Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» icon

Протокол № від " " 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Скачати 49.62 Kb.
НазваПротокол № від " " 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Дата конвертації15.12.2012
Розмір49.62 Kb.
ТипПротокол
джерело
1. /Робоч_ програми/Безпека життєд_яльност_.doc
2. /Робоч_ програми/Економ_ка СГ виробництва, маркетинг.doc
3. /Робоч_ програми/Конструювання швейних вироб_в.doc
4. /Робоч_ програми/Матер_алознавство швейного виробництва.doc
5. /Робоч_ програми/Менеджмент в систем_ автосерв_су.doc
6. /Робоч_ програми/Методика викладання БЖД.doc
7. /Робоч_ програми/Методика викладання дисципл_н автосправи денна.doc
8. /Робоч_ програми/Методика викладання дисципл_н автосправи заочна.doc
9. /Робоч_ програми/Методика викладання фахових дисципл_н у ВНЗ.doc
10. /Робоч_ програми/Обладнання та технолог_я кул_нарного виробництва денна.doc
11. /Робоч_ програми/Обладнання та технолог_я кул_нарного виробництва заочна.doc
12. /Робоч_ програми/Обладнання та технолог_я кул_нарного виробництва.doc
13. /Робоч_ програми/Основи виробничого менеджменту.doc
14. /Робоч_ програми/Основи наукових досл_джень.doc
15. /Робоч_ програми/Основи охорони прац_.doc
16. /Робоч_ програми/Основи проектування одягу.doc
17. /Робоч_ програми/Основи профор_єнтац_йнох роботи.doc
18. /Робоч_ програми/Основи харчових технолог_й денна.doc
19. /Робоч_ програми/Основи харчових технолог_й.doc
20. /Робоч_ програми/Основи швейного виробництва.doc
21. /Робоч_ програми/Практикум з конструювання та моделювання одягу.doc
22. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х електромонтажних роб_т.doc
23. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (механ_чна обробка метал_в).doc
24. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (обробка тканин).doc
25. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (обробка харчових продукт_в та обробка тканини))денна.doc
26. /Робоч_ програми/Практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (оброка харчових продукт_в) заочна .doc
27. /Робоч_ програми/Теор_я та методика трудового навчання.doc
28. /Робоч_ програми/Техн_чна творч_сть з пратикумом.doc
29. /Робоч_ програми/Техн_чне моделювання та художнє оформлення одягу.doc
30. /Робоч_ програми/Технолог_я швейного виробництва.doc
31. /Робоч_ програми/Художня обробка матер_ал_в з практикумом.doc
32. /Робоч_ програми/основи харчових технолог_й заочна .doc
33. /Робоч_ програми/практикум з технолог_х обробки матер_ал_в (обробка харчових продукт_в)денна.doc
Робоча програма з курсу „Безпека життєдіяльності
Кострицький Віталій Григорович пояснювальна записка Мета курсу : полягає в розширенні знання студентів щодо дій ринкового механізму в аграрній сфері економіки, виробничих відносин й економічних закон
Робоча програма дисципліни "Конструювання швейних виробів"
Протокол № від " " 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Робоча програма з курсу
Робоча програма з курсу „Методика викладання безпеки життєдіяльності
Робоча програма дисципліни "Методика викладання дисциплін автосправи" Інститут, факультет: Інженерно-технологічний Кафедра: трудового навчання Спеціальність: «Технологічна освіта»
Робоча програма дисципліни "Методика викладання дисциплін автосправи" Інститут, факультет: Інженерно-технологічний Кафедра: трудового навчання Спеціальність: «Технологічна освіта»
Робоча програма дисципліни "Методика викладання фахових дисциплін у внз"
Робоча програма з курсу „обладнання та технологія кулінарного виробництва факультет інженерно технологічний Кафедра трудового навчання Напрям підготовки/галузь знань «Педагогічна освіта»
Робоча програма з курсу „обладнання та технологія кулінарного виробництва факультет інженерно технологічний Кафедра трудового навчання Напрям підготовки/галузь знань «Педагогічна освіта»
Протокол № від " " 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Робоча програма з курсу
Кострицький Віталій Григорович пояснювальна записка Мета курсу : вивчення студентами основ­них положень та відомостей про роль і місце науки у розвитку суспільства, про закон
Робоча програма з курсу „Основи охорони праці
Програма розроблена: Шкворець Оленою Володимирівною, викладачем кафедри трудового навчання
Аванесова В. С., Бухалова Б. И. та ін
Програма розроблена на основі «Програми вищих педагогічних закладів освіти. Технологія приготування їжі». Для спеціальності 010. 103 «пмсо. Трудове навчання». Укладачі: О.І. Гедвілло, Г.І. Разумна. Херсон: хду, 2002. 12 с
Протокол № від " " 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Програма розроблена: Шкворець Олена Володимирівна, викладач кафедри трудового навчання
Шкворець Оленою Володимирівною, старшим викладачем кафедри трудового навчання на основі авторської програми вищих педагогічних закладів освіти: Програми вищих педагогічних закладів освіти: практикум
Програма розроблена: Кузьмін Анатолій Іванович, викладач кафедри трудового навчання
Програма розроблена: Яковлевою Т. А., асистентом кафедри трудового навчання
Робоча програма Практикум з технології обробки матеріалів (розділ „Обробка тканин )
Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) для студентів спеціальності 010 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) для студентів спеціальності 010 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Робоча програма дисципліни "Теорія і методика трудового навчання"
Протокол № від " " 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання»
Програма розроблена: Шкворець Оленою Володимирівною, викладачем кафедри трудового навчання
Робоча програма з курсу «Технологія швейного виробництва»
Програма розроблена: Кузьмін Анатолій Іванович, викладач кафедри трудового навчання
Програма розроблена на основі «Програми вищих педагогічних закладів освіти. Технологія приготування їжі». Для спеціальності 010. 103 «пмсо. Трудове навчання». Укладачі: О.І. Гедвілло, Г.І. Разумна. Херсон: хду, 2002. 12 с
Практикум з технології обробки матеріалів (обробка харчових продуктів) для студентів спеціальності 010 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудорве навчання»


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХерсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор,

________________професор О.Мішуков

“_______”_____________2010 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ
„МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ШВЕЙНОГО ВИРОБНИЦТВА”Факультет_інженерно-технологічний__________________


Кафедра _трудового навчання___________________________________


Спеціальність ПМСО. Трудове навчання________________________


Курс __4_________________________________________________


Форма навчання __денна, заочна_______________________________


Херсон – 2010Програма розроблена:


Ст. викл. кафедри трудового навчання О.В. Шкворець, викладач Т.А. Яковлєва


Схвалено науково-методичною радою факультету


Протокол № ____ від “_____” _____________ 2010р.


Голова науково-методичної ради факультету

Кострицький Віталій Григорович

Пояснювальна записка


Відповідно до навчального плану спеціальності 7.010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» на інженерно-технологічних факультетах вищих навчальних закладів освіти вивчається курс «Матеріалознавство швейного виробництва».

Мета курсу: дати майбутньому вчителю трудового навчання необхідні знання і вміння про склад, будову, властивості, класифікацію та застосування сучасних швейних матеріалів.

Завдання курсу:

- методичні: формування у майбутніх вчителів трудового навчання вмінь з організації та підготовки до проведення занять відповідних дисциплін у загальноосвітній школі.

- пізнавальні: в результаті вивчення курсу студенти повинні знати: основні данні про текстильні волокна, пряжу і нитки, їх виробництво, склад, будову, властивості та застосування; основні данні про технологію текстильного виробництва; класифікацію тканин і нетканих матеріалів, їх склад, будову, властивості та застосування; перспективи створення нових, і з покращеними властивостями, традиційних текстильних матеріалів.

- практичні: в результаті вивчення курсу студенти повинні вміти: визначити вид і склад вихідної сировини, використовуємого для виготовлення тканин і нетканих матеріалів, визначати вид і якість текстильних матеріалів, проводити обґрунтований вибір текстильних матеріалів для виготовлення відповідних швейних виробів.
Вивчення курсу на денній формі навчання передбачає навчальне навантаження обсягом:

Тема або розділ

Кількість годин для денної форми навчання

Форма семестрового контролю

Всього

Лекції

Семінари

Практична (лабораторна) робота

Самостійна робота

Основи текстильного виробництва


20

44

екзаменЗМІСТ ПРОГРАМИ
Змістовні модулі


І. Змістовний модуль

Тема: «Основи текстильного виробництва».

Лекційні модулі:


 1. Загальні відомості про текстильні волокна.

 2. Основи технології текстильного виробництва.

 3. Склад, будова та властивості тканин.

 4. Особливості виробництва та властивості нетканих матеріалів.

5. Особливості виробництва та властивості шкіряних, комплексних,

плівкових, прокладочних та допоміжних матеріалів.


Практичні модулі:

 1. Класифікація текстильних волокон.

 2. Властивості текстильних волокон.

 3. Аналіз ткацьких переплетень.

 4. Технологічний процес виробництва текстильних матеріалів.

 5. Класифікація та асортимент тканин.

 6. Властивості тканин.

 7. Оцінка якості тканин.

 8. Конфекціонування пакету матеріалів для виробів білизняної групи.

 9. Конфекціонування пакету матеріалів для виробів натільної групи.

 10. Конфекціонування пакету матеріалів для верхнього одягу.


Модулі самостійної роботи

 1. Конспект наступних тем:

  1. Трикотажні матеріали.

  2. Неткані та утеплювальні матеріали.

  3. Комплексні та плівкові матеріали.

  4. Підкладочні та допоміжні матеріали.

  5. Технологія оздоблення тканин.


Список рекомендованої літератури

 1. Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство):Учеб.для студ.высш.учеб.заведений. – 2-е узд. – М.: Издательский центр Академия,2004. – 448 с.

 2. Калмыкова Е.А. Материаловедение швейного производства:Учеб.пособие. – Мн.: Высшая школа, 2001. – 412 с.,:ил.

 3. Лазур К.Р. Швейне матеріалознавство: Підручник. – 2-е вид. – Львів:Світ, 2004. – 240 с.

 4. Патлашенко О.А. Матеріалознавство швейного виробництва:Навч.посіб. – 2-е вид. – К.:Арістей, 2007. – 288 с.

 5. Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие. – М.: Издательский центр Академия; Мастерство, 2002. – 240 с.

 6. Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. Материаловедение швейного производства: Учеб.пособие. – М.: Издательский центр Академия; Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240 с.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» icon7. 010. 103 Пмсо. Трудове навчання та 010. 103 Пмсо. Трудове навчання
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Загальна фізика" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconПояснювальна записка до державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconПояснювальна записка до комплексного державного екзамену з економічної теорії
Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, голова науково-методичної ради

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconПрограма комплексного вступного екзамену для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей
Тести складені на основі програмного матеріалу курсу “Теорія та методика фізичного виховання”, запланованого для вивчення студентами...

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconРобоча програма фізіологія рослин для студентів спеціальностей 010103 „Педагогіка І методика середньої освіти. Географія та біологія
Робоча програма складена на основі опп підготовки бакалаврів (спеціалістів, магістрів), галузевого стандарту вищої освіти мон україни...

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconДодаток 1 до наказу мон україни від 09. 07. 2009 №643 порядок роботи науково-методичних комісій з дошкільної та загальної середньої освіти нуково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки україни 1
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія) є складовою і робочим органом Відділення...

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconМетодичні рекомендації з курсового проектування (для студентів спеціальності 010 100 «пмсо. Трудове навчання», 010 100 «Професійне навчання»)
Удосконалення конструкцій та методів розрахунку машин, що створюються, підготовка висококваліфікованих фахівців з трудового та професійного...

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» icon«затверджую» Директор інституту/Декан факультету (підпис та місце печатки) р. Індивідуальний навчальний план №
Навчання з по відповідно до робочого навчального плану спеціальності № від р., затверджений Першим проректором нтуу «кпі».**

Протокол № від \" \" 2010р. Голова науково-методичної ради факультету Кострицький Віталій Григорович Пояснювальна записка Відповідно до навчального плану спеціальності 010. 103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» iconНаказ №353 Про підготовку та проведення Всеукраїнської науково-методичної конференції «Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи»
Відповідно до плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем дошкільної та загальної середньої...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи