Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію icon

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію
Скачати 47.03 Kb.
НазваДодаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію
Дата конвертації24.04.2013
Розмір47.03 Kb.
ТипДодаток
джерело

2


ДОДАТОК

до рішення міської ради

від 27.05.2009 № 41/76


Положення про філію

«Служба автомобільних перевезень» Луцького підприємства електротранспорту


3


  1. Загальні положення

Згідно з Статутом Луцького підприємства електротранспорту (надалі – Підприємство) в його складі створюється відокремлений підрозділ – Філія «Служби автомобільних перевезень» Луцького підприємства електротранспорту (надалі – Філія).

Філія не є юридичною особою.

Філія користується основними фондами та оборотними коштами Підприємствами, має право від імені Підприємства придбати та орендувати основні фонди.

Філія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Статуту Підприємства та цього Положення.

Місцезнаходження Філії: м. Луцьк, вул. Даньшина,1/52.

Підприємство несе відповідальність за зобов’язаннями Філії.

У відносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності Філія виступає як представник Підприємства і діє у межах наданих законами України та цим Положенням повноважень.


2. Мета та предмет діяльність

2.1. Метою створення Філії є:

Здійснення виробничої, постачальницької, торговельної, комерційної, посередницької та інших видів діяльності, отримання прибутку від вкладеного капіталу та задоволення на його основі соціально-економічної заінтересованості Підприємства і працівників Філії.

2.2. Предметом діяльності є:

- перевезення пасажирів автобусами на приміських маршрутах;

- перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах;

- надання послуг організаціям по експонуванню реклам;

- надання послуг по автомобільному перевезенню.

2.3. Філія має право зайнятися іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.


3. Права, обов’язки та обмеження в діяльності Філії

3.1. Для здійснення цілей згідно з цим Положення Філія має право:

а) вступати у господарські та цивільно-правові відносини з підприємствами, організаціями, установами незалежно від форм власності, а також з окремими громадянами згідно з довіреністю виданою директору Філії від імені Підприємства за видами діяльності та за видами операцій;

б) купувати матеріальні ресурси, а також основні засоби у підприємств, організацій, установ, громадян;

в) створювати резерви, необхідні для нормальної діяльності Філії;

г) за згодою Підприємства здійснювати будівництво, а також брати участь у будівництві об’єктів виробничого, побутового та соціально-культурного призначення.

д) здійснювати видавничу та рекламну діяльність;


4


е) за згодою підприємства та відповідно до Статуту і цього Положення продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду підприємства, організаціям та установам, надавати безоплатно в тимчасове користування або у позику власні будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку та згідно чинного законодавства;

3.2. Філія не має права:

- відчужувати самостійно основні засоби, будівлі, транспортні засоби;

Випускати облігації та векселі;

Видавати майнові гарантії, забезпечені майном Підприємства для третіх осіб.

4. Взаємні зобов’язання Філії та Підприємства

Філія підпорядкована у своїй фінансовій та господарській діяльності Підприємству. Звіт про фінансову та господарську діяльність надається Філією кожного кварталу не пізніше як 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Після держаної реєстрації Філії Підприємство передає на відокремлений баланс Філії майно у розмірах, визначених Підприємством;

Господарську діяльність Філія організовує на принципах самоокупності. Філія за результатами своєї діяльності самостійно розраховується з бюджетними та позабюджетними фондами та подає податкову та статистичну звітність.

Одержаний Філією чистий прибуток розподіляється за затвердженими Підприємством нормативом.

Майно, придбане Філією, є власністю Підприємства, частина чистого прибутку, створена згідно із затвердженими Підприємством нормативом, залишається у розпорядженні Філії і використовується самостійно. Залишки власних коштів, не використанні впродовж фінансового року, переносяться на наступний і вилученню не підлягають.

Філія самостійно від імені Підприємства укладає договори з підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Контроль за господарською діяльністю філії здійснює Підприємство, а також державні органи.


5. Управління Філією

Управління поточною діяльністю Філії здійснюється директором Філії.

Директор Філії здійснює свою діяльність у відносинах з третіми особами від імені підприємства згідно довіреностей, виданих Директором Підприємства.

Директор Філії призначається і у своїй діяльності підпорядковується Директору Підприємства.

Бухгалтер Філії призначається та звільняється від обов’язків Директором філії за узгодженням з Підприємством.

Штатний розпис Філії затверджується Директором Підприємства.


5


Директор Філії від імені Підприємства приймає на роботу, звільняє, заохочує працівників Філії та накладає на них стягнення, самостійно або за рішенням підприємства видає накази, підписує договори та інші документи.

Форми, системи та розміри оплати праці, а також режим роботи й відпочинку персоналу Філії визначаються керівництвом Філії за узгодженням з Підприємством. Кошторис витрат на утримання Філії затверджується Підприємством.


6. Доповнення та зміни до Положення

6.1. Згідно наказів Директора Підприємства до цього Положення можуть бути внесені Зміни та доповнення, які не повинні суперечити Статуту Підприємства, а також чинному законодавству України.


7. Припинення діяльності Філії

Припинення діяльності Філії здійснюється на основі прийнятого Підприємством рішення про ліквідацію або реорганізацію або згідно з чинним законодавством.

При реорганізації Філії, її права та обов’язки переходять до правонаступників.

Порядок ліквідації Філії визначається Підприємством та чинним законодавством України.


Секретар міської ради А.Бірюков

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток №4 до рішення міської ради від 29. 04. 2009 №39/23 положення про інженерно-технічний відділ управління
Луцької міської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом управління капітального будівництва Луцької міської ради

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток №2 до рішення міської ради від 29. 04. 2009 №39/27 положення про геодезичну службу управління архітектури
Геодезична служба ( надалі Геослужба) є структурним підрозділом управління архітектури департаменту містобудування Луцької міської...

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток 1 до рішення міської ради від 28. 01. 2009 №35/8 положення про департамент інформаційної політики
Департамент інформаційної політики міської ради (надалі – Департамент) є виконавчим органом Луцької міської ради

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconРішення від 23. 03. 2011 №7/9 м. Луцьк Про внесення змін в додаток до рішення міської ради від 24. 06. 2009 №42/20
З метою приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України рішення міської ради від 24. 06. 2009 №42/20 «Про впорядкування...

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток 1 до рішення міської ради від 28. 01. 2009 №35/9 положення про юридичне управління
Юридичне управління Луцької міської ради (далі Управління) є виконавчим органом Луцької міської ради

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток №1 до рішення міської ради від 28. 01. 2009 №35/19 положення про департамент містобудування Луцької міської ради
Департамент містобудування Луцької міської ради (надалі Департамент) є виконавчим органом Луцької міської ради

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconРозпорядження від 14. 12. 2009 р. №657 м. Луцьк Про скликання 52-ї сесії міської ради Скликати 52 у сесію міської ради 30 грудня 2009 року о 10. 00 годині в залі засідань міської ради
Про внесення змін до рішення міської ради від 14. 01. 2009 №34/1 «Про бюджет міста на 2009 рік» зі змінами та доповненнями

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток 3 до рішення міської ради від 29. 04. 2009 №39/24 положення про службу у справах дітей
Служба у справах дітей (надалі Служба) є структурним підрозділом департаменту молодіжної політики і спорту Луцької міської ради

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconРозпорядження від 14. 07. 2009 №342 м. Луцьк Про скликання позачергової 43-ї сесії міської ради Скликати позачергову 43-ю сесію міської ради 17 липня 2009 року о 10. 00 годині в залі засідань міської ради
Про внесення змін до рішення міської ради від 14. 01. 2009 №34/1 «Про бюджет міста на 2009 рік» зі змінами та доповненнями

Додаток до рішення міської ради від 27. 05. 2009 №41/76 Положення про філію iconДодаток №4 до рішення міської ради від 29. 04. 2009 №39/26 положення про відділ прийому громадян
Відділ прийому громадян Луцької міської ради (далі Відділ) є структурним підрозділом департаменту соціальної політики Луцької міської...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи