Акт обстеження житлово-побутових умов життя icon

Акт обстеження житлово-побутових умов життя
НазваАкт обстеження житлово-побутових умов життя
Дата конвертації07.01.2013
Розмір9.76 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /документац_я/_нструктивн_ документи/_нструкц_я з охорони прац_ (зразок).doc
2. /документац_я/_нструктивн_ документи/ПОСАДОВА _НСТРУКЦ_Я СОЦПЕД 2010 р. (Зразок).doc
3. /документац_я/ГОДИНА.doc
4. /документац_я/ДДО.doc
5. /документац_я/ДОКУМЕНТИ _ КОМЕНТАР_.doc
6. /документац_я/Документ Microsoft Word.doc
7. /документац_я/Документац_я соцпедагога (перел_к).doc
8. /документац_я/Запит психол соцпед.DOC
9. /документац_я/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ УКРАфНИ.doc
10. /документац_я/ОЦ_НЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТ_ Д_ЯЛЬНОСТ_ ШК_ЛЬНОГО ПСИХОЛОНА ТА СОЦ_АЛЬНОГО ПЕДАГОГА.doc
11. /документац_я/Психод_агностичн_ методики для виявлення факт_в.doc
12. /документац_я/акти/АКТ ОБСТЕЖЕННЯ житлово-побутових (батьк.ком_тетом).doc
13. /документац_я/акти/АКТ ОБСТЕЖЕННЯ побутових _ моральних (батьк.ком_тетом).doc
14. /документац_я/акти/АКТ опису майна неповнол_тнього.doc
15. /документац_я/акти/Акт в_дв_дування.doc
16. /документац_я/акти/Акт обстеження (ком_с_єю).doc
17. /документац_я/буклети та пам_ятки/АЛГОРИТМ Д_Й ПРАЦ_ВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВ_ТИ.doc
18. /документац_я/буклети та пам_ятки/Буклет насилля.doc
19. /документац_я/буклети та пам_ятки/Захисти мене (буклет).doc
20. /документац_я/буклети та пам_ятки/Пам_ятка для педпрац_вник_в.doc
21. /документац_я/буклети та пам_ятки/СХЕМА РОБОТИ З ПРОБЛЕМОЮ.doc
22. /документац_я/буклети та пам_ятки/каталог буклет.doc
23. /документац_я/документи з планування/граф_к роботи (зразок).doc
24. /документац_я/документи з планування/план-с_тка (шаблон).doc
25. /документац_я/документи з планування/статзв_т.doc
26. /документац_я/етичний кодекс соцпед.doc
27. /документац_я/запит на роботу ПП,СП.doc
28. /документац_я/нормативн_ документи/ЗУ Про осв_ту.doc
29. /документац_я/нормативн_ документи/ЗУ Про охорони дитинства.doc
30. /документац_я/нормативн_ документи/ЗУ Пропопередження нас-ва в с_м_х.doc
31. /документац_я/нормативн_ документи/Конвенц_я про права дитини.doc
32. /документац_я/нормативн_ документи/Н МОН 59 в_д 01.02.10 Насильство над д_тьми.doc
33. /документац_я/нормативн_ документи/НАКАЗ МОН ь 844 Про вжиття додаткових заход_в щодо проф_лактики та запоб_гання жорстокому поводже.doc
34. /документац_я/нормативн_ документи/НАКАЗ Про затвердження Порядку розгляду звернень .doc
35. /документац_я/нормативн_ документи/наказ МОН ь 631.doc
36. /документац_я/нормативно-правов_ документи/N 1-9-352 в_д 27.08.2000 Щодо планування д_яльност_, ведення документац_х _ зв_тност_ ус_х ланок психолог_чнох служби системи осв_ти Украхни.doc
37. /документац_я/нормативно-правов_ документи/Лист в_д 05.03.08 ь 1-9-128 стат.зв_т _ нормативи часу.doc
38. /документац_я/нормативно-правов_ документи/Положення про психолог_чний каб_нет 2001.doc
39. /документац_я/нормативно-правов_ документи/Про експертизу _нструментар_ю.doc
40. /документац_я/нормативно-правов_ документи/зм_ни до положення про ПС (наказ ь616 в_д 02.07. 2009).doc
41. /документац_я/нормативно-правов_ документи/лист в_д 27 листопада 2000 р. ь 109 про тривал_сть робочого тижня соцпедагога _ психолога.doc
42. /документац_я/нормативно-правов_ документи/соц пед плануваня наказ ь 864 в_д 28.12.2006.doc
43. /документац_я/обл_ков_ картки/_ндив_д. карта дезадаптован_.doc
44. /документац_я/обл_ков_ картки/КАРТКА багатод_тнох с_м_х.doc
45. /документац_я/обл_ков_ картки/Обл_кова КАРТКА учня п_д оп_кою.doc
46. /документац_я/обл_ков_ картки/Обл_кова картка пробл с_м.doc
47. /документац_я/обл_ков_ картки/картка дитини з _нвал_дн_стю.doc
48. /документац_я/обл_ков_ картки/картка дитини з обмеж.можл..doc
Положення про психологічну службу системи освіти України, законів України, постанов Кабінету Міністрів та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування
Положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310, зі змінами та доповненнями у редакції наказу мо україни від 01. 12. 1998р. №419) та інших нормативних документів
Тема. Толерантність врятує світ
Назва учбового закладу/клас
Положення про психологічну службу системи освіти україни наказ від 02. 07. 2009 р. №616 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 07. 2009 р за №687/16703
Вправи рекомендовані для використання
План роботи на місяць (наказ мон №864 від 28. 12. 2006 р додаток 5) План щоденної роботи (план-сітка)
Запит первинний/повторний на роботу з соціальним педагогом /практичним психологом
Наказ №131 2 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
Оцінювання ефективності діяльності шкільного психолога та соціального педагога планування діяльності
Психодіагностичні методики для виявлення фактів
Акт обстеження житлово-побутових умов життя
Акт обстеження житлово-побутових та
Акт опису майна неповнолітнього
Акт відвідування на дому сім’ї малолітньої(го)/неповнолітньої(го)
Акт обстеження затверджую житлово-побутових та Директор школи
Повідомлення або заяви про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення алгоритм дій працівника закладу освіти
1. Рівень діагностування або визначення масштабів проблеми
Закон України "Про попередження насильства в сім’ї" (від 15. 11. 2001 р.)
Обласний центр практичної психології І соціальної роботи Черкаського оіпопп проект «Школа – простір без насильства»
Схема роботи з проблемою
Основні поняття жорстоке поводження з дитиною
Зразок Затверджую
План-сітка щоденної роботи соціального педагога зош №34 на місяць 200 р
Звіт про роботу соціального педагога (назва знз) (піб). за 200 -200 н р. № з/п Функції та основні види роботи к-ть осіб
Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України
Запит первинний/повторний на роботу практичного психолога/соціального педагога
Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
З а к о н у к р а ї н и про охорону дитинства ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
З а к о н у к р а ї н и про попередження насильства в сім'ї ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 10, ст. 70 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Конвенція про права дитини
Наказ №59 Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми
Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми
Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
Закон України "Про освіту" (ст. 56) у частині невжиття педагогічними та науково-педагогічними працівниками заходів щодо захисту дітей, молоді від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, не забезпечується соціальний патронаж учнів
Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14. 08. 2000 р
Лист №1/9-128 від 05. 03. 2008 Щодо ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітні міністерство освіти І науки україни наказ n 691 від 19. 10. 2001 Про затвердження Положення про психологічний кабінет
Положення про експертизу психологічного і соціологічного інстру Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказу ю
Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів
Мiнiстерство освiти I науки україни
Картка індивідуального вивчення та обліку дезадаптованої дитини (підлітка), який перебуває на внутрішкільному обліку
Картка багатодітної сім'ї
Картка учня, який знаходиться під опікою (піклуванням)
Картка сім’ї, що перебуває на внутрішкільному обліку
Картка учня, який має інвалідність
Картка учня, який потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

житлово-побутових умов життя

малолітньої(го)/неповнолітньої(го)

________________________________________________________________________________

д/адреса _________________________________________________________________________

від __________________ 200____ р.

м.Черкаси


Ми, комісія в складі:

  1. ____________________________________________________________

  2. ____________________________________________________________

  3. ____________________________________________________________


склали акт обстеження житлово-побутових умов життя _________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

В ході обстеження було встановлено:

Склад сім’ї: ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в _________________________________________________________________________________________________

(яка квартира? кількість кімнат? благоустрій?)

__________________________________________________________________________________

(санітарні умови)

Матеріальний стан сім’ї ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Під час перевірки в квартирі було встановлено: __________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В ході бесіди було встановлено: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки та пропозиції: _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Члени комісії:

1. _________________________ _________________________

2. _________________________ _________________________

3. _________________________ _________________________

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconРішення 25. 11. 2011 №305 Про затвердження акту обстеження житлово-побутових умов проживання гр. Іванової О. А
Про затвердження акту обстеження житлово-побутових умов проживання гр. Іванової О. А

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconРішення 06. 04. 2011 №108 Про затвердження акту обстеження житлово-побутових умов проживання Асмоловської Ж. Д
Про затвердження акту обстеження житлово-побутових умов проживання Асмоловської Ж. Д

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconРішення 18. 03. 2011 №84 Про затвердження акту обстеження житлово-побутових умов проживання Скокової Н. В
Про затвердження акту обстеження житлово-побутових умов проживання Скокової Н. В

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconЧи призначають житлову субсидію особі, яка не є власником житла?
В окремих випадках на підставі рішень комісій при районній державній адміністрації та актів обстеження матеріально – побутових умов...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconРішення 25. 10. 2011 №275 Про затвердження актів обстеження житлово-побутових умов проживання громадян
Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі“ та від 03. 08. 1998 року №1211 “Про затвердження Положення...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconІнформація про призначення та надання житлових субсидій особам, які не є власниками житлового приміщення (будинку)
В окремих випадках на підставі рішень районних комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї субсидія може призначатися...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя icon4 підтримка сім’ї та молоді головна мета
Поліпшення соціально-економічних, побутових умов життя молоді та розвитку її громадянської і трудової активності, формування духовної...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconДержавний педагогічний університет імені а. С. Макаренка
Аналіз рівня роботи та матеріального забезпечення культурно-масового, редакційного, господарчого та спортивного секторів студ самоврядування...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconДокументація соціального захисту, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу
Організм людини, основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconРішення від м. Херсон № Про роботу управління праці та соціального захисту населення району щодо виконання
Постійно ведеться облік громадян пільгових категорій, проводиться обстеження їхніх матеріально-побутових умов, малозабезпеченим надається...

Акт обстеження житлово-побутових умов життя iconВ.І. Сиротюк, студ гр. Ут-06, Г. Т. Костромін, доц., канд екон наук
Центральне місце в дослідженні займає розкриття необхідності переустрою життя сільського населення, покращення їх соціально-побутових...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи