Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк icon

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк
Скачати 200.09 Kb.
НазваРозвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк
Дата конвертації15.06.2013
Розмір200.09 Kb.
ТипДокументи
джерело


Розвиток здібностей і талантів учнів

Смільченецького НВК

п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1.

Робота над проблемою “Розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільно-шкільного віку”:

 • запровадження технологій розливального навчання (школа І – ІІI ступенів та дошкільна освіта);

 • визначення індивідуальних напрямів додаткової індивідуальної та групової навчальної діяльності для здібних учнів 5 – 11 класів;

 • використовування на уроках та заняттях ігор на розвиток психічних процесів;

 • поповнення банку ігор на розвиток психічних процесів для дошкільнят та учнів початкової школи

І – ІV етапи

Заступник з НВР

2.

Забезпечення “Технології внутрішньокласної диференціації” завданнями творчого характеру для здібних дітей.

Робота, спрямована на розвиток індивідуальних здібностей дітей:

 • предметні гуртки, факультативи, відповідно до запитів батьків та інтересів учнів;

 • планування індивідуальних занять з предметів ;

 • тематичні вечори за програмним матеріалом

І – V етапи

Заступник з НВР

3.

Підготовка учнів до участі в олімпіадах:

 • підготовка матеріалів з математики, української та німецької мови для внутрішньошкільних олімпіад;

 • внутрішньошкільні предметні олімпіади (за графіком проведення);

 • аналіз результатів олімпіадних робіт;

 • формування групи учасників районних олімпіад

Щорічно

Заступник з НВР, керівники МО

4.

Створення умов для роботи гуртків

І – V етапи

Заступник з НВР

5.

Забезпечення роботи профільних (10 – 11) класів.

Створення умов для роботи учнів в малих підгрупах

І – V етапи

Заступник з НВР

6.

Зв’язок з іншими закладами, де учні розвивають свої таланти

І – V етапи

Заступник з ВР

7.

Надання можливості дітям, які відвідують гуртки, секції, продемонструвати свої особливі вміння

За графіком роботи НВК

Заступник з НВР

8.

Щорічне проведення предметних тижнів:

 • математичного;

 • української мови та літератури;

 • зарубіжної літератури;

 • музики і образотворчого мистецтва;

 • інформатики;

 • природничих наук;

 • суспільних наук;

 • фізичної культури і спорту;

 • початкової школи;

 • ОБЖ;;

 • іноземної мови

За графіком роботи НВК

Заступник з НВР, ВР, керівники МО, учителі-предметники

9.

Участь у районних та шкільних конкурсах, які, виявляючи таланти дітей, допомагають їм у подальшому житті

За графіком


Заступник з ВР

10.

Робота з батьками щодо єдиних підходів до розвитку здібностей їхніх дітей

І – V етапи

Класні керівники

11.

Сприяння організації індивідуальної роботи спеціалістів зі здібними та обдарованими дітьми

І – V етапи

Директор^ Етапи реалізації Програми

роботи з обдарованими та здібними дітьми

у Смільченецькому НВК
п/п

Етапи

Зміст роботи

I.

Аналітичний


(1 рік)

1. Аналіз результативності навчальної діяльності учнів. Причини не відповідності результатів і можливостей.

2. Створення шкільної творчої групи вчителів для розробки Програми роботи з обдарованими та здібними дітьми.

3. Вивчення та аналіз літератури з проблеми

II.

Підготовчий

(1 рік)

1. Опрацювання моделей та можливих шляхів реалізації різнорівневого навчання починаючи з дошкільної ланки.

2. Цільова підготовка вчителя до реалізації проблеми.

3. Створення школи-комплексу навчання та розвитку

III.

Адаптивний

(2 роки)

1. Створення і реалізація різнорівневих програм з базових предметів.

2. Розробка єдиного навчального плану дошкільно-шкільної ланки навчання з додержанням наступності

3. Створення системи вивчення та узагальнення результатів діяльності школи

IV.

Практичний

(5 років)

1. Діагностика обдарованості.

2. Створення банку даних обдарованих та здібних дітей.

3. Розробка технологій роботи з обдарованими та здібними дітьми.

4. Робота школи згідно з “Технологією виховання за інтересами”.

5. Реалізація Програми роботи з обдарованими та здібними дітьми.

6. Створення умов для практичної реалізації можливостей здібних дітей

V.

Узагальнення

та корекція

(1 рік)

1. Узагальнення кількісних та якісних результатів діяльності.

2. Аналіз адекватності прогнозування та реальних результатів роботи за Програмою.

3. Планування діяльності (на наступний період)^

Організаційно-управлінська діяльність
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1

Вивчення питань, пов’язаних з проблемною темою НВК

III етап

Директор

2

Визначення напрямів роботи з даної проблеми у Програмі розвитку НВК

III етап

Директор

3

Опрацювання Програми роботи з обдарованими та здібними дітьми до 2010 року

III етап

Методична рада

4

Визначення етапів реалізації Програми роботи з обдарованими та здібними дітьми

III етап

Методична рада

5

Розробка заходів на 5 років

III етап

Заступник директора

6

Організація кадрового забезпечення реалізації програмних заходів

IV-V етапи

Директор

7

Організація роботи над даною проблемою методичної ради

II етап

Керівник МР

8

Розробка критеріїв оцінювання (за рівнями) навчальних досягнень з кожного предмета

III-IV етапи

Заступник директора з НВР

9

Опрацювання системи відстеження результатів навчальної діяльності учнів

III етап

Директор, заступник директора з НВР

10

Розробка системи виховання в динамічних групах за інтересами

III етап

Директор, заступник директора з НВР

11

Опрацювання технології виховання за інтересами

IV етап

Директор, заступник директора з НВР

12

Опрацювання технології роботи з обдарованою та здібною дитиною.

Організація роботи з алгоритмом

IV етап

Директор, заступник директора з НВР

13

Узагальнення роботи педагогічного колективу за програмою

V етап

Директор, заступник директора з НВР^ Основні перспективні напрями розвитку

обдарованих та здібних дітейп/п

Зміст
^

Форма роботи


1

Інтелектуальна діяльність


1. Розвиток психічних процесів (пам’ять, увага, уява).

2. Формування інтелектуальних вмінь (аналогія, аналіз, абстрагування, дедукція, класифікація, індукція, вибір раціонального шляху, узагальнення, систематизація, критичне оцінювання результатів)

Розвивальні, комп’ютерні ігри. Дослідницька робота на уроках. Олімпіади, конкурси, вікторини, інтелектуальні ігри


2
^

Художньо-естетична діяльність


1. Розвиток творчих здібностей в:

 • образотворчому мистецтві

 • музиці

 • поезії

 • практичній діяльності

Виставки, огляди, конкурси, захист творчих робіт, формування банку даних про творчу діяльність дітей НВК


3
^

Спортивно-оздоровча діяльність


1. Формування навичок здорового життя

2. Розвиток творчих здібностей в:

 • туризмі

 • спорті

 • шахах

 • шашках

Секції, змагання, турніри, фестивалі, гуртки

4
^

Комунікативна діяльність


1. Формування навичок спілкування

2. Формування духовних цінностей

3. Формування навичок безконфліктного спілкування дошкільнят

Психологічні тренінги, години спілкування.

Нестандартні виховні заходи. Ігри^

Науково-методичне забезпечення програми
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1

Ознайомлення педагогів з програмою

“ Обдарованість”

III етап
Директор

2

Створення умов для систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими та здібними дітьми

IV-Vетапи

Директор

3

Планування роботи кожного МО з даної проблеми

Щороку

Керівники МО

4

Звіти про виконання плану роботи МО на нарадах при директорові

Січень, травень

Керівники МО

5

Вивчення проблеми щодо організації роботи з обдарованою та здібною дитиною як один з аспектів самоосвіти кожного педагога

I-V етапи

Заступник

директора з НВР

6

Систематизування матеріалів з даного питання в методичному кабінеті НВК

III етап

Керівник МК

7

Поповнення методичного кабінету літературними новинками з даної проблеми, інформування педагогів на методичних оперативках

Постійно

Керівник МК

8

Розробка рекомендацій для педагогів “Особливості роботи з обдарованими та здібними дітьми”

III етап

Керівник МК

9

Розробка програми розвитку креативності кожної дитини

IV етап

Соціальний педагог

10

Робота семінару згідно із завданнями методичної роботи:

 • Система роботи з обдарованими дітьми, наступність в її організації

 • Психологічний супровід роботи педагогів з обдарованими та здібними дітьми

IV етап

Заступник

директора з НВР

11

Реалізація технології роботи НВК з обдарованою та здібною дитиною.

Провести аналіз недоліків технології, зробити необхідні корекційні дії

IV-V етапи

Директор^

Відстеження результатів за вибраними напрямами
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1

Опрацювання індивідуальних карт досягнень кожного вихованця в навчанні, розвитку, вихованні

IV-V етапи

Заступник директора, педагоги

2

Психолого-педагогічне діагностування для визначення рівня психічних процесів кожного нового учня, та порівнювальний аналіз стосовно решти учнів

IV-V етапи

Класні керівники, класоводи, вихователь

3

Створення системи відстеження і оцінювання адекватності прогнозування порівняно з успіхами

III етап

Директор

4

Опрацювання технології психолого-педагогічного та медико-профілактичного супроводу навчання кожної дитини

III етап

Соціальний педагог

5

Проведення педрад обговорення шляхів розвитку кожної дитини в групах, класах згідно можливостей, інтересів, здоров'я

I-V етапи

Директор

6

Ведення генезису розвитку дітей (з дошкільного віку до випуску зі школи)

I-V етапи

Вчителі

7

Підготовка стандартів освіти з кожного предмета

III етап

Вчителі придметники

8

Творчі звіти (виставки, концерти, зустрічі, творчі роботи) дітей, які досягли успіхів в тій чи іншій діяльності

IV-V етапи

Заступник директора з виховної роботи, керівники МО, педагоги

9

Створення банку даних щодо успіхів школярів

IV-V етапи

Заступники директора^

План заходів на навчальний рік
п/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1

^ Подальше вивчення питання з огляду на проблемну тему

Протягом року

Директор

2

^ Аналіз реалізації програми за минулий рік

Серпень

Директор

3

^ Розробка заходів щодо реалізації програми на наступний навчальний рік

Жовтень

Заступник з НВР

4

^ Подальша реалізація (за етапами) програми

Протягом року

Заступники директора

5

^ Коректування картотеки обдарованих та здібних дітей

Вересень,

січень

Соціальний педагог,

класні керівники

6

^ Організація кадрового забезпечення заходів

Протягом року

Директор

7

^ Подальша робота методичної ради з рішення даної проблеми

Протягом року

Заступник директора з НВР

8

Проведення педрад, консиліумів педагогів кожної ланки для ознайомлення з характеристиками класів та груп, списками обдарованих і здібних дітей, завданнями, які стоять перед кожним педагогом

Вересень-жовтень

Заступник директора з НВР

9

^ Відстеження результатів діяльності учнів та вчителів

Кожного семестру

Директор, заступник директора з НВР

10

^ Робота за технологією виховання за інтересами в динамічних групах

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР

11

^ Створення умов для індивідуальної роботи вчителів з підготовки дітей до олімпіад

Протягом року

Директор, заступник директора з НВР

12

^ Анкетування обдарованих дітей з метою виявлення труднощів в їхньому навчанні

Створення умов для реалізації індивідуальних здібностей кожної дитини в будь-якій діяльності

Вересень


Протягом року

Директор, заступник директора з НВР

13

^ Підготовка та оформлення матеріалів щодо узагальнення роботи педагогічного колективу за програмою та “Технологією роботи з обдарованою та здібною дитиною”

Протягом року

^ Директор, заступник директора з НВР

14

Прикріплення обдарованих дітей до вчителів вищої категорії (для розвитку творчої, пізнавальної діяльності)

Розробка завдань проектно-проблемно-дослідного характеру

Вересень


Протягом року

Заступники директора

15

^ Зріз обсягу домашніх завдань, з огляду на їхній творчий та індивідуальний характер

1 раз на семестр

Заступники директора

16

^ Підготовка учнів до участі в шкільних та районних турах олімпіад

Вересень - грудень

Заступники директора керівники МО

17

^ Конкурс учнівських творчих робіт, конкурси талантів, огляди художньої самодіяльності

II семестр

Заступники директора керівники МО

18

^ Розробка індивідуальних програм навчання обдарованих дітей, здійснення експертизи

Жовтень

Заступники директора керівники МО

19

^ Планування дій соціального педагога щодо створення комфортних умов для навчання, виховання а також розвитку учнів.

Жовтень

^ Соціальний педагог

20

Складання плану роботи з батьками обдарованих та здібних дітей

Вересень

^ Протягом року

Заступник директора з ВР, класні керівники

21

Оформлення альбому “Надія школи”^ Технологія психолого – педагогічного супроводу обдарованих та здібних дітей

Технологія спрямована на:

 • виявлення обдарованих та здібних дітей;

 • створення умов для реалізації індивідуальних творчих здібностей дітей


^ Теоретичне обґрунтування

Характерними особливостями обдарованих дітей є висока пізнавальна активність і розвинутий інтелект, багата фантазія, творчість, винахідливість, емоційна безпосередність, високий енергетичний рівень, чітка моторна координація, фізична стабільність.

Реформування системи освіти зумовило необхідність формування і розвитку інтелектуального та духовного потенціалу нації. Особливо актуальною є проблема створення української еліти. А для цього слід створити найсприятливіші умови для всебічного розвитку дитини.


^ Технологія передбачає:

 • інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров'я, потреб суспільства;

 • оптимальну реалізацію цілісного розливального впливу навчання, виховання та освіти на особистість учня;

 • максимальну мобілізацію психічних ресурсів особистості, спрямовану на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме і повну самореалізацію, творчу налаштованість.


Концепція

Створення атмосфери для розвитку індивідуального потенціалу особистості в умовах вільного вибору, для росту особистості та її пізнавальних здібностей, можливість адаптації особистості в соціокультурному середовищі.


^ Мета та завдання технології

Максимальний розвиток особистості дитини, яка має високий рівень здібностей в одній чи декількох сферах з урахуванням її індивідуальних особливостей.

Завдання:

 1. Забезпечити умови для самореалізації особистості, використовуючи сучасні технології навчання.

 2. Скорегувати програми, які задовольняють пізнавальні потреби різного рівня через систему основного й додаткового навчання (інваріантна частина навчальних програм, додаткові години, цикл занять розливального навчання).

 3. Спрямувати роботу з батьками на виявлення та розвиток здібностей їхньої дитини.

 4. Скоординувати роботу фахівців, викладачів із даної проблеми щодо надання кожному учневі індивідуальних рекомендацій створення карт просування здібних дітей.


^ Умови застосування технології

Технологія супроводження обдарованих та здібних дітей має здійснюватися за умови взаємодії, взаєморозуміння, узгодженості діяльності всіх учасників навчального процесу.


^ Покроковий опис технології

Засобом опису технології є технологічна карта, де зазначено напрями роботи з обдарованими та здібними дітьми протягом навчального року, згідно з яким проходить розвиток кожної дитини. Цей процес має планомірний і системний характер, він включає в себе:

 • комплексне діагностування;

 • інформацію;

 • консультування;

 • проектування індивідуально – орієнтовних програм;

 • аналітична робота з реалізації даної проблеми.

Результативність даної технології визначається через показники всебічного розвиненої особистості з високим рівнем розумового розвитку, здатної до саморозвитку та самореалізації.


Способи визначення результату.

 • Анкетування

 • Спостереження (включаючи психологічне)

 • Аналіз індивідуальних карт досягнень.


Головні переваги

Індивідуальний супровід

 • уможливлює інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток, саморозвиток та самореалізацію дитини;

 • сприяє не тільки просуванню учня в одній галузі, але й підсиленню інтересу до вивчення інших предметів;

 • допомагає розвивати пізнавальну активність, нестандартність мислення, наполегливість, надзвичайну працездатність, активну життєву позицію в соціальному середовищі;

 • виявляє талановитих, обдарованих дітей. Адже талант – це диво, досить надзвичайне явище, яке трапляється не так уже й часто;

 • дозволяє завчасно виявити конкретні нахили, уподобання, зумовлені природними здібностями;

 • допоможе дитині знайти себе і своє творче призначення.


Застереження

 • Помилковий прогноз стосовно обдарованості конкретної дитини може призвести до негативних наслідків.

 • Надмірна увага і спонукання до успіхів може спричинити стрес.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconРобота педагогічного колективу Смільченецького нвк над проблемним питанням: „Розвиток творчих здібностей учнів”

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconАналіз роботи мо за І семестр 2012-2013 н р
Всю свою роботу класні керівники в І семестрі 2012-2013 н р спрямували на особистісно-зорієнтоване навчання та виховання, розвиток...

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconЗатверджую директор нвк яковенко Л. М. План роботи методичної ради Смільченецького нвк на 2012-2013 навчальний рік
Підготовка та проведення педагогічної ради «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування...

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconРозвиток креативного мислення учнів під час пізнавальної діяльності
«Держава повинна забезпечувати … розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації...

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconЗатверджую Директор нвк яковенко Л. М. План заходів Смільченецького нвк з відзначення Всесвітнього дня боротьби зі снідом
Провести в нвк інформаційно – просвітницький захід щодо профілактики віл/сніду та формування здорового способу життя

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconПлан-конспект уроку з фізичної культури для учнів 5 класу Мета: Розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовності учнів. Тема: Легка атлетика
Мета: Розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовності учнів

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconПлан роботи Смільченецького нвк з питань правовой освіти та профілактики правопорушень серед учнів на 2012- 2013 навчальний рік

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconЗатверджую Директор нвк яковенко Л. М. План заходів Смільченецького нвк з підготовки та відзначення 75-річчя з дня народження Героя України В’ячеслава Чорновола
На виконання плану заходів відділу освіти в Смільченецькому нвк проведені такі заходи

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconРішення стосовно подання педагогічної ради про нагородження учнів І випускників нвк за успіхи у навчанні (праці)
Нвк у разі невідповідності його займаній посаді (відсутність організаторських здібностей, недостатня компетентність, авторитарний...

Розвиток здібностей І талантів учнів Смільченецького нвк iconПлан роботи смільченецького нвк по зміцненню здоров'я учнів та вихованців на 2011/2012 н р
Зустріч з працівниками санепідемстанції з метою ознайомлення із санітарно-гігієнічними нормами

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи