16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла icon

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла
Скачати 380.56 Kb.
Назва16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла
Сторінка1/2
Дата конвертації18.03.2013
Розмір380.56 Kb.
ТипДокументи
джерело
  1   2
1. /Kettel interprit.doc
2. /SHODINKI DO TVORCHOSTI.doc
3. /blank Kettel.doc
4. /detski variant.doc
5. /Дод1.doc
6. /Оpituvalnik Kettel.doc
7. /додатки.doc
16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла
Пояснювальна записка Актуальність проблеми
Бланк відповідей тесту Кеттелла (форма З, 105 питань)
Тест Кеттелла, дитячий варіант. Адаптований Е. М. Александровською 12фло-120
Моє я кожна людина це
16-факторний особовий опитувальник Р. Кеттелла
Додатки головне управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації Управління освіти Фастівського міськвиконкому Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 міста Фастова сходинки до вершини «Я»

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла.


Інтерпретація результатів

Чинник А: "замкнутість - товариськість"

Чинник В: інтелект

Чинник C: "емоційна нестабільність -эмоційна

стабільність"

Чинник Е : "підлеглість-домінантність"

Чинник F : "стриманість - експресивність"

Чинник G : "низька нормативність поведінки - висока

нормативність поведінки"

Чинник Н : "боязкість - сміливість"

Чинник I : "жорсткість - чутливість"

Чинник L : "довірливість - підозрілість"

Чинник М : "практичність - мрійливість"

Чинник N : "прямолінійність - дипломатичність"

Чинник O: "спокій - тривожність"

Чинник Q1 : "консерватизм - радикалізм"

Чинник Q2 : "конформізм - нонконформізм"

Чинник Q3 : "низький самоконтроль - високий самоконтроль"

Чинник Q4 : "розслаблення - напруженість"

Чинник MD : "адекватна самооцінка - неадекватна самооцінка"


Соціально-психологічні особливості: екстраверсія - интроверсия

A -, F -, H -

Стриманість в міжособових контактах, труднощі в безпосередньому і

соціальному спілкуванні, схильність до індивідуальної роботи, замкнутість,

спрямованість на свій внутрішній світ. Інтроверсія.

A -, F+, H -

Стриманість у встановленні як міжособових, так і соціальних контактів. У

поведінці - експресивність, імпульсивність, в характері проявляються

соромязливість і зовнішня активність, схильність до індивідуальної діяльності

Схильність до інтроверсії.

A+, F -, H -

Відкритість в міжособових контактах, здатність до безпосереднього спілкування,

стриманість і розсудливість у встановленні соціальних контактів,

обережність і соромязливість.

A+, F -, H+

Відкритість в міжособових контактах, активність, товариськість, готовність до

вступу в нові групи, стриманість і розсудливість у виборі партнерів по

спілкуванню. Схильність до екстраверсії.

A -, F+, H+

Стриманість в безпосередніх міжособових контактах, активність,

експресивність в соціальному спілкуванні, готовність до вступу в нові групи,

схильність до лідерства. Схильність до екстраверсії.

A -, F -, H+

Стриманість і розсудливість у встановленні міжособових контактів,

активність в соціальній сфері, може проявлятися ділове лідерство.

A+, F+, H -

Відкритість, експресивність, імпульсивність в міжособовому спілкуванні. Труднощі у

встановленні соціальних контактів, проявів соромязливості в нових, незнайомих

обставинах, труднощі при ухваленні соціальних рішень.

A+, F+, H+

Відкритість, товариськість, активність у встановленні як міжособових, так і

соціальних контактів. У поведінці проявляються експресивність, імпульсивність,

соціальна сміливість, схильність до ризику, готовність до вступу в нові групи,

бути лідером. Спрямованість ззовні, на людей. Екстраверсія.

Соціально-психологічні особливості: комунікативні властивості

Е+, Q2+, G+, N+, L+

Незалежність характеру, схильність до домінантності, авторитарності,

настороженість по відношенню до людей, протиставлення себе групі, схильність

до лідерства, розвинене почуття відповідальності і боргу, прийняття правил і норм,

самостійність в ухваленні рішень, ініціативність, активність в соціальних

сферах, гнучкість і дипломатичність в міжособовому спілкуванні, уміння знаходити

нетривіальні рішення в практичних, життєвих ситуаціях.

E -, Q2+, L+, N+, G+

У характері проявляється м'якість, податливість. Ці особливості компенсуються в

соціальній поведінці протиставленням себе групі, настороженістю по

відношенню до людей, гнучкістю і дипломатичністю в спілкуванні, розвиненим почуттям

боргу і відповідальністю, прийняттям загальноприйнятих моральних правил і норм.

E+, Q2 -, G+, L+, N+

Незалежність характеру, настороженість по відношенню до людей, гнучкість і

дипломатичність в спілкуванні, прояв конформних реакцій підпорядкування вимогам

і думці групи, прийняття загальноприйнятих моральних правил і норм, прагнення до

лідерству і домінуванню (авторитарності) як прояв конформності.

Е+, Q2 -, G+, L -, N+

Незалежність характеру, відкритість, дипломатичність по відношенню до людей,

прийняття загальноприйнятих правил і норм, розвинене почуття обов'язку і відповідальності

Підпорядкування вимогам і думці групи, здатність до прийняття самостійних і

оригінальних рішень як в інтелектуальних, так і в життєвих ситуаціях.

Е+, Q2 -, G+, L -, N -

Незалежність в ухваленні інтелектуальних рішень, відкритість і прямолінійність

по відношенню до людей, прояв конформності прийняття загальноприйнятих моральних

правив і норм, розвинене почуття обов'язку і відповідальності, підпорядкування вимогам

і думці групи.

Е+, L -, Q2+, G+, N+

Незалежність характеру, відкритість і дипломатичність по відношенню до людей,

розвинене почуття обов'язку і відповідальності, прийняття загальноприйнятих моральних правил

і норм, схильність до лідерства, домінування (авторитарності), упевненість в

соціальних ситуаціях.

Е+, L -, N+, Q2+, G -

Незалежність характеру, прояв нонконформных реакцій вільне відношення до

загальноприйнятим правилам і нормам, схильність до протиставлення себе групі,

автономність в соціальній поведінці, деяка безвідповідальність, схильність до

порушенням традицій, ухваленню неординарних рішень по відношенню до людей -

відкритість, довірливість, дипломатичність (при високому рівні інтелекту можна

припускати високий творчий потенціал особи).

Е+, Q2 -, L -, G -, N -

Незалежність характеру, що проявляється у вільному відношенні до загальноприйнятих

моральним правилам і нормам, не вираженим почуттям обов'язку і відповідальності. У

поведінці відзначаються конформні реакції, залежність від думки і вимог

групи, відкритість і прямолінійність у відношенні до людей, деяка соціальна

незрілість.

E+, Q2 -, G -, L+, N+

Незалежність характеру, настороженість і прозорливість по відношенню до

людям, залежність від групи і громадської думки конформність і деяка

соціальна незрілість. Можуть бути невротичні реакції (при низьких оцінках по

чиннику MD і високих - по чиннику О).

E+, L -, Q2 -, G+, N -

Незалежність характеру, по відношенню до людей - відкритість, довірливість і

прямолінійність. Розвинене почуття обов'язку, відповідальності прихильність

загальноприйнятим правилам і нормам, залежність від думки і вимоги групи. У

екстремальних ситуаціях може проявлятися домінантність.

E+, L+, Q2 -, G+, N -

Незалежність характеру настороженість по відношенню до людей, прямолінійність. У

соціальній сфері проявляються конформні реакції залежність від думки і

вимоги групи, прихильність загальноприйнятим моральним правилам і нормам,

деяка соціальна несамостійність, незалежність проявляється в мотивації

і почутті обов'язку і відповідальності.

E -, L -, Q2 -, N -, G -

М'якість, поступливість і відкритість, прихильність думці і вимозі групи,

прямолінійність і довірливість по відношенню до людей, вільне відношення до

загальноприйнятим моральним правилам і нормам. Відзначається конформність поведінки,

соціальна несамостійність і незрілість.

E -, L+, Q2+, N+, G+

Природна м'якість і поступливість характеру компенсується настороженим

відношенням до людей, прагненням до незалежності і протиставлення себе

групі. Повне прийняття загальноприйнятих моральних правил і норм, дипломатичність і

прозорливість в стосунках з людьми. Можливий прояв ділового лідерства.

E -, L+, Q2 -, N+, G+

М'якість, поступливість, по відношенню до людей відзначається настороженість,

дипломатичність, життєва прозорливість. Соціальна поведінка

характеризується конформними реакціями прихильністю загальноприйнятим моральним

правилам і нормам, залежністю від думки і вимог групи,

несамостійністю в ухваленні рішень.

Е-, L -, Q2+, N+, G+

М'якість, поступливість по відношенню до людей, відкритий і проникливий. У малій

групі - прагнення до незалежності, деякому протиставленню себе групі.

Розвинене почуття обов'язку і відповідальності, прийняття загальноприйнятих моральних правил

і норм. Можливий прояв вольових якостей і деяке прагнення до лідерства.

E -, L -, Q2 -, N+, G+

М'якість, податливість, поступливість. По відношенню до людей - відкритість і

прозорливість. У соціальній поведінці відрізняється конформізмом, залежністю

від думки і вимог групи, прийняттям загальноприйнятих моральних правил і норм,

несамостійністю і нерішучістю в ухваленні рішень.

E -, L -, Q2+, N -, G+

М'якість, поступливість, відкритість і прямолінійність. У малих групах відзначається

прагнення до незалежності і самостійності. Розвинене почуття обов'язку і

відповідальності, прийняття загальноприйнятих моральних правил і норм.

E -, L+, N -, Q2 -, G+

М'якість, поступливість, нехитрість, але є настороженість по відношенню до

людям. У соціальній поведінці - конформність, залежність від думки групи,

прийняття загальноприйнятих моральних правил і норм, несамостійність в прийнятті

рішень.

E -, L+, N+, Q2 -, G+

М'якість, поступливість, по відношенню до людей - настороженість і

прозорливість. У соціальній поведінці - конформність, розвинене почуття обов'язку

і відповідальності, прийняття загальноприйнятих моральних правил і норм, уміння

знаходити правильний вихід з важких життєвих ситуацій.

E -, L+, N -, Q2+, G+

М'якість, поступливість, прямолінійність, в малій групі прагнення до

незалежності, до протиставлення себе по відношенню до неї. Настороженість по

відношенню до людей, розвинене почуття обов'язку і відповідальності.

E -, L -, N -, Q2+, G -

М'якість, довірливість, поступливість, прямолінійність. У соціальній поведінці

відзначаються нонконформные реакції: протиставлення себе групі, вільне

відношення до загальноприйнятих моральних правил і норм. Можна припускати

особову і соціальну незрілість.

E -, L -, N+, Q2+, G -

М'якість, відкритість, по відношенню до людей - прозорливість, дипломатичність.

У соціальній поведінці нонконформность : незалежність від думки групи, свобода

від тиску загальноприйнятих моральних правил і норм, схильність до

самостійності.

E -, L+, N -, Q2+, G+

М'якість, по відношенню до людей - настороженість, прямолінійність, прагнення до

протиставленню себе групі. Розвинене почуття обов'язку і відповідальності,

прийняття загальноприйнятих моральних правил і норм, прагнення до лідерства.

Емоційні характеристики особи

C+, O -, Q3+, Q4 - (L -, G+)

Емоційна стійкість, упевненість в собі і у своїх силах, спокійне

адекватне сприйняття дійсності, уміння контролювати свої емоції і

поведінка, стрессоустойчивость. У поведінці - урівноваженість, спрямованість

на реальну дійсність. (Низькі оцінки по чиннику L підтверджують спокійну

адекватність; високі оцінки по чиннику G разом з чинником Q3 підкреслюють

розвиток вольових якостей.)

C -, O+, Q3 -, Q4+ (L+)

Емоційна нестійкість, підвищена тривожність: невпевненість в собі,

недовірливість, низька стрессоустойчивость, зайва емоційна напруженість,

фрустрированность, низький контроль емоцій і поведінки, імпульсивність,

афективність, залежність від настроїв. Поєднання чинників О+, Q4+, L+

свідчить про невротичний синдром тривожності, спрямованості на

вирішення внутрішніх конфліктів.

З+, О+, Q3 -, Q4+ (L+)

Сильна нервова система, природна емоційна стійкість. Понижена вольова

активність, підвищена тривожність, недовірливість, низький контроль емоцій і

поведінка, залежність від настроїв, фрустрированносгь, низька

стрессоустойчивость. У зовнішній поведінці може справляти враження

досить урівноваженої людини (імпульсивність проявляється в стресових

ситуаціях). В поєднанні О+, Q4+, L+ -диагностируется невротичний синдром

тривожності, спрямованість на вирішення внутрішніх конфліктів.

С-, О-, Q3+, Q4 -

Емоційна пластичність, генетична нестійкість, схильність до

імпульсивності. Ці властивості компенсуються розвиненою вольовою регуляцією: умінням

контролювати свої емоції і поведінку, упевненістю в собі,

стрессоустойчивостью. У поведінці - урівноваженість, спрямованість на реальну

дійсність, емоційно гнучкий.

C -, О-, Q3 -, Q4 - (N -)

Емоційна пластичність, генетична нестійкість емоцій (біологічна

залежність), низька вольова регуляція: невміння контролювати свої емоції і

поведінка, залежність від настроїв, імпульсивність, ефективність. При цьому

може бути стрессоустойчивым. У поєднанні N - і Q4 - (0-6), Про- діагностують

низьку мотивационность, достаток собою, внутрішнє розслаблення Низька

ефективність в професійній діяльності.

C+, O -, Q3 -, Q4 - (N -)

Генетична емоційна стійкість (біологічна залежність), упевненість

у собі, спокійне адекватне сприйняття дійсності, така людина не

потребує вольової регуляції своїх емоцій і поведінки, стрессоустойчив,

ригідний. У поведінці може бути урівноважений, спокійний. Низькі оцінки по чинниках

N, О, Q4, припускають низькі мотивационность, достаток собою, внутрішню

розслаблення (недостатня ефективність в професійній діяльності).

З+, О+, Q3+, Q4 - (N+)

Генетична емоційна стабільність, високий контроль емоцій і поведінки,

стрессоустойчивость, певне невдоволення собою, деяка

незадоволення, що забезпечує прагнення до самоактуализации (при високих

оцінках по чиннику N можна припустити завищений рівень домагань)

поведінці - урівноважений, стабільний, спрямований на реальну

дійсність і соціальний успіх.

C -, O+, Q3+, Q4 - (G+, I+)

Генетична емоційна нестійкість (біологічна залежність),

пластичність нервової системи, підвищена тривожність, невпевненість в собі,

сумніви і недовірливість, проте - висока саморегуляція, контроль емоцій і

поведінка, стрессоустойчивость, в поведінці може бути імпульсивним. При середніх

оцінках по чиннику G і високих - по чиннику I можна зробити припущення

творчому потенціалі особи і її художньому типі.

C+, O+, Q3+, Q4 - (G+, I+)

Генетична емоційна стабільність (біологічна залежність). Розвинений

вольовий компонент висока саморегуляція, контроль емоцій і поведінки,

стрессоустойчивость - забезпечує урівноваженість в поведінці, характеризує

емоційну зрілість особи, можливість бути лідером. Середні оцінки по

чиннику G і високі - по чиннику I припускають наявність творчого потенціалу і

віднесення особи до художнього типу.

C -, O -, Q3 -, Q4+

Генетична емоційна нестабільність, низький контроль емоцій і поведінки

характеризують неурівноваженість поведінки, імпульсивність, залежність від

настроїв, в екстремальних ситуаціях - фрустрированность, стрессоустойчивость.

При цьому відзначаються упевненість у своїх силах, спокійне сприйняття

дійсності, достаток собою. Можна зробити припущення про незрілість

емоційної сфери особи.

З+, О+, Q3 -, Q4 -

Генетична емоційна стабільність, низький контроль емоцій і поведінки,

низька саморегуляція породжують невпевненість в собі, сумніви і недовірливість,

невдоволення собою. Проте в екстремальних ситуаціях проявляються природні

якості, стрессоустойчивость, що забезпечують, і достатню урівноваженість

поведінка. Відзначається емоційно-вольова незрілість особи.

З+, О-, Q3+, Q4+

Генетична стабільність, висока саморегуляція, контроль емоцій і поведінки

забезпечують урівноваженість, внутрішню упевненість в собі і у своїх силах,

спокійне сприйняття дійсності, але може спостерігатися низька ситуативна

стрессоустойчивость, зайва емоційна напруженість, проте це стосується

тільки складних значущих ситуацій і може піддаватися контролю. Особа

емоційно зріла.

З+, О+, Q3+, Q4+ (N+, L+)

Генетична емоційна стабільність, високо розвинений контроль емоцій і

поведінка, виражений вольовий компонент і саморегуляція забезпечують

урівноваженість поведінки. Проте внутрішнє незадоволення собою,

недовірливість і деяка тривожність породжують фрустрированность і низьку

стрессоустойчивость. При високих оцінках по чинниках N і L можна говорити про

певному невротичному синдромі і завищеному рівні домагань.

I+, М+, Про+

Запрограмована емоційна чутливість, витонченість, багатство

емоційних переживань, широка емоційна палітра, розвинена уява,

схильність до мрійливості, рефлексії, незадоволення собою, підвищені

тривожність і інтуїтивність. Діагностується спрямованість на свій внутрішній

світ, художній тип особи і тривожність як властивість особи.

I -, М-, Про-

Низька чутливість, деяка емоційна уплощенность, раціональність,

практичність, упевненість в собі, спокійна адекватність в сприйнятті

дійсності, урівноваженість і стабільність в поведінці, спрямованість на

конкретну практичну діяльність (прагматизм) і на реальну

дійсність.

I+, М+, O -

Висока чутливість, емоційна витонченість, широка емоційна

палітра. Відзначається упевненість в собі, спокійне сприйняття дійсності,

спрямованість на рішення конкретних практичних завдань (прагматизм). У чоловіків

високі оцінки по чиннику I вказують на художній тип особи Висока

чутливість, емоційна витонченість багатство емоційної палітри,

схильність до рефлексії, незадоволення собою, підвищена тривожність.

Конкретна уява, орієнтація на реальну дійсність. При низьких

оцінках по чинниках L і Q4 висока тривожність (чинник О) інтерпретується як

властивість особи і тому при поєднанні з I+ може характеризувати

художній тип особи.

I -, М+, O+

Низька чутливість, деяка емоційна уплощенность. Розвинене

уява, схильність до мрійливості, рефлексії, невдоволення собою,

схильність сумнівам, прагнення до самоудосконалення, пошуків стимулів

для уяви. Спрямованість на свій внутрішній світ, низька прагматичність в

поведінці, утруднення при рішенні практичних завдань.

I -, М-, О+ (N+, Q4+)

Низька чутливість, деяка емоційна уплощенность, прагматичність,

орієнтованість на об'єктивну реальність, наслідування земних принципів. При

цьому особи властиві незадоволення собою, невпевненість у своїх силах.

((При високих оцінках по чинниках N і Q4 можна діагностувати невротичний

синдром).

I -, М+, Про- (N+)

Низька чутливість, деяка емоційна уплощенность, спокійне

сприйняття дійсності, упевненість в собі і у своїх силах, визначене

самовдоволення. Така людина має розвинену уяву, може втілювати в

реальність свої мрії орієнтований на дійсність і досить

заповзятливий. (Високі оцінки по чиннику N підкреслюють практичну

заповзятливість особи).

I+, М-, О+ (L+, Q4+)

Висока чутливість емоційна витонченість, інтуїтивність,

рефлексивність, незадоволення собою, невпевненість в собі, спрямованість

на свій внутрішній світ. Така людина має конкретну уяву,

орієнтацією на земні принципи, проте висока тривожність не дає йому

можливості бути заповзятливим і рішучим. При поєднанні високих оцінок по

чинникам О, L і Q4 діагностується невротичний синдром тривожності.

Інтелектуальні характеристики особи

У+, М+, Q1+ (Е+)

Оперативність, рухливість мислення, високий рівень загальної культури, уміння

оперувати абстракціями, розвинена аналітична, розвинена інтелектуальна

інтереси, прагнення до нових знань, схильність до вільнодумства, радикалізму,

висока ерудованість, широта поглядів. (При високих оцінках по чиннику Е

відзначається самостійність і оригінальність в рішенні інтелектуальних завдань).


У+, М-, Q1+ (Е+)

Оперативність, рухливість мислення, високий рівень загальної культури, розвинена

аналітична, інтерес до інтелектуальних нових знань, прагнення до

вільнодумству, радикалізму, висока ерудованість, широта поглядів. Конкретне

уява, спрямованість на рішення конкретних інтелектуальних завдань

Гармонійність розвитку інтелекту. (При високих оцінках по чиннику Е відзначається

самостійність і оригінальність в рішенні інтелектуальних завдань).

У+, М+, Q1+ (N+) (Е+)

Оперативність, рухливість мислення, високий рівень загальної культури, розвинена

аналітична, інтерес до інтелектуальних знань, прагнення до вільнодумства,

радикалізму. Уміння оперувати абстракціями, розвинена уява. При високих

оцінках по чиннику N - уміння переводити абстрактні поняття в практичне

втілення (якість, необхідне керівникові). При високих оцінках по чиннику

Е -склонность до самостійних оригінальних рішень. Гармонійність розвитку

інтелекту.

У+, М+, Q1 - (Е+)

Оперативність, рухливість мислення, високий рівень загальної культури,

ерудованість. Уміння оперувати абстракціями, розвинена уява.

Критичність і консерватизм в прийнятті нового, понижені інтелектуальні

інтереси, низька аналітична мислення. (При високих оцінках по чиннику Е-

схильність до ухвалення самостійних, неординарних інтелектуальних рішень.)

У+, М-, Q1 - (N+)

Оперативність, рухливість мислення, високий рівень загальної культури,

ерудованість. Така людина має конкретну уяву, критичністю і

консервативністю в прийнятті нового, спрямований на конкретне практичне

мислення. (Високі оцінки по чиннику N характеризують спрямованість на

практичну діяльність.)

В-, М+, Q1+ (Е+)

Невисока оперативність мислення, недостатньо розвинена загальна культура. Такий

людина має розвинену аналітичну мислення, інтелектуальними інтересами,

умінням оперувати абстрактними поняттями, розвиненою уявою. (Високі

оцінки по чиннику Е говорять про схильність приймати самостійні оригінальні

інтелектуальні рішення). Низькі оцінки по чиннику В при такому поєднанні

чинників можуть пояснюватися рядом причин, недостатнім рівнем освіти;

низькою стрессоустойчивостью, фрустрированностью, ситуативною тривожністю

((пониженою оперативністю в реалізації знань); поганим фізичним самопочуттям

на момент виконання тесту.

В-, М-, Q1+ (Е+, N+)

Невисока оперативність мислення, недостатньо розвинений загальний рівень культури,

ерудованості (можливо з причин фрустрированности або невисокого рівня

утворення). Така людина має розвинену аналітичну мислення,

інтелектуальними інтересами, схильністю до вільнодумства, радикалізму.

Відзначається конкретна уява. (При високих оцінках по чиннику Е -

схильність до ухвалення самостійних оригінальних інтелектуальних рішень; по

чиннику N - розвинений практичний інтелект.)

В-, М+, Q1 - (Е+, N+)

Невисока оперативність мислення, невисокий рівень загальної культури і ерудиції,

критичність і консерватизм в прийнятті нового, понижений інтерес до нових

інтелектуальним знанням. Така людина має розвинену уяву, уміння

оперувати абстракціями - ця властивість впливає на таку рису особи, як

мрійливість Рішення інтелектуальних завдань ускладнене. Високі оцінки по

чинникам Е і N компенсують труднощі в прийнятті інтелектуальних життєвих

рішень. Висока оцінка по чиннику Е і низька - по чиннику N характеризують

схильність до домінантності і консервативної упертості.

B -, M -, Q1 -

Невисока оперативність мислення, невміння актуалізувати свої знання, низька

загальна культура і ерудованість, консерватизм і критичність в прийнятті нових

інтелектуальних знань, понижені інтелектуальні інтереси, конкретність

уяви, спрямованість на практичну, конкретну діяльність. (Високі

оцінки по чинниках Е і N не впливають на інтелектуальні, але загострюють негативні

властивості особи : доминированность, життєва виверткість, упертість.)

Самооцінка

MD -

MD = 0-3

Занижена самооцінка, надмірно критичне відношення до себе, незадоволення

собою, неприйняття себе.

MD

MD = 4-8

Адекватна самооцінка, знання себе і своїх якостей, прийняття себе (індикатор

особовій зрілості).

MD+

MD = 9-14

Завищена самооцінка, некритичне відношення до себе, прийняття себе і своїх

якостей (індикатор особової незрілості).

MD, G+, Q3+, C+, М-

MD = 4-8

Адекватна самооцінка, соціальна нормативність, емоційно значуща

відповідальність поведінки, самодисципліна, самоконтроль емоцій і поведінки,

емоційна стабільність і конкретність уяви утворюють симптомокомплекс,

що характеризує саморегуляцію і зрілість особи.


Опис вторинних чинників тесту Кеттелла


F1. Тривога


Низькі бали - загалом ця людина задоволена тим, що є, і може добитися того, що їй здається важливим. Проте не дуже низькі бали можуть означати недолік мотивації в важких ситуаціях.

Високі бали - високий рівень тривоги в її звичайному розумінні. Тривога не обов'язково невротична, оскільки вона може бути обумовлена ситуаційно. Проте в чомусь має непристосованість, так як людина невдоволена тою мірою, яка не дозволяє йому виконувати вимоги і досягати того, що бажає. Дуже висока тривога зазвичай порушує продуктивність і призводить до соматичних розладів.


F2. Екстраверсія – інтроверсія


Низькі бали - схильність до сухості, до самозадоволення, замороження міжособових контактів. Це може бути сприятливе в роботі, що вимагає точності.

Високі бали - соціально контактна, незагальмована, успішно встановлює і підтримує міжособові зв'язки. Це може бути дуже слушним моментом в ситуаціях, що вимагають темпераменту такого типу. Цю рису слід рахувати за сприятливим прогнозом в діяльності, наприклад в навчанні.


F3. Чутливість


Низькі бали - тенденція зазнавати ускладнення від емоційністі, що проявляється в усьому. Ці люди можуть відноситися до типу невдоволених і фруструрованих. Проте є присутня чутливість до нюансів життя. Ймовірно, є артистичні схильності і м'якість. Якщо у такої людини виникає проблема, то на її вирішення витрачається багато роздумів до початку дій.

Високі бали - заповзятлива, рішуча і гнучка особа. Ця людина схильна не помічати життєвих нюансів, спрямовуючи свою поведінку на надто очевидне. Якщо виникають труднощі, то вони викликають швидку дію без достатнього усвідомлення.


F4. Конформність

Низькі бали - залежна від групи, пасивна особистість, яка потребує підтримки інших осіб і орієнтує свою поведінку в напрямку на людей, які таку підтримку надають.

Високі бали - агресивна, незалежна, смілива, різка особистість. Прагне обрати такі ситуації, де таку поведінку, по меншій мірі, терплять. Проявляє значну ініціативу.


Ключ до тесту:

Фактор

Номери питань, типи відповідей , бали

1. MD

1

b-1

18

b-1

35

b-1

52

b-1

69

b-1

86

b-1

103

b-1

а-2

с-2

с-2

а-2

с-2

с-2

с-2

2. А

2

b-1

19

b-1

36

b-1

53

b-1

70

b-1

87

b-1

 

 

с-2

а-2

с-2

а-2

а-2

с-2

3. В

3

b-1

20

с-1

37

b-1

54

с-1

71

а-1

88

с-1

104

а-1

105

b-1

4. С

4

b-1

21

b-1

38

b-1

55

b-1

72

b-1

89

b-1а-2

а-2

с-2

а-2

с-2

с-25. Е

5

b-1

22

b-1

39

b-1

56

b-1

73

b-1

90

b-1с-2

с-2

с-2

а-2

с-2

а-26. F

6

b-1

23

b-1

40

b-1

57

b-1

74

b-1

91

b-1с-2

а-2

с-2

а-2

а-2

с-27. G

7

b-1

24

b-1

41

b-1

58

b-1

75

b-1

92

b-1а-2

с-2

а-2

с-2

а-2

с-28. Н

8

b-1

25

b-1

42

b-1

59

b-1

76

b-1

93

b-1а-2

с-2

с-2

а-2

а-2

с-29. I

9

b-1

26

b-1

43

b-1

60

b-1

77

b-1

94

b-1а-2

а-2

с-2

а-2

с-2

с-210. L

10

b-1

27

b-1

44

b-1

61

b-1

78

b-1

95

b-1а-2

с-2

с-2

с-2

а-2

а-211. М

11

b-1

28

b-1

45

b-1

62

b-1

79

b-1

96

b-1с-2

с-2

а-2

а-2

а-2

с-212. N

12

b-1

29

b-1

46

b-1

63

b-1

80

b-1

97

b-1с-2

с-2

а-2

а-2

с-2

с-213. О

13

b-1

30

b-1

47

b-1

64

b-1

81

b-1

98

b-1с-2

а-2

с-2

а-2

с-2

а-214. Q1

14

b-1

31

b-1

48

b-1

65

b-1

82

b-1

99

b-1а-2

а-2

с-2

с-2

с-2

а-215. Q2

15

b-1

32

b-1

49

b-1

66

b-1

83

b-1

100

b-1а-2

с-2

а-2

а-2

с-2

с-216. Q3

16

b-1

33

b-1

50

b-1

67

b-1

84

b-1

101

b-1а-2

а-2

а-2

а-2

с-2

с-217. Q4

17

b-1

34

b-1

51

b-1

68

b-1

85

b-1

102

b-1а-2

с-2

с-2

а-2

с-2

а-2


  1   2

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconГалузевий опитувальник перегляд тарифних зобов'язань у рамках угод сот

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconПовідомлення отримувач платежу: Черкасиводоканал р/р 2600545907 чоу аб „Укргазбанк мфо 320478 Особовий рахунок платника

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconДиректору тов «Воля-Кабель» Жембері Дж
Прошу зарахувати сплачені кошти на особовий рахунок по договору копія оплати додається

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconЗаява про призначення житлової субсидії
Заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconКафедра педагогіки та психології
Психолого-педагогічна характеристика на учня (середня ланка) з використанням психологічних методик «Визначення самооцінки особистості»,...

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconВ. Ф. Моргун Опитувальник реального, бажаного та фантастичного бюджетів часу людини Автори методики та історія її розробки
В. Моргун (1992, 2006) вводить інваріант просторово-часових орієнтацій особистості в її структуру, чернівчанин В. Ковальов (1995)...

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconЗаява про призначення житлової субсидії та зразок оформлення заява про призначення житлової субсидії
Заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті за житлово-комунальні послуги

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconКартка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів для осіб, які не перебувають на державній службі)
Правом прикріплення до Національної академії з метою складання кандидатського іспиту користуються здобувачі наукового ступеня кандидата...

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconКартка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів для осіб, які не перебувають на державній службі)
Оріду наду при Президентові України з метою складання кандидатського іспиту користуються здобувачі наукового ступеня кандидата наук,...

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconКартка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів для осіб, які не перебувають на державній службі)
Оріду наду при Президентові України з метою складання кандидатського іспиту користуються здобувачі наукового ступеня кандидата наук,...

16-ти факторний особовий опитувальник Кеттелла iconРішення від 29 лютого 2012 року №1209 мр м. Суми Про встановлення та виплату щомісячної стипендії ветеранам підпільно-партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни, мешканцям міста Суми
Ської ради особисту заяву, документи, що підтверджують участь в підпільно-партизанському русі в роки Великої Вітчизняної війни, копію...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи