Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» icon

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»
Скачати 371.61 Kb.
НазваТести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»
Дата конвертації13.12.2012
Розмір371.61 Kb.
ТипДокументи
джерело


Тести

1.Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання»:

а) неперервний процес самоосвіти, спрямований на формування ціннісних орієнтацій по відношенню до природи;

б) цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті формування екологічної культури;

в) неперервний процес навчання, спрямований на формування знань щодо збереження навколишнього природного середовища;

г) неперервний процес навчання, самоосвіти, спрямований на формування спеціальних знань щодо збереження навколишнього середовища і природокористування, реалізованих в екологічно грамотній діяльності;

д) цілеспрямований вплив на особистість на всіх етапах її життя за допомогою розгорнутої системи засобів та методів, що має на меті формування екологічної свідомості, екологічної культури, екологічної поведінки, екологічної відповідальності;


^ 2.Яке з наведених тверджень найточніше відповідає визначенню „екологічна культура”:

а)екологічна, культура — це здатність людини відчувати живе буття світу, приміряти і пристосовувати його до себе, взаємоузгоджувати власні потреби з устроєм природного довкілля;

б) діяльність людини, що спрямована на організацію та трансформацію природного світу відповідно до власних потреб та намірів;

в) засіб самоорганізації сутнісних сил людини в умовах конкретного природного середовища;

г) своєрідний світоглядний «образ світу», знання про стан соціально-природних залежностей, гармонійну єдність, раціональне освоєння людиною природної та соціальної дійсності і утвердження в цьому процесі своєї власної індивідуальної самобутності;

д) тип діяльності людини, що успадковується, та її взаємовідносин з навколишнім середовищем, що сприяють здоровому способові життя, екологічній безпеці країни і кожній людини.


^ 3. Яке визначення відповідає поняттю «екологічна культура особистості»?

а) процес становлення і розкриття людської сутності людської цивілізації у конкретному народі;

б) рівень вихованості і освіченості, оволодіння людиною знаннями про довкілля, спосіб поведінки, ставлення до своєї діяльності в довкіллі;

д) розвиток знань особистості про світ довкілля;

г) ступінь освоєння світу природи, зміни матеріальних умов існування людей;

д) розвиток знань і духовного світу і знань людини про довкілля, еволюція змісту духовних цінностей і відповідної діяльності .


^ 4. Яке з наведених тверджень найточніше відповідає визначенню екології як науки:

а)сукупність наук про живі істоти, їхню будову, процеси життєдіяльності;

б)наука, що вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, локалізацію і роль виявлених у них сполук;

в)наука, яка вивчає будову і функції клітин та їхню взаємодію;

г)наука, яка вивчає тканини тваринних організмів, їхню будову і функції;

д) наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем.

^ 5.Поняття «ноосфера» вперше у вжиток було запропоновано:

а)В.І. Вернадським;

б)Т. Мором;

в)Т. Мальтусом;

г)Тейяр-де-Шарденом і Г. Леруа;

д)Ж.Бюффоном і Ж.Б. Ламарком.

^ 6.До сучасних екологічних проблем відноситься:

а)забруднення навколишнього середовища;

б)загроза третьої світової війни;

в) вичерпність природних ресурсів;

г)енергетична криза;

д)зростання народонаселення і проблема забезпечення його харчуванням;

^ 7.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «природа»:

а)природа — це географічне середовище, в якому перебуває людина;

б)природа — це біосфера Землі;

в)природа — це біосфера та ноосфера;

г)природа — це та частина світу, яка стала об'єктом теоретичної і практичної діяльності людей.

д)природа-це частина географічного середовища, яка включає літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу і ноосферу.


^ 8.Навчально-виховний процес знайомства дошкільників з природою вибудовується на основі таких принципів (програма виховання і навчання “Дитина”) :

а) розвивального (виховуючого) навчання; науковості, доступності, наочності; систематичності, послідовності і міцності засвоєння знань, індивідуального підходу до дітей;

б) свідомості, активності, засвоєння знань, індивідуального підходу до дітей;

в) систематичності, послідовності і міцності засвоєння знань; науковісті;

г) індивідуального підходу до дітей, свідомості і активності засвоєння знань.

д)розвивального навчання; науковості, доступності, наочності; систематичності, послідовності і міцності засвоєння знань, індивідуального підходу до дітей, діалогічного спілкування, рівності, пріоритету родинного виховання над суспільним;


^ 9.Екологічний розвиток дитини раннього віку відбувається :

а)через контакти з довкіллям за основними напрямами: сприймання компонентів найближчого середовища, отримання уявлень про їх властивості в практичній діяльності і використання засвоєного досвіду у природо доцільній поведінці;

б)ігрову діяльність, що активізує звуконаслідування тварин, імітації рухів, читання віршиків, годування іграшкових тварин;

в) через організацію безпосереднього контакту з тваринами та рослинами куточка живої природи дошкільного закладу;

г)через організацію розглядання предметів оточуючого середовища, природи, людей, виділення їх ознак;

д)організацію художньо-естетичного розвитку , що базується на вивченні об’єктів природи.


^ 10. Екологічне виховання в дитячому садочку забезпечує:

а)формування первинних уявлень про себе, найближче макросоціальне середовище, про явища суспільного життя;

б)розвиток інтересу до предметів та явищ довкілля та формування первинних уявлень про них;

в) знання про явища громадського життя;

г)накопичення чуттєвого досвіду про речі та явища природи з метою доцільного використання в громадському житті;

д)формування знань про мезофактори середовища.


^ 11.Для дітей дошкільного віку притаманний такий тип відношення до природи:

а) суб’єктивне відношення до природи;

б)суб’єктно-прагматичне відношення до природи;

в) суб’єктно-непрагматичне відношення до природи;

г) об’єктно-прагматичне відношення до природи;

д) утилітарно-споживацьке відношення до природи.


^ 12.Перспективна лінія програми “Дитина в дошкільні роки” „Природа планети Земля. Природа Космосу” передбачає вивчення з дітьми дошкільного віку таких понять:

а)планети, Земля ,Місяць, Зірки, глобус .

б)планети, Земля , Сонце, Місяць, Зірки, глобус.

в)планети, Земля ,Місяць, Зірки,

г)планети, Всесвіт, Земля ,Місяць, Зірки, глобус.

д)планети, Земля , Місяць, Зірки, космос.


^ 13.Програма розвитку та виховання дитини “Зернятко”(перша молодша група) передбачає організацію спостереження за тваринами у такій послідовності:

а) об’єднати у цикл, який складається з декількох спостережень за однією і тією ж твариною, але кожен раз з новою метою;

б) знайомство з різноманітними тваринами починати з милування їх красою. Кількість тварин не має значення;

в) спостереження починати з розглядання картинок та дидактичних ігор;

г) з елементарної трудової діяльності по догляду за тваринами;

д)з звуконаслідування та імітації рухів.

^ 14.Зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку за складовими екологічного розвитку передбачає:

а)сприймання об’єктів природи; формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, практичну діяльність в природі, виховання природодоцільної поведінки;

б) формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, організація пошукової діяльності;

в)розрізняти та показувати і називати зовнішні ознаки тварин(свійських , диких), та імітувати їх рухи;

г)контактно обстежувати компоненти природи;

д)організація живого споглядання за природою.


^ 15.Програма виховання дітей дошкільного віку “Малятко”(друга молодша група 4-й рік життя) передбачає засвоєння дітьми такого змісту знань:

а)встановлення простих причинних залежностей між живою та неживою природою, особливості окремих явищ природи, знання поведінки добре відомих тварин, елементарні навички догляду за рослинами і тваринами та уявлення про дбайливе ставлення до них;

б)знання про сезонні особливості стану об’єктів та явищ неживої природи, причини цих змін, розрізняють об’єкти живої та неживої природи, доглядають за рослинами та тваринами куточка природи та квітником;

в)розуміння суті явищ, здатність відтворювати набуті враження у різних видах діяльності,

г) знання характерних особливостей природи рідного краю.

д)знання про характерні особливості сезонних змін у природі, особливості функціонування власного організму та елементарні навички.


^ 16.Програмою “Дитина в дошкільні роки”(Крутій К.Л.)передбачено з галузі “ Екологічна освіта. Вступ до природознавства” формування у дітей такої компетенції:

а) використання сенсорних еталонів та дій обстеження під час з’ясовування особливостей рослин та тварин, розрізнення , впізнання та позначення окремих рослин та тварин;

б) використання термінології для позначення предметів та явищ довкілля

в)комунікативні компетенції , що використовуються в процесі пізнання об’єктів та явищ природи;

г)створення певного стереотипу поводження дитини в природному довкіллі;

д)технологічного застосування компонентів довкілля в житті дитини.


17. До українських авторських програм соціально-екологічної спрямованості (відрізняється перевагою у змісті комплексу питань соціальної спрямованості (соціальної екології, економіки, людинознавства) відносяться:

а) програми Г .Бєлєнької, О .Богініч „Природа і рух”, С .Ніколаєвої  „Юний еколог”, Н .Кондратьєвої „Ми”, Ж. Васякіної-Новікової „Павутинка”, А .Корольової „Екологічна стежка”;

б) програми М.Вересова „Ми - земляни”, Т.Потапової „Дитячий садок XXІ ст.”, Л.Кларіної „Економіка та екологія”, авторська програма науковців НПУ ім. М.П.Драгоманова „Природа і рух”;

в) програми „Развитие”, „Обдарована дитина”;

г) програми В.Ашикова, С.Ашикової „Веселка”, І.Булавіної, М.Найденської „Планета – наш дім”, Т.Попової „Світ навколо нас”, Т.Копцевої „Природа і художник”;

д) програма „Step by step”


18. До українських авторських програм естетико (культурно)- екологічної спрямованості (^ Об’єкти природи розглядаються з позицій „стихій”: землі, повітря, вогню та води.) відносяться:

а) програми В.Ашикова, С.Ашикової „Веселка”, І.Булавіної, М.Найденської „Планета – наш дім”, Т.Попової „Світ навколо нас”, Т.Копцевої „Природа і художник”;

б) програми”Развитие”, „Обдарована дитина”;

в) програма „Витоки, розроблена співробітниками центру „Дошкільне дитинство” ім. .О.В.Запорожця

г) програми Г .Бєлєнької, О .Богініч „Природа і рух”, С .Ніколаєвої  „Юний еколог”, Н .Кондратьєвої „Ми”, Ж. Васякіної-Новікової „Павутинка”, А .Корольової „Екологічна стежка”;

д) програма „Step by step”


^ 19.До українських авторських програм екологічної (біоекологічної) спрямованості відносяться:

а) програми М.Вересова „Ми - земляни”, Т.Потапової „Дитячий садок XXІ ст.”, Л.Кларіної „Економіка та екологія”, авторська програма науковців НПУ ім. М.П.Драгоманова „Природа і рух”;

б) програми В.Ашикова, С.Ашикової „Веселка”, І.Булавіної, М.Найденської „Планета – наш дім”, Т.Попової „Світ навколо нас”, Т.Копцевої „Природа і художник”;

в) програма „Step by step”

г) програми Г .Бєлєнької, О .Богініч „Природа і рух”, С .Ніколаєвої  „Юний еколог”, Н .Кондратьєвої „Ми”, Ж. Васякіної-Новікової „Павутинка”, А .Корольової „Екологічна стежка”;

д) програми”Развитие”, „Обдарована дитина”;


^ 20.Форми організації навчання на заняттях з формування природознавчих понять у середній групі мають бути:

а) фронтальні, групові, індивідуально-групові; індивідуальні;

б) групові, спільні з іншою групою, індивідуально-групові;

в) спільні з іншою групою; індивідуальні, групові, індивідуально-групові;

г) індивідуальні, подвійні, фронтальні;

д)фронтальні, індивідуальні, групові , інтегровані, індивідуально-групові.


^ 21.Заняття з формування природознавчих уявлень проходять у формі:

а) дидактичної гри, вправ; екскурсії, заняття;

б) прогулянки, екскурсії, ознайомлення з навколишнім середовищем;

в) розповіді, бесіди, прогулянки, фізкультхвилинки;

г) заняття у формі дидактичних вправ, гурткової роботи,

д) прогулянки, екскурсії, спостереження, заняття, практичні завдання,


^ 22.У екологічному вихованні дошкільників застосовуються такі методи:

а) практичні, словесні, ігрові;

б) наочні, вказівки, ігрові, бесіда;

в) словесні, пояснення, запитання;

г) показ, словесні дидактичні ігри.

д) практичні, наочні, словесні, ігрові


^ 23. З якими науками взаємодіє методика знайомства з природним довкіллям

а) філософія, педагогіка, логіка, математика, психологія;

б) українська мова, , логіка, психологія;

в) фізіологія, біологія, психологія, філософія;

г) дошкільна педагогіка, досвід вихователя, спілкування з батьками.

д) дошкільна педагогіка, українська мова, методика навчання природознавства, , психологія, біологія


^ 24.Успішність формування передумов навчальної діяльності на заняттях знайомства з довкіллям реалізується через:

а) уміння слухати вихователя та наслідувати його дії;

б) уміння працювати за вказівками вихователя, самостійно виконувати дії, розвивати самоконтроль;

в) правильну організацію і розвиток дітей; вимоги до навчальної діяльності;

г) довільна увага та самостійне уміння працювати;

д)виховування самоповаги та створення оптимістичного настрою дітей, що сприяє розвитку загальних здібностей.

25.Ігри , що використовуються у навчанні та вихованні дітей на заняттях ознайомлення з природою поділяють на:

а)творчі ігри та ігри за правилами;

б)сюжетно-рольові, будівельно – конструктивні”;

в)інтелектуальні, рухливі, хороводні;

г)дидактичні, інтелектуальні, рухливі, хороводні, сюжетно-рольові;

д)інтелектуальні, рухливі, хороводні, сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні.


^ 26. Що з перерахованого є дидактичною грою екологічного спрямування:

а)ігри з млинками, стрічками, повітряними кульками( з метою визначення сили і напряму вітру)

б)складання букетів з опалого лист;

в)догляд за кімнатними рослинами, висівання квіткових рослин для вирощування розсади;

г)виготовлення альбомів “Перелітні птахи”, “Зимуючі птахи”;

д) перевірка народних прикмет та оформлення календаря природи.


^ 27.Екологічна стежина на території дошкільного навчального закладу це –

а) маршрут, який проходить через різноманітні природні об’єкти, що мають естетичну та природоохоронну цінність;

б) комплекс тематичних дослідницьких ділянок;

в)дослідницька ділянка, де проводять досліди з ґрунтом, водою, насінням рослин;

г)ділянка для ігор, читання літератури, складання екологічних казок, проведення занять, малювання;

д)місце, де вирощують трав’янисті рослини, що рідко зустрічаються в довкіллі, або потерпають від людей (проліски, первоцвіт, фіалки, вероніка).


^ 28.Спостереження, за словами К.Д. Ушинського:

а)”...цілеспрямоване збирання фактів про предмети і явища дійсності, поведінку і діяльність особистості з метою їх аналізу і тлумачення..”;

б)”цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навколишньої дійсності, яке призводить до формування уміння спостерігати, підпорядковане конкретно - визначеним цілям й вимагає вольових зусиль.”;

в)знання, одержані у процесі спостереження, надалі стають основою для розвитку логічного мислення, зокрема встановлення суті, закономірностей, взаємозв'язків і залежностей, складних узагальнень, систематизації;

г)активізуючи складова навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

д)”...те, без чого неможливо пізнати світ.”


^ 29Спостереження відрізняється від простого сприймання тим, що

а)є планомірним, цілеспрямованим.

б) є планомірним, цілеспрямованим, дієвим;

в) має бути спеціально - організованим вихователем;

г)має більш яскравий емоційний фон;

д)проводиться тільки за об’єктами природи.


^ 30.Суть принципу наочності при вивченні предметів довкілля у дошкільному закладі полягає у:

а) у активному використанні різноманітних предметів та засобів для реального відображення явищ природи;

б) у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується пізнавальна діяльність дітей, спрямована на оволодіння системою природознавчих уявлень і понять;

в)у створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і сприймання;

г)у створенні системи сенсорних еталонів;

д)дає змогу викладачу реалізувати освітньо-виховну мету мету.


^ 31.Кому із видатних педагогів належать слова: «З неї (природи) черпається зміст для всіх вправ дітей у вираженні своїх думок і зміст живий, вивчений наочно, дотиково».

а)Софії Русовій;

б)К.Вентцелю;

в)К.Ушинському;

г)С.Шацькому;

д)М.Ф.Квінтіліану.


^ 32.Наочний матеріал до занять виготовляють з :

а) паперу, картону, природного матеріалу;

б) дроту, картону, деревини, сухостоїв;

в) картону, дроту, поролону, природного матеріалу;

г) природного матеріалу та картону.

д)природного матеріалу, паперу, картону, пластиліну.


^ 33. Вимогами до використання наочного матеріалу на заняттях у старших групах дошкільного закладу є:

а) динамічність предметів; реальність існування їх в навколишньому житті; наочність;

б) динамічність предметів, гігієнічні, педагогічні та естетичні вимоги;

в) педагогічні вимоги; дозування наочності та умови їх застосування;

г) естетичні вимоги, яскравість таблиць, сюжетних малюнків;

д)різноманітність і яскравість предметів та моделей.


^ 34. Правильне судження, що відповідає терміну “моделі”:


а)спрощений матеріалізований чи матеріальний об’єкт, що є засобом вивчення оригіналів, предметів, або явищ природи;

б)тривимірне зображення об’єкта, його частини, чи групи об’єктів у зменшеному або збільшеному вигляді

в)зображення що передають загальну структуру, істотні зв’язки та інші особливості реальних об’єктів у спрощеній формі;

г) матеріальний об’єкт, що є засобом вивчення оригіналів, предметів, або явищ природи;

д)зроблені руками дітей або вихователів об’єкти природи.


^ 35.Правильне судження, що відповідає терміну “гербарій”:


а)засушені рослини або їх частини, які прикріплені до цупкого паперу;

б)натуральні об’єкти, що можуть бути використані для виконання практичних завдань на групових заняттях;

в) натуральні об’єкти. що являють собою засушені рослини або їх частини, які прикріплені до цупкого паперу і зроблені руками дітей;

г) рідкісні, занесені до Червоної книги рослини, що засушені і використовуються для роботи вихователями;

г)різноманітні об’єкти природи (молюски, корисні копалини, рослини),що використовуються як засоби наочності.

^ 36. Правильне судження, що відповідає терміну “колекції”:


а)зібрання однорідних об’єктів, що мають спільні ознаки, і в яких розрізняються частини;

б)зібрання невеличких за розмірами плодів та насіння різних рослин, шкідливих комах;

в)роздавальний матеріал, що використовується вихователем на заняттях з метою посилення освітньої мети заняття;

г)різноманітні предмети природи, що охайно оформлені і використовуються для створення тематичних виставок;

д) різноманітні предмети природи, що можуть бути використані як матеріал на заняттях продуктивної діяльності(аплікація, інш.).


^ 37. Правильне судження, що відповідає терміну “муляжі”:


а) точна копія натурального об’єкта, в якій відображаються не тільки основні (колір, форма, розміри), але й другорядні, незначні зовнішні ознаки;

б) джерело знань і засіб ілюстрації з якого діти отримують знання про форму та колір плодів, коренеплодів, фруктів, технічних рослин, тощо;

в)виготовлене із парафіну або пластмаси, пап’є-маше приблизне зображення предметів природи, що вивчаються;

г)малюнок вихователя, що зображає певний предмет природи і відповідає реальному;

д)засіб наочності, який не використовуються у дошкільних закладах.


^ 38.Серед задач розумового виховання дітей засобами природи виділяють:

а) формування системи елементарних знань про предмети і уявлення навколишнього життя; творчий підхід до виконання завдання;

б) всебічний розвиток дитини; запитання, які ставлять діти; допитливість;

в) вміння читати, пояснювати свої думки; узагальнювати результати дій дошкільників; всебічний розвиток дитини;

г) сенсорний розвиток (чуттєва сфера), формування умінь і навичок розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, абстрагування).


^ 39.Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою використовуються з метою:

а)ознайомлення дітей з факторами довкілля;

б)як вид спостереження, що організовується у спеціальних умовах і передбачає пошукові дії дітей;

в)спосіб взаємопов’язаної діяльності вихователя і дітей, спрямований на вивчення предметів довкілля у спеціально створених умов, шляхом зміни об’єктів або умов їх існування;

г)організації складної самостійної діяльності дітей, спрямованої на вивчення предметів та явищ природи;

д)практичне завдання в ході якого діти знайомляться з властивостями предметів природи.


^ 40. Розрізняють такі форми організації екологічної навчальної діяльності у ДНЗ:

а): фронтальна, парна, індивідуальна та групова;

б): фронтальна, парна, групова та міжособистісна;

в) проектна, фронтальна, парна, індивідуальна та групова

г) : самостійна, фронтальна, парна, індивідуальна та групова

д) парна, індивідуальна та групова.


^ 41.У куточку природи середньої групи дошкільного закладу рекомендується мати:

а) акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, олеандр, кактус)

б) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, олеандр, кактус), матеріал для розвитку трудових навичок;

в) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань, фіалка), матеріал для розвитку трудових навичок.

г) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань ,фіалка), матеріал для розвитку трудових навичок, тераріум.

д) ) матеріали для проведення елементарних дослідів, акваріум із рибками, клітку з птахами, рослини (фікус, бальзамін, герань ,фіалка), матеріал для розвитку трудових навичок, клітку з тваринами (хом’ячки).


^ 42. Модель групового вирішення проблем за допомогою метафоричного мислення має назву:

а) „синектика”;

б )дидактична гра;

в)”емпатія”;

г)”метод-портфоліо”;

д)”кейс метод”.


^ 43. Яке з наведених тверджень найточніше відповідає визначенню „групова навчальна діяльність”:


а) форма організації навчання в малих групах дітей, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вихователя і в співпраці з іншими дітьми;

б) модель процесу, який ґрунтується на грі, вводить дітей в ігрове моделювання явищ, що вивчаються, та надає їм новий життєвий досвід

в) форма організації навчання в групах дітей, об'єднаних загальною навчальною метою і в співпраці з іншими дітьми;

г) форма організації навчання окремих дітей, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вихователя;

д) форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вихователем.


^ 44. Програма асоційованих ідей – основа педагогічної технології:

а) С.Френе;

б) М. Монтессорі;

в) Р.Штейнера;

г) О. Дек ролі;

д) П.Петерсен.


^ 45. Яке з наведених тверджень найточніше відповідає визначенню „особистісно-зоріентоване екологічне виховання ”:

а) передбачає організацію виховання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до відповідального суб'єкта навчально-виховної взаємодії;

б) передбачає організацію виховання на засада, врахування особливостей індивідуального розвитку та онтогенезу;

в) передбачає організацію при врахуванні особливостей індивідуального розвитку;

г) передбачає організацію групового вирішення проблем за допомогою метафоричного мислення;

д)передбачає формування екологічно вихованої особистості за допомогою різноманітних засобів виховного впливу.


^ 46. Метою дослідницької технології є:

а) набуття дітьми навичок дослідницької роботи;

б) спрямуванні учнів на осмислення екологічних проблеми в цілому

в) створенні умов для творчої діяльності;

г) організації самостійної пошукової діяльності;

д) робота за правилами, певним алгоритмом, підпорядкованими досягненню результату.


^ 47. Доберіть назву прийому технології при якій „,...вибирається об'єкт, систему тримають у фокусі уваги і переносять на неї властивості інших, що не мають до неї ніякого відношення, об'єктів.”:

а)метод фантограм;

б)метод фокальних об’єктів;

в)мозковий штурм;

г)”карусель”

д)”лінійка цінностей”


^ 48. Доберіть назву технології при якій „прості прийоми перетворення застосовуються не лише до об'єкта та його частин, а й до універсальних властивостей предмета природи”

а)метод фантограм;

б)метод фокальних об’ктів;

в)мозковий штурм;

г)”карусель”

д)”лінійка цінностей”


^ 49.Цей прийом дає змогу побачити різні сторони об’єктів та явищ в процесі вирішення творчих винахідницьких задач:

а)метод фантограм;

б) методика ТРВЗ;

в)мозковий штурм;

г)”карусель”

д)”лінійка цінностей”


^ 50. Технології екологічного навчання побудовані на особливій системі формулювання запитань співрозмовнику (діалоги Сократа ) мають назву:

а) маєв тика;

б)софістика;

в)герменевтика;

г)риторика;

д)сугестія.


Критерії оцінювання знаньЧисло правильних відповідей

Число балів

50-45

5

40-45

4,5

37-39

4

31-36

3,5

25-30

3
2Відповіді до тестів з курсу «Технології формування екологічної культури дошкільників» Варіант перший


1д, 11б, 21д, 31в, 41в,

2а, 12д, 22д, 32а, 42а,

3б, 13д, 23д, 33б, 43а,

4д, 14в, 24б, 34а, 44г,

5а, 15а 25а, 35а, 45а,

6а, 16а, 26а, 36а, 46г,

7д, 17б, 27а, 37а, 47б,

8д, 18а, 28д, 38г, 48а,

9а, 19г, 29б, 39б, 49б,

10а, 20д, 30б, 40а, 50а.


Другий варіант тестів до курсу „Технології формування екологічної культури дошкільників ”


^ 2- варіант

1.Вираз „Пізнай себе через пізнання природи і свого народу...”, належить :

а) Григорію Сковороді;

б) Стельмаховичу М.Г.;

в) Тарасу Шевченко;

г) Я.А.Коменському;

д) Я. Корчаку.


^ 2. Позначте визначення, яке відповідає поняттю „моделювання природних об’єктів це –„:

а)метод дослідження об’єктів природи за допомогою глобуса, іграшок, схем ;

б) графічне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності;

в) дієве зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності;

г) схематичне зображення об’єктів природи в процесі моделюючої діяльності;

д)будь-що матеріальне або уявне, що відображає об’єкт, замінює його і дає певну інформацію про нього .


^ 3. Позначте визначення, яке найточніше відповідає поняттю „екологічна культура”:

а)одна із форм культури, що проявляється у здатності відчувати себе частиною природи і взаємоузгоджувати власні потреби і устрій природного довкілля;

б)це взаємозв’язок знань та навичок правильного поводження у природному довкіллі;

в)особистісне утворення, що дозволяє людині з повагою відноситися до природного середовища ;

г)здатність людини до природоохоронної діяльності;

д)певне, правильне відношення до живої природи.


^ 4. Вперше термін «екологія» (від грец. ойкос — житло, місцеперебування та логос — наука) запропонував у 1866 р. дослідник природи :

а) Е. Геккель;

б)К. Лінней;

в)Ж.Б.Ламарк;

г)В.Вернадський;

д)Е.Леруа.


^ 5. Позначте визначення, яке найточніше відповідає поняттю „екологія”:

а)це наука про забезпечення природної безпеки й збереження природних ресурсів;

б)це одна з фундаментальних наук про взаємовідносини живої й неживої природи, про середовище нашого проживання, його живі й неживі компоненти, їхній взаємозв’язок, що формує умови життя та розвитку всіх екосистем;

в)наука, що вивчає організацію екологічних систем;

г)наука, що вивчає взаємодію та існування об’єктів живої природи;

д)одна з фундаментальних наук про взаємовідносини живої речовини в біосфері, її рух та розвиток..


^ 6.До сучасних екологічних проблем відноситься:

а)забруднення навколишнього середовища;

б)загроза третьої світової війни;

в) вичерпність природних ресурсів;

г)енергетична криза;

д)зростання народонаселення і проблема забезпечення його харчуванням;


^ 7.Виберіть судження, яке найточніше виражає зміст поняття «природа»:

а)природа — це географічне середовище, в якому перебуває людина;

б)природа — це біосфера Землі;

в)природа — це біосфера та ноосфера;

г)природа — це та частина світу, яка стала об'єктом теоретичної і практичної діяльності людей.

д)природа-це частина географічного середовища, яка включає літосферу, атмосферу, гідросферу, біосферу і ноосферу.


8 .Які з наведених дидактичних принципів є специфічними при доборі матеріалу для ознайомлення дітей з природним довкіллям:

а)науковості і доступності;

б)наочності і енциклопедичності;

в)послідовності і науковості;

г)послідовності та екологічності знань;

д)краєзнавчий та екологічний принципи.


^ 9. Екологічне виховання в дитячому садочку забезпечує:

а)формування первинних уявлень про себе, найближче макросоціальне середовище, про явища суспільного життя;

б)розвиток інтересу до предметів та явищ довкілля та формування первинних уявлень про них;

в) знання про явища громадського життя;

г)накопичення чуттєвого досвіду про речі та явища природи з метою доцільного використання в громадському житті;

д)формування знань про мезофактори середовища.


^ 10.Екологічний розвиток дитини раннього віку відбувається :

а)через контакти з довкіллям за основними напрямами: сприймання компонентів найближчого середовища, отримання уявлень про їх властивості в практичній діяльності і використання засвоєного досвіду у природо доцільній поведінці;

б)ігрову діяльність, що активізує звуконаслідування тварин, імітації рухів, читання віршиків, годування іграшкових тварин;

в) через організацію безпосереднього контакту з тваринами та рослинами куточка живої природи дошкільного закладу;

г)через організацію розглядання предметів оточуючого середовища, природи, людей, виділення їх ознак;

д)організацію художньо-естетичного розвитку , що базується на вивченні об’єктів природи.


^ 11.Серед задач розумового виховання дітей засобами природи виділяють:

а) формування системи елементарних знань про предмети і уявлення навколишнього життя; творчий підхід до виконання завданнь;

б) вміння ставити запитання, допитливість;

в) вміння читати, пояснювати свої думки; узагальнювати результати дій;

г) всебічний розвиток дитини;

д) сенсорний розвиток (чуттєва сфера), формування умінь і навичок розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, класифікація, абстрагування).


^ 12.Зміст навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку за складовими екологічного розвитку передбачає:

а)сприймання об’єктів природи; формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, практичну діяльність в природі, виховання природодоцільної поведінки;

б) формування уявлень про властивості об’єктів та явищ природи, організація пошукової діяльності;

в)розрізняти та показувати і називати зовнішні ознаки тварин(свійських , диких), та імітувати їх рухи;

г)контактно обстежувати компоненти природи;

д)організація живого споглядання за природою;


^ 13.Програма розвитку та виховання дитини “Зернятко”(перша молодша група) передбачає організацію спостереження за тваринами у такій послідовності:

а) об’єднати у цикл, який складається з декількох спостережень за однією і тією ж твариною, але кожен раз з новою метою;

б) знайомство з різноманітними тваринами починати з милування їх красою. Кількість тварин не має значення;

в) спостереження починати з розглядання картинок та дидактичних ігор;

г) з елементарної трудової діяльності по догляду за тваринами;

д)з звуконаслідування та імітації рухів.


^ 14.Перспективна лінія програми “Дитина в дошкільні роки” „Природа планети Земля. Природа Космосу” передбачає вивчення з дітьми дошкільного віку таких понять:

а)планети, Земля ,Місяць, Зірки, глобус .

б)планети, Земля , Сонце, Місяць, Зірки, глобус.

в)планети, Земля ,Місяць, Зірки,

г)планети, Всесвіт, Земля ,Місяць, Зірки, глобус.

д)планети, Земля , Місяць, Зірки, космос.


^ 15.Програма виховання дітей дошкільного віку “Малятко”(друга молодша група 4-й рік життя) передбачає засвоєння дітьми такого змісту знань:

а)встановлення простих причинних залежностей між живою та неживою природою, особливості окремих явищ природи, знання поведінки добре відомих тварин, елементарні навички догляду за рослинами і тваринами та уявлення про дбайливе ставлення до них;

б)знання про сезонні особливості стану об’єктів та явищ неживої природи, причини цих змін, розрізняють об’єкти живої та неживої природи, доглядають за рослинами та тваринами куточка природи та квітником;

в)розуміння суті явищ, здатність відтворювати набуті враження у різних видах діяльності,

г) знання характерних особливостей природи рідного краю.

д)знання про характерні особливості сезонних змін у природі, особливості функціонування власного організму та елементарні навички.


^ 16.Програмою “Дитина в дошкільні роки”(Крутій К.Л.)передбачено з галузі “ Екологічна освіта. Вступ до природознавства” формування у дітей такої компетенції:

а) використання сенсорних еталонів та дій обстеження під час з’ясовування особливостей рослин та тварин, розрізнення , впізнання та позначення окремих рослин та тварин;

б) використання термінології для позначення предметів та явищ довкілля

в)комунікативні компетенції , що використовуються в процесі пізнання об’єктів та явищ природи;

г)створення певного стереотипу поводження дитини в природному довкіллі;

д)технологічного застосування компонентів довкілля в житті дитини.


^ 17. До українських авторських програм соціально-екологічної спрямованості відносяться:

а) програми Г .Бєлєнької, О .Богініч „Природа і рух”, С .Ніколаєвої  „Юний еколог”, Н .Кондратьєвої „Ми”, Ж. Васякіної-Новікової „Павутинка”, А .Корольової „Екологічна стежка”;

б) програма „Витоки”, розроблена співробітниками центру „Дошкільне дитинство”ім..О.В.Запорожця;

в) програми „Розвиток”, „Обдарована дитина”;

г) програми В.Ашикова, С.Ашикової „Веселка”, І.Булавіної, М.Найденської „Планета – наш дім”, Т.Попової „Світ навколо нас”, Т.Копцевої „Природа і художник”;

д) програми М.Вересова „Ми - земляни”, Т.Потапової „Дитячий садок XXІ ст.”, Л.Кларіної „Економіка та екологія”, авторська програма науковців НПУ ім. М.П.Драгоманова „Природа і рух”;


^ 18. До українських авторських програм естетико (культурно)- екологічної спрямованості відносяться:

а) програми В.Ашикова, С.Ашикової „Веселка”, І.Булавіної, М.Найденської „Планета – наш дім”, Т.Попової „Світ навколо нас”, Т.Копцевої „Природа і художник”;

б) програми”Розвиток”, „Обдарована дитина”;

в) програма „Витоки, розроблена співробітниками центру „Дошкільне дитинство” ім. .О.В.Запорожця

г) програми Г .Бєлєнької, О .Богініч „Природа і рух”, С .Ніколаєвої  „Юний еколог”, Н .Кондратьєвої „Ми”, Ж. Васякіної-Новікової „Павутинка”, А .Корольової „Екологічна стежка”;

д) програма „Step by step”


^ 19.До українських авторських програм екологічної (біоекологічної) спрямованості відносяться:

а) програми М.Вересова „Ми - земляни”, Т.Потапової „Дитячий садок XXІ ст.”, Л.Кларіної „Економіка та екологія”, авторська програма науковців НПУ ім. М.П.Драгоманова „Природа і рух”;

б) програми В.Ашикова, С.Ашикової „Веселка”, І.Булавіної, М.Найденської „Планета – наш дім”, Т.Попової „Світ навколо нас”, Т.Копцевої „Природа і художник”;

в) програма „Step by step”

г) програми Г .Бєлєнької, О .Богініч „Природа і рух”, С .Ніколаєвої  „Юний еколог”, Н .Кондратьєвої „Ми”, Ж. Васякіної-Новікової „Павутинка”, А .Корольової „Екологічна стежка”;

д) програми”Розвиток”, „Обдарована дитина”;


^ 20.Заняття з формування природознавчих уявлень проходять у формі:

а) дидактичної гри, вправ;

б) прогулянки, екскурсії, ознайомлення з навколишнім середовищем;

в) розповіді, бесіди, прогулянки, фізкультхвилинки;

г) заняття у формі дидактичних вправ, гурткової роботи,

д) прогулянки, екскурсії, спостереження, заняття, практичні завдання,


^ 21.У екологічному вихованні дошкільників застосовуються такі методи:

а) практичні, словесні, ігрові;

б) наочні, вказівки, ігрові, бесіда;

в) словесні, пояснення, запитання;

г) показ, словесні дидактичні ігри.

д) практичні, наочні, словесні, ігрові


^ 22. Модель групового вирішення проблем за допомогою метафоричного мислення має назву:

а) „синектика”;

б )дидактична гра;

в)”емпатія”;

г)”метод-портфоліо”;

д)”кейс метод”.


^ 23. Яке з наведених тверджень найточніше відповідає визначенню „групова навчальна діяльність”:


а) форма організації навчання в малих групах дітей, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вихователяі в співпраці з іншими дітьми;

б) модель процесу, який ґрунтується на грі, вводить дітейв ігрове моделювання явищ, що вивчаються, та надає їм новий життєвий досвід

в)форма організації навчання в групах дітей об'єднаних загальною навчальною метою і в співпраці з іншими дітьми;

г)форма організації навчання великих груп дітей об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованимо керівництвом вихователя і в співпраці з іншими дітьми;

д)форма організації навчання в малих групах учнів об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованимо керівництвом вихователя.


^ 24. Метою дослідницької технології є:

а) набуття дітьми навичок дослідницької роботи;

б) спрямуванні учнів на осмислення екологічних проблеми в цілому

в) створенні умов для творчої діяльності набуття дітьми навичок дослідницької роботи,;

г) організації самостійної пошукової діяльності;

д) робота за правилами, певними алгоритмами, підпорядкованими досягненню результату.


^ 25.Цей прийом дає змогу побачити різні сторони об’єктів та явищ в процесі вирішення творчих винахідницьких задач:

а)метод фантограм;

б) методика ТРВЗ;

в)мозковий штурм;

г)”карусель”

д)”лінійка цінностей”


26. Доберіть назву навчальної технології при якій „прості прийоми перетворення застосовуються не лише до об'єкта та його частин, а й до універсальних властивостей предмета природи”

а)метод фантограм;

б)метод фокальних об’єктів;

в)мозковий штурм;

г)”карусель”

д)”лінійка цінностей”


^ 27. Доберіть назву прийому навчальної технології при якій „,...вибирається об'єкт, систему тримають у фокусі уваги і переносять на неї властивості інших, що не мають до неї ніякого відношення, об'єктів.”:

а)метод фантограм;

б)метод фокальних об’ктів;

в)мозковий штурм;

г)”карусель”

д)”лінійка цінностей”


^ 28.Для дітей дошкільного віку притаманний такий тип відношення до природи:

а) суб’єктивне відношення до природи;

б)суб’єктно-прагматичне відношення до природи;

в) суб’єктно-непрагматичне відношення до природи;

г) об’єктно-прагматичне відношення до природи;

д) утилітарно-споживацьке відношення до природи.


^ 29. З якими науками взаємодіє методика знайомства з природним довкіллям

а) філософія, педагогіка, логіка, математика, психологія;

б) українська мова, логіка, психологія;

в) фізіологія, біологія, психологія, філософія;

г) дошкільна педагогіка, досвід вихователя, спілкування з батьками.

д) дошкільна педагогіка, українська мова, методика навчання природознавства, психологія, біологія


^ 30.Спостереження, за словами К.Д. Ушинського:

а)”...цілеспрямоване збирання фактів про предмети і явища дійсності, поведінку і діяльність особистості з метою їх аналізу і тлумачення..”;

б)”цілеспрямоване, планомірне сприймання об'єктів навколишньої дійсності, яке призводить до формування уміння спостерігати, підпорядковане конкретно - визначеним цілям й вимагає вольових зусиль.”;

в)знання, одержані у процесі спостереження, надалі стають основою для розвитку логічного мислення, зокрема встановлення суті, закономірностей, взаємозв'язків і залежностей, складних узагальнень, систематизації;

г)активізуючи складова навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

д)”...те, без чого неможливо пізнати світ.”


^ 31.Суть принципу наочності при вивченні предметів довкілля у дошкільному закладі полягає у:

а) у активному використанні різноманітних предметів та засобів для реального відображення явищ природи;

б) у створенні образів, конкретних уявлень, на основі яких будується пізнавальна діяльність дітей, спрямована на оволодіння системою природознавчих уявлень і понять;

в)у створенні психічного образу в результаті процесів відчуття і сприймання;

г)у створенні системи сенсорних еталонів;

д)дає змогу викладачу реалізувати освітньо-виховну мету мету.


^ 32.Наочний матеріал до занятьу дошкільному закладі діти виготовляють з :

а) паперу, картону, природного матеріалу;

б) дроту, картону, деревини, сухостоїв;

в) картону, дроту, поролону, природного матеріалу;

г) природного матеріалу та картону.

д)природного матеріалу, паперу, картону, пластиліну.


^ 33. Вимогами до використання наочного матеріалу на заняттях у старших групах дошкільного закладу є:

а) динамічність предметів; реальність існування їх в навколишньому житті; наочність;

б) динамічність предметів, гігієнічні, педагогічні та естетичні вимоги;

в) педагогічні вимоги; дозування наочності та умови їх застосування;

г) естетичні вимоги, яскравість таблиць, сюжетних малюнків;

д)різноманітність і яскравість предметів та моделей.


^ 34. Правильне судження, що відповідає терміну “колекції”:


а)зібрання однорідних об’єктів, що мають спільні ознаки, і в яких розрізняються частини;

б)зібрання невеличких за розмірами плодів та насіння різних рослин, шкідливих комах;

в)роздавальний матеріал, що використовується вихователем на заняттях з метою посилення освітньої мети заняття;

г)різноманітні предмети природи, що охайно оформлені і використовуються для створення тематичних виставок;

д) різноманітні предмети природи, що можуть бути використані як матеріал на заняттях продуктивної діяльності(аплікація, інш.).


^ 35.Правильне судження, що відповідає терміну “гербарій”:


а)засушені рослини або їх частини, які прикріплені до цупкого паперу;

б)натуральні об’єкти, що можуть бути використані для виконання практичних завдань на групових заняттях;

в) натуральні об’єкти. що являють собою засушені рослини або їх частини, які прикріплені до цупкого паперу і зроблені руками дітей;

г) рідкісні, занесені до Червоної книги рослини, що засушені і використовуються для роботи вихователями;

г)різноманітні об’єкти природи (молюски, корисні копалини, рослини),що використовуються як засоби наочності.


^ 36. Правильне судження, що відповідає терміну “муляжі”:

а) точна копія натурального об’єкта, в якій відображаються не тільки основні (колір, форма, розміри), але й другорядні, незначні зовнішні ознаки;

б) джерело знань і засіб ілюстрації з якого діти отримують знання про форму та колір плодів, коренеплодів, фруктів, технічних рослин, тощо;

в)виготовлене із парафіну або пластмаси, пап’є-маше приблизне зображення предметів природи, що вивчаються;

г)малюнок вихователя, що зображає певний предмет природи і відповідає реальному;

д)засіб наочності, який не використовуються у дошкільних закладах.


^ 37.Сфера життєдіяльності „Природа за тематичною програмою „Довкілля” передбачає вивчення таких змістових ліній:

а) Природне довкілля планети Земля, Рослинний світ, Тваринний світ, Заповідні території України, Екологічне довкілля, Ландшафти;

б) Природне довкілля планети Земля, Рослинний світ, Тваринний світ, Заповідні території України, Екологічне довкілля, Природа Космосу;

в)Гори, Рівнини, Корисні копалини, Рослинний світ, Екологічне довкілля, Природа Космосу;

г)Природне довкілля планети Земля, Заповідні території України, Екологічне довкілля, Природа Космосу;

д) Природне довкілля планети Земля, Рослинний світ, Тваринний світ, Природа Космосу.


^ 38.До рослин занесених в Червону Книгу України відносять:

а) ковила степова, тюльпан Шренка, латаття біле, цікорій, традесканція. ;

б)ковила Лесінга, тюльпан Шренка, латаття біле, хлорофітум ,шавлія, традесканція;

в) ковила степова, тюльпан Шренка, латаття біле, драцена, традесканція;

г) ковила степова, тюльпан Шренка, латаття біле, драцена, традесканція;

д) ковила українська, тюльпан Шренка, латаття біле, сальвінія,.


^ 39.Які наочні засоби доцільно використовувати при формуванні у дітей уявлень про польові квіти:

а)предметні малюнки, фотографії ,гербарії ;

б) фотографії, схеми, макети, моделі ,гербарії;

в)предметні малюнки, макети, моделі ,гербарії,;

г)предметні малюнки, фотографії, живі об’єкти, моделі, гербарії;

д)предметні малюнки, фотографії, живі об’єкти, гербарії .


^ 40.Яке висловлювання відображає екоцентричний підхід до проблеми взаємовідносин людини і природи:

а)вищу цінність представляє людина;

б)метою взаємодії з природою є задоволення потреб людини;

в)правильно і корисно є те, що корисно людині;

г)розвиток природи і світу людини мислиться як процес коєволюції, взаємовигідної єдності;

д)подальший розвиток природи мислиться як процес, що повинний бути підлеглий розвитку людини.


41.До методів, які забезпечують опосередковане ознайомлення з природою відносяться:

а)спостереження, експеримент, праця, ігри з природним матеріалом;

б) розгляд картин, використання діафільмів ї кінофільмів, ігри з картинками, іграшками, словесні дидактичні ігри, розповіді, бесіди, читання художньої літератури;

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом;

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, тварин;

д)спостереження сезонними змінами в житті рослин, тварин, ігри з іграшками на природі.


42Які прилади можна використовувати для організації спостережень за Сонцем:

а) гномон;

б)флюгер;

в)гігрометр,;

г)сонячний годинник;

д) ареометр.


43Позначте як з наведених умов є необхідними при обладнанні і формуванні куточка живої природи:

а) вік дітей, безпека для здоров’я;

б) вік дітей, особливості природного оточення,;

в) особливості природного оточення, безпека для здоров’я;

г)матеріальні можливості, вік дітей,;

д)матеріальні можливості, безпека для здоров’я).


^ 44 Компетентність у сфері „Природа Космосу” у старшій віковій групі передбачає:

а)знання назв планет та зірок ;

б)елементарні уявлення про зірки, планети, планету Земля, Місяць;

в)елементарні уявлення про зірки, планети , метеорити, астероїди;

г)розуміння наслідків обертання планети Земля навколо своєї осі;

д розуміння наслідків обертання планети Земля навколо Сонця).


45. Екологічна культура, згідно з проектом «Концепції неперервної екологічної освіти», характеризується:

а) глибокими знаннями про навколишнє середовище;

б)наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій стосовно природи, екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до природи;

в) набуттям умінь і досвіду вирішення екологічних проблем,;

г) безпосередньою участю у природоохоронній діяльності, передбаченням можливих негативних наслідків природоперетворюючої діяльності людини;

д)сукупністю перелічених вище тверджень.


46.Яка кількість об’єктів та явищ може вивчитися під час екскурсії в молодшій групі

а)1-2;

б)2-3;

в)3-4;

г)4-5;

д)в залежності від інтелектуального розвитку дітей.


47.До методів, які забезпечують безпосереднє ознайомлення з природою відносяться:

а)наочні, практичні, ігрові;

б)розглядання предметів та бесіди про них;

в)спостереження за наближенням грози, за веселкою, дощем, снігом;

г) спостереження за розвитком рослин, тварин, за поступовими сезонними змінами в житті рослин, тварин;

д)досліди з предметами, явищами, вивчення тварин куточка, ігри з іграшками на природі.


^ 48.До дій запам’ятовування, притаманних старшому дошкільному дитинству при роботі з природними об’єктами (за Л.А. Венгер. О.В.Запорожець) відносяться:

а) створення еталону, моделюючі дії, символізація, схематизація;

б) ідентифікація моделюючі дії, символізація, схематизація;

в) ідентифікація, створення еталону, символізація, схематизація;

г) ідентифікація, створення еталону, моделюючі дії, символізація, схематизація;

д) ідентифікація, створення еталону, моделюючі дії, символізація,.


^ 49.До зникаючих тварин, Херсонської області, занесених у Червону Книгу відносять:

а) сліпака пісчаного, хоря степового, чайку , пелікана рожевого, гадюку степову;

б) сліпака пісчаного, хоря степового, жайворонка степового дрофу, гадюку степову;

в) сліпака пісчаного, хоря степового, дрофу, пелікана рожевого , ропуху звичайну ;

г) хоря степового, дрофу, гадюку степову, ластівку берегову;

д) сліпака пісчаного, хоря степового, дрофу, пелікана рожевого, гадюку степову.


50. Кому із видатних педагогів належать слова: «З неї (природи) черпається зміст для всіх вправ дітей у вираженні своїх думок і зміст живий, вивчений наочно, дотиково».

а)Софії Русовій;

б)К.Вентцелю;

в)К.Ушинському;

г)С.Шацькому;

д)М.Ф.Квінтіліану.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconВідокремлений структурний підрозділ „Бердянський коледж Таврійського державного
Виберіть поняття, яке відповідає визначенню «час, однаковий на усіх точках певного меридіану»

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» icon2012-2013 н р. 11 клас Тести групи А
...

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconПерші міста
Яке давнє місто було вирізане з каменю в пустелі (виберіть правильну відповідь із списку) 

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconЗдоров’я дитини – багатство родини, Здоров’я народу – багатство країни Актуальність теми «Екологічне виховання дітей»
Забруднення повітря, землі, води несприятливо впливає на умови життя І здоров’я населення. І більш незахищеними виявляються діти....

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconПерші міста (перевір себе)
Яке давнє місто було вирізане з каменю в пустелі (виберіть правильну відповідь із списку)

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconПорушення роботи імунної системи
Снід; розглянути засоби профілактики від інфекційних хвороб; показати згубний вплив радіації, отрутохімікатів на імунну систему;...

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconПаращук А. О., методист цмспс управління освіти Кіровоградської міської ради
У зв'язку з цим екологічна освіта І екологічне виховання стають новим приоритетним напрямком педагогічної теорії І практики. Національна...

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconЯк ви вважаєте?
Визначення терміну п. 10 Пдд «водій» відповідає на цій час усім ситуаціям при керуванні транспортним засобом в Україні?

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconМетодика визначення схильності до суїцидальної поведінки
Зараз вам зачитають твердження, навпроти кожного з них ставте оцінку за таким принципом: якщо твердження вам підходить то 2, якщо...

Тести Виберіть твердження, яке відповідає терміну «екологічне виховання» iconМетодичні рекомендації Про виховання культури поведінки учнів
Тому суспільству вкрай необхідна нова система ціннісно-світоглядних орієнтирів, нове світорозуміння, яке прийде в свідомість дитини...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи