Уроку icon

Уроку
Скачати 183.53 Kb.
НазваУроку
Дата конвертації27.12.2012
Розмір183.53 Kb.
ТипДокументи
джерело

Українська мова, 2 клас

Календарне планування уроків української мови у 2 класі

1 семестр

№ уроку

Тема уроку

Вправи

Дата

Повторення вивченого у 1 класі
Рідна мова, мова державна.

1-5


Звуки мовлення, букви якими вони позначаються. Вимова і написання слова вересень.

6-8


Алфавітні назви літер. Голосні і приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні. Розповідь на тему «Наші літні канікули».

9-13


Великі літери української абетки. Вимова і написання слова ґанок. Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків.

14-19


Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами.

20-25


Правило переносу слів зі збігом приголосних звуків.

26-30


Правило переносу слів з буквами й та ь. Закріплення правил переносу слів з рядка в рядок.

31-34


Слово. Речення. Окреме написання слів у реченні. Розповідь на тему «Домашні заготівлі на зиму». Вимова і написання слів завдання, ведмідь.

35-39, 40-43^

Мова і мовлення
Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Знакова природа мови. Мова знаків.

44-49


Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.

50-55


Старі і нові слова в нашій мові. Вимова і написання слів шофер, телевізор.

56-60


Усне і письмове мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення. Вимова і написання слова червоний.

61-65


Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. Побудова діалогу за поданими запитаннями.

66-70


Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів.

71-74


Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм спілкування.

75-78


Практичні вправи на слухання-розуміння текстів, говоріння монологічного-діалогічного. Вимова і написання слів ^ Україна, українець, український.

79-82


Практичні вправи на слухання-розуміння текстів, говоріння монологічного-діалогічного.

83-87Текст
Що таке текст.

88-91


Добір до тексту заголовка.

92-95


Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка.

96-99


Усний переказ тексту за запитаннями. Cкладання тексту на основі початку тексту і ілюстрації.

100-103


Уявлення про типи текстів – розповідь, опис, міркування. Вимова і написання слова заєць.

104-107Речення
Речення як група зв’язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. Вимова і написання слів учитель, учителька.

116-120


Спостереження за основними ознаками речення. Розрізнення речень завершених і незавершених.

121-125


Розповідні речення.

126-129


Питальні речення. Засвоєння питальних слів. Вимова і написання слова дятел.

130-134


Вправи на інтонаційне виділення слів, важливих для вираження думки.

135-139


Усний твір за ілюстрацією та запитаннями за її змістом. Робота над інтонацією розповідних і питальних речень.

140-143


Спонукальні речення.

144-148


Узагальнення знань про розповідні, питальні і спонукальні речення. Знак оклику в кінці речень, що вимовляються з сильним почуттям.

149-153


Усна розповідь за ілюстрацією та планом на тему «З днем народження!» Вимова і написання слова листопад.

154-156


Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання.

157-160


Головні слова в реченні.

161-166


Визначення головних слів у реченні. Побудова речень за графічними схемами.

167-170


Зв’язок слів у реченні за питаннями. Поширення речень за допомогою питань.

171-179


Урок перевірки умінь набутих за темами «Речення», «Текст», «Мова і мовлення».СЛОВО
^

Слова, які означають назви предметів
Уявлення про слова - назви предметів. Вимова і написання слова портфель.

184-189


Розпізнавання слів – назв предметів за питаннями хто? що?

190-195


Змінювання іменників (без уживання терміна) за зразком: один – багато. Словниково-логічні вправи. Вимова і написання слів календар, ясен, черевички.

196-200


Змінювання іменників (без уживання терміна) за зразком: один – багато. Словниково-логічні вправи.

201-205


Велика буква в іменах, по-батькові та прізвищах людей.

214-218


Урок розвитку мовлення: розповідь за серією малюнків «Друзі птахів».

219-223


Велика буква у кличках тварин.

224-227


Велика буква у кличках тварин.

228-232


Велика буква у назва міст, сіл, вулиць, річок.

233-236


Закріплення правила написання географічних назв. Вимова і написання слова метро.

237-241


Закріплення правила написання великої букви.

242-245


Контрольний диктант.


^

Слова, які називають ознаки предметів
Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів. Вимова слова ознака.

252-256


Зв’язок прикметників з іменниками. Побудова діалогу (робота в парах). Вимова і написання слова ґудзик.

257-261


Змінювання прикметників разом з іменниками за зразком: один – багато.

262-265


Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. Робота над загадками.

266-268


Назви ознак близькі і протилежні за значенням.

269-273


Перевірка набутих знань і вмінь за темами «Слова, які означають назви предметів», «Слова що виражають ознаки предметів».

Урок розвитку мовлення: письмовий переказ тексту-опису за ілюстрацією і планом.

266


Аудіювання. Письмо.^ Слова, що означають дії предметівУявлення про слова, що означають дії предметів.

Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множині (без уживання термінів)

Робота над діалогом насиченим дієслівними формами. Виразне читання. Перевірка вміння будувати діалог.

Урок розвитку мовлення. Розповідь на тему «Як ми ліпили снігову бабу». Перевірка вміння будувати діалог.

Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням.

Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.

Узагальнюючий урок за темою «Слова – назви дій предметів».
Українська мова, 2 клас

2 семестр

№ уроку

Тема уроку

ДатаПовторення та закріплення вивченого.


Повторення та закріплення вивченого.


Повторення та закріплення вивченого.
Слова, що означають дії предметівУявлення про слова, що означають дії предметів.


Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.


Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множині (без уживання термінів)


Робота над діалогом насиченим дієслівними формами. Виразне читання.


Урок розвитку мовлення. Розповідь на тему «Як ми ліпили снігову бабу».


Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за значенням.


Спостереження за багатозначними словами - назвами дій.


Узагальнюючий урок за темою «Слова – назви дій предметів».


Уявлення про службові слова і їх роль у реченні.


Спостереження за роллю службових слів у реченні.


Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях.
Спільнокореневі слова. Корінь слова.Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова.


Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини – кореня.


Практичні вправляння зі спільнокореневими словами.


Практичні вправляння зі спільнокореневими словами.


Розрізнення спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням.


Узагальнення знань і вмінь щодо кореня і спільнокореневих слів.


Перевірна робота. Мовна тема.
Звуки і букви. Склад. Наголос.Звуки і букви. Алфавіт.


Робота з алфавітом та орфографічним словником.


Голосні звуки і букви, що їх позначають.


Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначенням сполучення звуків [йо].


Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.


Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати.


Визначення наголошених складів, звуків. Робота зі словами, наголошування яких треба запам’ятати.


Узагальнюючий урок на тему «Наголос. Наголошені і ненаголошені голосні».


Перевірка умінь пов’язаних з наголосом.


Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Спостереження за вимовою і написанням.


Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.


Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною форми та добором споріднених.


Розвиток зв’язного мовлення. Робота над текстом «Білі й чорні руки». Опис рук трудівниці (усно).


Опрацювання текстів зі словами з ненаголошеними [е], [и].


Письмовий твір на тему «Рання весна» (за ілюстрацією і матеріалом у підручнику).


Вимова і написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.


Узагальнюючі уроки з теми «Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и].


Повторення та закріплення вивченого.


Перевірка набути умінь з теми. Диктант.
Приголосні звуки.Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту.


Звук [ф], звукосполучення [хв].


Звуки [дж],[дз],[дз’] – вимова і позначення на письмі. Орфоепічні вправляння.


Звук [ґ], буква ґ. Зіставлення вимовляння звуків[ґ] - [г].


Буква щ, її звукове значення.


Узагальнюючий урок про приголосні звуки.


Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки.


Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові.


Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові.


Практичні вправи у вимовлянні і написанні слів зі дзвінкими і глухими приголосними.


Перевірка набутих знань і вмінь. Аудіювання.


Тверді і м’які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м’яких звуків. М’який приголосний звук [й].


Спостереження за твердими і м’якими приголосними в словах.


Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення (ь).


Позначення м’якості приголосних перед [о]. Перенос слів зі знаком м’якшення.


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.


Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м’якими приголосними.


Узагальнюючий урок з теми. Мовна тема.


Подовженні м’які приголосні звуки, позначення їх на письмі.


Перенос слів із м’якими подовженими звуками.


Звуковий і звуко-буквений аналіз, вимова і написання слів з подовженими м’якими приголосними.


Розвиток зв’язного мовлення. Перевірка вмінь будувати усний переказ.


Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф.


Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом.


Правило переносу слів з апострофом.


Узагальнюючий урок з теми «Звуки і букви».


Урок перевірки навчальних досягнень учнів за рік. Диктант


Аналіз виконання контрольної роботи.


Перевірка графічних навичок письма.


Виконання комплексних вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.


Виконання вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.


Виконання вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.


Виконання вправ, які охоплюють матеріал з усіх розділів програми.


Узагальнюючій урок за рік.
Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Уроку iconУроку 1 з предмету екологія тема уроку: Екологія як наука про довкілля Мета уроку: сформувати знання учнів про екологію, середовище, людину
Комплексно методичне забезпечення уроку: підручники, презентація, мультимедійний комплекс

Уроку iconХід уроку Оголошення теми уроку
Тема уроку: Урок подорож «Під вітрилами добра і справедливості на острів Клаварен»

Уроку iconОрієнтовний план уроку для учнів 5-х класів (початковий етап розвитку витривалості) Тема уроку: Легка атлетика. Мета уроку
Мета уроку: навчальна ознайомити з технікою бігу з низького старту. Вивчати техніку стрибку у кроці з приземленням на обидві ноги....

Уроку iconТема уроку: Глюкоза Мета уроку
Мета уроку: ознайомити учнів з глюкозою, як представником вуглеводів, її фізичними

Уроку iconКонспект уроку з англійської мови у 2 класі Вчитель : Патенко Ірина Володимирівна Клас : 2 Тема уроку
Тема уроку: Повторення і закріплення вивченого матеріалу з теми «Букви. Звуки. Вчимося читати»

Уроку iconАналіз і самооцінка уроку
У педагогічній літературі описані різні підходи до аналізу уроку (Зотов Б. Ю, Махмутов М.І.). Т. А.Ільїна виділила десять параметрів,...

Уроку iconПлан-конспект уроку англ. Мови у 9 класі тема уроку : mother english. Навчальна мета уроку
Розкрити перед учнями зміст необхідності вивчення англійської мови, та навчити їх висловлювати свою думку щодо цього

Уроку iconУроку: Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота №10 «Робота з текстовими фрагментами». Мета уроку
Обладнання та програмне забезпечення: текстовий процесор Word2007, комп’ютерна презентація до уроку, підручник «Інформатика. 9 клас»...

Уроку iconЕтап Початок уроку. Організація класу. Повідомлення теми і мети уроку учням. Мета: Залучити учнів до роботи на уроці. Прийом: Вітання,бесіда
План-конспект уроку англійської мови для учнів 7 класу за підручником О. Д. Карп’юк

Уроку iconКонспект уроку англійської мови у четвертому клас І. Тема уроку: покупки. Shopping. Мета уроку: Вдосконалити лексико-граматичні навички учнів
Виховувати в учнів інтерес до мови, що вивчається та ситуативну вмотивованість під час погодо до крамниці

Уроку iconМетодичні рекомендації щодо проведення уроку див. Урок №9 Хід уроку І. Організація навчальної діяльності Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує про основні форми роботи
Тема: Узагальнення знань учнів за темою „Релігійне та культурне життя середньовічної Європи”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи