Загальні положення icon

Загальні положення
Скачати 495.98 Kb.
НазваЗагальні положення
Сторінка1/3
Дата конвертації25.11.2012
Розмір495.98 Kb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3


Регіональна угода

між Сумською обласною державною адміністрацією,

Сумською обласною радою профспілок та Сумською обласною організацією роботодавців „Сумський регіон”

на 2011-2012 роки


Загальні положення

Регіональна угода між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою профспілок та Сумською обласною організацією роботодавців „Сумський регіон” на 2011-2012 роки (далі – Угода) укладена на тристоронній основі між Сумською обласною державною адміністрацією, Сумською обласною радою профспілок та Сумською обласною організацією роботодавців „Сумський регіон” (далі – Сторонами) відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди”, з метою створення кращих умов для збереження, відтворення й розвитку трудового та людського потенціалу регіону, підвищення рівня та якості життя, рівня зайнятості та розвитку ринку праці, зростання доходів населення, удосконалення соціально-трудових відносин.

Сторони визнають Угоду як акт соціального партнерства, що визначає узгоджені норми діяльності сторін щодо забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, удосконалення соціально-трудових відносин, забезпечення продуктивної зайнятості, справедливої оцінки оплати та охорони праці, соціального захисту та реалізації соціальних прав і гарантій працюючих, усього населення регіону.

Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності в ході виконання цієї Угоди, аргументованості при внесенні змін чи доповнень до неї.

Прийняті сторонами норми, домовленості, зобов’язання є обов’язковими для виконання кожною із сторін у межах наданих законодавством повноважень. Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на суб’єкти діяльності, управління та господарювання, що перебувають у сфері дії Сторін.

Сторони сприяють реалізації норм Генеральної та галузевих угод, укладанню та виконанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх галузей економіки регіону, середнього та малого бізнесу. Норми Угоди, економічні, трудові, соціальні права та гарантії, що вона містить, не можуть бути нижчими за відповідні їм у Генеральній і галузевих угодах та законодавстві України, а виходячи з можливостей регіону можуть їх перевищувати.

Угода набирає чинності з дати її підписання та діє до укладення нової, або перегляду цієї. У період дії Угоди Сторони можуть за взаємною домовленістю вносити до неї зміни і доповнення.

Сторони домовилися вважати можливим укладення уповноваженими ними органами аналогічних Угод у містах і районах області.

^ Розділ І. Сприяння розвитку вітчизняного виробництва


Сторони домовились:

сприяти реалізації визначеної державою та закріпленої у відповідних актах регіональної політики щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку області;

проводити регіональну економічну політику, направлену на збереження, підтримку та розвиток виробництва пріоритетних галузей економіки на основі інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку;

розробляти пропозиції до законодавчих актів щодо підтримки вітчизняного товаровиробника;

сприяти висвітленню в засобах масової інформації позитивного досвіду ефективного розвитку підприємств області.

Пріоритетними напрямками регіональної економічної політики вважати підвищення конкурентоспроможності регіону, поліпшення якості життя населення за рахунок структурних змін в економіці.


^ Зобов’язання Сумської обласної державної адміністрації:


1.1. Забезпечити контроль за виконанням:

програми економічного та соціального розвитку області на 2011-
2012 роки;

програми розвитку та реформування житлово-комунального господарства області на 2010-2014 роки;

програми „Питна вода України” на 2010-2014 роки;

програми зайнятості населення області на 2010- 2011 роки;

програми розвитку малого підприємництва області на 2011-2012 роки;

Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-
2015 роки;

Стратегії розвитку області на період до 2015 року „Нова Сумщина – 2015”;

обласної комплексної програми „Здоров'я нації” на 2002-2011 роки;

Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла на території області на 2010-2017 роки.

1.2. Сприяти:

виконанню обласного та місцевих бюджетів, своєчасному та в повній мірі фінансуванню соціальних видатків;

розробленню, запровадженню та сертифікації систем управління якістю і управління довкіллям відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 та 14000, систем управління безпечністю харчових продуктів, запровадженню міжнародних соціальних стандартів SA 8000 щодо соціальної відповідальності Сторін соціального діалогу;

організації виставково-презентаційних заходів із залученням підприємств області та потенційних інвесторів;

участі підприємств області в національних та міжнародних виставках і конкурсах.

1.3. Ужити заходів для поліпшення інвестиційного клімату на території області з метою зростання обсягів іноземних інвестицій та зовнішнього товарообігу.

1.4. Забезпечити проведення щорічних конкурсів якості продукції
„100 кращих товарів Сумщини”, „Кращий роботодавець року” та „Кращий колективний договір”.

1.5. Розглядати гострі проблемні питання щодо розвитку економіки області, підприємств окремих галузей на робочих нарадах в обласній державній адміністрації за участю представників профспілок та роботодавців.

1.6. Здійснювати формування проектів регіональних цільових програм економічного і соціального розвитку регіону, програми розвитку малого підприємництва та їх розгляд з урахуванням пропозицій представників Сторін тристоронньої соціально-економічної ради.

1.7. Надавати щороку регіональній тристоронній соціально-економічній раді інформацію головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області, Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо цінової ситуації на споживчому ринку області та заходів для її стабілізації.

1.8. Заслуховувати інформацію державної інспекції з контролю за цінами в Сумській області, Сумського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з питань контролю порядку формування, установлення та застосування цін/тарифів на житлово-комунальні послуги відповідно до Закону України „Про житлово-комунальні послуги” щороку на спільному засіданні регіональної тристоронньої соціально-економічної ради.

1.9. З метою підтримки підприємств Українського товариства глухих і Українського товариства сліпих в області, забезпечення зайнятості їх працівників сприяти в установленні для них мінімальних ставок по сплаті орендної плати за приміщення і землю та наданні пільг зі сплати податків у межах чинного законодавства.

1.10. При підготовці пропозицій з проблемних питань соціально-економічного розвитку окремих підприємств та галузей регіону до міністерств, Кабінету Міністрів України, Президента України, Верховної Ради України залучати профспілки та роботодавців.

1.11. Сприяти створенню ринкової інфраструктури, активізації роботи продовольчих та гуртових ринків, а також забезпеченню належних умов для реалізації сільськогосподарської продукції товаровиробниками підприємств різних форм власності.

1.12. Рекомендувати міським, районним, сільським та селищним радам розглянути питання щодо шляхів забезпечення жилих будинків поштовими скриньками та утримання їх у належному стані.

1.13. Забезпечити контроль за приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня, своєчасним перерахуванням компенсацій за надані пільги та субсидії підприємствам житлово-комунального господарства

1.14. Проводити моніторинг існуючої заборгованості за виконане в попередні роки державне замовлення та вживати заходів щодо її погашення головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до складених ними графіків погашення заборгованості.

Сприяти здійсненню розрахунків головних розпорядників бюджетних коштів з підприємствами за виконаними ними державні замовлення відповідно до бюджетних зобов’язань.

1.15. Залучати представників профспілок та роботодавців до участі в обласній робочій групі з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

1.16. Сприяти оптимізації та розвитку в області мережі медичних установ, оздоровчих центрів, шкіл, дошкільних, позашкільних установ, установ культури і мистецтва, виходячи із загальнодержавних соціальних нормативів забезпечення потреб населення в послугах. У разі виникнення проблемних питань розглянути їх за участю обласних комітетів профспілок працівників культури, освіти і науки, охорони здоров’я.


^ Зобов’язання обласної організації роботодавців „Сумський регіон”:


1.17. Керівникам підприємств брати активну участь у розробленні та реалізації програм, що здійснюються на території області шляхом:

активізації інноваційних процесів;

залучення інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів;

додержання державних стандартів, технічних вимог у процесі виробництва продукції;

підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці;

освоєння виробництва конкурентноспроможної продукції або зміни профілю виробництва;

забезпечення соціального розвитку трудових колективів.

1.18. Координувати дії роботодавців, їх організацій з питань розроблення та реалізації програм стабілізації і розвитку підприємств, передбачати в них заходи зниження збитковості та підвищення конкурентоздатності, а також соціального розвитку, забезпечити їх реалізацію.

1.19. Керівникам підприємств всіх форм власності області забезпечити:

додержання норм чинного законодавства, що стосується господарської діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом і державними цільовими фондами;

розвиток науково-технічного прогресу, відновлення на підприємствах раціоналізаторського та винахідницького руху, надання всебічної підтримки працівникам, які схильні до технічної творчості, раціоналізаторства і винахідництва;

забезпечувати участь у підготовці та проведенні конкурсів „Кращий роботодавець року” та „Кращий колективний договір”.

1.20. При проведенні досудової санації підприємств ознайомлювати профспілкові органи підприємств з планами санації.

1.21. Сприяти забезпеченню керівниками підприємств при проведенні реорганізації основних галузей економіки, ліквідації підприємств здійснення соціального захисту працівників, а також дотримання норм і положень діючих на них галузевих угод і колективних договорів, передбачати умови гідної праці та соціальної захищеності.

1.22. Сприяти забезпеченню на підприємствах усіх форм власності:

розвитку колективно-договірних і трудових відносин, укладання та виконання колективних договорів;

проведення спільного з організаціями профспілок навчання трудящих по підвищенню рівня правових і економічних знань;

проведення конкурсів і змагань на визнання кращого працівника за професією та оприлюднення їх результатів.


^ Зобов’язання профспілок області:


1.23. Брати участь у розробленні обласних програм економічного та соціального розвитку, вносити пропозиції щодо посилення їх соціальної спрямованості, сприяти їх реалізації.

1.24. У межах повноважень здійснювати громадський контроль за додержанням на підприємствах, в організаціях та установах чинного законодавства, у тому числі шляхом проведення спільних зі Сторонами перевірок з питань соціально-економічних та трудових відносин.

1.25. Ініціювати роботу з укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності, у яких передбачити заходи щодо розвитку та конкурентоздатності підприємств, зростання продуктивності праці, забезпечення прав і гарантій працівників, у тому числі у випадку банкрутства підприємств.

1.26. Проводити роботу із залучення працівників до управління виробництвом, вирішення проблем підвищення його ефективності, продуктивності праці, якості продукції, зниження її собівартості. Використовувати засоби морального заохочення, суспільного визнання працівників, порушувати клопотання перед роботодавцями про їх матеріальне заохочення.

1.27. Здійснювати контроль за додержанням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин відповідно до повноважень, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності”, а також за своєчасним розробленням та виконанням заходів соціального захисту працівників у випадках ліквідації підприємств, установ, організацій.

1.28. Надавати допомогу роботодавцям в організації трудового суперництва, оглядів-конкурсів кращих працівників за професіями, економії, розвитку раціоналізаторського і винахідницького руху, „Кращий роботодавець року”, на „Кращий колективний договір”.


^ Розділ ІІ. Забезпечення продуктивної зайнятості, робочого часу і часу відпочинку


Сторони домовились:

забезпечити виконання обласної програми зайнятості населення на 2010-
2011 роки, зокрема, заходи якої спрямовані на врегулювання процесів на ринку праці, розвиток сфери застосування праці, повернення безробітного населення до економічної діяльності, забезпечення продуктивної зайнятості та соціального захисту працюючих, працевлаштування безробітних; ефективну діяльність обласного координаційного комітету сприяння зайнятості населення;

вважати однією з обов'язкових умов затвердження інвестиційних проектів відновлення роботи промислових та господарських об’єктів, створення нових (додаткових) робочих місць у процесі їх реалізації;

використовувати всі можливості щодо збалансування попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах та в організаціях регіону, її професійної направленості та рівня кваліфікації, забезпечення зайнятості працездатного населення, розглядаючи це як основний фактор життєдіяльності людей;

сприяти зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці (інваліди, жінки, молодь);

створити умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати в колективних договорах);

у разі невідворотності масових вивільнень розробляти спільні заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які підлягають вивільненню;

сприяти забезпеченню першим робочим місцем випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

узгоджувати критерії масового вивільнення працівників та порядок проведення такого вивільнення.


^ Зобов’язання Сумської обласної державної адміністрації:


2.1. Забезпечити виконання заходів обласної, міських, районних програм зайнятості населення на 2010-2011 роки щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття.

2.2. Підвищувати конкурентоспроможність незайнятого населення на ринку праці, у першу чергу молоді, шляхом забезпечення позитивної динаміки навчання безробітних громадян, передусім, під конкретні замовлення роботодавців, підвищення їх кваліфікації шляхом стажування безпосередньо на робочих місцях; здійснювати професійне навчання за професіями, що сприяють самозайнятості та розвитку малого підприємництва.

2.3.  З метою підвищення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на отримання професій, що користуються попитом на ринку праці, продовжити позитивну практику проведення ярмарків вакансій, ярмарків професій, Днів центрів зайнятості, презентацій робітничих професій.

2.4. Визначати як одну із обов'язкових умов при складанні планів приватизації об’єктів та цілісних майнових комплексів підприємств, збереження на них існуючих та створення нових робочих місць.

2.5. Забезпечити організацію оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян за направленнями служби зайнятості з урахуванням фінансових можливостей Фонду загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок безробіття та із залученням коштів роботодавців та місцевих бюджетів.

2.6. Проводити моніторинг тенденцій у сфері зайнятості населення, зміни ситуації на ринку праці та інформувати про їх результати Сторони.

2.7. Погоджувати державне замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів з урахуванням потреб ринку праці.

2.8. Посилити контроль за діяльністю суб’єктів господарської діяльності, що надають посередницькі послуги з метою працевлаштування громадян, у тому числі за кордоном.


Зобов’язання обласної організації роботодавців „Сумський регіон”:


2.9. Розширити сферу застосування праці шляхом збереження в регіоні існуючих продуктивних та створення нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування, передбачених в обласній, міських, районних програмах зайнятості населення на 2010-2011 роки.

2.10. Сприяти:

відновленню та вдосконаленню системи професійного навчання кадрів безпосередньо на виробництві, організації семінарських занять з питань професійного навчання, розробленню типових навчальних планів та програм для курсового професійного навчання за рахунок роботодавців;

включенню до колективних договорів зобов’язань роботодавців щодо попередження масових звільнень найманих працівників, недопущенню необґрунтованого звільнення працюючих при зміні власника, збереженню профілю діяльності підприємств та створенню додаткових робочих місць.

2.11. У випадках планового вивільнення на підприємствах більше 5% працівників погоджувати це питання з обласною галузевою організацією профспілок.

2.12. Керівникам підприємств забезпечити належне оформлення трудових відносин з найманими працівниками, достовірний облік виконуваної працівниками роботи та бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

2.13. Керівникам підприємств забезпечити модернізацію застарілих і створення нових високопродуктивних робочих місць на підприємствах області, ураховуючи фінансові можливості підприємства.

2.14. Керівникам підприємств сприяти зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці (інваліди, жінки, молодь), відповідно до законодавчо встановленої квоти.

2.15. Керівникам підприємств створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість і в результаті протягом 2010-2012 років досягти:

зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15-70 років не менш як на 0,3 відсоткового пункту;

зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15 -70 років), не менш як на 0,4 відсоткового пункту.

2.16. Керівникам підприємств забезпечити працевлаштування випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів відповідно до укладених з підприємствами договорів та створення умов для їх професійної адаптації на робочому місці.

2.17. Керівникам підприємств забезпечити періодичність підвищення кваліфікації працівників підприємств не рідше одного разу на 5 років та виділення фінансування на зазначені цілі.

2.18. Керівникам підприємств не допускати необґрунтованого скорочення робочих місць. Рішення, наслідком якого може бути скорочення чисельності працюючих, приймати після попереднього узгодження з профспілками у терміни, передбачені чинним законодавством і колективним договором.

2.19. Оприлюднювати в регіональних засобах масової інформації досвід роботи кращих роботодавців-переможців конкурсу „Кращий роботодавець року”.


Зобов’язання профспілок області:


2.20. Брати участь у розробленні обласної, міських, районних програм зайнятості населення, вносити пропозиції та здійснювати громадський контроль за їх виконанням.

2.21. Вносити в разі потреби пропозиції місцевим органам влади та роботодавцям про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з масовим вивільненням працівників, що є обов’язковими для розгляду.

2.22. Здійснювати громадський контроль за виконанням законів, інших нормативно-правових актів з питань праці та зайнятості.

2.23. Забезпечити безкоштовну юридичну і консультативну допомогу з питань гарантій зайнятості, проводити в трудових колективах підприємств, установ і організацій навчання членів профспілок по використанню чинного законодавства відносно їх прав і гарантій. Вчасно доводити до відома профспілкових комітетів нормативно-правові документи з питань зайнятості, а також інформацію про стан ринку праці.

2.24. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, в організаціях та установах, що перебувають у сфері управління (дії) Сторін Угоди.

2.25. Ініціювати включення в колективні договори заходів щодо створення нових робочих місць, обсягів професійного навчання працівників і загальних витрат коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва.


^ Розділ ІІІ. Гідна оплата праці


Сторони домовились:

вважати головним завданням створення умов для відновлення стимулюючої ролі заробітної плати, підвищення її питомої ваги в структурі грошових доходів населення, зростання фонду оплати праці працівників галузей виробничої сфери залежно від обсягів виробництва та збільшення його частки в собівартості продукції, додержання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, недопущення штучного заниження вартості робочої сили;

забезпечувати своєчасну та в повному обсязі виплату поточної заробітної плати на діючих підприємствах, в організаціях та установах усіх форм власності. При несвоєчасній чи не в повному обсязі її виплаті вживати спільних оперативних заходів відповідно до законодавства;

вживати реальних заходів для ліквідації заборгованості із заробітної плати на підприємствах, що знаходяться в процедурі банкрутства, та економічно неактивних підприємствах;

забезпечити виконання законодавства щодо захисту доходів працюючих шляхом здійснення індексації у зв’язку із зростанням індексів споживчих цін та компенсації втрати частини заробітної плати внаслідок порушення термінів її виплати;

у кожному випадку виявлення порушень законодавства, у тому числі про забезпечення рівної оплати за однакову працю жінок та чоловіків, вживати вичерпних заходів щодо їх усунення згідно з вимогами Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків”;

забезпечити темп зростання середньої заробітної плати в цілому по області у 2011 році не нижче, ніж на 15% у порівнянні з 2010 роком, у 2012 році – не нижче, ніж на 16% у порівнянні з 2011 роком;

установити конкретний розмір мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжпосадові, міжрозрядні співвідношення в галузевих угодах і колективних договорах;

передбачати в колективних договорах здійснення заходів, спрямованих на збільшення частки заробітної плати в операційних витратах з реалізованої продукції, робіт, послуг;

установити перелік і розміри доплат та надбавок до тарифних ставок, окладів і посадових окладів працівників підприємств, установ і організацій, що мають міжгалузевий характер (крім бюджетної сфери), для встановлення їх у колективних договорах згідно з додатком;

рекомендувати визначати в колективних договорах положення щодо участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства;

проводити постійний моніторинг та регулярно, але не рідше ніж один раз на квартал, обмінюватися інформацією про стан додержання законодавства і положень цієї Угоди у сфері оплати праці та здійснювати заходи за фактами виявлених порушень;

забезпечити запровадження в повному обсязі Єдиної тарифної сітки для працівників бюджетних організацій відповідно до норм Генеральної угоди;

забезпечити підвищення ролі колективно-договірного регулювання оплати праці на регіональному рівні, наповнити реальним змістом розділи з питань оплати праці в колективних договорах;

уживати заходів щодо додержання діючого законодавства про працю, норм Генеральної, галузевих угод та усунення порушень.

  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Загальні положення iconПоложення про загальні збори пат «запоріжкран» м. Запоріжжя 2011 рік загальні положення
Це Положення «Про Загальні збори пат «запоріжкран» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту...

Загальні положення iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства "одесагаз" (нова редакція) м. Одеса 2011 рік загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “одесагаз” (далі Положення) розроблено відповідно до чинного...

Загальні положення iconПоложення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «сумбуд» м. Суми. 2012 рік загальні положення
Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «сумбуд» (далі Положення) розроблено відповідно до чинногозаконодавства...

Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Глухівського коледжу Сумського нау загальні положення
Це положення регламентує функціонування студентських містечок і гуртожитків вищих навчальних закладів, визначає порядок надання житлової...

Загальні положення iconПоложення про вибори учнівського парламенту розділ Загальні положення >Ст. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводиться шляхом таємного голосування
Ст. Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводиться шляхом таємного голосування

Загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування одеського національного морського університету №2-04-114 одеса 2010 зміст загальні положення 3 2
Це Положення розроблене на виконання вимог Наказу мон україни від 15. 11. 2007 р за №1010

Загальні положення iconПоложення Рекомендації щодо змісту й структури магістерських дисертацій розроблено на підставі
Загальні положення

Загальні положення iconПоложення про батьківський комітет Глибочківського нвк загальні положення
Положення про батьківський комітет приймається на загальношкільних батьківських зборах, затверджується та вводиться в дію наказом...

Загальні положення iconПоложення про атестацію педагогічних працівників I. Загальні положення
Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних,...

Загальні положення iconРішення обласної ради / положення про соціальне замовлення загальні положення
Положення про соціальне замовлення (далі – Положення) визначає правові, організаційні, процедурні та фінансові основи здійснення...

Загальні положення iconПоложення про вибори керівного складу районної ради дітей Розділ І. Загальні положення Стаття Вибори вільні, незалежні, загальні. Проводяться шля­хом таємного голосування
Головою районної ради дітей, головою окремої комісії може бути обраний депутат районної ради дітей, який має досвід роботи в дитячому...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи