Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності
Скачати 446.42 Kb.
НазваМетодичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності
Сторінка1/4
Дата конвертації07.07.2013
Розмір446.42 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
  1   2   3   4
1. /II/АЛУ/_метод контр.doc
2. /II/АЛУ/Задание.doc
3. /II/АЛУ/Конспект лекц_й/!!!!!!!!!!.pdf
4. /II/АЛУ/Конспект лекц_й/1.doc
5. /II/АЛУ/Конспект лекц_й/2.doc
6. /II/АЛУ/Конспект лекц_й/3.DOC
7. /II/АЛУ/Конспект лекц_й/4.doc
8. /II/АЛУ/Конспект лекц_й/Конспект.PDF
9. /II/АЛУ/Метод вк Кон р АЛУ.doc
10. /II/Арх ПК/Архитектура ПК. Лекции.doc
11. /II/Арх ПК/Задание.doc
12. /II/ВМ методичка(3-4к.р).doc
13. /II/Дискр.математика2.doc
14. /II/ТВ и МС/Методичка_ТВМС_2008.doc
15. /II/ТЕМК/Лекции!!!!.doc
16. /II/ТЕМК/Методичка_ТЕМК.doc
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний політехнічний університет
А и В, расположенные на пересечении первой цифры по вертикали и второй цифры шифра по горизонтали. Например, шифру студента 37 соответствует А
Системы счисления
Числа и коды
Общие вопросы функциональной организации ЭВМ
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності
Методичні вказівки І завдання до контрольних робіт з дисципліни «основи дискретної математики» для студентів очної та заочної форм навчання
Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Теорія ймовірностей та математична статистика
Тема Основные понятия и законы теории цепей. Электрические и магнитные цепи. Основные термины теории электрических цепей
Затверджую „ ”


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

кафедра «Природничо-наукової підготовки»


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

“____” ________________ 201 р.


Проректор ОНПУ ______________ проф. Нестеренко С.А.


Методичні вказівки та завдання

до контрольної роботи

з дисципліни


Вища математика


для студентів спеціальності

7.091501 — “Комп’ютерні мережі та системи”


інституту заочної освіти


Одеса, 2012

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Вища математика», для студентів спеціальності 7.091501 інституту заочної освіти

Укладач Сафонова Г.Ф.— Одеса: ОНПУ, 2012


Укладач: Сафонова Г. Ф.


Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Природничо-наукової підготовки»

Протокол № від “___” ____________ 2012 р.


“___“___________ 2012р. Зав. кафедрою ПНП_____________ О.Є. Яковенко

ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА 4

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 5

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 6
 • ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ № 1,2 7


Таблиця вибору варіанту для контрольних робіт № 1,2 11
 • ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ № 3,4 12


Таблиця вибору варіанту для контрольних робіт № 3,4 15
 • ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 5 17


Таблиця вибору варіанту для контрольної роботи № 5 20
 • ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 6 21


Таблиця вибору варіанту для контрольної роботи № 6 24

Вимоги щодо оформлення контрольних робіт 25


ПЕРЕДМОВА


Метою викладення дисципліни “Вища математика” є ознайомлення студентів з математичним апаратом необхідним для вивчення загальнонаукових та інженерних задач за спеціальністю, а також вміння самостійно вивчати учбову літературу з математики, розвинення логічного мислення студента з підвищенням загального рівня його математичної культури; відпрацювання навиків при дослідженні прикладних питань і вміння студентом перекладати інженерну задачу на мову математики, застосовуючи набутий теоретичний та практичний матеріал.

 1. Задачі вивчення дисципліниГоловні задачі вивчення дисципліни полягають у забезпеченні можливості сприймання та розуміння навчального матеріалу дисципліни, пов’язаних з набуттям майбутньої спеціальності. Курс спирається на знання студентів основ вищої математики.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

- знати:

 1. границі числових послідовностей та функцій;

 2. основні властивості неперервних функцій;

 3. теорії диференціального числення однієї та багатьох змінних;

 4. основи інтегрального числення;

 5. теорію звичайних диференціальних рівнянь та їх систем;

 6. теорію рядів;

 7. кратний та криволінійний інтеграл;

 8. теорію поля;

 9. теорію функцій комплексної змінної;

 10. основи операційного числення;

- вміти :

диференціювати функції кількох змінних;

 1. досліджувати функцію за загальною схемою та будувати її графік;

 2. володіти методами інтегрування;

 3. досліджувати на екстремум і умовний екстремум функцію багатьох змінних;

 4. розв’язувати диференціальні рівняння та їх системи;

 5. застосовувати диференціальне та інтегральне числення в інженерних задачах;

 6. змінювати змінну в кратних інтегралах;

 7. використовувати кратні інтеграли в геометрії та механіці;

 8. обчислювати криволінійні інтеграли;

 9. використовувати криволінійні інтеграли в геометрії та фізиці;

 10. досліджувати на абсолютну та умовну збіжність числові ряди;

 11. знаходити область збіжності та рівномірної збіжності функціональних рядів;

інтегрувати та диференціювати функції комплексної змінної.

 • ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
 • 1. Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії


Система лінійних рівнянь. Визначники. Векторна алгебра. Елементи аналітичної геометрії на площині. Елементи аналітичної геометрії у просторі. Матриці. Криві та поверхні другого порядку.
 • 2. Математичний аналіз(Неперервність функції, границя функції. Диференціальне числення функції однієї змінної)


Вступ до математичного аналізу. Границя числової послідовності. Границя функції. Неперервні функції. Похідна та диференціал. Основні теореми диференціального числення та їх застосування.

3. Математичний аналіз(Інтегральне числення. Функції багатьох змінних та їх диференціал)

Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл. Невласні інтеграли. Застосування визначених інтегралів. Функції багатьох змінних. Частині похідні та диференціали. Класичні методи оптимізації функції багатьох змінних.

4. Звичайні диференціальні рівняння та їх системи

Звичайні диференціальні рівняння першого порядку. Звичайні диференціальні рівняння другого порядку. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків. Лінійні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами. Системи диференціальних рівнянь.

5. Математичний аналіз (Теорія рядів. Кратний інтеграл. Криволінійний інтеграл). Теорія поля.

Числові ряди: Функціональні ряди. Степеневі ряди. Ряди Тейлора. Ряди Фур’є. Кратні інтеграли. Криволінійні інтеграли. Поверхневі інтеграли. Застосування кратних, криволінійних та поверхневих інтегралів. Теорія поля.

6. Теорія функцій комплексної змінної. Операційне числення

Функції комплексної змінної. Диференціювання функ. компл. змінної. Інтегрування функ. компл. змінної. Ряди. Ізольовані особливі точки. Теорія лишків.

7. Операційне числення


ПЕРЕЛІК практичних занять ДИСЦИПЛІНИ

 1. Практична робота №1: Елементи лінійної, векторної алгебри та аналітичної геометрії”.

Практична робота №2: “Неперервність функції, границя функції. Диференціальне числення функції однієї змінної/ Інтегральне числення. Функції багатьох змінних та їх диференціал”.

Практична робота №3: “Звичайні диференціальні рівняння та їх системи”

Практична робота №4: “ Теорія рядів. Кратний інтеграл. Криволінійний інтеграл. Теорія поля ”

Практична робота № 5: “Теорія функцій комплексної змінної Операційне числення”

  1   2   3   4

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи
Методичні вказівки та тематика контрольних робіт для студентів заочників з дисципліни

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101 “Правознавство”...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconБюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 1- й кв. 2011р. Укладачі: федоренко л. Г. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п
Вища математика : методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі "Кратні інтеграли"...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи з курсу «Інформаційні системи та технології» для студентів 1 курсу заочного відділення
...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для слухачів заочної форми навчання зі спеціальності «Правознавство»
Написання контрольної роботи сприяє поглибленому вивченню предмета слухачем і є однією з форм перевірки знань

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра
Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „безпека життєдіяльності”

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни " Теорія агентних систем" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія агент них систем” для студентів спеціальності 050101 “Інформаційні...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: "Історія держави і права України" для студентів спеціальності 060101 Херсонського економічно-правового інституту
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни: “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 060101...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 050200
Енергетичний менеджмент в сільському господарстві. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання...

Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни Вища математика для студентів спеціальності iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів спеціальності 050200
Планування діяльності підприємств. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни та контрольні завдання для студентів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи