічне забезпечення куточка живої природи


Назва приладдя та обладнанняКількість

Початкова

школа

Основна і

старша школа

1

2

3

1. Флораріуми
2

2. Тераріуми

- для плазунів

- для земноводних1


1

1

3. Акваріуми

- декоративний (100-200 л)

- видовий (циліди, соми, живородні 100-200 л)

- для розмноження (15-30 л)

- для підростання молоді (15-100 л)


1

1

1


2

2

1-3

1-3

2-3


3

8-10

4. Віварії:

- клітки для утримання ссавців

- клітки для утримання птахів


2

2


5-6

5-10

5. Обладнання:

- мікрокомпресори

- фільтрувальні пристрої

- терморегулятори

- термокабелі для підігріву

- тераріумів

- рефлектори для денного підігрів тераріумів

- обладнання для догляду за акваріумами і тераріумами


- освітлювальні прилади


2

2

7

4


1

1-2 у залежності

від місцевих

умов

10


5-10

5-6

20

15-20


3-9

3-9 у залежності

від місцевих

умов

30


Заступник начальника головного

управління нормативного

забезпечення та взаємодії з регіонами Є.Р. Чернишова


Додаток 2

СПИСОК

рослин, рекомендованих для вирощування в куточку живої природи


 1. Родина Акантові

Белопероне

Acanthaceae

Beioperone

2.Родина Амарилісові

Амариліс

Гемантус

Гіпераструм

Клівія

Amaryllidaceae


Amaryllis

Haemanthus

Hippeastrum

Clivia

3.Родина Ароїдні

Аглаонема

Алоказія

Антуріум

Діфенбахія

Монстера

Спатіфіллюм

Філодендрон

Araceae


Aglaonema

Alocasia

Anthurium

Diffenbachia

Monstera

Spathiphyllum

Philodendron

4.Родина Аспарагусові Аспарагус

Asparagaceae


Asparagus

5.Родина Балзамінові Бальзамін

Balsaminaceae


Impatiens

6.Родина Бегонієві

Бегонія

Begoniaceae


Begonia

7.Родина Бромелієві

Ананас

Більбергія

Ехмея

Bromeliaceae


Ananas

Billbergia

Aechmea

8.Родина Вересові

Азалія індійська,

або рододендрон індійський

Ericaceae


Azalea indica

Rhododendron indicum

9.Родина Геснерієві

Аіменес

Сенполія,

або узамбарська фіалка Синінгія, або глоксинія

Gesneriaceae


Achimenes

Saintpaulia


Sinningia

10.Родина Губоцвіті Плектрантус

Lamiaceae


Plectranthus

11 .Родина Діоскорейні Діоскорея

Dioscoreaceae


Dioscorea

12.Родина Кропивові

Пеліонія

Urticaceae


Pellionia

13.Родина Лаврові

Лавр благородний

Lauraceae


Laurus nobilis

Н.Родина Лілійні

Аспідістра

Глоріоза

Хлорофітум

Liliaceae


Aspidistra

Gloriosa

Chlorophytum

15.Родина Марантові

Калатея

Маранта

Marantaceae


Calathea

Maranta

16.Родина Миртові

Акка,або фейхоа

Евкаліпт

Мирт

Myrtaceae


Acca

Eucalyptus

Myrtus

17.Родина Молочайні

Молочай блискучий

Euphorbiaceae


Euphorbia milii

18.Родина Пальмові Фінік канарський, або фінікова пальма

Palmae

Phoenix canariensis

19.Родина Адіантові

Адіантум

Adiantaceae


Adiantum

20.Родина Аспленієві Аспленіум бульбоносний

Aspleniaceae


Asplenium bulbiferum

21.Родина Давалієві Нефролепіс

Davalliaceae


Nephrolepis

22.Родина Первоцвіті

Цикламен

Primulaceae


Cyclamen

23.Родина Перцеві

Пеперомія

Piperaceae


Peperomia

24.Родина Ранникові Кальцеолярія

Scrophulariaceae


Calceolaria

25.Родина Рутові

Цитрус

Rutaceae


Citrus

26.Родина Шовковицеві

Фікус пружний

Інжир

Moraceae


Ficus elastica

Ficus carica

27.Родина Агавові

Агава

Agavaceae


Agave

28.Родина Айстрові

Хрестовник

Asteraceae


Senecio

29.Родина Асфоделові

Алое

Гавортія

Гастерія

Asphodelaceae


Aloe

Haworthia

Gasteria

30.Родина Драценові Сансев"єра

Dracaenaceae


Sansevieria

31.Родина Кактусові

Епіфіллюм (філокактус) Еххінопсис

Мамілярія

Опунція

Зігокактус

Cactaceae


Epiphyllum

Echinopsis

Mamillaria

Opuntia

Zygocactus

32.Родина Ластівневі

Стапелія

Хойя

Asclepiadaceae


Stapelia

Hoya

33.Родина Товстянкові Каланхое

Ехеверія

Очиток

Товстянка

Бріофіллюм

Crassulaceae


Kalanchoe

Echeveria

Sedum

Crassula

Bryophyllum

34.Родина Мальвові

Гібіскус (троянда китайська)

Malvaceae


Hibiscys rosa-sinensis

35.Родина Геранієві Пеларгонія зональна

Geraniaceae


Pelargonium

36.Родина Аралієві

Плющ звичайний

Araliaceae


Hedera helix

37.Родина Осокові

Циперус

Cyperaceae


Cyperus


Заступник начальника головного

управління нормативного

забезпечення та взаємодії з регіонами Є.Р. Чернишова


Додаток 3

СПИСОК

тварин, рекомендованих для утримання в куточку живої природи


Комахи:
Палочник індійський

Carausius morosus

Палочник в"єтнамський

Extradentatum

Цвіркун хатній

Gryllus domesticus

Цвіріун польовий

Gryllus campestris

Шовкопряд тутовий

Bombyx mori

Шовкопряд дубовий

Antherala pemyi

Богомол звичайний

Mantis religiosa

Земноводні:
Квакша звичайна

Hyla arborea

Квакша японська

Hyla japonica

Квакша блакитна (австралійська)

Litoria caerulea

Квакша гігантська (австралійська)

Litoria infrafrenata

Жаба шпорцева

Xenopus laevis

Тритон гребінчастий

Triturus cristatus

Тритон звичайний

Triturus vulgaris

Тритон гольчастий

Pleurodeles waltii

Аксолотль

Ambystoma tigrinum

Плазуни:
Ящірка прудка

Lacerta agilis

Ящірка зелена

Lacerta viridis

Еублефар плямистий

Eublepharis macularius

Вуж звичайний

Natrix natrix

Вуж водяний

Natrix tesselata

Черепаха болотяна

Emys orbicularis

Черепаха червоновуха

Pseudoemys scripta

Черепаха степова

Testudo horsfieldi

Птахи:
Нерозлучник рожевощокий

Agapomis roseicollis

Нерозлучник масковий

Agapomis personata

Папуга хвилястий

Melopsittacus undulatus

Папуга німфовий (карелла)

Nymphicus hollandicus

Канарка

Serinus canaria

Рисовка

Munia oryzivora

Амадина зеброва

Taeniopygia guttata

Амадина японська

Lonchura striata var domestica

Ссавці:
Свинка морська

Cavia parcellus

Хом"ячок сирійський або золотистий

Mesocricetas auratus

Хом"ячок джунгарський

Phodopus sungarus

Піщанка монгольська

Meriones unguiculatus

Піщанка велика

Rhombomys opimus

Дегу

Octodon degu


Заступник начальника головного

управління нормативного

забезпечення та взаємодії з регіонами Є.Р. Чернишова

Додаток 4

СПИСОК

рослин і тварин, рекомендованих для утримання в шкільному акваріумі


Холодноводний акваріум

1.Риби
- карась

Carassius carassius

- пічкур

Gobio gobio

- колючка дев"ятиголкова

Pungitius pungitius

- в"юн

Misgumus fossilis

- верховодка

Leucaspius delineatus

2.Молюски
- котушка

Planorbis sp

- фіза

Physa fontinalis

3.Рослини
- ряска мала

Lemna minor

- вольфія

Wolfia arrhiza

- елодея канадська

Elodea canadensis

- роголисник темно-зелений

Ceratophyllum demeisum

- латаття біле

Nymphaea alba

- глечики жовті

Nuphar luteum

- водяний мох

Fontinalis antipyretica

Тепловодний акваріум

1.Риби
- гупі

Poecilia reticulata

- пецилія

Xiphophorus maculatus

- меченосець

Xiphophorus helleri

- скалярія

Pterophyllum scalare

- риба-папуга

Pelvicachromis pulcher

- півник

Betta splendens

- макропод

Macropodus opercularis

- гурамі блакитний

Trichogaster trichopterus sumatranus

- сомик крапчастий

Corydoras paleatus

- вуалехвіст

Carassius auratus auratus

- кардинал

Tanichthys albonubes

2.Молюски
- ампулярія

Ampullaria sp

- меланія

Melanoides tuberculata

- котушка червона

Planorbis corneus var rubra

З.Рослини
- мох яванський

Vesicularia dubyana

- річчія плавуча

Riccia fluitans

- папороть крилоподібна

Microsorium pteropus

- валіснерія спіральна

Vallisneria spiralis

- кабомба водяна

Cobomba aquatica

- людвіпя повзуча

Ludwigia repens

- номафіла пряма

Nomaphila stricta

- гігрофіла багатонасінна

Hygrophila polysperma

- перистолисник різнолисний

Myriophyllum heterophyllum

- ротала індійська

Rotala indica

- ехінодорус амазонський

Echinodorus amazonicus


Заступник начальника головного

управління нормативного

забезпечення та взаємодії з регіонами Є.Р. Чернишова

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів
На виконання Закону України “Про позашкільну освіту” та з метою підвищення якості проведення навчальних практичних занять з предметів...

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх І позашкільних навчальних закладів заявка на участь у ІІ етапі Всеукраїнського зльоту учнівських лісництв загальноосвітніх І позашкільних навчальних закладів
Положення про Всеукраїнський зліт учнівських лісництв загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення проведення міського фестивалю «Степові джерела» серед колективів загальноосвітніх шкіл, дитячо-юнацьких центрів, позашкільних навчальних закладів
У фестивалі беруть участь учні навчальних закладів міста, вихованці центрів естетичного виховання та позашкільних закладів віком...

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти І закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, затверджене наказом Міністерства освіти України від 05. 03. 96 N 66
Затвердити Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів (додається)

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про атестацію середніх загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладів освіти І закладів освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, затверджене наказом Міністерства освіти України від 05. 03. 96 N 66
Затвердити Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів (додається)

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про огляд-конкурс готовності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів м. Кіровограда до роботи у 2012/2013 навчальному році (додаток 2)
З метою встановлення рівня готовності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста до роботи в новому навчальному...

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про Всеукраїнський зліт учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх І позашкільних навчальних закладів заявка
На участь у Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних...

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про огляд-конкурс готовності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів м. Кіровограда до роботи у 2011/2012 навчальному році (додаток 2)
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27. 05. 2011 №249 "Про підготовку та організований початок 2011/2012 навчального...

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПро внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів з урахуванням вимог статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) н а к а з у ю
Внести зміни до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconПоложення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів позашкільних навчальних закладів
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785, та з метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільних...

Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів iconНаказ №340 м. Кіровоград Про підсумки IV обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних закладів
«Про проведення IV обласного огляду-конкурсу роботи позашкільних навчальних закладів» та від 28 грудня 2009 року №531 «Про хід IV...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи