Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» icon

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук»
Скачати 268.96 Kb.
НазваОгляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук»
Дата конвертації15.02.2013
Розмір268.96 Kb.
ТипСценарій
джерело

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009


Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук»!

Тут і сценарій засідання літературного кафе «Нехай добром людське зігріте серце / Убереже цю землю від біди» – доробок викладача Климчук із Нововолинська; і методична публікація «Вироблення вокальних навичок в учнів на уроках музичного мистецтва» із багатющого досвіду вчителя Яновського з Ківерець; і допис педагога Стасюк із Березович Володимир-Волинського району – як давати майстер-класи молодим колегам; і чимало інших матеріалів.

На компакт-диску – додáткові до квартальника «Педагогічний пошук» – зацікавлене вчительство прочитає багато ілюстровані статті про застосування комп’ютерів, мультимедіа на уроках із різних дисциплін. На допомогу вчителям-предметникам автор Махомед подав «Методичні рекомендації щодо складання тестових завдань».

Годі обійтися хорошому педагогові без часопису «Педагогічний пошук».


Головний редактор В. І. Гребенюк

^ УправлІннЯ освІти і науки Волинської облдержадміністрації

волинський Інститут пІслЯдипломноЇ педагогІЧнОЇ освІти


педагогІЧний пошук

Науково-методичний вісник

В
1’2009
иходить із березня 1994 року


Періодичність випуску – 1 раз на квартал


^ Журнал включено до перелік

н
Редакційна колегія

Сташенко М. О., кандидат фізико-математичних наук, доцент (голова редак­цій­ної колегії)

Арцишевський Р. А., доктор філо­соф­ських наук, професор, член-кор. АПН Укра­їни

Бондаренко Г. В., кандидат історич­них наук, професор, член-кор. УАІН

Вітюк В. В., кандидат педа­го­­гічних наук, доцент

Вознюк В. С., кандидат політичних наук, доцент

Грушка Г. М.

Дурманенко Є. А., кандидат педа­го­­гічних наук, доцент

Загрева В. Я., кандидат педа­го­­гічних наук

Ілляшенко В. Я., кандидат фізи­ко-математичних наук, доцент

Ільченко В. Р., доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України

Киричук О. В., доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України

Кратко М. І., доктор фізико-математичних наук, професор

Крисюк С. В., доктор пе­да­гогічних наук, академік, член ВАК України

Луцюк А. М., кандидат педагогічних наук, доцент

Нісімчук А. С., доктор педагогічних наук, професор, член-кор. АПН України

Оляндер Л. К., доктор філологічних наук, професор

Остапйовський І. Є., кандидат педагогічних наук, доцент

Панчишин В. Г., кандидат економічних наук, доцент

Попович М. М., начальник управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

Рудь О. В.

Смолюк І. О., доктор педагогічних наук, професор

Таранчук Ю. В.

Трачук Т. В., кандидат педа­го­­гічних наук, доцент

Франчук М. А.

Ясінська Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент

^ Редактор В. І. Гребенюк

Адреса редакційної колегії: 43000

м. Луцьк, вул. Винниченка, 31, Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти Телефони: 4-22-25, 72-16-41

^ Свідоцтво про державну реєстрацію

ВЛ № 91 від 26.03.1997 р.

Засновники: Управління освіти і науки Волин­ської облдержадміністрації, Волинський інсти­тут післядипломної педагогічної освіти

Рекомендовано до друку вченою радою інституту (протокол № 1 від 29.01.2009).

Тираж 750 пр., обсяг 10 друк. арк.

Ціна договірна. Підписано до друку 12.03.2009 р.

Друк: ПП Іванюк В. П., м. Луцьк,

вул. Винниченка, 63. Телефон 4-63-41

Свідоцтво про державну реєстрацію ВЛн № 31 від 04.02.2004 р. Зам.
аукових видань, у яких можуть публікуватися


основні результати дисертаційних робіт

(постанова президії ВАК України № 27 від 11.09.1997 р.)


У випуску:

^ Методичні публікації
Р. А. Климчук
Нехай добром людське зігріте серце / Убереже цю землю від біди.............

3–6

Н. С. Луцюк
Використання досвіду В. О. Сухомлинського у проведенні педагогічної ради школи.......................................................................................................

7–9

З. І. Парфенюк
Спеціальні форми обслуговування у навчально-виробничій дільниці кафе «Орхідея» Нововолинського ВПУ..........................................................

10–11

М. М. пастущук
Використання проблемного методу навчання для активізації пізнавальної діяльності на заняттях з фізики.................................................

11–14

Т. В. Салуха
Формування гуманістичних ідеалів у школярів засобами сакрального мистецтва..........................................................................................................

15–18

В. М. Стасюк
Про роботу майстер-класу...............................................................................

18–19

О. М. Тарасюк
що таке кейс-метод?........................................................................................

20–23

Т. В. Трачук
Увага, олімпіада!..............................................................................................

24–26

М. У. Харчук
Наступність в організації навчання і виховання п’ятикласників...................

26–28

О. О. Юринець
Системна діяльність педагогічного коледжу як умова формування відповідальності студентів...............................................................................

29–32

О. М. Якимюк
Інтерактивні технології навчання – засіб творчого розвитку дитини............

32–34

О. А. Яновський
Вироблення вокальних навичок в учнів на уроках музичного мистецтва....

35–40

^ Наукові публікаціїТ. В. Горобець, В. А. Шкоба
Формування та розвиток слухового сприймання у дітей дошкільного віку засобами слухання музики...............................................................................

41–43

Л. С. Дружинович
Художня реалізація космологічних образів у поезії Майка Йогансена.........

44–47

А. А. Зарицька
Особливості розвитку духовного потенціалу студентів у процесі вокальної підготовки...........................................................................................................

48–51

Н. І. Логвинюк


Роль професійних цінностей у формуванні комунікативно-пізнавального аспекту студентів..............................................................................................

52–54О. М. Микитюк, О. І. Шиян


Формування стресостійкості учнів як складової частини життєвих компетентностей у навчально-виховних закладах.........................................

55–57Н. Л. Панасюк


Навчально-методичні засади формування економічно-педагогічних знань у студентів.........................................................................................................

58–60О. І. Петрик, Р. О. Валецька

Деякі аспекти оздоровлювальних технологій для учнів початкової школи.................................................................................................................

61–64Л. М. Потапюк, П. М. Потапюк


Здоровий спосіб життя студента вищого навчального закладу як чинник його успішної адаптації до навчання...............................................................

65–67Т. С. Ціпан


Учнівське самоврядування в дитячо-юнацьких громадських об’єднаннях як громадянська цінність..................................................................................

68–72
^ Наш часопис виходить із електронним додатком. Компакт-диск надається за окрему плату.

На CD цього випуску вміщено такі публікації:


В. Власюк
Практичні роботи і завдання при вивченні MS Word у профільних класах


Т. Кацюк
Модель підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу


Л. Кочубей, С. Притолюк
Планування уроків фізичної культури методом колового тренування


М. Махомед^

Методичні рекомендації щодо складання тестових завдань

(на допомогу вчителям-предметникам)
В. Михальчук
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках правознавства засобами мультимедіаО. Рибка
Авторська програма спецкурсу «Основи туристичного маркетингу»


Ж. Рябченко
^

Роль сучасного кабінету фізики у виконанні навчальної програми
О. Тарасюк
Моніторингове дослідження навчального процесуР. Царенко
З досвіду використання мультимедійних технологій на уроках зарубіжної літератури


М. Яворський
Методика викладання новітньої історії України з використанням документальних відеоматеріалів


^ Методичні публікації


Нехай добром людське зігріте серце

Убереже цю землю від біди


Сценарій засідання літературного кафе


Р. А. Климчук, викладач української мови і літератури Державного вищого навчального закладу «Нововолинський електромеханічний коледж»


^ Подано зразок сценарію засідання літературного кафе на тему: «Нехай добром людське зігріте серце / Убереже цю землю від біди».

Ключові слова: людські цінності, доброта, милосердя, душа, гармонія, добро і зло.


Використання досвіду В. О. Сухомлинського

у проведенні педагогічної ради школи


^ Н. С. Луцюк, учитель-методист української мови і літератури, заступник директора з експериментальної роботи Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука


Розкрито роль педагогічної ради як однієї з основних форм удосконалення професіоналізму педагогів. Досвід В. О. Сухомлинського у підготовці й проведенні педради використовується в сучасній школі.

Ключові слова: педрада, досвід, творча група.


Спеціальні форми обслуговування у навчально-виробничій дільниці

кафе «Орхідея» Нововолинського ВПУ


З. І. Парфенюк, директор Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Волинській області


^ Викладено окремі аспекти роботи вищого професійного училища (спеціальності «офіціант», «бармен», «кухар»).

Ключові слова: інноваційні технології, тренувальна дільниця, ресторанний бізнес.


^ Використання проблемного методу навчання для активізації

пізнавальної діяльності на заняттях з фізики


М. М. Пастущук, викладач фізики Володимир-Волинського аграрно-технічного коледжу

Розглянуто використання елементів проблемного методу у вивченні фізики. Наведено приклади створення проблемних ситуацій. Подано план-конспект заняття з фізики «Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції».

Ключові слова: проблемний метод, пізнавальна діяльність, магніт, магнітний потік, котушка, індукційний струм, кільце.


Формування гуманістичних ідеалів

у школярів засобами сакрального мистецтва


Т. В. Салуха, вчитель образотворчого мистецтва ЗОШ І–ІІІ ступенів № 3 м. Любомля


Розглянуто питання про зміст іконопису, суть його творення. Матеріал можна використовувати на уроках художньо-естетичного циклу, гуманітарного та суспільствознавчого – під час вивчення розділу «Культура». Він стане у пригоді й тим, хто цікавиться сакральним мистецтвом, краєзнавцям.

Ключові слова: ікона, іконопис, сакральне мистецтво, образ, Бог.


Про роботу майстер-класу


В. М. Стасюк, учителька хімії ЗОШ І–ІІІ ступенів с. Березовичі Володимир-Волинського району


^ Майстер-класи є особливо дієвою формою передання педагогічного досвіду. В дописі висвітлено роботу майстер-класу з хімії.

Ключові слова: майстер-клас, діалогічність, індивідуальний стиль, практичні рекомендації.


^ Що таке кейс-метод?


О. М. Тарасюк, учитель економіки Володимир-Волинської ЗОШ № 5


Розповідається про кейс-метод, або ситуативну методику навчання, на уроках економіки. Як додаток подано матеріал за темою «Управління людськими ресурсами».

Ключові слова: кейс, ситуативна методика навчання.


Увага, олімпіада!


Т. В. Трачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти


Цікаві нестандартні задачі розширюють уявлення школярів про різноманітні підходи, ідеї, методи, які допомагають їм готуватися до участі в різноманітних математичних конкурсах, змаганнях. Такі задачі спонукають учнів висувати й обґрунтовувати гіпотези, шукати та відсіювати неправильні припущення, будувати фрагментарні теоретичні узагальнення, сприяючи при цьому формуванню у школярів творчого, евристичного мислення, а також прагнення до дослідницької діяльності. Розв’язування таких задач потребує глибоких знань та винахідливості. Нестандартні задачі пропонують учням майже на кожній олімпіаді юних математиків.

Ключові слова: математика, олімпіада, заочний тур.


Наступність в організації навчання

і виховання п’ятикласників


М. У. Харчук, практичний психолог Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука


Розглянуто деякі аспекти переходу молодшого школяра до навчання у п’ятому класі. Пропонуються рекомендації щодо успішної адаптації п’ятикласників до умов основної школи, визначаються причини труднощів у навчанні в адаптаційний період.

Ключові слова: наступність, адаптація, вікові особливості, мотивація, труднощі у навчанні.


Системна діяльність педагогічного коледжу як умова формування відповідальності студентів


^ О. О. Юринець, заступник директора з навчальної роботи Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського


Обґрунтовано теоретичні аспекти формування у студентів педагогічної відповідальності як риси особистості та професійної якості вчителя; запропоновано найбільш важливі фактори формування відповідальності; проведено аналіз моделі формування відповідальності майбутніх педагогів, що впроваджена у практику роботи Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені А.  Ю.  Кримського.

Ключові слова: особистість, відповідальність, самореалізація, педагогічна діяльність, самоконтроль, самовизначення.


Інтерактивні технології навчання –

засіб творчого розвитку дитини


О. М. Якимюк, вчитель початкових класів (вища категорія), старший учитель

Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука


Розкрито суть інтерактивного навчання. Подано інтерактивні технології навчання як засіб творчого розвитку дитини. Пропонується урок української мови з використанням інтерактивних технологій.

Ключові слова: технологія, інтерактивне навчання, дискусія, ситуативне моделювання.


Вироблення вокальних навичок в учнів

на уроках музичного мистецтва


О. А. Яновський, старший вчитель музичного мистецтва

ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 м. Ківерці

^ Розкрито досвід роботи з навчання співу. особливу увагу звернуто на вироблення співацької постави, культури звука, навичок дихання тощо.

Ключові слова: вокально-хорові навички, дихання, постава.

Наукові публікації


УДК 372: 37. 036


Формування та розвиток слухового сприймання у дітей дошкільного віку засобами слухання музики


^ Т. В. Горобець, викладач фортепіано Луцького педагогічного коледжу;

В. А. Шкоба, викладач диригування Луцького педагогічного коледжу

Висвітлено значення слухання музики у формуванні та розвитку слухового сприймання дітей дошкільного віку.

Ключові слова: слухання, музика, дошкільний, навчальний, музичний керівник, діти, розвиток, емоції, сприймання, музичні твори, інструменти, оркестр.

^ Горобец Т. В., Шкоба В. А. Формирование и развитие слухового восприятия у детей дошкольного возраста средствами слушания музыки.

Обосновано значение слушания музыки в формировании и развитии слухового восприятия детей дошкольного возраста.

^ Ключевые слова: слушание, музыка, дошкольный, учебный, музыкальный руководитель, дети, развитие, эмоции, восприятие, музыкальные произведения, инструменты, оркестр.

^ Horobets T., Shkoba V. Formation and Development of Preschool Age Children’s Auditory Perception by Music Listening.

Authors of the article cover the meaning of music listening in forming and developing of preschool age children’s auditory perception.

Key words: listening, music, preschool, educational, a teacher of music, children, development, emotions, perception, musical composition, instruments, orchestra.


УДК 821. 161. 2. 09


Художня реалізація космологічних образів у поезії Майка Йогансена


Л. С. Дружинович, аспірантка Волинського національного університету

імені Лесі Українки


Проаналізовано поезії Майка Йогансена. Визначено ключові космологічні образи у ліриці письменника та з’ясовано їх роль у поетичній системі. Велику увагу зосереджено на манері письма М. Йогансена та засобах поетичного зображення.

Ключові слова: космологічний образ, астральний образ, поетична система, метафора.

Дружинович Л. С. Художественная реализация космологических образов в поэзии Майка Йогансена.

Проанализирована поэзия Майка Йогансена. Определены ключевые космологические образы в лирике писателя и обозначена их роль в поэтической системе. Большое внимание обращено на стиль письма М.  Йогансена и средства поэтического изображения.

Ключевые слова: космологический образ, астральный образ, поэтическая система, метафора.

Druzhynovych L. The realization of cosmological images in Mayk Yohansen’s Poetry.

In this article Mayk Yohansen’s poems have been analyzed. The main cosmological images in the lyrics of the writer have been determined. The role of the cosmological images in Mayk Yohansen’s poetic system has also been defined.

Key words: cosmological image, astral image, poetic system, metaphor.


УДК 37814 : 78


Особливості розвитку духовного потенціалу студентів

процесі вокальної підготовки


^ А. А. Зарицька, аспірантка Волинського національного університету

імені Лесі Українки


Розглядаються теоретико-понятійні, функціональні компоненти формування духовного потенціалу студентської молоді в навчально-виховній та музично-творчій діяльності. Означено психологічні особливості впливу вокального голосу як системи звукових вібрацій на потенцію духовного світу особистості. Детерміновано методи педагогічного керівництва процесом духовного розвитку студентів у вокально-професійній підготовці.

Ключові слова: духовний потенціал, духовність, творча діяльність, вокальна підготовка, музично-слуховий досвід, вокальний голос.

Зарицкая А. А. Особенности развития духовного потенциала студентов в процессе вокальной подготовки.

Рассматриваются теоретико-понятийные, функциональные компоненты формирования духовного потенциала студенческой молодёжи в учебно-воспитательной и музыкально-творческой деятельности. Обозначены психологические особенности влияния вокального голоса как системы звуковых вибраций на потенцию духовного мира личности. Детерминированы методы педагогического руководства процессом духовного развития студентов в вокально-профессиональной подготовке.

Ключевые слова: духовный потенциал, духовность, творческая деятельность, вокальная подготовка, музыкально-слуховой опыт, вокальный голос.

Zarytska A. Peculiarities of the students’ spiritual potential development in the process of vocal training.

The theoretical and definitive functional components of the students’ spiritual potential formation in the process of educational and creative musical activity are discussed in the given article. Psychological peculiarities of the vocal voice as a system of the sound vibrations and its influence upon the overwhelming potential of the person’s spiritual world are determined. the methods of the pedagogical guidance of the students’ spiritual development during the professional vocal training are determined.

Key words: spiritual potential, spirituality, creative activity, musical-hearing experience, vocal training.


УДК [37.047:17.022.1]-057.87


Роль професійних цінностей у формуванні комунікативно-пізнавального аспекту студентів


Н. І. Логвинюк, аспірантка кафедри педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки


^ Обговорюються професійні ціннісні орієнтації особистості, що виражають внутрішню основу ставлення студента до різних цінностей як предмет спеціального вивчення.

Ключові слова: особистісні професійні цінності, комунікативно-пізнавальний аспект, ціннісні орієнтації, спілкування, філологічні дисципліни, комунікативний інтерес, філологічна діяльність.

^ Логвинюк Н. И. Роль профессиональных ценностей в формировании коммуникативно-познавательного аспекта студентов.

Обсуждаются профессиональные ценностные ориентации личности, выражающие внутреннюю основу отношения студента к различным ценностям в качестве предмета специального изучения.

^ Ключевые слова: личностные профессиональные ценности, коммуникативно-познавательный аспект, ценностные ориентации, общение, филологические дисциплины,  коммуникативный интерес, филологическая деятельность.

^ Logvyniuk N. The Role of Professional Values in the Formation of Communicative-Cognitive Aspect of Students.

The professional valuable orientations of the personality which express the inner basis of the student’s attitude towards the various values are discussed in the article as a subject of special learning.

^ Key words: personal professional values, the communicative-cognitive aspect, valuable orientations, communication, philological disciplines, communicative interest, philological activity.


УДК 371.4:613.955


Формування стресостійкості учнів як складової частини життєвих компетентностей у навчально-виховних закладах


О. М. Микитюк, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; О. І. Шиян, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри життєвих компетентностей Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


^ Показано основні аспекти здоров’язбережних освітніх технологій як пріоритетний напрямок навчання і виховання учнів.

Ключові слова: компетентність, здоров’язбереження, стресостійкість.

Микитюк О. М., Шиян О. И. Формирование стрессостойкости учеников как составляющей части жизненных компетентностей в учебно-воспитательных заведениях.

Показаны основные аспекты здоровьесохраняющих образовательных технологий как приоритетное направление обучения и воспитания учеников.

Ключевые слова: компетентность, здоровьесохранение, стрессостойкость.

Mykytiuk O., Shyian O. Formation of Stress-Stability of Pupils as Component of Life Competences in educational Establishments.

The basic aspects of healthcaring educational technologies as the priority direction of education of pupils are showed in the article.

Key words: сompetence, healthcaring, stress-stability.


УДК 796.011. 3(075.8)


Навчально-методичні засади формування

економічно-педагогічних знань у студентів


Н. Л. Панасюк, науковий співробітник Інституту педагогічних технологій (м. Луцьк)


Необхідність розкриття суті інноваційних підходів у навчальному процесі майбутніх інженерів-педагогів, урахування основних компонентів впливу на їх реалізацію – одна з провідних проблем сучасної педагогічної науки і практики, що потребує всебічного й уважного розкриття основних питань формування економічних знань у студентів.

Ключові слова: менеджмент, педагогічна технологія, модульно-розвивальна підготовка.

Панасюк Н. Л. Учебно-методические основы формирования экономико-педагогических знаний у студентов.

Необходимость раскрытия сути инновационных подходов в учебном процессе будущих инженеров-педагогов, учёт основных компонентов влияния на их реализацию – одна из ведущих проблем современной педагогической науки и практики, нуждающаяся во всестороннем и внимательном раскрытии основных вопросов формирования экономических знаний у студентов.

Ключевые слова: менеджмент, педагогическая технология, модульно-развивающая подготовка.

Panasiuk N. educational and Methodical Bases of Formation of Economic and pedagogical knowledges of students.

In the given article the necessity of opening of essence of innovative approaches in the educational process of future engineers-teachers opens up, account of basic components of influence on their realization – one of leading problems of modern pedagogical science and practice, that needs comprehensive and attentive opening of basic questions of forming of economic knowledges of students.

Key words: management, pedagogical technology, module-developing preparation.


УДК 796.035-097.874


Деякі аспекти оздоровлювальних технологій для учнів початкової школи


^ О. І. Петрик, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри валеології та безпеки життєдіяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки;

^ Р. О. Валецька, кандидат медичних наук, доцент кафедри валеології та безпеки життєдіяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки


^ Висвітлено сучасні елементи оздоровлювальних технологій для учнів початкової школи.

Ключові слова: індивідуальні оздоровлювальні системи, цілеспрямованість, науковість, системність, єдність теорії і практики, індивідуальні особливості.

^ Петрик Е. И., Валецкая Р. Е. Некоторые аспекты оздоровительных технологий для учащихся начальной школы.

Отображены современные элементы оздоровительных технологий для учащихся начальной школы.

Ключевые слова: индивидуальные оздоровительные системы, целенаправленность, научность, системность, единство теории и практики, индивидуальные особенности.

Petryk O., Valetska R. Some Aspects of Health-improving technologies for primary school pupils.

^ Modern elements of health-improving technologies for primary school pupils are outlined in the article.

Key words: individual health-improving systems, purposefulness, consistency, unity of theory and practice, individual peculiarities.


УДК 371.7


^ Здоровий спосіб життя студента вищого навчального закладу

як чинник його успішної адаптації до навчання


Л. М. Потапюк, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інженерної психології, педагогіки та українознавства Луцького національного технічного університету; П. М. Потапюк, старший викладач кафедри здоров’я та фізичної культури Волинського національного університету імені Лесі Українки


Аналізується проблема здорового способу життя як чинника успішної адаптації студентів до навчання, розглядаються особливості змісту, форм і методів практичного досвіду вузу.

^ Ключові слова: здоровий спосіб життя, соціальна адаптація, інтеріоризація, принципи валеологічної освіти, дисгармонія фізичного та психічного розвитку, соціально-економічна криза.

^ Потапюк Л. Н., Потапюк П. Н. Здоровый образ жизни студента высшего учебного заведения как фактор его успешной адаптации к учёбе.

Анализируется проблема здорового образа жизни как фактора успешной адаптации студентов к учёбе, рассматриваются особенности содержания, форм и методов практического опыта вуза.

^ Ключевые слова: здоровый образ жизни, социальная адаптация, интериоризация, принципы велеологического образования, дисгармония физического и психического развития, социально-экономический кризис.

^ Potapiuk L., Potapiuk P. Healthy Way of Life of Student of Higher Educаtional Establishmеnt as Motive Power of His Successful Adaptation to studiеs.

The problem of healthy way of life as a motive power of successful adaptation to studies is analised in the article. The peculiarities of essence, forms and methods of practical experience of higher educational establishment are taken into account.

^ Key words: healthy way of life, social adaptation, interiorization, principles of valeontological education, disharmony of physical and mental development, social and economic crisis.


УДК 37.014.553


Учнівське самоврядування в дитячо-юнацьких громадських об’єднаннях

як громадянська цінність


Т. С. Ціпан, старший викладач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету, науковий кореспондент лабораторії дитячих об’єднань Інституту проблем виховання АПН України


Розкриваються особливості діяльності органів учнівського самоврядування в умовах дитячо-юнацьких громадських об’єднань за місцем проживання і на цій основі –  формування громадянської активності й відповідальності підлітків.

^ Ключові слова: громадянська активність, громадянська відповідальність, учнівське самоврядування, соціально-педагогічний центр, дитячо-юнацькі громадські об’єднання.

^ Ципан  Т.  С.  Ученическое самоуправление в детско-юношеских общественных объединениях как гражданская ценность.

Раскрываются особенности деятельности органов ученического самоуправления в условиях детско-юношеских общественных объединений по месту жительства и на этой основе – формирование гражданской активности и ответственности подростков.

^ Ключевые слова: гражданская активность, гражданская ответственность, ученическое самоуправление, социально-педагогический центр, детско-юношеские общественные объединения.

^ Tsipan T. Pupils’ Self-Government in Teenagers’ Associations as Social Value.

The article deals with the problem of functioning of pupils’ self-government in the teenagers’ associations in the places of their living and forming teenagers’ civil activity and responsibility.

Key words: civil activity, civil responsibility, pupils’ self-government, socio-pedagogical centre, teenagers’ associations.


З нових надходжень до бібіліотеки ВІППО

^ В. Є. Сміховська, заваідувач бібліотеки ВІППО


Додаток

CD-диск


Практичні роботи і завдання при вивченні MS Word
у профільних класахВ. С. Власюк, учитель інформатики Луцької ЗОШ І–ІІІ ступенів № 7


Розробка присвячена самостійному й аудиторному освоєнню MS Word, написана, щоб допомогти учням навчитися набирати, форматувати й коригувати документи різного ступеня складності за допомогою текстового процесора.

Ключові слова: редагування, файл, форматування, графічний об’єкт, таблиця.


Модель підготовки компетентного випускника

загальноосвітнього навчального закладу


Т. С. Кацюк, заступник директора ЗОШ І–ІІІ ступенів № 10 м. Ковеля


^ Подано презентацію школи, основні завдання педколективу, схему ознак сформованості основних життєвих компетентностей випускника школи тощо.

Ключові слова: модель випускника, учнівське самоврядування, компетентність.


Планування уроків фізичної культури

методом колового тренування


Л. В. Кочубей, С. М. Притолюк, учителі фізичної культури

Луцької гімназії № 18


Застосування методу колового тренування має неабиякі переваги серед інших форм організації уроку: підвищується ефективність навчального процесу, збільшується щільність уроку, учні набувають навичок самостійного виконання вправ. Колове тренування можна застосовувати при вивченні будь-якого розділу програми.

Ключові слова: доступність, повторність, циклічність, різнобічність, план-конспект.

^

Методичні рекомендації

щодо складання тестових завдань

(на допомогу вчителям-предметникам)М. Х. Махомед, заслужений працівник освіти, завідувач відділу зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти волинського інституту післядипломної педагогічної освіти


Дано методичні поради щодо складання тестових завдань для перевірки досягнень учнів 9–11 класів із навчальних предметів. Особлива увага звертається на види тестових завдань, їх структуру. Дано механізм переведення „тестових” балів у 12-бальну систему оцінювання.

^ Посібник передбачає поширення серед освітян (учителів, керівників навчальних закладів) нових знань та підходів у педагогічному оцінюванні.

Ключові слова: тест, система оцінювання, критерії оцінювання.

^

Активізація пізнавальної діяльності учнів

на уроках правознавства засобами мультимедіаВ. О. Михальчук, учитель правознавства НВК № 26 м. Луцька, вчитель вищої категорії, вчитель-методист


розглянуто різні методи використання мультимедіа в поєднанні з традиційними формами роботи на уроках правознавства. Запропоновано структурні елементи сучасного уроку та можливості використання інтерактивної дошки на кожному з них. Висвітлено важливість використання інформаційних технологій.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні технології, мультимедійні засоби, мультимедійні презентації, SMART-дошка.


^ Авторська програма спецкурсу

«Основи туристичного маркетингу»


Автор – Рибка О. Б., вчитель економіки та географії Луцької ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2

Рецензенти:

Ліпич Л. Г. – директор навчально-науково-виробничого інституту управління та бізнесу, професор кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету, доктор економічних наук, професор;

Григор’єва Н. В. – методист Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Ухвалено рішенням науково-методичної ради інституту (протокол № 3 від 4 грудня 2007 року).


Диференціація та індивідуалізація змісту навчання профільної школи акцентує увагу на якісному наповненні варіативної складової навчального плану певного профілю. Якісне наповнення насамперед здійснюється через інтегроване навчання та впровадження інтегрованих курсів. Одним з них є спецкурс «Основи туристичного маркетингу». Мета програми – ознайомлення учнів зі шляхами і методами застосування набутих знань на практиці, розвитку інтересів до сучасних перспективних спеціальностей, а також інтеграція знань учнів із суміжних предметів.

Ключові слова: маркетинг, маркетингове середовище, туристичний продукт, маркетингова інформація, маркетингові стратегії, маркетингові комунікації


Роль сучасного кабінету фізики

у виконанні навчальної програми


Ж. Ф. Рябченко, вчитель фізики НВК «ЗОШ І–ІІІ ступенів – дитячий садок» с. Здомишель ратнівського району


Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24). Ця мета передбачена «Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів». Про її реалізацію йдеться у роботі.

Ключові слова: стенд, планшет, комп’ютерний матеріал, наочність.


Моніторингове дослідження навчального процесу


^ О. М. Тарасюк, заступник директора з навчально-виховної роботи

ЗОШ № 5 м. Володимира-Волинського


З досвіду використання мультимедійних технологій

на уроках зарубіжної літератури


Р. М. Царенко, вчитель-методист зарубіжної літератури та російської мови Ковельської міської гімназії


З огляду на модернізацію змісту та структури навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах є необхідність використання дидактичних матеріалів, які допоможуть педагогам інтегрувати інформацію навчальних предметів. Це сприятиме формуванню у школярів цілісного бачення світу.

Ключові слова: мультимедійні технології, інтегровані уроки, проектна діяльність, інтерактивне навчання.


Методика викладання новітньої історії України

з використанням документальних відеоматеріалів


М. О. Яворський, викладач історії України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Нововолинського електромеханічного коледжу


Розкрито різноманітні прийоми використання аудіовізуальних засобів навчання у процесі викладання новітньої історії України. Наведено авторську методику поєднання різних засобів унаочнення навчання.

Ключові слова: методика викладання, інноваційні технології, аудіовізуальні засоби навчання, документальні відеоматеріали, обладнання кабінету історії.


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (63) / 2009 Щороку третє число науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
Щороку третє число науково-методичного вісника «Педагогічний пошук» виходить до серпневих учительських нарад та Першовересня. І цього...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (62) / 2009 Свіжий, ще теплий випуск науково-методичного вісника «Педагогічний пошук»
Це конспекти кращих уроків із правознавства, фізики, української й англійської мов, інформатики, музичного мистецтва. Розв’язання...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (65) / 2010
«Педагогічний пошук» зацікавить читачів насамперед статтями В. Я. Загреви «Особливості вступної кампанії 2010 року», Н. В. Бобак,...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (70) / 2011
Тож в «олюдненні», увиразнені морального складника навчальних дисциплін Р. Арцишевський вбачає, зокрема, можливість поліпшити моральне...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (72) / 2011
Віппо. У розділі наукових публікацій це, зокрема, «Психосоціальні стратегії професіоналізації психологів освітніх закладів» Л. І....

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 4 (64) / 2009
Цього року патріоти вшановували Степана Бандеру з нагоди століття із дня його народження. Хоча прізвище це всім відоме, проте не...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (66) / 2010
«Формування екологічної свідомості студентів на заняттях із практики англійської мови» (автор Н. І. Добжанська), «Комп’ютерний моніторинг...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 3 (75) / 2012
Більше того, на одному з архітворів нашої землячки – феєрії «Лісова пісня» – відчутно вплив тих знань, котрих вона набула, пишучи...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 2 (74) / 2012
Цього року люди нашого кола відзначають 420-річчя з дня народження Яна-Амоса Коменського. Про цю унікальну особистість, одне з чільних...

Огляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (61) / 2009 Скільки нового, корисного почерпнуть учителі Волині зі свіжого, першого в цьому році номера журналу «Педагогічний пошук» iconОгляд журналу «Педагогічний пошук» 1 (73) / 2012
Яноша Корчака. Тому номер відкривається публікаціями про ці постаті. М. І. Кратко у статті “Михайло Кравчук як історик математики”...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи