Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців icon

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців
НазваПрофесійна програма підвищення кваліфікації державних службовців
Сторінка16/21
Дата конвертації02.02.2013
Розмір2.43 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
^

Модуль ГВ-3. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ


(для кадрового резерву на посади ІV категорії)


Мета модуля:

 • розкрити основні проблеми сучасного ринку праці, стратегії зайнятості та моделі ринку праці,

 • ознайомлення слухачів із засобами державної політики щодо формування та регулювання ринку праці в Україні та світі.


За результатами навчання слухачі повинні:

знати:

 • понятійний апарат і теорію ринку праці;

 • уявлення про діагностику ринку праці в регіоні, проблеми його розвитку та основні засоби їх розв’язання;

 • аналізувати місцеві програми зайнятості населення.

вміти:

 • діагностувати ситуації, тенденцій та перспективи розвитку в системі управління трудовими ресурсами..Зміст модуля:


Тема

Навчальні елементи теми

^ 1. Ринок праці в сучасних економічних системах

Основні поняття, що характеризують ринкову економічну систему: ринки праці, товарів, цінних паперів, праця, робоча сила. Цілі сучасної державної стратегії в сфері ринку праці: структура, співвідношення, протиріччя. Державний вплив на ринок праці. Повна зайнятість як повна зайнятість ресурсів. Циклічні зміни ринку праці.

^ 2. Загальна схема формування пропозиції робочої сили


Демоекономічні процеси та їх роль у формуванні ринку праці. Загальна схема формування пропозиції робочої сили. Працездатність, середня тривалість трудового активного життя населення. Життєвий потенціал населення України і його структура.

^ 3. Міграція робочої сили і проблеми її регулювання

Проблеми міграції в контексті формування і функціонування ринку робочої сили. Легальна і нелегальна Міграція. Еміграція кваліфікованої робочої сили. Вплив притоку населення на загальноукраїнський та регіональні ринки пращ. Принципи державної міграційної політики.

^ 4. Зайнятість і безробіття

Безробіття як соціально-економічне явище, його економічні причини и соціальні наслідки. Природне і вимушене безробіття та його види. Природна норма безробіття и мобільність робочої сили. Вимушене безробіття. Повне і часткове, явне і приховане безробіття. Співвідношення фактичного рівня безробіття з природною нормою. Безробіття та інфляція.

^ 5. Сучасна стратегія зайнятості в країнах розвинутої економіки

Активна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування. Пасивна політика зайнятості: поняття, цілі, форми и методи, джерела фінансування, регіони переважного розповсюдження. Сучасні тенденції розповсюдження і гнучких ринків праці у світі.

^ 6. Сучасні моделі ринків праці

Японська модель ринку праці й система довічного найму. Шведська модель ринку пращ и основні елементи політики зайнятості. Новітні тенденції розвитку шведського ринку пращ. Американська модель ринку пращ. Роль допомоги з безробіття у державній політиці зайнятості


Література:


 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв.1996 р. – Х.: “Парус”, 2006. – 55 с.

 2. Закон України “Про зайнятість населення” від 1 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст. 170.

 3. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 252 с.

 4. ГрішноваО.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник. – К.: “Знання”, 2004. – 536 с.

 5. Богиня Д.П., Грiшнова О.А. Основи економiки працi:Навч.посiбник.-2-е вид., стереотип/ Богиня Д.П.,Грiшнова О.А.. -К: Знання-Прес, 2001. -313 с.

 6. Бондаренко О. Г. Моніторинг ринку праці в системі державного регулювання зайнятості населення: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Бондаренко О. Г.. -Х.: ХРІДУ, 2008. -20 с.

 7. Бородін Є. І., Хохрякова І. В. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері працевлаштування молоді: нормативно-правовий аспект/ Бородін Є. І., Хохрякова І. В. // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ/ голов. ред. М. М. Іжа. - О., 2007. - Вип. 3 (31). - С. 144-152.

 8. Гансова Э. Методика экспертной оценки программ социального развития/ Э. Гансова // Актуальні проблеми європейської інтеграції: зб. ст. з питань європ. інтеграції та права / за ред. В. М. Кривцової, Д. В. Ягунова. - О., 2008. - Вип. 3. - С. 78-83.

 9. Гансова Е.А., Лисенко О.М. Соціальна політика та соціальна робота: Навч.посібник. -Одеса: ОНПУ, 2005. -205 с.

 10. Гаркавенко Н. Напрями вдосконалення політики зайнятості населення у ринкових умовах/ Н. Гаркавенко // Україна: аспекти праці. - 2008. - № 6. - С. 26-32.

 11. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики. Діагностика соціального розвитку Одеського регіону:Монографія. -Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005.

 12. Грiшнова О.А. Людський капiтал:формування в системi освiти i професiйної пiдготовки. -К: Знання, 2001. -254 с.

 13. Заїка О.В. Державне регулювання ринку праці в регіоні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02/ Заїка О.В.. -Запоріжжя: ГУ, 2007. -21 с.

 14. Качан Л. Підвищити соціальні стандарти/ Качан Л. // Соціальний захист. - 2008. - № 2. - С. 3-5.

 15. Козюк В. В. Вплив відкритості економіки на характер зв'язку між інфляцією та безробіттям/ Козюк В. В. // Фінанси України. - 2007. - № 12. - С. 17-26.

 16. Рябий Є. О. Проблеми, тенденції та шляхи зменшення безробіття в Україні/ Рябий Є. О. // Економіка & держава. - 2006. - № 11. - С. 84-88.

 17. Савченко А.Г. Макроекономіка:Підручник.-2-е вид., без змін. -К.: КНЕУ, 2007. -441 с.

 18. Управління трудовим потенціалом: Навч. посібник/ В.А.Васильченко, А.М.Гриненко, О.А.Грішнова, Л.П.Керб. -К.: КНЕУ, 2005. -402 с.

 19. Штундер І. О. Інноваційно-інституціональні аспекти регулювання безробіття/ Штундер І. О. // Економіка & держава. -2006. - № 6. - С. 76-79.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21Схожі:

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconРозвиток та модернізація системи навчання та підвищення кваліфікації запорука професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Та підвищення кваліфікації запорука професійної компетентності державних службовців

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconРозвиток та модернізація системи навчання та підвищення кваліфікації запорука професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Та підвищення кваліфікації запорука професійної компетентності державних службовців

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconРозвиток та модернізація системи навчання та підвищення кваліфікації запорука професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Та підвищення кваліфікації запорука професійної компетентності державних службовців

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconРозпорядження від 28 листопада 2011 р. N 1198-р Київ Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
Схвалити Концепцію реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconСемінар розрахований на державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Саратського району
А-2010 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців районних державних адміністрацій у I кварталі 2010 року» запрошує...

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconІнформація про викладачів: Мягченко Людмила Анатоліївна начальник відділу Держкомзему в Арцизькому районі
Центр підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління...

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconРозпорядження від 18 липня 2012 р. N 480-р Київ Про затвердження плану заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців,
Затвердити план заходів на період до 2014 року щодо реалізації Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців,...

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconНаціональна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління управління підвищення кваліфікації кадрів
Одеської обласної державної адміністрації від 6 квітня 2012 року №328/А-2012 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців...

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconНаціональна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління управління підвищення кваліфікації кадрів www oridu odessa ua
Одеської обласної державної адміністрації від 6 квітня 2012 року №328/А-2012 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців...

Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців iconНаціональна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління управління підвищення кваліфікації кадрів www oridu odessa ua
Одеської обласної державної адміністрації від 06 квітня 2012 року №328/А-2012 «Про організацію підвищення кваліфікації державних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи