Договір № на туристичне обслуговування icon

Договір № на туристичне обслуговування
Скачати 121.44 Kb.
НазваДоговір № на туристичне обслуговування
Дата конвертації20.12.2012
Розмір121.44 Kb.
ТипДокументи
джерело


ДОГОВІР № _______

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


м. ___________ «____» ___________20___р.


________________________________, надалі ТУРАГЕНТ (ліцензія Державної служби туризму і курортів, серія_____, № _____________ від _________________, ) в особі _______________________________________, що діє за дорученням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІЛВЕС ТУР» (ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність серія АВ № 428996 від 06.03.2009р.), надалі ТУРОПЕРАТОР на підставі агентського договору № _______ від ______________р., з одного боку, та

гр-н (ка) ______________________________________, надалі ТУРИСТ, з другого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ТУРАГЕНТ зобов’язується відповідно до заявки ТУРИСТА на бронювання (надалі – ЗАЯВКА, Додаток № 1 до цього Договору) забезпечити надання ТУРИСТУ комплексу туристичних послуг (туристичний продукт), а ТУРИСТ зобов’язується на умовах даного договору прийняти та оплатити їх.


^ 2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ТУРАГЕНТ зобов’язується:

2.1.1. Інформувати ТУРИСТА про:

- основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку ТУРИСТІВ для участі в поїздці;

- ТУРОПЕРАТОРА і ТУРАГЕНТА, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення відповідно туроператорської та турагентської діяльності, сертифікатів відповідності, та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення ТУРАГЕНТА чи ТУРОПЕРАТОРА на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

2.1.2 За вимогою ТУРИСТА додатково надавати інформацію, вказану у ч. 5 ст. 20 Закону України «Про туризм», зокрема, про місце перебування організації (організацій), уповноваженої Туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки;

2.1.3. забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до ЗАЯВКИ ТУРИСТА;

2.1.4. у разі повної та своєчасної оплати туристичного продукту видати ТУРИСТУ необхідні документи, необхідні для отримання туристичних послуг, в т. ч. проїзні;

2.1.5. видати документ, що підтверджує оплату ТУРИСТОМ вартості туристичних послуг, у разі внесення коштів готівкою до каси Турагента (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо);

2.1.6. самостійно нести відповідальність перед Туристом у випадках, передбачених законом та агентським договором №_____ від _____.

^ 2.2. ТУРИСТ зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру), зокрема:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

і надавати іншу персональну інформацію, необхідну для реалізації туристичного продукту, у обсязі, що вимагається Турагентом (Туроператором);

2.2.2. оплатити вартість туристичного продукту протягом _________ днів (годин) з моменту підписання даного Договору;

2.2.3. не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане ТУРАГЕНТОМ місце збору групи;

2.2.4. дотримуватися правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати громадський порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення і перебування; дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки;

2.2.5. у випадку відмови від даного Договору - оплатити фактично понесені ТУРАГЕНТОМ (ТУРОПЕРАТОРОМ) витрати і передбачені цим Договором санкції, в тому числі за рахунок уже сплаченої вартості туру;

2.2.6. відшкодувати ТУРАГЕНТУ (ТУРОПЕРАТОРУ) збитки, у разі їх заподіяння неправомірними діями Туриста;

2.2.7. своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування;

2.2.8. оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю за кожну особу, що здійснює поїздку;

2.2.9. у випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА безпосередньо або через ТУРАГЕНТА не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування, а також копія цього Договору та інші матеріали, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам даного Договору.

Строк пред’явлення претензії Туристом Туроператору не повинен перевищувати 14 днів із дня закінчення Туру. У разі порушення цього строку претензії Туриста залишаються Туроператором без розгляду.

2.2.10. При відмові ТУРИСТА від туру негайно здати ТУРАГЕНТУ невикористаний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право ТУРИСТУ на отримання туристичних послуг.


3. вартість туристичного продукту і порядок розрахунків

3.1. Вартість туристичного продукту становить____________________.

3.2. Вартість туристичного продукту, реалізованого туристу, передбачена п. 3.1., включає комісійну винагороду Турагента, яка нараховується (виплачується) Туроператором на користь Турагента відповідно до агентського договору.

До вартості туристичного продукту не включається вартість проїзних документів, яка оплачується Туристом окремо, одночасно із сплатою вартості туристичного продукту.

3.3. Кошти, отримані Турагентом від Туриста на підставі даного договору, не є власністю Турагента, і підлягають подальшому перерахуванню на користь Туроператора.

На Турагента покладаються повна відповідальність за завдані Туристу збитки, матеріальну і моральну шкоду, а також зобов’язання зі сплати будь-яких штрафних санкцій, у разі ненадходження Туроператору оплати вартості Туристичного продукту у строки, обумовлені агентською угодою.

3.4. У день укладання даного договору Турист сплачує на користь Турагента не менше 50% вартості туристичного продукту, зазначеної в п. 3.1. цього Договору, і решту вартості туристичного продукту – протягом 3 днів від дати укладення цього Договору. У разі, якщо укладання договору здійснюється менше, ніж за 4 дні до початку Туру, оплата повної вартості туристичного продукту має бути здійснена туристом у день укладання цього Договору.

Оплата вважається здійсненою у момент зарахування коштів на рахунок (внесення до каси) Турагента у розмірі вартості туристичного продукту і проїзних документів.

3.5. Сторони визнають, що несплата або неповна оплата вартості туристичного продукту, зазначеної в п. 3.1., або проїзних документів, у строки, обумовлені в п. 3.4. цього Договору, вважається відмовою Туриста від даного Договору. У такому випадку Турист зобов’язаний відшкодувати Турагенту (Туроператору) усі фактичні витрати за послуги, надані до закінчення строку оплати остаточної вартості туристичного продукту, та сплатити штрафні санкції, передбачені Договором. Відшкодування таких сум може бути здійснене шляхом їх вирахування із вартості туристичного продукту, що частково надійшла від Туриста.


^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. У випадку відмови Туриста від договору або надходження заявки про його зміну пізніше ніж за 30 днів до початку туру ТУРИСТ, крім оплати фактично понесених витрат за послуги, надані до повідомлення про відмову від договору, сплачує штраф у наступних розмірах(!!! крім ОАЕ):

- 5 % від вартості туристичного продукту – у разі відмови від договору (його зміну), здійснену в період від 30 до 21 днів до початку туру;

- 20 % від вартості туристичного продукту – у разі відмови від договору (його зміну), здійснену в період від 20 до 15 днів до початку туру;

- 50 % від вартості туристичного продукту – у разі відмови від договору (його зміну), здійснену в період від 14 до 8 днів до початку туру;

- 100 % від вартості туристичного продукту – у разі відмови від договору (його зміну), здійснену менше ніж за 7 днів початку туру.

!!! В разі надходження відмови Турагента від заброньованого туристичного продукту

(країна ОАЕ), штрафні санкції складуть 100% від вартості туристичного продукту, незалежно від дати відмови від турпродукту.


У випадку надходження відмови Турагента від заброньованого туристичного продукту або заявки про його зміну, коли подорож відбувається у період Новорічних та Різдв’яних свят (з 15 грудня по 15 січня), у період Травневих свят (з 20 квітня по 15 травня) штрафні санкції складуть 100% від вартості туристичного продукту, незалежно від дати відмови від турпродукту.


У випадку, якщо турист не повідомив про свою відмову від договору на туристичне обслуговування до початку туру, вартість сплаченого туристичного продукту Туроператором не повертається.

4.3. При відмові від договору або його зміні вартість квитків на чартерні, блокові місця, та викуплені за спеціальними тарифами, ТУРИСТУ не повертається

4.4. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

4.5. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ТУРАГЕНТА, ТУРИСТ має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п.2.2.9. даного Договору.

4.6. У випадку відмови ТУРАГЕНТА від Договору, крім підстав, передбачених п. 6.3 Договору, ТУРИСТУ повертається раніше сплачена вартість туристичного продукту.

У випадку відмови Турагента від договору з підстав, передбачених п. 6.3. цього Договору, раніше сплачена вартість туристичного продукту повертається Туристу за вирахуванням вартості всіх фактично понесених витрат за послуги, надані до відмови від договору, та штрафу у розмірі___% від вартості туристичного продукту.

4.7. Турист несе повну відповідальність за достовірність наданих про себе відомостей і дійсність наданих Турагентові документів.

У випадку невиїзду ТУРИСТА у зв’язку з відмовою в можливості в'їзду чи виїзду на підставі відповідного рішення органів влади чи посадових осіб, або внаслідок неправильного оформлення чи не оформлення з вини туриста паспортних і/або візових документів, раніше сплачена вартість туристичного продукту повертається Туристу за вирахуванням вартості всіх фактично понесених Турагентом (Туроператором) витрат, та штрафу у розмірі___% від вартості туристичного продукту.

4.8. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

4.9. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності з відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені послуги, якщо ТУРИСТ у період перебування у турі за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та оплачених послуг, та не відшкодовує ТУРИСТУ витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

4.10. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за скасування рейсів (відправлень) чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів і пов'язані із цим додаткові витрати туриста, зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед Турагентом і Туристом відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії, інші треті особи відповідно до законодавства.

4.11. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів ТУРИСТА протягом усього періоду Туру.

4.12. Відповідальність ТУРАГЕНТА (ТУРОПЕРАТОРА) обмежена розміром подвійної плати вартості туристичного продукту.

4.13 Турагент несе відповідальність за втрату документів Туриста, переданих йому для оформлення візи країни відвідування, та документів, необхідних для здійснення подорожі, переданих Туроператором.

4.14. Відповідальність за наслідки, викликані несвоєчасним прибуттям Туриста до місця виїзду (для реєстрації в аеропорту, на вокзал, станцію тощо), порушення правил проїзду, правил перевезення та зберігання багажу, а також законів і правил перебування у країні під час туристичної подорожі, завданням Туристом шкоди перевізнику або іншій особі, покладається на Туриста.


^ 5. ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ КОРДОНІВ

5.1. ТУРИСТ зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ.

5.2. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних служб країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ, а також інших установ щодо неможливості в’їзду ТУРИСТА на територію цих країн. У такому випадку будь-які компенсації ТУРИСТУ не виплачуються.


6. Відмова від договору та його зміна

6.1. Кожна із Сторін може вимагати внесення змін або розірвання договору у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.2. Турист вправі відмовитися від даного Договору до початку подорожі, у тому числі у разі збільшення під час дії договору ціни туристичного продукту більше ніж на 5 відсотків від первісної ціни, за умови оплати Туроператору (Турагенту) фактично понесених ними витрат за послуги, надані до повідомлення про відмову від договору.

Відмовою Туриста від договору вважається також:

  • несплата або неповна оплата вартості туристичного продукту, зазначеної в п. 3.1., або проїзних документів, у строки, обумовлені в п. 3.4. цього Договору;

  • неявка Туриста не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) до вказаного ТУРАГЕНТОМ місця збору групи;

Заява про відмову ТУРИСТА від туру в письмовій формі приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання з дня отримання такої заяви.

6.3. Турагент (Туроператор) має право відмовитися від договору до початку подорожі у разі:

- надання туристом неповного пакета документів або інформації, передбачених п. 2.2.1;

- надання Туристом неправильно оформлених документів чи документів, що містять недостовірну інформацію;

- іншого невиконання або неналежного виконання Туристом умов Договору, що спричинило неможливість надання Туроператором туристичних послуг або порушення строків і умов їх надання;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.4. Зміна ціни туристичного продукту, зазначеної у п. 3.1. цього Договору, можлива у випадках, передбачених чинним законодавством.


^ 7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів.

7.2. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування, а також копія цього Договору та інші матеріали, які підтверджують факт невідповідності умов туру умовам даного Договору.

Строк пред’явлення претензії Туристом Туроператору не повинен перевищувати 14 днів із дня закінчення Туру. У разі порушення цього строку претензії Туриста залишаються Туроператором без розгляду.

7.3. Усі спори та суперечки, що виникли або можуть виникнути між Сторонами, у тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною або припиненням цього Договору, або визнанням його недійсним, підлягають вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Асоціації «Захист корпоративних прав «АТТОРНЕЙ» (далі – Третейський суд).

Адреса Третейського суду: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, будинок 8/10.

Сторони домовились, що розгляд справи у Третейському суді буде здійснюватися суддею одноособово та доручають визначення персонального складу суду Голові Третейського суду.

7.4. Дана третейська угода має самостійне значення, розглядається незалежно від інших умов цього Договору, та діє безстроково з моменту його підписання, незалежно від закінчення строку дії Договору, його розірвання або зміни чи визнання недійсними інших його умов.

7.5. Дана третейська угода не розповсюджується на випадки, коли відповідно до ст. 6 Закону України «Про третейські суди» справа не може бути підвідомча третейському суду.


^ 8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі або у номері, вказаному в ЗАЯВЦІ, йому надається можливість проживання в іншому готелі або в іншому номері такої ж або вищої категорії без додаткової оплати.

8.2. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

8.3. Підписанням даної угоди Турист засвідчує, що до підписання Договору ним отримана інформація про: основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення; медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці; Туроператора (Турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів; розмір фінансового забезпечення Туроператора чи Турагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

9. АДРЕСИ СТОРІН


ТУРАГЕНТ ТУРИСТ

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________

____________________________ _____________________________


Підпис______________________ Підпис_______________________


Документи, відповідно до п.2.1.4. даного Договору отримав ________________ ТУРИСТ_____________


(дата) (підпис)

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Договір № на туристичне обслуговування iconДоговір про інформаційно-довідкове обслуговування
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про інформаційно-довідкове обслуговування (надалі іменується "Договір") про...

Договір № на туристичне обслуговування iconРозклад занять на 1
Правознавство”, “Розробка програмного забезпечення”, “Видавнича справа та редагування”, “Землевпорядкування”, “Туристичне обслуговування”,...

Договір № на туристичне обслуговування iconНа туристичне обслуговування м. Черкаси 2012 р
Сторона 1 за винагороду надає туристу комплекс туристичних послуг: перевезення, страхування, туристичний супровід

Договір № на туристичне обслуговування iconРозклад занять (з 10. 12. 12 по 09. 03. 13)
Дизайн друкованої продукції”, “Туристичне обслуговування”, “Розробка програмного забезпечення”, “Правознавство”, “Землевпорядкування”,...

Договір № на туристичне обслуговування iconРозклад занять на 1 семестр 2012–2013 н р. для студентів ІI курсу
...

Договір № на туристичне обслуговування iconРозклад занять на 1 семестр 2012–2013 н р. для студентів ІI курсу
Коледжу кпу спеціальностей «Туристичне обслуговування», «Правознавство», «Землевпорядкування», «Видавнича справа та редагування»...

Договір № на туристичне обслуговування iconРозклад занять на 2 семестр 2012–2013 н р. для студентів ІІ курсу
Коледжу кпу спеціальностей «Фізичне виховання», «Туристичне обслуговування», «Розробка програмного забезпечення», «Правознавство»...

Договір № на туристичне обслуговування iconДоговір міни м
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про таке

Договір № на туристичне обслуговування iconДоговір № про надання телекомунікаційних послуг
«Абонент»), в особі, який діє на підставі, з іншого боку, разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона» уклали цей Договір...

Договір № на туристичне обслуговування iconДоговір № на тимчасове порушення існуючого благоустрою території міста Одеси, з подальшим його відновленням
Статуту, з другої сторони, що далі разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі – Договір) про таке

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи