Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який icon

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який
Скачати 221.5 Kb.
НазваПропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який
Дата конвертації07.12.2012
Розмір221.5 Kb.
ТипДокументи
джерелоПропозиції


щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства

УТОГ


пропозиції розроблені

Ліпковим Олексієм Вікторовичем,

який провів дослідження

протягом березня 2007 року

в рамках трудової угоди між ним та ЦП УТОГ


ХЕРСОН


березень-квітень 2007 р.

Автором протягом березня 2007 року були проведені дослідження на Херсонському учбово-виробничому підприємстві (Херсонське УВП) УТОГ щодо визначення напрямків підвищення рентабельності діяльності підприємства.

Основними методами дослідження були:

 • Вивчення статуту підприємства, посадових інструкцій співробітників ІТС підприємства;

 • Аналіз існуючої організаційної структури підприємства;

 • Інтерв’ю з робочим персоналом та співробітниками ІТС підприємства;

 • Анкетування робочого персоналу (10 анкет) та співробітників ІТС підприємства (10 анкет);

 • Контент аналіз вхідної та вихідної документації підприємства за 2006 рік;

 • Контент аналіз журналу наказів директора підприємства за 2006 рік;

 • Порівняльний аналіз комерційних пропозицій з боку Херсонського УВП та місцевих швейних підприємств;

 • Аналіз існуючих комунікаційних каналів підприємства (роботу комерційного відділу);

 • Аналіз місцевих щотижневих друкованих рекламних носіїв (що мають найбільший тираж) на предмет присутності в них пропозицій від Херсонського УВП.

Автор прийшов висновку, що вирішення питання збільшення рентабельності та отримання достатнього рівня дохідності, в значній мірі лежить у площині розбудови на підприємстві системи ефективного управління підприємством в основі якої знаходитиметься база знаній про діяльність підприємства для адекватного реагування на тенденції ринку замовлень швейної продукції.

Основною метою поточної діяльності керівництва Херсонським УВП УТОГ повинно стати максимальне завантаження існуючих виробничих потужностей підприємства та уникнення випадків простою технологічного обладнання з причини відсутності замовлень на виготовлення готової продукції.

Основними завданнями (заходами)поточної діяльності керівництва Херсонським УВП автор бачить у:

 • налагодити інформаційну взаємодію як на горизонтальному рівні підприємства – між структурними підрозділами підприємства так і на вертикальному – від відділів до директора та центрального правління УТОГ;

 • оптимізувати організацію технологічного циклу виробництва швейної продукції та посилити маркетингові функції в управлінні підприємством;

 • задіяти всі інформаційні канали для активного позиціонування Херсонського УВП УТОГ на ринку замовлень швейної продукції;

 • налагодити постійну інформаційну взаємодію з потенційними замовниками на предмет розміщення їх замовлень на пошиття швейної продукції на Херсонському УВП;

 • підвищити мотивувальний фактор робочого персоналу підприємства


Автор вважає, що виконання цих завдань дозволять:

- збільшити у 3 рази кількість замовлень;

- поліпшити якісний склад структуру замовлень – перейти від дрібних до крупних замовлень;

- зменшити собівартість продукції на 10%;

- збільшити обсяги реалізації продукції у 3 рази;

- поліпшити соціальну атмосферу на підприємстві.


Для виконання визначених завдань автор пропонує вжити комплекс наступних заходів, які не потребують додаткового фінансування і знаходяться у площині покращення системи ефективного управління діяльністю підприємства:

І. Завдання:

налагодження інформаційної взаємодії на горизонтальному рівні організаційної структури підприємства – між структурними відділами підприємства

^ Опис проблеми:

На сьогоднішній момент на Херсонському УВП спостерігається ситуація інформаційної автономності у роботі відділів. Ця ситуація посилюється існуванням усного доручення колишнього керівництва підприємства про заборону всім співробітникам УВП спілкуватися на виробничу тематику з представниками інших відділів підприємства (при прийомі на роботу працівники підписують зобов’язання про вищесказане). Це також підтверджується результатами обробки п.п. 4, 5 анкети опитування співробітників.

Це призводить до звуження обміну думками між працівниками про ефективність технологічного циклу, що в свою чергу не стимулює напрацюванню пропозицій щодо покращення ефективності роботи підприємства взагалі. Так відповідно до результатів обробки п. 7, 8 анкети опитування співробітників та п. 6 анкети опитування робочого персоналу більшість зазначила про простої які виникають із-за технологічних проблем під час запуску замовлення у виробництво.

Крім того, така ситуація сприяє тіньовому (поза обліковому) виконанню замовлень за готівку, з причини послаблення системи взаємного контролю, та призводить до зменшення показника валового доходу у бухгалтерській звітності підприємства.

^ Захід що пропонується :

 1. наказом директора створити постійно діячу робочу групу по відпрацюванню замовлень на виготовлення готової продукції швейного виробництва на предмет доцільності їх запуску у виробництво або відхилення. До складу цієї групи включити: директора, головного інженера, начальника планово - економічного відділу, головного бухгалтера, механіка, начальнику відділу кадрів, начальника відділу збуту, начальника підготовчо-розкрійного цеху, начальника експериментального участка, завідуючого складом готової продукції, старшого бригадира.

 2. запровадити анкету, яка заповнюється учасниками робочої групи по підсумкам відпрацювання замовлення. Можливий варіант надається нижче:


Таблиця (проект) щодо відпрацювання замовлення,

на виготовлення готової продукції швейного виробництва

на виробничих потужностях Херсонського УВП


^ Дата отримання замовлення

Через які інформаційні канали надійшло замовлення

Номенклатура готової продукції, що замовляється

Кількість одиниць по кожній номенклатурі

^ Термін виконання замовлення (встановлений замовником)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

^ Термін виконання замовлення (визначений робочою групою)

Ціна за одиницю готової продукції (встановлена замовником)

Ціна за одиницю готової продукції (визначена робочою групою)

Сума контракту (встановлена замовником)

^ Сума контракту (визначена робочою групою)

-)

-)

-)

-)

-)

^ Кількість необхідного робочого персоналу

Кількість робочого персоналу в наявності

Інші технологічні питання визначені відповідним відділом

Інші технологічні питання визначені відповідним відділом

Інші технологічні питання визначені відповідним відділом

-)

-)

-)

-)

-)

^ Висновки (зауваження) на предмет доцільності запуску замовлення у виробництво від:
Головного інженеру
Відділу бухгалтерії
Головного механіку
Відділу збуту
Відділу кадрів
Головного бригадиру
……. тощо

^ Очікуваний результат:

 1. оптимізація інформаційної взаємодії між структурними відділами для напрацювання пропозицій по покращенню технологічного циклу роботи Херсонського УВП;

 2. посилення взаємного контролю за діяльністю роботи Херсонського УВП взагалі та ефективності роботи або виявлення слабких місць кожного структурного відділу;

 3. рішення по запуску (або відмовленню) замовлення безпосередньо до виробництва буде мати об’єктивне підґрунтя, з врахуванням думок всіх технологічних відділів підприємства та зменшення ризику неправильних з точки зору ефективності, управлінських рішень керівництва підприємства;

 4. підвищення прозорості діяльності підприємства та унеможливлення виконання тіньових замовлень на швейну продукцію на виробничих потужностях Херсонського УВП;

 5. підвищення показника валового доходу підприємства за рахунок включення до нього контрактів, що виконуються по тіньовим схемам.


ІІ. Завдання:

налагодження інформаційної взаємодії від відділів до директора та центрального правління УТОГ (вертикальний рівень);

^ Опис проблеми:

Як показав контент аналіз журналу вхідної та вихідної документації підприємства основне навантаження вхідних документів є з боку центрального правління УТОГ, так відповідно до Журналу вхідної документації за 2006 рік зареєстровано 150 документів, з них 113 є документи що надійшли з ЦП УТОГ, що відповідно є 75 %, на другому місці 10 документів 6 % є документи що надійшли від місцевих органів влади, основне змістовне навантаження яких – прохання прозвітуватись по результатам діяльності. На третьому місці 9 документів 6 % від місцевих енергопостачальних компаній про необхідність погашення заборгованості за вжиті енергоресурси. Також близько 8 листів від комунальних підприємств, що надають комунальні послуги – (прибирання, ліфт). Безпосередньо комерційних пропозицій що надійшли на підприємство склало 2 листа, від ЧП Михлевський, Львівської з/д. Решта (близько 8 листів) переписка з орендаторами на предмет сплати комунальних послуг, звернення від профспілок, лист від місцевого РВВС. Не зважаючи на розпорядження ЦП УТОГ № 3 від 17.01.2006 «Про результати створення на підприємствах УТОГ служб маркетингу та збуту» на Херсонському УВП, така служба не була створена, більш того за час проведення аналізу автору не вдалося зустрітися з начальником відділу збуту, який знаходився на лікарняному, а функції заступника директора з комерційних питань, виконує директор підприємства, який також з січня місяця знаходиться на лікарняному, а менеджер по збуту також виконує функцію водія. Отже не можна казати про ефективну роботу цієї служби на підприємстві.

Відповідно до Журналу вихідної документації за 2006 рік зареєстровано 316 документів, з них 120 направлені на адресу ЦП УТОГ, що складає 38 % від загальної кількості відправлених документів, що є значно меншим показником в порівнянні з документами, що надійшли від ЦП УТОГ. Хоча на думку автора, цей показник повинен бути не меншим за показник вхідної документації від ЦП УТОГ, враховуючи, щомісячні звіти підприємства за різними показниками , які підприємство зобов’язано надавати.

Близько 100 документів було направлено до контролюючих інстанцій, як щомісячні або квартальні звіти – (податкова інспекція, фонд соціального, пенсійного страхування, тощо).

Документи що були направлені до місцевих органів влади та місцевого відділення Фонду соціального захисту складають близько 20 або 6 %. Причому головним змістом цих листів було прохання надати допомогу по ремонту даху. Автор не знайшов жодного інформаційного запиту від підприємства по існуючим місцевим програмам промислового розвитку, або тендерам, що проводяться виконавчим комітетом Херсонської міської ради на закупівлю спецодягу для потреб комунальних підприємств міста за рахунок коштів місцевого бюджету. Також не було запитів до Херсонського відділення ФСЗІ по існуючим програмам державної підтримки підприємств громадських організацій інвалідів на 2006 рік. Це призводить до того, що підприємство не бере участі у значних за обсягами замовленнями на пошиття спецодягу для місцевих комунальних підприємств, таких як: Херсонелектротранс, Херсонпарксервіс, Міськводоканал, Херсонелектросеті, Херсонтеплокомуненерго тощо. Це підтверджується результатами обробки п. 18 анкети опитування співробітників де вказано, що жодного замовлення надійшло через місцеві програми промислового розвитку.

Комерційна переписка між господарюючими суб’єктами склала до 20 листів, де більша половина листи до орендаторів про сплату орендної плати і лише біля 8 листів або 2% можна віднести до переписки стосовно безпосередньої господарської діяльності.

^ Захід що пропонується :

 1. наказом директора запровадити щомісячний письмовий звіт кожного структурного підприємства (у вигляді заповнення анкети) про: виконаний обсяг робіт, існуючи проблеми, напрацьовані пропозиції по покращенню ефективності роботи структурного підрозділу тощо. Можлива форма пропонується:


Таблична форма (проект) звіту структурного підрозділу

Херсонського УВП


^ Назва структурного підрозділу

Чим займався підрозділ за звітний період

Які проблеми виникли за звітний період

Які проблеми вдалося вирішити за звітний період

^ Які напрацьовані пропозиції, зауваження

Тощо (примітки)
-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-) 1. опрацювання директором звітів, їх систематизація та направлення до ЦП УТОГ для представлення їх до аналізу ЦП УТОГ;

 2. шляхом письмових запитів до місцевих органів влади сформувати план потреб на пошиття спецодягу на місцевому рівні та графік проведення місцевих тендерів по закупівлі готової продукції швейного виробництва;

 3. шляхом письмових запитів до місцевих органів влади та фонду соціального захисту інвалідів відслідковувати існуючи державні програми фінансової підтримки діяльності підприємств громадських організацій інвалідів та соціального захисту інвалідів;

^ Очікуваний результат:

 1. посилення функції контролю з боку директора за діяльністю відділів підприємства – (можливість вчасно виявляти проблемні питання в роботі Херсонського УВП, посилення контролю за якістю виконавчої дисципліни у роботі відділів );

 2. поліпшення якості і доступності інформації від відділів до директора та далі до ЦП УТОГ (можливість надавати до ЦП УТОГ об’єктивну та сучасну інформацію про поточний стан роботи Херсонського УВП)

 3. оптимізація функції обліку за поточною діяльністю підприємства та приведення її у відповідність до вимог та стандартів, що висуваються у державних програмах підтримки підприємств громадських організацій інвалідів та соціального захисту інвалідів;

 4. систематизація інформації про поточну діяльність підприємства, полегшення процедури її обробки та формування на її основі бази знань про діяльність підприємства;

 5. напрацювання нових каналів надходження замовлень на підприємство;

 6. збільшення кількості отриманих замовлень на виготовлення готової продукції швейного виробництва


ІІІ. Завдання:

Оптимізувати організацію технологічного циклу виробництва швейної продукції та посилити маркетингові функції в управлінні підприємством;

^ Опис проблеми:

Характерною рисою господарської діяльності Херсонського УВП за 20006 рік було не завантаження виробничого обладнання із-за відсутності замовлень на виробництво швейної продукції. Цей факт підтверджується як обробкою анкетних даних , п. 5 анкети опитування робочого персоналу, а також це підтверджується приказами директора підприємства за 2006 рік про надання відпусток за власний рахунок. Також, співробітники та робочий персонал майже однаково оцінюють відсоток використання виробничих потужностей підприємства: п.2 обох анкет,

Крім того, значний час втрачається під час запуску замовлення у виробництво з причини несвоєчасного налагодження технологічного обладнання підприємства з різних причин: відсутністю необхідних деталей, фізична неспроможність штатних механіків (на момент проведення аналізу, працював 1 механік) налагодити необхідну кількість обладнання. Це в свою чергу призводить до зниження продуктивності праці робочого персоналу ( простої) та збільшення собівартості продукції.

Обробка п. 15 анкети опитування співробітників вказує на значний вплив строків виконання замовлення на відмову замовників розміщувати свої замовлення (рис. нижче)Більшість співробітників також зазначила про переважну кількість нових модель у структурі замовлень, що підтверджує обробка п. 13 анкети опитування співробітників (рис. нижче)Автор зробив висновок про постійну динаміку ринку замовлень, що в свою чергу вимагає оптимізації роботи технологічних служб підприємства, ефективна робота яких неможливо без розбудови на підприємстві системи ефективного управління підприємством в основі якої знаходитиметься база знаній про діяльність підприємства для адекватного реагування на тенденції ринку замовлень швейної продукції. На сьогоднішній момент (останні 3 роки – по 2006 рік) автор відзначає зберігання ситуації в якій підприємство програє конкуренту боротьбу з місцевими швейними підприємствами на що вказує обробка п.9 анкети опитування співробітників, в якому більшість співробітників погодились з тим, що динаміка обсягів виробництва за останні 3 роки зменшилось (рис нижче)В свою чергу Херсонське УВП, як підприємство громадської організації інвалідів має значні нематеріальні активи у вигляді значних податкових пільг при сплаті податку на прибуток, ПДВ, на землю. Крім того має право на отримання безповоротної фінансової допомоги за програмами ФСЗІ. На думку автора існуючі нематеріальні активи підприємства мають значний потенціал, який на сьогодні не задіяний у повному обсязі, для зменшення собівартості основної продукції.

^ Захід що пропонується :

 1. створити робочу комісію з питань вивчення ефективності використання існуючих виробничих фондів. Для цього треба провести інвентаризацію по складу та структурі виробничих фондів, використання фондів по часу, потужності, по кількості одиниць, показники використання матеріалів у виробництві, наявність надлишкової сировини та матеріалів тощо. До складу цієї комісії доцільно включити до 5 осіб – директор, гол.інженер, начальник планово-економічного відділу, головний бухгалтер, голова профспілки.

 2. на базі планово-економічного відділу та відділу маркетингу та збуту запровадити аналіз якості виконання замовлення та оцінки ринкової ситуації та прогнозування.

 3. запровадити анкету, яка заповнюється за підсумками виконання замовлення. Можливий варіант надається нижче:


Таблиця (проект) щодо особливостей виконаних замовлень,

готової продукції швейного виробництва

на виробничих потужностях Херсонського УВП


^ Дата виконання замовлення

Планова дата виконання замовлення

Номенклатура готової продукції, що виготовлена

Кількість одиниць по кожній номенклатурі

^ Канал збуту виготовленої готової продукції

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

-)

^ Собівартість одиниці готової продукції (планова)

Собівартість одиниці готової продукції (по факту)

Рентабельність виконаного замовлення

Кількість днів, що пішло на відпрацювання технологічного процесу для виконання замовлення (планово)

^ Кількість днів, що пішло на відпрацювання технологічного процесу для виконання замовлення (по факту

-)

-)

-)

-)

-)

^ Кількість днів виконання замовлення (планово)

Кількість днів виконання замовлення (по факту)

Інші технологічні питання визначені відповідним відділом

Інші технологічні питання визначені відповідним відділом

Інші технологічні питання визначені відповідним відділом

-)

-)

-)

-)

-)

^ Висновки (зауваження) по факту виконання замовлення
замовник
Головного інженеру
Відділу бухгалтерії
Головного механіку
Відділу збуту
Відділу кадрів
Головного бригадиру
……. тощо 1. створити робочу комісії з питань вивчення ефективності використання нематеріальних активів у складі: директора, голов. бухгалтера, начальника планово-економічного відділу, начальника відділу збуту.

 2. Начальнику кадрового відділу створити базу даних по місцевим технологам, які можуть бути залучені на контрактній основі на час налагодження технологічного обладнання під вимоги нового замовлення.

Очікуваний результат:

 1. Збільшення ефективності основної діяльності підприємства по виробництву;

 2. Підприємство зможе відслідковувати еволюцію ринку замовлень та вчасно оновлювати асортимент продукції, що виготовляється, маючи у своєму розпорядженні базу даних особливостей виконаних замовлень;

 3. Оптимізувати роботу технологічний служб;

 4. Уникнення випадків позапланової незайнятості робочого персоналу з причини несвоєчасного налагодження технологічного обладнання;

 5. Збільшення продуктивності праці робочого персоналу та показника фондовіддачі;

 6. Зменшення собівартості готової продукції;

 7. Збільшити віддачу від нематеріальних активів підприємства.


ІV. Завдання:

задіяти всі інформаційні канали для активного позиціонування Херсонського УВП УТОГ на ринку замовлень швейної продукції та налагодити постійну інформаційну взаємодію з потенційними замовниками на предмет розміщення їх замовлень на пошиття швейної продукції на Херсонському УВП;

^ Опис проблеми:

Відповідно до обробки п. 18 анкети опитування співробітників основними каналами надходження замовлень на підприємство є відділ збуту – 7 відзнак, та через напрацьовані особисті контакти – 7 відзнак. Це вказує на не за діяння екстенсивних методів розширення каналів надходження замовлень, а також на суб’єктивний підхід під час пошуку замовлень. Це значно звужує коло потенційних замовників, що в свою чергу також впливає на рівень рентабельності підприємства.

Автором було проведено дослідження на предмет ефективного використання наявного на підприємстві власного Інтернет сайту - електронного комунікаційного каналу присутності на ринку замовлень та роботи із замовниками. Використання цього нематеріального активу не є ефективним і не приносить користі в системі присутності підприємства на ринку і взаємодії з замовниками. Так, існують певні складності для його знаходження через існуючі пошукові системи через ключові слова , як українською так і російською мовами : «пошив спецодягу», «пошив робочого одягу», «спецодежда», «рабочая одежда», «швейная фабрика». Так автору не вдалося знайти сайт через міжнародну пошукову систему «Google», яка знаходиться на 1 місці пошукових систем, а також через українські пошукові системи «Bigmir.net», «Meta.ua» (роздруківки пошукових сторінок додаються у додатках до цього дослідження). Водночас автор відзначає активну присутність в зазначених пошукових системах місцевих швейних фабрик, що є конкурентами для Херсонського УВП, серед яких, активно присутні: Цюрупинська швейна фабрика «Юність», ЧП «Жердзицький», група компаній «Ивантекс», «Техснабкомплект», Торговий дом «Текстиль», ЗАО «Спецодежда», ЗАО «Фабрика Большевичка» тощо.

Автору вдалося швидко знайти Херсонське УВП через російські пошукові системи «Rambler.ru», яка направляє до рекламно-довідкової системи «Желтые страницы», де представлена коротка довідкова інформація про підприємство та контактні телефони та систему «Яndex», яка направляє на сайт «top-energo» та має подібний формат інформації про підприємство. Водночас не можливо в режимі «он-лайн» зв’язатися з підприємством та вислати комерційну пропозицію.

Автор знайшов адресу сайту через ключові слова «УПП УТОГ Херсон». Водночас, на думку автора, подібний набір ключових слів є не відомим для більшості замовників готової продукції швейного виробництва. Крім того, сам сайт відкривається в англомовному варіанті і не можливо зрозуміти як зробити замовлення або знайти контакті телефони або адресу (копія цієї сторінки додається нижче).     

 

Our production corresponds(meets) to the domestic and European quality standards

We SEARCH for BUSINESS CONTACTS

MANUFACTURE: OVERALLS the CAMOUFLAGE: for hunters and security structures the MILITARY FORM For workers of public health services: SUITS FOR SURGEONS. MEDICAL DRESSING GOWNES. BED LINEN. The clothes the working and daily Consumer goods (sewing) Overalls (are certificated) Tailoring products under the order. 

 

^ A variety of assortment.                    © 2003, УПП УТОГ., Kherson, Ukraine


Автор дослідження не зміг відкрити інші сторінки цього сайту, або іншими словами «зайти» на цей сайт та ознайомитися з його контентом та зробити замовлення або знайти контакті телефони. Що свідчить про крайню неефективність використання цього ефективного інструменту на сьогоднішній момент з боку керівництва підприємства.

^ Захід що пропонується :

 1. Розробити нову концепцію роботи Інтернет сайту Херсонського УВП у відповідності до вимог користувачів Інтернет (швидкість відкриття, презентаційність, зрозумілість, простота у роботі, збільшення динамічної складової у структурі сайту – можливість надіслати комерційну пропозиції в режимі «он-лайн»);

 2. Здійснити заходи з розкрути сайту, для можливості виходу на перші сторінки інтернет пошукових систем через ключові слова «пошив спецодягу», «швейная фабрика», «робочий одяг» тощо.

 3. Збільшити інформаційну присутність підприємства на безкоштовних рекламно-довідкових системах в Інтернеті, в розділах швейна продукція, підприємства Херсона тощо;

 4. Формувати базу даних замовників продукції швейного виробництва, як з тих, що зверталися до Херсонського УВП так і з тих, що потенційно можуть розмістити свої замовлення. В яку включати: назву підприємства, поштову адресу, контакти, прізвище контактних осіб, спеціалізація, потреба у спецодягу тощо;

 5. Періодично (за потребою) нагадувати підприємствам замовникам про потенційні переваги розміщення замовлення на Херсонському УВП, шляхом розповсюдження прайс-листів та інших форм комерційної пропозиції;

 6. Акумулювати та аналізувати прайс-листи підприємств-конкурентів, що діють на місцевому рівні.

Очікуваний результат:

 1. напрацювання нових каналів надходження замовлень на підприємство;

 2. збільшення кількості отриманих замовлень на виготовлення готової продукції швейного виробництва;

 3. збільшити віддачу від нематеріальних активів підприємства;

 4. в 5 разів збільшити присутність підприємства на ринку замовлень;

 5. оптимізувати роботу із замовниками в бік мобільного спілкування та реагування на їх вимоги та пропозиції;

 6. збільшити ефективність основної діяльності підприємства по реалізації товарів;

 7. можливість моніторингу місцевого ринку пропозицій виготовлення швейної продукції та адекватного реагування на тенденції.


^ V. Завдання:

підвищити мотивувальний фактор робочого персоналу підприємства

Опис проблеми:

Автор прийшов до висновку про песимістичне ставлення робочого персоналу Херсонського УВП до своєї роботи. Цей висновок підтверджується обробленими даними п. 3,4 анкети опитування робочого персоналу. Хоча на думку автора, на підприємстві виробничі приміщення мають добрий стан, пожарна безпека знаходиться у доброму стані, що підтверджується актами інспекторів МНС, санвузли мають нову сантехніку, чисті, відремонтовані, цехи також чисті добре освітленні, температурний режим знаходиться в стані норми.

До можливих причин, що формують таку думку робітників є ряд проблем, серед яких: низька заробітна плата, низька преміальна надбавка, проблема з дахом у виробничому цеху, який протикає під час опадів, так в 2006 році мало місце зупинення роботи цеху з причини електричного замикання внаслідок потрапляння води, а також поганий стан приміщень в гуртожитку, в якому проживає більшість робітників підприємства.

^ Заходи, що пропонується :

 1. Задіяти можливості Херсонського УТОГ щодо захисту членів УТОГ та направлення відповідних запитів до участі у відповідних програмах за егідою управління соціального захисту Херсонської ОДА, Херсонського відділення Фонду соціального захисту інвалідів України;

 2. Розробити перелік першочергових заходів по покращенню побутових умов проживання в гуртожитку (оновлення побутової техніки, сантехніки, ремонт внутрішньо домових системи водопостачання та водовідведення тощо)

 3. Взяти під безпосередній контроль директора за вирішення питання отримання житла для одного з робітника, яка є багатодітною матір’ю і з 1993 року знаходиться на пільговій черзі на отримання житла;

 4. Поступово збільшувати витрати на матеріальну допомогу та фонд преміювання робітників підприємства з нагоди визначених свят. Так у 2006 році робітників преміювали конфетними наборами у сумі до 6 грн., премії 20 грн. (відповідно до журналу приказів директора за 2006 рік)

Очікуваний результат:

 1. Поліпшення соціального захисту працівників підприємства;

 2. За діяння особистісних мотивувальних факторів для робочого персоналу;

 3. Збільшення продуктивності праці та покращення трудової дисципліни;

 4. Отримання можливості набирати більш кваліфіковані кадри.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconВідкрите голосування XIV сесія міської ради VI скликання від 28. 12. 2011 12: 18: 28
...

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника 08. 2012 р
Найменування: Одеська національна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Місцезнаходження. Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Героїв Сталінграда, 3А, 72313

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Пропозиції щодо збільшення рентабельності роботи Херсонського учбово-виробничого підприємства утог пропозиції розроблені Ліпковим Олексієм Вікторовичем, який iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції,або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника Замовник: Найменування
Найменування. Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації”Сумигаз”

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи