Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі icon

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі
НазваНормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі
Сторінка1/4
Дата конвертації21.07.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4


Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі

 1.  Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 10 грудня 1948 року.

 2. Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних Націй 20 листопада 1959 року.

 3. Конвенція про права дитини, прийнята Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 20 листопада 1989 року.

 4. Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, прийнята на Всесвітній зустрічі на вищому рівні в інтересах дітей, яка відбулася в Організації Об’єднаних Націй в м. Нью-Йорку 30 вересня 1990 року.

 5. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.

 6. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затверджена колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 року.

 7. Проект Концепції виховання громадянина України // Позакласний час.плюс. – 2006. – № 3. – С. 15-31.

 8. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України. // Директор школи. – 2005. – № 38. – с. 23-32.

 9. «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 23.05.1991 року № 1060-ХІІ.

10. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, наказ Міністерства освіти і науки України від 25 лютого 2004 року № 151/14.

11. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2004 року № 605.

12. Додаток № 4 до рішення Колегії МОН від 17.08.2000 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» (Освіта Україні. – 2000. -№ 33 (16 серпня)).

13. «Про посилення уваги до використання державної символіки у дошкільних. загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах» Методичний лист Міністерства освіти і науки України від 25.02.2004 року № 1/9-86.

14. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Міністерство освіти і науки Українивід 03.07.2002 р. № 1/9 – 318

15. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальноосвітньої середньої освіти, Міністерство освіти і науки України від 30.08.2002 року № 1/9-392.// Директор школи. – 2003. – № 3-4.

16. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти. від 16 вересня 2006 р. № 434.

17. Про затвердження Змін до «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти». Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 року № 489.

18. Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» наказ Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 року № 1133.

 

Закони України

19. «Про освіту» від 23.03.1996 р. № 100/96-ВР (зі змінами і доповненнями).

20. «Про загальну середню освіту» від 12.05.1999 р. № 651-ХІV.

21. «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-ІІІ.

 

Укази Президента України

22. «Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти» від 17.04.2002 р. № 347/2002.

23. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» від 15.03.2002 р. № 258/2002.

24.«Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р. № 992/2001.

25. «Про заходи щодо поліпшення становища багатодітних сімей» від 12.11.1999 р. № 1460/99.

26. «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» від 20.12.2000 р. № 1396/2000.

 

Постанови Кабінету Міністрів України

27. «Про затвердження Державної програми «Онкологія» на 2002 – 2006 рр.» від 29.03.2002 р. № 392.

28. «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 р. № 946.

29. «Про Програму «Українська родина» від 14.03.2001 р. № 243.

30. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства» від 15.09.1999 р. № 1697.

31. «Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми» від 25.09.1999 р. № 1768.

32. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності // Педагогічна газета. – 2000 р. - № 6(72) (червень).

33. Концепція державної сімейної політики, схвалена Постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 р. № 1063-ХІV.

 

Література

34. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія» , 2003.

35. Доценко Т. Крок за кроком до дитячого самоврядування: Методичний посібник для координаторів та лідерів дитячого самоврядування. – Кіровоград, 2003.

36. Дем’янюк Т.Д., Лашта В.І., Мельничук Л.С., Байрамова М.Г. Інноваційні технології методичної роботи з педагогічними кадрами району: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2005 – 250 с.

37. Коберник О.М. Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі: Монографія. – К.: Наук. світ, 2003. – 230 с.

38. Кацинська Л. Виховний процес в сучасній школі. Рівне, 1997.

39. Орієнтовний зміст виховання в національній школі. – Київ, 1996. – 132 с.

40. Практична педагогіка виховання: Посібник з теорії та методики виховання/ за ред. Красовицького. – Київ-Іванофранківськ.: «ПЛАЙ» , 2000.

41. Сорока Г.І. Організація виховної роботи: планування, аналіз, методичне забезпечення. – Х.: Вид. група «Основа» , 2005. – 128 с.

 
 

Науково-методичний журнал

 


Положення

про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

(з урахуванням змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти (наказ МОН України від 29.06.2006 року № 489)

 

Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2000 р. за № 659/4880

 

І. Загальні положення

1.1.        Це положення регламентує діяльність класного керівника загальноосвітнього, професійно-технічного навчального закладу (далі – класний керівник).

1.2.         Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, навчальної групи професійно-технічного навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів (вихованців), їх соціального захисту.

1.3.         Класний керівник у визначенні змісту роботи керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, іншими законодавчими і нормативно-правовими актами України, а також цим Положенням.

1.4.         Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої та професійно-технічної освіти, затверджених Постановою кабінету міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” та Постановою кабінету міністрів від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти”, спрямованих на:

–       виховання громадянина України;

–       формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;

–       виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

–       виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;

–       реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

–       виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського  народу та інших народів та націй;

–        виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад   здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

–       формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.

 

ІІ. Організація діяльності класного керівника

2.1. Обов’язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, який має педагогічну освіту, або відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров’я якого дозволяє виконувати ці обов’язки.

2.2. Обов’язки класного керівника покладаються директором навчального закладу на педагогічного працівника або на досвідченого майстра виробничого навчання, за його згодою, і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів (вихованців) та їх батьків зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

2.3. На класного керівника покладається керівництво одним класом, навчальною групою.

У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

У професійно-технічному навчальному закладі класне керівництво здійснюється в навчальних групах, учні (вихованці) яких під час навчання здобувають повну загальну середню освіту або навчаються на основі базової загальної середньої освіти без отримання повної.

Функціональні обов’язки класного керівника розробляються відповідно цього Положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного, навально-виробничого процесу і затверджуються директором навчального закладу.

2.4. Класний керівник як організатор учнівського колективу:

–       сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їхніх здібностей;

–       створює умови для організації змістовного дозвілля; у тому числі організовує та проводить відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходів з охорони природи; відповідає за профілактику бездоглядності правопорушень, планує та проводить відповідні заходи (особливо для учнів з числа незахищеної та пільгової категорії населення) профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

–       сприяє підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

–       проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

–       співпрацює з вчителями, викладачами, майстрами виробничого навчання, психологами, медичними працівниками, органами учнівського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконанням завдань навчання та виховання в учнівському колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців);

Класний керівник професійно-технічного навчального закладу спільно з майстром виробничого навчання навчальної групи:

–       систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку учнів, організовує навчальну допомогу;

–       створює в навчальній групі необхідні умови для оволодіння професією, творче відношення до праці, для засвоєння передових, прогресивних методів та прийомів;

–       проводить тематичні класні години, що спрямованні на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної професії;

–       забезпечує дотримання в навчальній групі встановленого порядку та дисципліни;

–       проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу з учнями групи;

–       здійснює заходи щодо професійно-орієнтаційної роботи учнів шкіл;

–       заохочує учнів до занять в гуртках художньої та технічної творчості, предметних гуртках та спортивних секціях;

–       залучає учнів до участі в конкурсах професійної майстерності, олімпіадах з навчальних предметів.

2.5. Класний керівник має право на:

–       відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних заходів, семестрових, річних атестацій та заліків у закріпленому класі (групі), бути присутнім на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні та фізичні особи;

–       внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);

–       ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);

–       внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;

–       відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання або в гуртожитку професійно-технічного навчального закладу (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання, а також виходити з пропозиціями на педагогічних зборах щодо притягнення до відповідальності батьків, які ведуть аморальний спосіб життя, грубо поводяться зі своїми дітьми, завдають їм моральної та фізичної шкоди;

–       вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;

–       вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);

–       захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;

–       матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

2.6. Класний керівник зобов’язаний:

–       вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);

–       здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

–       інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;

–       дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

–       пропагувати здоровий спосіб життя;

–       постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;

–       вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);

–       регулярно готувати і проводити батьківські збори, збори учнівського активу класу (групи) (не менше двох разів на семестр) та збори органів учнівського самоврядування.

2.7. Класний керівник складає план роботи з учнівським колективом у формі, визначеній адміністрацією навчального закладу.

2.8. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи.

2.9. Класний керівник може бути заохочений (відзначений) за досягнення високих результатів у виховній роботі з учнями (вихованцями). Форми і види заохочення регулюються законодавством України.

 

Рекомендації

щодо планування роботи класного керівника навчального

 закладу системи загальної середньої освіти

 

           Завдання сучасної школи щодо формування творчої. Соціально активної, всебічно розвиненої особистості вимагають від педагогів нових підходів до організації виховної роботи в школі, професійно-технічному училищі, позашкільному навчальному закладі.

Сьогодні в суспільстві найважливіше значення надається виховній функції навчальних закладів, про що свідчить низка нормативно-правових актів, зокрема Закон України “Про загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”, Укази Президента України “Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти”, “Про Програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 роки” тощо.

Останнім часом найкращі вчителі, вихователі в Україні визнають пріоритетність виховання та розвитку особистості під час уроку, розглядають останній не тільки як засіб набуття знань. У значній кількості навчальних закладів запроваджуються   нові моделям позаурочної виховної діяльності, педколективи плідно працюють над створенням системи виховної роботи.

На часі заміна проведення стандартних виховних заходів для дітей на цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом, що передбачає вивчення вихованців, встановлення психолого-педагогічного діагнозу, підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу, об’єктивне оцінювання реальних результатів виховної роботи. Така поведінка вчителя, коли він вирішує і дає вказівки, на сьогодні є неефективною. Педагог має стати зацікавленим і рівноправним учасником спільної діяльності. Його дії не можуть бути передачею готового досвіду, мати характер опіки чи педагогічного диктаторства.

Зрозуміло, що успіх виховного процесу залежить, насамперед, від вихователя. Доросла людина, яка володіє високою культурою, що є справжнім професіоналом, спочатку навчає: “Поглянь, як це робиться!” Потім пропонує дитині: “Спробуй сам!” При цьому вихователь поряд і готовий прийти на допомогу. І тільки тоді, коли вихованець опанував основи виконання дій, дорослий надає йому право діяти самостійно. Педагог не зважає учневі, а лише аналізує його дії та досягнуті ним результати.

У середовищі вчитель-учень має панувати педагогіка співпраці. Джерелом дисципліни є не вчитель, яким би не був його авторитет, а праця (слово “співпраця” походить від “праця”, така діяльність працею тримається, до праці кличе, працею нагороджується). На дитині зосереджується професійна увага педагога, він намагається зробити свої дії зрозумілими й прийнятними для кожного. Можливо, з часом діти, виховані в системі педагогіки покарання, зрозуміють добре слово і не будуть визнавати владу сили й насилля.

Реалізація запропонованої концепції виховання та навчання дітей дасть очікувані й заплановані результати за умови набуття і систематизації педагогом ґрунтовних науково-методичних знань про управління процесом формування особистості, колективу. Буде доцільним також збагачення “технологічного репертуару” педагога, вироблення ним гнучкої, варіативної, ефективної, творчої технології.

Управлінський підхід дасть змогу за найменших витрат сил, часу, засобів забезпечити найбільш продуктивну взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу і досягти найвищого результату, можливого за конкретних умов. Крім цього, такий підхід допоможе педагогу не відволікатися на проміжні досягнення чи невдачі, зосередити свою увагу на стратегічних напрямках співпраці: самоосвіті, самовихованні, самоуправлінні та забезпеченні соціальної активності учнів.

Структура циклу управлінської діяльності, спрямованої на виконання будь-яких педагогічних завдань, і логічна послідовність його складових можуть бути подані таким чином:

–       психолого-педагогічне діагностування;

–       прогнозування;

–       визначення мети та завдань діяльності;

–       визначення змісту, вибір засобів, методів, форм організації життєдіяльності;

–       планування (моделювання)навчально-виховного процесу;

–       реалізація плану (організація діяльності);

–       аналіз оцінювання, облік результатів (діагностування нової ситуації).

 

^ Психолого-педагогічне діагностування

  1   2   3   4

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconОснови дидактики в сучасній школі
...

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconОсобливості викладання курсу «Технологія» за новими програмами та підручниками
Нормативно-правове забезпечення життєдіяльності суб’єктів навчально-виховного процесу

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconПоложення про Раду профілактики івано-благодатненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Рада профілактики створюється у загальноосвітньому навчальному закладі для організації роботи з попередження бездоглядності та правопорушень...

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconМетодичне забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи і дошкільних навчальних закладів

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconНаказ №328 м. Новоукраїнка Про організацію навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році
«Про організацію навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді...

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconПрофільне навчання: науково-допоміжний бібліографічний покажчик журнал "управління школою"
Нормативно-правове та методичне забезпечення профільного навчання, зразки робочих навчальних планів, освітніх маршрутів, програм...

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconМереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
Розділ теоретичні основи управління системою громадянського виховання в загальноосвітньому навчальному закладі

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconК. пед н., доц. Денисенко В. В. «Організація навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі» Програма курсу
Процесуальні категорії: виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості; навчально-виховний процес

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconРішення Аудиторської палати України від 26. 03. 2009 №200/7
Економічна суть інвестицій. Інвестиційне середовище та основні фактори формування інвестиційного процесу. Нормативно-правове забезпечення...

Нормативно-правове та методичне забезпечення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі iconНаказ №1 26 Про організацію навчально-виховного процесу у 2011-2012 н р
«Про організацію навчально-виховного процесу у 2011-2012 н р.», відповідного наказу начальника відділу освіти рда №177 від 22. 08....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи