Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п icon

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п
НазваБюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п
Сторінка5/9
Дата конвертації24.01.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9

65.01

Б 33


Башнянин, Григорій Іванович.

Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу : Монографія / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. - Львів : Новий Світ -2000, 2010. - 240 с

Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)

169

65.052.9(4УКР)226р4

Б 43


Бєлгородцева, Марина Олександрівна.

Бухгалтерський облік фінансових результатів у страхових компаніях: організація і методика. 08.00.09-Бухгалтерський облік, аналіз та аудит : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / М. О. Бєлгородцева. - К. : НАСОА, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


170

65.9(4УКР)321р4

Б 77


Бойко, Євгенія Олександрівна.

Розвиток підприємств органічного сектору агробізнесу в контексті викликів глобалізації та євроінтеграції. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Є. О. Бойко. - Херсон : МУБП, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


171

65.9(4УКР)321-55р4

Б 87


Бредун, Наталія Василівна.

Стратегічне планування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Н. В. Бредун. - Полтава : ПДАА, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


172

65.9(4УКР)325.253-07р4

Б 90


Булик, Оксана Богданівна.

Економічна ефективність виробництва продукції птахівництва в сільськогосподарських підприємствах. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. Б. Булик. - Львів : ЛНАУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)

173

65.052.9(4УКР)2р30

Б 94


Бухгалтерський облік : методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичних завдань та самостійної роботи для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / укл. М. Г. Михайлов. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


174

65.052.9(4УКР)2р30

Б 94


Бухгалтерський облік. Розділ. Теорія бухгалтерського обліку : методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво" / укл. А. С. Барановська. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


175

65.052.9(4УКР)2р30

Б 94


Бухгалтерський облік у галузях народного господарства : методичні вказівки щодо проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" / укл. Г. А. Болмат. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. жестк. диск

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


176

65.9(4УКР)421р30

В 52


Виробнича практика (товарознавчо-технологічна) : методичні вказівки щодо проведення товарознавчо-технологічної практики для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань-0305 "Економіка та підприємництво", напрям підготовки 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво", професійне спрямування "Товарознавство та експертиза в митній справі", освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр / укл. О. Є. Шевченко. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


177

65.9(4УКР)26я73

В 25


Вдовенко, Лариса Олександрівна.

Фінанси : Навчальний посібник / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; Вінницький державний аграрний університет. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 150 с

Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)


178

65.9(4УКР)304.25-55р4

В 62


Водянка, Любов Дмитрівна.

Формування інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Л. Д. Водянка. - К. : НУХТ, 2011. - 22 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


178

65.050.9(4УКР)214р30

В 85


Вступ до фаху : навчально-методичний посібник з навчальної практики для студентів 1 курсу напряму підготовки 0306 "Менеджмент" денної форми навчання / укл. С. Г. Дубовик. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


179

65.9(4УКР)321-93р4

Г 20

Гаркуша, Сергій Олександрович

Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприємств. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами [Рукопись] : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / С. А. Гаркуша ; наук. Керівник М. Г. Михайлов. – Суми : СНАУ, 2011. – 267 с.

Экземпляры: всего:1 – ІБВ (1)180

65.9(4УКР)321-640р4

Г 74


Гошко, Тетяна Дмитрівна.

Формування персоналу сільськогосподарських підприємств в умовах інтенсивної трудової міграції сільського населення. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Т. Д. Гошко. - Львів : ЛНАУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


181

65.9(4УКР)497.58р4

Г 85


Грицку-Андрієш, Юлія Петрівна.

Соціально-економічні особливості та основні напрями розвитку сільського туризму в регіоні. 08.00.05-розвиток продуктивних сил і регіональна економіка : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Ю. П. Грицку-Андрієш. - Чернігів : ЧДТУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


182

65.9(4УКР)325.250р4

Г 95


Гурська, Ірина Степанівна.

Організаційно-економічні засади виробництва та реалізації молока сільськогосподарськими підприємствами. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / І. С. Гурська. - К. : НУБПУ, 2011. - 19 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


183

65.9(4УКР)290-93р4

Д 21


Даценко, Ганна Василівна.

Формування стратегії управління фінансовими ресурсами підприємства. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Г. В. Даценко. - Хмельницький : ХНУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


184

65.9(4УКР)-94я3

Д 71


^ Доходи та витрати населення Сумської області за 2001-2010 роки : статистичний збірник / Держкомстат України. Головне управління статистики у Сумській області ; Держкомстат України. Головне управління статистики у Сумській області. - Суми : Головне управління статистики у Сумській області, 2011. - 90 с

Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)


185

65.9(4УКР)28р30

Е 45


Екологічна експертиза : методичні настанови щодо виконання спецрозділу магістерських та дипломних робіт для підготовки спеціалістів і магістрів за напрямом 0305 "Економіка, підприємництво" зі спеціальності 7.050106 (7.03050901), 8.050106 (8.03050901) "Облік і аудит" в аграрних вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації денної і заочної форм навчання / укл. О. О. Нєсвєтов. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


186

65.9(4УКР)28р30

Е 45


Екологічна експертиза : методичні настанови щодо виконання спецрозділу магістерських та дипломних робіт для підготовки спеціалістів і магістрів за напрямом 0306 "Менеджмент і адміністрування" із спеціальностей 7.03060101 та 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" , 7.03060104 та 8.03060104 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", в аграрних вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації денної і заочної форм навчання / укл. О. О. Нєсвєтов. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)187

65.9(4УКР)290-55р30

Е 45


Економіка і організація інноваційної діяльності : методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 0305 "Економіка і підприємництво", спеціальності 6.030504 "Економіка підприємства" освітньо-кваліфікаційний рівень-бакалавр 3-4 курсів денної та заочної форми навчання / укл. О. М. Ковальова. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-RW)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


188

65.9(4УКР)341р30

Е 45


^ Економіка лісового та садово-паркового господарства : методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 090103 "Лісове і садово-паркове господарство" 4 курсу денної форми навчання вищих закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / укл. Є. В. Мішенін. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


189

65.9(4УКР)290р30

Е 45


Економіка підприємства : методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" 2-3 курсу денної форми навчання вищих закладів освіти 3-4 рівнів акредитації / укл. Є. В. Мішенін. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


190

65.5р30

Е 45


Економіка світового сільського господарства : методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальність 6.050201 "Менеджмент організацій" / укл. Ю. С. Наумко. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


191

65.9(4УКР)245

З-35


Зарплата по-новому от А до Я : специальный выпуск бухгалтерського еженедельника "Дебет-Кредит". № 30 / ред. Е. Водопьянова ; ведущий авт. вип. Т. Мойсеенко. - К. : Дебет-Кредит, 2011. - 288 с

Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)


192

65.052.9(4УКР)2р30

З-43


Звітність підприємств : методичні вказівки щодо проведення практичних та семінарських занять для студентів 5 курсу спеціальності 7.050106 (7.03050901) та 8.050106 (8.03050901) "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / укл. О. В. Пасько. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


193

65.9(4УКР)32-511.3р30

З-52


Землевпорядне проектування. Ч. 2 : методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи на тему: "Впорядкування території культурних пасовищ" для студентів 4 курсу спеціальності 6.080101 "Землевпорядкування та кадастр" денної форми навчання / укл. Н. В. Кузін. - Суми : СНАУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


194

65.053.9(4УКР)с51я73

І-74


Інформаційні технології аналізу економічних даних : курс лекцій для студентів 5 курсу спеціальності "Менеджмент організацій" спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті" денної та заочної форми навчання / укл. О. Б. В'юненко. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)195

65.053.9(4УКР)с51я73

І-74


Інформаційні технології аналізу економічних даних : Навчальний посібник для студентів спеціальності "Менеджмент організацій", "Інформаційні системи в менеджменті" денної форми навчання / укл. О. Б. В'юненко. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


196

65.9(4УКР)325.153

К 17


Калинчик, Николай Владимирович.

Эффективность производства картофеля в рыночных условиях : Монография / Н. В. Калинчик, А. М. Кобылкин, Р. В. Лавров. - К. : ННЦ "ИАЭ", 2010. - 226 с

Экземпляры: всего:1 - ч/з1(1)


197

65.9(4УКР)306.75-231р4

К 26


Карпенко, Юлія Валентинівна.

Формування системи внутрішньофірмового планування діяльності підприємств хлібопродуктів. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Ю. В. Карпенко. - Одеса : ОДЕУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


198

65.9(4УКР)32-21р4

К 27


Карунос, Сергій Андрійович.

Напрями розвитку державного регулювання сільськогосподарського виробництва. 08.00.03-економіка та управління національним господарством : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / С. А. Карунос. - Миколаїв : МДАУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


199

65.9(4УКР)321- 85р4

К 43

Киричок, Олена Валеріївна.

Формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств з урахуванням нематеріальних активів. 08.00.04- економіка та управління підприємствами [Рукопись] : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. В. Киричок ; наук. керівник Л. І. Михайлова. – Суми : СНАУ, 2011. – 238 с.

Экземпляры: всего:1 – ІБВ (1)

200

65.9(4УКР)321р4

К 42


Кіпрєєва, Олена Юріївна.

Підвищення ролі страхових відносин у формуванні сталого розвитку сільського господарства. 08.00.03-економіка та управління національним господарством : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. Ю. Кіпрєєва. - Миколаїв : МДАУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


201

65.9(4УКР)321.88р30

К 65


Кооперація в підприємницький діяльності АПК : методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" напряму підготовки: 0501 "Економіка і підприємництво", 0502 "Менеджмент", 0601 "Будівництво та архітектура", 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", 0902 "Рибне господарство та аквакультура", 0917 "Харчова технологія та інженерія", 0517 "Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції", 0921 Будівництво", 1301 "Агрономія", 1302 "Зооінженерія", 1304 "Лісове і садово-паркове господарство", 1305 "Ветеринарна медицина" / укл. В. В. Глазун. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)202

65.9(4УКР)262.1р4

К 77


Кравченко, Анна Станіславівна.

Оптимізація банківських кредитних ставок. 08.00.08-гроші, фінанси і кредит : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / А. С. Кравченко. - К. : НУБПУ, 2011. - 21 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


203

65.9(4УКР)32-51р4

К 89


Кузьома, Віталій Вікторович.

Економічне зростання діяльності сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації землекористування. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / В. В. Кузьома. - Миколаїв : МДАУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


204

65.58р4

К 96


Кущовий, Дмитро Олександрович.

Розвиток міжнародної економічної діяльності країн в сучасних світогосподарських умовах. 08.00.02-світове господарство і міжнародні економічні відносини : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / Д. О. Кущовий. - Донецьк : ДНУ, 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


205

65.9(4УКР)291.6-57р4

Л 37


Левицька, Інна Ванадіївна.

Управління відтворенням основних засобів в корпораціях. 08.00.04-економіка та управління підприємствами : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук / І. В. Левицька. - К. : НУХТ, 2011. - 40 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


206

65.050.9(4УКР)214я73

Л 69


Логістика : робочий зошит до проведення практичних занять для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" / укл. Н. О. Макаренко. - Суми : СНАУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-R)

Экземпляры: всего:1 - ч/з пер.(1)


207

65.9(4УКР)262.226р4

Л 93


Любар, Оксана Олександрівна.

Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань. 08.00.08-гроші, фінанси і кредит : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук / О. О. Любар. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2011. - 20 с

Экземпляры: всего:1 - н.а.(1)


208
1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconБюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 4 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2012 № п/п
Біогеографія [Електронний ресурс] : навчальний посібник / укл. І. М. Коваленко. Суми : снау, 2011. 1 ел опт диск (cd-r). Б. ц

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconБюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 2 й кв. 2011р. Укладачі: федоренко л. Г. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п
Деснянський екологічний коридор : наукове видання / О. Василюк [и др.]; ред. В. Костюшин; Національний екологічний центр України....

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconБюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 1- й кв. 2011р. Укладачі: федоренко л. Г. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п
Вища математика : методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи та самостійної роботи студентів по темі "Кратні інтеграли"...

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconНових надходжень лiтератури
Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотеки за 2-й кв. 2012р. / уклад.: М. В. Приймак, Л. Д. Петрова. – Суми, 2012. 65 с

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconНових надходжень лiтератури
Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотеки за 1-й кв. 2012р. / уклад.: М. В. Приймак, Л. Д. Петрова. – Суми, 2012. 65 с

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconНових надходжень лiтератури
Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотеки за 3-й кв. 2012 р. / уклад.: М. В. Приймак, Л. Д. Петрова. – Суми, 2012. 23 с

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconНових надходжень до бібліотеки вересень
Екологія І раціональне природокористування [Текст] : збірник наукових праць / [Нешатаєв Б. М., Цикін В. О., Н. Н. Чайченко та ін.]....

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconБібліотека Бюлетень нових надходжень до бібліотеки
Текст] : навч посібник для студ природнич фак-тів пед ун-тів / В. В. Бугаєнко, Р. Р. Абжалов; м-во освіти І науки, молоді та спорту...

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconБюлетень нових надходжень до бібліотечного відділу у вересні жовтні 2012 року
Україні : зб аналіт доп. / [за заг ред. Д. В. Дубова]. К. Нісд, 2011. 96 с

Бюлетен ь нових надходжень лiтератури до бiблiотеки за 3 й кв. 2011р. Укладачі: приймак м. В. Петрова л. Д. м. Суми-2011 № п/п iconНових надходжень до бібліотеки вересень
Математика в школе [Відеозапис] : cd : №7/2011 : [теоретический и научно-методический журнал]. №7 / глав ред. Е. А. Бунимович. –...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи