Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від icon

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від
Скачати 150.33 Kb.
НазваРозпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від
Дата конвертації04.04.2015
Розмір150.33 Kb.
ТипРозпорядження
джерелоХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ26.03.2014160


Про організацію виконання в області

розпорядження Кабінету Міністрів України

від 01 березня 2014 року № 156-р


З метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання», уникнення ризиків розбалансування місцевих бюджетів області у процесі їх виконання, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних виплат, економного та раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Внести зміни до плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів області та економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2014 році, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 04 лютого 2014 року № 59, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення:

2.1. Розробити та затвердити до 01 квітня 2014 року план заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до них (не менше як 2 відсотки доходів загального фонду), дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів (не менш як 1 відсоток видатків загального фонду) та посилення фінансово-бюджетної дисципліни з урахуванням вимог, передбачених цим розпорядженням.

2.2. Забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у відповідних місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами. З метою забезпечення необхідним фінансовим ресурсом зазначених видатків внести протягом місяця відповідні зміни до місцевих бюджетів.

2.3. Забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.

2.4. Здійснювати у разі виникнення заборгованості із виплати заробітної плати, інших соціальних виплат та оплати енергоносіїв і комунальних послуг комплекс конкретних заходів щодо погашення такої заборгованості.

2.5. Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) бюджетних установ, необхідних для задоволення суспільних потреб, та за умови відсутності нестачі коштів на оплату праці та енергоносіїв і комунальних послуг.

2.6. Заслуховувати на засіданнях колегій районних державних адміністрацій та міськвиконкомів головних розпорядників бюджетних коштів щодо дотримання фінансово-бюджетної дисципліни.

3. Департаментам обласної державної адміністрації: освіти і науки, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення, управлінню культури обласної державної адміністрації спільно з районними державними адміністраціями та міськвиконкомами міст обласного значення опрацювати питання стосовно напрямів удосконалення мережі бюджетних установ та до 01 квітня 2014 року надати відповідним галузевим міністерствам пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів у частині приведення галузевих нормативів, які застосовуються під час здійснення видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у відповідність з фінансовими ресурсами місцевих бюджетів.

4. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення, головним розпорядникам коштів обласного бюджету забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни, здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачання ними коштів та запобігання порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна.

5. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного значення надавати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щокварталу до 3 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформацію про виконання цього розпорядження та затвердженого плану заходів.

6. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації готувати щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, для надання Кабінетові Міністрів України та Міністерству фінансів України інформацію про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації з питань фінансів.


Голова обласної

державної адміністрації Ю.В.Одарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

державної адміністрації

26.03.2014160


^ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо наповнення місцевих бюджетів області та

економного і раціонального використання бюджетних коштів у 2014 році


№ з/п

Зміст заходів

Відповідальні за

виконання

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Доводити органам доходів і зборів до виконання помісячні планові показники по доходах у розрізі платежів, затверджених місцевими радами, з урахуванням змін

Департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щомісяця

2.

Надавати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про стан виконання затверджених місцевими радами планових показників за доходами, які адмініструються органами доходів і зборів, у розрізі платежів, з обґрунтуванням причин незабезпечення виконання плану, а також пропозиції щодо залучення до місцевих бюджетів додаткових надходжень


Головне управління Міндоходів в області

Щомісяця до 2 числа

3.

Інформувати обласну державну адміністрацію про організацію роботи стосовно наповнення місцевих бюджетів області. Про проведену роботу звітувати на засіданнях колегії обласної державної адміністрації


Головне управління Міндоходів в області

Щокварталу до

10 числа місяця, наступного за звітним періодом

1

2

3

4

4.

Систематично проводити моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі місцевих бюджетів та видів платежів, аналізувати всі випадки зниження надходжень у порівнянні з відповідним періодом минулого року та надавати конкретні пропозиції щодо виправлення ситуації

Департамент фінансів облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

5.

Запровадити системність роботи комісій з питань наповнення місцевих бюджетів, забезпечивши проведення їх засідань не рідше одного разу на місяць. Надавати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації інформацію про результати роботи зазначених комісій

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щомісяця до 10 числа

6.

Забезпечити щоквартальне скорочення податкового боргу зі сплати податків і зборів до місцевих бюджетів не менше 10 відсотків від обсягу боргу, який утворився станом на 01 січня 2014 року

Головне управління Міндоходів в області


Протягом року

7.

Формувати та надавати районним державним адміністраціям і міськвиконкомам перелік суб’єктів господарювання, які нараховують заробітну плату нижче встановленого законодавством мінімального рівня.

Вживати заходів стосовно виплати заробітної плати працівникам вказаних суб’єктів господарської діяльності в частині дотриманням вимог чинного законодавства

Головне управління Міндоходів в області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 01 березня, 01 червня, 01 серпня, 01 листопада


Протягом року

8.

Проводити перевірки щодо дотримання законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності, в установах та організаціях, зокрема, з питань належного оформлення трудових відносин із найманими працівниками, додержання мінімальних гарантій оплати праці, повноти та своєчасної виплати заробітної плати та сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб

Головне управління Міндоходів в області,

територіальна інспекція з питань праці в області


Протягом року

1

2

3

4

9.

Провести роботу стосовно:

- виявлення відокремлених підрозділів підприємств та організацій, які не сплачують податок на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів області, проводячи господарську діяльність на її території;

- вжиття заходів щодо їх залучення до сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів області

Головне управління Міндоходів в області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми


До 01 травня


Протягом року


10.

Сформувати та надати районним державним адміністраціям і міськвиконкомам перелік суб’єктів господарювання, де обліковується до трьох працюючих з одночасним декларуванням значних валових доходів

Головне управління Міндоходів в області

До 01 квітня

11.

Забезпечити проведення співбесід-консультацій з керівниками суб’єктів підприємницької діяльності зі значними валовими доходами, на яких обліковується до трьох працюючих, щодо відповідності кількості найманих працівників технологічним картам виробничого процесу

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

12.

Забезпечити належну організацію та проведення кампанії по декларуванню доходів, отриманих у 2013 році, та виявлення осіб, які ухиляються від оподаткування

Головне управління Міндоходів в області


До 01 травня

13.

Вживати заходів щодо дотримання норм законодавства суб’єктами господарювання стосовно своєчасного та повного проведення розрахунків з власниками земельних часток (паїв) і відповідного перерахування до місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації,

Головне управління Міндоходів в області,

райдержадміністрації, міськвиконкоми


Протягом року

1

2

3

4

14.

Провести інвентаризацію діючих договорів оренди земель стосовно відповідності розміру встановленої орендної плати вимогам Податкового кодексу України. Визначитися з кількістю договорів оренди, що потребують внесення змін.

Провести роботу з перегляду таких договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру орендної плати у відповідність з вимогами Податкового кодексу України


Головне управління Держземагентства в області, органи місцевого самоврядування

До 01 квітня


Протягом року


15.

Забезпечити укладання договорів оренди з суб’єктами господарювання, які користуються земельними ділянками без правовстановлюючих документів


Головне управління Держземагентства в області

Протягом року

16.

Розглядати питання щодо припинення права користування земельними ділянками у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб’єктам господарювання

Головне управління Міндоходів в області,

Головне управління Держземагентства в області,

органи місцевого самоврядування

Протягом року

17.

Забезпечити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу земельних ділянок, своєчасним та в повному обсязі надходженням коштів до місцевих бюджетів. При укладанні нових договорів купівлі-продажу земельних ділянок виважено підходити до здійснення розрахунків з розстроченням платежу


Головне управління Держземагентства в області,

органи місцевого самоврядування

Протягом року

18.

Забезпечити укладання договорів оренди водних об’єктів місцевого значення (водного дзеркала), наданих у тимчасове користування відповідно до рішень обласної ради

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 01 листопада

1

2

3

4

19.

Провести інвентаризацію рішень місцевих рад щодо надання пільг зі сплати податків і зборів на відповідність чинному законодавству та доцільності їх надання. Не надавати податкові пільги без достатніх економічних обґрунтувань та напрямів спрямування вивільнених коштів


Райдержадміністрації, міськвиконкоми, сільські, селищні ради

Протягом року

20.

Забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, в організаціях та установах області з одночасним перерахуванням до бюджету податку на доходи фізичних осіб

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Протягом року

21.

Не проводити виплати, пов’язані із стимулюванням працівників бюджетних установ, та не заповнювати вакантні посади при незабезпеченні у повному обсязі асигнуваннями видатків на обов’язкові виплати із заробітної плати, інші соціальні виплати та на здійснення розрахунків за комунальні послуги і енергоносії

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

22.

Розробити та затвердити конкретні заходи з дотримання економії споживання бюджетними установами і закладами енергоносіїв у фізичних обсягах та встановити контроль за їх виконанням

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 01 квітня

23.

Обмежити використання бюджетних коштів на проведення святкових заходів, виставок, ярмарків. Розглянути можливість проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

1

2

3

4

24.

Провести перевірки правильності складання та затвердження кошторисів витрат і розрахунків до них на утримання бюджетних установ. Здійснити аналіз обґрунтованості розрахунків обсягу видатків, передбачених у кошторисах витрат бюджетних установ, для здійснення оплати енергоносіїв та комунальних послуг


Департамент фінансів облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 01 липня

25.

Завершити роботу з оптимізації місцевих програм, виключивши з них заходи, бюджетне фінансування яких є недоцільним та необов’язковим. Розглядати питання щодо заміни джерел фінансування заходів програм з бюджетних на інші. Призупинити реалізацію тих програм, фінансування яких не є першочерговим при недостатності фінансового ресурсу. Переглянути порядки використання бюджетних коштів на реалізацію заходів місцевих програм, що мають стимулюючий характер, з метою скорочення їх фінансування

Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

До 01червня

26.

Припинити підготовку проектів нових місцевих цільових програм або внесення змін і доповнень до діючих програм заходами, які потребують додаткового фінансування з місцевих бюджетів, крім тих, що пов’язані з невідкладним розв’язанням нагальних проблем соціально-економічного характеру

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом року

27.

Провести аналіз ефективності у сприянні розвитку та соціальної доцільності надання з місцевих бюджетів фінансової підтримки небюджетним організаціям, підприємствам, друкованим засобам масової інформації. Підготувати пропозиції щодо скорочення обсягу таких видатків

Департамент фінансів облдержадміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

До 15 травня
1

2

3

4

28.

Переглянути договори оренди приміщень, які здаються бюджетними установами, в частині повного відшкодування орендарями витрат за спожиті ними послуги зв’язку, енергоносії та комунальні послуги

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

головні розпорядники коштів обласного бюджету


Протягом року

29.

Здійснювати аналіз вартості продуктів харчування, які закуповуються бюджетними установами, та забезпечувати їх закупівлю за цінами, що не перевищують середньостатистичні, які склалися на території відповідного району або міста


Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

Протягом рокуЗаступник голови

обласної державної адміністрації –

керівник апарату В.М. Михайлов

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconЗ метою організації виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року №342 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р
Утворити робочу групу з питань виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року №342 «Про внесення...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconНаказ від 5 березня 1999 року n 402 Щодо оренди державного майна, яке знаходиться на балансах ват
З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26. 01. 99 N 88 та розпорядження Кабінету Міністрів України...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconВідповідно до статей 2, 14, 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №177-р, з метою організації робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 2012 року №551-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 2012 року №551-р «Про внесення змін до переліку об’єктів І заходів,
Визначити управління капітального будівництва обласної державної адміністрації розпорядником коштів державного фонду регіонального...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року №729-р з метою забезпечення виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року №729-р «Про виділення коштів для закупівлі житла»
Збройних Сил України, які мають право на одержання житла, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», з метою впровадження на території Сумської області механізмів зменшення рівня корупції
Відповідно до статей 6, 34 та 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. №514-р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада вирішила
З метою реалізації на території Сумської області механізмів зменшення рівня корупції, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 21. 0 201 4 №111 Про заходи щодо виконання в області у 2014 році постанови Кабінету Міністрів України від
Про заходи щодо виконання в області у 2014 році постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року №1152 «Про проведення...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації 24. 0 2012 №37 8 Про організацію виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року №342 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р.
...

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року №156-р з метою організації виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 05 грудня 2008 року №1071 "Про організацію виконання в районі розпорядження Кабінету Міністрів України
Про організацію виконання в районі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2001 року №1352-р “Про затвердження комплексного...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи