Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук icon

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук
НазваПрограма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук
Сторінка4/6
Дата конвертації10.01.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   5   6

Тема 3. Історична ґенеза релігії.


 1. Первісні вірування.

 2. Ранні національні релігії.

 3. Пізні національні релігії.Література:

 1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1998.

 2. Релігієзнавчий словник /А.М. Колодний, Б.О. Лобовик. – К., 1996.

 3. Релігієзнавство:Підручник/За ред. В.І. Лубського, - К., 2000.


Контрольні питання:

 1. Що являють собою магія, фетишизм, анімізм, тотемізм?

 2. Які релігії є ранніми національними? Які головні їх риси?

 3. В чому специфіка пізніх національних релігій? Які їх головні риси?


Теми рефератів:

 1. Релігії античного світу.

 2. Релігія давніх словян.

 3. Іудаїзм.

 4. Релігія Давньої Індії.

 5. Релігія Давнього Китаю.


Тема 4. Релігії в Україні.


 1. Традиційні релігії.

 2. Неохристиянські релігії.

 3. Релігії орієнталістського напряму.

 4. Синтетичні релігії.

 5. Неоязичництво.


Література:

1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1998.

2.Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

 1. Релігієзнавчий словник /А.М. Колодний, Б.О. Лобовик. – К., 1996.

 2. Релігієзнавство:Підручник/За ред. В.І. Лубського, - К., 2000.Контрольні питання:

 1. Які традиційні релігії розповсюджені в сучасній Україні?

 2. Які течії належать до нехристиянських? Назвіть найбільш розповсюджені в Україні?

 3. Що являють собою релігії орієнтивістського напряму? Чому вони знаходять прихильників в Європі, США?

 4. Розкрийте особливості неязичницьких релігій в Україні.


Теми рефератів:

 1. Мормони в Україні.

 2. Біле Братство.

 3. Буддистські громади в Україні.

 4. Неоязичництво в Україні та українські діаспори.IV змістовий модуль (Факультет культури і мистецтв)

Тема 1. Сутність і види понять.

1.Поняття і уявлення. Поняття і слово.

2.Зміст і обсяг понять.

3.Види понять. Відношення між поняттями.

4.Операції з поняттями.


Література:

1. Гетманова А.Д. Логика. М., 1986.

2. Конверський А.Е. Логіка.К., 1998.

3. Конверський А.Є. Логіка (традиційна і сучасна). – К., 2004.

4.Тофтул М.Г. Логіка. – К., 2003.

5. Хоменко І.В. Логіка (практикум). – К., 2002.

6. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 2001.

7. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. – М., 1998.


Контрольні питання:

1.Чим поняття відрізняються від уявлень?

2.Що характерне для істотних ознак?

3.Чим повні поняття відрізняються від порожніх?

4.Назвіть основи поділу понять на конкретні і абстрактні, позитивні і негативні (заперечні), співвідносні і незбірні.

5.Що є підґрунтям операцій узагальнення і обмеження понять?

6.Чому чим ширше за обсягом поняття, тим воно абстрактніше, а чим вужче за обсягом, тим конкретніше?


Теми рефератів:

1.Основні операції з поняттями.

2.Наукові поняття, їх специфіка.

3.Специфіка понять «поділ», «класифікація» та «систематика» та їх використання сучасною наукою.


Тема 2. Судження. Умовивід.

1.Сутність, будова і значення судження.

2.Класифікація суджень.

3.Умовиводи та їх види.

Література:

1. Філософія. Підручник /За ред. Г. А. Заїченка, В.М. Сагатовського. – К., 1995.

2. Алексеев Л. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. – М., 1991.

3. Диалектика познания. – Л., 1988.

^ 4. Современные теории познания. – М., 1992.

5. Теория познания. В 4-х т. – М., 1991-1995.

Контрольні питання:

1.Чим судження як форма мислення відрізняється від поняття?

2.Які види складних суджень Ви знаєте?

3.Чим умовні судження відрізняються від безумовних?

4.Чим умовиводи відрізняються від інших форм мислення?

5.Які визначення простого категоричного силогізму Ви знаєте?

6.Яку роль відіграє індукція у процесі пізнання?

7.Чим аналогія відрізняється від індукції та дедукції?


Теми рефератів:


1.Значення суджень як форми мислення.

2.Безпосередні та опосередковані дедуктивні умовиводи.

3.Індукція та аналогія.


Тема 3. Історична ґенеза релігії.


1.Первісні вірування.

2.Ранні національні релігії.

3.Пізні національні релігії.


Література:

1.Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1998.

2.Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

3.Релігієзнавчий словник /А.М. Колодний, Б.О. Лобовик. – К., 1996.

4.Релігієзнавство:Підручник/За ред. В.І. Лубського. - К., 2000.


Контрольні питання:

1.Що являють собою магія, фетишизм, анімізм, тотемізм?

2.Які релігії є ранніми національними? Які головні їх риси?

3.В чому специфіка пізніх національних релігій? Які їх головні риси?


Теми рефератів:

1.Релігії античного світу.

2.Релігія давніх слов’ян.

3.Іудаїзм.

4.Релігія Давньої Індії.

5.Релігія Давнього Китаю.


Тема 4. Релігії в Україні.

1.Традиційні релігії.

2.Неохристиянські релігії.

3.Релігії орієнталістського напряму.

4.Синтетичні релігії.

5.Неоязичництво.


Література:

^ 1. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1998.

2.Лубський В.І. Релігієзнавство. – К., 1997.

3.Релігієзнавчий словник /А.М. Колодний, Б.О. Лобовик. – К., 1996.

4.Релігієзнавство:Підручник/За ред. В.І. Лубського, В.І. Тере…. _ К., 2000.


Контрольні питання:

1.Які традиційні релігії розповсюджені в сучасній Україні?

2.Які течії належать до нехристиянських? Назвіть найбільш розповсюджені в Україні?

3.Що являють собою релігії орієнтивістського напряму? Чому вони знаходять прихильників в Європі, США?

4.Розкрийте особливості неязичницьких релігій в Україні.


Теми рефератів:

1.Мормони в Україні.

2.Біле Братство.

3.Буддистські громади в Україні.

4.Неоязичництво в Україні та українські діаспори.


Методичні рекомендації до самостійної роботи.


В процесі вивчення основних тем філософії студенти повинні оволодіти навичками самостійного опрацювання відповідних розділів підручників, посібників, а також деяких праць видатних філософів минулого та сучасності.

Студентам пропонується самостійно опанувати деякі аспекти історико-філософські тем, питання онтології, феноменології, гносеології, філософської антропології, соціальної філософії, аксіології, етики та естетики, які не увійшли до плану аудиторних занять.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу рекомендується складання короткого конспекту з питань модулю самостійної роботи. Ґрунтовне вивчення цих питань дозволить студентам в достатній мірі глибоко оволодіти знаннями з основних тем курсу.

Освоєння матеріалу неможливо без звертання до фрагментів першоджерел, які зібрані в хрестоматіях з філософії. Пропонується використовувати цитати з праць при підготовці як семінарських модулів, так і модулів самостійної роботи.

Рекомендується також виконати контрольні та тестові завдання, які за рівнем складності наближені до екзаменаційних модульних завдань.


Модуль самостійної роботи 1


Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Філософські школи Стародавньої Індії» за таким орієнтовним планом (опитування):


• Упанішади як джерело давньоіндійської ортодоксальної філософії.

• Веданта.

• Міманса.

•Санкх’я.

•Вайшешика.

•Йога.

•Ньяя.

•Джайнізм.

•Буддизм.

•Чарвака.


Література:

 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

 2. Чанышев А.Н. Начала философии. – М., 1980.

 3. Краткий очерк истории философии. – М., 1980.

 4. Введение в философию. –Ч.1 – М., 1989

 5. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В. Філософія. – К.,2000.


Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Філософія Стародавнього Китаю» за таким орієнтовним планом (опитування):


•Основні риси давньокитайської філософії.

•Конфуціанство.

•Даосизм.

•Моїзм.

•Легізм.


Література:

 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981.

 2. Чанышев А.Н. Начала философии. – М., 1980.

 3. Краткий очерк истории философии. – М., 1980.

 4. Введение в философию. –Ч.1 – М., 1989

 5. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В. Філософія. – К.,2000.


Завдання 3. (2 год.) Підготувати тему «Філософія Стародавнього Риму» за таким орієнтовним планом (конспект):


• Стоїцизм (Сенека, Епіктет, Марк Аврелій).

• Епікуреїзм (Тіт Лукрецій Кар).

• Скептицизм (Секст Емпірик).

• Неоплатонізм (Порфірій, Ямвліх, Прокл).


Література:


 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії: - К., - 1995.

 3. Вступ до філософії/Г.І. Волинка, В.І. Гусєв. – К., - 1999. – Р. ІІ.Завдання 4. (2 год.) Підготувати тему «Неоплатонізм» за таким орієнтовним планом (конспект):


• Вчення Плотіна. Душа. Розум. Матерія. Ідея дії «світової душі» в Космосі.

• Вчення про Єдине як трансцендентне начало. Ідея сходження душі від чуттєвого стану до позачуттєвого – екстазу. Світло.

• Неоплатонізм як вчення про позаприродні сили. Розвиток ідей неоплатонізму в наступні історичні епохи.


Література:

 1. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1991.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії: - К., - 1995.

 3. История философии в кратком изложении. – М. 1991.Завдання 5. (4 год.) Підготувати тему «Натурфілософія ХVІ століття» за таким орієнтовним планом (конрольна робота):


• Головні риси натурфілософії ХVІ ст.

• Вплив природничої науки на розвиток натурфілософії. Відкриття

Й. Кеплера, М. Коперника.

• Пантеїзм, органіцизм, гілозоїзм.

• Дж. Бруно, Б. Телезіо. Пантеїстичний матеріалізм і діалектика. Ідея нової космології.


Література:

1. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVII веков. – М., 1984.

2. Горфункель А.Х. Джордано Бруно. – М., 1973.

3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980.

4. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV – XVII ст. – К., 1994.


Завдання 6. (4 год.) Підготувати тему «Західноєвропейська філософія доби Просвітництва» за таким орієнтовним планом (опитування):


• Особливості англійського Просвітництва.

• Дж. Локк («Два трактати про державне правління»). Ідея існування природних прав людини.

• Особливості німецького Просвітництва.

• Х. Вольф, І.Г. Гердер («Ідеї до філософії історії людства»). Проблема суспільного та історичного прогресу.


Література:

 1. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2008.

 2. История философии в кратком изложении. – М.,1991.

 3. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.Завдання 7. (2 год.) Підготувати тему «Філософська думка Києво-Руської держави» за таким орієнтовним планом (конспект):


• Роль християнства у становленні філософської думки Київської Русі.

• Поняття філософії у Києво-Руській культурі.

• Онтологічні та натурфілософські уявлення діячів культури Київської Русі.

• Гносеологічна проблематика.

• Розуміння людини.

• Морально-етичні уявлення.


Література:

1. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996.

2. Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі. – К., 1993.

3. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.


Завдання 8. (2 год.) Підготувати тему «Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок XVIIст.)» за таким орієнтовним планом (опитування):


• Передренесанські ідеї.

• Ідеї неоплатонізму.

• «Ареопагітики» та ісихазм.

• Гурток українських книжників.

• Гуманістичні ідеї (Ю. Дрогобич, М. Русин, Ст. Оріховський). Острозький культурно-освітній центр.

• Полемісти. І. Вишенський. Братські школи.


Література:

 1. Горський В.С. Історія української філософії. – К., 1996.

 2. Історія філософії України. Хрестоматія. – К., 1993.

 3. Вишенський І. Твори. – К., 1959.

 4. Філософія Відродження на Україні. – К., 1990.

 5. Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (XVI – першої половини XVIІ ст.). – К., 1990.Модуль самостійної роботи 2


Завдання 1. (2 год.) Підготувати тему «Філософія марксизму» за таким орієнтовним планом (конспект):

• Переосмислення К. Марксом та Ф. Енгельсом філософської спадщини Гегеля та Фейєрбаха (ідеалістичної діалектики та антропологічного матеріалізму).

• Поєднання діалектики з матеріалізмом.

• Діалектико-матеріалістичне розуміння суспільства.

• Діалектика продуктивних сил та виробничих відносин.

• Базис та надбудова.

• Поняття суспільно-економічної формації.

• Економічний детермінізм.

• Вчення про класи.

• Соціальна революція.

• Теорія комунізму.

• Критика поглядів К. Маркса та Ф. Енгельса.


Література:

1.Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М., 2008.

2.Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 –е изд. – Т.3. – М., 1974.

3.Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 –е изд. Т. 20. – М., 1974.


Завдання 2. (2 год.) Підготувати тему «Інтуїтивізм А. Бергсона» за таким орієнтовним планом (конспект):


• Вчення про інтенсивність відчуттів. Час. Свобода волі. Пам'ять в її співвідношенні з часом.

• Творча еволюція. Роль інтуїції в осягненні сущого.

• Життя як цілісність, що відрізняється від матерії та духу.

• Життя людської свідомості.

• Інтуїція як самопізнання життя.

• Інтелект та інтуїція.

• Життя як «життєвий порив», як потік творчого формування.

• Ідея духовної енергії.

• Душа і тіло.

• Динамізм картини світу.

• Елітарна концепція творчості та культури.

• Вплив інтуїтивізму А. Бергсона на сучасну філософську думку.


Література:

 1. Бергсон А.Творческая эволюция. – М., 2005.

 2. Воронов А.И. Интуитивная философия Бергсона. – М., 1962.

 3. Чанышев А.Н. Интуитивная философия А.Бергсона. – М., 1960.

 4. Философский энциклопедический словарь. - М., 2002.Завдання 3. (4 год.) Підготувати тему «Феноменологія Е. Гуссерля» за таким орієнтовним планом (опитування):


• Критика Е. Гуссерлям психологізму в логіці.

• Філософія як науковчення. Ідеальне та реальне. Інтерпретація істини.

• Феноменологічна філософія та метод. Феноменологічна редукція.

• Специфіка свідомості як об’єкту феноменологічного аналізу. «Потік свідомості» та «феномени».

• Інтенціональність.

• Криза європейського суспільства та науки.

• Поняття «життєвого світу».


Література:

 1. Современная буржуазная философия. – М., 1978. – Гл. ІІІ.

 2. Мотрошилова Н.В. Принципы и противоречия феноменологической философии. – М., 1968.

 3. Гуссерль Е. Формальна і трансцендентальна логіка. Досвід критики логічного розуму //Зарубіжна філософія ХХ століття. – К., 1993.Завдання 4. (2 год.) Підготувати тему «Герменевтика» за таким орієнтовним планом (опитування):


• Ідеї інтерпретації та розуміння.

• Ф. Шлейєрмахер: герменевтика як мистецтво розуміння чужої індивідуальності – «іншого».

• В. Дельтей: герменевтика як метод власної історичної інтерпретації.

• Поняття «життя», культурно-історичні реалії.

• Задача філософії: розуміння «життя» виходячи з неї самої.

• Метод «розуміння» і метод пояснення.

• Х. Гадамер: герменевтика як вчення про буття, онтологія, теорія пізнання.


Література:

 1. Герменевтика: история и современность. – М., 1985.

 2. Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М., 1988.Завдання 5. (2 год.) Підготувати тему «Російська релігійна філософія ІІ пол. ХІХ століття. В. Соловйов» за таким орієнтовним планом (конспект):


• Філософська система В. Соловйова. Бог як єдність сущого. Філософія позитивної всеєдності. Суще (благо, істина, краса).

• Синтез філософського та богословського знання.

•Сенс світової історії.

• Моральний сенс особистості. Любов. Соборність.


Література:

 1. Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 1991.

 2. Творческий путь Владимира Соловьева. Вступит. Статья А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги // Вл. Соловьев. Сочинения: В 2-х т. – М., 1988. – Т.1

 3. Философы России ХІХ – ХХ столетий. – М., 1995.Завдання 6. (2 год.) Підготувати тему «Російська релігійна філософія І пол. ХХ століття. М. Бердяєв, П. Флоренський» за таким орієнтовним планом (конспект):


• М. Бердяєв: метафізика, гносеологія, історіософія, антропологія, етика.

• П. Флоренський: космологія, «конкретна метафізика».

• Єдина методологія дослідження конкретного матеріалу різних наук та мистецтв.

• Етика.


Література:

 1. Зеньковский В.В. История русской философии. – М., 1991.

 2. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990.

 3. Философы России ХІХ – ХХ столетий. – М., 1995.

 4. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991.

 5. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика. – К., 1999. – с. 478 – 490.Завдання 7. (4 год.) Підготувати тему «Філософські аспекти психоаналізу» за таким орієнтовним планом (опитування):


• «Несвідоме» як центральне поняття психоаналізу.

• Психоаналіична модель психіки: «Воно» (несвідоме), «Я» (свідомість, «Его»), «Над-Я» («супер –Его», «Цензор»).

• Культурологічні ідеї З.Фрейда.

• Вплив психоаналізу на розвиток філософії та культури ХХ століття.


Література:

 1. Фрейд З. Я та Воно // Філософія: хрестоматія. – К., 2009. – С. 293 – 302.

 2. Фрейд З. Введение в психоанализ. – М., 1989.

 3. Лейбин В. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. – М., 1990.Завдання 8. (4 год.) Підготувати тему «Неофрейдизм» за таким орієнтовним планом (контрольна робота):

• А. Адлер. Аналіз соціальної діяльності людини та самодіяльного характеру людського існування.

• К.Г. Юнг. Символічна природа підсвідомого. Вроджені психічні структури («архетипи»). Колективне підсвідоме. Проблема суперечливості людського існування.

• Е. Фромм: Психоаналіз та його соціальна спрямованість. Психоаналіз як історичний метод. Критика фрейдівського біологізму та панпсихізму.

• Філософсько-етична проблематика. «Гуманістично-спрямований психоаналіз». Свобода. Мистецтво любові.

Література:


1. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991.

2. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992.

3. Фром Е. Анатомія людської деструктивності // Філософія: хрестоматія. – К., 2009. – С. 270 – 279.

1   2   3   4   5   6Схожі:

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПриродничі науки
Лебідь Є. О. (відповідальний редактор), кандидат біологічних наук, доцент Литвиненко Ю.І. (відповідальний секретар), кандидат хімічних...

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма дисципліни «Основи управління в екологічній діяльності» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов, доцент, кандидат біологічних наук І.І. Сараненко
...

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Укладачі: Солдатова С. М., кандидат філологічних наук, доцент; Ковбасюк Л. А кандидат філологічних наук, доцент

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма вступних випробувань абітурієнтів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Укладачі: Солдатова С. М., кандидат філологічних наук, доцент; Ковбасюк Л. А кандидат філологічних наук, доцент

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма розроблена
Волкова С. А. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та біологічної хімії

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма розроблена
Волкова С. А. – кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної та біологічної хімії

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconОрганічна хімія
...

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма навчальної дисципліни «Палеоекологія» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук
«Палеоекологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...

Програма розроблена: Поліщук Ірина Євгенівна, доцент, кандидат філософських наук iconПрограма дисципліни «Гідрологія» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук І. М. Котовський, доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук, викладач Т. М. Крючкова
Нормативна навчальна дисципліна «Гідрологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи