Тестові завдання з навчальної дисципліни icon

Тестові завдання з навчальної дисципліни
Скачати 136.41 Kb.
НазваТестові завдання з навчальної дисципліни
Дата конвертації13.12.2012
Розмір136.41 Kb.
ТипПрограма
джерелоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Факультет дошкільної та початкової освіти


Кафедра педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання


Укладачі

викладач А.Владимирова

викладач А.Білоус


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ОСНОВИ ХОРЕОГРАФІЇ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ»


для студентів ІІІ курсу спеціальності «Початкове навчання»


ХЕРСОН – 2008

Програма курсу

Вступ. Теоретичні та методологічні основи музичного виховання, етнонаціональна специфіка з музичного виховання у полікультурному просторі України. Програма курсу у контексті Болонського процесу. Сучасні нормативні документи та вимоги до вивчення курсу.

Усна традиційна культура. Причини виникнення мистецтва в первісному суспільстві. Міфологія і художня творчість. Класифікація фольклору. Жанрова система музичної культури. Жанри народного мистецтва.

Окремі видові системи. Дитячий музичний фольклор. Педагогічне значення національного дитячого фольклору. Трудові пісні. Інструментальна музика. Танець і рух. Календарні пісні. Родинно-обрядові пісні. Традиції і сучасність у дитячому музичному фольклорі. Жартівливі та сатиричні пісні. Епос. Думи. Історичні пісні. Балади. Співанки-хроніки.

Лірика. Суспільно-побутові пісні. Побутові пісні. Коломийки. Частівки. Усно-писемна культура. Пісні-романси. Стрілецькі пісні. Повстанські пісні.

Напрями музичного виховання. Порівняння методичних компонентів музично-педагогічних систем Є.Жак-Далькроза, К.Орфа, З.Кодая, Д.Кабалевського. Естетичне виховання засобами музичного фольклору України.

Вікова характеристика з огляду готовності дітей до музичного навчання і виховання . Розвиток музичних здібностей. Створення педагогічних умов як основи


КЛЮЧІ

1) в; 2) г; 3) а; 4) в; 5) а; 6) а; 7) а; 8) в; 9) а; 10) б; 11) а; 12) б; 13) в; 14) а; 15) в; 16) а; 17) в; 18) в; 19) а; 20) б; 21) в; 22) а; 23) а; 24) б; 25) а; 26) в;

27) б; 28) а; 29) а; 30) а; 31) б; 32) а, в; 33) б; 34) а; 35) в; 36) б; 37) а; 38) а; 39) а; 40) в; 41) а; 42) б;

43) а; 44) б; 45) б; 46) в; 47) а; 48) а; 49) б; 50) а;

51) б; 52) а; 53) б; 54) а; 55) б; 56) в; 57) в; 58) а;

59) в; 60) б; 61) б; 62) б; 63) а; 64) б; 65) г; 66) б; 67) б; 68) г 69) а; 70) г; 71) б; 72) в.


керування процесом музичного сприймання школярів. Релятивна система.

Методика формування музичного сприймання. Закономірності й принципи формування музичного сприймання школярів. Особливості музичного сприймання дітей. Здійснення художньо-педагогічного аналізу музичних творів. Інформаційне забезпечення музичного сприймання.

Взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики. Художньо-творча діяльність учнів у процесі музичного сприймання.

Хоровий спів – основний вид музично-виконавської діяльності дітей. Методика навчання співу. Методика розучування пісні. Основи гігієни співацької режиму і охорони дитячого голосу. Основні диригентські жести. Основи методики музично навчання і виховання. Методика засвоєння музичних знань та умінь. Педагогіка співробітництва в процесі музичного навчання та виховання. Педагогічне значення українського дитячого фольклору. Удосконалення педагогічної оцінки.

Особливості проведення уроків музики. Доцільність комплексної структури уроку. Зв'язок методичної структури уроку з дидактичною основою. Новітні технології навчання на уроках музики.

Основи теорії музики. Музична фонетика. Нотна графіка. Музична морфологія. Музичні форми.

Дитяча музична творчість. Види творчих завдань. Музично-дидактичні ігри. Музично-ритмічні рухи. Гра на дитячих музичних інструментах. Казкові сюжети на уроках музики. Використання матеріалів дитячих музично-театральних спектаклів. Народна й авторська казка в різних видах музичної діяльності.

Позаурочна музична робота з молодшими школярами. Робота з батьками. Свята. Уроки-концерти.

Основні етапи життя і творчості видатних композиторів. Українські композитори. Композитори-класики ближнього та далекого зарубіжжя. Сучасні композитори-класики, дитячі композитори.

Основи хореографії мають такі розділи: загальні питання теорії та методики хореографічного виховання. Засоби музичної виразності в системі хореографічного виховання. Основи музичного руху. Види музично-рухової діяльності та методика їх використання. Елементи рухів екзерсису класичного та народно-сценічного танцю. Методика розучування та виконання танцювальних етюдів, танців. Відомості з народознавства. Танцювальні вправи з використанням народного фольклору. Відомі балетмейстери та виконавці. Сюжети популярних балетів.


Рекомендована література

  1. Лобова О.В. Музика: Підручники для 2 – 4 класів. – К.: Школяр, 2003, 2004.-по 143 с.

  2. Масол Л., Бєлкіна Е. Мистецтво: Підручник для 3-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Видання 2-ге, доповнене і перероблене. – К.:Адеф-Україна, 2004 – 152 с.: іл.


69. Головний балетмейстер Імператорського балету в Санкт-Петербурзі у 1869 році:

а) Маріус Пєтіпа; б) Юрій Григорович;

в) Михайло Фокін; г) Майя Плисецька.

^ 70. Головні герої балетної вистави „Лускунчик”:

а) принц Зігфрід; б) лялька Капелія;

в) дівчинка Глорія; г) Фея Драже..

71. Що довершує образ в танці, крім музики, рухів, міміки, жестів:

а) оформлення сцени; б) костюм;

в) диригент; г) лібрето.

^ 72. В чому виражається взаємозв’язок музики і рух:

а) у засобах спілкування;

б) у засобах музично-ритмічного виховання;

в) у засобах музичної виразності;

г) у засобах хореографічного виховання.


^ 61. До якого виду хореографічного мистецтва належить балет:

а) бального; б) класичного;

в) народного; г) сучасного.

62. З якого руху починається класичний екзерсис у станка:

а) Port de bras; б) Plie;

в) Croisee; г) Releve.

^ 63. Що відбулося в балеті „Лебедине озеро”:

а) чаклунство ; б) помста;

в) зрада; г) обмін.

64. Жести у танці виконуються за допомогою:

а) рухів ніг; б) рухів рук;

в) рухів м’язів обличчя; г) рухів голови.

^ 65. Який рух є основою стрибка:

а) Grand-plie; б) Pas;

в) Releve; г) Demi-plie.

66. Який трюк-засіб використовується при вивченні обертів:

а) концентрування; б) погляд в одну точку;

в) погляд на кисті рук; г) погляд на стелю.

^ 67. Як називаються у балеті кількість учасників які виконують однакові рухи:

а) ансамбль; б) кордебалет;

в) група; г) команда.

68. В якому балеті виконується танець у дерев’яних черевиках – сабо:

а) «Лебедине озеро»; б) «Лускунчик»;

в) «Попелюшка»; г) «„Марна пересторога».

  1. Ростовський О.Я., Хлєбнікова Л.О., Бервецький З.Т., Марченко Р.О.

Програми з музики середньої загальноосвітньої школи та поурочні методичні розробки (1-4класи). – К.: Освіта, 1991. – 136 с.

  1. Юцевич Ю. Музика: Словник-довідник. – Тернопіль: Навчально книга – Богдан, 2003. – 352 с.

  2. Э. Жак-Далькроз. Ритм. – М.: Классика – ХХ1, 2006. – 248 с.: ил.

  3. Чеккетти Г. Полный учебник классического танца. – М.: АСТ – Астрель, 2007. - 504 с.: ил.Тести

Із зазначених відповідей оберіть правильну

1. Музика – це:

а) сукупність методів і прийомів навчання музики;

б) наука – що вивчає вокальне мистецтво;

в) мистецтво звуків;

г) створення умов для здобуття додаткової освіти.

^ 2. Кінцева мета уроку музики в загальноосвітній школі:

а) навчити співати і читати ноти;

б) музикувати на музичних інструментах;

в) розвивати музичний слух і почуття ритму;

г) прилучати до скарбниці музичного мистецтва.

^ 3. Невід’ємна частина духовної культури особистості:

а) музична культура;

б) театр;

в) культова музика;

г) культура вокальна.

4. Що початково розумілося під словом «культура»:

а) правило поведінки в школі;

б) інтелектуальне досягнення людства;

в) обробка землі;

г) традиційні відносини.

^ 5. Які взаємозв’язки існують між духовною та матеріальною культурою:

а) діалектичні;

б) існують окремо;

в) ділення немає, культуру створив народ;

г) моральні.


^ 56. Продовжити слова пісні «Ой заграйте, дударики» (сл. В.Панченка, муз. А.Філіпенка) - «…бо приємно танцювати…:

а) … в черевичках нових; б) … у сорочках нових;

в) … в кептариках нових; г) … в шароварах нових.

^ 57. Українська народна пісня «Ой лопнув обруч» звучить:

а) у фіналі «Четвертої симфонії» П.Чайковського;

б) у фіналі «Концерту №1 для фортепіано з оркестром» П.Чайковського;

в) у фіналі «Концерту №2 для фортепіано з оркестром» І.Берковича;

г) у першій частині « Української симфонії» М.Калачевського.

58. хто є автором «Рондо в турецькому стилі»:

а) В.Сокальський;

б) М.Огінський;

в) А.Моцарт;

г) П.Чайковський.

^ 59. Слова «Ой, гоп, гопака, ще і затанцюємо!»…належать сучасній українській народній пісні:

а) «Веселі чобітки»; б) «Козак»;

в) «Як діждемо літа»; г) «Ходить гарбуз по городу»?

60. «Коли б такі ніжки мала, то я б ними чеберяла»… - це слова української народної пісні:

а) «Соловеєчку, сватку, сватку»; б) «Ой на горі жито»;

в) «Ми маленькі дударі»; г) «Жучок».

^ 49. Автор пісні, своєрідного гімну столиці України-Києву:

а) П.Майборода; б) І.Шармо;

в) Б.Фільц; г) Т.Петриненко.

50. У завершеному епізоді увертюри до опери «Тарас Бульба» звучить тема української народної пісні:

а) «Засвистали козаченьки»; б) «Корольок»;

в) «При долині кущ калини»; г) «Козацькому роду нема переводу»

^ 51. «Білих ручок не ламай, ясних очок не стирай…» - це слова з української народної пісні:

а) «Заграй мені, скрипалю»; б) «Їхав козак за Дунай»;

в) «Ой ходить сон»; г) «Місяць на небі».

^ 52. Хто автор слів «Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці…»:

а) П.Чубинський; б) М.Вербицький;

в) Д.Січинський; г) М.Березовський.

53. Який романс М.Глинка створив під час подорожі по Україні:

а) «Жайворонок»;

б) «Не щебечи, соловейку»;

в) «Я мить чудову пам’ятаю»

г) «Зоре моя вечірня».

^ 54. Музичну казку «Івасик-Телесик» написав:

а) М.Сільванський; б) С.Прокоф’єв;

в) М.Лисенко; г) К.Стеценко.

55. «Ми кривого танцю йдемо» - це пісня-хоровод:

а) літнього циклу; б) весняного циклу;

в) осіннього циклу; г) зимового циклу.

^ 6. Методичні пошуки швейцарського педагога і композитора Єміля Жак-Далькроза увінчалися створенням музично-педагогічної системи, особливістю якої стала:

а) евритміка; б) екмеліка;

в) евфонія; г) музична терапія.

^ 7. Результатом півстолітніх зусиль К.Орфа і його соратниці Г.Кеетман стала концепція:

а) відродження і виховання природної музикальності людини;

б) відродження і виховання за допомогою засобів масової інформації;

в) відродження і виховання засобами герменевтики;

г) відродження і виховання засобами музичного плагіату.

^ 8. Золтан Кодай:

а) диск-жокей; б) диригент;

в) фольклорист; г) балетмейстер.

9. Кому належать слова: «Навчання музики – це засіб, виховання музикою – це мета»:

а) Д.Кабалевському; б) К.Стеценко;

в) М.Лисенко; г) М.Леонтовичу.

^ 10. Успіх музичного виховання і навчання залежить від:

а) здібностей дітей;

б) урахування вікових особливостей дітей;

в) спостереження за поведінкою дітей;

г) професіоналізму вчителя.

^ 11. Структуру музикальності складають:

а) емоційний і слуховий компонент;

б) комплексна програма «Мрія»;

в) наочно-інформаційне забезпечення;

г) планування уроку.

^ 12. Музикальність визначається розвитком:

а) науково-дослідницької думки;

б) музичного слуху;

в) різних здібностей дітей;

г) таланту.

^ 13. Релятивна система – це:

а) символічні знаки; б) танцювальні знаки;

в) ручні знаки; г) математичні знаки.

14. Загальний музичний розвиток забезпечується:

а) музичним сприйманням;

б) музичними проектами (свято, вікторина, концерт);

в) музично-дидактичними іграми;

г) знанням пісенного репертуару.

15. Спів – це;

а) метод вивчення предмета в цілісності;

б) одночасне звучання кількох звуків;

в) вокальне мистецтво;

г) прийом звуковибудовування на музичних інструментах.

^ 16. Мелодія – це:

а) закінчена музична думка;

б) пісня, призначена для масового виконання;

в) спосіб одержання об’ємного зображення об’єкта;

г) забарвлення звуку.

17. Інтонація – це:

а) невеликий повільний вступ;

а) українська та польська народна пісня-танець;

б) українська та російська народна пісня-танець;

в) українська та білоруська народна пісня-танець;

г) українська та молдавська народна пісня-танець.

^ 42. Автор «Молитви за Україну»:

а) К.Стеценко; б) М.Лисенко;

в) М.Леонтович; г) Я.Степовий.

43. Основний носій змісту в музиці:

а) інтонація; б) інновація;

в) інтенція; г) інтерпретація.

44. «Награвання Лукаша» з опери «Лісова пісня» В.Корейка звучать у виконанні:

а) флейти; б) сопілки;

в) свирілі; г) кларнету.

45. Пауза – це:

а) довга нота; б) знак мовчання;

в) знак динаміки; г) знак подовження ноти.

^ 46. Пісня, яка донесла до нас пам'ять про козаків П.Сагайдачного та М.Дорошенка:

а) «Іван Богун»;

б) «Засвистали козаченьки»;

в) «Ой на горі та й женці жнуть»;

г) «Їхали козаки із Дону додому».

^ 47. Автор опери «Тарас Бульба»:

а) М.Лисенко; б) Л.Ревуцький;

в) М.Леонтович; г) М Глинка

48. «Вийди, вийди Іванку» - це:

а) півня-веснянка; б) купальська пісня;

в) пісня-щедрівка; г) гребельна пісня.

г) українські народні танці з використанням шумових інструментів.

36. Аркан – це:

а) атрибут до гуцульського народного танцю;

б) гуцульський народний чоловічий танець;

в) гуцульський народний жіночий танець;

г) гуцульський народний дитячий танець.

37. Полька – це:

а) чеський народний танець;

б) польський народний танець;

в) гуцульський народний танець;

г) дитячий танець.

38. Аншлаг – це:

а) стан, коли всі квитки на виставу продані;

б) напрям у сучасному музичному мистецтві;

в) циркова програма;

г) розважальна програма.

^ 39. Колектив, який в автентичній манері виконує народні пісні або спеціально створені композиції, дотримуючись притаманних їм особливостей:

а) народний хор;

б) духовий оркестр;

в) танцювальний колектив;

г) вокально-інструментальний ансамбль.

^ 40. Скільки видів роботи на полі оспівується в українській народній пісні «Дівка Явдошка»:

а) 3; б) 5;

в) 7; г) 10.

41. «Шумка» - це:

б) висотне співвідношення двох звуків;

в) звукове втілення музичної думки;

г) буквені позначення висоти звуків.

^ 18. Диригент – це:

а) співак, який виконує перші партії в опері;

б) ведучий і коментатор музичних програм;

в) керівник колективу музикантів;

г) виконавець арії.

19. Ритм – це:

а) організація у часі звуків та пауз;

б) рухи рук;

в) завершальний сольний номер;

г) чергування голосних і приголосних.

^ 20. У народній музиці творець і виконавець виступають:

а) в колективі; б) в одній особі;

в) у двох особах; г) у хороводі.

21.Професійна музика передбачає:

а) режисера; б) продюсера;

в) виконавця; г) режисера-постановника.

22. Музика перебуває:

а) в русі; б) в магнітофоні;

в) в картинах художників; г) в роботах скульпторів.

^ 23. Що таке гімн:

а) урочиста пісня; б) сигнальна пісня;

в) хороводна пісня; г) танцювальна пісня.

24. Хто є автором вірша «Ще не вмерла Україна»:

а) Тарас Шевченко; б) Павло Чубинський;

в) Іван Франко; г) Микола Лисенко.

^ 25. Хто написав музику до гімну України:

а) Михайло Вербицький; б) Левко Ревуцький;

в) Петро Ніщинський; г) Микола Леонтович.

26. Як називається перша українська народна опера С.Гулака-Артемовського:

а) «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»:

б) «Тарас Бульба»;

в) «Запорожець за Дунаєм»;

г) «Наталка Полтавка».

^ 27. Назвіть літературний псевдонім Т.Шевченка:

а) Кобзар; б) Дармограй;

в) Бандурист; г) Скрипаль.

28. На якому музичному інструменті грав Т.Шевченко:

а) гітара; б) бандура;

в) кобза; г) скрипка.

^ 29. Педагогічна праця М.Леонтовича носить назву:

а) «Практичний курс навчання співу в середніх школах України»;

б) «Практичний курс вивчення фольклору в середніх школах України»;

в) «Практичний курс навчання танців у середніх школах України»;

г) «Практичний курс навчання інструментовки музичних творів».

^ 30. Лібрето до дитячих опер М.Лисенко «Коза-дереза», «Пан Коцький» і «Зима і Весна» нависала:

а) Дніпрова Чайка; б) Леся Українка;

в) Марко Вовчок; г) Іван Франко.

^ 31. В основу народних пісень «Щедрик» і «Дударик», в обробці М.Леонтовича покладено:

а) трудові акції;

б) одно тактові мотиви народних першоджерел;

в) музична герменевтика (мистецтво тлумачення);

г) лейтмотиви пісень весняного циклу.

^ 32. Яка опера належить українському композитору К.Стеценко:

а) «Івасик-Телесик»;

б) «Вовк і семеро козенят»;

в) «Лисичка, Котик і Півник»;

г) «Коза-Дереза».

^ 33. Троїсті музики – це:

а) тріо бандуристів;

б) тип народного інструментального ансамблю;

в) музичний твір, складений із трьох завершених музичних частин;

г) три виконавці-вокалісти.

34. Коломийки – це:

а) художні словені мініатюри;

б) пісні для заколисування дітей;

в) історичні народні пісні куплетної форми;

г) інструменти, поширені в народній музичній практиці.

35. На Україні їх називають витребеньками, дрібушками, триндичками – це:

а) прикраси, що застосовуються у вокальній музиці;

б) старовинні слов’янські обрядові пісні;

в) частівки;

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Тестові завдання з навчальної дисципліни icon8-й клас Тестові завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (2013р.)
Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: акуратно обведіть кружечком номер однієї (на Вашу думку правильної) відповіді....

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconКонтрольна робота з теми «фразеологія» (тестові завдання, контрольне аудіювання)
Обладнання: тестові завдання, текст для аудіювання, запитання до тексту, контрольні листки, контрольні зошити

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconТестові завдання з дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
Провідні положення, які характеризують сутність педагогічної теорії М. Монтессорі

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Дана робота містить методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни «Організація праці менеджера», завдання для написання...

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconГончарська загальноосвітня школа. Тестові завдання з читання 2 4 класи Вчитель: Печенікіна Т. О
Посібник призначений для тестової перевірки засвоєння учнями теоретичного матеріалу. Посібник складено відповідно до програми з читання...

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на спеціальність 03060107 «Логістика» Передмова Програма фахового вступного випробування І тестові завдання розроблені
Програма фахового вступного випробування і тестові завдання розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від...

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconЗавдання І туру олімпіади школярів з біології 2011-12 н р. Завдання I
Вам пропонуються тестові завдання, що вимагають вибору тільки однієї правильної відповіді з чотирьох можливих. Максимальна кількість...

Тестові завдання з навчальної дисципліни iconТестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка»
Тестові завдання з дисциплін «Історія України», «Культурологія», «Філософія», «Соціологія», «Логіка» для студентів усіх спеціальностей...

Тестові завдання з навчальної дисципліни icon9-й клас Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (2012р.) Тестові завдання
Яким загальним терміном можна назвати такі організми, як вельвічія, панда, качконіс

Тестові завдання з навчальної дисципліни icon10-й клас Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії (2012р.) Тестові завдання
Визначте регіони світу, в яких частка дітей перевищує 40% загальної чисельності населення

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи