Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі icon

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі
Скачати 225.97 Kb.
НазваМетодична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі
Дата конвертації17.03.2013
Розмір225.97 Kb.
ТипДокументи
джерело


Анотація


Нестандартний урок-подорож по темі «Нітрати» з використанням елементів методик формування критичного та креативного мислення. Подорожуючи Країною Нітратів, учні вивчають номенклатуру, фізичні та хімічні властивості солей нітратної кислоти, практичне використання цих речовин у житті людини, негативний вплив нітратів на здоров’я, шляхи зменшення вмісту нітратів у овочах. Ознайомлення із проектами «Нітрати — наші друзі» і «Нітрати — наші вороги» закінчується пошуком відповіді на питання: «Як потрібно ставитися до нітратів?». Вправа «Точка зору» розвиває критичне мислення учнів, привчає аналізувати об’єкт чи явище з різних точок зору. Обговорення проблемної ситуації та завершення незакінчених запитань активізує нестандартне, творче мислення. Тема «Нітрати» є важливою в курсі хімії і відіграє велику роль у формуванні інформаційної компетентності, яка передбачає не тільки вміння здобувати інформацію, а й осмислювати та використовувати її в житті, сприяє підвищенню інтересу до предмета та активізує розумову діяльність учнів. Адже сучасна людина повинна мати необхідні знання про речовини, які впливають на якість питної води та продуктів харчування, вміти конструктивно використовувати ці знання.


^ Методична розробка уроку

Тема: Нітрати


Цілі: оволодіння учнями новими знаннями про номенклатуру, фізичні, хімічні властивості та застосування нітратів, формування в учнів навиків складання хімічних рівнянь реакцій термічного розкладу нітратів; на прикладі нітратів обговорити проблему забруднення продуктів харчування хімічними речовинами, ознайомити із запобіжними заходами потрапляння в організм людини;


розвивати креативне і критичне мислення, вміння самостійно аналізувати, робити висновки, сприяти розвиткові вміння виділити головне в пізнавальному об’єкті та розглядати його з різних точок зору; формувати вміння швидко і чітко формулювати свої думки, логічно викладати їх і обстоювати свою точку зору; вдосконалювати навики самостійної пошукової діяльності під час роботи з додатковими джерелами інформації;


виховувати бережливе відношення до власного здоров’я , формувати переконання правильно поводитися з хімічними речовинами в побуті, використовувати їх у відповідності до інструкцій; формувати в учнів екологічне мислення, виховувати свідому громадянську позицію, небайдужість до екологічних проблем нашого регіону і України в цілому.


^ Тип уроку: вивчення нових знань

Форма проведення: урок-подорож


Обладнання: стенди «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва» і «Витискувальний ряд металів», речовини калій нітрат і натрій нітрат (демонстрація), дидактичні матеріали плакат «Карта подорожі», таблиця «Хімічні властивості нітратів», «Різнорівневі завдання по темі «Нітрати», «Тест «Нітрати»


^ Структура уроку


І. Організаційний етап.


ІІ. Розминка.

Вміння виділяти спільні та відмінні ознаки досліджуваних об’єктів допомагають пізнати світ. Такі вміння можна розвивати, виконуючи спеціальні вправи.

Знайдіть загальне закінчення, яке містить три букви для всіх перерахованих слів:


В

И

В

Ч

*

*

*
М

І

Р

К

У

В

*

*

*

А

Н

А

Л

І

З

У

В

*

*

*(Відповідь: вивчати, міркувати, аналізувати.)

Уміння знаходити загальне та помічати відмінності нам знадобиться на сьогоднішньому уроці. Переконайтеся в цьому самі.

ІІ. Актуалізація опорних знань. (Етап виклику)

1. Сполуки яких хімічних елементів ми вивчали з вами на останніх уроках? (Ми вивчали сполуки Нітрогену і Фосфру)

2. Назвіть основні класи неорганічних сполук. (Є чотири основні класи неорганічних сполук: оксиди, основи, кослоти, солі)

3. Дайте визначення кислот. (Кислоти — це такі неорганічні речовини, до складу яких входять йони Гідрогену, що з’єднані з кислотним залишком)

4. Яка формула нітратної кислоти. (НNO3 )

5. Охарактеризуйте її за складом. (Це одноосновна кислота. До її складу входить один йон Гідрогену, що з’єднаний з кислотним залишком NO3)

6. За логічною послідовністю, який клас неорганічних сполук ми маємо вивчати після кислот? (Я вважаю, що після вивчення нітратної кислоти ми будемо вивчати солі нітратної кислоти, так як солі — це ще більш складніші за будовою, ніж кислоти. Існує велика різноманітність солей.)

7. Які речовини називаються солями? (Солі — це клас неорганічних речовин, до складу яких входять катіони металів, що з’єднані з кислотним залишком)

8. Яку назву мають солі нітратної кислоти? (Солі нітратної кислоти називаються нітрати)

9. Подумайте: що вам відомо про нітрати на даний момент? Відповідь давати короткими фразами. (За відповідями учнів вчитель малює на дошці кластер)


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, оголошення теми, мети, завдань уроку.

Сьогодні я вас запрошую у подорож до Країни Нітратів, щоб дізнатися більше про ці речовини, зокрема: ознайомитися з номенклатурою нітратів, вивчити їх фізичні та хімічні властивості; обговорити проблему вмісту нітратів у продуктах харчування, запобіжні заходи їх потрапляння в організм людини, з’ясувати практичне значення нітратів у житті людей. Під час подорожі ми будемо користуватися картою (додаток 4).


ІV. Вивчення нового матеріалу (етап осмислення)

1. Зупинка «Ключові поняття»

Зверніть увагу на ключові поняття: «нітрати», «нітрити», «нітрат-йон», «нітрит-йон» «термічний розклад нітратів», «нітратне отруєння». Під час уроку нам потрібно з’ясувати значення цих термінів та усвідомити їх зміст.


^ 2. Зупинка «Номенклатурна»

Нітрати – неорганічні сполуки – солі, які утворені атомами металів і кислотними залишками нітратної кислоти NO3-. Наприклад:

NaNO3 — натрій нітрат

Zn(NO3)2 — цинк нітрат

Al(NO3)3 — алюміній нітрат

Fe(NO3)2 — ферум (ІІ) нітрат

Fe(NO3)3 — ферум (ІІІ) нітрат

^ Запитання: Подумайте і скажіть, що спільне мають всі ці формули?

Відповідь: До складу всіх даних формул солей входить нітрат-йон NO3- (тобто кислотний залишок нітратної кислоти)


Нітрати слід відрізняти від солей нітритної кислоти НNO2 , які називаються нітрити. Наприклад:

NaNO2 — натрій нітрит

LiNO2 — літій нітрит

^ 3. Зупинка «Історична»

Латинська назва хімічного елемента Nitrogenium означає “той, що народжує солі”. З давніх часів солі нітратної кислоти називали «селітрами». Ця назва збереглася і по наш час. Нітрати Натрію, Калію, Кальцію, амонію називаються селітрами.

Французький інженер-картограф Пйом де Боплан зробив перший повний „Опис України декількох провінцій королівства польського від границь Московії до границь Трансільванії…“ (Руан, 1660). За його словами, козаки добре вміли виробляти селітру, якої є багато в цих краях. Багато селітряних площ було в Задніпров’ї, де в 1636 році діяла казенна „Адміністрація селітряних садиб“, якій підпорядковувалися міста Березань, Биків, Яблунів, Миргород, Полтава та інші села і міста. Лівобережна Україна і Слобожанщина стали основним поставником селітри в Російське царство.

З цього повідомлення нам стає зрозуміло, що грунти лівобережної України, зокрема Полтавщина, самі по собі багаті на нітрати. І якщо зараз у колодязній воді нашого регіону часто реєструють підвищений вміст нітратів, то не думайте, що це лише наслідки сучасної агрономії.


^ 4. Зупинка «Добування нітратів»

Запитання. Згадайте хімічні властивості нітратної кислоти і назвіть реакції, продуктами яких є солі-нітрати? Хто запише на дошці рівняння реакцій?

а) взаємодія нітратної кислоти з основою:

Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O


б) взаємодія нітратної кислоти з основним оксидом:

CaO + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O


в) взаємодія нітратної кислоти з металом:

Cu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 +2NO2 +2H2O


г) взаємодія нітратної кислоти з сіллю:

2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O


д) взаємодія нітратної кислоти з аміаком:

NH3 + HNO3 = NH4 NO3


Цікаво, що нітрати — це продукти метаболізму в організмі людини і тварин. В невеликих кількостях вони постійно утворюються в організмі людини в результаті процесів обміну речовин.


^ 5. Зупинка «Властивості нітратів»

Розглянемо наявні нітрати (вчитель демонструє деякі нітрати) і назвемо основні фізичні властивості.

Тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді (звернемося до таблиці розчинності основ і солей у воді), токсичні.

Нітрати, як і інші солі, взаємодіють з більш активними металами, з кислотами, з лугами (якщо утворюється осад), вступають в реакцію обміну з солями. (Учні вивчають спільні з іншими солями хімічні властивості нітратів за таблицею «Хімічні властивості нітратів»)

Водночас, характерною хімічною властивістю нітратів є їх розкладання під час нагрівання з виділенням кисню та інших продуктів. Щоб довести виділення кисню до отвору пробірки потрібно піднести тліючу скіпку.

(Вчитель пояснює специфічні властивості нітратів за таблицею «Хімічні властивості нітратів» і записує на дошці приклади рівнянь реакцій, залучаючи до коментування учнів)


Таблиця «Хімічні властивості нітратів»


Властивості нітратів

Рівняння реакцій

1)спільні з іншими солями


а) взаємодія з металами:

Zn(NO3)2 + Mg = Mg(NO3)2 + Zn


б) взаємодія з кислотами

NaNO3 + HCl = NaCl + HNO3


в) взаємодія з лугами (якщо утворюється осад)

Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + 2Na NO3


г) взаємодія з іншими солями

AgNO3 + NaCl = AgNO3 + NaCl2) специфічні

термічний розклад з виділенням кисню та інших продуктів

Продукти розкладу нітратів залежать від місця металу у витискувальному ряді металів:


a)якщо метал стоять ліворуч від Мg, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме(NO2)n + O2

Наприклад: 2KNO3 2KNO2


б) якщо метал стоїть від Мg до Cu, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме2О + NO2 + O2

Наприклад: 2Сu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2


в) якщо метал стоять правовуч від Cu, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме + NO2 + O2

Наприклад: 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2Витискувальний ряд металів

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au


6. Зупинка «Застосування нітратів»


Проект «Нітрати — наші друзі»


Я працювала над проектом «Нітрати — наші друзі». Я хочу переконати вас, що нітрати мають досить важливе значення в практичній діяльності людей. Отже нітрати дійсно можна вважати друзями людини.


1)Найбільше застосування нітратів — у вигляді азотних добрив для збільшення зеленої маси рослин. В Україні щорічно вноситься близько 20 млн тонн азотних добрив.

Потреба в азоті в усіх сільськогосподарських культур проявляється частіше і в більшій мірі, ніж у інших елементах. При недостатній забезпеченості азотом затримується ріст рослин, зменшується розмір листків, зменшується урожай і погіршується його якість.

Найпоширеніше та найефективніше з азотних добрив — амонійна селітра (NH4NO3). Найпотужнішими виробниками аміачної селітри в Україні є ВАТ "Азот" (Рівне), ВАТ "Азот" (Черкаси), ВАТ "Азот" (Сєвєродонецьк) та "Стірол" (Горлівка).


2) Натрій нітрит NaNO2 та натрій нітрат NaNO3 застосовують як харчові добавки під час виготовлення ковбас, шинки, деяких сортів сиру, риби. Вони перешкоджають окисненню м’яса, зберігають колір, поліпшують смак. В Європі існує список міжнародної цифрової системи, у якій Е – числами позначаються всі смакові добавки. Ця система називається Е-нумерація.

Е-250 — натрій нітрит NaNO2

Е-251 — натрій нітрат NaNO3


Вміст цих речовин у м’ясній продукції не становить загрози для здоров’я людей (нітрати — 1-5 мг/кг, нітрити — 0,8-2,2 мг/кг)

Останнім часом виникають суперечки з приводу небажаності використання певних харчових добавок. Е – 250, Е – 251 вважаються відповідальними за підвищення збуджуваності у дітей.


3) Нітрати також широко застосовуються у піротехніці для створення кольорових вогнів та у військовій справі для виробництва вибухових речовин, як компоненти ракетних палив. Калій нітрат (КNO3) — складова частина чорного (мисливського) пороху. Чорний порох являє собою суміш порошків нітрату калію (75%), деревного вугілля (15%) і сірки (10%). Ця галузь застосування калій нітрату ґрунтується на реакції розкладу нітратів.


4) Тверда суміш нітрату срібла AgNO3 і нітрату калію KNO3 називається ляпіс і використовується в медицині (ляпісний олівець) для припікання ранок. Аргентум нітрат в невеликих кількостях має антимікробну і в’яжучу дію.


5) Нітрати також використовуються при фарбуванні тканин, для травлення і закалювання металів, у виробництві капролактаму, в якості окисників і відновників в резинотехниці.


^ Проект «Нітрати — наші вороги»

Ми працювала над проектом «Нітрати — наші вороги». Ми хочемо вам довести, що нітрати становлять серйозну загрозу для здоров’я людей, а отже з ними потрібно поводитися дуже обережно та слід вважати ворогами людини.


^ Виступ 1-ї учениці: «Нітрати — токсичні речовини»

Підвищений вміст нітратів у харчових продуктах став реальним фактором нашого життя. Шляхи надходження нітратів в організм людини:

 • 70% з овочами

 • 20% з водою

 • 6% з молочними і консервованими продуктами

Згідно з даними ВООЗ допустима норма нітратів становить 5 мг NaNO3 на 1 кг маси людини.

Смертельна доза нітратів для людини 8-15 г.

^ Токсична доза нітратів для грудних дітей складає лише 10 мг на добу. Відомі ситуації отруєння дітей овочевими соками і овочами із підвищеною концентрацією нітратів.

Цікаво, що овочеві рослини чітко розділяються на три великих групи за здатністю накопичувати нітрати:

— з великою здатністю (всі зелені);

— середньою (коренеплідні, диня, кавун, гарбуз);

— мінімальною (помідор, баклажан, цибуля, часник, горошок зелений).

Надходячи в організм людини нітрати перетворюються на нітрити. Нітрити взаємодіють з гемоглобіном крові і утворюють сполуку метгемоглобін, яка не здатна переносити кисень. В результаті кров втрачає здатність транспортувати кисень і розвивається кисневе голодування. В нормальному стані в крові людини міститься 2% метгемоглобіну. Якщо його вміст підвищується до 30% — то виявляються симптоми гострого отруєння, а при вмісту 50% — може наступити смерть, що схожа на смерть від задухи.

Розрізняють гостре отруєння нітратами і хронічне.

^ Ознаки гострого отруєння проявляються через 1-6 годин після надходження нітратів в організм людини. Спочатку з’являється нудота біль в печінці, посиніння шкірних покривів і слизових оболонок. Знижується артеріальний тиск, пульс стає слабкий, кінцівки стають холодними. Все це супроводжується загальною слабкістю, запамороченням. Перша медична допомога: випити одну – дві склянки блідорожевого розчину марганцівки або активоване вугілля з розрахунку 1 таблетка на 10 кг ваги хворого. Викликати швидку медичну допомогу.

^ Хронічне отруєння приводить до тяжких наслідків не так швидко, але в значній мірі порушує здоров’я людини. Нітрити у шлунково-кишковому тракті сполучаються з амінами і утворюють канцерогенні сполуки. Як наслідок — на протязі 20-25 років постійної дії нітратів може виникнути рак шлунка, розростання щитовидної залози, порушення функцій нервової та серцево-судинної системи. Особливо до нітратів чутливі ембріони та діти до першого року життя, в яких ще не сформований механізм захисту від отруйної дії нітратів, тому вони беззахисні перед нітратами. Нітрати можуть потрапляти в організм маленьких дітей разом з грудним молоком матері, якщо вона споживатиме овочі з підвищеним вмістом нітратів. У пожилих людей теж спостерігається підвищена чутливість до нітратів.

^ Вплив способів технологічної обробки овочів на вміст нітратів:

- миття і чищення овочів знижує вміст нітратів на 10%.

- смаження знижує вміст нітратів на 10%

- варіння знижує вміст нітратів на 20% — 70%.

- в результаті консервування 30% нітратів переходить у розчин.

- вимочування картоплі в 1% розчині кухонної солі на протязі 2 годин знижує вміст нітратів на 90%

^ Шляхи зниження надходження нітратів до організму людини:

-овочі перед вживанням ретельно мити гарячою водою;

- не вживати недостиглі плоди;

- віддавати перевагу овочам середнього розміру, які накопичують нітратів менше, іж овочі великих розмірів; оптимальна маса для коренеплодів буряка столового — до 400 г, моркви — до 100, редьки — до 400 г.

- необхідно знімати верхнє листя капусти та видаляти качан;

- обрізати верхівку та кінчик моркви, буряка, видаляти серцевину;

- в огірках, кабачках обрізати ту частину, що прилягає до плодоніжки та шкірку;

- збирати овочі в другій половині дня, коли вміст нітратів знижується на 30-40% порівняно з ранковими годинами; мінімум нітратів о 17 годині;

- вимочувати листові овочі у воді на протязі двох годин, що знижує вміст нітратів на 15-20%;

- вживати достатню кількість вітаміну С, який нейтралізує токсичну дію нітратів;

- квашену капусту, огірки споживати не раніше, ніж через 15 днів з моменту квашіння;

- вирощувати такі сорти овочевих рослин, які втратили здатність накопичення нітратів, наприклад: моркву сортів «Артек», «Шантане», буряки сорту «Хавський», томати «Глорія», «Меридіан», «Оранж», «Райдуга молдови», ревінь «Циклон».

- для пиття використовувати не водопровідну чи колодязну воду, а купляти воду з артезіанських свердловин.


^ Виступ 2-ї учениці: «Нітрати — джерело антропогенного забруднення довкілля»

Солі нітратної кислоти, тобто нітрати, завжди були в грунті. Грунти лівобережної України, зокрема грунти Полтавської області, особливо багаті на нітрати.

А безконтрольне внесення в грунт нітратних добрив на протязі останніх десятиліть привело до зростання вмісту нітратів у грунті, у підземних водах до такого рівня, що вже становить серйозну загрозу для здоров’я людей. На сьогодні грунти України, наче губка, насичені нітратами.

За даними Науково-дослідного інституту медико-екологічних проблем МОЗ, у таких високорозвинених державах, як Данія, Бельгія, Болгарія, Нідерланди, Швеція, споживають лише 0,3-3% забрудненої нітратами води. А от у сусідній Молдові таку воду п'є аж 2/3 населення. А в Україні майже у всіх регіонах вміст нітратів у воді перевищує норму в 1,1-30 разів!

Зокрема, в Полтавській області немає жодного району, в якому б не було виявлено підвищеного рівня нітратів у питній колодязній воді.

Найбільший рівень нітратів спостерігається в Семенівському районі, де реєструється збільшення вмісту нітратів від встановленої норми (45 мг/л) до 50 разів. Найменший рівень нітратів характерний для Полтавського, Решетилівського, В. Багачанського і Гадяцького районів, де реєструється 5-кратне збільшення вмісту нітратів у воді. Ці дані свідчать про стабільний рівень нітратного забруднення питної колодязної води нашого регіону. Як наслідок — Полтавську область називають в числі тих областей, де спостерігаються найвищі показники по виникненню онкологічних захворюваннях.

Щорічно в Україні реєструються понад 150 тис. нововиявлень злоякісних захворювань.

Очистити воду від нітратів сучасними фільтрами неможливо, тому що нітрати — розчинні солі, які важко виділити. Єдиний вихід — для пиття купляти воду з артезіанських свердловин.


^ 7. Зупинка «Кінцева»

Нітрати – це такі хімічні речовини, які надзвичайно тісно пов’язані з життям людини. Люди щоденно зустрічаються з ними. То як же нам потрібно відноситися до нітратів: як до друзів, чи як до ворогів? Я хочу почути ваші думки з цього приводу. (обговорення).


^ Вчитель підводить учнів до формулювання висновку:

Останнім часом вплив нітратів і нітритів на організм людини зростає, що спричинило проблему нітратів. Ситуацію не треба ані драматизувати, ані нехтувати нею. Якщо ми дійсно хочемо бути здоровими, слід знати, що треба робити кожному з нас, щоб не наражатися на небезпеку, пов’язану з отруєнням нітратами. Рівень сучасного розвитку суспільства не дозволить обходитися без нітратів, але тут потрібен розумний компроміс.


^ V. Закріплення нових знань і вмінь (етап рефлексії)


1. Вправа «Точка зору»

Сучасна людина живе в інформаційному суспільстві, що дуже швидко розвивається та змінюється. Тому потрібно сприймати світ не однозначно-догматично, а розглядати проблему чи явище з різних точок зору, користуватися інформацією з різних джерел., відрізняти логічний умовивід від упередженого припущення. Тобто, ми маємо мислити критично, щоб адекватно реагувати на виклики сьогодення.

Тому зараз давайте звернемося до карти подорожі (додаток 4) та подивимося на Країну Нітратів з точки зору її сусідів.

Отож, що таке нітрати з точки зору:

 1. хіміка (це солі нітратної кислоти, тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді, тому їх важко осадити, відфільтрувати, а отже, позбутися; нітрати відновлюються до нітритів; нітрати — токсичні речовини)

 2. біолога (це форми існування Нітрогену в природі, необхідний фактор нормальної життєдіяльності рослин, продукт процесів обміну в організмі людини і тварин)

 3. агронома (це джерело азоту, що забезпечує живлення рослин, основний компонент мінеральних добрив, фактор підвищення врожайності)

 4. токсиколога (це токсичні речовини, які викликають отруєння людей; іноді трапляються нітратні отруєння з летальними наслідками; смертельна для людини доза нітратів складає 8-15 г)

 5. еколог (це одні з найбільш небезпечних речовин, які забруднюють навколишнє середовище, зокрема грунти, та внаслідок своєї розчинності просочуються у підземні води; нітрати зробили непридатною для пиття воду в багатьох регіонах України)

 6. технолог харчової промисловості (це обов’язкова добавка до ковбас, яка додається у строго визначених кількостях для того, щоб запобігти окисненню м’яса, поліпшити смак та надати ковбасним виробам рожевого кольору).^ 2) Обговорення проблемної ситуації:

«Чому легко отруїтися кавуном при відносно невеликому вмісті нітратів (максимальне накопичення до 580 мг/кг), зате столовим буряком із великим вмістом нітратів (максимальне накопичення до 2660 мг/кг) такого не спостерігається?»

Відповідь. Причина тут в одному — кількості спожитих овочів: кавуна з апетитом з’їдаємо ледь не кілограми, а буряка — одну—дві ложки, та ще й після варіння.


3) Різнорівневі завдання по темі «Нітрати»


Рівень А (до 6 балів)

Завдання: дайте відповіді на запитання.


1. Що таке нітрати?

2. Які фізичні властивості нітратів?

3. Які хімічні властивості нітратів, спільні з іншими солями?

4. Які специфічні властивості нітратів?

5. Де застосовуються нітрати?


Рівень В (7-9 балів)


Завдання: складіть незакінчені запитання відносно теми «Нітрати», використовуючи ключові поняття нашого уроку, та дайте на них відповіді.

1. Наведіть приклад...

2. Яким чином можна використати...?

3. Що мають на увазі, коли...?

4. У чому сильні та слабкі сторони...?

5. Які ознаки...?

6. Що ми вже знаємо про...?

7. Яким чином впливає... на...?

8. Яким чином пов'язане... з тим, що ми вчили раніше?

9. Поясніть, чому...?

10. У чому полягає суть...?

11. Чому важливо...?

12. Чим схожі... та...?

13. Як можна застосовувати... в повсякденному житті?

14. Як, на вашу думку, подивився б... на запитання...?


Рівень С (10-11 балів)

Завдання: складіть сенкан «Нітрати», дотримуючись таких правил-орієнтирів:

1. Перший рядок складається з одного слова (іменника) – назва поняття, терміна, теми.

2. У другому рядку представлено опис, який складається з двох слів (прикметників).

3. У третьому рядку визначені характерні властивості. Він складається з трьох слів (дієслів).

4. У четвертому рядку формується фраза, яка складається з чотирьох слів і розкриває ставлення до теми.

5. П'ятий рядок складається з одного слова (синоніма до теми), в якому відбита сутність предмета або сформульовано висновок.

^ Наприклад: Нітрати

Кристалічні, розчинні

Збільшують, зберігають, отруюють

Мають специфічні хімічні властивості

Солі

VІ. Підсумки. Мотивація виставлених оцінок.

Враховуючи вашу роботу на різних етапах уроку я ставлю такі оцінки….

Значно краще, ніж завжди, сьогодні на уроці працювали …………

А від учнів ………я чекала більшої активності та вищих результатів роботи.


VІІ. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Домашнє завдання:

 1. Вивчити §16 (до пункту «Азотні добрива)

 2. Виконати тестові завдання (додаток 3)

 3. Для сильних учнів № 103 с.74

 4. Підготувати цікаве повідомлення «Нітрати в харчовій промисловості»Література


1. Н. М. Буринська, «Хімія, 10 клас», Київ: Ірпінь, 2005

2. Фёдоров А. В. Розвиток критичного мислення: основні поняття. Журнал «Инновации в образовании», Москва, 2007, № 4, с. 30-47

3. http://agromage.com/

4. http://www.vz.kiev.ua/

5. http://festival.1september.ru/


Додаток 1


Таблиця «Хімічні властивості нітратів»


Властивості нітратів

Рівняння реакцій

1)спільні з іншими солями


а) взаємодія з металами:

Zn(NO3)2 + Mg = Mg(NO3)2 + Zn


б) взаємодія з кислотами

NaNO3 + HCl = NaCl + HNO3


в) взаємодія з лугами (якщо утворюється осад)

Cu(NO3)2 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + 2Na NO3


г) взаємодія з іншими солями

AgNO3 + NaCl = AgNO3 + NaCl2) специфічні

термічний розклад з виділенням кисню та інших продуктів

Продукти розкладу нітратів залежать від місця металу у витискувальному ряді металів:


a)якщо метал стоять ліворуч від Мg, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме(NO2)n + O2

Наприклад: 2KNO3 2KNO2


б) якщо метал стоїть від Мg до Cu, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме2О + NO2 + O2

Наприклад: 2Сu(NO3)2 2CuO + 4NO2 + O2


в) якщо метал стоять правовуч від Cu, то його нітрат розкладається за схемою:

Ме(NO3)n → Ме + NO2 + O2

Наприклад: 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2Витискувальний ряд металів


Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H2), Cu, Hg, Ag, Pt, Au


Додаток 2


Різнорівневі завдання по темі «Нітрати»


Рівень А (до 6 балів)

Завдання: дайте відповіді на запитання.


1. Що таке нітрати?

2. Які фізичні властивості нітратів?

3. Які хімічні властивості нітратів, спільні з іншими солями?

4. Які специфічні властивості нітратів?

5. Де застосовуються нітрати?


Рівень В (7-9 балів)


Завдання: складіть незакінчені запитання відносно теми «Нітрати», використовуючи ключові поняття нашого уроку, та дайте на них відповіді.

1. Наведіть приклад...

2. Яким чином можна використати...?

3. Що мають на увазі, коли...?

4. У чому сильні та слабкі сторони...?

5. Які ознаки...?

6. Що ми вже знаємо про...?

7. Яким чином впливає... на...?

8. Яким чином пов'язане... з тим, що ми вчили раніше?

9. Поясніть, чому...?

10. У чому полягає суть...?

11. Чому важливо...?

12. Чим схожі... та...?

13. Як можна застосовувати... в повсякденному житті?

14. Як, на вашу думку, подивився б... на запитання...?


Рівень С (10-11 балів)


Завдання: складіть сенкан «Нітрати», дотримуючись таких правил-орієнтирів:


1. Перший рядок складається з одного слова (іменника) – назва поняття, терміна, теми.

2. У другому рядку представлено опис, який складається з двох слів (прикметників).

3. У третьому рядку визначені характерні властивості. Він складається з трьох слів (дієслів).

4. У четвертому рядку формується фраза, яка складається з чотирьох слів і розкриває ставлення до теми.


Додаток 3


Тест «Нітрати»


І варіант


1. Позначте хімічну формулу нітрату:

а) KNO2

б) НNO3

в) LiNO3


2. Визначте метал, який утворює з кислотним залишком NO3 - сіль складу Ме(NO3)2 :

а) Na

б) Al

в) Mg


3. У результаті термічного розкладу купрум (ІІ) нітрату утворюються речовини:

а) CuO, NO2, O2

б) Cu(NO3)2, O2

в) Cu3N2, O2


4. Сіль якого металу під час нагрівання буде розкладатися за схемою

Me(NO3)n Me2On + NO2 + O2 :


а) Ni

б) K

в) Hg


5. Натрій нітрат використовують у харчовій промисловості для виготовлення:

а) газованих напоїв

б) ковбас і шинки

в) желе і мармеладу


Тест «Нітрати»


ІІ варіант


1. Позначте хімічну формулу нітрату:

а) NaNO2

б) NaOH

в) NaNO3


2. Визначте метал, який утворює з кислотним залишком NO3 - сіль складу МеNO3:

а) Zn

б) Li

в) Pt


3. У результаті термічного розкладу натрій нітрату утворюються речовини:

а) Na2O, NO2, О2

б) NaOH, NO, О2

в) NaNО2, О2


4. Сіль якого металу під час нагрівання буде розкладатися за схемою

Me(NO3)n Me(NO2)n + O2 :

а) Zn

б) Ca

в) Au


5. Токсична дія нітратів на організм людини полягає в тому, що:

а) що виникають набряки верхніх дихальних шляхів

б) що порушується робота травної системи

в) що виникає кисневе голодування тканин, що розвивається внаслідок порушення транспорту кисню гемоглобіном крові.
Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconТема програми
Методична розробка бінарного уроку з професії: електрозварник на автоматичних І напіватоматичних машинах

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconПедяш Олена Володимирівна 2009 р. Тема урок
Методична розробка уроку астрономії з мультимедійним супроводом до розділу «Сонце»

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconАмвросіївський індустріальний технікум методична розробка
Методична розробка позааудиторного загальнотехнікумовського заходу з дисциплін: Фізична культура, Фізичне виховання

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconМетодична розробка уроку на тему "Animals and the countries where they live"

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconТема уроку. Розчинність, її залежність від різних факторів. Насичені й ненасичені розчини Цілі уроку
Цілі уроку: розвивати знання учнів про розчини на прикладі поняття «розчинність»; формувати вміння розв'язувати розрахункові задачі...

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconМетодична розробка
Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Економічна теорія». Підготувала Карамишева Л. К. викладач кваліфікаційної категорії...

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconМетодична розробка уроку на тему "Animals and habitats" Present Simple Tense для 5-го класу загальноосвітньої школи

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconМетодична розробка уроку на тему "Countries and location" Present Simple Tense для 5-го класу загальноосвітньої школи

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconМетодична розробка відкритого заняття «політика влади у царині культури в 1921-1928 рр. Українізація (коренізація).»
Методична розробка відкритого заняття з дисципліни Історія України. Підготував Горгула О. М. – викладач Слов‘янського коледжу транспортної...

Методична розробка уроку Тема: Нітрати Цілі iconМетодична розробка відкритого уроку за темою: «Тригонометричні функції»
Мета уроку: Навчальна: вдосконалити знання учнів з теми; сформувати вміння виконувати перетворення виразів, використовуючи основні...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи