Концепція програми ґрунтується на принципах icon

Концепція програми ґрунтується на принципах
НазваКонцепція програми ґрунтується на принципах
Сторінка2/5
Дата конвертації24.01.2013
Розмір1.88 Mb.
ТипКонцепція
джерело
1   2   3   4   5
1. /Програми.doc
2. /Чтение.doc
Програма з математики складена з урахуванням психофізичних особливостей І пізнавальних можливостей розумово відсталих дітей. Загальна спрямованість роботи за даною програмою характеризується,
Концепція програми ґрунтується на принципах

Українська мова


Підготовчий клас

Підготовка до оволодіння письмом

І – ІІ відділення

135 год., 4 год. на тиждень
п/п


к-сть

год.


Зміст

навчального

матеріалуНавчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи на очікувані результати

І.
п\п

1

30


34


42


42


28


к-сть

год.


21


27


32


22


20


12


16


38


24


24


1


24


16


20


44


30


1


8


10


15


30


22


16


1


10


91


14


18


36


23


1І семестр – 64 години

І чверть – 30 годин

І. Формування уявлення про себе і найближче оточення.

- Уточнення знань про себе : уміння співвідносити власне ім'я , прізвище з собою, стать, вік.

- Уточнення знань про тих, хто оточує: імена і прізвища рідни;, прізвище, ім'я, по батькові учителя; прізвища, імена учнів класу.

- Формування уявлень про клас, школу. Екскурсія по шкільній території.


ІІ. Збагачення сенсорного досвіду учнів за допомогою зору, слуху, дотику, м’язового відчуття.


1. Розвиток слухового сприймання і формування початкових фонетичних уявлень.


-Ознайомлення з основними органами мовлення з метою удосконалення звуковимови.


-Відповіді на запитання, прохання, повідомлення, звертання із запитаннями до дорослого, однолітка.


-Ігри на розпізнавання звуків оточуючої навколишньої дійсності.


- Звуки мовлення у зіставленні з немовними звуками. Смислорозрізнювальна роль звуків мовлення.


- Голосні і приголосні звуки.


- Тверді і м'які приголосні.


- Виділення зі слів окремих звуків ( на початку, в середині, в кінці слова).


- Складовий склад слів. Поділ на склади одно- дво- трискладових слів.


- Складова модель слова


- Звуковий аналіз слів, побудова звукових моделей слів.


2. Розвиток зорового сприймання.

- Розмова про побачене під час прогулянки, екскурсії, про вихідний день.


- Визначення і диференціація кольорів.


- Називання предметів, порівняння їх за формою.


- Визначення і порівняння предметів за величиною.


- Визначення і порівняння предметів за їх ознаками: кольором, формою, величиною, будовою.


- Розгляд предметних малюнків з попереднім поясненням зображеного учителем.


- Прослуховування питальних речень і складання відповідей на них.


3. Розвиток тактильної пам'яті.

- Обмацування із закритими очима предметів , визначення їх форми, величини, складових частин.

.


ІІ чверть


І. Формування граматичного ладу мовлення. Семантизація лексики.


1. Робота з реченням.


- Виділення слова з мовленнєвого потоку як самостійної смислової одиниці.


- Виділення речення з мовленнєвого потоку. Визначення меж речення в усному мовленні.


- Членування речень на слова.


- Складання речень з одного, двох, трьох слів за предметними і сюжетними малюнками.


- Графічна модель речення. Складання речень, що відповідають даним графічним моделям.


2. Робота зі словом.

- Розрізнення один – кілька предметів. Узгодження іменників з числівниками.


- Слова, що належать до певних тематичних груп.


- Слова, що стосуються професій, знарядь праці.


- Збагачення мовлення прикметниковою лексикою. Дотримання лексико-граматичної сполучуваності слів.


- Слова, що мають протилежне значення. Підбір антонімів до заданих слів ( практично, у процесі діяльності з використанням наочної опори).


П семестр – 71 година

Ш чверть


- Розрізнення слів, що різняться префіксами.


- Короткий звіт-пояснення про виконану практичну дію.


- Слова, що означають приналежність.


- Пестливі слова.


- Присвійні і вказівні займенники.


- Розрізнення і співвіднесення особових, вказівних і присвійних займенників ( практично).


- Знаходження предметів за словесним описом, почутими віршиками, вказівками учителя.


- Класифікація слів за родовими ознаками, розподіл слів по тематичних групах.


- Класифікація слів за родо-видовими ознаками.


- Підведення видового поняття під родове.


- Класифікація слів, що означають властивості предметів: колір, форма, смак, величина, матеріал.


IV чверть


І. Оволодіння механізмом письма.

1. Підготовка до оволодіння механізмом письма.

- Орієнтування у малому просторі: організація робочого місця для письма, орієнтування на сторінці альбому, зошита.


- Знайомство з навчальним приладдям.


2. Дотримання гігієни письма.

- Постава за партою під час письма. Правила тримання у руці ручки, олівця, фломастера.


- Розміщення на парті альбому, зошита.


П. Мускульне тренування руки.

1. Гімнастичні вправи для кисті руки.

- Кругові рухи обома руками, зведення і розведення пальців, стискання їх у кулаки.


- Рухи пальцями, кистю руки, кожною рукою окремо і разом, поперемінно, синхронно.


2. Обведення і штрихування.


- Обведення без рахунку, під рахунок трафаретів за вкладкою чи контуром.


- Штрихування у різних заданих напрямках.


- Штрихування паралельними лініями у заданому напрямі.


- Штрихування трафаретів із зображенням геометричних фігур, різних предметів.


- Штрихування хвилястими, круговими, фігурними лініями, півовалами, петлями.


Перевірка готовності дітей до оволодіння письмом.


Зміст

навчального

матеріалу


І семестр – 48 годин

І чверть


І. Уявлення про себе і найближче оточення.


- Співвіднесення власного імені, прізвища з собою, називання віку, статі.


- Імена і прізвища тих, хто оточує ( батьки, брати і сестри, учителі , вихователі, однокласники).


- Знайомство з класом, школою. Екскурсія по шкільній території.


П. Розвиток фонематичного слуху, слухового сприймання.


- Розрізнення артикуляційних ( моторних) особливостей фонем с, ш, з, д, р, л, ч ,ц, щ.


- Сприймання візуальної характеристики мовлення( ритм, пауза, тривалість).


- Ознайомлення ( практично) з ритміко-інтонаційною структурою слів.


- Розвиток мовного дихання.


- Продукування мовлення з різною силою голосу.


- Продукування мовлення у різному темпі: швидко – у розмовному темпі - повільно.


- Розрізнення інтонації.


ІІ чверть


І. Підготовка до оволодіння уміннями аудіювати ( слухати-розуміти) і говорити.


- Слухання запитань, продукування відповідей на них.


- Відповіді на звернене мовлення, звертання.


- Говоріння. Повторення почутого мовлення.


- Жести, рухи, міміка як способи відображення спілкування у грі.


- Прослуховування невеликого віршика. Складання відповіді на запитання: про кого?, про що? слухали.


П. Розвиток смислової сторони мовлення.


- Розкриття смислової сторони слова.


- Розрізнення подібних за звучанням слів, що різняться одним звуком.


- Виконання наказів: дай, подай, принеси, віднеси, віддай, сядь, встань.


- Виділення суттєвих ознак предметів, розуміння значень слів, що означають їх назви.


- Спостереження за діяльністю дорослих ( у шкільній їдальні, пральні, за роботою няні, прибиральниці, медсестри).


- Інтонаційне виділення слова у мовленні.


- Опис дій дорослих у певних побутових ситуаціях інсценування.


- Формулювання відповідей на евристично спрямовані запитання: Для чого?, Чому? Навіщо?


- Використання у висловах слів, що містять назву предмета, дії, ознаки, обставини місця.


- Дотримання лексичної сполучуваності слів.


- Слухання-розуміння змісту дитячих народних закличок, казочок, забавлянок.


Ш чверть


І. Оволодіння діалогічним і монологічним мовленням.

1. Діалогічне мовлення.

- Норми українського мовленнєвого етикету.


- Рухливі ігри з діалогами.


- Передача інтонації запитань і відповідей на них.


- Складання діалогів під час розгляду малюнків.


- Орієнтування у звуковій формі слова.


- Діалог відповідно до ситуації спілкування.


2. Монологічне мовлення.


- Спряжене повторення за учителем вірша.


- Сприймання власного мовлення.


- Відтворення чужого мовлення.


- Повторення висловлювання за наслідуванням.


-- Складання зв'язної розповіді за сюжетним малюнком.


- Передача інтонації чужого мовлення.


ІУ чверть


Побудова власних зв'язних висловлювань.

- Розповідь про зображене на малюнку.


- Розповідь за серією сюжетних малюнків.


- Опис іграшок.


- Опис набору іграшок (посуд, меблі, машинки).


- Розповідь про виконану діяльність.


- Складання зв'язної розповіді про побачене під час прогулянки, екскурсії.


- Розповідь переглянутого мультфільму.


- Розповідь змісту прослуханих художніх творів.


- Перевірка готовності учнів до оволодіння читанням.


1 семестр – 64 години

І чверть – 30 годин


ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД.


І. Вступ. Роль письма у житті людини. Значення уміння писати для життя учнів і дорослих.


П. Знайомство учнів один з одним, зі школою. Режим дня у школі.


- Культура мовлення. Український мовленнєвий етикет: знайомство, правила ввічливості.


- Уміння навчальної діяльності (протягом року).


- Культура поведінки. Правила поведінки у класі.


- Формування структурних компонентів самостійної навчальної діяльності (протягом року).


Ш. Розвиток сенсорної сфери.

1. Розвиток слухового сприймання, мовного слуху.


- Удосконалення вимови голосних і приголосних звуків: у, и, і, р, л, л', ц, ц', ш, ч, г', г. Повторення за учителем звуку та ряду звуків, складів, слів, речень.


- Розпізнавання у мовному потоці (після двох-трьох прослуховувань) звуків, складів, визначення „зайвих” (відповідають певним ознакам).


- Проговорювання за учителем складів, слів з двох-шести звуків.


- Вимова у різному темпі швидкомовок зі звуками, вимову яких необхідно засвоїти: р, л, с, ч, ш, щ, г'.


- Поняття про наголос у словах.


- Розрізнення слів, що різняться одним звуком.


- Поділ простих за структурою слів на склади, виділення голосних а, о, у ( у-ра, ма - ма, сом).


- Складовий склад слів, звуко -буквений аналіз складів, слів.


- Культура мовлення. Висловлення власного бажання ( Я хочу сказати…). Правильна вимова голосних і приголосних звуків у словах.


- Визначення кількості слів у реченні. Аналіз речень із двох слів. Графічна модель речення.


2. Розвиток зорового сприймання.

- Розрізнення предметів за кольором, розміром, формою. Показ і називання зображених предметів у певній послідовності ( зліва направо, знизу вверх, у горизонтальному положенні).


- Складання за зразком найпростіших комбінацій та фігур з паперових смужок, паличок, деталей конструктора ( ялинка, драбинка, лава).


3. Розвиток усного мовлення.

- Виділення речення з усного мовлення. Встановлення меж речення. Складання речень за даними графічними моделями.


- Складання речень із одного-трьох слів за опорними словами, предметними і сюжетними малюнками.


- Самостійне складання речень за поданими малюнками, за ілюстрацією.


ІУ. Підготовка до письма.

- Розвиток і координація рухів кисті руки і пальців. Робота з папером, ножицями, мозаїкою, конструктором.


- Постава за партою під час письма. Правила тримання олівця, ручки під час письма. Орієнтування на сторінці альбому, зошита.


- Малювання крейдою на дошці. Перехід з одного напрямку на інший.


- Проведення ручкою прямих ліній вліво, вправо ( вертикальні, горизонтальні, похилі).


- Проведення прямих ламаних, хвилястих, петельних ліній перервним і неперервним рухом руки ( у межах можливого).


- Письмо ліній, подібних до елементів букв ( пряма довга, коротка лінії) з різними інтервалами; похила лінія, пряма лінія у поєднанні з похилою; прямі лінії з верхнім, нижнім заокругленням; прямі лінії з заокругленням вгорі і внизу; прямі лінії з верхньою і нижньою петлями; овал , лівий і правий півовали.


- Обведення олівцем на папері трафаретів геометричних фігур, заштриховування їх з дотриманням меж під час штрихування прямими лініями.


- Малювання прямих ліній і нескладних предметів з них: віконна рама, прапорець, фігури за формою букв.


БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

90 годин


1. ЗВУКИ І БУКВИ І ЕТАПУ.


- Читання і письмо букв І етапу: а, у, м, о,с,х. Голосні і приголосні звуки і букви. Зіставлення графічної форми друкованих і рукописних рядкових і великих букв, запис рукописними буквами ( рядковими і великими) друкованих літер. Злиття звуків для утворення прямих відкритих складів, читання їх. Письмо на дошці і в зошитах складів і слів з вивченими буквами. Наслідування проговорювання слова за учителем так, щоб було чути наголошений склад ( слово вимовляється по складах).


- Тема з розвитку мовлення: „ Школа, клас, де я навчаюся”.


- Культура мовлення. Порівняння за вимовою голосних і приголосних звуків, правильна вимова їх у словах. Слухання –розуміння запитань, складання відповідей на них. Розповідь напам'ять швидкомовок, загадок.


ЗВУКИ І БУКВИ П ЕТАПУ.

- Читання і письмо букв П етапу: и, ш, р, п, н, л, к. Письмо рядкових і великих літер. Місце звука у складі, слові ( на початку, в кінці). Графічна модель складу, слова. Практичне розрізнення голосних і приголосних звуків мови. Злиття звуків для утворення прямих відкритих і закритих складів, складання з букв розрізної азбуки, читання і запис їх. Запис на слух під диктовку учителя проаналізованих складів. Списування по складах з проговорюванням з дошки, таблиці, букваря складів, слів після прочитання їх. Запис на слух слів після попереднього їх звукобуквеного аналізу.


- Тема з розвитку мовлення: „ Моє рідне місто, село.”


- Культура мовлення. Правильна вимова звуків П етапу, слів з ними.


ЗВУКИ І БУКВИ Ш ЕТАПУ


- Читання і письмо букв Ш етапу: е, т, б, і, д, г, Г. в, ж, з, й, ь, буквосполучень йо, ьо. Письмо рядкових і великих літер. Читання і письмо слів з ними. Практичне розрізнення складу-слова-речення. Графічна модель складу, слова, речення. Звуко-буквений аналіз складів, слів, речень.. Складання з розрізної азбуки складів, слів, речень, запис їх на дошці та в зошитах. Складання і запис слів із засвоєних складових структур: се-ло, писала, зо-шит, сап-ка. Поділ слів на склади. Розрізнення одно-дво-трискладових слів. списування з проговорюванням складів, слів, речень. Складання під керівництвом учителя з букв розрізної азбуки відкритих і закритих складів іх трьох букв. Запис складених складів, слів з ними після попереднього аналізу. Вставляння у слова пропущених букв. Складання і запис з допомогою учителя речень за поданими сюжетними малюнками. Порівняння за вимовою твердих і м'яких , глухих і дзвінких звуків. Аналіз, складання і запис слів зі сполученнями йо, ьо, розрізнення за вимовою слів з даними сполученнями.


Велика буква на початку речення, крапка - в кінці. Велика буква в іменах і прізвищах людей.


- Тема з розвитку мовлення: „ Дитячі народні ігри. Моя улюблена гра.”


- Культура мовлення. Дотримання правильного наголосу під час вимови слів зі звуками Ш етапу. Наслідування проговорювання слова за учителем і повторення його так, щоб було чути наголошений склад. Відповідь на питання хто? що? зображено на малюнку, що робить?


ЗВУКИ І БУКВИ ІУ ЕТАПУ.

- Читання і письмо букв 4 етапу: я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф, буквосполучень дж, дз. Ознайомлення з апострофом у словах. Запис слів з апострофом. Ознайомлення зі словами з подвоєними приголосними, читання і запис їх на дошці та в зошити. Аналіз слів з буквами 4 етапу, складання їх з розрізної азбуки, запис на дошці та в зошитах. Правильна вимова йотованих, складів і слів з ними. Аналіз слів з йотованими, зі сполученнями дж, дз, складання їх з розрізної азбуки, запис їх після аналізу. Встановлення меж речення за графічними ознаками. Поділ речення на слова. Розгляд предметних і сюжетних малюнків, на яких зображено предмети, назви яких відносяться до однієї тематичної групи: „клас”, „сім'я”, „тварини”, „птахи”, запис їх на дошці та в зошити після попереднього аналізу з учителем.


Тема з розвитку мовлення: „Україна – наша Батьківщина”.


- Культура мовлення. Вимова слів з апострофом, з подвоєнням, з буквосполученнями дж, дз, з йотованими.


ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД


- Списування з дошки, з букваря рукописних та друкованих слів, речень. Списування речень з двох-трьох слів. складання з розрізної азбуки слів, речень, запис їх на дошці та в зошити. Вставляння у слова пропущеної букви під час списування їх з дошки чи з букваря. Розрізнення звука і букви, складу і слова, слова і речення. Розуміння значення слова, співвіднесення слова із зображенням відповідного предмета, дії, ознаки. Поділ слова на склади під керівництвом учителя і самостійно. Запис на слух під диктовку учителя складів, слів з йотованими, апострофом, подвоєнням, з дж, дз після попереднього їх звукобуквеного та складового аналізу.


- Тема з розвитку мовлення: „Весняні ігри та розваги дітей”


Узагальнюючий урок.


Правопис ( протягом року). Збереження правильної форми, висоти, ширини, нахилу букв, правильного їх поєднання (верхнє, середнє, нижнє) під час письма складів, слів, речень.


ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД


І. Значення уміння писати для життя учнів і дорослих.


1. Знайомство учнів з учителем, класом, один з одним, учнями інших класів. Режим дня у школі.


- Культура мовлення. Висловлення прохання, побажання, звертання із запитаннями, проханнями; висловлення власного бажання ( Я хочу сказати…).


-

Правила поведінки у класі. Постава за партою.


- Культура мовлення. Український народний етикет: правила ввічливості.


2. Формування структурних компонентів самостійної навчальної діяльності.

- Організація робочого місця.


- Аналіз зразка виконання завдання.


3. Розвиток сенсорної сфери.


1. Розвиток слухового сприймання, мовного слуху.

- Розпізнавання у мовному потоці звуків, складів, слів після трьох-чотирьох прослуховувань. Правильна вимова голосних і приголосних звуків. Тренування у вимові звуків р, д, л, ц, ц', ш, с, ч, щ, г, г'.*


- Вимова у повільному і прискореному темпі швидкомовок зі звуками, вимову яких необхідно засвоїти: л, л', р, г', с, ш, ч.


- Повторення за учителем звуку чи ряду звуків. Розпізнавання у мовному потоці звуків, складів, слів після трьох-чотирьох прослуховувань.


- Поділ простих за структурою слів на склади. Виділення зі слів голосних а, о, у ( а-у, о-са, у-ра). Виділення першого ( голосного) звука у слові.


- Звуко-буквений аналіз складів.


2. Розвиток зорового сприймання. Розрізнення предметів за кольором, розміром, формою.

- Розрізнення основних кольорів ( білий, чорний, червоний, синій, жовтий, зелений). Розрізнення предметів за кольором.


- Розрізнення предметів за формою, розміром. Показ і називання предметів у певній послідовності ( зліва направо, справа наліво, знизу вверх, у горизонтальному положенні).


- Складання за зразком найпростіших комбінацій з паперових смужок, паличок, деталей конструктора: лава, конверт, драбинка.


3. Розвиток усного мовлення.

- Проговорювання за учителем складів, слів з двох-шести звуків.


- Виділення речення з усного мовлення. Встановлення меж речення.


- Поділ речення із двох-трьох слів на слова.


- Складання речень з одного-двох слів за опорними словами, предметними і сюжетними малюнками.


- Культура мовлення. Правильна вимова слів з дотриманням наголосу.


4. Спеціальна підготовка до письма.

- Розвиток окоміру, координація кисті руки і пальців: робота з пластиліном, мозаїкою, папером, конструктором.

- Призначення навчального матеріалу і посібників. Основний рядок і додаткові лінії у сітці зошита для письма.


- Призначення крейди. Малювання крейдою на дошці.


- Малювання олівцем на папері прямих ліній у різних напрямках ( вертикально, горизонтально, похило). Перехід з одного напрямку на інший.


- Малювання прямих ліній і не складних предметів з них: лава, віконна рама, фігури за формою букв.


- Обведення олівцем на папері геометричних фігур ( трикутник, квадрат, круг), заштриховування їх прямими лініями з дотриманням меж.


- Проведення ручкою, олівцем, фломастером прямих ліній: вертикальні, горизонтальні, похилі ( вправо, вліво) з одночасним контролем графічних дій і дотриманням гігієни письма.


- Проведення прямих, ламаних, хвилястих ліній перервним рухом руки.


- Письмо ліній, подібних до елементів букв ( пряма довга – коротка лінії з різними інтервалами, похила лінія, пряма лінія у поєднанні з похилою, прямі лінії з верхнім, нижнім заокругленням, прямі лінії з заокругленням вгорі і внизу, прямі лінії з верхньою і нижньою петлями).


- Письмо овалу, правого і лівого півовалів.


БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

110 годин

1. Звуки і букви І етапу.

- Читання і письмо букв І етапу: а, у, м, о, с, х. Письмо рядкових і великих літер. Зіставлення графічної форми друкованих і рукописних рядкових і великих букв. Запис рукописними буквами ( рядковими і великими) друкованих літер. Ознайомлення з голосними і приголосними звуками і буквами. Злиття звуків для утворення складів різної структури ( прямих відкритих, закритих), читання їх. Складання складів, слів з розрізної азбуки. Письмо на дошці і в зошитах вивчених букв, складів і слів з ними після попереднього звуко-буквеного аналізу.


- Тема з розвитку мовлення: „ Моє рідне місто, село.”


- Культура мовлення. Дотримання правил вимови вивчених звуків, складів , слів з ними.


2. Звуки і букви ІІ етапу.

- Читання і письмо букв П етапу: и, ш, р, п, н, л, к. Голосні і приголосні звуки і букви. Місце звука у складі ( на початку, в кінці). Послідовний ряд звуків слова. Уміння зливати звуки для утворення складів різної структури ( обернених і прямих відкритих) з вивчених звуків і букв. Запис проаналізованих складів. складання з розрізної азбуки двоскладових слів ( склади відкриті), читання їх, запис після аналізу. Запис на слух з голосу учителя проаналізованих слів. Списування з дошки по складах з проговорюванням прочитаних та проаналізованих слів, речень з одного-двох слів.


- Тема з розвитку мовлення: „ Школа, клас. де я навчаюся.”


- Культура мовлення. Правильна вимова вивчених звуків, складів та слів з ними.


3. Звуки і букви Ш етапу.

- Читання і письмо букв Ш етапу: е, т, б, і, д, г,г', в, ж, з, й, ь, сполучень йо, ьо. Письмо рядкових і великих літер. Злиття звуків для утворення складів різної структури: відкритих, закритих, складання їх з розрізної азбуки, читання їх, запис на дошці та в зошити. Звуко-бквений аналіз складів, слів. Списування складів з таблиці з попереднім їх проговорюванням. Графічна модель складу. Списування з букваря, з дошки слів з проговорюванням їх. Розрізнення ( практично) слова і речення. Ознаки речення на письмі: велика літера на початку першого слова, крапка – в кінці. Графічна модель слова, речення. Розрізнення одно-двоскладових слів. Складання з букв розрізної азбуки речень із двох слів, запис їх після попереднього звуко-бквеного аналізу на дошці та в зошити. Розгляд предметних і сюжетних малюнків, на яких зображено предмети, назви яких відносяться до однієї тематичної групи: „ клас”, „спальня”, „посуд”. складання їх назв з букв розрізної азбуки, запис на дошці та в зошити після аналізу з учителем . Запис на слух з голосу учителя проаналізованих складів.


- Аудіювання ( слухання – розуміння) чужого мовлення.


- Говоріння. Продукування власного мовлення.


- Тема з розвитку мовлення: „ Моя улюблена гра”.


- Культура мовлення. Правильна вимова звуків Ш етапу, слів з ними. Розрізнення вимови глухих і дзвінких звуків. сполучень йо – ьо.


4. Звуки і букви ІУ етапу.

- Читання і письмо букв 4 етапу: я, ю, є. ї, ч. ц, щ, ф. Письмо малих рядкових і великих літер, складання з розрізної азбуки складів, слів з буквами ІУ етапу, читання їх, запис на дошці та в зошити. Розрізнення складу і слова, слова і речення. Графічна модель складу, слова, речення. Правильна вимова йотованих. Запис їх на слух. Аналіз складів, слів з йотованими, запис їх після аналізу. Складання, читання і запис з допомогою учителя речення з двох слів за поданим сюжетним малюнком після аналізу речення. Порівняння вимови а-я, у-ю. е-є, і – ї, складання слів з ними, запис складених слів на дошці та в зошити з допомогою учителя. Запис під диктовку учителя складів з а-я, у-ю. е-є, і-ї. Поділ слів на склади під керівництвом учителя ..Розгляд предметних і сюжетних малюнків, на яких зображено предмети, що відносяться до тематичних груп: „ сім'я”, „тварини”, „птахи”. Запис їх назв на дошці після аналізу з учителем.


Тема з розвитку мовлення: „ Україна - наша Батьківщина”.


-Культура писемного мовлення.


- Узагальнюючий урок.


- Правопис ( протягом року).


ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД


1. Знайомство з класом, школою, режимом дня у школі: „ Школа - наша друга домівка”. Правила поведінки у класі, школі.


- Культура мовлення.

Аудіювання ( слухання-розуміння) співрозмовника.


-Говоріння. Розвиток діалогічного мовлення.


- Формування самостійної навчальної діяльності ( протягом року).


ІІ. Розвиток сенсорної сфери.

1. Розвиток слухового сприймання, мовного слуху.

- Виділення звуків і звукосполучень із навколишньої дійсності під час ігор. Вимова голосних і приголосних звуків. Тренування у вимові звуків, л, л', ц, ц', ш, с, ч,щ. Повторення слідом за учителем складів, слів з вказаними звуками, повторення речень.


- Вимова у повільному і прискореному темпі швидкомовок зі звуками с, р, ш, г', л, вимову яких необхідно засвоїти. Розпізнавання у мовному потоці звуків, складів, слів; виділення „зайвих” ( відповідають певним ознакам, наприклад, починаються певним звуком). Розрізнення слів, що різняться одним звуком ( кішка – кіска, ріжки – ніжки).


- Поділ простих за структурою слів на склади; виділення зів слів голосних а, о, у ( о-са, у-ра, ма-ма). Впізнавання у словах заданих голосних звуків. Звуко-буквений аналіз складу, слова; складовий склад слів. Розрізнення слова – речення (практично). Визначення кількості слів у реченні ( практично).


2. Розвиток зорового сприймання.

- Розрізнення предметів за кольором, розміром, формою. Розпізнавання основних кольорів: білий, чорний, синій, червоний, жовтий, зелений.


- Просторове орієнтування. Показ і називання предметів і їх зображень у певній послідовності ( зліва направо, справа наліво, знизу вверх, у горизонтальному положенні). Складання за зразком найпростіших комбінацій з паперових смужок, деталей конструктора ( лава, драбинка, ялинка і т.п.).


3. Розвиток усного мовлення.

- Практичне ознайомлення з реченням. Встановлення меж речення. Поділ речення на слова, визначення кількості слів у реченні. Графічна модель речення із двох слів. Складання речення із одного-трьох слів за опорними словами, предметними і сюжетними малюнками, даною графічною моделлю.


- Повторення слідом за учителем і вивчення напам'ять коротких нескладних

віршиків, загадок, швидкомовок. Переказ за ілюстраціями і запитаннями учителя нескладних невеличких казочок.


Вивчення рівня загального розвитку учнів, їх готовності до шкільного навчання, зокрема до оволодіння читанням. Уточнення діагнозу ПМП консультації ( протягом року).


1


БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

76 годин


1. Звуки і букви І етапу: а, у, м, о, с, х. Читання складів, слів, простих речень.

- Розрізнення голосних і приголосних звуків і букв І етапу. Визначення наявності певного звуку у даному слові. Злиття звуків у склади під час читання. Розрізнення букви- звука- складу- слова. Звуко-буквений аналіз складів, слів, складовий аналіз слів. складання з розрізної азбуки складів, слів, читання їх вголос. Читання складів з таблиці. Графічна модель складу, слова; визначення складу за графічною моделлю.


- Культура мовлення. Висловлення про зображене на предметних і сюжетних малюнках, про виконану роботу.


2. Звуки і букви П етапу: и, ш, р, п, н, л, к. Читання складів, слів, простих речень з ними.

- Утворення і читання прямих відкритих складів з двох звуків. Обернені склади, утворення і читання їх. Визначення послідовності звуків у словах, виділення першого і останнього звука. Складання з розрізної азбуки складів, слів, читання їх вголос. Складання і читання трискладових слів: ма-ши-на (склади відкриті). Графічна модель складу, слова. Визначення складу, слова за графічною моделлю.


- Культура мовлення. Правильна вимова слів з вивченими звуками.


3. Звуки і букви ІІІ етапу: е, т, б, д, і, г, г', в, ж, з, й, ь, буквосполучення йо, ьо, їх звукове значення. Читання складів, слів, речень, текстів.


- Складання і читання прямих відкритих і закритих трибуквених складів, склади з твердим і м'яким приголосним на початку складу. Виділення першого і останнього звука у слові. Чітке читання по складах коротких текстів з букваря. Читання таблиць слів, що різняться однією буквою. Звуко-буквений аналіз і синтез складів, слів. Виявлення ставлення до зображеного: що бачить? що подобається? чому? Читання по складах і протяжно слів, речень з одного – двох слів. Складання і читання закритих складів із двох – трьох звуків, трискладових слів (склади відкриті: бе-ре-за). Вставляння у слова пропущеної букви (під малюнком, ілюстрацією до тексту). Графічна модель речення. Визначення складу речення за графічною моделлю.


- Культура мовлення. Правильна вимова слів зі звуками ІІІ етапу.


4. Звуки і букви IV етапу: я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф; буквосполучення дж, дз, їх звукове значення. Слова з подвоєнням приголосних, з апострофом.


- Читання складів зі збігом двох приголосних (дзи-, джи-, сті-, кра-). Складання і читання слів з подвоєнням приголосних, з апострофом. Читання слів, дотримуючись правильного вживання наголосу. Розрізнення понять речення – текст. Виразне читання кінця речення: дотримання граматичної паузи і поєднання її з інтонацією (стишення голосу, зупинка процесу читання, передих). Мовчазне читання карток з написаними словами і відповідь, що написано. Чітке читання по складах коротких текстів з букваря. Читання ланцюжком частини тексту. Складання і читання відкритих і закритих трибуквених складів, читання обернених складів. Практичне ознайомлення із назвою тексту (заголовок). Пояснення про кого? або про що? прочитали в тексті (практично). Ознайомлення з темою твору (практично). Поняття про абзац (практично).


ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД


Читання текстів з букваря, дитячої літератури, дитячої періодики.

- Уміння відрізняти назву тексту від його змісту. Знаходження першого абзацу у змісті тексту. Чітке, плавне читання по складах букварних текстів, текстів з дитячої літератури і періодики. Пояснення значення слів шляхом розуміння родовидових назв: тролейбус – машина, хлопчик – людина. Пояснення значення слова за допомогою малюнка, ілюстрації. Ознайомлення з різними формами тексту. Вірш – графічна форма тексту. Поєднання явищ рухового і звукового ритмів під час читання вірша. Вияв оцінного ставлення до власного читання, до якості читання товариша. Знаходження в тексті речень для відповіді на запитання учителя.


- Культура мовлення. Чітка вимова звуків, складів, слів з ними. правильне висловлювання про побачене і про прочитане за завданнями учителя.


Аудіювання і говоріння (протягом року).


- Аудіювання (слухання - розуміння) усного мовлення. Сприймання на слух того, про що говорить учитель: декілька звуків, склад, склади, слова, словосполучення, речення. Сприймання складів і слів, що починаються-закінчуються певним звуком. Виділення „зайвого” звуку у слові. Сприймання на слух і розуміння після двох-трьох прослуховувань змісту простого за складністю тексту: казка, розповідь, вірш з абетки. Розуміння запитання до змісту прочитаного.


Говоріння.

- Повторення зразка запропонованих учителем слів, речень, загадок, лічилок, швидкомовок, віршиків.


Узагальнюючий урок.


Робота з позакласного читання

(протягом року).

- Прослуховування невеличких творів з дитячої періодики, дитячих книжок, що читає учитель. Розгляд дитячої літератури, доступної учням першого класу. Читання кращими учнями підписів під предметними і сюжетними малюнками.


ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД


І. Знайомство учнів з класом, учителем, вихователями,, один з одним. Розповіді учителя на теми: „Ім.'я, по батькові учителя”, „Імена і прізвища учнів класу”, „Учитель і учні”, „Порядок у класі”, „Взаємини з учнями і учителями інших класів”, „Правила поведінки у класі на уроці та під час перерви”, „Перерви у школі, їх призначення”, „Режим дня у школі, його дотримання”.  1. Уміння самостійної навчальної діяльності ( протягом року).- Культура мовлення.

2. Аудіювання ( слухання – розуміння чужого мовлення).


3. Говоріння.

Розвиток діалогічного мовлення.


П. Розвиток сенсорної сфери.

1. Розвиток слухового сприймання.

- Розрізнення звуків і нескладних мовних звукосполучень під час ігор, спостережень дійсності.


Поділ простих за структурою слів на склади ( ма-му, ми-ла). Виділення у словах голосних звуків за завданням учителя (а, о, у); розпізнавання і називання слів, що починаються з даних зву-ків ( розрізнення цих звуків у словах).


2. Розвиток зорового сприймання.

- Розрізнення основних кольорів. -Розрізнення предметів за кольором, формою, величиною. Складання за зразком простих комбінацій з прямих ліній шляхом добору їх дублікатів з паличок, деталей конструктора, різнокольорових паперових смужок.

Орієнтування у малому просторі: показ і називання предметів у певній послідовності ( зліва направо, справа наліво, поряд, за, під, попереду, позаду, у горизонтальному положенні).


- Малювання олівцем чи фломастером добре знайомих предметів ( лава, паркан, драбинка).


3. Розвиток усного мовлення.

- Практичне знайомство з реченням. Виділення речення з усного мовлення. Дотримання меж речення. Поділ речення на слова. Розрізнення понять слово- речення ( практично). Складання речень із одного-трьох слів за опорними словами, предметними малюнками, ілюстраціями, за виконуваною дією ( я малюю, він читає).


- Аудіювання( слухання – розуміння ) розповіді учителя.


- Говоріння.

Повторення слідом за учителем і вивчення напам'ять коротких нескладних віршиків, загадок, швидкомовок. Переказ за ілюстраціями і запитаннями учителя нескладних невеличких казочок. Називання зображеного на малюнку. Висловлення прохань, побажань.


Вивчення рівня загального розвитку учнів, їх готовності до засвоєння знань і умінь з читання . Уточнення діагнозу ПМП консультації.


БУКВАРНИЙ ПЕРІОД


1. Звуки і букви І етапу: а, у, м, о, с, х. Читання складів, двоскладових слів .


- Вправляння у вимові вивчених звуків І етапу, розрізнення їх у словах. Розрізнення понять звук – буква. Складання з розрізної азбуки складів, слів з буквами І етапу. Поділ слів на склади. Читання складів з таблиці. Утворення і читання прямих відкритих складів. Розгляд малюнків, ілюстрацій до тексту; розповідь їх змісту.


- Культура мовлення.

Чітка вимова вивчених звуків, слів з ними. Правила мовленнєвого етикету.


2. Звуки і букви ІІ етапу: й, ш, р, п, н, л, к. Читання прямих відкритих складів з двох звуків, слів – речень, речень.


- Співвіднесення звуків з відповідними буквами П етапу. Злиття звуків у склади під час читання. Розрізнення голосних і приголосних звуків і букв. Розрізнення понять: звук – буква – склад – слово - речення. Аналіз і синтез слів по буквах і складах. Складання з розрізної азбуки прямих відкритих складів, слів з ними, читання їх. Читання складів з таблиці. Складання і читання трибуквених закритих складів ( лис, ліс). Складання і читання складів, слів, речень з двох слів протяжно і відразу (Оса мала). Графічна модель складу, слова, речення.


- Культура мовлення.

Дотримання вимови слів з вивченими звуками.


3. Звуки і букви Ш етапу: е, т, б, д, і, г, г', в, ж, з, й, ь; буквосполучення йо, ьо. Читання складів, слів, речень, букварних текстів. Читання трибуквених закритих складів.


- Співвіднесення звуків з відповідними буквами Ш етапу. складання з розрізної азбуки і читання складів, слів з вивченими буквами . Читання складів з таблиці. Виділення першого і останнього звуку у слові. Розрізнення понять: склад – слово – речення. Утворення і читання трибуквених закритих складів. Складання і читання трискладових слів з розрізної азбуки, склади відкриті ( хо-ди-ла, пи-са-ла, бе-ре-за). Графічна модель складу, слова, речення. Читання по складах протяжно і відразу слів, речень з одного-двох слів.


- Культура мовлення.

Правильна вимова слів з вивченими звуками Ш етапу. Дотримання норм українського мовленнєвого етикету.


4. Звуки і букви ІУ етапу: я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф. Читання прямих відкритих, закритих і обернених складів з двох-трьох звуків. Читання речень, букварних текстів.


- Злиття звуків у склади під час читання. Поскла-довий та плавний словесний способи читання. Читання складів з таблиці. Складання і читання трискладових слів з прямим відкритими і закритими , оберненими складами. Чітке читання по складах коротких букварних текстів. Графічна модель речення. Пояснення про кого? про що? прочитали у класі.


- Культура мовлення.

Дотримання правильної вимови слів з вивченими звуками і буквами ІУ етапу . Називання зображеного на малюнку, на ілюстрації.


Аудіювання і говоріння ( протягом року). Аудіювання ( слухання – розуміння усного мовлення.

- Сприймання на слух того, що говорить учитель ( складів, слів, що починаються – закінчуються певним звуком). Визначення „зайвого” звуку у слові. Сприймання і розуміння змісту простого за складністю тексту. Розуміння інструкції, що стосується самостійної діяльності ( візьми, зачитай, склади, поклади, склади з розрізної азбуки, дивись і скажи, що бачиш).


Говоріння.

- Повторення за учителем зразків слів, речень, лічилок, загадок, швидкомовок, віршиків. Дотримання наголосу у словах. відповіді на запитання учителя про зміст прочитаної казки, прослуханої розповіді.


Узагальнюючий урок


ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ

(протягом року).

- Читання учителем невеличких творів з дитячої періодики. Читання учнями вголос хором підписів під предметними і сюжетними малюнками.

.

Учень: знає власне ім'я, прізвище, свій вік, стать.


Учень знає імена і прізвища рідних, учнів класу, прізвище, ім'я, по батькові учителя, адекватно співвідносить їх з власниками.


Учень знає назви і призначення шкільних приміщень, орієнтується у класі, школі, на шкільній території.


Учень: знає назви. призначення основних органів мовлення, наводить приклади, розуміє їх роль для звуковимови, помічає недоліки власної звуковимови, намагається їх виправити.


Учень: звертається із запитаннями, проханнями, відповідає на них, повторює за учителем запитання, відповіді, розуміє їх смисл, вживає слова ввічливості.


Учень: розуміє інструкцію, розпізнає звуки навколишнього середовища, запам'ятовує їх, помічає помилки у відповіді і виправляє їх, бере активну участь в іграх, дотримується вимог гри.


Учень: диференціює звуки мовлення і немовні звуки, наводить приклади, контролює відповідь і виправляє помилки, продуктивно сприймає допомогу, розуміє смисл почутих слів, диференціює за значенням у залежності від звуків ( лис – ліс), осмислює і запам'ятовує слова, що різняться одним звуком, правильно їх повторює, помічає помилки у вимові слів і виправляє їх.


Учень: розрізняє на слух і за артикуляційними особливостями голосні і приголосні звуки, повторює їх артикулювання за учителем, помічає недоліки звуковимови і виправляє, сприймає допомогу, дотримується правильної артикуляції.


Учень: диференціює тверді і м'які приголосні, правильно повторює слова з ними, помічає помилки і виправляє їх, ефективно сприймає допомогу.


Учень: розуміє інструкцію, правильно повторює слово, виділяючи голосом вказаний звук, наводить приклади, продуктивно використовує допомогу, контролює власну вимову, виправляє помилки.


Учень: правильно повторює слова, розрізняє слово і склад, знає як поділити і ділить слово на склади, робить складовий аналіз слова, використовує допомогу, дотримується вимог складоподілу, контролює і виправляє допущені помилки.


Учень: осмислює і запам'ятовує принцип моделювання одно- дво- трискладових слів, правильно складає моделі слів з дидактичного матеріалу, помічає і виправляє помилки, продуктивно використовує допомогу.


Учень: розрізняє голосні та приголосні звуки, осмислює і запам'ятовує принцип звукового аналізу слів, робить звуковий аналіз слів з допомогою учителя, складає звукові моделі слів з дидактичного матеріалу, помічає і виправляє помилки, продуктивно використовує допомогу, складає звіт-відповідь про виконану роботу.


Учень: уважно слухає і відповідає на запитання про побачене, почуте під час екскурсії, , продукуючи зв'язну відповідь, використовуючи у мовленні за завданням учителя іменники, дієслова, прикметники, повторює за учителем словосполучення, речення, помічає у власному мовленні помилки і виправляє їх.


Учень: знає назви кольорів, диференціює їх, наводить приклади, контролює і виправляє допущені помилки.


Учень: розуміє, що таке форма предмета, диференціює предмети за формою, помічає й вирізняє однакові та різні за формою предмети, з допомогою учителя і самостійно знаходить їх серед групи предметів, продуктивно використовує допомогу, уміє порівнювати.


Учень: знає, що таке величина предмета, диференціює предмети за величиною, наводить приклади, вказує на різні за величиною предмети в процесі розгляду їх кольорових малюнків.


Учень: уміє визначати і порівнювати предмети за їх ознаками, складає за зразком з мозаїки, деталей конструктора, сипучих матеріалів, ліпить з пластиліну, дотримується інструкції виконання завдання, плану роботи, аналізує предмет діяльності, помічає і самостійно виправляє помилки, дотримується вимог пояснювального мовлення: Поясни, як це зробив? Що ти змінив?


Учень: уміє розглядати зображення тварин, птахів. риб , грибів, дерев, квітів, диференціює їх видові назви, уважно слухає і повторює за учителем їх назви, ознаки, колір, форму, величину, знає і називає зображені на малюнках предмети, знаходить вказаний предмет серед групи інших, звітується про виконану роботу, обґрунтовуючи хід виконання завдання.


Учень: розуміє смисл запитань, осмислює і запам'ятовує їх, повторює запитання, з допомогою учителя і самостійно продукує відповіді на них, ефективно використовує допомогу, у відповіді вживає слова зі змісту прослуханого речення, помічає і виправляє допущені помилки.


Учень: навпомацки шляхом обмацування визначає предмет, вказує на його форму, величину, складові частини, знаходить заданий предмет серед групи інших предметів, дотримується інструкції виконання завдання, вчасно використовує надану допомогу.


Учень: розуміє інструкцію, аналізує почуте мовлення, розрізняє слова і звуки мовлення, виділяє певне слово з мовленнєвого потоку, повторює його, пояснює значення, використовує допомогу, помічає і виправляє помилки.


Учень: диференціює поняття слово-речення, шляхом повторення виділяє речення з мовленнєвого потоку, осмислює і запам'ятовує почуте речення, визначає межі речень в усному мовленні, повторює почуті речення, запам'ятовує інструкцію, помічає і виправляє допущені помилки, ефективно використовує допомогу.


Учень: уважно прослуховує інструкцію і дотримується її виконання, розрізняє слово і речення, ділить речення на слова, осмислює і запам'ятовує словесний склад речення, додержується вимог правильної звуковимови, вимови слів, вчасно використовує допомогу, помічає і виправляє помилки.


Учень: слухає і розуміє інструкцію, дотримується плану виконання завдання, уміє добирати слова, словосполучення що стосуються змісту малюнка і складає з ними речення, уміє ділити речення на слова, вчасно помічає і виправляє допущені помилки, використовує допомогу.


Учень: уміє ділити речення на слова, осмислює і запам'ятовує графічну модель речення, розрізняє речення, що відповідають різним графічним моделям, уміє за даними моделями складати речення, знаходить і виправляє допущені помилки, продуктивно використовує допомогу.


Учень: за допомогою іграшок, предметних малюнків запам'ятовує значення один – багато, знаходить і показує ( називає) один – багато предметів, утворює з цими словами речення, вживає у мовленні словосполучення один – багато, узгоджує іменники з числівниками: один м'яч – багато м'ячів ( дівчаток, телят).


Учень: розуміє значення слів, що належать до тематичних груп : одяг, посуд, меблі, тварини, рослини, гриби; знаходить предмети і малюнки, що цими словами позначаються, диференціює родо-видові поняття, утворює словосполучення з даними словами, речення з одного-двох слів, добирає слова до певної тематичної групи, розрізняє слова, що відносяться до різних тематичних груп, розуміє інструкцію, дотримується послідовності її виконання, ефективно використовує надану допомогу, контролює правильність відповідей.


Учень: знає, розуміє значення і вживає у власному мовленні слова, що стосуються професій, знарядь праці, правильно добирає їх до певної тематичної групи, розуміє і дотримується інструкції виконання завдання, наводить приклади слів, що відносяться до певних тематичних груп, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує надану допомогу.


Учень: розуміє значення слів, що відповідають на питання який? яка? яке? які? правильно відповідає на вказані питання, дотримуючись лексико-граматичної сполученості слів, складає словосполучення з прикметниками за зразком: який бузок? яка ялинка? яке небо? використовує надану допомогу, помічає і виправляє допущені помилки.


Учень: розуміє смисл і розрізняє слова з протилежним значенням: сядь – встань, осмислює і запам'ятовує їх, помічає у чужому мовленні, відрізняє від інших слів, утворює з ними словосполучення речення з допомогою учителя, використовує наочну опору для добору антонімів до заданих слів: багато… мало…, важкий…, легкий…, помічає і виправляє помилки, продуктивно використовує допомогу.


Учень: розуміє інструкцію, дотримується її виконання, розуміє значення слів, що різняться префіксами: йшов – прийшов – зайшов – вийшов; добирає за виконуваною дією ці слова, осмислює і запам'ятовує їх значення, помічає у чужому мовленні і вирізняє слова, що різняться префіксами, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.


Учень: розуміє смисл зверненого запитання: Для чого береш ложку? Для чого одягаєш рукавички? , розуміє інструкцію, дотримується її виконання, у поясненні використовує слова із запитання, правильно будує звіт-пояснення, помічає помилки у відповіді, виправляє їх.


Учень: виділяє з чужого мовлення слова, що означають приналежність, типу мамина, Петрикова, шкільна, осмислює і запам'ятовує їх, з допомогою і самостійно складає з ними словосполучення, речення, аналізує речення, складає його графічну модель, помічає помилки, виправляє їх, користуючись зразком.


Учень: помічає і вирізняє пестливі слова в чужому мовленні у процесі ігор типу „Сім'я”, „Хто в кого?”, повторює їх, осмислює і запам'ятовує, з допомогою учителя , наочної опори складає з ними словосполучення, речення, вживає пестливі слова у мовленні.


Учень: розуміє значення присвійних – мій, твій та вказівних займенників – цей, ця, це, ці; осмислює і запам'ятовує їх, з допомогою будує з ними словосполучення, речення, вживає в усному мовленні, контролює мовлення, виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.


Учень: розрізняє названі займенники на слух у процесі практичної діяльності : я – ми, ти – ви, він, вона, воно – вони, той, цей, ця, це, ці, мій, твій; запам'ятовує і повторює словосполучення і речення з ними, з допомогою і самостійно складає словосполучення, речення із займенниками, порівнює виконане завдання зі зразком, вказує на допущені помилки, виправляє їх.


Учень: слухає і розуміє почуте, співвідносить слово з предметом, осмислює і запам'ятовує почуте, розуміє інструкцію, дотримується її виконання, уміє прозвітуватися про виконане завдання.


Учень: знає лексику, що відноситься до тематичних груп: побутова техніка, машини, тварини, риби, птахи, дерева; аналізує завдання, орієнтується в ньому, порівнює зі зразком, самостійно добирає слова до тематичних груп, класифікує їх за родовими ознаками, ефективно використовує допомогу, знаходить помилки, виправляє їх, звітується про виконане завдання.


Учень: з допомогою розрізняє родове і видове значення слів ( тварини: свійські тварини, дикі тварини); виділяє їх з чужого мовлення, знаходить предмети, малюнки, пояснюючи видову і родову приналежність слів, орієнтується у завданні, складає усний план виконання завдання, аналізує завдання, порівнює зі зразком, використовує надану допомогу, знаходить і вказує на допущені помилки, звітується про виконане завдання, думку аргументує.


Учень: добирає слова у тематичні групи, розуміє значення слів, практично розрізняє видові і родові поняття ( хустина, штани – одяг; автобус, трамвай – транспорт); пригадує і наводить приклади, пояснює призначення предметів, що названими словами позначаються, орієнтується у завданні, порівнює його зі зразком, розуміє інструкцію, дотримується послідовності її виконання, приймає допомогу, звітується про виконане завдання.


Учень: засвоїв елементарні правила спільної гри-праці ( фронтальна, групова, індивідуальна робота у класі), розрізняє предмети за їх властивостями, орієнтується у завданні, уміє проаналізувати завдання, порівняти його зі зразком, повторює інструкцію, самостійно виконує завдання після повторення інструкції і плану виконання завдання, ефективно використовує допомогу, знаходить і виправляє помилки, звітується про виконану роботу.


Учень: самостійно готує робоче місце для письма, наводить порядок на парті, орієнтується на сторінці альбому, зошита – розрізняє низ, верх, праву і ліву сторони, розуміє призначення ліній сітки і полів у зошиті.


Учень: знає назви і призначення навчального приладдя, самостійно знаходить серед інших предметів, уміє користуватися.


Учень: знає як і уміє правильно сидіти за партою під час письма, дотримується цього, слідкує за поставою під час письма, уміє правильно тримати ручку, олівець, фломастер, контролює себе під час письма, виконує інструкцію учителя.


Учень знає, як правильно розмістити на парті альбом, зошит, уміє притримувати їх вільною рукою, слухає, розуміє і дотримується вказівок учителя.


Учень: розуміє інструкцію учителя, правильно повторює за ним вправи, помічає і виправляє допущені помилки, використовує допомогу учителя.


Учень: уміє готуватися до виконання завдання, орієнтується в ньому, уважно слухає, розуміє і виконує інструкцію учителя, повторює за ним вправи, контролює правильність їх виконання, виправляє помилки, продуктивно використовує допомогу.


Учень: розуміє завдання, повторює інструкцію, складає план виконання завдання, розповідає його послідовність, виконує роботу за зразком ( обведення трафаретів геометричних фігур, букв, цифр, птахів, тварин), правильно веде руку по рядку під час обведення, ефективно використовує допомогу, звітується про виконану роботу.


Учень: знає, як тримати олівець при штрихуванні, уважно слухає інструкцію, розрізняє напрямки штрихування, дотримується їх, помічає і виправляє помилки.


Учень: розуміє сутність завдання, правильно штрихує, звіряє свою роботу зі зразком, дотримується правил штрихування, ефективно використовує допомогу.


Учень: розуміє сутність завдання, запам'ятовує і повторює інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, звіряє свою роботу зі зразком, уміє штрихувати паралельними лініями.


Учень: розуміє сутність завдання, повторює його, аналізує зразок виконання завдання, виконує завдання за зразком, помічає і виправляє помилки, дотримується правил штрихування, слідкує за поставою під час штрихування, вчасно просить допомоги, яку ефективно використовує, дає словесний звіт про виконану роботу.


Учень: знає значення слів, що відносяться до різних тематичних груп, використовує їх у власному мовленні, розрізняє голосні і приголосні звуки, дотримується вимог гігієни письма, правильно розміщує на парті зошит, тримає ручку.

1   2   3   4   5Схожі:

Концепція програми ґрунтується на принципах iconКонцепція мовної освіти в Україні
Чинна гуманістична концепція ґрунтується на визнанні людини найвищою суспільною цінністю, а освіту, її зміст визначає як необхідну...

Концепція програми ґрунтується на принципах iconРегіональна програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 2008- 2012 роки
Розвиток туризму на Сумщині спрямований на створення безпечних умов для подорожуючих, що забезпечується функціонуванням системи безпеки...

Концепція програми ґрунтується на принципах iconПостанова Правління Національного банку України 20. 10. 2004 №495
України”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нормативно-правових актів Національного банку України (далі...

Концепція програми ґрунтується на принципах iconПаспорт державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008 2011 роки
Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 569

Концепція програми ґрунтується на принципах iconПаспорт
Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1260

Концепція програми ґрунтується на принципах iconДодаток 5 до рішення міської ради 28. 11. 2012 №19 Програма „Підтримка спортивних споруд на 2012 2014 роки 1
Виконання програми базується на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості та направлена

Концепція програми ґрунтується на принципах iconДодаток 15 до рішення міської ради 24. 12. 2012 №46 Програма „Підтримка спортивних споруд на 2012 2014 роки 1
Виконання програми базується на принципах пріоритету оздоровчої спрямованості та направлена

Концепція програми ґрунтується на принципах iconКонцепція державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека xxi"1579-00-р редакція від 23. 12. 2009
Текст документа: концепція державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи...

Концепція програми ґрунтується на принципах iconКонцепція державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека xxi"1579-00-р редакція від 23. 12. 2009
Текст документа: концепція державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи...

Концепція програми ґрунтується на принципах iconПрограма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint»
Державний стандарт базової й повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...

Концепція програми ґрунтується на принципах iconЗвіт про роботу комунального підприємства «Луцьке» та виконання програми його підтримки за 2011-2012 роки
Комунальне підприємство «Луцьке» створене і працює з метою забезпечення економічних т інших інтересів територіальної громади Луцького...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи