Кабінет міністрів україни постанова icon

Кабінет міністрів україни постанова
НазваКабінет міністрів україни постанова
Сторінка1/10
Дата конвертації09.03.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипПостанова
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 26 листопада 2008 р. N 1027

Київ

Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями


Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 18 лютого 2009 року N 125,
від 3 вересня 2009 року N 926

З метою вдосконалення процедури ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, підвищення ефективності використання залучених коштів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями (додається).

2. Установити, що пропозиції про ініціювання інвестиційних проектів, подані Міністерству економіки відповідно до Порядку підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1317 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1859), розглядаються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

Ініціювання, підготовка та реалізація проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються Кредитною установою для відбудови, яка діє на підставі повноважень від Уряду Федеративної Республіки Німеччина, здійснюються відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою, з урахуванням положень міжнародних договорів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво.

(пункт 2 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 18.02.2009 р. N 125)

3. Визначити Міністерство економіки координатором роботи, пов'язаної з ініціюванням, підготовкою та реалізацією проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.

4. Міністерству економіки затвердити у двомісячний строк порядок прийняття рішення про доцільність підготовки проектів економічного і соціального розвитку України, для реалізації яких передбачається залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій, та про визначення відповідальних виконавців.

5. Міністерству фінансів разом з Міністерством економіки та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України про забезпечення виконання вимог за зобов'язаннями Кабінету Міністрів України, пов'язаними з підтвердженням того факту, що пропозиції про фінансування проектів, що підтримуються Північним інвестиційним банком або Європейським інвестиційним банком, належать до сфери дії рамкових угод між Україною і такими організаціями.

6. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Міністерству юстиції вирішити у місячний строк питання щодо визначення механізму, з допомогою якого у проекті Державного бюджету України передбачаються позики, кредити, що залучаються від міжнародних фінансових організацій державою або під державні гарантії.

7. Центральним органам виконавчої влади привести у двомісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

^ Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 27

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. N 1027 


^

ПОРЯДОК
ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями


(У тексті Порядку слова "ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" замінено словами "публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 року N 926)


^

Загальні питання


1. Цей Порядок регулює питання ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються за рахунок фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій, за винятком Міжнародного валютного фонду (далі - МФО), які залучаються як позика, кредит чи грант державою або під державні гарантії (далі - позика).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

бенефіціар - юридична особа, що отримує позику в рамках інвестиційного проекту та забезпечує його реалізацію або разом з іншими бенефіціарами забезпечує реалізацію його окремих частин згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

відповідальний виконавець - орган виконавчої влади, інша бюджетна установа чи публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", що визначені Мінекономіки для підготовки разом з бенефіціаром інвестиційного проекту, здійснення нагляду і контролю за реалізацією бенефіціаром такого проекту або безпосередньої реалізації проекту, в рамках якого отримана позика;

група управління проектом - окремий структурний підрозділ відповідального виконавця або бенефіціара чи група консультантів, уповноважені відповідальним виконавцем або бенефіціаром згідно з його рішенням або договорами між відповідальним виконавцем або бенефіціаром та фізичними особами-консультантами забезпечувати здійснення заходів з підготовки та реалізації проекту згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;

договір України з МФО - міжнародний договір України з МФО про позику, кредит чи грант, що залучаються державою, або про надання державних гарантій;

договір між МФО і бенефіціаром - договір між МФО і бенефіціаром, укладений згідно з договором України з МФО, про виконання проекту (проектний договір) або про надання позики для реалізації інвестиційного проекту;

договір між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем - договір, укладений між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем про надання позики або про безповоротну передачу позики бенефіціарові чи про відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути у разі настання гарантійного випадку, якщо інше не передбачено договором України з МФО;

договір між Мінфіном і міською радою - договір, укладений між Мінфіном і міською радою щодо відповідальності міської ради за забезпечення своєчасного та в повному обсязі виконання бенефіціаром боргових зобов'язань з погашення та обслуговування позики;

ініціатор проекту - будь-який орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також установа чи організація, утворені в установленому порядку зазначеним органом, чи суб'єкт господарювання державного або комунального сектору економіки, що розробляє проектну пропозицію;

координатор проекту - заступник керівника відповідального виконавця, який уповноважений керівником забезпечувати організацію, нагляд і контроль за роботою з підготовки та реалізації проекту, підписувати документи, пов'язані з підготовкою та реалізацією проекту. Координатор проекту несе персональну відповідальність за його підготовку та реалізацію;

Лист Уряду України до МФО - лист від імені Кабінету Міністрів України щодо визначення основних напрямів реформ, на підтримку яких передбачається спрямувати системний проект або проект розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації;

представник позичальника (гаранта) - центральний орган виконавчої влади, який визначається в договорі України з МФО представником України для цілей, передбачених таким договором;

проект - системний або інвестиційний проект економічного і соціального розвитку України, що підтримується МФО:

системний проект - спрямований на підтримку реформ в Україні проект, у рамках якого позика використовується для фінансування державного бюджету;

інвестиційний проект - проект, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів бенефіціара, або проект розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації, у рамках якого погашення та обслуговування позики здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

проектна пропозиція - пропозиція щодо ініціювання інвестиційного проекту;

стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з МФО - стратегії з питань співробітництва з МФО та допомоги МФО Україні, програми та плани такого співробітництва.

3. Для підготовки та реалізації проекту можуть залучатися міжнародна технічна допомога, кошти підприємств, установ, організацій, державного та місцевих бюджетів.

Відповідальний виконавець у разі отримання міжнародної технічної допомоги для підготовки проекту забезпечує її використання згідно з планом заходів з підготовки інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України, а у разі отримання такої допомоги для реалізації проекту забезпечує її використання згідно з планом заходів з реалізації інвестиційного проекту та відповідним міжнародним договором України.

4. Проект готується та реалізується згідно з договором України з МФО, договором між МФО і бенефіціаром, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, договором між Мінфіном і міською радою, цим Порядком та іншими актами законодавства.

5. Міністерства, інші органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим подають Мінекономіки на його запит інформацію про напрями та завдання, для виконання яких пропонується залучення фінансових ресурсів МФО, разом з обґрунтуванням доцільності їх залучення відповідно до національних, регіональних і галузевих пріоритетів.

Мінекономіки аналізує подану інформацію та разом з МФО і заінтересованими органами виконавчої влади готує стратегічні та програмні документи з питань співробітництва з МФО.

6. Мінекономіки під час підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період відповідно до Порядку розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18 - 19, ст. 834), розробляє за пропозиціями центральних органів виконавчої влади проект плану співробітництва з МФО на наступний рік за формою, визначеною Мінекономіки.

У проекті плану співробітництва з МФО наводиться перелік спільних з МФО проектів і заходів з ініціювання, підготовки та реалізації таких проектів, перелік заходів з підготовки стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО і заходів, спрямованих на підвищення результативності співробітництва в планованому році.

7. Відповідальний виконавець забезпечує дотримання строків підготовки та реалізації інвестиційного проекту, досягнення показників його результативності, визначених у техніко-економічному обґрунтуванні та договорі України з МФО, налагоджує ефективну взаємодію з бенефіціаром (бенефіціарами), забезпечує у межах своїх повноважень виконання зобов'язань, узятих за договором України з МФО, а також дотримання строків та процедур, визначених цим Порядком та документами МФО, на які є посилання в договорі України з МФО.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму №778 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №778
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до статей 4, 16, 26 і 37 Закону України "Про карантин рослин" Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни постанова iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №964 від 14 червня 2000 року кабінет міністрів україни постанова від 14 червня 2000 р. №964 Київ
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів...

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 3 листопада 1993 р. N 896
На виконання Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про освіту" ( 1144-12 ) та з метою забезпечення...

Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму від 28 березня 2008 р. №274 кабінет міністрів україни постанова
Затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет Міністрів України; Постанова, Положення вiд 18. 12. 1998 №2025
Картка

Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Відповідно до частини другої статті 7 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та частини першої статті 11...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи