Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти icon

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
НазваПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Сторінка1/3
Дата конвертації19.04.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипПоложення
джерело
  1   2   3
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2008 р. N 921


Київ


Про затвердження Положення про закупівлю

товарів, робіт і послуг за державні кошти


З метою забезпечення ефективного використання державних коштів, відповідно до пункту 6 статті 116 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, що додається.


2. Установити, що:


процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, розпочаті до дати набрання чинності цією постановою, завершуються відповідно до цієї постанови;

замовники, які обслуговуються в органах Державного казначейства, подають таким органам під час здійснення оплати за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти звіт про результати проведення процедури закупівлі.


3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


4. Покласти на Міністерство економіки функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.


5. Головному контрольно-ревізійному управлінню, іншим державним органам, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері державних закупівель, під час проведення заходів із здійснення державного нагляду (контролю) перевіряти дотримання розпорядниками державних коштів вимог затвердженого цією постановою Положення.


6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.


^
Прем'єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2008 р. N 921


^ ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. N 274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 25, ст. 793).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 р. N 655 "Про доповнення пункту 7 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 55, ст. 1834).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 863 "Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. N 274" (Офіційний вісник України, 2008 p., N 74, ст. 2486).
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 жовтня 2008 р. N 921


ПОЛОЖЕННЯ

про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти


Загальні питання


1. Це Положення визначає механізм здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) акцепт тендерної пропозиції - прийняття замовником тендерної пропозиції та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозиція вважається акцептованою, якщо замовник подав учаснику в установлений у тендерних документах строк письмове підтвердження акцепту тендерної пропозиції;

2) альтернативна тендерна пропозиція - пропозиція, яка може бути додатково подана учасником замовнику разом з тендерною пропозицією, якщо це передбачено тендерною документацією, і відрізняється від пропозиції, розробленої відповідно до передбачених тендерною документацією умов;

3) державна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти в установленому цим Положенням порядку;

4) державні кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, державні кредитні ресурси, а також кошти Національного банку, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, які спрямовуються на придбання товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення діяльності зазначених органів, кошти підприємств;

5) договір про закупівлю - письмовий правочин між замовником та учасником - переможцем процедури закупівлі, який передбачає надання послуг, виконання робіт або набуття права власності на товар за відповідну плату;

6) забезпечення тендерної пропозиції (далі - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантій щодо забезпечення виконання учасником зобов'язань, які виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицій, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити і векселі;

7) забезпечення виконання договору про закупівлю - надання учасником замовнику гарантій щодо виконання учасником вимог договору про закупівлю, включаючи такі способи забезпечення, як банківські гарантії, резервні акредитиви, чеки, згідно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, а також депозити і векселі;

8) замовник - розпорядник державних коштів, який здійснює закупівлю в установленому цим Положенням порядку;

9) переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого за результатами оцінки визнана найкращою та акцептована;

10) послуги - будь-яка закупівля, крім товарів та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування;

11) предмет закупівлі - визначені замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) товари, роботи чи послуги, на які в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на один предмет закупівлі не може бути меншою ніж дві;

12) роботи - будь-яка діяльність, пов'язана з проектуванням, будівництвом нових, розширенням, реконструкцією, капітальним ремонтом та реставрацією існуючих об'єктів і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічним оснащенням діючих підприємств, а також супровідні послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші, якщо вартість виконання зазначених послуг не перевищує вартості самого будівництва;

13) розпорядники державних коштів - органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, інші органи, установи та організації, визначені Конституцією і законодавством України,  підприємства, а також підприємства, установи чи організації, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань і здійснення платежів;

14) тендерна документація - документи, що готуються замовником та передаються учасникам для підготовки ними тендерних пропозицій щодо предмета закупівлі або його частини;

15) тендерний комітет - група спеціалістів, призначених замовником відповідальними за здійснення процедур закупівлі згідно з нормами цього Положення;

16) тендерна пропозиція - пропозиція щодо певного предмета закупівлі, яка готується та подається учасником замовнику відповідно до вимог тендерної документації;

17) учасник процедури закупівлі (далі - учасник) - фізична чи юридична особа (резидент або нерезидент), що підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та подала тендерну пропозицію;

18) товари - продукція будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устатковання, технології, предмети у твердому, рідкому, газоподібному стані, включаючи електроенергію, а також послуги, пов'язані з поставкою товарів, якщо їх вартість не перевищує вартості самих товарів;

19) торги (тендер) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами (крім процедури закупівлі в одного учасника), встановленими цим Положенням;

20) частина предмета закупівлі (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою або місцем поставки товару (виконання робіт, надання послуг) частина товарів, робіт чи послуг, на яку в межах єдиної процедури закупівлі учасникам дозволяється подавати тендерні пропозиції. Кількість тендерних пропозицій на кожну окрему частину предмета закупівлі не може бути меншою ніж дві;

21) підприємства - державні, у тому числі казенні підприємства, установи та господарські товариства, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірні підприємства, а також підприємства і господарські товариства, у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків належать державним, у тому числі казенним підприємствам і господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків.

3. Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з підпунктами 10 і 18 пункту 2 цього Положення та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97 за показником п'ятого знака (класифікаційне угруповання "категорія") із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.

При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого і дев'ятого знаків Класифікатора (класифікаційні угруповання "підкатегорія" і "тип").

Поточний ремонт є послугою. При здійсненні закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.

При здійсненні закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт назва предмета закупівлі визначається на основі Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97 за показником четвертого знака (класифікаційне угруповання "вид") із зазначенням у дужках конкретної назви науково-технічної роботи.

У разі здійснення закупівлі послуг з виконання науково-технічних робіт за різними темами, які належать до одного виду науково-технічних робіт згідно з Класифікатором ДК 015-97, для їх замовлення замовник повинен оголосити процедуру закупівлі та визначити науково-технічні роботи за різними темами як окремі лоти.

4. Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відповідно до підпункту 12 пункту 2 цього Положення на основі Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, а також Відомчих будівельних норм ВБН Г.1-218-182:2006 "Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування".

Об'єктом будівництва є кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий будинок тощо) чи споруда (міст, тунель, платформа, дорога тощо) з усіма улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), монтаж устатковання, меблів, інвентарю, підсобних та допоміжних пристроїв, що є невід'ємними від неї, а також за потреби з інженерними мережами, які прилягають до неї. На будівництво об'єкта повинен бути складений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об'єктний кошторис або об'єктний кошторисний розрахунок).

5. Це Положення застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) становить не менше ніж 100 тис. гривень, а робіт - 300 тис. гривень.

6. Дія цього Положення не поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які у зв'язку з їх спеціальним призначенням становлять державну таємницю, та закупівлі товарів і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового комплексу, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України.

Особливості відносин, що виникають у зв'язку із закупівлею товарів, робіт і послуг, що здійснюється в межах державного оборонного замовлення, а також із закупівлею інших спеціально визначених Кабінетом Міністрів України (специфічних) товарів, робіт і послуг, можуть встановлюватися окремими рішеннями Кабінету Міністрів України.


7. Дія цього Положення не поширюється на випадки, коли предметом закупівлі є:


бланки цінних паперів і документи суворої звітності;

державні нагороди України;

документи про освіту державного зразка;

послуги банків з приймання комунальних платежів, обслуговування поточних рахунків та розрахунково-касового обслуговування;

послуги з авіаперевезення, автоперевезень, харчування, проживання, експлуатація спортивних споруд та спеціального обладнання для навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів всеукраїнського та міжнародного рівня, придбання пально-мастильних матеріалів і фармакологічних засобів для збірних команд України;

послуги з організації пожежної охорони об'єктів підрозділами Державної пожежної охорони;

товари, роботи і послуги для надання гуманітарної допомоги Україною іншим державам;

товари, роботи і послуги, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій відповідно до окремих рішень Кабінету Міністрів України;

електрична енергія, її передача та розподіл;

товари, роботи і послуги, які закуповуються підприємствами для аварійного ремонту обладнання, що безпосередньо використовується для виробництва теплової енергії;

ядерне паливо, неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів;

товари, роботи і послуги, пов'язані з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів за окремими рішеннями Уряду;

товари, роботи і послуги для забезпечення проведення заходів і офіційних прийомів за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та керівництва Кабінету Міністрів України;

товари, роботи і послуги, пов'язані із забезпеченням діяльності осіб, які охороняються державою, та  функціонуванням режимних об'єктів;

послуги з авіаперевезення офіційних державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій;

послуги з обслуговування в залах офіційних делегацій членів державних, парламентських, урядових, дипломатичних делегацій і працівників органів державної влади;

адміністративні послуги, які надаються виключно органами виконавчої влади відповідно до законодавства;

послуги і товари, ціни (тарифи) на які встановлюються органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад відповідно до законодавства;

наймання (оренда) нерухомого майна;

придбання нерухомого майна;

послуги з перевезення залізничним транспортом;

послуги з підготовки фахівців, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовки (післядипломна освіта) та підготовки робітничих кадрів за державним замовленням;

поштові послуги, поштові марки та марковані конверти;

послуги з транспортування, розподілу та постачання природного газу;

природний газ;

протезно-ортопедичні вироби;

ортопедичне взуття;

технічні засоби реабілітації інвалідів, послуги з їх ремонту та комплектувальні вироби до них;

протезно-ортопедичні послуги і послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення інвалідів (у тому числі спинальників);

твори образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, а також твори декоративно-прикладного та народного мистецтва для поповнення Державного музейного фонду;

книги, періодичні видання та інші документи, зафіксовані на папері, магнітній, кіно- і фотоплівці, оптичних дисках або інших носіях інформації для поповнення бібліотечних фондів;

товари і послуги для створення нових постановок (концертів), виготовлення вихідних фільмових матеріалів, аудіовізуальних творів;

телекомунікаційні послуги, в тому числі з ретрансляції радіо- і телесигналів (за винятком послуг мобільного зв'язку та послуг Інтернет- провайдерів);

товари і послуги, пов'язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот і монет;

послуги, закупівля яких здійснюється з метою забезпечення виконання державного бюджету в частині здійснення державних запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;

товари, роботи і послуги, закупівля яких здійснюється замовниками, розташованими за межами України;

товари і послуги, які закуповуються для безпосереднього проведення виїзних гастрольних заходів творчих колективів та виконавців;

товари, роботи і послуги, які закуповуються органами, установами, навчальними закладами та підприємствами кримінально-виконавчої системи у підприємств кримінально-виконавчої системи;

централізоване водопостачання, водовідведення та обслуговування каналізаційних систем;

централізоване постачання теплової енергії;

юридичні послуги, пов'язані із здійсненням захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах;

закупівля науково-технічних, науково-дослідних та дослідно- конструкторських робіт, що пройшли конкурсний відбір згідно з порядком проведення конкурсів наукових проектів.

8. Координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснює Мінекономіки - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений орган).

9. Основними функціями уповноваженого органу є:

1) розроблення проектів нормативно-правових актів щодо функціонування системи державних закупівель;

2) ведення обліку процедур закупівель шляхом збирання інформації про заплановані закупівлі та торги, що відбулися;

3) розгляд скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, на підставі відповідних рекомендацій Консультативно- методологічної ради з питань державних закупівель;

4) погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника на підставі відповідних рекомендацій Консультативно-методологічної ради з питань державних закупівель;

5) участь у підготовці економічного обґрунтування окремих статей видатків Державного бюджету України;

6) підготовка та подання Кабінету Міністрів України піврічних звітів щодо здійснення замовниками закупівель;

7) надання роз'яснень щодо порядку застосування законодавства у сфері закупівель;

8) розроблення та затвердження:

форми:

- річного плану державних закупівель;

- оголошення про проведення процедури закупівлі та її результати;

- звіту про результати проведення процедур закупівель та додаткові вимоги до них;

- реєстру отриманих тендерних пропозицій;

- протоколу про розкриття тендерних пропозицій;

- протоколу оцінки тендерних пропозицій;

порядку:

- здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо державних закупівель;

- розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю;

- погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника;

інших нормативно-правових актів, необхідних для виконання покладених на нього функцій;

9) подання правоохоронним органам матеріалів про факти порушення установленого порядку здійснення процедур закупівель, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність;

10) співробітництво з органами Антимонопольного комітету щодо виявлення порушень вимог законодавства про захист економічної конкуренції у сфері здійснення закупівель;

11) надання консультаційної та методологічної допомоги замовникам у здійсненні закупівель, у тому числі оприлюднення зразків тендерної документації та іншої інформації про здійснення закупівель;

12) затвердження навчальних програм з питань підготовки спеціалістів у сфері здійснення закупівель та підвищення їх кваліфікації;

13) міжнародне співробітництво у сфері закупівель та підтримка вітчизняних товаровиробників з питань їх участі у торгах, які здійснюються за межами України;

14) видання інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель";

15) забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель;

16) здійснення у межах своїх повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері державних закупівель.

10. Уповноважений орган має право вимагати подання замовниками звіту про результати проведення процедури закупівлі та виконання укладених договорів, установлювати строки подання замовниками інформації про закупівлі, що плануються, укладені договори про закупівлі та їх виконання, а також у разі виявлення порушень установленого порядку здійснення процедур закупівель вживати заходів відповідно до цього Положення.

11. При уповноваженому органі діє Консультативно-методологічна рада з питань державних закупівель (далі - Методологічна рада), яка є його консультативно-дорадчим органом.

До складу Методологічної ради входять заступники Міністра економіки, Міністра фінансів, Міністра юстиції, Голови ГоловКРУ, Державного казначейства, Антимонопольного комітету, Держцінінспекції, а також за згодою заступник голови Рахункової палати, член Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики та член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Членами Методологічної ради можуть бути виключно державні службовці.

Персональний склад Методологічної ради та положення про неї затверджуються уповноваженим органом.

Методологічна рада опрацьовує матеріали щодо розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю та матеріали щодо погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника, що надходять на розгляд уповноваженого органу, проводить аналіз цін на товари, роботи і послуги у сфері закупівель та надає уповноваженому органу рекомендації щодо прийняття відповідних рішень у порядку, встановленому уповноваженим органом, а також може розробляти методику визначення суми збитків у разі недотримання замовником вимог законодавства під час здійснення закупівель, методику проведення розрахунку калькуляції цінової пропозиції.

12. Якщо норми міжнародного договору України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містять положення, що відрізняються від норм цього Положення, то застосовуються норми міжнародного договору України.


  1   2   3

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Мінекономіки на чисельні звернення щодо надання роз’яснення про застосування вимог Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
Мінекономіки на чисельні звернення щодо надання роз’яснення про застосування вимог Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconОголошення про проведення запиту цінових пропозицій (котирувань) на закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти
Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюються відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти комунальними підприємствами повідомляє. Відповідно до підпункту 13 пункту 2 Тимчасового положення розпорядниками державних коштів
Мінекономіки на чисельні звернення стосовно надання роз’яснення щодо застосування вимог Тимчасового положення про закупівлю товарів,...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008р. №274 "Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"
Лист-роз'яснення до Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверженого постановою Кабінету...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Доповнити пункт 6 Положення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 03. 2008 №274 (далі Тимчасове положення) та повідомляє
Мінекономіки на численні звернення щодо надання роз’яснення про застосування вимог Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconОголошено відкриті торги на закупівлю товарів, робіт і послуг
Департаментом житлово-комунального господарства і будівництва Луцької міської ради оголошено відриті торги на закупівлю товарів,...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 р. №921
Міністерства економіки України від 20. 05. 2009 р. №470, зареєстрованого Мін’юстом України 07. 08. 2009 за №740/16756 з урахуванням...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconПоложення про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2008 n 921 ( 921-2008-п ) (із змінами) (далі Положення), н а к а з у ю
Затвердити Порядок приймання та опублікування оголошень щодо проведення закупівель товарів, робіт і послуг в інформаційному бюлетені...

Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти iconЗакон україни №150-vі про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про закупівлю товарів, робіт І послуг за державні кошти»
Рів, робіт і послуг за державні кошти (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №20, ст. 148; 2003 р., №14, ст. 98; 2004 р., №5,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи