Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» icon

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Скачати 78.46 Kb.
НазваЗакон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
Дата конвертації12.12.2012
Розмір78.46 Kb.
ТипЗакон
джерело 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», відповідно до Конституції України встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей і спрямований на забезпечення пріоритету державної допомоги сім’ям з дітьми у загальній системі соціального захисту населення.

 

ТИМЧАСОВА ДОПОМОГА ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ  УХИЛЯЮТЬСЯ  ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ

   Тимчасова допомога призначається у разі, коли:

- рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків     не виконується;

- один з батьків перебуває під арештом, слідством, на    примусовому лікуванні , у місцях позбавлення волі, якого    визнано  в установленному порядку недієздатним;

- місце проживання (перебування) одного з батьків не    встановлено.

 Тимчасова допомога не призначається на дітей , які перебувають під опікою чи піклуванням або на повному державному утриманні. Допомога призначається кожні шість місяців починаючи з місяця, в якому подані усі необхідні документи. Якщо розмір аліментів , визначений судом у твердій грошовій сумі, менший від мінімального розміру аліментів на одну дитину, тимчасова допомога призначається в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і сумою, що становить 30 % прожиткового мінімуму, встановленного законом для дитини відповідного віку. Для призначення тимчасової допомоги одержувач подає  органу праці та соціального захисту населення за місцем проживання                  

^ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

1.          Заява за формою, затверджена Мінпраці;

2.          Копія свідоцтва  про народження дитини;

3.          Довідка про реєстрацію місця проживання дитини;

4.          Довідка про реєстрацію місця проживання одержувача.

5.          Довідка з виконавчої служби про неможливість стягнення аліментів.


^ ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ.


Допомога при усиновленні дитини призначається усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Для призначення допомоги при усиновленні дитини органові праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі документи:

1) заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя - одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2) копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про усиновлення дитини;

3) копія рішення суду про усиновлення дитини.

У разі смерті дитини до прийняття рішення про призначення допомоги при усиновленні дитини така допомога не виплачується.

Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги та незалежно від віку дитини.

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням про усиновлення.

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:

- позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;

-нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;

- відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;

- смерті дитини або отримувача допомоги;

- перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;

- скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;

- тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.

Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється за рішенням органу, який призначив допомогу, прийнятим на підставі пропозицій служби у справах дітей, а у разі смерті дитини - повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

Контроль за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини здійснюється головними державними соціальними інспекторами і державними соціальними інспекторами органів праці та соціального захисту населення разом із службами у справах дітей.

Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується усиновлювачу органами праці та соціального захисту населення за місцем його реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

 


^ Допомога на дітей одиноким матерям


    Відповідно до ст. 18/1-18/3 Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” право на допомогу на дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народженні дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача дитини.
    Право на допомогу мають також вдови та вдівці з дітьми, у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу.
    Допомога призначається до досягнення дитиною 18 років, якщо діти навчаються за денною формою у навчальних закладах до 23 років.


    Документи, необхідні для призначення допомоги:
1. Паспорт, ідентифікаційний номер заявника.
2. Свідоцтво про народження дитини та ксерокопія.
3. Довідка державного органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення відомостей про батька дитини.
4. Довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем проживання сім'ї.
5. Усиновлювачі – копію рішення про усиновлення.
6. Вдови, вдівці - копію свідоцтва про смерть, довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії, з пенсійного фонду.
7. Мати, батько, шлюб між якими було розірвано до дня смер-ті – копію свідоцтва про розірвання шлюб, копію свідоцтва про смерть, та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії пенсійного фонду.
Державна допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім»ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців , але не менш як 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
^ Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям в розмірі, що перевищує мінімальний необхідно надати:
>
1. Довідка про склад сім’ї встановленого зразка з місця реєстрації заявника.
3. Довідка про наявність і розмір земельної ділянки, та паю з місця реєстрації заявника.
4. Довідки про доходи від паїв за попередній рік, (якщо такі є).
5. Довідки про доходи всіх членів сім’ї за попередні 6 місяців перед зверненням (форма № 192), якщо не працюють трудові книжки та копії, в разі відсутності трудових
книжок довідки з центру зайнятості (за реєстрацією заявника).


^ КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ  СОЦІАЛЬНІ  ПОСЛУГИ


       Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 № 558 « Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги» непрацюючим фізичним особам , які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами ), призначається щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

-15 %  -  фізичним особам, які надають  соціальні послуги інвалідам 1 групи;

-10 %  - фізичним особам, які  надають  соціальні послуги  громадянам похилого віку , інвалідам  11 групи  та  дітям-інвалідам;

-7 %  -  фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 111 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.


 

^ НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ


1. Заява непрацюючої особи про згоду надавати соціальні послуги;

2. Паспорт або інший документ , що посвідчує особу;

3. Висновок лікарсько-консультативноі комісіі про те , що стан іі здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

4. Копія трудової книжки та довідки податковоі служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю, і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

5. Заява особи, яка потребує надання соціальних послуг;

6. Паспорт або інший документ , що посвідчує особу;

7. Висновок лікарсько-консультативноі комісіі  про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування ;

8. копія довідки медико-соціальної експертної комісіїх про групу інвалідності ( надається інвалідом).

Компенсація призначається і виплачується управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами.


Указ Президента України

Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України  "Мати-героїня"


Відповідно до п.1 Указу Президента України « Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України « Мати-героїня» від 25.12.2007 № 1254/2007 вирішено заснувати з 1 січня 2008 року одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Згідно п. 2 Указу № 1254/2007 встановлено, що одноразова винагорода виплачується всім жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» відповідно до Закону України «Про державні нагороди України», у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.       

«Мати-героїня» жінка, яка народила та виховала до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації такі документи:

  • заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати;

  • копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім»я та по батькові, місце реєстрації;

  • копію посвідчення « Мати-героїня»

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconНормативно-правова основа державної підтримки сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та здійснення їх соціального супроводу
Авовими актами є Конституція України, Сімейний кодекс України, Концепція державної сімейної політики, Закони України “Про охорону...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconЗакон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»: допомога по вагітності та пологах; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconМалозабезпеченим збільшено розмір державної допомоги Право на державну соціальну допомогу мають
Право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України та середньомісячний...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconЗ а к о н у к р а ї н и про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2000, n 35, ст. 290 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconМає один з батьків дитини
Відповідно до Закону України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconІнформація про підвищення розмірів допомоги при народженні дитини
З 9 квітня 2011 року набрав чинності Закон України “Про внесення зміни до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconЗакон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", Закон України „Про соціальні послуги". Безоплатно
Положення про Бериславський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджене розпорядженням Бериславської районної...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconЗакон України (витяг) «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 9 Закон України (витяг) «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 11
Колягіна, Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconНадання безоплатної правової допомоги відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу І Закон України «Про безоплатну правову допомогу»
Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу і Закон України «Про безоплатну правову допомогу»...

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» iconЗ а к о н у к р а ї н и про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 1, ст. 2 ) { Із змінами, внесеними згідно із Закон

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи