Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) icon

Закон України "Про попередження насильства в сім’ї" (від 15. 11. 2001 р.)
Скачати 155.02 Kb.
НазваЗакон України "Про попередження насильства в сім’ї" (від 15. 11. 2001 р.)
Дата конвертації06.02.2013
Розмір155.02 Kb.
ТипЗакон
джерело
1. /документац_я/_нструктивн_ документи/_нструкц_я з охорони прац_ (зразок).doc
2. /документац_я/_нструктивн_ документи/ПОСАДОВА _НСТРУКЦ_Я СОЦПЕД 2010 р. (Зразок).doc
3. /документац_я/ГОДИНА.doc
4. /документац_я/ДДО.doc
5. /документац_я/ДОКУМЕНТИ _ КОМЕНТАР_.doc
6. /документац_я/Документ Microsoft Word.doc
7. /документац_я/Документац_я соцпедагога (перел_к).doc
8. /документац_я/Запит психол соцпед.DOC
9. /документац_я/М_Н_СТЕРСТВО ОСВ_ТИ _ НАУКИ УКРАфНИ.doc
10. /документац_я/ОЦ_НЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТ_ Д_ЯЛЬНОСТ_ ШК_ЛЬНОГО ПСИХОЛОНА ТА СОЦ_АЛЬНОГО ПЕДАГОГА.doc
11. /документац_я/Психод_агностичн_ методики для виявлення факт_в.doc
12. /документац_я/акти/АКТ ОБСТЕЖЕННЯ житлово-побутових (батьк.ком_тетом).doc
13. /документац_я/акти/АКТ ОБСТЕЖЕННЯ побутових _ моральних (батьк.ком_тетом).doc
14. /документац_я/акти/АКТ опису майна неповнол_тнього.doc
15. /документац_я/акти/Акт в_дв_дування.doc
16. /документац_я/акти/Акт обстеження (ком_с_єю).doc
17. /документац_я/буклети та пам_ятки/АЛГОРИТМ Д_Й ПРАЦ_ВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВ_ТИ.doc
18. /документац_я/буклети та пам_ятки/Буклет насилля.doc
19. /документац_я/буклети та пам_ятки/Захисти мене (буклет).doc
20. /документац_я/буклети та пам_ятки/Пам_ятка для педпрац_вник_в.doc
21. /документац_я/буклети та пам_ятки/СХЕМА РОБОТИ З ПРОБЛЕМОЮ.doc
22. /документац_я/буклети та пам_ятки/каталог буклет.doc
23. /документац_я/документи з планування/граф_к роботи (зразок).doc
24. /документац_я/документи з планування/план-с_тка (шаблон).doc
25. /документац_я/документи з планування/статзв_т.doc
26. /документац_я/етичний кодекс соцпед.doc
27. /документац_я/запит на роботу ПП,СП.doc
28. /документац_я/нормативн_ документи/ЗУ Про осв_ту.doc
29. /документац_я/нормативн_ документи/ЗУ Про охорони дитинства.doc
30. /документац_я/нормативн_ документи/ЗУ Пропопередження нас-ва в с_м_х.doc
31. /документац_я/нормативн_ документи/Конвенц_я про права дитини.doc
32. /документац_я/нормативн_ документи/Н МОН 59 в_д 01.02.10 Насильство над д_тьми.doc
33. /документац_я/нормативн_ документи/НАКАЗ МОН ь 844 Про вжиття додаткових заход_в щодо проф_лактики та запоб_гання жорстокому поводже.doc
34. /документац_я/нормативн_ документи/НАКАЗ Про затвердження Порядку розгляду звернень .doc
35. /документац_я/нормативн_ документи/наказ МОН ь 631.doc
36. /документац_я/нормативно-правов_ документи/N 1-9-352 в_д 27.08.2000 Щодо планування д_яльност_, ведення документац_х _ зв_тност_ ус_х ланок психолог_чнох служби системи осв_ти Украхни.doc
37. /документац_я/нормативно-правов_ документи/Лист в_д 05.03.08 ь 1-9-128 стат.зв_т _ нормативи часу.doc
38. /документац_я/нормативно-правов_ документи/Положення про психолог_чний каб_нет 2001.doc
39. /документац_я/нормативно-правов_ документи/Про експертизу _нструментар_ю.doc
40. /документац_я/нормативно-правов_ документи/зм_ни до положення про ПС (наказ ь616 в_д 02.07. 2009).doc
41. /документац_я/нормативно-правов_ документи/лист в_д 27 листопада 2000 р. ь 109 про тривал_сть робочого тижня соцпедагога _ психолога.doc
42. /документац_я/нормативно-правов_ документи/соц пед плануваня наказ ь 864 в_д 28.12.2006.doc
43. /документац_я/обл_ков_ картки/_ндив_д. карта дезадаптован_.doc
44. /документац_я/обл_ков_ картки/КАРТКА багатод_тнох с_м_х.doc
45. /документац_я/обл_ков_ картки/Обл_кова КАРТКА учня п_д оп_кою.doc
46. /документац_я/обл_ков_ картки/Обл_кова картка пробл с_м.doc
47. /документац_я/обл_ков_ картки/картка дитини з _нвал_дн_стю.doc
48. /документац_я/обл_ков_ картки/картка дитини з обмеж.можл..doc
Положення про психологічну службу системи освіти України, законів України, постанов Кабінету Міністрів та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування
Положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310, зі змінами та доповненнями у редакції наказу мо україни від 01. 12. 1998р. №419) та інших нормативних документів
Тема. Толерантність врятує світ
Назва учбового закладу/клас
Положення про психологічну службу системи освіти україни наказ від 02. 07. 2009 р. №616 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 07. 2009 р за №687/16703
Вправи рекомендовані для використання
План роботи на місяць (наказ мон №864 від 28. 12. 2006 р додаток 5) План щоденної роботи (план-сітка)
Запит первинний/повторний на роботу з соціальним педагогом /практичним психологом
Наказ №131 2 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
Оцінювання ефективності діяльності шкільного психолога та соціального педагога планування діяльності
Психодіагностичні методики для виявлення фактів
Акт обстеження житлово-побутових умов життя
Акт обстеження житлово-побутових та
Акт опису майна неповнолітнього
Акт відвідування на дому сім’ї малолітньої(го)/неповнолітньої(го)
Акт обстеження затверджую житлово-побутових та Директор школи
Повідомлення або заяви про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення алгоритм дій працівника закладу освіти
1. Рівень діагностування або визначення масштабів проблеми
Закон України "Про попередження насильства в сім’ї" (від 15. 11. 2001 р.)
Обласний центр практичної психології І соціальної роботи Черкаського оіпопп проект «Школа – простір без насильства»
Схема роботи з проблемою
Основні поняття жорстоке поводження з дитиною
Зразок Затверджую
План-сітка щоденної роботи соціального педагога зош №34 на місяць 200 р
Звіт про роботу соціального педагога (назва знз) (піб). за 200 -200 н р. № з/п Функції та основні види роботи к-ть осіб
Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України
Запит первинний/повторний на роботу практичного психолога/соціального педагога
Відомості Верховної Ради урср (ввр), 1991, n 34, ст. 451 )
З а к о н у к р а ї н и про охорону дитинства ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст. 142 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
З а к о н у к р а ї н и про попередження насильства в сім'ї ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 10, ст. 70 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон
Конвенція про права дитини
Наказ №59 Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми
Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми
Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
Закон України "Про освіту" (ст. 56) у частині невжиття педагогічними та науково-педагогічними працівниками заходів щодо захисту дітей, молоді від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, не забезпечується соціальний патронаж учнів
Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14. 08. 2000 р
Лист №1/9-128 від 05. 03. 2008 Щодо ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітні міністерство освіти І науки україни наказ n 691 від 19. 10. 2001 Про затвердження Положення про психологічний кабінет
Положення про експертизу психологічного і соціологічного інстру Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України
Положення про психологічну службу системи освіти України Відповідно до статей 21, 22 Закону України "Про освіту" та з метою підвищення ефективності функціонування психологічної служби системи освіти України наказу ю
Про тривалість робочого тижня практичних психологів, соціальних педагогів
Мiнiстерство освiти I науки україни
Картка індивідуального вивчення та обліку дезадаптованої дитини (підлітка), який перебуває на внутрішкільному обліку
Картка багатодітної сім'ї
Картка учня, який знаходиться під опікою (піклуванням)
Картка сім’ї, що перебуває на внутрішкільному обліку
Картка учня, який має інвалідність
Картка учня, який потребує корекції фізичного та (або) розумового розвитку


Обласний центр практичної психології

і соціальної роботи

Черкаського ОІПОПП
Проект «Школа – простір без насильства»
На допомогу

працівникам психологічної служби

системи освіти


СКРИВДЖЕНІ ДІТИ

ЩО ТАКЕ ЗЛОВЖИВАННЯ ЩОДО ДІТЕЙ


Черкаси-2011

Розуміючи всю важливість профілактики та запобігання насильства в сім’ї, в Україні на державному рівні було прийнято ряд законів та підзаконних актів, спрямованих на вирішення цієї проблеми, а також на запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву, жебрацтву та правопорушенням серед неповнолітніх, своєчасного виявлення функціонально неспроможних сімей, надання їм допомоги і проведення профілактичної роботи з дітьми та батьками таких сімей. Важливе місце серед правових актів займає Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” (від 15.11.2001 р.). Цей Закон визначає правові і організаційні основи попередження насильства в сім’ї, органи та установи, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї.

Відповідно до Закону, насильство в сім’ї визначається як будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю (ст. 1).

Дія, що спричиняє шкоду або дає змогу ушкодженню трапитися (а не ступінь самого ушкодження), є підставою для втручання. Батьки або опікун можуть спочатку завдати незначних ушкоджень, але згодом спричинити важкі травми. Тому звертання уваги на перші незначні побої та завбачливе втручання можуть уберегти дитину від майбутнього каліцтва або смерті.

Фізичні ушкодження, сильна занедбаність та недостатнє харчування значно легше зафіксувати, ніж тонші та менш помітні ушкодження, що є наслідками порушень емоційної сфери або сексуальних кривджень. Проте всі форми поганого ставлення до дітей порушують фізичне й емоційне здоров’я дитини та її розвиток, потребують уваги.

Пропонуємо розглянути ознаки можливих зловживань стосовно дітей для того, щоб допомогти вчасно виявити факти насилля над дитиною в сім’ї та запобігти подальшому порушенню прав дитин.

Фізичне насильство в сім’ї


Фізичне насильство в сім’ї – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності (ст. 1 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”).

Ознаки фізичних зловживань


Ці ознаки застосовують для того, щоб від­різнити випадкові ушкодження від результатів можливих фізичних зловживань.

Розміщення ушкоджень. Найуразливіше місце, де часто завдають пошкоджень, — задня частина тіла. Такі ушкодження становлять найбільший відсоток від установлених фізичних зловживань. Ушкодження від останніх рідко можна помітити на підборіддях, ліктях чи колінах.

Анамнез. Анамнез містить у собі всі факти про дитину:

 • заяву дитини, що ушкодження було спричи­нене фізичним зловживанням (насилля);

 • інформацію про те, що дитяче ушкодження не є звичайним для конкретної вікової групи (наприклад, будь-який перелом у немовляти);

 • неаргументовані ушкодження (наприклад, батьки не можуть пояснити причину ушкодження; є розбіжності у поясненнях; провину покладають на інших; пояснення не збігається з медичним діагнозом).

Поведінкові ознаки. Фізичні зловживання можуть бути причиною таких різновидів поведінки:

 • батьки чи опікуни не поспішають звертатися по допомогу для дитини або не можуть знайти відповідної допомоги;

 • дитина, з одного боку, надміру пасивна чи налякана або, з іншого боку, надміру агресивна чи схильна до фізичного насильства;

 • дитина, батьки чи опікун намагаються приховати ушкодження (дитина носить надмірну кількість одягу, навіть коли надворі спекотно, часто відсутня у школі або не відвідує занять із фізичного виховання).

Типи ушкоджень


Синці. Синці, спричинені фізичним насиль­ством, знаходяться у багатьох місцях тіла, особливо на спині, геніталіях та обличчі. Вони можуть мати характерну форму (наприклад, обрис руки, подвійні синці від щипання) або бути явно схожими на відбиток від прикраси (наприклад, обручки), відбиток від різки та інших “виховних інструментів”, лінійні синці, сліди ременя або сліди від зашморгу – усе це майже завжди є наслідком фізичних знущань.

Численні синці можуть бути одного кольору або різних кольорів, якщо ушкоджень завдавали в різний час. Червоні, червоно-сині, фіалкові, тем­но-пурпурні, зеленкуваті, світло-зелені чи жовті синці з розмитими контурами відображають різні етапи загоєння. Якщо синці мають різний колір, корисно зробити кольорові фото для розслідування можливого фізичного насильства чи поганого ставлення до дітей.

У випадках, коли синці схожі на сліди укусів, тим, хто проводить розслідування, бажано звернутися до стоматологів за експертизою.

Удари важкими предметами (наприклад, палицею чи кулаком) спричиняють на м’яких тканинах глибокі м’язові синці або крововиливи. Вони рідко бувають знебарвленими, тоді їх можна виявити на рентгені, якщо його зробити вчасно.

Опіки. Розміщення опіків та їхні характерис­тики (наприклад, форма, глибина, межі) можуть сигналізувати про фізичні зловживання. Обливання дитини гарячою рідиною є найрозповсюдженішим навмисним способом завдання опіків. Маленькі діти обпікаються шляхом занурення, а старші — обливанням.

В інших випадках, коли дитину силоміць тримають у гарячій воді, дуже часто з’являються чітко обмежені опіки. Якщо тримати у воді навприсядки, тільки сідниці та геніталії будуть обпеченими. Якщо насильно тримати дитину у положенні сидячи, центральна частина сідниць (якщо її тісно притиснуто до миски) не ушко­джується, але виникає опік вареникоподібної форми. Якщо кінцівки насильно занурюють, це може спричинити рукавичко-подібні або шкарпеткоподібні опіки на руках чи ногах. Опіки досить часто є симетричними, а лінія занурення ясно вираженою.

“Зеброподібні” опіки також є ознакою навмисного насильства. Такі опіки виникають, коли дитину тримають за руки і за ноги під гаря­чим душем. Тканини живота та стегон дитини зморщуються, що запобігає опікам у зморшках. Смуги від обливання відкритих ділянок, що виникають при цьому, є дуже помітними.

Запідозрити в насильстві можна, якщо опіки є точковими або глибинними. Це свідчить про те, що гаряча рідина лилася зверху або що розжарений предмет (наприклад, кочергу) при­тискали до шкіри. Іншим типом характеристик навмисних опіків є окреслення конкретного предмета на шкірі жертви. Такі опіки свідчать про примусовий контакт, або “таврування”, напри­клад, за допомогою гриля чи електронагрівача, елемента електроплити або праски.

Опіки від цигарок важко діагностувати, але якщо їх завдають, то зазвичай у великій кількості на долонях або підошвах. Часто трапляються опіки з обвуглюванням навколо рани. Ушкодження також з’являються навколо зап’ясть або гомілок, коли дітей прив’язують до ліжка чи інших предметів.

Садна, подряпини. Кількість і розміщення ран, так само як і опіків, потрібно брати до уваги. Наприклад, подряпини під язиком або розриви френулум (маленької частини тканини, яка з’єднує ясна з губою) можуть бути спричинені падінням із якимось предметом у роті або якщо під час годування докладають надмірну силу. Обидва випадки є підозрілими, коли жертвою є дитина, яка ще не вміє стояти. Шмагання дитини пряжкою від ременя може спричинити садна, що нагадують літери “С” або “s”, чи інші рани з чітко окресленою формою.

Ушкодження голови. Значні внутрішньочерепні ушкодження можуть існувати без видимих ознак травми на обличчі чи голові. Якщо такі ушкодження не діагностувати й не лікувати, вони можуть спричинити ушкодження мозку або смерть. Коли підозрюють недогляд чи зловживання, необхідно зробити уважний огляд очей та нервової системи дитини в пошуках слідів внутрішніх ушкоджень. Для певних груп можливих жертв рентген черепа може стати важливою частиною огляду.

Синдром “дитини зі струсом”:

 • внутрішні крововиливи простежуються за відсутності слідів ушкоджень на голові;

 • блювання, швидке збільшення розміру голови та незначні ознаки неврологічних зрушень;

 • сліпота, глухота чи параліч, можуть з’явитися пізніше або у шкільному віці як незначні нервові розлади, що викликають проблеми з навчанням.

Внутрішні ушкодження кишкового тракту, підшлункової залози, нирок та інших життєво важливих органів. Іноді вони можуть бути причиною шоку й призвести до смерті. Також існують травми, які можна зафіксувати впродовж тридцяти хвилин після насильства – це розлад шлунка, появу крові у сечі, блювання та біль у животі.

Переломи. Будь-який перелом, появу якого в дитини чи малюка не можуть пояснити, є причиною для додаткового розслідування. Спіральні переломи довгих кісток майже завжди спричинені зловживаннями, якщо трапляються до того, коли дитина почне ходити. Інші переломи, які викликають підоз­ру, – неуламкові переломи біля кінців довгих кісток, численні переломи ребер. Рентгенівське дослідження кісток є важливим діагностичним засобом для можливих жертв фізичних зло­вживань.

Сексуальне насильство

Зґвалтування


Сексуальні кривдження супроводжуються широким спектром форм поведінки (брутальні дії над дітьми до 14 років, оральний секс, проникнення в генітальні та анальні отвори чужорідними предметами та домагання щодо дітей тощо) й можуть складатися з багатьох дій чи актів упродовж тривалого часу, наполегливого чіпляння або поодинокого інциденту. Жертви вирізняються за віком: від менш ніж одного року до підліткового віку включно.

Інцест (внутрішньо сімейні) зловживання


Сексуальне насильство в сім’ї – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї (ст. 1 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”).

Сексуальні зловживання стосовно дітей у сім’ї є найбільш прихованою формою зловживань. У більшості відомих випадків батько (або інший чоловік, який відіграє роль батька) є ініціатором, а дівчатка — найчастіше жертвами. Проте хлопчики також є жертвами, причому набагато частіше, ніж вважалося раніше. Дівчаток утримують від розголошення таких зловживань, використовуючи їхню бентежність і сором. Так само поводяться й щодо хлопчиків, тим паче, що вони соромляться більше.

Перше зловживання може статися у будь-якому віці – від немовляти до підлітка. Залежно від того, наскільки м’яко або насильницьки, наскільки тривіально або випадково могла відбутися перша спроба, сексуальний примус має тенденцію повторюватися й частішати впродовж кількох років.

Мати, від якої зазвичай чекають захисту дити­ни, може свідомо намагатися триматися осторонь від проблем сексуальних зловживань. Іноді вона настільки відсторонена, некомунікабельна або настільки несприйнятлива до розмов на тему сексу, що дитина їй про це навіть не говорить. Трапляється, що мати вкрай незахищена, можлива втрата чоловіка або партнера настільки її лякає, що вона не може дозволити собі повірити (чи навіть запідозрити), що її дитина знаходиться або може бути в небезпеці. Вона сама могла колись бути жертвою таких зловживань над дітьми й може не вірити своїм думкам або своєму праву кинути виклик вдачі чоловіка. Деякі матері насправді знають, що їхні діти є жертвами сексуального насильства, але з певних причин вони дивляться на це крізь пальці.

Експлуатація (дитяча порнографія)

Сексуальна експлуатація включає дії або поведінку, наслідком яких є порнографічні зобра­ження неповнолітніх і сприяння проституції серед підлітків. Інколи, деякі батьки використовують власних дітей для виготовлення порнографічних матеріалів.

Ознаки сексуальних зловживань.

Анамнез:

 • дитина розповідає про сексуальні дії другу, однокласнику, вчителю, матері друга або підлітку, якому довіряє. Розповідь може бути прямою чи непрямою (наприклад: “я знаю одного...”, “що б ти робив, якби...”, “я чув дещо про...”); зазвичай дитина, яка зазнала хронічних або гострих зловживань, говорить про це не одразу;

 • дитина носить подерту або заплямовану нижню білизну;

 • усвідомлення, що ушкодження дитини не є наслідком хвороби;

 • відсутнє пояснення появи ушкодження (хвороби); наприклад, батьки не можуть пояснити причину ушкодження (хвороби), існують невід­повідності у поясненні, провину покладають на інших; пояснення не збігаються з медичними висновками;

 • молода дівчина вагітна або має хворобу, що передається статевим шляхом.

Поведінкові ознаки.

Сексуальна поведінка дітей:

 • неадекватна та агресивна сексуальна поведінка з однолітками або іграшками;

 • примусова мастурбація;

 • надмірна цікавість до питань статі та статевих органів (своїх чи чужих);

 • невластиве віку загравання з однокласни­ками, вчителями, підлітками;

 • проституція;

 • підвищена цікавість до гомосексуалізму (особливо для хлопчиків).

 • Поведінкові ознаки в молодших дітей:

 • • енурез;

 • порушення апетиту (переїдання або недо­їдання);

 • страхи або фобії;

 • шкільні проблеми або помітні зміни у шкільному навчанні;

 • невластива віку поведінка, наприклад, псевдозрілість, регресивна поведінка (енурез та смоктання пальця);

 • нездатність до концентрації;

 • порушення сну (кошмари, страх перед сном, тривожний або надто тривалий сон).

Поведінкові ознаки в старших дітей та підлітків:

 • відстороненість;

 • клінічна депресія;

 • надмірне догоджання;

 • погана гігієна або надмірний догляд;

 • погані стосунки з однолітками;

 • нездатність приятелювати;

 • агресивна та злочинна поведінка;

 • зловживання алкоголем або наркотиками;

 • шкільні проблеми, часта відсутність, несистематич-ність у виконанні шкільних обов’язків;

 • відмова перевдягатися для занять фізкуль­турою;

 • відмова брати участь у спортивних та соціальних заходах;

 • страх перед душовими кімнатами та кімна­тами відпочинку;

 • страх домашнього життя, що демонструється ранньою появою у школі або пізнім відходом додому;

 • раптовий страх щодо деяких речей (вихід надвір, участь у деяких діях);надзвичайний страх щодо чоловіків (у випадках, якщо зловмисник — чоловік, а жерт­ва — жінка);

 • надто раннє розуміння призначення свого тіла;

 • раптова поява грошей, одягу або подарунків;

 • спроби самогубства або інша саморуйнівна поведінка;

 • плач без очевидних причин.
  Фізичні симптоми:

 • хвороби, що передаються статевим шляхом;

 • значні виділення з геніталій або інфекції;

 • фізичні ушкодження або подразнення в анальній чи генітальній ділянках (біль, травми або подразнення, свербіння, кровотеча, подря­пини, особливо непояснені);

 • біль під час сечовипускання або дефекації;

 • труднощі під час ходіння чи сидіння через біль у геніталіях або в анальній ділянці;

 • психосоматичні симптоми (біль у шлунку, головний біль).

Психологічне насильство в сім’ї


Психологічне насильство в сім’ї – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю (ст. 1 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”).

Психологічні або емоційні зловживання так само, як фізичні ушкодження залишають сліди й нівечать дитину, можуть калічити й інвалідизувати дитину емоційно, поведінково та інтелектуально. Словесні напади (наприклад, крики, погрози, звинувачення, прокльони), непередбачувані відповіді, тривалий негативний настрій, повсякчасні сімей­ні негаразди є тими способами, за допомогою яких батьки емоційно тиснуть на дітей.

Поведінкові ознаки батьків (опікунів).

Дитину можна емоційно скривдити, якщо:

 • батьки або опікуни вимагають від дитини чогось, що базується на їхніх нерозумних або неможливих очікуваннях щодо дитини, або якщо батьки не беруть до уваги етапи Я-розвитку;

 • дитину використовують як “поле бою” у сімейних конфліктах;

 • дитину використовують для задоволення власних егоїстичних потреб, які дитина не може зрозуміти;

 • дитину-жертву “об’єктивують”, тобто ставляться до неї як до засобу.

Якщо дитина достатньо деградувала, вона поводитиметься відповідно до образу, який нав’язується зловмисниками, — батьками чи опі­куном. Наявність емоційного тиску вкрай важко довести. Тут стають у пригоді задокументовані свідчення насильства. У таких випадках жертва потребує невідкладного лікування.

Ознаки психологічних зловживань.

Емоційний тиск може бути запідозрений, якщо дитина:

 • відсторонена, пригнічена та апатична;

 • неслухняна й має проблеми з поведінкою;

 • чинить надмірний опір вимогам учителя, лікарів та підлітків;

 • має інші ознаки емоційного розладу;

 • виявляє надзвичайну увагу до деталей;

 • демонструє відсутність словесного або фізичного спілкування з іншими;

 • часто каже слова на зразок: “Мама завжди каже мені, що я погана”.

Вищезгадані поведінкові типи можуть, звичайно, мати причиною інші обставини, але підозру у зловживаннях не слід виключати.

На емоційну депривацію страждають діти, чиї батьки не забезпечують їм нормального досвіду формування почуттів (бути коханими, бажаними, почуття безпеки та самоцінності). Емоційну депривацію запідозрюють, якщо:

 • дитина відмовляється їсти в необхідних обсягах і тому є дуже кволою,

 • не здатна виконувати свої вікові функції (наприклад, ходити, говорити тощо);

 • демонструє антисоціальну поведінку (наприклад, агресію) чи явно злочинну поведінку (наприклад, вживання наркотиків, вандалізм) або, навпаки, може бути сумною чи замкнутою;

 • набридає іншим дорослим (учителям, сусідам та іншим), вимагаючи уваги та любові;

 • має перебільшені страхи;

 • сформована психологічна нездатність досягати успіхів.

Економічне насильство


Економічне насильство в сім’ї – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести його до смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я (ст. 1 Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”).

Ознаки економічного насильства


Переважно наслідком непра­вильного ставлення батьків чи опікунів до дитини за обставин, які завдають шкоди здоров’ю чи добробуту дитини є фізична занедбаність

Явна занедбаність – коли батьки чи опікун свідомо допускають ситуації, які загрожують здоров’ю дитини, а також коли батьки свідомо не бажають забезпечувати дітей необхідним харчуванням, одягом, дахом над головою чи лікуванням.

Загальна занедбаність – означає нездатність батьків чи опікуна забезпечити дитину необхідним харчуванням, одягом, житлом, медичною допомогою чи наглядом, якщо дитині не було заподіяно фізичної шкоди.

Хоча батьки можуть і не визнавати своєї провини, але те, коли дітей залишають без нагляду, і становить “загальну занедбаність”. З дітьми, які опиняються в таких умовах, часто трапляються нещасні випадки, де вони зазнають ушкоджень або стають жертвами злочинів.

Ознаки занедбаності:

 • дитина не має необхідної медичної допомоги або допомоги дантиста:

 • завжди сонна та голодна;

 • завжди брудна, має слабку особисту гігієну або вдягнена неадекватно до погодних умов;

 • є докази поганого нагляду (неодноразове падіння зі сходів, якщо за дитиною наглядає інша дитина, контакт зі шкідливими речови­нами, дитина залишається одна вдома або без нагляду за інших обставин — в автомобілі, на вулиці тощо);

 • удома погане опалення або водопостачання;

 • існує загроза пожежі або наявні інші небезпечні домашні умови;

 • місця для сну холодні, брудні тощо;

 • якість їжі є поганою;

 • страви не готують, діти харчуються похапцем;

 • у холодильнику та шафах є зіпсовані продукти.

Сукупність цих граничних умов, що об’єднується поняттям “непридатний дім”, становить “явну занедба-ність” і робить правомірним застосу­вання державної опіки та пов’язаних із нею дій. Але необхідно пам’ятати, що безлад та неохайність помешкання не обов’язково свідчать про непридатність дому до проживання в ньому дітей.

Досить придивитися уважно до будь-якої ситуації, у якій фігурує насильство, щоб стало очевидним, що досвід жертви в кожному з цих випадків є багатомірним, мультимодальним. Можна сказати, що будь-яка жертва переживає багато насильств відразу, і агресор (ґвалтівник) має на жертву множинний вплив.

Випадки будь яких зловживань щодо дитини

повинні бути предметом уваги вчителів, психологів, соціальних педагогів (соціальних працівників)

та інших фахівців.

Захисти мене!!!


Пам’ятку розроблено на основі Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» від15.11.2001 р. та за статтею В.Панка, Ю.Коврижних «Скривджені діти. Що таке зловживання щодо дітей» (Психолог. – 2004. – Грудень – № 48. – С. 2-12 .)


Підготувала: Т.Войцях, методист-соціальний педагог ОЦППСР

Черкаського ОІПОПП


м. Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1, к. 115

e-mail: psycenter@ukr.net

сайт: http://psycenter.at.ua

р.т. (0472)64-41-07Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconРішення від 23. 11. 2006 №614-1 м. Луцьк Про комісію з питань запобігання дитячій бездоглядності та координації дій щодо попередження насильства в сім’ї
Тніх", „Про попередження насильства в сім'Т', з метою запобігання дитячій бездоглядності та попередження насильства в сім"ї, підвищення...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconНаказ №66 м. Новоукраїнка Про затвердження заходів відділу освіти районної державної адміністрації щодо виконання в районі Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» на 2012 2013 роки
Новоукраїнського рв умвс україни в Кіровоградській області щодо виконання в районі Закону України «Про попередження насильства в...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconРішення від 20. 02. 2007 №116-1 м. Луць к Про комісію з питань запобігання дитячій бездоглядності та координації дій щодо попередження насильства в сім'ї
Побігання дитячій бездоглядності та попередження насильства в сім'ї, підвищення профілактики правопорушень і злочинів серед неповнолітніх,...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconЗ а к о н у к р а ї н и про попередження насильства в сім'ї ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2002, n 10, ст. 70 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) icon1. Затвердити оновлений склад районної комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї, що додається
Для забезпечення належної роботи щодо попередження насильства в сім’ї, керуючись статтею 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconПрограма батьківської школи попередження насильства в сім’ї «Колиска життя» Пояснювальна записка
Школа та родина повинна працювати над цією проблемою в тісній взаємодії. Тому запропонована програма розрахована на формування толерантного...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconЗакон України „Про попередження насильства в сім’ї постійно 2 Указ Президента України від 11. 07. 2005 №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» постійно 3
Нормативні документи з охорони дитинства, які знаходяться на контролі директорів загальноосвітніх навчальних закладів

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconПоложення про обласний конкурс декоративно прикладного мистецтва з питань попередження насильства у сім’ї в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» І. Мета конкурсу
Конкурсна робота повинна відповідати меті конкурсу та має бути виконана одноосібно

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconЗакон України «Про державні нагороди» Указ Президента України №476/2001 «Про почесні звання України\". Безоплатно Закон України «Про державні нагороди» Указ Президента України №476/2001 «Про почесні звання України"
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Постанова...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconПротокол до неї (2006), які визнають загальне право на рівність всіх жінок перед законом та право захисту від дискримінації
Зокрема, його статтю 1 "Загальна заборона дискримінації", Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та...

Закон України \"Про попередження насильства в сім’ї\" (від 15. 11. 2001 р.) iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 02. 2012 №137
Про внесення змін до складу районної міжвідомчої ради з питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи