Загальне для всіх звітів icon

Загальне для всіх звітів
НазваЗагальне для всіх звітів
Сторінка4/11
Дата конвертації26.11.2012
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Статистична звітністьСтатистична звітність формується згідно до вимог відповідних інструкцій щодо заповнення форм звітності, розроблених Центром медичної статистики МОЗ України. Сформовані програмою таблиці статистичних звітів сумісні з програмою «Медстат» і є дійсними для подальшої обробки цією програмою та включення до загального об‘єму статистичної звітності закладу.

Згідно до потреб користувача звіти можна створювати з урахуванням таких параметрів, які було описано вище, при цьому область, група, територія, медичний заклад є ключовими параметрами для зв‘язку з програмою «Медстат». Присутня також можливість складання звітності за повним та скороченим типами закладів.

Додано параметр «Бюджет/госпрозрахунок». Він необхідний, оскільки ряд звітів згідно до інструкцій має формуватись тільки для бюджетних закладів.

«Дата звіту» – задає умови відбору інформації на конкретну дату (на фрагменті звіту обведено червоним). В готовому для друку документі її не варто плутати з «Датою друкування», яка являє собою просто поточну системну дату.
Параметр «Номер рядка» дає можливість в процесі роботи над звітом з метою економії часу сформувати не всю таблицю, а окремий рядок або рядки, які потребують уваги. Номер рядка вибирається з довідника наступним чином: при натисканні кнопки з‘являється вікно довідника рядків поточної форми. В лівій графі навпроти рядків, які потрібно сформувати, одним натисканням лівої кнопки мишки ставляться відмітки.Далі потрібно натиснути кнопку «Вибрати» і сформувати звіт. До таблиці ввійдуть тільки обрані рядки. Обрати перелік потрібних рядків в полі «Номер рядка» можна також безпосередньо з клавіатури, розділяючи номери рядків комами.

Налаштування «Показувати ненульові рядки» обслуговує зручність перегляду екранної форми звіту і дає можливість відображати тільки ті рядки, в яких сума ставок всього більше нуля.

Таблиця формується на закладці «Звіт». Ця закладка надає користувачеві можливості виконувати певні дії зі звітом.Кнопка працює загальним для всіх звітів чином, надаючи можливість створення документу для друку у вигляді таблиці MS Office Excel або OpenOffice.org Calc.

Кнопка дає змогу сформувати файл для імпорту з готовими підрахованими даними, придатний для подальшої обробки його програмою «Медстат». По натисканні цієї кнопки з‘являється вікно з параметрами для експорту.Рік автоматично встановлюється поточний, за необхідності корегується з клавіатури. Розріз автоматично нульовий, при потребі вибирається з меню стандартним чином. Параметри область, група, територія, номер установи, що відповідають ключам програми «Медстат», для успішного експорту мають бути коректно заповнені. Якщо звіт сформовано для певного рівня даних, то ключі будуть такими, які було задано для формування звіту.

При установці за замовчуванням «Додати записи у файл» якщо файл експорту вже є в наявності, то до нього буде дозаписано інформацію з вказаними вище ключами, якщо інформація з такими ключами в файлі вже існує, то її буде перезаписане. За установкою «Перезаписати файл» все, що містилося у раніше існуючому файлі, буде вилучено і створено новий файл експорту з записами, що містять вказані вище ключі.

^ Шлях до файлу експорту обирається користувачем за кнопкою огляду , або вводиться вручну.

Для детального контролю вмісту рядків звіту потрібно включити функцію «Роз‘яснення звіту» та поставити курсор на будь-який рядок звіту, у вікні додатково сформуються таблиці, в яких знаходяться записи, за якими було створено саме цей рядок.
На прикладі форми 20, таблиці 1100: в лівій нижній таблиці відображено рядки штатного розпису, які увійшли до другого рядка звіту, а в правій нижній таблиці – записи з Реєстру – Кадри, що ввійшли туди ж. Будь-яку з цих таблиць можна роздрукувати, для цього потрібно поставити курсор в будь-яке місце потрібної таблиці та скористатися кнопкою .


^

Форма 20. Звіт лікувально-проф. закладу.

Табл.1100. Штати закладу на кінець звітного рокуЗвіт формується за даними з таблиці «Реєстр штатного розпису».

Для формування звіту використовуються ті посади, які знаходяться в блоку «Настройка звітів: дані для форми 20 т.1100, форми 46» кожного з рядків штатного розпису.

1-4 колонки – це кількість посад за штатним розписом. Тимчасово вільні ставки враховуються в зайнятих.

5 колонка – кількість фізичних осіб за штатним розписом за винятком працюючих тимчасово на час відсутності основного працівника; рядки 1, 27, 77, 88, 110 містять дані тільки про осіб, для яких вид освіти - медична (докладно див. таблицю).

Наступні рядки розраховуються за окремим алгоритмом:

 • в рядку 1 з колонки 5 відняти суму рядків 1, 2, 3 форми 20 таблиці 1101 та відняти бактеріологів з вищою немедичною освітою;

 • в рядку 27 з колонки 5 відняти значення розраховане для рядка 3 форми 20 таблиці 1101;

 • в рядку 74 з колонки 5 відняти бактеріологів з вищою немедичною освітою;

 • в рядку 77 з колонки 5 відняти значення рядка 1 форми 20 таблиці 1101;

 • в рядку 78 з колонки 5 відняти значення рядка 1 форми 20 таблиці 1101 для спеціальності «генетика лабораторна» (9);

 • в рядку 88 з колонки 5 відняти значення рядка 2 форми 20 таблиці 1101;

 • в рядку 110 з колонки 5 відняти суму рядків 1, 2, 3 форми 20 таблиці 1101 та відняти бактеріологів з вищою немедичною освітою;

 • з рядків з 3 по 91, крім рядків 84 та 90, вилучати посаду – «лікар приймальної палати (відділення)» (1075) та вилучати лікарів працюючих в підрозділах з приймальним відділенням крім посад «лікар-інтерн»;

 • з усіх рядків, крім 1, 2, 90 та 110 вилучати посаду «лікар-інтерн»;

 • рядки 1, 47, 48, 93: якщо посаду зубного лікаря обіймає лікар-стоматолог, то ця посада як штатна обліковується в рядку 93, а як зайнята – в рядку 47 та 1 (якщо йдеться про дитячого стоматолога, то також в рядку 48); якщо посаду лікаря-стоматолога обіймає зубний лікар, то в рядку 47 (якщо йдеться про дитячого стоматолога, то також в рядку 48) ця посада обліковується як штатна, а в рядку 93 – як зайнята і віднімається з рядка 1;

 • рядки 106 і 107: якщо штатна посада провізора заміщена фармацевтом, то як штатна посада вона вказується в рядку 106, а як зайнята - у рядку 107;

 • рядок 92: якщо там працює людина з не вищою або взагалі без освіти то її відняти з 92 рядка і враховувати в 109 (інші).

^ Розшифровка рядків ф.20 т.1100

Найменування рядка^ Вміст рядка

тип. мед

персоналу

спеціальність

посада

примітка

Лікарі, усього

1

лікаріу тому числі: керівники закладів та їх заступники

2

лікарі

керівний склад: «керівник»

терапевти, усього

3

лікарі

геріатрія (11),

професійна патологія (88),

терапія (114)керівний склад <> «керівник»

у тому числі: дільничні

4

лікарі

терапія (114)

лікар-терапевт дільничний (1118)

керівний склад <> «керівник»

цехової лікарської дільниці

5

лікарі

терапія (114)

лікар-терапевт цехової лікарської дільниці (1119)

керівний склад <> «керівник»

терапевти підліткові

6

лікарі

підліткова терапія (85)керівний склад <> «керівник»

загальної практики - сімейні лікарі

7

лікарі

загальна практика - сімейна медицина (47)керівний склад <> «керівник»

пульмонологи

8

лікарі

дитяча пульмонологія (36)керівний склад <> «керівник»


пульмонологія (92)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

9

лікарі

дитяча пульмонологія (36)керівний склад <> «керівник»

ревматологи

10

лікарі

ревматологія (96)керівний склад <> «керівник»

кардіоревматологи дитячі

11

лікарі

дитяча кардіоревматологія (26)керівний склад <> «керівник»

кардіологи

12

лікарі

кардіологія (51)керівний склад <> «керівник»

гастроентерологи

13

лікарі

гастроентерологія (7)керівний склад <> «керівник»


дитяча гастроентерологія (20)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

14

лікарі

дитяча гастроентерологія (20)керівний склад <> «керівник»

дієтологи

15

лікарі

дієтологія (42)керівний склад <> «керівник»

нефрологи

16

лікарі

дитяча нефрологія (29)керівний склад <> «керівник»


нефрологія (71)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

17

лікарі

дитяча нефрологія (29)керівний склад <> «керівник»

ендокринологи

18

лікарі

дитяча ендокринологія (24)керівний склад <> «керівник»


ендокринологія (43)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

19

лікарі

дитяча ендокринологія (24)керівний склад <> «керівник»

алергологи

20

лікарі

алергологія (3)керівний склад <> «керівник»


дитяча алергологія (18)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

21

лікарі

дитяча алергологія (18)керівний склад <> «керівник»

гематологи

22

лікарі

гематологія (8)керівний склад <> «керівник»


дитяча гематологія (21)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

23

лікарі

дитяча гематологія (21)керівний склад <> «керівник»

інфекціоністи

24

лікарі

вірусологія (6),

дитячі інфекційні хвороби (41),

інфекційні хвороби (50),

мікробіологія і вірусологія (65),

паразитологія (82)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

25

лікарі

дитячі інфекційні хвороби (41)керівний склад <> «керівник»

фізіотерапевти

26

лікарі

фізіотерапія (121)керівний склад <> «керівник»

лікарі з лікувальної фізкультури

27

лікарі

лікувальна фізкультура (61)керівний склад <> «керівник»

лікарі зі спортивної медицини

28

лікарі

лікувальна фізкультура і спортивна медицина (62),

спортивна медицина (101)керівний склад <> «керівник»

лікарі з функціональної діагностики

29

лікарі

функціональна діагностика (123)керівний склад <> «керівник»

хірурги

30

лікарі

дитяча хірургія (40),

комбустіологія (55),

трансплантологія (117),

трансфузіологія (118),

хірургія (125)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

31

лікарі

дитяча хірургія (40)керівний склад <> «керівник»

хірурги серцево-судинні

32

лікарі

судинна хірургія (103),

хірургія серця і магістральних судин (126)керівний склад <> «керівник»

хірурги торакальні

33

лікарі

торакальна хірургія (116)керівний склад <> «керівник»

хірурги-проктологи

34

лікарі

проктологія (86)керівний склад <> «керівник»

ортопеди-травматологи

35

лікарі

дитяча ортопедія і травматологія (31)керівний склад <> «керівник»


ортопедія і травматологія (79)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

36

лікарі

дитяча ортопедія і травматологія (31)керівний склад <> «керівник»

урологи

37

лікарі

дитяча урологія (38)керівний склад <> «керівник»


урологія (120)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

38

лікарі

дитяча урологія (38)керівний склад <> «керівник»

нейрохірурги

39

лікарі

дитяча нейрохірургія (28)керівний склад <> «керівник»


нейрохірургія (69)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

40

лікарі

дитяча нейрохірургія (28)керівний склад <> «керівник»

анестезіологи

41

лікарі

анестезіологія (4)керівний склад <> «керівник»


дитяча анестезіологія (19)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

42

лікарі

дитяча анестезіологія (19)керівний склад <> «керівник»

ендоскопісти

43

лікарі

ендоскопія (44)керівний склад <> «керівник»

онкологи

44

лікарі

дитяча онкологія (30),

онкогінекологія (72),

онкологія (73),

онкоотоларингологія (74),

онкохірургія (75)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

45

лікарі

дитяча онкологія (30),керівний склад <> «керівник»

радіологи

46

лікарі

променева терапія (87),

радіонуклідна діагностика (95)керівний склад <> «керівник»


радіологія (94)керівний склад <> «керівник»

стоматологи

47

лікарі

дитяча стоматологія (37),

ортодонтія (77),

ортопедична стоматологія (78),

стоматологія (102),

терапевтична стоматологія (113),

хірургічна стоматологія (124)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

48

лікарі

дитяча стоматологія (37)керівний склад <> «керівник»

акушери-гінекологи

49

лікарі

акушерство і гінекологія (2)керівний склад <> «керівник»


дитяча гінекологія (22)керівний склад <> «керівник»

у тому числі гінекологи дитячого та підліткового віку

50

лікарі

дитяча гінекологія (22)керівний склад <> «керівник»

педіатри, усього

51

лікарі

педіатрія (84)керівний склад <> «керівник»

у тому числі: дільничні

52

лікарі

педіатрія (84)

лікар-педіатр дільничний (1073)

керівний склад <> «керівник»

з них міських дільниць

53

лікарі

педіатрія (84)

лікар-педіатр дільничний (1073)

ознака установи: «місто»,

керівний склад <> «керівник»

педіатри-неонатологи

54

лікарі

неонатологія (70)керівний склад <> «керівник»

офтальмологи

55

лікарі

дитяча офтальмологія (33)керівний склад <> «керівник»


офтальмологія (81)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

56

лікарі

дитяча офтальмологія (33)керівний склад <> «керівник»

отоларингологи

57

лікарі

дитяча отоларингологія (32),

отоларингологія (80),

сурдологія (112)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

58

лікарі

дитяча отоларингологія (32)керівний склад <> «керівник»

фтизіатри

59

лікарі

дитяча фтизіатрія (39)керівний склад <> «керівник»


фтизіатрія (122)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

60

лікарі

дитяча фтизіатрія (39)керівний склад <> «керівник»

невропатологи

61

лікарі

дитяча неврологія (27)керівний склад <> «керівник»


неврологія (68)керівний склад <> «керівник»

у тому числі неврологи дитячі

62

лікарі

дитяча неврологія (27)керівний склад <> «керівник»

рефлексотерапевти

63

лікарі

рефлексотерапія (98)керівний склад <> «керівник»

психіатри

64

лікарі

дитяча психіатрія (35)керівний склад <> «керівник»


психіатрія (89)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

65

лікарі

дитяча психіатрія (35)керівний склад <> «керівник»

наркологи

66

лікарі

наркологія (66)керівний склад <> «керівник»

психотерапевти

67

лікарі

психотерапія (90)керівний склад <> «керівник»

лікарі-психологи

68

лікарі

медична психологія (64)керівний склад <> «керівник»


психофізіологія (91)керівний склад <> «керівник»

сексопатологи

69

лікарі

сексопатологія (100)керівний склад <> «керівник»

дерматовенерологи

70

лікарі

дерматовенерологія (17)керівний склад <> «керівник»


дитяча дерматовенерологія (23)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

71

лікарі

дитяча дерматовенерологія (23)керівний склад <> «керівник»

патологоанатоми

72

лікарі

дитяча патологічна анатомія (34)керівний склад <> «керівник»


патологічна анатомія (83)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

73

лікарі

дитяча патологічна анатомія (34)керівний склад <> «керівник»

бактеріологи

74

лікарі

бактеріологія (5)керівний склад <> «керівник»

лікарі-епідеміологи

75

лікарі

епідеміологія (45)керівний склад <> «керівник»

токсикологи

76

лікарі

токсикологія (115)керівний склад <> «керівник»

лікарі-лаборанти

77

лікарі

генетика лабораторна (9),

клінічна біохімія (52),

клінічна лабораторна діагностика (54),

лабораторна імунологія (57)керівний склад <> «керівник»

у тому числі лаборанти-генетики

78

лікарі

генетика лабораторна (9)керівний склад <> «керівник»

генетики

79

лікарі

генетика медична (10)керівний склад <> «керівник»

лікарі-імунологи

80

лікарі

дитяча імунологія (25),

імунологія (49),

клінічна імунологія (53)керівний склад <> «керівник»

у тому числі дитячі

81

лікарі

дитяча імунологія (25)керівний склад <> «керівник»

лікарі з ультразвукової діагностики

82

лікарі

ультразвукова діагностика (119)керівний склад <> «керівник»

рентгенологи

83

лікарі

рентгенологія (97)керівний склад <> «керівник»

лікарі приймального відділення

84

лікарі

керівний склад <> «керівник»

підрозділи з ознакою «Приймальне відділення»: «так» або посада лікар приймальної палати (відділення) (1075)

загальні

85

лікарі

автоматично, пустий рядоккерівний склад <> «керівник»

санологи

86

лікарі

санологія (99)керівний склад <> «керівник»

судово-психіатричні експерти

87

лікарі

судово-психіатрична експертиза (111)керівний склад <> «керівник»

статистики

88

лікарі

організація і управління охороною здоров'я (лікар-статистик) (127)керівний склад <> «керівник»

методисти

89

лікарі

організація і управління охороною здоров'я (76)керівний склад <> «керівник»

інтерни

90

лікарілікар-інтерн (1035)

керівний склад <> «керівник»

інші

91

лікарі

спеціальності:

- (0),

авіаційна та космічна медицина (1),

>= гігієна дітей та підлітків (12) та <= дезінфекційна справа (16),

загальна гігієна (46),

комунальна гігієна (56),

>= лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища (58) та <= лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища (60),

медицина невідкладних станів (63),

народна та нетрадиційна медицина (67),

радіаційна гігієна (93),

>= суднова медицина (104) та <= судово-медична цитологія (110),

> організація і управління охороною здоров'я (лікар-статистик) (127);

керівний склад <> «керівник»

Спеціалісти з вищою немедичною освітою

92

інші

базовий рівень освіти: «вища» (за штатним та за освітою)

посади:

біолог (6006),

логопед (6074),

психолог (6101),

юрисконсульт (6135),

лаборант (хімічні та фізичні методи дослідження) (6182),

лаборант з вищою освітою (6183),

практичний психолог (6219),

біохімік (6291),

бактеріолог (6292),

мікробіолог (6293)

Зубні лікарі

93

середній медперсоналлікар зубний (2100)


посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) та спеціальність стоматологія (для середніх) (511)

Середній медперсонал, усього

94

середній медперсонал


посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або «завідувач (закладу охорони здоров'я)» (40) та спеціальності: акушерська справа (501), сестринська справа (502), сестринська справа (операційна) (503), лікувальна справа (504), лабораторна справа (клініка) (506), лабораторна справа (гігієна) (507), лабораторна справа (патологія) (508), рентгенологія (для середніх) (509), медична статистика (510), медико-профілактична справа (513), ортопедична стоматологія (для середніх) (512), санологія (для середніх) (514)

крім посад:

лікар зубний (2100),

сестра медична станції (відділен-ня) швидкої та невідкладної медичної допомоги (2009),

фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (2044)

у тому числі за спеціальностями: медичні сестри

95

середній медперсонал

посади:

>= головна медична сестра (2006) та <= сестра медична-анестезист (2026) крім сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (2009),

крім сестра медична з лікувальної фізкультури (2014),

та крім підрозділи з ознакою «Фізіотерапевтичний кабінет»: «так» та посади: старша сестра медична (2007), сестра медична з масажу (2015), сестра медична з фізіотерапії (2016),

посада завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) або заступник (100) або завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач ФАПу (ФП) (2101) та спеціальності: сестринська справа (502) або сестринська справа (операційна) (503),

крім посад:

сестра медична з масажу (2015),

сестра медична з фізіотерапії (2016),

старша сестра медична (2007) з підрозділу з ознакою «Фізіо-терапевтичний кабінет»: «так»

акушерки

96

середній медперсоналпосада >= акушерка (2001) та посада <= старша акушерка (2005)


посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) або завідувач ФАПу (ФП) (2101) та спеціальність акушерська справа (501)

фельдшери

97

середній медперсоналфельдшер (2043),

фельдшер з санітарної освіти (2045),

фельдшер санітарний (2046)посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) або завідувач ФАПу (ФП) (2101) та спеціальність лікувальна справа (504)

фельдшери-наркологи

98

середній медперсоналфельдшер з наркології (2050)зубні техніки

99

середній медперсоналтехнік зубний (2041)


посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) та спеціальність ортопедична стоматологія (для середніх) (512)

лаборанти клінічних лабораторій

100

середній медперсоналлаборант (медицина) (2032) та фельдшер-лаборант (2049)

крім спеціальностей:

лаборант з патолого-анатомічних досліджень (408),

лабораторна справа (патологія) (508)
посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) та спеціальності: лабораторна справа (клініка) (506), лабораторна справа (гігієна) (507)

лаборанти патолого-анатомічного відділення

101

середній медперсонал

лаборант з патолого-анатомічних досліджень (408),

лабораторна справа (патологія) (508)

лаборант (медицина) (2032) та фельдшер-лаборант (2049)посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) та спеціальність лабораторна справа (патологія) (508)

рентгенолаборанти

102

середній медперсоналрентгенолаборант (2040)медичні сестри фізіотерапевтичних кабінетів

103

середній медперсонал

посади:

сестра медична з масажу (2015),

сестра медична з фізіотерапії (2016),

старша сестра медична (2007) з підрозділу з ознакою «Фізіо-терапевтичний кабінет»: «так»

медичні статистики

104

середній медперсоналстатистик медичний (2027)


посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) та спеціальність медична статистика (510)

інший медичний персонал

105

середній медперсонал

посади:

>= інструктор з трудової терапії (2028) та <= помічник лікаря-паразитолога (2038) крім лаборант (медицина) (2032),

технік-ортезист - гіпсовиливальник (2042),

сестра медична з лікувальної фізкультури (2014),

>= лаборант з паразитології (2052) та <= гігієніст зубний (2056);

посада завідувач підрозділу (закладу охорони здоров'я) (301) або завідувач (закладу охорони здоров'я) (40) та спеціальності: рентгенологія (для середніх) (509), медико-профілактична справа (513), санологія (для середніх) (514);

завідувач ФАПу (ФП) (2101) але за винятком спеціальностей: акушерська справа (501), сестринська справа (502), сестринська справа (операційна) (503), лікувальна справа (504)

Провізори

106

провізориФармацевти

107

фармацевтиМолодший медперсонал

108

молодший медперсоналІнший персонал

109

інші

базовий рівень освіти <> «вища» (1) тобто: «середня спеціальна» або «-»,

базовий рівень освіти: «вища» (1) але крім наступних посад:

біолог (6006),

логопед (6074),

психолог (6101),

юрисконсульт (6135),

лаборант (хімічні та фізичні методи дослідження) (6182),

лаборант з вищою освітою (6183),

практичний психолог (6219),

біохімік (6291),

бактеріолог (6292),

мікробіолог (6293)

Усього посад (підсумок рядків 1, 92-94, 106-109)

110
крім посад:

сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (2009),

фельдшер станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги (2044)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Загальне для всіх звітів iconПоложення про Всеукраїнський місячник «Спорт для всіх спільна турбота» в Черкаській області Місячник проводиться з 01 по 30 квітня 2012 року у всіх населених пунктах області. Головною метою
Головною метою обласного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота» (далі Місячник) є покращення умов для регулярних занять оздоровчою...

Загальне для всіх звітів iconДо листа Донецького обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»» від 15. 05. 2013 №01-6/184
Всеукраїнського місячника облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота» в Донецькій області в 2013 році

Загальне для всіх звітів iconПорядок перерахування І використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді
Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які необхідні для перерахування і використання коштів та подання звітів щодо...

Загальне для всіх звітів iconІнформація щодо обсягів запланованої роботи під час місячника «Спорт для всіх спільна турбота» у м. Черкаси Загальна кількість запланованого до участі населення
Про проведення місячника з облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх – спільна турбота»

Загальне для всіх звітів iconТема: Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль Мета
Мета: ознайомити учнів із прислівником як незмінною самостійною частиною мови; формувати вміння розпізнавати прислівники в реченнях;...

Загальне для всіх звітів iconПро проведення в м. Луцьку всеукраїнського місячника "Спорт для всіх спільна турбота" На виконання наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 12. 02. 2008 №485 "Про проведення всеукраїнського місячника Спорт для всіх спільна турбота"
Про проведення в м. Луцьку всеукраїнського місячника "Спорт для всіх спільна турбота"

Загальне для всіх звітів iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Іноземна мова (англійська) для студентів 1 курсу для напряму підготовки всіх напрямів
Граматичні вправи для самостійної роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей з дисципліни англійська мова

Загальне для всіх звітів iconПоложення про проведення в районі Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх спільна турбота» (додаток 2). Затвердити форми звітності за показниками проведення в районі Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх спільна турбота» (додаток 3)
«Про проведення Всеукраїнського місячника “Спорт для всіх – спільна турбота», керуючись статтею 6, пунктом 1 статті 22, пунктами...

Загальне для всіх звітів iconРічний план закупівель на 2013 рік Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», код за єдрпоу 26532832

Загальне для всіх звітів iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від 01 березня 2012 року №164 "Про організацію проведення в області у 2012 році Всеукраїнського місячника "Спорт для всіх спільна турбота" та
Провести в районі з 01 по 30 квітня 2012 року Всеукраїнський місячник “Спорт для всіх спільна турбота” (далі Місячник)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи