Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки icon

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки
Скачати 28.55 Kb.
НазваПравила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки
Дата конвертації15.12.2012
Розмір28.55 Kb.
ТипПравила
джерело
Правила для авторів статей збірника наукових праць

Педагогічні науки”


Матеріали до збірника наукових статей мають бути представлені у друкованому вигляді обсягом не менше 6-7 сторінок формату А-4 в одному примірнику та електронному варіанті. Мова друку українська. Рукопис статті має бути підписаний автором (авторами).

Електронний варіант виконувати в редакторові Word for Windows 6/97 Шрифт - Times New Roman, розмір 14. Міжрядковий інтервал - 1,5. Розміри берегів: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, верхній і нижній – по 20 мм. Папір – білий. Аркуші не перегинати і надсилати разом з дискетою або диском.

Статті аспірантів приймаються із рецензією наукового керівника, авторів без наукових звань – з рецензією доктора педагогічних наук або двох кандидатів педагогічних наук.

Автори статей несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають зазначеним вимогам.

Текст статті повинен відповідати вимогам до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (постанова ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1), і мати такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаної літератури можна складати в алфавітному порядку або в порядку використання джерел, а посилання на них у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с. 175 ] – перша цифра – порядок джерела в Літературі, а друга – номер сторінки.

Слід також правильно обирати індекс УДК. Із цією метою варто користуватися розділом 37 „Универсального десятичного классификатора”, який має назву „ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ”.

Бажаючим подати матеріали до збірника наукових праць „Педагогічні науки” слід також представити відомості про авторів статті на окремому аркуші та в окремому файлі на дискеті (прізвище, ім’я, по-батькові, місце роботи (навчання), посада, вчений ступінь та звання, адреса, контактні телефони тощо).


При оформленні матеріалів статті слід дотримуватися такого зразка:


УДК 378.094.371.388 Дзюбата З.І.

^ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ

Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності та ефективності використання особистісного, діяльнісного, комунікативного, компетентнісного, системного та інтегратив­ного підходів до формування комунікативних умінь майбутніх аграрників.

^ Ключові слова: особистісний підхід, діяльнісний підхід, комунікативний підхід, системний підхід, інтегративний підхід.

(Текст статті)

…………………………………………………………………………………


Література:

…………………………………………………………………………………

Дзюбата З.И.

^ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ АГРАРНИКОВ

Статья посвящена обоснованию целесообразности и эфективности личностного, деятельного, коммуникативного, компетентностного, системного и интегративного подходов к формированию коммуникативных умений будущих специалистов-аграрников.

^ Ключевые слова: личностный подход, деятельный подход, коммуникативный подход, компетентностный подход, системный подход, интегративный подход.


Dzjubata Z.I.

PEDAGOGICAL APPROACHES TO FORMING OF COMMUNICATIVE SKILLS

OF FUTURE AGRARIAN

The article in devoted to the substantiation of the expedience and the effectiveness of individual approach, activity approachcommunicative approach, competent approach, system approach, and integrative to the formation of communication skills of future specialists-agrarians.

Key words: individual approach, activity approach communicative approach, competent approach, system approach, integrative approach.


Матеріали надсилати за адресою:

Слюсаренко Ніна Віталіївна,

Херсонський державний університет,

вул. 40 років Жовтня, 27,

м. Херсон, 73000

Телефон для довідок: (0552) 32-67-74.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconПравила для авторів збірника наукових робіт «Вісник Херсонського регіонального відділення Українського фізіологічного товариства»
...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconНаказ №36-12 Про поповнення фонду науково-технічної бібліотеки Доннту працями авторів-співробітників університету
Доннту, веде їх облік, створює бібліографічні покажчики. За останні роки значно зменшились надходження праць наших авторів у фонд...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconІнформаційний лист
Природничо-географічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка готує до видання у 2012 році...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconІнформація для авторів див сайт збірника
Київський політехнічний інститут". Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування" видається 4 рази на рік. У збірнику публікуються статті...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconСлюсаренко Н. В. Специфіка сучасного естетичного виховання у школі / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск Херсон : Айлант, 1998. С. 75-79
Слюсаренко Н. В. Специфіка сучасного естетичного виховання у школі / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки....

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconКузьменко Ю. В. Формування в учнів пізнавального інтересу до праці засобами трудового навчання / Ю. В. Кузьменко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск Херсон : Видавництво «Айлант», 1998. С
Кузьменко Ю. В. Формування в учнів пізнавального інтересу до праці засобами трудового навчання / Ю. В. Кузьменко // Збірник наукових...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconШиманович І. О. Політехнічна освіта школярів та майбутніх учителів у 50-ті на початку 60-х років ХХ століття / І. О. Шиманович // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 55. Херсон : Видання хду, 2010. С
Шиманович І. О. Політехнічна освіта школярів та майбутніх учителів у 50-ті – на початку 60-х років ХХ століття / І. О. Шиманович...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconЄлисавет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Історичні науки. Випуск – Кіровоград: кнту, 2012....

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconСписок публікацій
Панагушина О. Є. Проблема виховання відповідальності у дітей підліткового віку в діяльності молодіжних організацій / О. Є. Панагушина...

Правила для авторів статей збірника наукових праць „ Педагогічні науки iconВ ІV всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні підходи до управління підприємством»
Для участі в роботі конференції, опублікування збірника наукових праць необхідно сплатити з 11. 02 до 11. 03. 2013 року організаційний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи