Перелік адміністративних послуг, які надаються icon

Перелік адміністративних послуг, які надаються
НазваПерелік адміністративних послуг, які надаються
Сторінка1/4
Дата конвертації25.11.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4

Перелік

адміністративних послуг, які надаються

Білопільською районною державною адміністрацією Сумської області

(назва органу)

та підлягають включенню до Реєстру адміністративних послуг
з/п

Суб'єкт надання послуги

Назва послуги та результат її надання (назва документу або дії)

Статті законів України, згідно з якими надається послуга та визначається її платність або безоплатність

Перелік документів необхідний для надання послуги

Розмір плати (у разі надання послуги на платній основі) або безоплатність послуги

ПІБ відповідальної особи, контактний телефон

1

2

3

4
6

7Державний реєстратор Білопільської районної державної адміністрації Сумської області


Державна реєстрація юридичної особи.

Проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи. Відмітка на установчому документі про проведення державної реєстрації юридичної особи та видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР)

Ст. 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003.

Ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи;


примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);


документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи.

У разі подання

електронних документів для проведення державної реєстрації

юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення

державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного

розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим

підписом;


інформація з документами, що підтверджують структуру

власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити

фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.


У випадках, що передбачені законом, крім зазначених документів

додатково подається
(надсилається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на
узгоджені дії або на концентрацію суб'єктів господарювання.


У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково
подається копія Державного акта на право приватної власності
засновника на землю або копія Державного акта на право постійного
користування землею засновником, або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на
умовах оренди

У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником
(засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається
документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її
місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або
судового реєстру.Десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.)


Глущенко Д.С.

Державний реєстратор

Білопільської районної державної адміністрації

7-11-04

Вул. Старопутивльська,35, каб № 26, 2-й поверх

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи.

Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Відмітка на установчому документі про проведення державної реєстрації змін до установчих документів. У випадках, передбачених законом, видача виписки з ЄДР.

Ст. 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003.

Ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003

Ст. 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Заповнена реєстраційна картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) рішення про внесення змін до установчих документів;

документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою

про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копія опублікованого в спеціалізованому

друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих

документів у новій редакції;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за

проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

У разі внесення змін до статуту, які пов'язані із

зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи додатково подається документ, що

підтверджує внесення плати за публікацію у спеціалізованому

друкованому засобі масової інформації відповідного повідомлення.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної

особи додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

рішення про вихід юридичної особи із складу засновників

(учасників);

заяви фізичної особи про вихід із складу засновників

(учасників);

заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими

документами юридичної особи.

У разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи на підставі факту смерті фізичної особи - засновника (учасника) та

відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця

(спадкоємців) померлого до складу засновників, додатково подається

ксерокопія (нотаріально засвідчена копія, копія, завірена органом

державної реєстрації актів цивільного стану) свідоцтва про смерть

фізичної особи або документа, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"


Три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.) – реєстраційний збір за проведення державної реєстрації.


Три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.) – плата за публікацію повідомлень у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації оголошення про зміну місцезнаходження юридичної особи, зміну найменування
юридичної особи
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах.

Зміна відомостей, які містяться в ЄДР. У випадках, передбачених законом, видача виписки з ЄДР.

Ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Заповнена реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

У разі зміни керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної
особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально
засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління
юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник
оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого
документа про їх призначення.БезоплатноВнесення відомостей про створення та закриття відокремленого підрозділу юридичної особи.

Внесення до ЄДР запису про створення або закриття відокремленого підрозділу.

Ст. 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Заповнена реєстраційна картка про створення
відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної
особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення
встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

БезоплатноВключення відомостей про юридичну особу та фізичну особу-підприємця до ЄДР.

Видача виписки з ЄДР.

Прикінцеві положення Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003Заповнена реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР або зааповнена реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до ЄДР.


БезоплатноПідтвердження відомостей про юридичну особу.

Внесення до ЄДР запису про підтвердження відомостей про юридичну особу.

Ст. 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Реєстраційна картка
про підтвердження відомостей про юридичну особу.БезоплатноВнесення до ЄДР відмітки про подання фінансової звітності юридичною особою.

Внесення до ЄДР запису про подання юридичною особою фінансової звітності.

Ст. 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Звіт про річні фінансові результати;

баланс.

БезоплатноВнесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Внесення запису до ЄДР про прийняте рішення та публікація відповідного повідомлення у Бюлетені державної реєстрації.

Ст. 34 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003

Ст. 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Оригінал або нотаріально засвідчена копія рішення

засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.


БезоплатноДержавна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов’язано з реорганізацією.

Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за рішенням засновників, що не пов’язано з реорганізацією, та видача юридичній особі повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

Ст. 36 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

довідка відповідного органу державної податкової служби про

відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових

коштів до Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування;

довідка архівної установи про прийняття документів, які

відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.


БезоплатноДержавна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

Ст. 37 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003


Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття,

приєднання, поділу або перетворення;

підписаний головою і членами комісії з припинення юридичної

особи та затверджений засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про припинення юридичної особи, примірник оригіналу передавального акта, якщо припинення

здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, чи

розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті

поділу, або їх нотаріально засвідчені копії;

довідка архівної установи про прийняття документів, які

відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню;

документ про узгодження плану реорганізації з органом

державної податкової служби (за наявності податкового боргу);

довідка відповідного органу державної податкової служби про

відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;

довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових

коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального

страхування.

У випадках, встановлених законом ,додатково подається висновок аудитора щодо достовірності та повноти передавального акта або розподільчого балансу.БезоплатноВнесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про відміну власного рішення щодо припинення юридичної особи.

Внесення до ЄДР запису про відміну прийнятого раніше рішення щодо припинення юридичної особи.

Ст. 214 Цивільного кодексу України


Оригінал або нотаріально засвідчена копія рішення
засновників (учасників) або уповноваженого ними органу про відміну власного рішення щодо припинення юридичної особи.


БезоплатноДержавна реєстрація фізичної особи-підприємця.

Проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця. Видача виписки з ЄДР

Ст. 42 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003.

Ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003

Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі

фізичних осіб - платників податків;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за

проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

нотаріально посвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів)

або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

Для фізичної особи, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідні державні органи, має відмітку у паспорті та намір стати підприємцем:

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за

проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця;

копія сторінки паспорта з відповідною відміткою.


Два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (34 грн.)Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця.

Внесення до ЄДР запису про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця. У випадках, передбачених законом, видача виписки з ЄДР.

Ст. 45 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003.

Ст. 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003

Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця;

документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору за

державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну

особу - підприємця;

копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової
картки платника податків.

Фізична особа, яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та офіційно повідомила про це відповідні органи
державної влади, для проведення державної реєстрації змін до
відомостей про фізичну особу - підприємця особисто пред'являє державному реєстратору паспорт із відповідною
відміткою.

30% від двох неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (10,2 грн.)
Внесення рішення фізичної особи про припинення підприємницької діяльності.

Внесення запису до ЄДР про прийняте рішення фізичної особи про припинення підприємницької діяльності та публікація відповідного повідомлення у Бюлетені державної реєстрації

Ст. 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003.


Заява про припинення підприємницької діяльності фізичною

особою - підприємцем із зазначенням відомостей про порядок та

строк заявлення кредиторами своїх вимог.


БезоплатноДержавна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням.

Проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою -підприємцем за її рішенням.

Видача повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.

Ст. 47 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755 -IV від 15.05.2003.


Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною
особою - підприємцем за її рішенням;
довідка відповідного органу державної податкової служби про
відсутність заборгованості із сплати податків, зборів;
довідка відповідного органу Пенсійного фонду України про відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових
коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального
страхування.Безоплатно
  1   2   3   4

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconРозпорядження від 26 жовтня 2011 р. №1067-р Київ Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами І закладами
Затвердити перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною санітарно-епідеміологічною службою та установами і закладами,...

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПерелік платних адміністративних послуг, які надаються

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПерелік адміністративних послуг Одеської обласної державної адміністрації та Одеської міської ради, які надаються через управління надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПерелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією техногенної безпеки України
Видача ліцензій на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПерелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією техногенної безпеки України
Видача ліцензій на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconРішення «Про затвердження тимчасового переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради»
Амоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», з метою дотримання процедури надання адміністративних послуг...

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПерелік адміністративних послуг, які надаються
Статті законів України, згідно з якими послуга та визначається її платність або безоплатність

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconДодаток до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від № Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Одеської міської ради
Ве самоврядування в Україні», ст ст. 8, 11, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», з метою дотримання процедури надання...

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПерелік адміністративних послуг, які надаються
Статті законів України, згідно з якими надається послуга та визначається її платність або безоплатність

Перелік адміністративних послуг, які надаються iconПлан підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2014 рік
«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Цюрупинської районної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи