Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора icon

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора
Скачати 249.81 Kb.
НазваІнформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора
Дата конвертації15.02.2013
Розмір249.81 Kb.
ТипІнформація
джерелоВЕРЕСЕНЬдата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
 1. Інструктаж з ТБ та БЖ для працівників школи.

 2. Уточнення тижневого навантаження учителів.

 3. Складання мережі класів.

 4. Узгодження розкладів уроків, факультативів, індивідуальних занять.

 5. Уточнення списків учнів школи.

 6. Комплектування ГПД згідно заяв батьків.

 7. Організація підвозу дітей з с.Українки.


Списки резерву управлінських кадрів.


Заявка на проходження курсової перепідготовки.


Інформація про працюючих пенсіонерів.


Списки учнів в МАН.


Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації.


Нарада при заступнику директора:

 1. Планування роботи з атестації учителів.

 2. Виконання вимог до ведення журналів.

 3. Підсумки огляду навчальних кабінетів.

 4. Інструктивно-методична нарада «Організація роботи гуртків і спортивних секцій».Матеріли обстежень сімей учнів школи.


Затвердження шкільної документації


Звіт до районного СУ (форма №77 РВК)

Звіт ЗНЗ – 1 РВК 76 «Про початок навчального року»

Оформлення книги руху та алфавітної книги учнів.


Призначення завідуючих навчальними кабінетами.


Розподіл громадських доручень серед працівників школи.


Залучення учнів до гуртків, клубів секцій.


Індивідуальна робота з важковиховуваними дітьми.


Затвердження Правил внутрішкільного розпорядку школи


Планування туристко-краєзнавчої роботи.


Планування роботи гуртків та секцій.


Організація шкільного самоврядування.


Банк даних «Обдарованість»


^ Нарада при директору:

 • Дотримання інструкцій з ведення ділової документації

 • Про дотримання Статуту школи й Правил внутрішкільного розпорядку


Звіт про чисельність педпрацівників (83 – РВК)

Засідання методичної ради. Методична сесія:

 1. Розподіл обов’язків між членами МР.

 2. Затвердження плану роботи на 2010-11 н.р.

 3. Затвердження планів роботи МО.

 4. Про організацію роботи колективу над шкільною проблемою: «Проектування педагогічного простору для стимулювання внутрішкільної і зовнішньої мобільності»

 5. Узгодження тем засідань пед.ради на 2012-13 н.р., плану атестації та курсової перепідготовки.Оформлення документації з методичної роботи.


Метод тиждень:

 1. Інструктивно-методична нарада «Критерії оцінювання досягнень учнів»

 2. Коригування планів МО.

 3. Метод консультація «Посилення практичної спрямованості навчання»

 4. Метод оперативка для учителів 1-4 класів «Визначення дітей, які потребують особливої уваги учителя»Індивідуальні консультації, співбесіди, закріплення наставників, складання плану стажування.


Аналіз наявної навчально-методичної літератури.


Ознайомлення учителів з Положенням про атестацію, допомога в оформленні документації.


Оформлення документації з методичної роботи.

.

Організація методичної роботи з молодими вчителями.


Інструктивна нарада з керівниками МО.


Тематична консультація для учителів, які читають у 5 класі.


Робота над оновленням проблемних тем.


Організація роботи МАН.


^ Засідання шкільних МО.


Інструктивно-методична нарада про організацію гуртків, спортивних секцій.


Засідання творчої групи «Джерела».

« Забезпечення мобільності вчителя шляхом формування фахових компетенцій та розширення змістовного поля їх підготовки»
НАКАЗИ:

 1. Про призначення класних керівників.

 2. Про розподіл пед. навантаження.

 3. Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі.
 1. Про призначення класних керівників.

 2. Про розподіл пед. навантаження.

 3. Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі.
Наказ про атестацію працівників.


Нарада при директору:

 1. Система внутрішнього контролю.

 2. Наповненість і організація роботи ГПД.Перевірка програм і планів гуртків, клубів, секцій.


Контроль за відвідуваннями учнями школи.


Перевірка охопленням навчанням дітей шкільного віку (довідка)


Підготовка аналітичної довідки «Результати перевірки стану ведення класних журналів»


Відвідування уроків математики


Контроль за виконанням Статуту школи та правил внутрішнього розпорядку.


Перевірка наповнюваності гуртків та секцій.


Перевірка стану роботи з попередження правопорушень.


Підготовка довідки про формування кадрового

потенціалу ЗНЗ


ЖОВТЕНЬ


дата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами
Система внутрішкільного контролю
^ Нарада при заступнику директора:


 • Про організацію та проведення предметних олімпіад

 • Про організацію дозвілля учнів у ГПД


Складання списку педпрацівників, які атестуються


Коректування індивідуальних програм щодо роботи з обдарованими дітьми.


Нарада при директору:

- Про роботу з учнями, які мають початковий рівень знань.

 • Про стимулювання учасників навчально-виховного процесу.Статистичні звіти Д-4, Д-5, Д-6


Стан роботи з обдарованими дітьми (довідка)


Індивідуальна робота з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку психолога школи


Звіт 83РВК «Про кількісний і якісний склад педагогічних працівників»


Попереднє замовлення на виготовлення документів про освіту


Оперативна нарада:

 • Про роботу школи у осінньо- зимовий період.


Інформаційно-методична нарада:

 • Діяльність класних керівників з формування фізичного і морально здорового колективу


^ Тиждень історії у школі


Організація науково-дослідної роботи з основ наук з учнями (підготовка до роботи МАН)
Засідання педагогічної ради «Професійна мобільність як чинник соціальної адаптації і творчої самореалізації особистості»


^ Методична оперативка:

«Використання пед.інновацій та їх вплив на рівень знань, умінь і навичок учнів у процесі вивчення шкільних дисциплін»


Оформлення виставки новинок педагогічної, методичної, психологічної й наукової літератури


Методичні консультації для вихователів дошкільних груп:

 • ведення ділової документації.

 • Ознайомлення з новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти.^ Науково-практична конференція: «Наступність і перспективність у формуванні мобільної конкурентноспроможної особистості»


Методична виставка: «Увага! Досвід!»


Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються


^ Круглий стіл «Упровадження нововведень у освітній процес: проблеми і перспективи»


Методичні консультації для молодих учителів: «Учити учня вчитися»


Контроль за викладанням української мови та літератури


Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором


Співбесіда з учителем 1 класу «Готовність учнів 1 класу до навчання у школі»


Перевірка якості заповнення всіх видів документації


Аналіз відвідування учнями школи за вересень


Відвідування уроків у 5 класі


Контроль за підготовкою до шкільних предметних олімпіад.


Підготовка наказів:

 • «Про проведення шкільного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад»

 • «Про результати перевірки відвідування учнями школи»^ Відвідування уроків у початкових класах


Вивчення стану адаптації учнів 1 класу


Контроль за дотриманням режиму школи всіма учасниками навчально-виховного процесу


Контроль за організацією та проведенням предметного тижня (історії)


Перевірка завдань для шкільних предметних олімпіадЛИСТОПАДдата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата


Система внутрішкільного контролю
Проведення шкільних предметних олімпіад


Заявки на участь у ІІ турі шкільних предметних олімпіад


Замовлення на виготовлення документів випускникам школи


Нарада при директору школи:

 • Стан реалізації управлінських рішень, наказів директора.

 • Стан виконавської дисципліни.

 • Стан і заходи з профілактики правопорушень учнями школи.


Інформація про передплату фахових видань педагогічними працівниками навчального закладу.


Тиждень іноземної мови та літератури у школі


Наради при заступнику директора:

 • Реалізація проблемних теми педагогами навчального закладу.

 • Підготовка матеріалів власного педагогічного досвіду вчителями школи(створення комп’ютерних порт фоліо).

 • Вивчення передового педагогічного досвіду


Проведення педагогічного консиліуму щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів, організація роботи з невстигаючими й обдарованими дітьми.


Декада педмайстерності (майстер-класи вчителів вищої кваліфікаційної категорії Борисенко В.В., Новицької Т.І., Слущенка М.І.)

^ Засідання методичної ради:

«Стан реалізації науково-методичної проблеми»Професійна мобільність учителів у контексті Болонського процесу»


Засідання шкільних МО


Методична оперативка:

 • здійснення моніторингу труднощів вчителів та виявлення протиріч, що потребують ліквідації;

 • критерії перспективного педагогічного досвіду.^ Засідання творчої групи «Джерела»:

«Мобільність учнів як основа розвитку особистості»


Методична конференція:

«Роль та місце вчителя у формуванні мобільності учнів»


Дискусія

«Що значить бути активним і мобільним учителем?»


Підготовка до педагогічної ради «Впровадження педагогічних технологій на уроках біології і основ здоров’я на основі провідних ідей професійної мобільності вчителя».


Накази:

 • Про проведення І етапу олімпіад з базових дисциплін

 • Про стан викладання іноземної мови

 • Про стан виконавської дисципліни

 • Про стан викладання предметів у початкових класах.


Контроль за проведенням:

- шкільних предметних олімпіад;

 • тижня іноземної мови;

 • декади педмайстернсоті;

 • фізкультхвилинок у 1-4 класахВідвідування :

 • уроків учителів, що атестуються;

 • біології та основ здоров’я;

 • уроків у початкових класах;

 • заходів під час предметного тижня


Перевірка ведення класних журналів.


Перевірка техніки читання у 2-5 класах.


Проведення контрольних зрізів знань з предметів:

 • математика;

 • біологія;

 • історія;

 • українська мова

 • хіміяГРУДЕНЬдата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
Участь у ІІ турі Всеукраїнських шкільних предметних олімпіад


Наради при директору:

 • Про участь у ІІ турі предметних олімпіад;

 • Стан попередження дитячого травматизму;

 • Про підготовку і проведення новорічних свят у школі;

 • Дотримання правил БЖ під час новорічних свят у школі;

 • Стан відвідування учнями школи у І семестрі.


Інструктивно-оперативна нарада «Аналіз підсумків навчання у І семестрі»


Співбесіди з головами МО з питань корекції планів МО на ІІ семестр


Оформлення інформаційно-аналітичної документації


^ Проведення новорічних свят
Засідання педагогічної ради :

« Впровадження педагогічних технологій на уроках біології і основ здоров’я на основі провідних ідей професійної мобільності вчителя».


^ Методична оперативка:

 • Роль тематичного оцінювання у підвищенні результативності навчання.

 • Інструктивно-методичні рекомендації щодо завершення І семестру.


Інструктивно-методична нарада з керівниками МО щодо підсумків І семестру


^ Випуск методичного бюлетеня


Педагогічний консиліум «Результати адаптації учнів 1 та 5 класу»


Науково-практичний семінар

«»Формування проектної культури вчителя»


Методичні консультації:

 • Правильність ведення шкільної документації;

 • Підсумкові контрольні роботи з навчальних дисциплін;

 • Моніторинги навчальних досягнень учнів.


Мікро-дослідження «Результати діяльності колективу навчального закладу над проблемою за І семестр»


Виставка методичної літератури


^ Психолого-педагогічний консиліум

Проведення директорських контрольних робіт.


Перевірка стану педвсеобучу


Перевірка зошитів учнів 2-4, 5-9, 10-11 класів


Контроль за веденням учнями щоденників.


Контроль за дотриманням режиму всіма учасниками навчально-виховного процесу


Відвідування новорічних святСІЧЕНЬдата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
Наради при директору:

 • Підсумки роботи за І семестр 2012-2013 н.р.

 • Реалізація виховних заходів на канікулярний період.

 • Про результати перевірки шкільної документації.

 • Про роботу з обдарованими дітьми.


Наради при заступнику директора:

 • Виконання навчальних програм та норм написання контрольних, лабораторних та практичних робіт.

 • Коригування планів роботи на ІІ семестр.Інструктивно-методична нарада «Про підготовку до навчання майбутніх першокласників»


Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних робіт на ІІ семестр.


^ Тиждень хімії у школі.

Засідання методичної ради:

 • Аналіз виконання плану роботи методичної ради за І семестр 2012-2013 н.р.

 • Аналіз результативності учнів у ІІ турі шкільних предметних олімпіад.

 • Науково-методичний аналіз діяльності колективу в процесі реалізації науково-методичної проблеми


Індивідуальні консультації для класних керівників, вихователів дошкільних груп, вчителів-предметників, керівників гуртків, секцій з питань планування роботи на ІІ семестр.


^ Засідання шкільних МО


Методична оперативка:

 • Вплив розвитку мобільності педагога на ефективність діяльності навчального закладу.

 • Обробка даних, отриманих у результаті опрацювання проблемної теми.


^ Методична виставка

«Урок у сучасних технологіях навчання»


Науково-практична конференція

«Професійне вдосконалення учасників освітнього процесу на основі стимулювання розвитку їх творчого потенціалу»


^ Педагогічні читання

«Способи перетворення процесу навчання на процес пізнання»


Засідання атестаційної комісії

Перевірка стану виконання навчальних програм.


Коригування плану роботи на ІІ семестр.


Перевірка всіх видів планування на ІІ семестр.


Контроль за роботою ГПД


Відвідування загально шкільних заходів.


Підготовка довідки

«Про результати перевірки класних журналів, журналів гуртків, секцій».


Контроль за веденням шкільної документації


Контроль за відвідуванням учнями шкільних занять


Відвідування уроків хімії


Наказ:

«Про стан викладання хімії у навчальному закладі»


Відвідування занять гуртків, секцій


Відвідування уроків інформатики та математикиЛЮТИЙ


дата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
Наради при директору:


 • Про атестацію педпрацівників.

 • Робота шкільної бібліотеки.

 • Аналіз роботи гуртків, секцій, курсів за вибором факультативів.

 • Про стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних кабінетів.

Наради при заступнику директора:


 • Про хід атестації педпрацівників.

 • Про підготовку до ДПА.

 • Про роботу творчої групи.


Тиждень математики та інформатики у школі


Оновлення куточка атестації


Тематична нарада

«Розвиток навичок орієнтування в інформаційному просторі»


Збір повних даних про випускників для заповнення документів про освіту для учнів 9, 11 класів


Участь у роботі шкільної атестаційної комісії


^ Методичний тиждень

« Методичні калейдоскопи вчителів школи»:

- відкриті уроки вчителів І-ІІ кваліфікаційних категорій;


Методична оперативка:

 • підготовка до педагогічної ради;

 • проведення тижня математики та інформатики


Засідання педагогічної ради

 1. «Проектування і формування мобільності учнів на уроках математики й інформатики»

 2. «Розвиток творчого мислення. Умінь і навичок розумової праці на уроках іноземної мови»


Вивчення рейтингу вчителів, що проходять атестацію


^ Науково-практичний семінар:

« Роль та місце професійної мобільності в кваліфікаційній характеристиці педагога»


Засідання творчої групи «Джерела»

«Стимулювання позитивного ставлення до навчання. Досвід. Резерви».


^ Круглий стіл

«Шляхи розвитку професійно-мобільних кадрів в умовах сучасного освітнього закладу»


Відвідування загально шкільних заходів, відкритих уроків.


Відвідування уроків :

 • музики;

 • образотворчого мистецтва;

 • етики;

 • фізичного виховання.


Контроль за дотриманням режиму школи учасників навчально-виховного процесу


Проведення контрольних зрізів знань з предметів:

 • іноземна мова;

 • світова література;

 • російська мова.


Перевірка стану виконання навчальних програм і повторення навчального матеріалу


Накази:

 • Про стан викладання музики і образотворчого мистецтва.

 • Про відповідність поточних оцінок та результатів контрольних зрізів знань з основних дисциплін.


Контроль за методичним оснащенням навчально-виховного процесуБЕРЕЗЕНЬдата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
Наради при директору:

 • Аналіз проблемних питань у створенні інформаційного середовища школи.

 • Стан ведення шкільної документації.

 • Стан виконавчої дисципліни.

 • Про забезпечення підручниками на наступний навчальний рік.


Наради при заступнику директора:

 • Підготовка до ДПА, ЗНО.

 • Підготовка до презентації педагогічного досвіду вчителями навчального закладу.


Інструктивно-методична нарада вчителів з метою ознайомлення з інструкцією проведення ДПА.


Створення робочої групи для складання плану реалізації педагогічних проблем школи на наступний навчальний рік.


Створення комісії з підготовки плану роботи на наступний навчальний рік.


Оформлення інформаційно-аналітичних матеріалів документації


Попередня комплектація педагогічних кадрів на наступний навчальний рік.


^ Шевченківські дні у школі
Засідання методичної ради:

 • методи систематизації накопиченого у процесі реалізації проблеми матеріалу;

 • самоаналіз та самооцінка педагогічних здібностей та професійних якостей.

 • Творчі звіти вчителів, які атестуються.


Засідання шкільних МО


Методична оперативка:

 • підготовка до педагогічної ради;

 • підготовка виставки матеріалів з досвіду роботи вчителів;


^ Методичні консультації: якісна підготовка до ДПА, ЗНО


Науково-практична конференція

« Забезпечення наступності між дошкільною та шкільною ланками освіти»


^ Засідання педагогічної ради:

 1. Підсумки проведення атестації педпрацівників

 2. Забезпечення належного рівня соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.


Виставка матеріалів з досвіду роботи вчителів


Відвідування загально шкільних заходів.


Відвідування засідань шкільних МО


Перевірка стану ведення журналів


Контроль за роботою ГПД


Накази:

 • Про підсумки атестації педпрацівників.

 • Про порядок завершення навчального року та підготовку до наступного навчального року.

 • Про результати перевірки роботи ГПД.


Відвідування уроків:

 • художньої культури;

 • трудового навчання;

 • географії.


Контроль виконання МО планів роботи.


Контроль за веденням учнівських щоденників.


Перевірка «Єдині вимоги до усного й писемного мовлення учнів»КВІТЕНЬ


дата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
Наради при директору:

 • Про результати перевірки підготовки до ДПА.

 • Про заключний етап контролю за станом викладання предметів у ІІ півріччі.

 • Про стан техніки читання у 1-4 класах

 • Про порядок закінчення навчального року

 • Про надання щорічної відпустки працівникам школи.


Наради при заступнику директора:

 • про роботу вчителів з учнями, які мають початковий рівень знань.

 • Про результати перевірки дотримання «Єдиних вимог до усного й писемного мовлення учнів».

 • Про стан викладання предметів.

 • Про проведення контрольних робіт.

 • Про організацію проведення навчальних екскурсій.


Підготовка до ДПА


Попереднє комплектування педагогічних кадрів


Відвідування уроків учителями старших класів у 4 класі


^ День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.


Тиждень молодого вчителя

«Ініціатива і творчість молодих»
Методична оперативка:

 • порівняльний аналіз навчальної успішності обдарованих учнів. які вчаться на високому рівні;

 • дотримання єдиного мовного режиму у навчальному закладі;

 • сучасні підходи до оцінювання знань і вмінь учнів.


^ Науково-практичний семінар:

«Роль факультативних та індивідуальних занять у навчально-виховному процесі»


Інструктивно-методична нарада:

«Обговорення проекту навчального плану на новий навчальний рік»


^ Методична конференція

« Розвиток соціального партнерства у школі. Проблеми і досягнення»


Підготовка до педагогічної ради.


Підведення підсумків впровадження профільного навчання у 10-11 класах.


Поповнення матеріалів з досвіду роботи вчителів та вихователів навчального закладу.


^ Методичні консультації:

 • аналіз і самоаналіз уроку;

 • результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами
Проведення зрізів знань у 2-4 , 5 класах.


Контроль за відвідуванням уроків учнями.


Підсумки роботи факультативів, курсів за вибором, секцій, гуртків.


Підготовка наказів:

 • Про організацію навчальних екскурсій.

 • Про прийом дітей до 1, 10 класів

 • Про порядок організованого завершення навчального року.


Затвердження графіку консультацій до ДПА


Відвідування відкритих уроків молодих вчителів


Перевірка ходу підготовки до ДПА у 9 і 11 класах


Стан ведення журналів


Контроль за виконанням навчальних програм


Контроль за станом читання у 1-4 класах


Контрольні роботи з навчальних предметів за рікТРАВЕНЬдата

Управління навчально – виховним процесом

дата

Навчально – методична робота

Робота з кадрами

дата

Система внутрішкільного контролю
Наради при директору:

 • Про виконання навчальних програм за ІІ семестр.

 • Про підсумки навчально-виховної роботи за ІІ семестр.

 • Про організацію оздоровлення учнів під час літніх канікул.

 • Про підготовку до нового навчального року

 • Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації.

 • Підсумки проведення перевірки класних журналів, журналів гуртків, секцій.Наради при заступнику директора:

 • Про моніторингові дослідження якості знань учнів.

 • Про аналіз підсумків контрольних робіт.

 • Аналіз методичної роботи.

 • Попереднє обговорення плану методичної роботи на новий навчальний рік


Моніторингові дослідження якості навчальних досягнень учнів


Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів
Тиждень ШМО:

 • звіти

 • виставки матеріалів

 • обмін досвідом


Засідання методичної ради:

 • Про підсумки роботи МО.

 • Про проведення ДПА.

 • Стан навчально-методичного забезпечення методкабінету.

 • Про підсумки роботи над шкільною проблемою


Методична оперативка: закінчення навчального року.


Методичні консультації:

 • оформлення шкільної документації.

 • Підготовка звітів класних керівників.^ Засідання творчої групи «Джерела»:

« Ефективність і дієвість інноваційних педагогічних технологій та їх вплив на рівень розвитку мобільності учнів»


^ Засідання шкільних МО


Педагогічна рада:

«Використання проектної технології як засобу формування особистісного розвитку учня у класному колективі»
Перевірка готовності матеріалів ДПА


Контрольні роботи з навчальних предметів за рік


Підготовка наказів:

 • Про створення комісії для проведення ДПА в 4, 9, 11 класах.

 • Про виконання навчальних планів і програм.

 • Про результати контрольних робіт.

 • Про затвердження графіка відпусток працівників школи


Контроль за проведенням ДПА


Перевірка класних журналів

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconПерспективний план проходження курсової перепідготовки І атестації педагогічних працівників Шосткинської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 Шосткинської міської ради Сумської області

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconДодаток 7 до наказу мвс від 21. 03. 2012 №220 рекомендований перелік питань для проведення співбесіди з готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ при вступі до внз мвс у 2012 році
Роль цивілізації у розвитку людини і суспільства. Основні ознаки сучасної цивілізації

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconМоніторинг результативності курсової та семінарської перепідготовки, рівня навчання та виховання учнів
Ресурсне забезпечення інноваційних пошуків педагогів на основі використання прогресивних освітніх технологій

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconФакультет державного управління оріду наду при президентові україни слухацьке самоврядування
Метою конференції є обговорення актуальних проблем планування, організації, методичного забезпечення проходження стажування та наукового...

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconОсновних заходів, які будуть проводитись з 2 по 8 травня 2011 року у містах і районах області
Засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, підприємництва та зайнятості...

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconІнформація про кількість записів, які увійшли до звіту. Списки з атестації: атестовані, неатестовані та ін
«Звіти: оперативна інформація» задається ряд умов у вкладці «Умови звіту». Частина з них, такі як «Область»-«Група»-«Територія»-«Медичний...

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconМіністерство освіти І науки України Мала академія наук Полтавське обласне відділення ман лохвицька філія ман секція української та зарубіжної літератур ман: підготовка науково-дослідницьких робіт літературознавчого характеру
В.І. Погрібняк, заступник директора школи з навчальної роботи, Відмінник освіти України, учитель – методист вищої категорії зарубіжної...

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconМетодичні рекомендації з розробки індивідуальних і колективних проектів, в час проходження курсової підготовки вчителів інформатики
Розробка індивідуальних проектів є невід’ємною складовою курсу фахової підготовки учителя інформатики. Пропонуємо вчителям інформатики...

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора icon3. Заступнику начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації Усіку Г. М
Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації Усіку Г. М. узагальнені списки осіб, відповідальних за своєчасне вирішення...

Інформація про працюючих пенсіонерів. Списки учнів в ман. Співбесіди з учителями з питань планування самоосвіти, проходження курсової перепідготовки, чергової атестації. Нарада при заступнику директора iconПротокол № від 01 вересня 2012 р від серпня 2012 р
П інструктивно – методичні наради при заступнику директора з навчально виховної роботи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи