М. Київ-2011 кабінет міністрів україни icon

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни
НазваМ. Київ-2011 кабінет міністрів україни
Сторінка1/7
Дата конвертації06.01.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипПостанова
джерело
  1   2   3   4   5   6   7

Українська асоціація бюро технічної інвентаризації

"Укртехінвентаризація"

Інформаційний бюлетень інвентаризаторів України

1/11

м. Київ-2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 13 квітня 2011 р. N 461

Київ

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів


Відповідно до статті 39 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;

Порядок внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, та її розмір.

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2009 р., N 88, ст. 2972) позицію "Мінрегіонбуд" замінити такою позицією:

 

"Державна архітектурно-будівельна інспекція 

витрати, пов'язані з видачею сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта 

100 відсотків надходжень, одержаних як плата за видачу сертифіката". 3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України 

^ М. АЗАРОВ Інд. 70
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2011 р. N 461 


^

ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Загальні питання


1. Цей Порядок визначає процедуру прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - об'єкти).

2. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до I - III категорії складності, та об'єктів, будівництво яких здійснено на підставі будівельного паспорта, проводиться шляхом реєстрації Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - Інспекція) поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації (далі - декларація).

У разі прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорії складності, побудованих без наявності дозволу на виконання будівельних робіт до 31 грудня 2009 р., особливості реєстрації декларації та її форма визначаються Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства.

3. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі Інспекцією сертифіката.

4. Особливості прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства відповідно до вимог законодавства щодо місцезнаходження об'єкта будівництва.

5. Прийняття в експлуатацію об'єктів, що розташовані на території України і є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних і фізичних осіб, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародного договору України.

6. У разі прийняття об'єкта в експлуатацію в I або IV кварталі строки виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території можуть бути перенесені, але тільки у зв'язку з несприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються замовником, про що робиться відповідний запис в декларації або в акті готовності об'єкта до експлуатації.

7. Якщо проектною документацією визначено пусковий комплекс (чергу), він може бути прийнятий в експлуатацію окремо від об'єкта. При цьому пусковий комплекс (черга) повинен відповідати вимогам щодо його безпечної експлуатації.

У разі потреби замовник може до прийняття об'єкта в експлуатацію вносити погоджені з автором проекту будівництва пропозиції щодо зміни складу пускового комплексу. При цьому із складу пускового комплексу не повинні виключатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що призначені для створення безпечних умов життєдіяльності.

8. Житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором про будівництво, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, визначається Міністерством будівництва та житлово-комунального господарства.

Житлові будинки, в яких є побудовані за кошти державного та місцевих бюджетів квартири, що призначені, зокрема, для соціально незахищених верств населення (інвалідів, учасників Великої Вітчизняної війни, багатодітних сімей, громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тощо), приймаються в експлуатацію за умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних робіт в таких квартирах.

9. На об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно із державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

10. У разі коли на самочинно збудоване нерухоме майно визнано право власності за рішенням суду, воно приймається в експлуатацію згідно з цим Порядком.

11. Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката.

12. Експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, забороняється.

13. Зареєстрована декларація або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт необхідних для його функціонування ресурсів - води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього.

Підключення об'єкта, прийнятого в експлуатацію, до інженерних мереж здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" протягом десяти днів з дня відповідного звернення замовника до осіб, які є власниками відповідних елементів інженерної інфраструктури або здійснюють їх експлуатацію.

14. Замовник зобов'язаний протягом семи календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта:

подати копію декларації або сертифіката місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією;

поінформувати державні органи у сфері пожежної та техногенної безпеки про введення в експлуатацію об'єкта.

15. У разі втрати або пошкодження декларації чи сертифіката Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації чи дублікат сертифіката протягом десяти робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви з підтвердженням розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату чи поданням пошкоджених декларації або сертифіката.

16. Відомості щодо зареєстрованих декларацій та виданих сертифікатів вносяться до єдиного реєстру отриманих повідомлень про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів.
  1   2   3   4   5   6   7

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 10 серпня 2011 р. N 865 Київ
Внести до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 12 жовтня 2011 р. N 1072 Київ
Офіційний вісник України від 28. 10. 2011 — 2011 р., №81, стор. 55, стаття 2978, код акту 58756/2011

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconПостанова від 14 вересня 2011 р. №978 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. №835 Кабінет Міністрів України постановляє
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. №835 “Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів...

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад Постанова кму №964 від 14 червня 2000 року кабінет міністрів україни постанова від 14 червня 2000 р. №964 Київ
Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 20 травня 2009 р. N 529 Київ
Визнати такими, що втратили чинність: постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2005 р

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 7 грудня 2005 р. N 1176 Київ

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 19 серпня 2009 р. N 885 Київ

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 27 грудня 2001 р. N 1761 Київ

М. Київ-2011 кабінет міністрів україни iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 17 травня 2002 р. N 647 Київ

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи