Календарно-тематичне планування icon

Календарно-тематичне планування
Скачати 136.9 Kb.
НазваКалендарно-тематичне планування
Дата конвертації20.07.2013
Розмір136.9 Kb.
ТипДокументи
джерело
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


ВІДПОВІДНО ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ «СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ»

(Фаїна Ривкінд, Ганна Ломаковська, Сергій Колесников, Йосип Ривкінд)

4 кл
(1 год на тиждень, 35 год)
Орієнтовна

дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Орієнтовне домашнє

завдання

Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Інтернет

1Техніка безпеки під час роботи з комп'ютером і правила поведінки в ком­п'ютерному класі. Повторення матеріалу за 3 кл. Робота з розвивальною програмою.

1

[1]. п. 1 – прочитати;

[2]. Урок 1 (завд. 2, 3 – виконати)

^ Учні повинні знати правила поведінки і техніки без­пеки під час роботи за комп'ютером.

2Всесвітня мере­жа. Інтернет. Ро­бота з Internet Explorer. Сайт, перегляд інформації, пе­рехід до інших сторінок сайту, до сторінок інших сайтів. Можливості Інтернету.

1

[1]. п. 2-4 – вивчити основні поняття;

[2]. Урок 2 (завд. 1 - вивчити, 5 – виконати), урок 3 ( зав. 1 – вивчити), урок 4 (завд. 4 - виконати)

^ Учні повинні знати: можливості Інтернету; поняття сайту.

Учні повинні мати уявлення про: всесвітню комп'ютерну мережу; програми, які дозволяють перегля­дати інформацію на сайтах; засіб інтерактивного спілкування (чат).

^ Учні повинні вміти: запустити програму-браузер і закінчити роботу з нею; вводити адресу конкретного сайту, переходити між його сторінками за допомогою посилань, переходити до сторінок інших сайтів.

3-4Пошук потрібної інформації в Інтернеті

2

[1]. п. 5 – вивчити основні поняття;

[2]. Урок 5 (завд. 1 - вивчити, 3 – виконати)

^ Учні повинні мати уявлення про пошукові сервери, Інтернет-магазини.

Учні повинні вміти: запустити програму-браузер і закінчити роботу з нею; виконувати нескладний пошук потрібної інформації за допомогою пошукових серверів або пошукових систем.[1]. п. 5 – повторити основні поняття;

[2]. Урок 5 (завд. 2 – виконати)

5-6Електронна пошта. Поштова скринька. Створення і над­силання листа. Одержання листа

2

[1]. п. 6 – вивчити основні поняття, придумати логін і пароль для своєї скриньки

^ Учні повинні знати можливості Інтернету.

Учні повинні мати уявлення про поштові сервери, сервери новин.

Учні повинні вміти: відкривати власну поштову скриньку; створювати і відсилати листи; одержувати листи.[1]. п. 6 – повторити основні поняття.

[2]. Урок 6 (завд. 1 - повторити, завд. 5 – виконати)

7Підсумковий урок (комбінована форма)

1

Підготувати кросворд по вивченим поняттям
Тема 2. Алгоритми. Види алгоритмів. Блок-схема алгоритму

8-9Алгоритми (повторення). Робота з виконавцями

2

[1]. п. 7 – вивчити основні поняття.

[2]. Урок 7 (завд. 3 – виконати)


[1]. п. 7 – повторити основні поняття.

[2]. Урок 7 (завд. 4- виконати); придумати алгоритм на побутову тему

10-11Поняття лінійного алгоритму. Поняття блок-схеми алгоритму. Блок-схема лінійного алгоритму.

2

[1]. п. 8-10 – прочитати.

[2]. Урок 9 (завд. 2 – виконати)

^ Учні повинні знати: поняття лінійного алгоритму; поняття блок-схеми алгоритму; види блоків для позначення початку і закінчення алгоритму, для запису команд виконання дії.

^ Учні повинні мати уявлення про: загальний вигляд лінійного алго­ритму.

Учні повинні вміти: записувати лінійні алгоритми у вигляді блок-схеми.[1]. п. 8-10 – прочитати.

[2]. Урок 10 (завд. 2 – виконати)

12-13Поняття розгалужен­ня. Алгоритми з розгалуженнями. Блок-схе­ма алгоритму з розгалуженнями.

2

[1]. п. 11-12 – прочитати та вивчити основні поняття.

[2]. Урок 11 (завд. 2 – виконати)

^ Учні повинні знати: поняття розгалуження; поняття алгоритму з розгалуженням; види блоків для позначення початку і закінчення алгоритму, для запису команд виконання дії, перевірки умови.

^ Учні повинні мати уявлення про: загальний вигляд алгоритму з розгалуженням.

Учні повинні вміти: складати і виконувати алгоритми з розгалуженнями; записувати алгоритми з розгалужен­нями у вигляді блок-схеми.[1]. п. 11-12 – прочитати.

[2]. Урок 12 (завд. 2, 3 – виконати)

14-15Цикли. Блок-схеми алгоритмів з циклами. Складання алгоритмів з цик­лами для виконавців

2

[1]. п. 13-14 – прочитати та вивчити основні поняття.

[2]. Урок 13 (завд. 1 - вивчити, 4 – виконати)

^ Учні повинні знати: поняття циклу; поняття алгоритму з циклом.

Учні повинні мати уявлення про: загальний вигляд ал­горитму з циклом.

Учні повинні вміти: складати і виконувати алгоритми з циклами; записувати алгоритми з циклами у вигляді блок-схеми.[1]. п. 13-14 – прочитати.

[2]. Урок 14 (завд. 1, 3 – виконати)

16Підсумковий урок за перший се­местр. Семестрове оцінювання

1

Джерела

  1. Сходинки до інформатики: Підручник для 4-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. Я. Колесніков, Г. В. Ломаковська, Ф. М. Рівкінд, Й. Я. Ривкінд. – 3-тє вид., перероб. – К.: Світич, 2009. – 68 с.: іл..

  2. Андрусич О. О., Гордієнко С. І. Сходинки до інформатики. Робочий зошит для 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Світич, 2009. – 32 с.: іл..^

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


ВІДПОВІДНО ДО НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ «СХОДИНКИ ДО ІНФОРМАТИКИ»

4 кл


(1 год на тиждень, 35 год)

ІІ семестрОрієнтовна дата проведення

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Орієнтовне домашнє

завдання

Навчальні досягнення учнів

Тема 2. Алгоритми. Види алгоритмів. Блок-схема алгоритму

17Істинні та хибні висловлювання. Слова-запере-чення. Заперечення висловлю­вань. Логічне слідування.

1

[1]. п. 15-17 – прочитати.

[2]. Урок 15 (завд. 3 – виконати), урок 16 (завд. 3 – виконати), урок 17 (завд. 1 – вивчити)

^ Учні повинні мати уявлення про заперечення висловлювань.

Учні повинні вміти утворювати висловлювання — заперечення і логічні слідування.

18-19Складання ал­горитмів з циклами для виконавців

2

[1]. Стр. 33, 35 – прочитати.

[2]. Урок 16 (завд. 4 – виконати), урок 17 (4 – виконати)

^ Учні повинні знати: поняття циклу; поняття алгоритму з циклом.

Учні повинні мати уявлення про: загальний вигляд ал­горитму з циклом.

Учні повинні вміти: складати і виконувати алгоритми з циклами; записувати алгоритми з циклами у вигляді блок-схеми.Повторити вивчений матеріал, скласти алгоритм побудови лабіринту

20Урок тематичного обліку знань (комбінована форма)

1

Урок 17 (5 - виконати)

^ Тема 3. Основні поняття файлової системи

21Диски (повторення і поглиблен­ня). Поняття файла. Поняття папки. Ім'я диску, папки, файла

1

[1]. п. 18- вивчити основні поняття.

[2]. Урок 18 (завд. 3, 4 – виконати)

^ Учні повинні знати: призначення і види дисків, що ви­користовуються в комп'ютері; поняття імені диска, папки, файла.

Учні повинні мати уявлення про файли і папки.

22Перегляд вмісту дисків, папок за допомогою вікна «Мій комп'ютер».

1

[1]. п. 19 – вивчити основні поняття.

[2]. Урок 19 (завд. 3, 4 – виконати)

^ Учні повинні знати призначення і види дисків, що ви­користовуються в комп'ютері; поняття імені диска, папки, файла.

Учні повинні вміти: відкривати вікно «Мій комп'ютер» і закінчувати роботу з ним; переглядати вміст дисків і папок за допомогою вікна «Мій комп'ютер».

Тема 4. Текстовий редактор WordPad

24-25Основні прийоми створення і реда­гування тексту в текстовому редакторі WordPad (повторення).

2

[1]. п. 20 – прочитати, пригадати основні клавіші.

[2]. Урок 14 (завд. 1, 3 – виконати)

^ Учні повинні знати: основні способи редагування і фор­матування тексту; кнопки на панелях інструментів, які дозволяють виконувати операції редагування і форматування.

^ Учні повинні мати уявлення про можливості текстового редактора.

Учні повинні вміти: виконувати основні операції щодо форматування символів і абзаців за до­помогою кнопок на панелях інструментів.[[2]. Урок 14 (завд. 2 – виконати)

26-27Завантаження тексту з диска. Ро­бота в текстовому редакторі WordPad. Режими вставки і замі­ни. Відміна останньої дії. Виділення до­вільного поточного фрагмента тексту. За­пис документа на диск

2

[1]. п. 21 – прочитати., стр. 45 - вивчити

[2]. Урок 21 (завд. 1 - вивчити, 4 – виконати)

^ Учні повинні вміти: завантажувати текст, який міститься у вказаній папці; записувати текст до вказаної папки; редагувати текст; виконувати основні операції щодо форматування символів і абзаців за до­помогою кнопок на панелях інструментів; відміняти останню дію.[1]. п. 22 – прочитати.

[2]. Урок 22 (завд. 1, 3,5 – виконати)

28Введення і форматування прозо­вих і віршованих текстів

1

[1]. п. 23-24 – прочитати.

[2]. Урок 23 (завд. 1, 3, 4 – виконати), урок 24 (2,3 – виконати)

^ Учні повинні знати: основні способи редагування і фор­матування тексту; кнопки на панелях інструментів, які дозволяють виконувати операції редагування і форматування.

^ Учні повинні вміти: редагувати текст; виконувати основні операції щодо форматування символів і абзаців за до­помогою кнопок на панелях інструментів.

29Робота з деформованим текстом. Копіювання і переміщення фрагментів тексту

1

[1]. п. 25 – прочитати.

[2]. Урок 25 (завд. 3,4,5 – виконати)

^ Учні повинні знати: основні способи редагування і фор­матування тексту; кнопки на панелях інструментів, які дозволяють виконувати операції редагування і форматування.

^ Учні повинні вміти:копіювати і переносити виділені фрагменти тексту в межах одного вікна

30Урок тематичного обліку знань (комбінована форма)
Придумати ребуси, кросворди по вивченим поняттям


Тема 5. Музичні можливості комп'ютера

31Музичний редактор. Завантаження файлу з мелодією та виконання мелодії.

1

[1]. п. 26 – вивчити основні понття.

[2]. Урок 26 (завд. 3, 4 – виконати)

^ Учні повинні знати можливості музичного редактора.

Учні повинні мати уявлення про музичні можливості комп'ютера.

Учні повинні вміти: запустити музичний редактор і за­кінчити роботу з ним.

32Введення і редагування музичного фрагмента в музичному редакторі.

1

[1]. п. 27-29 – прочитати.

[2]. Урок 27 (завд. 1, 3, 4 – виконати)

^ Учні повинні знати способи введення, редагування і виконання мелодій в даному музично­му редакторі.

Учні повинні вміти: вводити, редагувати і виконувати ме­лодії за допомогою музичного редактора.

33CD-програвач. Універсальний програвач.

1

[1]. п. 30-31 – прочитати.

[2]. Урок 30 (завд. 3,4 – виконати), урок 31 (2,4,5 – виконати)

^ Учні повинні знати призначення CD-програвача і уні­версального програвача.

Учні повинні мати уявлення про можливості CD-програвача і універсального програвача.

^ Учні повинні вміти використовувати CD-програвач для перегляду вмісту і прослуховування аудіо-дисків; використовувати програму «Універсальний програвач» для прослуховування мело­дій, що зберігаються в спеціальних файлах.

34Урок тематичного обліку знань (комбі-нована форма проведення)

1

[1]. п. 32 – прочитати.

[2]. Урок 32 (завд. 1, 5 – виконати)
35Семестрове та річне оцінювання

1

[2]. Урок 29 (завд. 1, 2, 3 – виконати)

Джерела

  1. Рівкід Ф. М., Ломаковська Г. В., «Сходинки до інформатики: Підручник для 4-го класу»

  2. Робочий зошит для 4-го класу «Сходинки до інформатики»

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Календарно-тематичне планування iconПоложення про календарно-тематичне планування загальні положення > Положення складено на основі Закону України «Про освіту», Державного стандарту загальної освіти в контексті модернізації української освіти
Положення містить вимоги щодо оформлення календарно-тематичного планування вчителя

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування за підручником А. Несвіт “We learn English” 3 клас, 2 уроки на тиждень І семестр

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування інформатики відповідно до навчальної програми
Тема І. Продовження знайомства з ос windows та службовим програмним забезпеченням (2 год + 3)

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування інформатики
Учень: описує: поняття моделі, об’єкту, пред-метної області; типи моделей, їх характеристи-ки

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування інформатики
Тб в кабінеті інформатики та інформаційних технологій. Повторення матеріалу за 9 кл

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування
Правила поведінки та техніки безпеки в комп’ютерному класі, правила роботи з пк. Що вивчає предмет інформатика?

Календарно-тематичне планування icon1. Календарно тематичне планування роботи Орієнтація на особистісні досягнення учнів
Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування з фізики
Одиниці часу. Вимірювання простору. Довжина й одиниці площі. Об'єм і одиниці об'єму

Календарно-тематичне планування iconКалендарно-тематичне планування з образотворчого мистецтва 1 клас За програмою «Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи»
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського

Календарно-тематичне планування iconКалендарно – тематичне планування уроків зарубіжної літератури
Класицизм як художній напрям у літературі ХVІІ століття. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи