Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" icon

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни " основи охорони праці"
Скачати 468.14 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни " основи охорони праці"
Сторінка1/2
Дата конвертації15.12.2012
Розмір468.14 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
  1   2
1. /Основи охорони прац_/Robo4a programa denna.doc
2. /Основи охорони прац_/Robo4a programa zao4ka.doc
3. /Основи охорони прац_/Zmistovni modyli lekciyni denna.doc
4. /Основи охорони прац_/Zmistovni modyli lekciyni zao4ka.doc
5. /Основи охорони прац_/Zmistovni modyli praktu4ni denna.doc
6. /Основи охорони прац_/Zmistovni modyli praktu4ni zao4ka.doc
7. /Основи охорони прац_/lekcii.doc
8. /Основи охорони прац_/metodu4ka dlya sam robotu.doc
9. /Основи охорони прац_/pidsumkova teka denna.doc
10. /Основи охорони прац_/pidsumkova teka zao4ka.doc
11. /Основи охорони прац_/zmistovni modyli samostiyni denna.doc
12. /Основи охорони прац_/zmistovni modyli samostiyni zao4ka.doc
13. /Основи охорони прац_/Основи охорони прац_ лекц_х.doc
14. /Основи охорони прац_/Основи охорони прац_ практичн_ роботи.doc
15. /Основи охорони прац_/Основи охорони прац_ робоча програма.doc
16. /Основи охорони прац_/Основи охорони прац_ самост_йна робота.doc
Робоча програма з курсу „Основи охорони праці
Робоча програма з курсу „Основи охорони праці
Тема : Законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці. Забезпечення безпечної праці на виробництві
Змістовні модулі учбового курсу для спеціальностей
Тема : Законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці. Забезпечення безпечної праці на виробництві
Змістовні модулі учбового курсу для спеціальностей
Тема законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни " основи охорони праці"
Тема : Законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці. Забезпечення безпечної праці на виробництві
Змістовні модулі учбового курсу для спеціальностей
Тема : Законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці. Забезпечення безпечної праці на виробництві
Змістовні модулі учбового курсу для спеціальностей
Тема : Законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці. Забезпечення безпечної праці на виробництві
Тема : Законодавче, нормативне та організаційне забезпечення охорони праці. Забезпечення безпечної праці на виробництві
Робоча програма з курсу „Основи охорони праці
Планування самостійної роботи студентів Основи охорони праці (4 курс, інженерно-технологічний факультет) Доцент Храпко Т. А


МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА


КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ


ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”.

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Призначені

для студентів усіх форм навчання

спеціальностей:

6.050100 – “Фінанси”,

6.050100 – “Облік і аудит”,

6.050100 – “Маркетинг”,

6.050200 – “Менеджмент організацій”.


Затверджено на засіданні кафедри ПНД

Протокол № 2 від 05.09.2003 р.


Херсон МУБіП 2003

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни “Основи охорони праці”. Модульно-рейтингова система контролю знань. Призначені для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 6.050100 – “Фінанси”, 6.050100 – “Облік і аудит”, 6.050100 – “Маркетинг”/ Укл. Д.Г. Сис, Л.С. Гончаренко. – Херсон: МУБіП, 2003. – 35 с.

Укладачі: Д.Г. Сис, к.т.н., доцент,

Л.С. Гончаренко, к.т.н., доцентРецензенти: Н.Г. Александрова, канд. геогр. наук.


Розглянуто і схвалено методичною радою МУБіП.

Протокол № 2 від 25.09.2003 р.

ВСТУП


Актуальність дисципліни обумовлена сучасними вимогами щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя, здоров’я в процесі трудової діяльності, регулювання за участю відповідних державних органів, відносин між роботодавцем і робітником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також встановлення єдиного порядку організації охорони праці в Україні.

Метою дисципліни є надання знань з правових та організаційних питань охорони праці, основ фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки, визначеними відповідними державними нормативними актами України.

Завдання дисципліни - вивчення теорії та тримання практичних знань з забезпечення безпечних умов праці, профілактики травматизму та професійних захворювань.

Предмет дисципліни – безпека праці на підприємствах та організаціях України.

Після вивчення дисципліни “Основи охорони праці” студент повинен чітко формулювати вимоги охорони праці з питань освітлення, акустики, вентиляції, пожежної безпеки та ін. Він повинен кваліфіковано обгрунтувати свої рішення відділу охорони праці підприємства чи організації, інституту та інших організацій: технічному інспектору профспілки, санітарному лікарю, інспектору Державного комітету України по нагляду за охороною праці та в разі необхідності – прокурору.

Суттю дисципліни є збагатити майбутніх організаторів і керівників виробництва необхідними знаннями і навичками аналізу і наукового обґрунтування організації охорони праці на підприємствах та установах, навчити приймати вірні рішення складних та мінливих умовах сучасного підприємства на основі економічної оцінки заходів та засобів охорони праці з урахуванням нових умов господарювання і переходу до ринкової економіки.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: вихідне, передує виконанню дисципліни “Охорона праці в галузі” та виконанню розділу “Охорона праці” у дипломних роботах.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Вивчення цієї дисципліни потребує від студента не тільки наполегливої праці з конспектом лекцій і літературними джерелами, а й глибокого вивчення закономірностей, принципів та факторів охорони праці на заняттях (для студентів денної форми навчання) або за місцем основної роботи (для студентів, які навчаються без відриву від роботи).

Час призначений для вивчення дисципліни, студенту рекомендується розподілити і використати в такий спосіб:

1. Лекції - 18 год.;

2. Практичні заняття - 18 год.;

3. Вивчення та конспектування літературних джерел - 5 год.;

4. Підготовка та оформлення індивідуальних завдань - 10 год.;

5. Консультація на кафедрі - 2 год.;

6. Письмовий проміжний контроль - 2 год.

Студент може коригувати на свій розсуд витрати часу на роботи за п. 3-5, але має пам’ятати, що в цілому на вивчення дисципліни відведено 81 година і виходити за межі цього обсягу недоцільно.


Таблиця 1 – Орієнтований розподіл часу за окремими темами


Тема дисципліни

Кількість годин

Всього

Лекцій

Прак.

зан.

Лаб.

зан.

Індивід. завдання

СРС

1. Правові та організаційні питання охорони праці

12

4

4

-

2

2

2. Психологія безпеки праці

5

2

-

-

2

1

3. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

24

8

12

-

2

2

4. Основи техніки безпеки

5

2

-

-

2

1

5. Пожежна безпека

8

2

2

-

2

2

Контрольна роботаРазом

54

18

18
10

8


2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ


Лекція 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Програма

Основні законодавчі акти про охорону праці в Україні. Права громадян на охорону праці. Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних умов праці. Обов’язки працівників щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці. Гарантії охорони праці жінок, інвалідів, неповнолітніх. Нормативні акти про охорону праці. Види відповідальності за порушення законодавства.

Лекція 2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

Програма

Органи державного управління охороною праці. Галузеві, регіональні системи управління. Основні функції управління охороною праці. Навчання з питань охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Лекція 3. Мікроклімат виробничих приміщень

Програма

Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Вплив параметрів мікроклімату на здоров’я людини. Теплорегуляція організму. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Контроль стану повітряного середовища на виробництві.

Лекція 4. Захист від шкідливих речовин

Програма

Шляхи попадання шкідливих речовин у організм людини. Види дії шкідливих речовин на людину. Класифікація по ступеню шкідливих речовин по ступеню та характеру дії на організм. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві, граничнодопустимі концентрації (ГДК) та орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Загальні заходи попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих.

Лекція 5. Освітлення виробничих приміщень

Програма

Значення виробничого освітлення. Основні поняття системи світлотехнічних величин. Види виробничого освітлення. Природне освітлення. Системи природного освітлення. Нормування природного освітлення, коефіцієнт природного освітлення. Штучне освітлення. Системи штусного освітлення. Види штучного освітлення. Джерела штучного освітлення, їх типи. Світильники, їх призначення, основні характеристики, виконання. Нормування штучного освітлення. Проектування систем штучного освітлення: метод коефіцієнта використання світлового потоку джерел світла, крапковий метод, метод питомої потужності.

Лекція 6. Захист від шуму та вібрацій

Програма

Визначення поняття “шум”. Параметри звукового поля: частота, інтенсивність, звуковий тиск. Рівні звукового тиску та рівні звуку. Класифікація шумів за походженням, характером спектра та часовими характеристиками. Нормування шумів. Дія шуму на організм людини. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, ефективність. Визначення поняття “вібрація”. Параметри вібрації: амплітуда, віброшвидкість, віброприскорення, частота. Логарифмічні рівні віброшвидкості. Причини вібрації, джерела вібрації. Класифікація вібрацій за походженням. Вплив вібрацій на організм людини. Гігієнічне нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Заходи та засоби колективного захисту від вібрацій.

Лекція 7. Електробезпека

Програма

Електробезпека. Особливості електротравмвтизму. Дія електричного струму на людину. Електротравми, електричні удари. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Лекція 8. Безпека технологічного обладнання та процесів

Програма

Основні вимони безпеки до конструкції технологічного обладнанняЖ, організації робочих місць, систем управління. Інженерно-технічні заходи безпеки. Безпечність технологічного процесу, технологічних схем та операцій. Безпечність організації технологічного процесу.


Лекція 9. Пожежна безпека

Програма

Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Державний пожежний нагляд. Основні функції. Пожежна охорона. Навчання з питань пожежної безпеки. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Захист людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.


3. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


Практичне заняття № 1.
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Зміст заняття. Нещасні випадки, які розслідуються. Класифікація нещасних випадків. Склад комісії з розслідування. Матеріали та документи, які розглядаються під час розслідування. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Замовлення акту форми М-1.

Рекомендована література

[1] ст.25, [10].

Теоретичні передумови до виконання роботи

(Див. [1], с. 25).

Питання для самоконтролю

 1. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню?

 2. Хто розслідує нещасні випадки?

 3. В якій термін розслідуються нещасні випадки?

 4. В якій термін розслідуються нещасні випадки, що підлягають спеціальному розслідуванню?

 5. Які данні про постраждалого заносяться у акт форми М-1?

Порядок проведення заняття та оформлення протоколу

На початку заняття викладач проводить опитування студентів і перевіряє їх підготовку до практичного заняття. У вигляді дискусії під керівництвом викладача розглядаються питання для самоконтролю. У ході цього і наступних практичних занять кожен студент у зошиті для конспектування лекційного матеріалу веде протокол, який по закінченню заняття перед являє викладачу. Форма протоколу довільна, але в ньому треба відбити найменування заняття й стислі відповіді на обговорені питання. У процесі самостійної роботи студент оформляє протокол начисто і готується до співбесіди по ньому на консультації чи на наступному занятті.


Практичне заняття № 2.

Розрахунок повітряного обміну виробничих приміщень за надлишком тепла, вологи, шкідливих речовин

Зміст заняття: Розрахувати опір горизонтальних провідників, їх довжину та опір групового заземлення.

Рекомендована література:

[3],[4] с. 95-118, [5].

Теоретичні передумови до виконання роботи

(Див. [12]).

Питання для самоконтролю

 1. Які фактори визначають санітарно-гігієнічні умови праці?

 2. Як мікроклімат робочої зони впливає на теплообмін організму людини?

 3. Які параметри мікроклімату нормуються?

 4. Що таке “надлишки тепла”?

 5. Що таке “надлишки вологи”?

 6. Які види вентиляції ви знаєте?

 7. Яку ціль переслідує розрахунок повітряного обміну приміщення?

Порядок проведення заняття та оформлення протоколу

Методика проведення заняття та оформлення протоколу такіж, як і заняття № 1.

Практичне заняття № 3.

Розрахунок площі вікон з метою забезпечення нормативних значень природного освітлення у приміщенні

Зміст заняття. Розрахувати нормативні значення коефіцієнтів природного освітлення (КПО) приміщень, розташованих у населених пунктах згідно варіанту. Розрахувати площу вікон, яка забезпечить нормативні значення КПО для даного приміщення. Зробити висновок про забезпечення нормативних значень КПО вікнами в приміщенні, що вже є.

Рекомендована література

[4] с. 129-146, [6].

Теоретичні передумови до виконання роботи

(Див. [13]).

Питання для самоконтролю

 1. Які ви знаєте системи природного освітлення?

 2. Як формується природне освітлення?

 3. Що таке КПО?

 4. Які показники використовуються при розрахунку нормативних значень КПО?

 5. З якою ціллю проводиться розрахунок площі вікон у приміщенні?

Порядок проведення заняття та оформлення протоколу

Методика проведення заняття та оформлення протоколу такіж, як і заняття № 1.

Практичне заняття № 4.

Розрахунок акустичних характеристик

Зміст заняття. Розрахувати сумарний рівень шуму для однакових та різних джерел. Визначити ефективність акустичного екрану для пониження рівня шуму. Визначити рівні звукового тиску на межі жилого району від виробничого джерела.

Рекомендована література

[4] с. 146-167, [5].

Теоретичні передумови до виконання роботи

(Див. [28]).

Питання для самоконтролю

 1. Дія шуму на організм людини.

 2. Параметри звукового поля, їх характеристика і нормування.

 3. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.

Практичне заняття № 5.

Контрольна робота

Зміст заняття. Обговорення результатів контрольної роботи.

Контрольна робота проводиться з метою активізації самостійної роботи студентів та поточного контролю їх знань.

Контрольне завдання складається з 5 теоретичних питань, які дозволяють перевірити набуті знання з данної дисципліни. Завдання виконуються студентами після завершення вивчення дисципліни на протязі 80-90 хвилин.

Відповідь студента оцінюється за чотирьохбальною системою. При оцінюванні робіт студентів враховується загальна грамотність, логічність і чіткість відповіді. Критерії оцінок при перевірці такі.

Оцінка “Відмінно” ставиться з умов, що відповідь студента з усіх питань, теста й задачі повністю і грамотно розкриває завдання, виявляє знання основної і додаткової літератури, передбаченої програмою, на рівні творчого використання.

Оцінка “Добре” ставиться з умов, що студент грамотно розкриває питання, добре володіє теоретичним матеріалом, але допускає неточність висновків, порушує логічність, виявляє знання програмного матеріалу на рівні аналогічного відтворення.


Оцінка “Задовільно” ставиться з умов, що студент демонструє знання основного програмного матеріалу, але вони носять розрізнений характер, відсутні висновки, є неточності, допущені принципові помилки при відповіді на одне з питань, при принципово вірній відповіді на інші питання на рівні репродуктивного відтворення.

Оцінка “Незадовільно” ставиться з умов, що студент не послідовно розкриває питання, має принципові помилки, які свідчать про незнання основних теоретичних положень дисципліни, відповідь на рівні нижче репродуктивного відтворення.


4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, самостійна робота студента (СРС) є одним з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом.

Мета самостійної роботи студента є формування самостійності як риси і засвоєння знань, умінь, навичок.

Студенту слід пам’ятати, що навчальний тиждень складає 54 години (9 годин щоденно). Це до шести годин аудиторні заняття та більше трьох годин на самопідготовку.

До основних форм СРС даної дисципліни відносяться:

а) опрацювання лекційного матеріалу;

б) опрацювання навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань;

в) підготовка до практичних занять;

г) написання і захист курсової роботи;

д) підготовка до контрольних робіт;

е) підготовка до іспиту;

ж) пошук новітньої інформації в мережі Інтернет.

Систематичне опрацювання лекційного матеріалу має важливе значення для його засвоєння. Рекомендується [26] студенту продивитися свій запис в той день, коли читалася лекція. При цьому слід перевірити повноту і правильність запису, доповнити пропущене, дописати незакінчені фрази, докреслити схеми тощо. На даному етапі варто розібратися в сутності кожного поняття, визначення і положення, домогтися розуміння логічного змісту формулювань. Після такої проробки слід співставити матеріал лекції з програмою дисципліни і з допомогою рекомендованої літератури доповнити конспект матеріалом, що не розглядався на лекції. Рекомендації з опрацювання матеріалу за допомогою підручника дивись сторінки 50-52 вказівок. На заключному етапі рекомендується сформулювати та записати резюме (висновок) до матеріалу лекції. При нерозумінні окремих питань студенту належить звернутися за консультацією до викладача.

Звичайно, що матеріал попередньої лекції до наступної може стати забутим. Тому студенту напередодні лекції слід переглянути конспект попередньої лекції. Інакше студент ризикує не зрозуміти лектора та загубити зв’язок між викладеним раніше матеріалом і новим.

Таким чином, робота студента над конспектом лекцій повинна проводитись в напрямку вдосконалення самого конспекту, в напрямку засвоєння матеріалу; в напрямку подальшого розширення та поглиблення питань, що викладанні на лекції.

При підготовці до практичних занять студенту необхідно напередодні ознайомитися з планом відповідного заняття та теоретичними положеннями по рекомендованій літературі і конспекту лекцій.

До індивідуальних завдань з самостійної роботи студентів з даної дисципліни належить передбачена навчальним планом індивідуальна робота.

Підготовка до контрольних робіт, іспиту або заліку здійснюються протягом усього семестру шляхом проробки програмного матеріалу, виконання практичних завдань на заняттях, написання реферату. При підготовці до контрольних заходів в якості питань для самоконтролю слід використовувати наведенні в шостому розділі вказівок завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу.

5. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Перехід суспільства до широкого викорис­тання ринкових відносин, поява різнома­нітних форм власності потребують розроблення нових методологічних підходів до побудови сучасної моделі управління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регі­ональному і виробничому рівнях, гнучкої та доступ­ної для різних господарських структур і форм влас­ності.

В суспільстві з соціальне орієнтованою економі­кою охорона праці має бути одним з найважливіших завдань соціально-економічної політики держави, ко­жного підприємства та організації.

Охорона праці — проблема складна і багато­гранна. Для її розв'язання потрібна активна участь фахівців різних профілів: технологів, проектуваль­ників, екологів, санітарних лікарів, лінійних керів­ників та ін. Особлива роль у цій важливій справі належить економістам. Вони визначають економічні наслідки незадовільного стану охорони праці, трав­матизму на виробництві та професійних захворю­вань, розміри шкоди, заподіяної працівникам унас­лідок тимчасової непрацездатності та каліцтва. Еко­номісти також визначають вартість різних варіантів організаційно-технічних рішень щодо підвищення рівня безпеки праці.

Для визначення на науковій основі методів і шляхів поліп­шення й оздоровлення умов праці на виробництві, забезпечення правильного ритму праці, режиму праці й відпочинку, необхідно враховувати вимоги психології і фізіології праці людини (вивчення працездатності людини, пов'язаної з втомою, нервовою напругою, монотонністю праці та ін.).

Охорона праці, працюючих и умовах інтенсивного переозбро­єння виробництва на базі комплексної автоматизації та механіза­ції, може бути забезпечена лише завсебічного врахування можливостей людини в трудовому процесі.

Раціональне поєднання можливостей людини характеристик машини та відповідний розподіл функ­цій усередині системи істотно підвищують її ефективність і обу­мовлюють оптимальне використання людиною технічних засобів у відповідності з їх призначенням.

Взаємодія людини і техніки в системі виробництва (система людина — машина — виробниче середовище) має розглядатися під час проектування й створенні безпечних умов праці, вирі­шення завдань оптимізації. В пері­од широкого застосування нової техніки в усіх галузях народного господарства проблема оптимізації взаємовідносин людини з машиною і виробничим середовищі, /і стала однією з головних.

Слід наголосити, що умови праці к система елементів та факто­рів вивчаються, аналізуються, оцінюються в різних галузях науки. Це, передусім, такі наукові дисциплін, як техніка безпеки, техно­логія виробництва, виробнича санітарії, фізіологія праці, ергономі­ка, охорона праці, технічна естетика, культура виробництва, органі­зація виробництва та праці, гігієна праці, економіка праці, соціологія, екологія, управління виробництвом, безпека життєдіяльності та ін.

Охорона праці як наука базується на таких загальнонаукових підходах: комплексності, системності, особистісному гуманізмі, єдності наукового дослідження і прак­тики організації трудової діяльності з урахуванням людського фактора.

Комплексний підхід до охорони праці передбачає врахування організаційних, економічних, соціальних, психологічних, технічних, правових та інших аспектів управління в їх сукупності і вза­ємозв'язку.

Системний підхід відображає взаємозв'язки між окремими аспектами охорони праці і виражається в розробці кінцевої мети, визначенні шляхів її досягнення, створенні відповідного механіз­му управління, який забезпечує комплексне планування, органі­зацію та стимулювання роботи з охорони праці.

Системний підхід до вивчення основ охорони праці передба­чає застосування різних методів дослідження і, зокрема, фізіоло­гічних, психологічних, статистичних, математичних, соціологіч­них тощо.

Методологічною основою курсу є аналіз умов праці, технологічних процесів, виробничого обладнання, робочих місць, трудових операцій, організації виробництва з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів, виникнення можливих аварійних ситуацій та визначення заходів з поліпшення умов праці.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

У процесі самостійного вивчення програмного матеріалу студенти мають засвоїти такі питання (за відповідними темами).

Лекція 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Питання для самоконтролю


1. Стан охорони праці в Україні.

2. Основні законодавчі акти про охорону праці.

3. Основні положення закону України “Про охорону праці”.

4. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Лекція 2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

Питання для самоконтролю

1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція та повноваження.

2. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження та права.

3. Система управління охороною праці на підприємстві.

4. Організація охорони праці на виробництві.
Лекція 3. Мікроклімат виробничих приміщень
Питання для самоконтролю

1. Законодавство в галузі гігієни праці.

2. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини.

3. Нормування параметрів мікроклімату.

4. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
Лекція 4. Захист від шкідливих речовин
Питання для самоконтролю

1. Вплив шкідливих речовин на організм людини.

2. Нормування шкідливих речовин.

3. Захист від шкідливої дії речовин на виробництві.

Лекція 5. Освітлення виробничих приміщень

Питання для самоконтролю

1. Основні світлотехнічні поняття та одиниці.

2. Види виробничого освітлення.

3. Джерела штучного освітлення.

4. Нормування виробничого освітлення.

5. Світлотехнічні розрахунки.
Лекція 6. Захист від шуму та вібрацій
Питання для самоконтролю

1. Дія шуму на організм людини.

2. Параметри звукового поля, їх характеристика та нормування..

3. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.

4. Захист від вібрацій.

Лекція 7. Електробезпека

Питання для самоконтролю

1. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

2. Види електричних уражень.

3. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

4. Надання першої допомоги потерпілому при ураженні електричним струмом.

Лекція 8. Безпека технологічного обладнання та процесів

Питання для самоконтролю

1. Безпека технологічного обладнання.

2. Безпека технологічного процесу.

3. Безпека при експлуатації систем під тиском та кріогенної техніки.

4. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті.

Лекція 9. Пожежна безпека

Питання для самоконтролю

1. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки.

2. Організація пожежної безпеки на підприємствах.

3. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

4. Система пожежної безпеки.

5. Способи та засоби пожежегасіння.


7. ГРАФІК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Таблиця 2

Завдання для самостійної роботи студента

Час, що планується для СРС, годин

Рекомендована література

Термін виконання завдання (навчальний тиждень)

1. Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної, навчально-методичної та монографічної літератури, періодичних видань на тему лекції.


1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

1,5

[1]; [2]; [3]; [4] c.17-33

2

1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві

1,5

[1] с.37-42; [4] c.40-74.

4

1.3. Мікроклімат виробничих приміщень

1,5

[3]; [4] c.95-111; [5].

6

1.4. Захист від шкідливих речовин

1,5

[4] c.111-118; [5].

8

1.5. Освітлення виробничих приміщень

1,5

[4] c.129-146; [6].

10

1.6. Захист від шуму та вібрацій

1,5

[4] c.146-167; [5].

12

1.7. Електробезпека

1,5

[4] c.257-296.

14

1.8. Безпека технологічного обладнання та процесів

1,5

[4] c.201-252.

16

1.9. Пожежна безпека

1,5

[2]; [4] c.297-236

18

2. Підготовка до практичних занять на тему:


2.1. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

0,5

[1] ст.25, [10].

2

2.2. Розрахунок повітряного обміну виробничих приміщень за надлишком тепла, вологи, шкідливих речовин

0,5

[3],[4] с. 95-118, [5].

4

2.3. Розрахунок площі вікон з метою забезпечення нормативних значень природного освітлення у приміщенні

0,5

[4] с. 129-146, [6].

6

2.4. Розрахунок акустичних характеристик

0,5

[4] с. 129-146, [6].

8

3.1. Контрольна роботи за модулем №1

1,25

Див.п.1.1-1.3 і 2.1-2.3

9

4.2. Контрольна робота за модулем №2

1,25

Див.п.1.4-1.9 і 2.4

18
  1   2

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «банківське право»
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Банківське право»”/ Укл. А. А. Башинський – Херсон: хепі,...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101 “Правознавство”...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Оcнови охорони праці» для магістрів зі спеціальностей
«Основи охорони праці» для магістрів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»; 0502 «Менеджмент»наказу Міносвіти І науки...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування" для студентів напряму підготовки 050101 „Комп'ютерні науки" для всіх форм навчання
Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування"....

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена
Методичні рекомендації з самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена відповідно до вимог освітньо-професійної...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: "Історія держави і права України" для студентів спеціальності 060101 Херсонського економічно-правового інституту
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 060101...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи Суми 2012 міністерство аграрної політики та продовольства україни
Актуальні проблеми технології галузі. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів 5 курсу зі спеціальності 05170108 “Технологія...

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочників з дисципліни

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМодулі самостійної роботи з дисципліни «Фізіологічні основи раціонального харчування» Для студентів 5 курсу Спеціальності біологія* окр «Спеціаліст» денної та заочної форм навчання Тема 1 Становлення харчування в антропогенезі
Модулі самостійної роботи з дисципліни «Фізіологічні основи раціонального харчування»

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни \" основи охорони праці\" iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "опір матеріалів" для студентів усіх спеціальностей
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Опір матеріалів” для студентів усіх спеціальностей денної та вечірньої форм навчання....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи