Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру icon

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру
НазваУрок у рн має особливу постійну психологічну структуру
Дата конвертації24.01.2013
Розмір40.4 Kb.
ТипУрок
джерело

Стратегічною метою РН є формування особистості дитини як суб’єкта життєдіяльності. У найзагальнішому сенсі бути суб’єктом означає бути хазяїном власної діяльності, власного життя: визначати цілі, розв’язувати завдання, відповідати за результати. Головний засіб саморозвитку суб’єкта – уміння вчитися, тобто вчити себе.

Ось чому навчальна діяльність є універсальним засобом розвитку. Освоївши її, дитина виявляється здатною вчити себе там і тоді, де й коли в неї виникає в цьому потреба (В. Рєпкін).

Урок – основний компонент шкільного навчання, зміст якого визначається цілями освіти. Урок в РН – це насамперед урок життя в ситуації невизначеності, напрацювання таких навичок, які дадуть дитині змогу в майбутньому розв’язувати нові проблеми.

Поняття «урок» в розвивальному навчанні визначається виходячи з двох позицій:

 1. урок як простір вироблення певної навчальної дії;

 2. урок як відрізок часу в 30-40 хвилин (80 хв. – подвоєні).

В системі РН урок – це не відрізок часу, а фрагмент діяльності, спрямованої на формування певної навчальної дії. Такий урок може тривати й 2 години і 10 хвилин. Як результат, у РН протягом 40 хвилин, як правило, реалізуються уроки кількох типів.

^ Урок у РН має особливу постійну психологічну структуру:

1. Урок завжди починається із встановлення психологічного міжособистісного контакту педагога з дітьми. Це перший обов’язковий елемент психологічної структури уроку РН.Для цього необхідно з посмішкою витримувати паузу перед початком уроку та промовити слова, що не мають відношення до навчання (погода, жарт, новини толщо) – все це засоби емоційного духовного єднання, що використовуються для переходу до спільної діяльності.

2. Другий елемент – залучення дитини в конкретну предметну діяльність, відновлення її процесу (чим займалися на математиці вчора, що довідалися нового, чи збереглись знання в пам’яті тощо). Значення даного елементу уроку полягає у переживання успішності попередніх практичних дій.

3. Третім елементом є «зачіпка» – та несподівана дивовижність, зупинка у звичній діяльності, що перетворює її на ситуацію невизначеності, надає їй загадковості. Таким чином створюється проблемна ситуація. Вихід із неї – визначення задачі: «Ми не знаємо розв’язання, але продовжуємо рух, знаємо, куди йти». Тут з’являється навчально-пізнавальний мотив, що спрямовує розумову діяльність дітей.

4. Четвертий елемент психологічної структури уроку – організація навчальних дій дітей з аналізу проблемної ситуації, вибір форм роботи (фронтальної, парної, групової, комбінованої). Важлива увага вчителя до будь-яких дитячих здогадів, гіпотез та їх фіксація на дошці.

5. П’ятий елемент – пауза перед розв’язанням. Завдання проаналізоване, пропозиції вичерпуються. Колективна діяльність змінюється індивідуальною роботою. Уміння тримати паузу – прояв майстерності педагога РН.

6. Кульмінація – знаходження нового способу розв’язання задачі (суперечності). Цей момент вимагає негайного емоційного відгуку, і разом з тим – певного часу, щоб більшість дітей могли самостійно знайти новий спосіб розв’язання. Учитель використовує різноманітні форми індивідуального спілкування з кожним учнем класу.

7. Розв’язка, епілог – сьомий елемент уроку. Тут відбувається рефлексія. Упор робиться на загальному діловому обговоренні просування вперед – окремих учнів, всього класу та самого вчителя. Завершення уроку має бути пережите та усвідомлене дитиною як її особистий внесок у спільну колективну діяльність.


Формування певної навчальної дії в структурі навчальної діяльності визначає тип уроку. В системі РН відповідно до навчальних дій виділяють основні типи уроків:

 1. урок постановки навчальної задачі;

 2. урок розв’язання навчальної задачі;

 3. урок моделювання й перетворення моделі;

 4. урок розв ’язання окремих задач із застосування відкритого способу;

 5. урок контролю й оцінювання.


Часова і просторова організація уроку РН має свої особливості. Як вже зазначалось, кожний урок має починатися з орієнтування учнів у майбутній діяльності, з оцінки вже освоєного ними способу розв’язання. Учні коротко фіксують вже наявні знання, виявляють проблему та формулюють нове завдання: 5-6 хвилин. Усі епізоди такої роботи у формі моделей фіксуються на лівій стороні дошки. Внизу визначається задача уроку.

На центральній частині дошки відбувається вся робота дітей з розв’язання визначеної задачі: фіксуються всі варіанти розв’язання, результати групової роботи тощо. Результатом уроку є отримання нового знання. Цей результат (теж у модельній формі) записується на правій стороні дошки. Поруч з ним фіксується проблема на завтра. Тут же записуються д/з, спрямовані на відпрацювання та уточнення нових знань, отриманих на уроці. Такий розподіл записів фіксує етапи діяльності та їх зміст, сприяє усвідомленню учнями процесу навчання, розвивитку самостійності. Таким чином, вже в 3 -4 класах учням пропонується самим розпочинати або закінчувати урок, визначати проблему, пропонувати д/з. Н

На уроках РН потрібно створювати ситуації передачі вчительських функцій учням. Це: планування та рефлексія дій (у межах уроку, реалізації навчально-практичної задачі, навчальної задачі), колективне визначення групи знань і вмінь (під час засвоєння певного способу дій). Складання завдань для однокласників, аналіз можливих видів помилок, взаємоконтроль і взаємооцінювання, проведення фрагментів уроків, вибір форми роботи для виконання завдання, різновікова співпраця. В класі потрібно розмістити мету і плани роботи та постійно до них звертатися, щоб діти усвідомили що і для чого вони зараз роблять.

Важливим є також забезпечення поточної та підсумкової рефлексії. До ситуацій, у яких обов’язковим є здійснення рефлексії на уроці, можна віднести:

 • створення учнями способів дій, моделей;

 • формулювання цілей і планів роботи;

 • формулювання рефлексивних суджень;

 • виконання завдань із «пастками» різних видів;

 • створення і використання образів творчої уяви, які фіксують межі знань.

Необхідно, щоб змістова рефлексія була матеріалізована у творах, малюнках.

Потрібно також раціонально та обґрунтовано розподіляти час між різними частинами уроку: пошуком способу розв’язання та вправлянні, використанні даного способу у стандартних та нестандартних ситуаціях.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconПсихологічна служба у початковій школі
Початкова школа (1-4 класи) дуже важливий етап особистісного, інтелектуального і фізичного розвитку дитини. Тому шкільний психолог...

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconСтруктура і види ділового спілкування
В статті описано процес взаємодії між людьми у вигляді спілкування, досліджено форми, функції та засоби спілкування. Проаналізовано...

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconУрок розвитку зв’язного мовлення тема: Складання замітки до стінгазети
Мета: 1 лінгвістичний компонент закріпити знання про побудову тексту, ознаки І структуру

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру icon"Пантелеймон Куліш не міг не оспівати той край, де народився…" Методична розробка уроку літератури рідного краю у 9 класі
Сумчани в "Основі" В. Терлецького. Цей урок проводиться після вивчення творчості Пантелеймона Куліша. Передусім варто ознайомити...

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconПоложення про психологічну службу системи освіти України) (3)
Типовими штатними нормативами закладів та установ освіти (п. 2 змін до Положення про психологічну службу системи освіти України)...

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" ( ) та з метою підвищення ефективності функціонування
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03....

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconОптимальні методи і форми організації гігієни розумової праці, харчування, відпочинку та зміцнення здоров’я обдарованих дітей
Льно розроблених для них навчальних програм. Саме тому вчитель має готуватись до роботи з обдарованими дітьми – змінювати зміст навчання,...

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconПоложення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" (1060-12) та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказую
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03....

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconМіністерство освіти і науки України Херсонський економічно-правовий інститут
Підсистеми, що забезпечують роботу економічних іс, є спільними для всієї економічної іс незалежно від конкретних функціональних підсистем,...

Урок у рн має особливу постійну психологічну структуру iconРішення 19 сесії районної ради 6 скликання від 01. 03. 2012 р. №243 Про Програму пожежної безпеки на 2012 2015 роки
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань екології, підприємництва, культури та туризму...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи