Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура icon

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура
Скачати 203.13 Kb.
НазваРеферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура
Дата конвертації14.12.2012
Розмір203.13 Kb.
ТипРеферат
джерело

Кафедра інструментального виконавства та теорії музики

Завдання для самостійної роботи студентів

з дисциплін кафедри на I семестр 2009-2010 н.р.

«Історія української музики та народна музична творчість»

Змістовий модуль № 1

Тема: Усна традиційна культура та епос

Завдання для самостійної роботи:

 1. Розробити план – конспект заняття за темою: «Дитячий фольклор»

 2. Зробити доповідь на тему: «Інструментальна музика. Веснянки».

 3. Підготувати реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння»

Змістовий модуль №2

Тема:Лірика та усно - писемна культура

Завдання для самостійної роботи

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

 1. «Чумацькі пісні».

 2. «Рекрутські та солдатські пісні».

 3. «Пісні-романси».

 4. «Стрілецькі пісні».

 5. «Повстанські пісні».

Тема: Українська музична культура до 2-ої половини XIX століття

Завдання для самостійної роботи:

1. Зробити доповідь на тему: «Місце музики в організації освіти в братських школах, колегіумах, академіях».

 1. Окреслити значення роботи М. Ділецького. Музичний трактат «Граматика мусикійська» для розвитку теорії музичної освіти.

Підготувати реферат на одну із запропонованих тем:

1. «Розвиток музичних жанрів у другій половині XVIII ст.»

2. «М. Вербицький - життєвий і творчий шлях».

Рекомендований список літератури.

 1. Архимович Л., Шреер-Ткаченко А., Шеффер Т., Каришева Т. Музикальная культура Украйни. - М.: 1961.

 2. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреер-Ткаченко О. Нариси з історії української музики.-К.: 1964, ч. 1,2.

8.. Герасимова -Персидська Н. Хоровий концерт на Україні в 17-18 ст. -К.: 1978.

 1. Євтушенко О. Музична культура України. - К.: 2001.

 2. Іванов В. Дмитро Бортнянський. - К.: 1980.

 3. Історія української музики: у 4 т. - К.: 1989-1992.

 4. Кияновська Л. Українська музична культура. - К.: 2002.

 5. Корній Л. Історія української музики. - Ч. 1 - Київ - Харків - Нью-Йорк, 1996. - Ч. 2 -Київ - Харків - Нью-Йорк, 1998. - Ч. З - - Київ -Харків - Нью-Йорк, 2001.«Сольфеджіо»

Змістовий модуль № 1

Тема: Лади, їх нахилення та види. Прості, складні, змішані, та змінні розміри

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчення теоретичного матеріалу: Г.Смаглій, Л.Маловик. Основи теорії музики.стор.228 – 231.

2.Вивчення теоретичного матеріалу : В. Вахромєєв. Елементарна теорія музики. Стор. 170 – 185., Г. Смаглій , Л. Маловик. Основи теорії музики. Стор. 210 – 217. Вивчення номерів напам’ять, письмове побудування звукорядів ладів народної музики від окремих звуків.

3.Вивчення теоретичного матеріалу: В. Вахромєєв Елементарна теорія музики. Стор.50 – 66., Г. Смаглій , Л. Маловик. Основи теорії музики. Стор. 147 – 155.

Змістовий модуль № 2

Тема: Інтервали, акорди на ступенях ладів та від звуку.

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчення теоретичного матеріалу( Г. Смаглій Л. Маловик. Основи теорії музики. Стор. 33 – 36, 266 – 270). Виконання домашнього завдання до першого лекційного модулю.

2. Побудування простих інтервалів від звуку вгору, вниз, тритонів з розв’язанням. Вивчення теоретичного матеріалу( В. Вахромєєв. Елементарна теорія музики. Стор. 134 – 147).

3. Вивчення теоретичного матеріалу( Г. Смаглій, Л. Маловик. Основи теорії музики. Стор.

224 – 227). Побудування тризвуків основних та побічних ступенів, їх визначення.

4. Вивчення інтервальної структури видів тризвуків ( В. Вахромєєв Елементарна теорія музики. Стор. 152 -160).Виконання домашнього завдання , зміцнення навичок побудування 4 – х видів тризвуків, Д7 та їх обернень від звуку, в тональності.

5. Виконання домашнього завдання. Побудування та спів акордових послідовностей з використанням побічних септакордів. Вивчення теоретичного матеріалу ( Г. Смаглій, Л. Маловик . Основи теорії музики. Стор. 259 - 260).

Перелік літератури:

1. Г.Смаглій, Л. Маловик. Основи теорії музики. – Харків., 2001.

2. В. Вахромєєв. Элементарная теория музики. – М., 1966.

3. А. Агажанов. Курс сольфеджіо

4. Б. Алексеев . Гармоническое сольфеджіо. – М., 1972.

5. Н. Ладухин. Одноглосное сольфеджіо. – М., 1982.

6. Н. Ладухин. 1000 примеров музыкального диктанта. - М., 1988.

7. Є. Мілка. М. Шевченко. Гармонічне сольфеджіо. – К., 1978.

8. А. Писаревський. Сольфеджіо. – К., 1967.


«Практикум керування оркестром»

Змістовий модуль № 1

Тема: “Введення. Основні навички гри. Навчальна гра в оркестрі”.

Завдання для самостійної роботи:

1. Знати характеристику творчості композитора, твору якого виконують в оркестрі, а також епоху, в якій жив композитор. Засвоїти стиль, творчу направленість даного автору.

2. Партитура. Склад, особливості.

3. Знати поняття: форми твору, ладотональний план, темп, особливості метро-ритму, знати і розуміти термінологію,яка зустрічається в творах.

4. Інструменти оркестру. Строй та звуковидобування.

Перелік літератури:

 1. Народное творчество и современность. Вопросы методологии изучения. Сборник статей. М., 1982

 2. Андреев В. Великорусский оркестр и его значение для народа Пг., 1917

 3. Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. Учебное пособие. М., 1983

 4. Большаков О. Організація та керування оркестром народних інструментів. Київ, 1991 2-е видання

 5. Липченко В. Курс гри в оркестрі народних інструментів. Вип. 1, 2. Київ, 1985, 1987

 6. Махов Н. Исполнительский анализ партитуры для оркестра народных инструментов. Л., 1975

 7. Попонов В. Как делать переложение для народных инструментов. М., 1985 2-е издание

 8. Прошко Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов. Минск, 1982

 9. Розанов В. Инструментоведение. Пособие для руководителей оркестров. М., 1981

 10. Чунин В. Современный русский народный оркестр. М., 1981

 11. Вуд Г. О дирижировании. М., 1985 2-е издание.

 12. Колеса М. Основи техніки диригування Київ, 1981

 13. Малько Н. Основы техники дирижирования М.-Л., 1965

 14. Маталаев Л. Основы дирижерской техники. Методическое пособие. М., 1984

 15. Мюнш Я. Я – дирижер. М.,1982.

 16. Ушенин В. Работа со смешанным ансамблем русских народных инструментов. Ростов на Дону, 2007.«Теорія музики»

Змістовий модуль № 1

Тема: «Специфіка музичного мистецтва. Засоби музичної виразності: Лад. Метроритм. Темп. Динаміка. Мелізми»

Завдання для самостійної роботи:

1. Зробити тематичні конспекти:

«Музика як вид мистецтва».

«Інтонаційна природа музики».

«Музичний звук та його характеристика».

«Музичний стрій та його історичний розвиток».

Літ.: Енциклопедичний музичний словник;

Віноградов. Красовська. Занимательная теория музики: гл. 1,2.

^ Смаглій, Маловик „Основи теорії музики" р.3, с.24-32, „Курс теорії музики" с.11 – 19.

Змістовий модуль № 2

Тема: «Складові гармонії. Гармонічний аналіз. Гомофонія. Поліфонія. Фактура. Форма. Методика художньо-педагогічного аналізу»

Завдання для самостійної роботи:

1. Зробити тематичні конспекти: «Акорди». «Фактура». «Методика художньо-педагогічного аналізу музичних творів».

2. Аналіз музичних творів: укр. нар. пісні(за вибором студента), Бетховен. Соната №1, I ч.

Перелік літератури:

 1. Калашнік. Усні та письмові вправи до курсу ЕТМ. – с. 19, 31-35.

 2. Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики. - X.: Факт, 1998, 2001.

 3. І.В.Способін. Елементарна теорія музики. М. -2006.

 4. В. А. Вахромеев "Элементарная теория музыки" Москва, 2007.

 5. Хвостенко В. В. Задачи и упражнения по элементарной теории музики. Переизд. - М. : Музыка, 1994.

 1. Шайхутдинова Д. Краткий курс элементарной теории музыки. Уфа -1993.

 1. Виноградов Г., Красовская Е. Занимательная теория музыки. - М.: Сов. композитор, 1991.

 2. Музыкальная энциклопедия: В 6-ти томах /Ред. Ю.В.Келдыш. - М.: Сов. энциклопедия.


«Гармонія»

Тема: Гармонія. Акорд. Головні тризвуки ладу з оберненнями. Гармонізація мелодії та басу. Структура періоду. Квартсекстакорди.

Завдання для самостійної роботи:

1. Законспектувати тему: «Стрибки терцієвих тонів»: Дубовський. Євсєєв. Способін. Соколов «Підручник гармонії», с.45 № 2,3,5; Соловьйова"Вправи на ф-но в курсі гармонії" тема 3, с.7)

2. Законспектувати тему: Каденція. Період: „Підручник гармонії", тема 8-9, с.46 - 53, с.53 № 3-7, Соловьйова"Вправи на ф-но в курсі гармонії" тема 4, № 3,6,7.

Рекомендований перелік літератури з курсу "Гармонія". Підручники:

 1. Абызова Е. Гармония: Учебник.- М.: Музыка, 1996.

 2. Берков В. Гармония. - М.:Музгиз, 1962

 3. Бершадская Т. Лекции по гармонии. - Л.: Музыка, 1978.

 4. Гармонія / O.K. Іванов. - Навч.посібник.-К.: КНУКіМ, 2001.

 5. Гармонія. Діатоніка/кол.авторів, кер. A.A. Сирота.-Підручник.-Миколаїв: ДМЦНЗКМ 2001

 6. Гуляницкая Н. Введение в современную гармонию. М, 1984

 7. Долматов H.A. Гармония: Практический курс: Учеб.пособие для студ.муз.-пед.отд. и фак. высш. и сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 1999.

 8. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М.,1980.

«Поліфонія»

Змістовий модуль № 1

Тема: Введення в курс поліфонії. Поліфонія суворого стилю. Одноголосся. Двоголосний простий контрапункт.

Завдання для самостійної роботи:

1. Самостійне вивчення теми "Поліфонія раннього середньовіччя та поліфонія епохи ars nova (XIV ст.) Знайомство зі зразками жанрів цього періоду.

 1. Складання власних одноголосних поліфонічних мелодій в різних ладах, розмірах, ключах.

 1. Самостійне вивчення тем: «Поліфонія епохи Відродження»; «Формування

композиторських шкіл. Перша нідерландська композиторська школа, представники. Складання власних прикладів двоголосного простого цього періоду».

^ 4.Складання власних одноголосних поліфонічних мелодій в різних ладах, розмірах, ключах.

5.Самостійне вивчення теми: «Друга нідерландська композиторська школа, її представники». Складання власних прикладів двоголосного простого контрапункту з застосуванням дисонансів.

Змістовий модуль № 2

Тема: Поліфонія суворого стилю. Двоголосна імітація. Триголосся.

^ Завдання для самостійної роботи:

1 .Самостійне вивчення теми "Третя нідерландська композиторська школа, її представники". Складання прикладів з застосуванням різних типів імітації.

2. Самостійне вивчення теми: "Представники італійської
композиторської школи". Складання власних прикладів складного вертикально
–рухомого контрапункту.

^ 3. Складання власних прикладів простого триголосного контрапункту.

Перелік літератури:

 1. Григорьев С. Мюллер Т. Ученик полифонии.- М., 1979.

 2. Золотарев В. Фуга. - М., 2000.

 1. Мазель Л, Строение музыкальных произведений.- 3-є изд.- М., 1986 .

 2. Мюллер Т. Учебник полифонии.- М., 1988.

 3. Протопопов Вл. Западноевропейская музыка XVII -первой четверта XIX ст. в истории полифонии, вып.3 М.,1985

 1. Ройтерштейн М. Учебник полифонии. М., 2003.

 2. Скребков С. Теория имитационной полифонии.- М., 1983.

 3. Скребков С. Учебник полифонии.- 4-е изд.- М., 1984.

 1. Скребков С. Художественные принципы музькальных стилей.- М.,1973.

 2. Степанов А., Чугаев А. Полифония.- М., 1972.


«Інструментознавство»

Змістовий модуль № 1 Тема: Загальні основи оркестрового письма

Завдання самостійної роботи:

1.Інструментувати мелодію (16 т.) прийом одно тембрового дублювання в унісон, октаву, декілька октав.

2.Інструментувати музичний фрагмент (16 т.) використовуючи фігуральний та остинатний бас.

3.Інструментувати музичний фрагмент використовуючи різні види оркестрової фігурації.

4.Інструментувати мелодію (16 т.) прийомом змішаного дублювання в унісон, декілька октав використовуючи різні групи інструментів.

5.Інструментувати музичний фрагмент використовуючи прийом ярусного викладу музичного твору. (32т.)

Перелік літератури.

1.Марцинковський С. Інструментознавство. – Рівне, 1999

2.Степанов А. Оркестрування. – Рівне, 1999

3.Пистон У. Оркестровка. – М.1990

4.Раков П. Практический курс инструментовки. – М., 1985

Змістовий модуль № 2. Тема: «Практичне інструментування»

Завдання для самостійної роботи:

 1. Інструментувати мелодію в унісон для групи струнних інструментів (8т.)

 2. Інструментувати мелодію в декілька октав для групи духових інструментів(8т.).

 3. Інструментувати мелодію прийомом змішаного дублювання (8т.)

Перелік літератури

1.Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. - т. I.-М., 1959.

2.Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних
інструментів. -К., 1988.

3. Лисенко-Дністровский М., Марцинковский С., Турчин Г.
Інструментознавство (видання друге, доповнене). - Рівне, 1993.

4. Марцинковский С. Духовые народные инструменты, их использование в
народных оркестрах и инструментальных ансамблях. - Ровно, 1984.


«Основи інструментування»

Завдання самостійної роботи:

1. Інструментувати мелодію (16 т.) прийомом однотембрового та змішаного дублювання в унісон, в октаву, декілька октав у різних групах інструментів.

2.Інструментувати мелодію в унісон для групи струнних інструментів (8т.)

3.Інструментувати мелодію в декілька октав для групи духових інструментів(8т.).

4.Інструментувати мелодію прийомом змішаного дублювання (8т.)

Перелік літератури:

1.Марцинковський С. Еволюція кобзи. - Херсон 2004

2.Марцинковський С. Інструментознавство. Рівне 1999

3.Марцинковський С. Основи інструментування. Херсон 2005

4. Василенко С. Инструментовка для симфонического оркестра. -М., 1952, т.I.-М., 1959.

5.Гуцал В. Інструментовка для оркестру українських народних
інструментів. -К., 1988.

6. Лисенко-Дністровский М., Марцинковский С., Турчин Г.
Інструментознавство (видання друге, доповнене). -Рівне, 1993.

7. Марцинковский С. Духовые народные инструменты, их использование в
народных оркестрах и инструментальных ансамблях. -Ровно, 1984.


Аналіз музичних форм

IV курс, I семестр (денна та заочна форми навчання)

Завдання № 1.Підготувати доповідь тему:

„Функції музики в культурі суспільства та житті людини” за таким орієнтовним планом:

 • Загальні функції музичного мистецтва: експресивна, сигнально-комунікативна, пізнавальна, магічна, сугестивна, суспільно-організаційна, ціннісно-орієнтаційна, виховна, гедоністична.

 • Особливі функції музики: ігрова, катарсична, ідейна та інші.

 • Підібрати музичні приклади.

Завдання № 2. Законспектувати літературу: Тема: „Основні категорії музичного стилю”. В кн.: С. Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посібник. – К.,1998.

Завдання № 3. Законспектувати літературу: Тема: „Жанрова система музичної культури” сформульована музикознавцем А.Сохором. В кн.: Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы// Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.

Завдання № 4. Законспектувати літературу: Тема: „Інтонаційно-мовна організація музичної форми. Основні типи інтонаційної семантики в музиці за В.Холоповою”. В кн.: Холопова В. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – СПб., 2000.

Перелік літератури:

 1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс.– Кн. 1,2, – Л., 1971.

 2. Мазель Л. О природе и средствах музыки. – М., 1991.

 3. Мазель Л. Строение музыкальных произведений. – М.,1986.

 4. Побережна Г.І., Щириця Т.В. Загальна теорія музики: Підручник. – К., 2004.

 5. Ручьевская Е. Функции музыкальной темы. – Л., 1977.

 6. Смаглій Г.А., Маловик Л.В. Основи теорії музики: Підручник. – Х., 2001.

 7. Сохор А. Музыка как вид искусства // В кн.: Вопросы социологии и эстетики музыки. – В 2-х т. – Л., 1981.

 8. Сохор А. Теория музыкальных жанров: задачи и перспективы// Теоретические проблемы музыкальных форм и жанров. – М., 1971.

 9. Холопова В. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. – СПб., 2000.

 10. Шип С.В. Музична форма від звуку до стилю: Навч. посібник. – К.,1998.Історія всесвітньої музики”

II курс, I семестр

(денна та заочна форми навчання)

Завдання № 1. Підготувати реферат на тему (за вибором студента):

1. „Музична культура доби Відродження в країнах Західної Європи”.

2. „Розвиток органної музики (органні твори Й.С.Баха)”.

3. „Музична культура XVII ст. (особливості французької опери, англійської опери, італійської опери)”.

4. „Інструментальна музика XVII ст. (органна, клавірна, струнна)”.

5. „Гендель Г.Ф. – життєвий й творчий шлях (з аналізом ораторії “Самсон”)”.

6. „Гендель Г.Ф. – життєвий й творчий шлях (інструментальна творчість)”.

7. „Й.С.Бах: клавірна творчість (Добре темперований клавір)”.

8. „Й.С.Бах: оркестрова музика, концерти та сюїти (6 Брандербузьких концертів)”.

9. „Духовне та світське у творчості Й.С.Баха (вокально-інструментальна творчість)”.

10. „Й.С.Бах: органна творчість (Токата і фуга d-moll)”.

2. Прослуховування та аналіз музичного матеріалу до тем:

К. Монтеверді. Опера “Орфей” (фрагменти). Мадригали.

Г. Персел. Опера “Дідона та Еней” (фрагменти).

А. Вівальді. Концерт “Пори року”.

Ф. Куперен. Пєси.

Гендель Г.Ф. Ораторія “Самсон”; Сoncerto grosso оп. 6. Сюїта № 7.

Бах Й.С. Меса h-moll; “Добре темперований клавір”.1 том: № 1, 2, 4, 6, 8.

2 том: прелюдія та фуга № 12; Сюїта № 2; Токата і фуга d-moll.

Бранденбурзький концерт №3, № 4; Хоральні прелюдії.

Завдання № 2.

^ 1. Підготувати творчі есе:

„Творчий портрет Й.Гайдна”;

„Творчий портрет В.Моцарта”.

„Творчий портрет Л ван Бетховена”.

2. Прослуховування та аналіз музичного матеріалу до тем:

– Гайдн Й. Симфонія № 104 D-dur.; Квартет оп. 76 № 1 d-moll. Соната № 3 Es-dur; Ораторія “Пори року” (фрагменти).

– Моцарт В.А.Опера “Весілля Фігаро”; Опера “Дон-Жуан” (фрагменти);

Симфонія № 40; Симфонія № 41; Фантазія і соната с-moll; Сонати; “Реквієм”

– Л. ван Бетховен. Симфонії № 3 (фрагменти), № 5, № 9. Увертюра “Егмонт”. Соната № 8 “Патетична”. Соната № 17. Соната № 20.

Перелік літератури:

 1. Друскин М. И.С. Бах. – М., 1981.

 2. История западноевропейской музыки. Т. 1-3. – М., 1975-86.

 3. Конен В. История зарубежной музыки с 1789 года до середины XIX века. – М., 1972.

 4. Кремлев Ю. Й. Гайдн. – М., 1972.

 5. Кремлев Ю. Фортепианные сонати Л. Бетховена. – Л., 1980.

 6. Ливанова Т. Западноевропейская музыка до 1789 року. – М., 1985.

 7. Музыкальная литература зарубежных стран: Учеб. пособие. Вып.1,2,3// Под редакцией В.Галацкая. – М.: Музыка, 1989.

Історія всесвітньої музики”

III курс, I семестр

(денна та заочна форми навчання)

Завдання № 1. Підготувати реферат на тему (за вибором студента):

 1. „Культура Київської Русі”.

 2. „Періодизація розвитку російської музичної культури до XIX ст.”

 3. „Еволюція творчого шляху М.І.Глінка”.

 4. „Оперна творчість М.І.Глінки”.

 5. „Симфонічна творчість М.І.Глінки”.

 6. „Еволюція творчого шляху О.С.Даргомижського”.

 7. „Оперна творчість О.С.Даргомижського”.

 8. „Вокальна творчість О.С.Даргомижського”.

Завдання № 2. Прослуховування та аналіз музичного матеріалу до тем:

М. Березовський. Концерт для хору № 15.

Д. Бортнянський. Концерти для хору № 24, 32. “Херувимська” № 7.

Глінка М.І. Опери “Іван Сусанін”, “Руслан та Людмила”.

“Вальс-фантазія”, “Камаринська” “Арагонська хота ”для оркестру. Романси.

О.Даргомижський. Опера “Русалка”. Романси та пісні.

^ Завдання № 3.Підготувати творчі есе:

– „Творчий портрет М.Мусоргського”.

– „Творчий портрет О.Бородіна”.

– „Творчий портрет М.Римського-Корсакова”.

Завдання № 4.Прослуховування та аналіз музичного матеріалу до тем:

– М. Мусоргський. Опери “Борис Годунов”, “Хованщина” (фрагменти).

Фортепіанний цикл “Малюнки з виставки”. Пісні.

– Бородін О.П. Опера “Князь Ігор”. Симфонія № 2 “Богатирська”. Романси. Квартет № 2.

– Римський-Корсаков М.А. Опери “Снігуронька”, “Царева наречена”, “Садко” (фрагменти), “Казка про царя Салтана” (фрагменти). Симфонічна сюїта “Шехеразада”. “Іспанське капріччіо”. Романси.

Перелік літератури:

 1. Асафьев Б. Избранные труды: Композиторы «Могучей кучки». –М., 1954.

 2. Асафьев Б. Глинка. – Л., 1978.

 3. История русской музыки. В 10-ти т. – М., 1994.

 4. Кунин И.Ф. Римский-Корсаков. – М., 1964.

 5. Мусоргский М.П. – В кн.: Русская музыкальная литература. – Вып. 2.– М., 1975.

 6. Римский-Корсаков Н. Полное собрание сочинений: Литературные произведения и переписка: В 5-ти т.– М., 1980.

 7. Русская музыкальная литература: Учебное пособие (вип.1-4).–Л.,1976-1980.

Новітні досягнення з фахових дисциплін.

Методика викладання музично-теоретичних дисциплін”

V курс, I семестр

(денна та заочна форми навчання)

Завдання № 1.

Методична розробка плану-конспекту лекції, семінарського, практичного заняття з музично-теоретичних дисциплін (за вибором студента).

Завдання № 2. Методична розробка контрольного заняття із зазначенням конкретних завдань для студентів (музично-теоретична дисципліна за вибором студента).

Завдання № 3. Скласти тести до конкретної теми програми з музично-теоретичних курсів.

Завдання № 4. Проаналізувати та написати анотацію одного з підручників або навчальних посібників до музично-теоретичних дисциплін.

Перелік літератури:

 1. Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів / Музична школа – училище – консерваторія / / Зб. Статей. – К., 2004.

 2. Методические записки по вопросам музыкального образования // Сб. статей/ ред. Сост. Н.Фишман. –М.,1966, 1979. Вып. 1.

 3. Методика преподавания историко-теоретических дисциплин. –М., ГМПИ им. Гнесиных, 1976.

 4. Нові технології навчання // Науково-методичний збірник –К., НМК ВО, 1993.

 5. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання. –К., ІСДО, 1993.

 6. Орлова Е. Методические заметки о музыкально-историческом образовании в консерваториях. –М., 1983.

 7. Основи викладання мистецьких дисциплін: Навч. посіб./ За заг. ред. О.П. Рудницької.– К., 1998. – 183 с.

 8. Педагогіка спілкування. Методичні рекомендації для викладачів і студентів педагогічних вузів. –Ніжін, НДПІ, 1992.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconПологівська гімназія «Основа» Виховний захід на тему: «Тепло єдиної родини»
Обладнання: магнітофон, відео програвач, записи українських пісень про родину, картки з прислів'ями та приказками на тему родини,...

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconРеферат на тему : Культура поведінки та етикет
«обличчя» поведінки людини, наскільки органічно, природно і невимушено такі норми злилися з її способом життя, стали повсякденними...

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconТематика лекційних занять
Змістовий модуль Теоретичні основи музичного виховання й розвитку дітей дошкільного віку

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconРеферат на тему : Культура поведінки невід’ємна риса вихованої людини
«обличчя» поведінки людини, наскільки органічно, природно і невимушено такі норми злилися з її способом життя, стали повсякденними...

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconРеферат на тему: Информационные системы и технологии в менеджменте
Тема Современное состояние информационных систем и технологий и их роль в управлении предприятием

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconПлани семінарських занять Змістовий модуль Судова влада в Україні. Тема Поняття, предмет, метод і система дисципліни «Судові та правоохоронні органи України». Лекція 2 год
Тема Поняття, предмет, метод і система дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconЛекція Технологічний підхід в освіті. Педагогічні технології початкової школи
Змістовий модуль І. Учитель початкових класів. Вимоги до його особистісних та професійних якостей

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconТема уроку. Розвиток зв’язного мовлення
Мета уроку : формувати мовленнєво-комунікативні вміння усно складати твори-описи зовнішності людини в художньому стилі; удосконалювати...

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconКультурне життя донецької області
Гайворонская А. Культура и духовность – вечная тема : в Доме работников культуры прошел семинар "Культура и духовность" // Акцент...

Реферат на тему: «Родини та христини. Поховальна обрядовість та голосіння» Змістовий модуль №2 Тема: Лірика та усно писемна культура iconРеферат на тему: Сімейні конфлікти батьків та дітей одна з причин соціальних небезпек суспільства
Реферат на тему: Сімейні конфлікти батьків та дітей – одна з причин соціальних небезпек суспільства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи