Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010
Дата конвертації12.01.2013
Розмір70.6 Kb.
ТипПрограма
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХЕРСОНСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

73034, м. Херсон, вул. Покришева, 41, тел. (0552) 37-02-00, 41-08-10, 41-08-11, факс 37-05-92

Web: http://prippo.ks.ua E-mail: suitti.ks@gmail.com

р/р 35417001005723, код ЄДРПОУ 02139794

_______________ № ________________

на № __________ від ________________

Начальникам управлінь освіти,

Завідувачам районних (міських)

відділів освітиМетодичні рекомендації

щодо викладання економіки

у 2011/12 навчальному році


Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році» від 09.06.2011 № 1/9-454 у старшій школі економіка як базова дисципліна з наступного, 2011/12 навчального року, викладатиметься в 11-класах всіх профілів (окрім економічного) на рівні стандарту, академічному (одна година на тиждень).

Профільне навчання забезпечується вивченням курсу “Економіка” протягом 210 годин навчального часу (по три години на тиждень у 10-му та 11-му класах), введенням курсів за вибором та факультативів і близьких до економіки предметів: математики на академічному рівні та географії на профільному.

Навчання здійснюватиметься з використанням таких програм:

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010.

 • Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 10-11 кл. Профільний рівень. К., 2010.

 • Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. 10-11 кл. (видавництво «Абетка-НОВА», 2003, 2006).

 • Збірник програм з економіки для ЗНЗ. Програми для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Програми спецкурсів і факультативів. Ч.І. – Камянець-Подільський: Аксіома, 2008.

 • Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів (для курсів за вибором). Ч.ІІ. . – Камянець-Подільський: Аксіома, 2008.

 • Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів. – К., 2010.

 • Основи споживчих знань (автори Т.Г.Гільберг, С.Л.Капіруліна, А.І.Довгань та ін., видавництво ЄС і ПРООН, 2008).

Програми позбавлені жорстокого поурочного поділу. Вчитель має право довільно визначати кількість годин на вивчення тем, але без вилучення одних на користь інших. Районні та міські методичні кабінети не уповноважені регламентувати розподіл вчителем навчальних годин у межах тем.

Для вивчення предмету в 11-му класі рекомендовано наступні підручники та посібники:

 1. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас (автор І.Ф.Радіонова, видавництво «Аксіома», 2011);

 2. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас (автори Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко, Т.І.Чорна, видавництво «Ранок», 2011);

 3. Практичні роботи з економіки. 11 клас. Рівень стандарту (автор Г.О.Горленко, видавництво «Аксіома», 2011);

 4. Методичний посібник для вчителя до «Збірника завдань для державної підсумкової атестації з економіки для учнів 11 класів» (автор Г.О.Горленко, видавництво «Аксіома», 2010).

Вивчення курсу «Економіка» в 10-11 класах профільного рівня здійснюється з використанням навчального комплексу, елементи якого та стислі характеристики представлені у таблиці:


^ Підручники та посібники

Короткий опис та рекомендації щодо використання у навчальному процесі

1. Радіонова І.Ф. Радченко В.В. Економіка (профільний рівень): Підручник для учнів 10-х класів – Кам′янець-Подільський: Аксіома, 2011.

2. Радіонова І.Ф. Радченко В.В. Економіка (профільний рівень): Підручник для учнів 11-х класів – Кам′янець-Подільський: Аксіома, 2011.

Матеріали підручників логічно структуровані. Крім основної змістової частини, визначення приросту знань учня, схематичного зображення логіки теми, пояснення практичного значення отриманих знань, матеріал цієї частини підручників дає можливість учню поглибити знання, частково вийшовши за межі програми, підготуватися до конкурсів та олімпіад з економіки.

2. Горленко Г.О. Економіка. Тренувальні вправи та практичні роботи: Навчальний посібник для учнів 10-х класів суспільно-гуманітарного напряму економічного профілю - Кам′янець-Подільський: Аксіома, 2010.

Навчальний посібник з завданнями та вправами допомагає учням опанувати теоретичний матеріал базового підручника і розвинути навички економічного аналізу. Містить рекомендації з виконання лабораторних робіт, передбачених чинною програмою з економіки для учнів 10-х класів.

Може використовуватися на уроках, для виконання домашніх завдань та при самопідготовці до поточного, тематичного, підсумкового оцінювання знань учнів

3. Ю.В.Бицюра, Г.О.Горленко, С.Л.Капіруліна. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з економіки. 11 клас. – Центр навчально-методичної літератури, 2011.


Збірник структуровано за темами відповідно до програми курсу “Економіка” для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напрямку, що вивчають економіку на профільному рівні, авторів І.Ф.Радіонової, В.В. Радченка, Ю.В.Бицюри. Містить більше 1000 завдань різних типів і рівня складності.

4. Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до посібника « Економіка. Тренувальні вправи та практичні роботи » - Кам′янець-Подільський: Аксіома, 2010.

У межах варіативної частини пропонується вивчення у 10-му класі таких курсів за вибором: «Основи споживчих знань», «Основи інтелектуальної власності», «Фінансова математика», «Географічна економіка», «Економічне моделювання та розв’язування економічних задач». Програми згаданих курсів подано у виданні: Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Ч 1, 2. – Кам′янець-Подільський: Аксіома, 2008.

При організації допрофільного вивчення економіки у 8-9-х класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану рекомендуємо вивчати курс "Моя економіка" (автори Л.М. Кириленко, Л.П. Крупська, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко).

У класах з поглибленим вивченням економіки пропонуємо до використання програми «Основи економіки» автора І.І. Климюка або «Основи економіки» авторів Л.М. Кириленко, Л.П. Крупської, І.М. Пархоменко, І.Є. Тимченко.

При роботі за зазначеними вище навчальними програмами вчитель має право коригувати кількість годин в залежності від можливостей навчального закладу.

Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються курси за вибором, які викладаються за рахунок варіативного компонента змісту освіти. В старшій школі, як профільній, зміст предмета “Економіка” представлений окремими спеціальними курсами, які враховують інтереси, здібності та життєві плани учнів з одного боку, і відповідають профілю школи з іншого. До варіативної частини профільної школи віднесено такі економічні курси: “Основи підприємницької діяльності”, “Власна справа”, “Основи менеджменту”, “Основи інтелектуальної власності”, “Основи споживчих знань”, “Основи сімейного господарювання” тощо.

Основними завданнями курсів за вибором є забезпечення вивчення економіки і споріднених з нею предметів на достатньому рівні. За їх допомогою відбувається трансформація наукових знань учнів в їх практичний досвід. Практичні роботи, екскурсії, презентації, дослідження, моделюючі або ситуативні вправи є невід'ємною складовою занять. Робочі плани профільних класів можуть включати багато курсів за вибором і факультативів. Тим самим забезпечується гнучка система профільного навчання, яка надає учням можливість обрати індивідуальну освітню програму.

Робочі плани класів з поглибленим вивченням предмета, крім розширення і поглиблення змісту, мають сприяти формування стійкого інтересу до дисципліни, розвитку відповідних компетенцій і орієнтацій на професійну діяльність, пов’язану з обраним профілем. Поглиблене вивчення здійснюється за спеціальними програмами або за модульним принципом: програма „Основи економіки” доповнюється набором курсів за вибором певного спрямування. Кожна із наведених програм може вивчатися за різними рівнями складності та обсягом. З метою більш повного врахування й розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів, їх нахилів і здібностей, вчителю надається право змінювати до 30 % змісту обраної навчальної програми.

Важливим завданням вважаємо продовження впровадження у навчальний процес курсу за вибором «Основи споживчих знань», оскільки споживча освіта в Україні є однією з головних форм пристосування людей до нових і швидко змінних умов життя, заснованого на принципах ринкової економіки.

З метою активнішого впровадження споживчих знань у навчальний процес пропонуємо, у випадку відсутності достатньої кількості годин на вивчення курсу, наскрізну навчальну програму курсу за вибором «Основи споживчих знань» для учнів 1-11(12) класів вивчати у будь-якому з класів, коригуючи кількість годин. Програма та навчальні посібники побудовано таким чином, що курс може викладатися як самостійний у будь-якому класі або бути наскрізним з 1 по 11-й класи.

До 20 вересня 2011р. надати до науково-методичної лабораторії географії та економіки наступну інформацію:

1) про розподіл годин на викладання курсу «Основи споживчих знань» у 2011/2012 н. р. за формою:Назва школи

П.І.Б.

вчителя

Клас

Назва курсу

Кількість годин

Відсоток учнів, охоплених економічною освітою, від загальної чисельності учнів в паралелі
2) про викладання інших варіативних курсів економічного змісту (основна та старша школа) в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста) за цією ж формою;

3) про впровадження профільної економічної освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району (міста) (зазначити назву школи, П.І.Б. вчителя, назви курсів за вибором).


Ректор А.М.Зубко


Філончук З.В.

37-02-00


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас Рівень стандарту, академічний рівень Пояснювальна записка
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Географія. Економіка. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, Київ, 2010 р
Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-9 класи), «Вікторія», 2009 р

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Географія. Економіка. Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, Київ, 2010 р
Програма для класів з поглибленим вивченням математики (8-9 класи), «Вікторія», 2009 р

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень К., 2010
Завдання шкільного предмета «Економіка» — сформувати базові знання з економічної науки, ознайомити з основними тенденціями розвитку...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Технології 10-12 класи Рівень стандарту Пояснювальна записка
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Англійська мова 10-11 класів Академічний рівень англійська мова (академічний рівень) 10-й клас

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Людина І світ 11клас Рівень стандарту / Академічний рівень Пояснювальна записка
Даний курс має допомогти учням якомога краще збагнути природу суспільства і держави, в якій вони живуть, розкрити можливості й передумови...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограмма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень
Кладачем. Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, узагальнення навчального матеріалу, коригування...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів географія 10 клас Рівень стандарту, академічний рівень пояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка, 11 кл. Рівень стандарту, академічний рівень. К., 2010 iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів всесвітня історія 10 11 класи академічний рівень/ Рівень стандарту 10 клас (35 годин)
Людство у 1900- 1939 рр. ХХ ст. Демографічний портрет. Завершення формування націй. Процес урбанізації в провідних країнах світу....

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи