Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) icon

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1)
НазваЛитература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1)
Дата конвертації30.12.2012
Розмір230 Kb.
ТипЛитература
джерело

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи


БІБЛІОТЕКА


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИКНОВА ЛІТЕРАТУРА


січень-березень 2010 року


ЧЕРКАСИ

2010


ЗМІСТ
1. Інформатика. Математика. Техніка


2. Статистика. Соціологія

3. Історія

4. Економіка. Економічна теорія. Економічна історія

Історія економічних вчень

5. Мікроекономіка. Макроекономіка .

6. Менеджмент. Маркетинг.

7. Світова економіка.

8. Бухгалтерський облік. Аналіз. Аудит

9. Фінанси. Страхування. Бюджетна система

10. Економіка підприємства. Економіка АПК

11. Інновації. Інвестиції

12. Банківська справа

13. Політологія. Право
^

14. Культура. Мистецтво. Педагогіка. Освіта


15. Мовознавство. Літературознавство

16. Релігієзнавство. Філософія. Психологія

17. Художня література


1. Інформатика. Математика. Техніка


Голицына, О.Л. Базы данных [Текст] / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов . -2-е изд., испр. и допол. -М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. -400 с. - (Профессиональное образование) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Кириллов, В.В. Введение в реляционные базы данных [Текст] / В. В. Кириллов, Г. Громов. -Санк-Петербург: БХВ-Петербург, 2009. -464+ CD-ROM с. - (Учебная литература для вузов) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Кумскова, И.А. Базы данных [Текст] : учебник/ И. А. Кумскова. -М.: КНОРУС, 2010. -488 с. -(Среднее профессиональное образование) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Проектування економічних інформаційних систем [Текст] : навч.посібник / укл. : Т. В. Смачило. -Тернопіль: Економічна думка, 2008. -120 с.Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)


2. Соціологія. Статистика

Галицька, Е.В. Фінансова статистика. [Текст] : навчальний посібник/ Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. -К.: Кондор, 2008. -440 с. Примірники: всього:9 - ЧЗ(2), АБ(7)


Лазар, І.Г. Сучасний стан гендерних досліджень [Текст] / І. Г. Лазар. -К.: ПАРАПАН, 2007. -200 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Лукашевич, М.П. Соціологія:основи загальної, спеціальних і галузевих теорій [Текст] : підручник/ М. П. Лукашевич, М. В. Туленков, Ю. І. Яковенко. -К.: Каравела, 2008. -544 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Моторин, Р.М. Статистика для економістів [Текст] : навч.посібник/ Р. М. Моторин, Е. В. Чекотовський. -К.: Знання України, 2009. -430 с. + CD-ROM Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Пшеничнюк, О.В. Соціологія [Текст] : посібник для підготовки до іспитів/ О. В. Пшеничнюк, О. В. Романовська . - 4-е вид., стереотип. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008. -172 с. -(Бібліотечка студента) Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Савка , В.Є. Сім'я та соціум : проблеми взаємодії [Текст] : монографія/ В. Є. Савка , Н. А. Уманець . -Львів: Львівська політехніка, 2008. -180 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Соціологія. Модульний курс [Текст] : навч.посібник/ ред. : Н. М. Семке. -Х.: Торсінг Плюс, 2009. -352 с. - (Переходимо до Болонської системи) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Туленков, М.В. Теоретико-методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні [Текст] : монографія/ М. В. Туленков. -К.: Каравела, 2009. -512 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


3. Історія


Вєтров, О.В. Таємниця Холодного Яру. Невідома війна : національний рух опору у 1940-1950-х роках [Текст] / О. В. Вєтров. -Черкаси: Вертикаль ; Видавець Кандич С.Г., 2009. -266 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Журавльов, Д.В. Іван Мазепа [Текст] / Д. В. Журавльов. -Х.: Фоліо, 2009. -121 с. -(Знамениті українці) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Семененко, В.І. Історія України.Прихована правда.Від козацьких часів до сьогодення/ В. І. Семененко. -К.: Школа, 2009. -400 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Світова історія : ХХ століття [Текст] : енциклопедичний словник/ ред. : І. Підкова, Р. Шуст. -Львів: Літопис, 2008. -976 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Энрайт, Доминик Уинстон Черчилль : цитаты, остроты, афоризмы [Текст] : перевод с англ./ Доминик Энрайт. -Днепропетровск: Либра, 2008. -192 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Боряк, О.О. Україна : етнокультурна мозаїка [Текст] / О. О. Боряк . - К.: Либідь, 2006. -328 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


4. Економіка. Економічна теорія. Економічна історія

Історія економічних вчень

Бутук, А.И. Социально-экономическое регулирование : эклектика мнений - путь к многогранной истине [Текст] / А. И. Бутук. -К.: Знання, 2009. -663 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Економічна безпека [Текст] : навч.посібник/ ред. : З. С. Варналій. -К.: Знання, 2009. -647 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


І.Вернадський. Витоки. Творча спадщина у контексті історії економічної думки в Україні [Текст] / ред. : В. Д. Базилевич. -К.: Знання, 2009. -862 с. -(Славетні постаті) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Ковалев, В.Д. Моделирование финансово-экономической деятельности [Текст] : учебное пособие/ В. Д. Ковалев, И. В. Додонова. -М.: КНОРУС, 2009. -280 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Ковальчук, Т.Т. Актуалітети політики розвитку [Текст] / Т. Т. Ковальчук, В. К. Черняк, В. Я. Шевчук. -К.: Знання, 2009.- 326 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)


Сото , Е. Загадка капіталу. Чому капіталізм перемагає лише на Заході і ніде більше [Текст] / Ернандо Сото . - К.: Ніка-Центр, 2009. -232 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


^ 5. Мікроекономіка. Макроекономіка .


Рудий, М.М. Мікроекономіка [Текст] : навч.посібник/ М. М. Рудий. -2-е вид. -К.: Каравела, 2010. -360 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)


Шевченко, А.Ф. Мікроекономіка (Модульний варіант) [Текст] : навч.посібник/ А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко. -К.: Зовнішня торгівля, 2009. -172 с. -(Академічний підручник) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Шевченко, А.Ф. Макроекономіка (модульний варіант) [Текст] : навч.посібник/ А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко. -К.: Зовнішня торгівля, 2009. -184 с. - (Академічний підручник) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


^ 6. Менеджмент. Маркетинг.


Бутенко, Н.В. Маркетинг [Текст] : підручник/ Н. В. Бутенко. -К.: Атіка, 2008. -300 с. Примірники: всього:4 - АБ(4)


Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : підручник/ С. С. Гаркавенко. -7-е видання. -К.: Лібра, 2010. -720 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Мазилкина, Е.И. Брендинг [Текст] : учебно-практическое пособие/ Е. И. Мазилкина. -М.: Дашков и К, 2009. -224 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Маркетинг [Текст] : підручник/ А. О. Старостіна, Н. П. Гончарова, Є. В. Крикавський ; ред. : А. О. Старостіної. -К.: Знання, 2009. -1070 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Мошек, Г.Є. Менеджмент [Текст] : навч.посібник для дистанц. навч./ Г. Є. Мошек,

Ю. В. Поканєвич, А. С. Соломко. -К.: Кондор, 2009. -392 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Мурашко, М.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч.посібник/ М. І. Мурашко. -К.: Знання, 2008. -435 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Ортинська, В.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник/ В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. -К.: КНТЕУ, 2007. - 376 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] : учеб.пособие/ ред. : М. В. Грачева, А. Б. Секирин. -М.: ЮНИТИ, 2009.- 544 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Сорока, П.М. Інформаційний менеджмент [Текст] : навч.посібник для дистанц. навчання /

П. М. Сорока, Б. П. Сорока. -К.: Університет Україна, 2008. - 535 с. - (Мережа дистанційного навчання) Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


^ 7. Світова економіка.


Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч.посібник/ В. Г. Герасимчук. -К.: Знання, 2009. -302 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Голіков, А.П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Текст] : навч.посібник/ А. П. Голіков. -К.: Знання, 2009 .- 224с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Горін , Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.посібник/ Н. В. Горін . -К.: Знання, 2008. -330 с. ^ Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Курган, В.П. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навчально-методичний посібник/ В. П. Курган. - Суми: Університетська книга, 2008. - 270 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Пахомов, С.Ю. Глобальна конкуренція : нові явища , тенденції та чинники розвитку [Текст] : монографія/ С. Ю. Пахомов. -К.: КНЕУ, 2008. - 224 с. Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)


Старостіна, А.О. Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч.посібник/ А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. -К.: Знання, 2009. - 454 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Шевчук, В.О. Міжнародна економіка : теорія і практика [Текст] : підручник. - 2-ге вид., перероб. та доп./ В. О. Шевчук. -К.: Знання, 2008. -663 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(3), АБ(2)

^ 8. Бухгалтерський облік. Аналіз. Аудит


Аудит [Текст] : навч.посібник/ Л. М. Янчева, З. О. Макеєва, А. О. Баранова. -К.: Знання, 2009. -335 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Ватуля, І.Д. Організація обліку у фермерських господарствах [Текст] : навч.посібник/ І. Д. Ватуля, Л. О. Гладка. -К.: ЦУЛ, 2009. -312 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Дарманська, Г.О. Облік розрахунків з оплати праці [Текст] : навч.посібник/ Г. О. Дарманська. -К.: КНТ, 2009. -336 с. Примірники: всього:8 - АБ(6), ЧЗ(2)


Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. -К.: ЦУЛ, 2008. -392 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)


Купалова, Г.І. Теорія економічного аналізу [Текст] : навч.посібник / Г. І. Купалова. -К.: Знання, 2008. - 639 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Обліково-аналітичне забезпечення управління небанківськими фінансовими установами [Текст] : монографія/ М. Й. Гедз [та ін.] ; ред. : М. Й. Гедз. - К.: ДКС-центр, 2009. -392 с. Примірники: всього:25 - ЧЗ(5), АБ(20)


Сич, Є.М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч.посібник/ Є. М. Сич, О.В.Пилипенко, М.С.Стасишин. -К.: Каравела, 2010. -304 с. ^ Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)


Чернелевський, Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ : економічний , фінансово-інвестиційний , стратегічний [Текст] : підручник/ Л. М. Чернелевський, Л. М. Слободян, О. В. Михайленко. -К.: Хай-Тек Прес, 2009. -640 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Швець, В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник/ В. Г. Швець. -3-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2008. -535 с. Примірники: всього:10 - АБ(8), ЧЗ(2)


^ 9. Фінанси. Страхування. Бюджетна система

Плиса, В.Й. Страхування [Текст] : підручник/ В. Й. Плиса. -К.: Каравела, 2010. -472 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Очерки по истории финансовой науки [Текст] / О. Н. Ансберг, Ю. В. Базулин, С. А. Белозеров. -М.: Проспект, 2009. -496 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Біла, О.Г. Фінанси підприємств [Текст] : навч.посібник/ О. Г. Біла. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -383 с. Примірники: всього:5 - АБ(3), ЧЗ(2)


Карлін, М.І. Бюджетна система України [Текст] : навч.посібник/ М. І. Карлін. -К.: Знання, 2008. -428 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Карлін, М.І. Фінансові системи країн Західної Європи [Текст] : навч.посібник/ М. І. Карлін. -К.: Академія, 2009. -320 с. -(Альма - матер) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Смагін, В.Л. Формування та розвиток фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки [Текст] : монографія / В. Л. Смагін. -К.: КНЕУ, 2008. -232 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


^ 10. Економіка підприємства. Економіка АПК


Березін, О.В. Економіка підприємства [Текст] : навч.посібник/ О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. -К.: Знання, 2009. -390 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Березін, О.В. Економіка підприємства.Практикум [Текст] : навч.посібник / О. В. Березін, Н. В. Бутенко. -К.: Знання, 2009. -254 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Білик , М.С. Грошові розрахунки підприємства [Текст] : навч.посібник/ М. С. Білик . -Львів: Львівська політехніка, 2009. -284 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Великий, Ю.М. Управління витратами підприємства [Текст] : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна. -Х.: ІНЖЕК, 2009. -192 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)


Воронкова, А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємсва : організаційний аспект [Текст] : монографія/ А. Е. Воронкова. -Х.: ІНЖЕК, 2008. -512 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Економіка підприємництва [Текст] : підручник/ Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик. -К.: Знання, 2010. -463 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Економіка сільського господарства [Текст] : навч.посібник/ В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий ; ред. : В. К. Збарський, В. І. Мацибора. -К.: Каравела, 2010. -280 с. Примірники: всього:4 - АБ(4)


Корецький, М.Х. Стратегічне управління [Текст] : навч.посібник/ М. Х. Корецький. -К.: ЦУЛ, 2007. -240 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Курган, В.П. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навчально-методичний посібник/ В. П. Курган. -Суми: Університетська книга, 2008. -270 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Лень, В.С. Звітність підприємства [Текст] : підручник/ В. С. Лень, В. В. Гливенко. -К.: Каравела, 2010. -672 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)


Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч.посібник/ ред. : М. О. Данилюк. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -531 с. -(Вища освіта в Україні) Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)


Стратегічне управління [Текст] : навч.посібник/ Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. -К.: ЦУЛ, 2009. -440 с. Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)


Стратегічне управління [Текст] : підручник/ О. М. Тищенко, Т. М. Хміль, С. К. Василик. -Х.: ІНЖЕК, 2009. -280 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Стратегія підприємства [Текст] : підручник/ Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Т. М. Чечетова-Терашвілі. -Х.: ІНЖЕК, 2009. -560 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Сумець , О.М. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства [Текст] : навч.- практ.посібник / О.М. Сумець, О.Є.Сомова, Є.Ф.Пєліхов. – 2-ге вид.- К.: Професіонал, 2009. - 279 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Тарнавська, Н.П. Управління конкурентоспроможністю підприємств : теорія , методологія , практика [Текст] : монографія/ Н. П. Тарнавська. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. -570 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


11. Інновації. Інвестиції


Бондар, М.І. Інвестиційна діяльність : методика та організація обліку та контролю [Текст] : монографія / М. І. Бондар. -К.: КНЕУ, 2008. -256 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)


Сазонець, І.Л. Корпоративне управління : світовий досвід та механізми залучення інвестицій [Текст] : навч.посібник/ І. Л. Сазонець. -К.: ЦУЛ, 2008. -304 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Польшаков, В.І. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ В. І. Польшаков, Н. В. Ткаленко. -К.: Кондор, 2009. -172 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Кириченко, О.А. Інвестування [Текст] : підручник/ О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. -К.: Знання, 2009. -573 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Дудар, Т.Г. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко. -К.: ЦУЛ, 2009. -256 с. Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)


Скібіцький, О.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч.посібник/ О. М. Скібіцький. -К.: ЦУЛ, 2009. -408 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Никсон, Д. Кризис проекта: анализ ошибок с минимальными потерями [Текст] / Д. Никсон. -М.: Эксмо, 2009. -256 с. -(Антикризисный менеджмент) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


^ 12. Банківська справа


Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст] : монографія/ Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб. -К.: КНЕУ, 2008. -456 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Дудяк, Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум [Текст] : навч.посібник/ Р. П. Дудяк, С. Я. Бугіль. -Львів: Магнолія 2006, 2009. -360 с. -(Вища освіта в Україні) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

^ 13. Політологія. Право

Бебик, В.М. Політологія : наука і навчальна дисципліна [Текст] : підручник/ В. М. Бебик. -К.: Каравела, 2009. - 496 с. -(Українська книга) Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)


Бегей, І.І. Самовчитель із політології [Текст] : навч.посібник / І. І. Бегей, В. А. Звірковська. -К.: УБС НБУ, 2009. -233 с. Примірники: всього:50 - ЧЗ(3), АБ(47)


Глушков, В.О. Шахрайство на фінансових ринках у біржовій торгівлі. Правовий та кримінологічний аналіз [Текст] / В. О. Глушков, П. М. Коваленко. -К.: Ін Юре, 2008. -280 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Губерська, Н.Л. Фінансове право: методичні рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія . Особлива частина. У 2-х кн. К.1 [Текст] : навч.-методичний посібник/ Н. Л. Губерська. -К.: Знання України, 2008. -612 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Губерська, Н.Л. Фінансове право: методичні рекомендації, нормативно-правові акти, бібліографія . Особлива частина. У 2-х кн. К.2 [Текст] : навчально-методичний посібник/ Н. Л. Губерська. -К.: Знання України, 2008. -212 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Колодій, А.М. Права. свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні [Текст] : підручник/ А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. -К.: Правова єдність, 2008. -350 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Копійка, В.В. Європейський Союз : історія і засади функціонування [Текст] : навч.посібник/ В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; ред. : Л. В. Губернський. -К.: Знання, 2009. -751 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)


Основи інформаційного права України [Текст] : навч.просібник/ В. С. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. М. Брижко ; ред. : М. Я. Швець, Р. А. Калюжний, П. В. Мельник. -2-е вид., перероб. і доп. -К.: Знання, 2009. -414 с. Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Оцінка нерухомого й рухомого майна та об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : нормативно-правові акти та роз'яснення/ ред. : М. С. Головатюк. -К.: Видавець Паливода А.В., 2008. - 464 с. -(Земельне законодавство України) Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)


Пєтков, С.В. Україна багатонаціональна ( історико-правові основи формування багатонаціонального складу населення на теренах Східної Європи з найдавніших часів до ХІХ ст.) [Текст] : моноргафія/ С. В. Пєтков, Б.м., 2008. -156 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Політологія [Текст] : підручник/ Л. М. Димитрова, С. О. Кисельов, М. Ф. Шевченко ; ред. : Л. М. Димитрова, С. О. Кисельов. -К.: Знання, 2009. - 206 с. -(Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Права та обов'язки студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів ( станом на 2 квітня 2008 року) [Текст] . -Х.: Право, 2008. - 616 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Правознавство [Текст] : навч.посібник/ ред. : С. В. Дрожжиної. -2-е вид. ,стереотипне. -К.: Знання, 2010. - 350 с. - (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Семке, Н.М. Політологія. Модульний курс [Текст] : навч.посібник/ Н. М. Семке. -Х.: Торсінг Плюс, 2009. - 384 с. - (Переходимо до Болонської системи) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


Цюрупа, М.В. Основи сучасної політологїї [Текст] : підручник/ М.В. Цюрупа, М. В. Цюрюпа, В. С. Ясинська. -К.: Кондор, 2009. - 354 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


^

14. Культура. Мистецтво. Педагогіка. ОсвітаБиков, В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти [Текст] : монографія/ В. Ю. Биков. -К.: Атіка, 2009. - 684 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Варенко, В.М. Референтна справа [Текст] : навч.посібник/ В. М. Варенко. -К.: Кондор, 2009. -212 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Дутка, Г.Я. Педагогіка, математика , економіка : словник базових термінів [Текст] : словник/ Г. Я. Дутка. -К.: УБС НБУ, 2009. - 360 с. Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)


Жива традиція : майстри народного мистецтва Черкащини [Текст] : фотоальбом/ укл. : О. В. Теліженко, Т. М. Теліженко. -Черкаси: Бізнес-стиль, 2009. -238 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Камчатова, А.В. Художники Западной Европы . Германия. Англия ХУ - ХІХ века [Изоматериал] : биографический словарь/ А. В. Камчатова, А. О. Котломанов, Н. Е. Кроллау. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. - 480 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Марцин, В.С, Наукознавство [Текст] : підручник/ В. С,Марцин. -К.: УБС НБУ, 2007. -579 с. Примірники: всього:40 - ЧЗ(3), АБ(37)


Матвіїв, М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія/ М. Я. Матвіїв. -Тернопіль: Економічна думка, 2007. -448 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Омельяненко, В.Л. Педагогічна мудрість віків [Текст] : навч.посібник/ В. Л. Омельяненко, А. І. Кузьмінський. -К.: Знання, 2009. -411 с. -(Навчально-метод.комплекс з педагогіки) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Освітяни Черкащини - жертви радянського тоталітарного режиму [Текст] : документальне видання / укл. : В. В. Масненко. -Черкаси: БРАМА-Україна, 2009. -272 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Швецова-Водка, Г.М. Общая теория документа и книги [Текст] : учебное пособие/

Г. М. Швецова-Водка. - М.: Рыбари; К.: Знання, 2009.- 487 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Шевчук, С.П. Інтерактивні технології підготовки менеджерів [Текст] : навч.посібник/

С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук . - К.: Професіонал, 2009. - 232 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)


Шейко, В.М. Історія української культури [Текст] : навч.посібник/ В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. -К.: Знання, 2009. -413 с. - (Вища освіта ХХІ століття) Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)


^ 15. Мовознавство. Літературознавство


Воробйова, І.А. English in practice business economic cource=Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки [Текст] : навч.посібник/ І. А. Воробйова. -К.: ЦУЛ, 2008. -398 с. Примірники: всього:3 - АБ(1), ЧЗ(2)


Гундорова, Т.І. Невідомий Іван Франко : Грані Ізмарагду [Текст] / Т. І. Гундорова. -К.: Либідь, 2006. -360 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для менеджерів) [Текст] : підручник/ Л. В. Балацька, Н. В. Мукан, М. В. Гаврилюк ; ред. : Н. В. Мукан. -К.: Знання, 2009. -595 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Морайс, Ф. Маг. Биография Пауло Коэльо [Текст] : перевод с португальского/ Ф. Морайс. -М.: АСТ; Астрель; Полиграфиздат, 2010. -608 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Наш Микола Негода.Спогади [Текст] . -Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2009. -204 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Ужченко, В.Д. Фразеологія сучасної української мови [Текст] : навч.посібник/ В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. -К.: Знання, 2007. -494 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Шевченків світ [Текст] : науковий щорічник. - Вип.2. До 200- річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. -Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2009. -156 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


^ 16. Релігієзнавство. Філософія. Психологія


Базилевич, В.Д. Метафизика экономики [Текст] : монография/ В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. -2-е изд., испр. и доп. -К.: Знання; М.: Рыбари, 2010. -925 с. -(Киевському национальному университету им.Тараса Шевченко – 175 лет) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Баклицький, І.О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. -К.: Знання, 2008. -655 см. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Велецкая, Н.Н. Символы славянского язычества [Текст] / Н. Н. Велецкая. - М.: Вече, 2009. -320 с. -(Тайны земли русской) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Губин, В.Д. Философия : актуальные проблемы [Текст] : учебное пособие / В. Д. Губин. -3-е изд., испр. - М.: Омега-Л, 2009. -367 с. - (Университетский учебник) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Заброцький, М.М. Психологія особистості [Текст] : навч.посібник/ М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина. -К.: Освіта України, 2009. -364 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Зелінська, Т.М. Амбівалентність особистості : Теорія , діагностика і психокорекція [Текст] : навч.посібник/ Т. М. Зелінська. -К.: Каравела, 2010. -256 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Канке, В.А. Философия для экономистов [Текст] : учебник/ В. А. Канке. -М.: Омега-Л, 2010. -411 с. -(Высшее образование ) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Канке, В.А. Философия экономической науки [Текст] : учебное пособие/ В. А. Канке, Б.м., 2009. -384 с. -(Высшее образование ) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Кітов, М.Г. Руська національна філософія в контексті української історії та культури [Текст] : монографія/ М. Г. Кітов. -К.: ПАРАПАН, 2008. -432 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Кремень, В.Г. Філософія національної ідеї : Людина.Освіта. Соціум. [Текст] : монографія/ В. Г. Кремень. -К.: Грамота, 2010. -576 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Кутішенко, В.П. Психологія розвитку та вікова психологія. Практикум [Текст] : навч.посібник/ В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. -К.: Каравела, 2009. -448 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Лисянська, Т.М. Педагогічна психологія : практикум [Текст] : навч.посібник/ Т. М. Лисянська. -К.: Каравела, 2009. -224 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Приходько, Ю.О. Практична психологія : введення в професію [Текст] : навч.посібник/ Ю. О. Приходько. - 2-е вид., доп. -К.: Каравела, 2010. -232 с. Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)


Скригонюк, М.І. Плебсологія як філософсько-правове вчення [Текст] : монографія/ М. І. Скригонюк. -К.: ПАРАПАН, 2008. -764 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Соціологія і психологія [Текст] : навч.посібник/ ред. : Ю. Ф. Пачковський. -К.: Каравела, 2009. -760 с.Примірники: всього:4 - АБ(2), ЧЗ(2)


Філософія [Текст] : підручник/ ред. : О. П. Сидоренко та ін. -К.: Знання, 2009. -891 с. Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)


Черкащина у храмобудівництві [Образотворчий матеріал] : фотоальбом/ ред. : Е. А. Левицька. - Черкаси: Видавець Ю. Чабаненко , 2008. - 252 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


^ 17. Художня література


Абдуллаев, Ч.А. Обозначенное присутствие [Текст] : роман/ Ч. А. Абдуллаев. -М.: Эксмо, 2010. -320 с. -(Сокровенный русский шпионский роман) Примірники: всього:1 - АБ(1)


Акунин, Б. Весь мир театр [Текст] : роман/ Б. Акунин. -М.: Захаров, 2010. -432 с.Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Андрухович, Ю.І. Таємниця [Текст] : замість роману/ Ю. І. Андрухович. -Х.: Фоліо, 2008. -480 с. -(Література) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Браун, Д. Утраченный символ [Текст] : роман/ Д. Браун. -М.: АСТ, 2010. -570 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Варго, А. Кристмас [Текст] : роман/ А. Варго. -М.: Эксмо, 2009. – 380 с. (MYST . Черная книга) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Герритсен, Т. Клуб Мефисто [Текст] : роман/ Т. . Герритсен. -М.: Книжный Клуб, 2007. -352 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Говард, Р. Соломон Кейн [Текст] : рассказы/ Р. Говард. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. -320 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)


Гравицкий, А. В зоне тумана [Текст] : роман/ А. Гравицкий. -М.: АСТ, 2010. -378 с. -(S.T.A.L.K.E.R.) ^ Примірники: всього:1 - АБ(1)


Гришковец, Е. Асфальт [Текст] : роман/ Е. Гришковец. -М.: Махаон, 2010 .- 386 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Захарченко, В.І. У магнієвому спаласі [Текст] : щоденник/ В. І. Захарченко. -Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2009. - 636 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Ивнев,Р. Богема [Текст] : роман/ Р. Ивнев. -М.: Вагриус, 2006. -512 с. Примірники: всього:1 - З(1)


Казанцев, К. Ментовский бунт [Текст] : роман/ К. Казанцев. -М.: Эксмо, 2009. – 352 с.(Оборотни в законе) Примірники: всього:1 - АБ(1)


Кинг С. Колдун и кристалл [Текст] : фантастический роман/ Кинг Стивен. -М.: АСТ, 2009. -670 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Корецкий, Д.А. Антикиллер - 3 . Допрос с пристрастием [Текст] : роман/ Д. А. Корецкий. -М.: АСТ:Астрель, 2010. -505 с.Примірники: всього:1 - АБ(1)


Куликов, Р. Связанные зоной [Текст] : роман/ Р. Куликов, Е. Тумановский. -М.: АСТ:Астрель, 2010. -381 с. -(S.T.A.L.K.E.R.) Примірники: всього:1 - АБ(1)


Лесовая, И. Бессарабский романс [Текст] : роман/ И. Лесовая. -К.: Дух і Літера, 2008. -584 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Лучшее: Герои. Другая реальность. Антология альтернативной классики [Текст] : сборник/ О. Дивов и др. -Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2010. -480 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)


Лютикова , Л. А кому сейчас легко ? [Текст] : роман/ Л. Лютикова .- М. : АСТ, 2010. -317 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Норт, Х. Ещё один шанс [Текст] : роман/ Х . Норт. -М.: АСТ, 2010. -317 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Орос, Я. Яфет і Хам: хроніка міжчасся ( кінець ХХ ст. від РХ - початок І ст .ДД ) [Текст] /

Я. Орос. -К.: Видавництво Сергія Пантюка, 2009.- 296 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Панов, В.Ю. Поводыри на распутье [Текст] : фантастический роман/ В. Ю. Панов. -М.: Эксмо, 2010. -480 с. - (Мир фантистики) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Робертс, Н. На берегу [Текст] : роман/ Н. Робертс; пер. с англ. -М.: Эксмо, 2010. -384 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Русская любовная лирика. Вторая половина ХІХ - первая половина ХХ века [Текст] : поэзия. -Х.: Фолио, 2008. -255 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Рушди, С. Клоун Шалимар [Текст] : роман/ С. Рушди. -СПб.: Амфора, 2009. -510 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Санаев, П. Похороните меня за плинтусом [Текст] : роман/ П. Санаев. -М.: Астрель, 2007. -283 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Т. 2 .Книга 1. Проза/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. -463 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Т. 2 .Книга 2. Проза/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. - 496 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Том1. Книга 1. Поезія/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. -464 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Симоненко В.А.. Спадщина. У 2-х т. [Текст] : Том1. Книга 2. Поезія/ Симоненко Василь. -К.: Персонал, 2008. - 336 с. -(Б-ка українознавства) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Сухов, Е.Е. Непримиримые [Текст] : роман/ Е. Е. Сухов. - М.: Эксмо, 2010. -352 с. -(Я - вор в законе) Примірники: всього:1 - АБ(1)


Сухов, Е.Е. Слово корешу - клятва на крови [Текст] : роман / Е. Е. Сухов. - М.: Эксмо, 2009. -448 с. - (Воровская Zона) Примірники: всього:1 - АБ(1)


Трициліндровий двигун любові [Текст] : збірка вибраних творів / Ю. Андрухович, Л. Дереш, С. Жадан. -Х.: Фоліо, 2009. -219 с. -(Графіті) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Устинова, Т.В. На одном дыхании ! [Текст] : роман/ Т. В. Устинова. -М.: Эксмо, 2010. -352 с. -(Первая среди лучших) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Уэлш, И. Преступление [Текст] : роман/ И. Уэлш. -М.: АСТ, 2010. -380 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Хайес, С. В осколках тумана [Текст] : роман/ С. Хайес. –М.: Фантом Пресс, 2010. -512 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Хакани. Лирика [Текст] : пер. с фарси М.Синельникова/ Хакани. -М.: Эксмо, 2009. -352 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Холодний Яр [Текст] : часопис. №3 / ред. : Г. П. Білоус, Корсунь-Шевченківський : Поліграфічний Корсунь., 2008. -321 с. Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Хоффман, Э. Речной король [Текст] : роман/ Э. Хоффман. - М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2009. – 394 с.(Мона Лиза) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Цинк, М. Пророчество о сестрах [Текст] : роман/ М. Цинк. -М.: АСТ:Астрель, 2010 .- 408 с. Примірники: всього:1 - АБ(1)


Шедеври української любовної лірики [Текст] : поезії. -Х.: Фоліо, 2008. -314 с. -(Література) Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)


Покажчик підготувала бібліотекар Л.С. Якубова

квітень 2010 р.


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconВідзив (4 примірники) на проведене відкрите заняття
Витяг з протоколу засідання кафедри про обговорення відкритого заняття (4 примірники)

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи
Віковічна Хортиця [Ізоматеріал] : фотоальбом / фот. С. В. Лавров. Запоріжжя: Дике поле, 2009. 208 с. Примірники: всього: 1 чз(1)

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи
Фізична екологія. Кредитно-модульна система [Текст ] : навч посібник/ М. Ю. Новоселецький та ін. К.: Кондор, 2009. 480 с. Примірники:...

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconУчебное пособие для студентов вузов. Херсон, 1998. 204 с. Кулик В. С. Исторические структуры религии: Учебное пособие для вузов. Херсон: Айлант, 1999 176 с
Список наукових та науково-методичних праць кафедри філософії та соціально-гуманітарних наук

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи
Андреев, Ю. А. Вода наместник Бога на Земле [Текст] / Ю. А. Андреев. Спб.: Питер, 2010. 320 с. Примірники: всього: 1 чз(1)

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconУчебное пособие для вузов. Л.: Энергоатомиздат,1989. 360с. Алиев Т. М. и др. Системы отображения информации. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа,1988. 223с
Абромович И. И. и др. Грузоподъемные краны промышленных предприятий. Справочник. Машиностроение,1989. 360с

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconЧеркаський інститут банківської справи Університету банківської справи
Міхеєнко, О.І. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навч посібник/ О. І. Міхеєнко. Суми: Університетська...

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconРусскоязычные литературные интернетресурсы
...

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconУчебник для вузов. М.: Агропромиздат,1986. 247с. Автоматизация забойного оборудования. М.,1987. 92с
Авдеев М. В. Технология ремонта машин и оборудования. Учебник для вузов. М.: Агропромиздат,1986. 247с

Литература для вузов) Примірники: всього: 1 чз(1) iconЛитература по психологии Литература по юриспруденции

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи