Завдання курсу: методичні icon

Завдання курсу: методичні
НазваЗавдання курсу: методичні
Сторінка2/13
Дата конвертації13.12.2012
Розмір1.46 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
^
Тематика лекційних занятьЗмістовий модуль 1. Теоретичні основи музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку


Лекційний модуль 1

1. Теоретичні та методологічні завдання курсу музичного виховання. Зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами: фольклористикою, мистецтвознавством, культурологією, дошкільною педагогікою, дитячою психологією, народознавством, історією, географією.

^ 2. Завдання музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку в контексті різних концепцій дитинства.

3. Сучасні концепції розуміння дитинства( Д. Эльконін, Д. Фельдштейн, Ш. Амонашвілі, В. Кудрявцев, А. Орлов, Я. Корчак та ін.).

4. Проблема цілісного розвитку дитини дошкільного віку.

5. Складові професійної майстерності музичного керівника. Загальна та духовна культура педагога. Професійно-педагогічна компетентність. Загально педагогічні вміння і здібності. Культура праці. Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім’ї. Питання співпраці й співтворчості працівників ДНЗ і батьків. Функції завідувача та вихователя-методиста ДНЗ з питань музичного виховання. Складові професійної майстерності музичного керівника. Роль батьків в процесі цілісного музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку


Змістовий модуль 2. Національний пісенний фольклор – основа музично-естетичного виховання

Лекційний модуль 2


6. Фольклор пестування.

7. Ігровий фольклор.

8. Позаігровий фольклор.


Змістовий модуль 3. Види музичної діяльності. Методика музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку


Лекційний модуль 3.


9. Класифікація музичних жанрів. Походження найменувань музичних жанрів.

10. Класифікація музичних жанрів народного мистецтва. Походження найменувань.

11. Етнонаціональна специфіка музичного виховання у полікультурному просторі України Таврії, Півдня України.

12. Організація процесу слухання музики дітьми ДНЗ. Основні етапи ознайомлення дітей дошкільного віку з музичним твором. Художньо-творча діяльність дітей у процесі музичного сприймання Музичний репертуар для дітей дошкільного віку. Принципи відбору музичного репертуару для сприймання. Організації процесу сприймання музики дітьми дошкільного віку. Педагогічна технологія організації художнього сприйняття дітьми музичних творів.

13. Організація дитячої виконавської діяльності в ДНЗ. Відбір репертуару для дитячого виконавства. Вимоги до дитячого пісенного репертуару. Педагогічний потенціал дитячої виконавської діяльності. Розвиток музично-ритмічних рухів у дошкільному віці.

14. Відбір музичного репертуару, що стимулює дитячу творчість. Організація педагогом і музичним керівником умов для проявів дитячої музичної творчості. Технологія навчання дітей створенню музично-художніх образів. Технологія стимулювання дитячих музичних імпровізацій. Основні наочні посібники та аудіокасети до них. Рекомендована література з музики та музичних розробок свят. Використання матеріалів дитячих музично-театральних спектаклів.

15. Види творчих завдань. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи. Гра на дитячих музичних інструментах.

І змістовий модуль: Музика як вид мистецтва і предмет виховання.


Плани лекцій


Змістовий модуль 1. Теоретичні основи музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку


Лекція 1. Музичне виховання і розвиток дітей дошкільного віку в контексті

сучасних концепцій дитинства (2 год.)


 1. Теоретичні та методологічні завдання курсу музичного виховання.

 2. Етнонаціональна специфіка музичного виховання у полікультурному просторі України. Джерела виникнення суспільного дошкільного музичного виховання.

 3. Сучасні нормативні документи та вимоги при вивченні курсу.

 4. Становлення вітчизняної теорії та практики музичного виховання наприкінці XIX - першій половині XX століття.

 5. Зв’язок курсу з іншими навчальними дисциплінами: фольклористикою, мистецтвознавством, культурологією, дошкільною педагогікою, дитячою психологією, народознавством, історією, географією.

^ Ключові поняття теми: становлення теорії та методики музичного виховання; розвиток теорії та методики музичного виховання; сучасна проблематика досліджень з музичного виховання і розвитку дітей в Україні.


Лекція 2. Музична культура в професійній діяльності сучасного педагога дошкільного навчального закладу (2год.).


 1. Завдання музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку в контексті різних концепцій дитинства.

 2. Гуманна спрямованість сучасних програм з музичного виховання в Україні та близькому зарубіжжі ("Малятко", "Дитина", "Дитина в дошкільні роки", "Зернятко", „Джерела" та інші).

 3. Структурні компоненти програми з музичного виховання як вираження авторської позиції. Основні програмові завдання, зміст, засоби, форми організації музичного виховання дітей у вітчизняних програмах.

 4. Відображення вікової динаміки музичного розвитку дітей через різні структурні компоненти (завдання; види музичної діяльності; репертуар; показники музичного розвитку тощо) у вітчизняних сучасних програмах ("Малятко", "Дитина", "Дитина в дошкільні роки" та в ін.) різних авторів (Т.Науменко; Л.Левченко, А.Шевчук; Т.Сорока та ін.).

Ключові поняття теми: концепція дитинства; гуманність; Структурні компоненти; програма.


Лекція 3.Дитинство як предмет міждисциплінарного дослідження (2 год.)


 1. Роль музики в зарубіжних теоріях суспільного дошкільного виховання (Ж.Далькроз, К.Орф, Ф.Фребель, Р.Штайнер та інші).

 2. Розвиток теорії та методики музичного виховання на сучасному етапі під впливом психолого-педагогічних досліджень (Н.Ветлугіна, О.Горшкова, К.Тарасова, Б.Теплов, О.Радинова та інші).

 3. Сучасні дослідження українських вчених з проблем музичного виховання і розвитку дітей (С.Акішев, С.Науменко, Т.Науменко, А.ЦЬзвчук, С.Шоломович та інші).

 4. Сучасні концепції розуміння дитинства( Д. Эльконін, Д. Фельдштейн, Ш. Амонашвілі, В. Кудрявцев, А. Орлов, Я. Корчак та ін.).


^ Ключові поняття теми: концепція дитинства, музично-естетичний, гармонійний і різнобічний розвиток в процесі музичної діяльності, діагностика, музикальність, музичні задатки, музичні здібності, емоційний відгук на музику, креативність, музичний слух, чуття ритму, музичне мислення, музична уява, музична пам'ять, музичне сприймання, виконавство, творчість, види і форми організації музичної діяльності.


Лекція 4. Проблема цілісного розвитку дитини дошкільного віку(2 год.)


 1. Загальна музикальність як особистісна характеристика дитини. Поняття музичних задатків, музикальності та музичних здібностей. Дослідження Б.Теплова "Психологія музичних здібностей".

 2. Соціокультурний, педагогічний і психологічний аспекти проблеми розвитку музичних здібностей у дошкільному дитинстві. Психолого-педагогічні умови розвитку музичних здібностей дошкільника.


Ключові поняття теми: музикальність, музичні задатки, музичні здібності.


Лекція 5. Планування педагогічної роботи музичних керівників ДНЗ (2 год.)


 1. Планування педагогічної роботи музичних керівників ДНЗ. Складові професійної майстерності музичного керівника. Загальна та духовна культура педагога. Професійно-педагогічна компетентність. Загально педагогічні вміння і здібності. Культура праці. Питання співпраці й співтворчості працівників ДНЗ і батьків.

 2. Функції завідувача та вихователя-методиста ДНЗ з питань музичного виховання.

 3. Складові професійної майстерності музичного керівника.

 4. Роль батьків в процесі цілісного музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку. Інтеграція родинних традицій, свят і обрядів у форми культурогенної життєдіяльності сучасної сім’ї.

 5. Класифікація дитячого музичного репертуару в програмах. Умови ефективної реалізації програми з музичного виховання дітей в ДНЗ.

^ Ключові поняття теми: програма з музичного виховання, структурні компоненти програми; завдання, зміст, засоби, форми організації музичного виховання дітей; вікова динаміка музичного розвитку дітей; умови реалізації програми. планування, перспективний план, календарний план, компоненти плану, планування музично-театралізованого свята і розваги тощо.


Змістовий модуль 2. Національний пісенний фольклор – основа музично-естетичного виховання


Лекція 6. Фольклор пестування(2 год)..

1. Фольклор пестування.

Ключові поняття теми: пестування , колискова, забавлянка, утішка, потішка тощо


Лекція 7. Ігровий фольклор. (2 год).

1. Ігровий фольклор.

Ключові поняття теми: гра, кузьмарки, дражнили, га дульки…


Лекція 8. Позаігровий фольклор (2 год).

1. Позаігровий фольклор.

Ключові поняття теми: календарно-обрядовий цикл, колядки, щедрівки, гагілки, маївки…


Змістовий модуль 3. Види музичної діяльності. Методика музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку.

Лекційний модуль 3.


Лекція 9. Жанрова система музичної культури ( 2 год).

 1. Класифікація музичних жанрів.

 2. Походження найменувань музичних жанрів.

Ключові поняття теми: музичний жанр, класифікація.


Лекція 10. Жанри народного мистецтва (2 год).

 1. Класифікація музичних жанрів народного мистецтва.

 2. Походження найменувань.

 3. Народна музика як вокальна, інструментальна, вокально-інструментальна і музично-танцювальна творчість народу. Народний хор, оркестр народних інструментів, українські "троїсті музики", ансамбль народного танцю.

^ Ключові поняття теми: історичний підхід, синкретичне мистецтво, побутові жанри музики, музичний фольклор, традиції музичного фольклору, види музичного мистецтва (вокальна, інструментальна).


Лекція 11. Жанрова характеристика дитячого музичного фольклору (2 год).

 1. Дитячий музичний фольклор. Класифікація дитячого музичного фольклору.

 2. Педагогічне значения музичного національного дитячого фольклору.

 3. Дитячий національний пісенний фольклор Таврійського краю.

 4. Естетичне виховання засобами музичного фольклору України. Педагогічне значення українського музичного дитячого фольклору Календарна обрядовість. Хороводи.

Ключові поняття теми: естетичне виховання, музичний фольклор . Таврійського краю. Хороводи.


Лекція 12. Дитяча музична діяльність у дитячому садку. Форми занять. (2 год).


 1. Організація дитячої виконавської діяльності в ДНЗ. Відбір репертуару для дитячого виконавства. Вимоги до дитячого пісенного репертуару. Педагогічний потенціал дитячої виконавської діяльності.

 2. Розвиток музично-ритмічних рухів у дошкільному віці.

 3. Організація самостійної музично-творчої діяльності дітей дошкільного віку. Відбір музичного репертуару, що стимулює дитячу творчість.

 4. Технологія стимулювання дитячих музичних імпровізацій.

 5. Основні наочні посібники та аудіокасети до них. Рекомендована література з музики та музичних розробок свят.

 6. Використання матеріалів дитячих музично-театральних спектаклів.

 7. Поняття про жанри професійного музичного мистецтва - опера, оперета, симфонічна музика, балет. Взаємозв'язок народної та професійної музики. Поняття сучасної музики.

^ Ключові поняття теми: види дитячої музичної діяльності; слухання музики; музичне виконавство дітей; співи, музично-ритмічні рухи, гра на дитячих музичних інструментах, музично-дидактичні ігри; навички музично-рухової діяльності; прийоми навчання дітей основним видам музичної діяльності; дії вихователя у формуванні музичних навичок дітей.


Лекція 13. Урахування вікових і індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку в процесі слухання музичних творів (2 год).

  1. Організація процесу слухання музики дітьми ДНЗ. Основні етапи ознайомлення дітей дошкільного віку з музичним твором.

  2. Художньо-творча діяльність дітей у процесі музичного сприймання .

Ключові поняття теми: музичний твір, музичне сприймання, художньо-творча діяльність.

Лекція 14. Організація самостійної музично-творчої діяльності дітей дошкільного віку (2 год.)

 1. Відбір музичного репертуару, що стимулює дитячу творчість.

 2. Організація педагогом і музичним керівником умов для проявів дитячої музичної творчості.

 3. Технологія навчання дітей створенню музично-художніх образів.

 4. Технологія стимулювання дитячих музичних імпровізацій.

 5. Основні наочні посібники та аудіокасети до них. Рекомендована література з музики та музичних розробок свят.

 6. Використання матеріалів дитячих музично-театральних спектаклів.

Ключові поняття теми: дитяча творчість, дитяча музична творчість, технологія, імпровізація, розробка свята.

Лекція 15. Музично-дидактичні ігри для дітей дошкільного віку(2 год).

 1. Види творчих завдань.

 2. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи.

 3. Гра на дитячих музичних інструментах.

 4. Методи навчання дітей музичної діяльності: наочно-слуховий, словесний,

практичний, проблемно-пошуковий. Репродуктивні та продуктивні способи дій.

 1. Художнє виконання мистецького твору як специфічний наочно-слуховий метод залучення дитини до музичного мистецтва.

 2. Виразний показ прийомів виконавства як практичний метод навчання в співах, рухах, грі на музичному інструменті.

 3. Наочно-слухові і практичні прийоми розвитку музично-сенсорних здібностей дітей в процесі навчання дітей музично-дидактичним іграм.

 4. Проблемно-пошуковий метод і прийоми залучення дітей до самостійної творчої музичної діяльності.

^ Ключові поняття теми: музично-дидактичні ігри, дитячі музичні інструменти, музично-ритмічні рухи, метод, прийом; наочно-слухові, вербальні, наочно-образні, практичні, проблемно-пошукові прийоми залучення дітей до музичної діяльності.


Тематика практичних занять


Практичний модуль

 1. Планування педагогічної роботи музичних керівників ДНЗ.

 2. Складові професійної майстерності музичного керівника

 3. Діагностичне обстеження музичного виховання й розвитку дітей молодшого дошкільного віку

 4. Жанрова характеристика дитячого музичного фольклору

 5. Музичний фольклор пестування

 6. Музичний ігровий фольклор

 7. Музичний позаігровий дитячий фольклор

 8. Структура і своєрідність музично-художньої діяльності дошкільників

 9. Організація процесу слухання музики дітьми ДНЗ.

 10. Організація дитячої виконавської діяльності в ДНЗ.

 11. Організація самостійної музично-творчої діяльності дітей дошкільного віку.

 12. Музично-дидактичні ігри для дітей дошкільного віку

 13. Питання співпраці й співтворчості працівників ДНЗ і батьків.^ МОДУЛІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ


Практичне заняття №1. Планування педагогічної роботи музичних керівників ДНЗ (2год.)

Мета. Опрацювати основні положення Закону „Про дошкільну освіту”, „Базовий компонент дошкільної освіти в Україні про музичний розвиток дітей дошкільного віку”, планування педагогічної роботи музичних керівників ДНЗ.


План

1. „Базовий компонент дошкільної освіти в Україні про музичний розвиток дітей дошкільного віку”.

2. Календарний план роботи.

3. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу.

4. Щоденник обліку індивідуальної роботи з дітьми.

5. Щоденник обліку гурткової роботи.

6. Планування педагогічної роботи музичних керівників ДНЗ.


Завдання

Скласти один із обов’язкових документів музичних керівників дошкільних навчальних закладів ( за вибором).

Рекомендації

Звернути увагу на те, що у сфері «Культура» три змістові лінії і мистецька діяльність дошкільника є важливою складовою системи естетичного виховання». «Світ мистецтва» (субсфера) розглядається за принципом інтеграції.

Документація – є відображенням наявності зв’язку між різними формами роботи, тому планування рекомендується з метою продуктивного використання робочого часу.


Література

 1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах // Дошкільне виховання. – 1998. №№ 11-12. – С. 4 – 6.

 2. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. – 2002. № 11. – С. 12 – 14.

 3. Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі: Інструктивно-методичний лист МОН України // Дошкільне виховання. – 2002. № 10. – С. 3

 4. Рибальська Н. Календарне планування музичних занять // Палітра педагога – 2003. №3. – С. 27 – 31.

 5. Мерзлякова С. Планирование и анализ работы по музыкальному воспитанию // Дошкольное воспитание. 2000. - №1. – С. 121-126.


Практичне заняття №2. Складові професійної майстерності музичного керівника (2год.)


Мета. Розкрити складові професійної майстерності музичного керівника ДНЗ.

План

1. Загальна та духовна культура педагога.

2. Професійно-педагогічна компетентність.

3. Загально педагогічні вміння і здібності.

4. Культура праці.

Завдання

1. Висвітлити у пам’ятці – розгортці загальнопедагогічні уміння та здібності музичного керівника та вихователя:

  • гностичні;

  • конструктивні;

  • організаторські;

  • комунікативні.
 1. Скласти один із обов’язкових документів музичних керівників дошкільних навчальних закладів ( за вибором).

Рекомендації

Щоб достатньою мірою оволодіти організаторськими здібностями, музичний керівник і вихователь повинні знати теорію і методику музичного виховання на сучасному рівні. Звернути увагу на слова «мораль», «естетика», «культура», «функція», «культура праці».

Література

 1. Музичне виховання у дошкільному навчальному закладі: Збірник методичних матеріалів / Упор. І. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 104 с.

 2. Романюк І. Управлінська діяльність керівника дошкільного навчального закладу. – Миколаїв, 2006. – 111 с.


Практичне заняття №3. Діагностичне обстеження музичного виховання й розвитку дітей молодшого дошкільного віку (2 год.)

Мета. Сформувати поняття про види та етапи музичної діагностики дітей ДНЗ

План

 1. Діагностичне обстеження музичного виховання, розвитку й музичних здібностей дітей молодшої групи ДНЗ.

 2. Діагностичне обстеження музичного виховання, розвитку й музичних здібностей дітей середньої групи ДНЗ.

Завдання

Розробити два діагностичних пакети:

 • діагностика загальних музичних здібностей дітей молодшого та середнього дошкільного віку.

Рекомендації

Розвиток музичних здібностей дітей ДНЗ відбувається в результаті ґрунтовно продуманої та правильно визначеної педагогічної діяльності. Діагностичне обстеження музичного виховання, розвитку й музичних здібностей дітей визначається показниками ладового відчуття, музичними слуховими уявленнями, відчуттям ритму (О. Радинова, А Катинене). Опрацюйте це питання за зазначеною методичною літературою.

Література

  1. Музичне виховання у дошкільному навчальному закладі: Збірник методичних матеріалів / Упор. І. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 104 с.

  2. Гогоберидзе, В. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр „Академія”, 2005. – 320 с.

  3. Ростовський О. Методика викладання музики в початковій школі. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. – 216 с.


Практичне заняття № 4. Діагностичне обстеження музичного виховання й розвитку дітей молодшого дошкільного віку (2 год.)

Мета. Сформувати поняття про види та етапи музичної діагностики дітей ДНЗ

План

 1. Діагностичне обстеження музичного виховання, розвитку й музичних здібностей дітей старшої групи ДНЗ.

Завдання

Розробити діагностичний пакет:

 • діагностика особистих музичних здібностей.

Рекомендації

Розвиток музичних здібностей дітей ДНЗ відбувається в результаті ґрунтовно продуманої та правильно визначеної педагогічної діяльності. Діагностичне обстеження музичного виховання, розвитку й музичних здібностей дітей визначається показниками ладового відчуття, музичними слуховими уявленнями, відчуттям ритму (О. Радинова, А Катинене). Опрацюйте це питання за зазначеною методичною літературою.

Література

1. Музичне виховання у дошкільному навчальному закладі: Збірник методичних матеріалів / Упор. І. Романюк. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 104 с.

 1. Гогоберидзе, В. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр „Академія”, 2005. – 320 с.

 2. Ростовський О. Методика викладання музики в початковій школі. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. – 216 с.


Практичне заняття №5.Жанрова характеристика дитячого музичного фольклору(2 год.)

Мета. Розглянути класифікацію дитячого музичного фольклору.

План

 1. Національний дитячий музичний фольклор - поліфункціональне етнокультурне явище.

Завдання

  1. Занотувати свята в яких діти беруть активну участь разом із дорослими.

  2. Проілюструвати дитячі хороводи, добрати музичний матеріал на CDR.

Рекомендації

Дана тема передбачає ознайомлення з основними видами національного дитячого музичного фольклору. Необхідно довести, що дитячий музичний фольклор є невід’ємною частиною сучасного навчально-виховного процесу. Студенти повинні знати і вміти робити типологічний аналіз дитячого музичного фольклору на генезисному, словесному, музичному та виконавському рівні.


Література

 1. Другальов В.В. Історія, розвиток та сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопристанщини: За підсумками досліджень фольклорно-етнографічних експедицій до Голопристаиського району / Міністерство культури і мистецтв України; Управління культури Херсонської облдержадміністрації; Обласний центр народної творчості. — Херсон: Просвіта, 2001. — 140 с.

 2. Владимирова А. Л. Уроки музики засобами народознавства, як чинник розвитку творчих здібностей молодших школярів. Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Випуск 16. – Херсон: Айлант, 2000. - С. 220-225.

 3. Іваницький А. І. Український музичний фольклор. Підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 320с.

 4. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. – К.: „Знання Прес”, 2001. – 592 с.

 5. Смоляк О. С. Український дитячий музичний фольклор. – Тернопіль: „Лілея”, 1998. – 78с.

 6. Юцевич Ю. Музика. Словник-довідник. – Тернопіль: „Навчальна книга –Богдан”, 2003. – 352 с.

Практичне заняття №6. Музичний фольклор пестування (2 год.)

Мета: Розкрити значимість дитячого музичного фольклору пестування.

План

 1. Дитячий музичний фольклор пестування.

Завдання

 1. Занотувати приклади дитячого музичного фольклору пестування.

 2. Вивчити напам’ять колискову пісню (за вибором).

 3. Продемонструвати п’ять різновидів забавлянок. Дати характеристику видам забавлянок.

Рекомендації

Дана тема передбачає ознайомлення з основними видами національного дитячого музичного фольклору. Необхідно довести, що дитячий музичний фольклор є невід’ємною частиною сучасного навчально-виховного процесу. Студенти повинні знати і вміти робити типологічний аналіз дитячого музичного фольклору на генезисному, словесному, музичному та виконавському рівні.


Література

1. Верховинець В. М. Весняночка. - К.: „Муз. Україна”, 1989. - 343 с.

 1. Колискові пісні та забавлянки. ./ Упоряд.: Довженок Г. В., Луганська К. М. – К.: Наук. думка, – 1984. – 472 с.: нот. – (Укр. нар творчість).

 2. Скуратівський В. Дідух: Свята українського народу.— К.: Освіта, 1995.—272с.

 3. Скуратівський В. Погостини, або дванадцять мандрівок у глибину століть. К.:Веселка, 1990. – 128 с.

 4. Скуратівський В. Святвечір. [У 2 к.]. – К.: Вироб. – комерц. фірма „Перлина”, 1994. – (Укр. пізнав. б-ка „Земляни” Сер. „Українці”). К. І. – 288 с.: іл.

 5. Скуратівський В. Святвечір. [У 2 к.]. – К.: Вироб. – комерц. фірма „Перлина”, 1994. – (Укр.. пізнав. б-ка „Земляни” Сер. „Українці”). К. ІІ. – 192 с.: іл.

 6. Паронова В., Шевченко Н., Дем'янчук В. Пори' року. Частина І (осінь, зима): Збірка пісень для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. — 96 с.


Практичне заняття №7. Музичний ігровий фольклор (2 год.)

Мета: Розкрити значимість дитячого музичного ігрового фольклору.

План

 1. Характеристика дитячого музичного ігрового фольклору.

 2. Лічилки. Мовчанки. Гадульки. Перевертні. Надокучливі казки.

 3. Голосилки. Ігрові звукосполучення. Інтонування-вигук. Інтонування - звернення.

Співоргра. Музична ритмізація.

 1. Ігри-хороводи.

 2. Співомовки з різновидами.

 3. Театралізовані казки. Казки з музичними фрагментами. Римування казкової мови.

Завдання

 1. Знайти матеріал і проаналізувати ігровий музичний дитячий фольклор.

 2. Зробити абетку за мотивами ігрового музичного дитячого фольклору.

 3. Прочитати напам’ять три лічилки, дві надокучливі казки, дві співомовки (за вибором).

 4. Розказати хід гри-хороводу (за вибором).

 5. Підготувати казку з музичними фрагментами.


Рекомендації

Дана тема передбачає ознайомлення з основними видами національного дитячого музичного фольклору. Необхідно довести, що дитячий музичний фольклор є невід’ємною частиною сучасного навчально-виховного процесу. Студенти повинні знати і вміти робити типологічний аналіз дитячого музичного фольклору на генезисному, словесному, музичному та виконавському рівні.

Література:


 1. Артемова Л. В. „Театр і гра”. Вдома, у дитячому садку, в школі: - К.: Томіріс, 2002. – 291 с.

 2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. Посіб – 2-ге вид,, переробл. І допов. – К.: Вища шк.., 2002. – 407 с.

 3. Веселка. Антологія української літератури для дітей в трьох томах. - К. : Веселка, 1985. 675 с.

 4. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Мале видавниче підприємство „Оберіг”, Т. І, 1991. – 456 с.

 5. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Мале видавниче підприємство „Оберіг”, Т. ІІ, 1991. – 447 с.

 6. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. – К.: „Знання Прес”, 2001. – 592 с.

 7. Дитячі пісні та речитативи ./ Упоряд.: Довженок Г. В., Луганська К. М. – К.: Наук. думка, – 1991. – 448 с.: нот. – (Укр. нар творчість).

 8. Де живе жар-птиця?: 36.: Для мол. і серед, шк. віку / Записав І. І. Гурин; Упоряд. і передм. М. К. Дмитренка; Худож. О. В. Петренко.— К.: Веселка. 1991.— 206.с: іл.Практичне заняття № 8. Музичний позаігровий дитячий фольклор (2 год.)

Мета: Розкрити значимість дитячого музичного ігрового фольклору.

План

  1. Дитячий музичний позаігровий фольклор.

  2. Пісні про навколишнє життя. Пісні-монологи. Пісні-діалоги.

  3. Танцювальні пісні. Жартівливі пісні.

  4. Пародії. Прозивалки. Дражнилки. Мирилки. Суперечки. Повтори. Каламбури.

Спотиканки. Небилиці.

  1. Колядки. Щедрівки. Віншівки. Пісні „дійсної весни” („царинні” пісні, гаївки,

гагілки, глагівки...). Травневі пісні ( маївки, марена, моряна, водяна...). Жниварські

пісні. Купальські пісні.

  1. Пісні-драматизації. Картинки-образи. Кондаки.

Завдання

 1. Знайти матеріал і проаналізувати позаігровий музичний дитячий фольклор.

 2. Систематизувати пісні за тематичними ознаками. Скласти тематичний каталог позаігрового музичного дитячого фольклору для кожної вікової групи дітей дошкільного віку.

 3. Вивчити напам’ять пародію, прозивалку, дражнилку, мирилку, суперечку, повтор, каламбур, спотиканку, небилицює

 4. Складіть тлумачний словник видів позаігрового музичного дитячого фольклору.


Рекомендації

Дана тема передбачає ознайомлення з основними видами національного дитячого музичного фольклору. Необхідно довести, що дитячий музичний фольклор є невід’ємною частиною сучасного навчально-виховного процесу. Студенти повинні знати і вміти робити типологічний аналіз дитячого музичного фольклору на генезисному, словесному, музичному та виконавському рівні.


Література:

  1. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі: Навч. Посіб – 2-ге вид,, переробл. І допов. – К.: Вища шк.., 2002. – 407 с.

  2. Веселка. Антологія української літератури для дітей в трьох томах. - К. : Веселка, 1985. 675 с.

  3. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Мале видавниче підприємство „Оберіг”, Т. І, 1991. – 456 с.

  4. Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Мале видавниче підприємство „Оберіг”, Т. ІІ, 1991. – 447 с.

  5. Дитячі пісні та речитативи ./ Упоряд.: Довженок Г. В., Луганська К. М. – К.: Наук. думка, – 1991. – 448 с.: нот. – (Укр. нар творчість).

  6. Де живе жар-птиця?: Для мол. і серед. шк. віку / Записав І. І. Гурин; Упоряд. і передм. М. К. Дмитренка; Худож. О. В. Петренко.— К.: Веселка. 1991.— 206.с: іл.

  7. Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість. – К.: „Знання Прес”, 2001. – 592 с.

  8. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К.: Велес, 2007. – 240 с. – Серія: Культурна спадщина України.

  9. Фольклор для наймолодших: Заняття вихователя і логопеда / упоряд. Т. Вороніна. – К.: Вид. дім „Шкіл. світ”: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 128 с. – (Б-ка „Шкіл. світу”).

  10. Фольклорні записи Марка Вовчка та Опанаса Марковича / Упорядник О. І Дей. – Київ: - Наукова думка, 1983. – 528 с.


Змістовий модуль 3. Методика музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку. Види музичної діяльності


Практичне заняття № 9. Структура і своєрідність музично-художньої діяльності дошкільників (2 год.)

Мета: Розглянути засоби та прийоми музично-художньої діяльності в взаємодії людини з музикою.

План

 1. Структура музично-художньої діяльності.

 2. Зміст музично-художньої діяльності.

 3. Виконання музики.

 4. Музичне сприймання, художнє сприйняття.

 5. Творчість у музично-художній діяльності.

Завдання

 1. Підготувати для аудиторного прослуховування один з найулюбленіших дитячих музичних творів. Скласти до нього анотацію ( автор, історія створення, виконавець...). Обґрунтувати даний вибір.

 2. Поповнити тезаурус. Розкрити зміст слова „музика”.

Рекомендації

Невід’ємною складовою успіху музичного навчання і виховання є знання про вікові та фізіологічні особливості учня. Дана тема передбачає ознайомити студентів з конкретними методичними прийомами дослідження міжособистісних відносин. На практиці необхідно засвоїти методи, вміння, засоби музично-естетичного діяльності дошкільників, що передбачають розвиток сенсорної, емоційної, чуттєвої сфер, а також образно-асоціативного мислення, загальних і спеціальних здібностей та якостей.

Література:

 1. Гогоберидзе, В. Деркунская Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр „Академія”, 2005. – 320 с.

 2. Кленов А. Там где музика живет. – М., 1994.

 3. Ветлугина Н. Музыкальный буквар. – М., 1989.

 4. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М.,1983.

 5. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. – М.,1977.


Практичне заняття №10. Організація процесу слухання музики дітьми ДНЗ (2 год.)

Мета: Розкрити педагогічну технологію організації художнього сприймання дітьми ДНЗ музичних творів.

План

1. Організації процесу сприймання музики дітьми дошкільного віку.

2. Принципи відбору музичного репертуару для сприймання.

3. Урахування вікових і індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку в процесі

слухання музичних творів.

Завдання

1. Знайти, записати і продемонструвати музичний репертуар для слухання ( не менше десяти) дітьми молодшої, середньої та старшої груп дитячого садка.

Рекомендації

Музичне сприймання слід розглядати як основу засвоєння дошкільниками втіленого в музичному мистецтві досвіду емоційно-естетичного ставлення до дійсності. Аналізуючи музичні твори радимо керуватися методичними вказівками на сторінках 46-47. (Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 216 с.)

Література:

 1. Алієв Ю. Методика музичного виховання дітей (від дитячого садка до початкової школи). - Воронеж, 1998.

 2. Ветлугина Н. Музичне виховання в дитячому садку. - М., 1981.

 3. Назайкинский Е. Музичне сприйняття як проблема музыкознания // Сприйняття музики. - М., 1980.

 4. Ростовський О. Педагогіка музичного сприймання. - К.: ІЗИН, 1997. - 248с.


Практичне заняття № 11. Організація процесу слухання музики дітьми ДНЗ (2 год.)

Мета: Розкрити педагогічну технологію організації художнього сприймання дітьми ДНЗ музичних творів.

План

1. Художньо-творча діяльність дітей у процесі музичного сприймання.

2. Музичний репертуар для слухання дітьми дошкільного віку.

Завдання

 1. Підготуватися до слухового музичного диктанту за репертуаром програми ДНЗ.

Рекомендації

Музичне сприймання є основою усіх видів музичної діяльності. Цей аспект яскраво розкрито в праці Ростовського О. Я. «Педагогіка музичного сприймання», а також аналізуючи музичні твори радимо керуватися методичними вказівками на сторінках 46-47. (Ростовський О. Я. Методика викладання музики в початковій школі. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 216 с.)

Література:

 1. Алієв Ю. Методика музичного виховання дітей (від дитячого садка до початкової школи). - Воронеж, 1998.

 2. Ветлугина Н. Музичне виховання в дитячому садку. - М., 1981.

 3. Назайкинский Е. Музичне сприйняття як проблема музыкознания // Сприйняття музики. - М., 1980.

 4. Ростовський О. Педагогіка музичного сприймання. - К.: ІЗИН, 1997. - 248с.


Практичне заняття № 12. Організація дитячої виконавської діяльності в ДНЗ (2 год.)

Мета: Розкрити педагогічну технологію організації дитячої виконавської діяльності

План

1. Вимоги до дитячого пісенного репертуару.

2. Діапазон дитячого співацького голосу дошкільного віку.

3. Педагогічний потенціал дитячої виконавської діяльності.

Завдання

Добрати музичний репертуар для вокально-хорового виду виконавської діяльності

дітей дошкільного віку кожної групи (загальні, спеціальні):

Рекомендації

На початковому етапі слід розкрити поняття «музикальність». Визначити провідні компоненти, завдяки яким розвиваються музичні сенсорні здібності учнів. Як зазначають психологи необхідно «йти від виховання музичного слуху в широкому розумінні слова до виховання його у вузькому розумінні через їх взаємовплив і взаємозв’язок до повної єдності» [3].

Література:

 1. Вихователь. Діти. Музика щодня / Сост. Е. Ф. Герасименко й ін. - Спб., 1997.

 2. Паронова В., Шевченко Н., Дем'янчук В. Пори' року. Частина І (осінь, зима): Збірка пісень для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. — 96 с.

3. Тарасов Г.Психологические особенности музыкального обучения младших школьников// Музыка в школе. – 1983 – №2. – С. 14-18.


Практичне заняття № 13. Організація дитячої виконавської діяльності в ДНЗ (2 год.)

Мета: Розкрити педагогічну технологію організації дитячої виконавської діяльності

План

1. Відбір репертуару для дитячого виконавства.

2. Розвиток музично-ритмічних рухів у виконавській діяльності дітей дошкільного віку

Завдання

Добрати музичний репертуар для танцювального та інструментального виду виконавської діяльності дітей дошкільного віку кожної групи (загальні, спеціальні):

Рекомендації

Студентам необхідно пам’ятати, що дитяча музична творчість є органічним елементом різних видів музичної діяльності: співу, слухання музики, гри на дитячих музичних інструментах тощо. Роботи провідних спеціалістів допоможуть вам зануритися у складний і суперечливий процес керівництва дитячою художньою творчістю.


Література:

 1. Горшкова Е. Учимося танцювати. Шлях до творчості. - М., 1993.

 2. Ветлугіна Н. Дитячий оркестр. - М., 1976.

 3. Белова Е. Обдарованість маляти: розкрити, зрозуміти, підтримати. - М., 1998.


Практичне заняття №14. Організація самостійної музично-творчої діяльності дітей дошкільного віку(2 год.)


Мета: Розкрити значимість технології навчання дітей до створення музично-художніх образів засобами стимулювання дітей до музичних імпровізацій.

План

1. Відбір музичного репертуару, що стимулює дитячу творчість.

2. Організація педагогом і музичним керівником умов для проявів дитячої музичної

творчості. Багатогранність музичного мистецтва.

3. Рекомендована література з музики та розробоки музичних свят. Основні наочні

посібники та аудіокасети до них.

4. Методика проведення дитячих музично-театральних спектаклів. Специфіка

організації дитячої музичної творчої діяльності.

Завдання

Розробити методичні листи для вихователів на тему: „Музична творчість дітей дошкільного віку” (об’єм – 4 сторінки комп’ютерного набору).

Рекомендації

Творчий процес сприяє розвиткові в дітей мислення, уяви, спостережливості, активності, позитивних емоцій, а також спеціальних музичних здібностей, через те творчість у музичній діяльності має бути невід’ємним компонентом кожного заняття. Особливо важливо не пропустити сенситивний період-дошкільний. Сучасна методична література й досвід досвідчених вихователів дозволить вам розкрити це питання.


Питання для обговорення

Література:

 1. Буренина А. Від гри до спектаклю. - Спб., 1996.

 2. Зиміна А. Перші кроки у творчості. - М., 1997.

 3. Каплунова И., Новоскольцева И. Музика й чудеса. Музично-рухові фантазії: Посібник для музичних керівників дитячих дошкільних установ. - Спб., 2003.

 4. Морєва Н. Музичні заняття й розваги в дошкільній установі: Методичний посібник для вихователя й музичного керівника дошкільної освітньої установи. - М., 2004.

 5. Неменський Б. Мудрість краси. - М., 1981.

 6. Эльконін Д. Психологія гри. - М., 1999.


Практичне заняття №15. Музично-дидактичні ігри для дітей дошкільного віку (2 год.)


Мета: Розкрити значимість музично-дидактичних ігор у музично-ритмічному розвитку дітей дошкільного віку

План

 1. Види музично-дидактичних ігор.

 2. Методика проведення музично-дидактичних ігор.

 3. Музично-дидактичні ігри на розвиток відчуття ритму.

Завдання

 1. Проілюструвати музично-дидактичну гру для дітей дошкільного віку


Рекомендації

Вивчення музичної грамоти має бути цікавим і захоплюючим процесом. Цьому сприяють гра, казка, творчість – важливі засоби навчання, виховання та розвитку дитини. Музично-дидактичні ігри є надійним джерелом плавного переходу від дошкільного періоду до початкової школи.

Література:

1. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1989.

2. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музикального воспитания в детском саду. – М.,1983.

3. Гогоберидзе, В. Деркунская Теория и методика музикального воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр „Академія”, 2005. –320 с.

5. Роот З. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М., 2004.


Практичне заняття №16. Музично-дидактичні ігри для дітей дошкільного віку (2 год.)


Мета: Розкрити значимість музично-дидактичних ігор у музично-ритмічному розвитку дітей дошкільного віку

План

 1. Музично-дидактичні ігри на розвиток відчуття діатонічного слуху.

2. Музично-дидактичні ігри на розвиток слуху і пам’яті.

3. Музично-дидактичні ігри на розвиток звуковисотного слуху.

4. Музично-дидактичні ігри на розвиток тембрового слуху.

Завдання

Виготовити музично-дидактичну гру. Проілюструвати її..

Рекомендації

Вивчення музичної грамоти має бути цікавим і захоплюючим процесом. Цьому сприяють гра, казка, творчість – важливі засоби навчання, виховання та розвитку дитини. Музично-дидактичні ігри є надійним джерелом плавного переходу від дошкільного періоду до початкової школи.

Література:

1. Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М., 1989.

2. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музикального воспитания в детском саду. – М.,1983.

3. Гогоберидзе, В. Деркунская Теория и методика музикального

воспитания детей дошкольного возраста: Учеб. пособие для студ.

высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр „Академія”, 2005. –

320 с.

4. Кленов А. Там где музика живет. – М., 1994.

5. Роот З. Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста. – М., 2004.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Схожі:

Завдання курсу: методичні iconПояснювальна записка мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою застосування сучасних навчальних технологій навчання музичного мистецтва для подальшого використання в практичній діяльності. Завдання курсу
Методичні: підготовка студентів до моделювання уроків музики за різними навчальними технологіями

Завдання курсу: методичні iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна графіка" для студентів першого курсу факультетів "Кібернетика",
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни "Інженерна графіка"...

Завдання курсу: методичні iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Вокальний ансамбль" Тема Елементарні навички ансамблевого співу. Завдання: Оволодіти елементарними навичками ансамблевого співу
Методичні рекомендації: Необхідно зосередитись на таких питання: вихідна постава виконавця, заокруглення звуку, ланцюжкове дихання,...

Завдання курсу: методичні iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації та завдання розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту

Завдання курсу: методичні iconМетодичні вказівки та завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "аск та переробка інформації" для студентів спеціальності "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"/Уклад

Завдання курсу: методичні iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу "Логопедія" для студентів 2 курсу спеціальності 010106 Дефектологія денної та...

Завдання курсу: методичні iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...

Завдання курсу: методичні iconПолещук С. В. Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу
Навчально-методичні рекомендації до практичних занять з курсу “Навчання та виховання дітей з особливими потребами” для студентів...

Завдання курсу: методичні iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів I курсу
Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів феа, теф, іее заочної форми навчання / Уклад.: Т. В. Варянко,...

Завдання курсу: методичні iconМетодичні вказівки з англійської мови для студентів II курсу
Методичні вказівки з англійської мови для студентів ІI курсу факультетів феа, теф, іее заочної форми навчання / Уклад.: Т. В. Варянко,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи