Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко icon

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
Скачати 52.04 Kb.
НазваПрограма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
Дата конвертації13.12.2012
Розмір52.04 Kb.
ТипПрограма
джерело
Навчальна програма дисципліни
«Екологічна експертиза»

Укладач: доцент, кандидат географічних наук І.В.Охременко

Нормативна навчальна дисципліна «Екологічна експертиза» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Пояснювальна записка

Дисципліна «Екологічна експертиза» представляє собою фахову дисципліну, яка формує комплексне уявлення про

^ Мета курсу: формування знань теоретико-методичної бази екологічної експертизи як процесу оцінки ступеня екологічного ризику и безпеки від розміщення (розширення) господарських об’єктів, відповідності об’єктів, що підлягають експертній оцінці, вимогам екологічного законодавства, діючим нормативам, обґрунтованості заходів щодо охорони довкілля та здоров’я населення.

^ Завдання курсу

Теоретичні: вивчення загальних вимог до проведення екологічної експертизи; нормативно-законодавчих актів про екологічну експертизу; методичних аспектів проведення екологічної експертизи; особливостей проведення геоекологічної експертизи як нового науково-практичного виду діяльності по оцінці механізму коадаптації природних і господарських підсистем; процедури та методики здійснення геоекологічної експертизи; перспектив розвитку та впровадження геоекологічної експертизи;

Практичні: оволодіння процедурою та методикою здійснення екологічної експертизи та геоекологічної експертизи; набуття умінь та навичок практичної реалізації екологічної експертизи та геоекологічної експертизи.

^ Перелік знань та умінь студентів. Студенти повинні знати: нормативно-законодавчу базу еколого-експертної діяльності, загальні вимоги до проведення екологічної експертизи, методичні аспекти проведення екологічної експертизи; особливості проведення геоекологічної експертизи як нового науково-практичного виду діяльності по оцінці механізму коадаптації природних і господарських підсистем; процедуру та методику здійснення геоекологічної експертизи.

Студенти повинні вміти: практично реалізовувати екологічну експертизу та геоекологічну експертизу як її різновид.

^ Міжпредметні зв’язки. Вивчення даного курсу базується на знаннях як дисциплін циклу природничо-наукової підготовки (геології з основами геоморфології, метеорології і кліматології, гідрології, ґрунтознавства, основ загальної екології та неоекології тощо), так і дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (ландшафтної екології, екологічного права, екологічного аудиту тощо).

Зміст дисципліни

^ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Вступ. Поняття „експертиза”, „екологічна експертиза”. Умови виникнення та історія становлення екологічної експертизи. Мета і завдання екологічної експертизи. Об’єкт та предмет екологічної експертизи. Сутність еколого-експертного методу дослідження.

Класифікації експертиз.

Екологічна експертиза – гарантія екологічної безпеки.

Екологічна експертиза в системі соціально-правового механізму екологічної безпеки. Співвідношення екологічної експертизи і процедури оцінки впливу на навколишнє середовище.

Правове стимулювання екологічної експертизи по забезпеченню екологічної безпеки.

Нормативно-правове регулювання екологічної експертизи.

Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища” (1991, 1996), „Про екологічну експертизу” (1995).

Нормативно-технічна документація.

Правові форми екологічної експертизи: громадська (соціальна), державна, спеціалізовані.

Відповідальність у системі гарантій екологічної експертизи. Відповідальність як засіб активізації еколого-експертної діяльності. Юридична відповідальність за порушення законодавства при здійсненні екологічної експертизи. Види відповідальності за правопорушення у галузі екологічної експертизи.

^ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЕКСПЕРТУВАННЯ

Процедура та методика здійснення екологічної експертизи.

Процедура екологічної експертизи. Загальна схема методики здійснення екологічної експертизи. Особливості проведення еколого-правової експертизи стандартів, екологічної експертизи схем розвитку і розміщення продуктивних сил в державі, еколого-експертної оцінки матеріалів діяльності, що планується на навколишнє середовище на різних стадіях проектування, екологічної експертизи проектних матеріалів по схороненню токсичних відходів, проектів меліоративного будівництва та ін. Зміст окремих стадій проведення екологічної експертизи.

Типовий зміст екологічної оцінки довкілля та окремих компонентів у зоні господарської діяльності. Загальна оцінка впливу на навколишнє середовище. Короткий опис можливих впливів на навколишнє середовище.

Геоекологічна експертиза як новий науково-практичний вид діяльності і новий сучасний напрямок у науці. Співвідношення понять „екологічна експертиза” та „геоекологічна експертиза”. Процедура геоекологічної експертизи. Загальна схема методики здійснення геоекологічної експертизи. Функціональні типи геоекологічної експертизи та особливості їх реалізації: нормативно-контрольні, діагностичні, оціночні, прогнозні, конфліктні, комплексні.

Методичні аспекти реалізації передпроектних, проектних та постпроектних (функціонуючих природно-господарських систем) геоекологічних експертиз.

Проблеми та перспективи розвитку і впровадження геоекологічної експертизи.

Список рекомендованих джерел:

Основна література

 1. Андрейцев В.I. Екологiчне право. – К.: Вентурi, 1996. - 207с.

 2. Позаченюк Е.А. Экологическая экспертиза: природно-хозяйственные системы. – Симферополь, 2003. – 473 с.

 3. Гохман О.Г. Эксперное оценивание. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1991. - 150 с.

 4. Космачев К.П. Географическая экспертиза. (Методологические аспекты). Новосибирск: Наука, 1981.- 107 с.

 5. Реймерс Н.Ф. Методология научной (эколого-социально-экономической) экспертизы проектов и хозяйственных начинаний (общие принципы). -М.: Экологический союз, 1990. - 86с.

Додаткова література

 1. Бухвалов В.А., Богданова Л.В. Экологическая экспертиза. 1995 Географическое обоснование экологических экспертиз / Т.В.Звонковой. -М.: Изд-во МГУ, 1985. -208с.

 2. Географическое обоснование экологических экспертиз / Т.В.Звонковой -М.: Изд-во МГУ, 1985. -208с.

 3. Кочуров Б.И., Иванов Ю.Г. Экологическая экспертиза землепользования // География и природные ресурсы. – 1988. - №2. – С. 23-27.

 4. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. – К.: Наукова думка, 1974. – 160с.

 5. Щедровицкий Г.П., Котельников С.Н. Организационно-деятельная игра как новая организация и метод развития коллективной мыследеятельности // Нововведение в организациях. - М.: 1983.- с. 33-54.


Internet – ресурси

 1. http://chitalka.info/

 2. http://readbookz.com/

 3. http://orel.rsl.ru

 4. http://www.ecoline.ru

 5. http://www.ukrntec.comhttp://www.ecolife.org.ua

 6. http://www.waste.com.ua/law/index.html

 7. http://www.waste.com.ua/law/index.html

 8. http://zelenyshluz.narod.ru/

 9. http://proeco.visti.net/

http://greenfield.fortunecity.com/hunters/228/

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Екологічний маркетинг» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Екологічний аудит» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов
«Екологічна геоморфологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Ландшафтна екологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
«Ландшафтна екологія» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Основи управління в екологічній діяльності» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов, доцент, кандидат біологічних наук І.І. Сараненко
...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПриродничі науки
Лебідь Є. О. (відповідальний редактор), кандидат біологічних наук, доцент Литвиненко Ю.І. (відповідальний секретар), кандидат хімічних...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» Укладач: доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма навчальної дисципліни «Палеоекологія» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук
«Палеоекологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...

Програма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко iconПрограма дисципліни «Гідрологія» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук І. М. Котовський, доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук, викладач Т. М. Крючкова
Нормативна навчальна дисципліна «Гідрологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи