Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року icon

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Скачати 156.73 Kb.
НазваРішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Дата конвертації14.01.2013
Розмір156.73 Kb.
ТипРішення
джерелоУКРАЇНА

ВИСОКОПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯХХVII сесії VІ скликання


від 15 серпня 2012 року № 378


Про районну цільову програму

впровадження у навчально-виховний

процес загальноосвітніх навчальних

закладів інформаційно-комунікаційних

технологій «Сто відсотків»

на період до 2015 року


Розглянувши лист районної державної адміністрації від 08.08.2012 року №02-20/4-2343/12, враховуючи висновки та рекомендації спільного засідання президії районної ради та постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів, власності та економічної реформи в народногосподарському комплексі від 10 серпня 2012 року, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:


1. Затвердити районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року (додається).

2. Районній державній адміністрації щорічно до ­­­10 лютого надавати районній раді інформацію про хід виконання програми.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, гуманітарної політики, гласності, зв'язків з об'єднаннями громадян.


Голова районної ради Л. І. Куцевол


Додаток

до рішення ХХVII сесії

районної ради VI скликання

від 15 серпня 2012 року

^ РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних

закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків»

на період до 2015 року
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


1.

Ініціатор розроблення програми


Відділ освіти районної державної адміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29 червня 2011 року № 425 «Про проект районної цільової програми впровадження у навчально – виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно – комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»

3

Розробник програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

4

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти районної державної адміністрації

5

Учасники програми

Відділ освіти районної державної адміністрації, районна державна адміністрація, районна рада

6

Терміни реалізації програми

2012 – 2015 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, районний бюджет

8

кошти районного бюджету

27,6 тис. грн.

8.1

у тому числі за роками:

2012 рік – 6,0 тис. грн.

2013 рік – 7,8 тис. грн.

2014 рік – 6, 0 тис. грн.

2015 рік – 7,8 тис. грн.

9

Основні джерела фінансування програми

Державний, районний бюджет
^

Загальні положення


На сучасному етапі інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти є національним пріоритетом.

У світовій освітній практиці інформаційно-комунікаційні технології розглядаються як якісно нові засоби поширення та акумулювання знань. При цьому актуальною є проблема їх раціонального використання у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності, підвищенні кваліфікації педагогічних працівників та самоосвіті.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства постає необхідність у стовідсотковому впровадженні у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.

У 2010 році закінчився термін дії Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2005 року № 1153. Однак багато проблем, пов’язаних із впровадженням у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, залишаються нерозв’язаними з таких причин:

-незадовільний стан забезпечення комп’ютерною технікою загальноосвітніх навчальних закладів. Спостерігається певна диспропорція у забезпеченні комп’ютерною технікою сільських (78 відсотків) та міських (100 відсотків) шкіл. На початок 2010/11 навчального року на 15 учнів загальноосвітніх навчальних закладів припадав один персональний комп’ютер, а у міській місцевості на 12 учнів припадав один персональний комп’ютер;

-використання морально застарілої комп’ютерної техніки. В районі потребують термінового оновлення шість навчально-комп’ютерних комплексів у загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 56 персональних комп’ютерів;

-на початок 2011 року показник підключення загальноосвітніх навчальних закладів (І- ІІ та І – ІІІ ступенів) у цілому по району становив 82 відсотка, а в сільській місцевості - 78 відсотків. Більшість закладів підключено за технологією комутованого з’єднання, що унеможливлює ефективне використання інформаційних ресурсів Інтернету в навчально-виховному процесі;

-недостатній рівень підготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

-відсутність мережі електронних бібліотек та цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів;

Розв’язання зазначених проблем можливе за умови затвердження і виконання районної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року (далі – Програма).
^

2. Мета Програми


Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення в районі єдиного інформаційно-навчального простору освіти для забезпечення нової якості навчання та забезпечення комплексного підходу до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій.

^ 3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

- забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно - комунікаційних технологій надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під’єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

-удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

-створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для висвітлення кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережн професійних об’єднань;

-формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

Програма передбачена на період до 2015 року.

^ 4. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

-оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

-створення відкритої мережі освітніх ресурсів;

-оновлення застарілих навчально-методичних комплексів;

-підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.
^

5. Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми дасть змогу:

-забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

-забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

-створити та використовувати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

-забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
^

6. Обсяги та джерела фінансування Програми


Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 27,6 тис.грн за рахунок районного бюджетів.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


Додаток 1

до Програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року

        1. ^

          Ресурсне забезпечення районної цільової програми


впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків»

на період до 2015 року


Обсяг коштів, які пропонується залучи­ти на виконання програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

1

2

3

4

5

Обсяг ресурсів районного бюджетів,

Усього:

6 тис. грн

7,8 тис. грн

6тис. грн

7,8 тис. грн

у тому числі:

-державний бюджет

-обласний бюджет

-

-

-

-

- районний бюджет

6 тис. грн

7,8 тис. грн

6тис. грн

7,8 тис. грн

-інші місцеві бюджети (міський, селищний, сільські)

-

-

-

-

-кошти небюджетних джерел

-

-

-

-Додаток 2

до Програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року


^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання районної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменуван

ня показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, обласний, місцевий)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками

усього

За роками

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015
І. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологійЗабезпечення засобами інформаційно -комунікаційних технологій навчально – виховного прцесу

Кількість учителів на один комп’ютер

1,8

2,1

2

1,9

1,8

Створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний

24

6

6

6

6
Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету

Кількість шкіл, які мають широкосмуговий доступ до Інтернету

2

0

1

0

1

Користування широкосмуговим доступом до Інтернету

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний

3,6

0

1,8

0

1,8
Разом за розділом І
27,6

6

7,8

6

7,8
у тому числі


Державний бюджетРайонний бюджет

27,6

6

7,8

6

7,8
Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період

Кількість учителів, залучених до навчання у міжкурсовий період, відсотків

100

20

20

30

30

Упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Відділ освіти районної державної адміністрації

Районний

Згідно з коштори

сом

Додаток 3

до Програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання районної цільової програми впровадження

у навчально-виховний процес загальноосвітніх

навчальних закладів інформаційно-комунікаційних

технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року


Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Значення за показниками

усього

у тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

1. Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Кількість учнів на один комп’ютер

9,3

14,3

12

10

9,3

2. Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету

Кількість шкіл, які мають широкосмуговий доступ до Інтернету

11

9

1

0

1

3. Створення на базі методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

Кількість опорних закладів на базі методичних кабінетів, у яких є робочі місця для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів, відсотків

4

1

1

1

1

4. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників

Кількість вчителів, які володіють компетентністю в інформаційно-комунікаційних технологіях, відсотків

100%

20%

20%

30%

30%Заступник голови районної ради З. М. Тимофєєв

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconРішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №143 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconРішення сесії шостого скликання № Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconРішення ХVІІІ сесії шостого скликання від 28 лютого 2012 року №181 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Керуючись п. 16 ст. 43, п. 4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconРішення ХІ сесії шостого скликання 15. 03. 2012 р. №148 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Заслухавши доповідь заступника голови районної державної адміністрації Шума О. Л., керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconДодаток до рішення районної ради від № програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій,...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconРішення 21 сесії 6 скликання від 2012 року № Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Розглянувши клопотання Генічеської районної державної адміністрації, враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з гуманітарних...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconРішення від 26. 01. 2012 №19 11/vi про затвердження Програми впровадження у навчально-виховний процес
Черкаської обласної ради від 14. 12. 2011 №10-2/vі «Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconУправління освіти і науки Кіровоградської обласної
«Сто відсотків» на період до 2015 року» надсилає звіт про виконання в закладах освіти району в 2012 році районної цільової програми...

Рішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року iconНаказ №2 Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями
Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи