Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 115.56 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата конвертації13.12.2012
Розмір115.56 Kb.
ТипПрограма
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університетФакультет дошкільної та початкової освіти


Кафедра педагогіки початкової освіти


Укладач

ст.викладач Н. Резнік


Тестові завдання

з навчальної дисципліни

“Основи педагогічної майстерності”
для студентів ІУ курсу спеціальності “Дошкільне виховання”
Херсон – 2008Програма курсу


Педагогічна майстерність у сучасній системі освіти. Становлення і розвиток педагогічної майстерності в Україні. Педагогічні думки давньогрецьких ораторів і політичних діячів, їх творчий розвиток у сучасній педагогіці. Питання майстерності вчителя у працях визначних українських мислителів, педагогів, діячів освіти. Сутність педагогічної діяльності. Елементи педагогічної майстерності. Майстерність педагогічного спілкування. Структура, стиль педагогічного спілкування. Передовий педагогічний досвід та його роль у вдосконаленні педагогічної майстерності. Професійні знання – основа становлення педагогічної майстерності вчителя.

Педагогічна техніка вчителя початкових класів. Внутрішня-зовнішня техніка вчителя. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці. Основи культури техніки мовлення вчителя. Майстерність педагогічного спілкування. Основи культури та техніки мовлення. Мовлення вчителя як засіб педагогічної праці.


Тестові завдання з дисципліни «Основи педагогічної майстерності»

для спеціальності «Дошкільне виховання»:

1.Педмайстерність – це…..

а) наука про дитину;

б) наука про виховання та навчання дитини;

в) наука про професійну компетентну діяльність вихователя;

г) наука про виховання як спеціально організовану діяльність.


2. Гуманістична спрямованість діяльності вихователя:

а) вияв професійної ідеології вихователя;

б) негативне ставлення до педагогічної діяльності;

в) система роботи вихователя в проведенні різних форм роботи з дітьми;

г) саморозвиток дитини в діяльності.


3. Професійна компетентність вихователя дитячого садка:

а) знання основ управління дошкільним навчальним закладом;

б) вирішення конфліктних ситуацій;

в) знання основ педагогіки і психології дітей дошкільного віку;

г) матеріальна технічна база дошкільного навчального закладу.


4. Педагогічні здібності вихователя:

а) методична діяльність;

б) педагогічна діяльність;

в) креативність;

г) емоційна стабільність.


5. Педагогічна техніка буває:

а) шкільна;

б) позашкільна;

в) навчальна;

г) зовнішня.


6. Самовиховання вихователя – це:

а) організація позакласної діяльності учнів початкової школи;

б) формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети;

в) участь у навчально-виховній діяльності;

г) організація роботи з батьками дітей.


7. Психологічна стійкість у професійній діяльності:

а) позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці;

б) негативні емоції;

в) мінорний тон;

г) емоційні переживання.


8. Якості, які дають змогу вихователю здійснювати свою професійну діяльність:

а) альтруїзм;

б) авторитарність;

в) впевненість у собі, відсутність страху перед дітьми;


9. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є:

а) актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність;

б) особистість автора досвіду;

в) наявність матеріальних умов для поширення досвіду;

г) оригінальність форм досвіду.


10. Компоненти діяльності вихователя дитячого садка;

а) зовнішній вигляд;

б) делікатність;

в) особистісний;

г) комунікативність.


11. Види дихання:

а) фізіологічне;

б) носове;

в) гортанне;

г) ключичне.


12. Яку роль відіграє дикція в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу?

а) організовує навчальну діяльність дітей;

б) організовує позакласну діяльність учнів;

в) служить прикладом мовлення для дітей;

г) створювати конфліктні ситуації у спілкуванні.


13. Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість дитини є:

а) правильне сприймання вихователем особистості дитини;

б) спеціальна організація провідного виду діяльності;

в) уміння враховувати основні потреби дитини;

г) враховувати особистісні якості дитини в організації діяльності.


14. Навчання – це…..

а) процес і результат сприймання індивідуального досвіду;

б) активність суб’єкта діяльності;

в) цілеспрямована послідовна передача досвіду іншій людині в спеціально організованих умовах.


15.Основною метою оцінки вихователем знань дітей є:

а) інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації;

б) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність дітей;

в) втратити думку вихователя про дитину;

г) інформувати батьків про діяльність дитини.


16. Педагогічний досвід – це…

а) практична діяльність вихователя дошкільного навчального закладу і її результат;

б) загальна ознака педагогічної діяльності;

в) вид діяльності вихователя дошкільного навчального закладу;

г) накопичення професійних навичок.

17. Новаторський педагогічний досвід – це:

а) методика роботи вихователя дошкільного навчального закладу ;

б) використання передових ідей в особистий досвід вихователя;

в) педагогічні ідеї, що виходять за рамки існуючих нормативів і сприяють створенню нових педагогічних технологій і систем.


18. Передовий педагогічний досвід – це :

а) накопичення передових ідей в системі роботи вихователя дошкільного навчального закладу;

б) педагогічні ідеї у найефективнішому використанні форм, методів, прийомів і засобів навчання та виховання;

в) технологія роботи вихователя дошкільного навчального закладу;

г) науково-методичні положення, які забезпечують якість процесу засвоєння досвіду.


19. Методи вивчення передового досвіду:

а) спостереження за роботою вихователя;

б) перегляд фрагментів фільмів;

в) перегляд методичної літератури;

г) дослідження з певних тем.


20. Основні категорії педагогіки:

а) освіта;

б) виховний процес у позашкільних закладах;

в) гурткова робота;

г) культура.


21. Джерела розвитку педагогіки:

а) філософія;

б) народна педагогіка;

в) деантологія;

г) освіта.


22. Педагогічні вміння вчителя-вихователя:

а) технічні;

б) раціональні;

в) масово-ігрові;

г) дидактичні.


23. Стилі педагогічного спілкування:

а) демократичний;

б) педагогічний;

в) особовий;

г) психолого-педагогічний.


24. Педагогічні умови, які сприяють ефективності спілкування:

а) володіння психолого-педагогічними якостями та уміннями;

б) організаторські вміння;

в) дидактичні прийоми;

г) методи навчання.


25. Види спілкування:

а) вербальне;

б) естетичне;

в) загальне;

г) комунікативне.


26. Якому поняттю відповідає визначення: «Комплекс властивостей особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі»:

а) педагогічна діяльність;

б) педагогічна майстерність;

в) педагогічна техніка;

г) педагогічна творчість.


27. Цілі, об’єкт, суб’єкт, засоби і результат є компонентами:

г) педагогічної творчості;

а) педагогічної діяльності;

б) педагогічної майстерності;

в) педагогічної техніки.


28. Об’єктом педагогічної діяльності є:

а) вихователь;

б) вихованець;

в) методи навчання і виховання.


29. Суб’єктом педагогічної діяльності є:

а) вихователь;

б) вихованець;

в) методи навчання і виховання.

30. Що визначає специфіку професійної діяльності вихователя ДНЗ:

а) об’єкт;

б) суб’єкт;

в) засоби;

г) результат.


31. Засобом виховання дітей дошкільного віку є:

а) Художня література;

б) зображувальне мистецтво;

в) різні види дитячої діяльності;

г) приклад дорослих;

д) педагогічне спілкування.


32. Який компонент педагогічної майстерності визначається мотивами, потребами, ідеалами, схильностями, ціннісними орієнтаціями:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


33. Який компонент педагогічної майстерності є фундаментом, основою цього комплексу:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


34. Який компонент педагогічної майстерності виконує роль системо утворюючого фактора:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


35. Який компонент педагогічної майстерності забезпечує швидкість оволодіння майстерністю:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


36. Який компонент педагогічної майстерності виконує інтегруючу функцію:

а) педагогічні знання;

б) педагогічні здібності;

в) гуманістична спрямованість;

г) педагогічні вміння.


37. Якому поняттю відповідає визначення: «Це виявлені в педагогічному процесі суперечності, які враховує вихователь, стимулюючи розвиток особистості, це мета, поставлена за певних умов»:

а) педагогічна ситуація;

б) педагогічна задача.


38. Міміка, жестика, пантоміміка, праксеміка, такесика, візуальний контакт є засобами:

а) вербальної взаємодії;

б) невербальної взаємодії.


39. Норми часової, просторової орієнтації партнерів по спілкуванню вивчає :

а) жестика;

ю) кінетика;

в) праксеміка;

г) пантоміміка.


40. Моторику всього тіла: позу, ходу, нахили, поставу відображає:

а) жестика;

ю) кінетика;

в) праксеміка;

г) пантоміміка.


41. Якому методу психофізичної саморегуляції відповідає визначення: «Психотерапевтичний метод, заснований на самонавіюванні й саморегуляції, під час якого людина спочатку оволодіває тими функціями, які не піддавалися свідомій регуляції, а потім веде наступ на свої переживання, позбавляючи їх підтримки організму»:

а) самонавіювання;

б) аутотренінг;

в) бібліотерапія;

г) імітаційна гра.


42. Дихання, голос, дикція, і темпоритм – це:

а) комунікативні якості мовлення;

б) складові техніки мовлення.


43. Що не є характеристикою голосу:

а) сила;

б) помітність;

в) темпоритм;

г) мелодика;

д) діапазон.


44. Правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність, пестливість – це:

а) комунікативні якості мовлення;

б) складові техніки мовлення.


45. Завдяки якій якості здійснюється вплив на почуття і емоції аудиторії:

а) правильність;

б) ясність;

в) виразність;

г) точність;

д) пестливість.


46. Аналітичні, проектні, конструктивні, організаційні, комунікативні вміння утворюють групу умінь:

а) психолого-педагогічних;

б) фахово-методичних;

в) спеціальних;

г) творчих.


47. Уміння малювати, співати, ритмічно рухатися під музику, писати вірші – це уміння:

а) психолого-педагогічних;

б) фахово-методичних;

в) спеціальних;

г) творчих.


48. Які вміння не належать до групи вмінь самовдосконалення:

а) комунікативні;

б) аналітичні;

в) проективно-конструктивні;

г) гностичні;

д) спонукально-організаційні.


49. Яка функція педагогічного спілкування відіграє вирішальну роль у формуванні емпатії:

а) співпереживання;

б) обмін ролями;

в) інтегративно-компенсаторна;

г) організація діяльності;

д) самоствердження.


50. Яка функція педагогічного спілкування сприяє усвідомленню дитиною свого «я»:

а) обмін ролями;

б) співпереживання;

в) самоствердження;

г) організація діяльності;

д) пізнавальна.


КЛЮЧІ

 1. в;

 2. а;

 3. в;

 4. б;

 5. г;

 6. б;

 7. а;

 8. в;

 9. а;

 10. г;

 11. а;

 12. в;

 13. в;

 14. в;

 15. б;

 16. а;

 17. в;

 18. б;

 19. а;

 20. а;

 21. б;

 22. г;

 23. а;

 24. а;

 25. а;

 26. -;

 27. б;

 28. б;

 29. б;

 30. а;

 31. а;

 32. в;

 33. в;

 34. а

 35. в

 36. б

 37. г

 38. б

 39. в

 40. г

 41. б

 42. в

 43. а

 44. в

 45. а

 46. в

 47. а

 48. г

 49. а

 50. вСписок літератури


1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). –К., 1994.

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. –К.: Академвидав, 2004. – 352с.

3. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін.; За заг. ред.. О.М. Пєхоти. _К.: А.С.К., 2002. -255с.

4. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко,

І.Ф. Кривонос та ін.; За заг. ред.. І.Я. Зязюна. -2-ге вид., дововн. і переробл. –К.: Вища шк.., 2004. -422с.

5. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. Посіб. / Упоряд.: І.А. Зязюн, Н.Г. Базидевич, Т.Г. Дмитренко та ін., За ред.. І. А. Зязюна. –К.: Вища шк.., 2006. – 606 с.: іл..

6. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. –М.: Центр «Педагогический поиск», 2001.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки україни iconЛ и с т 27. 02. 2007 n 1/9-103 Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій. Iнститути післядиплом
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації Про проведення державної

Міністерство освіти І науки україни iconЛ и с т 27. 02. 2007 n 1/9-103 Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій. Iнститути післядиплом
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації Про проведення державної

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти і науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Програма з англійської мови для університетів/інститутів.”Проект / Колект авт.: С. Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю. В. Головач та ін....

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
На численні звернення школярів, які є учасниками та переможцями учнівських олімпіад і конкурсів, та їх батьків Міністерство освіти...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни н а к а з
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни н а к а з
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

Міністерство освіти І науки україни iconПовідомлення міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Міністерство освіти, науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим Національна академія педагогічних наук України
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі конференції та виступити з доповіддю або повідомленням

Міністерство освіти І науки україни iconПовідомлення міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни
Самореалізація і розвиток професійно-творчих якостей особистості: методологічні та теоретичні аспекти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи