Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками icon

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками
Скачати 50.79 Kb.
НазваОформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками
Дата конвертації03.03.2013
Розмір50.79 Kb.
ТипДокументи
джерело

ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН МІЖ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ І ПРАЦІВНИКАМИ


Кирилова Ю. - студентка

Науковий керівник - Каменєва Н.В.


Порядок укладання трудового договору між фізичною особою (приватним підприємцем) і працівниками.

Укладання громадянами трудового договору як з підприємством, так і з фізичною особою є реалізацією його права на працю, гарантованого ст. 43 Конституції України.

Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Тривалий час аж до 13 січня 2000 року питання оформлення трудових відносин підприємців з найманими працівниками законодавчо не було врегульовано. Наймаючи працівників, роботодавці (підприємці) стикалися з проблемою оформлення трудового договору, адже чинне законодавство не містило ні норм, ні рекомендацій щодо його складання. З моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» від 24.12.99 р. трудовий договір між найманими працівниками і фізичною особою – СПД про роботу у фізичної особи обов’язково має бути укладено в письмовій формі. Така норма міститься в ст. 24 КЗпП, відповідно до якої фізичні особи, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, при прийнятті на роботу найманого працівника повинні укладати з ним трудовий договір. Крім того, з появою наказу Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою і порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою» від 08.06.2001 р. існуючи проблеми оформлення трудових договорів з найманими працівниками для приватних підприємців утратили свою актуальність. Згідно з цим наказом затверджено уніфіковану форму трудового договору між працівником і фізичною особою. Так, ця форма договору може застосовуватися при оформленні трудових відносин з найманим працівником (фізичною особою, що не є СПД, наприклад, нянька домробітниця) і фізичною особою – СПД, тому у формі трудового договору роботодавець (наймач) іменується «Фізична особа», а найманий працівник – «Працівник».

У трудовому договорі має бути зазначено дані про роботодавця: паспортні дані, номер свідоцтва про реєстрацію фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код.

При укладанні трудового договору громадянин зобов’язаний надати роботодавцю паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, за потреби – документ про освіту із зазначенням спеціальності, кваліфікації. У трудовому договорі обов’язково зазначаються паспортні дані ідентифікаційний код працівника. Також у договорі необхідно вказувати відомості про його місце проживання, останнє місце роботи і вид діяльності (професії).

Однією з істотних умов трудового договору є термін його дії. Згідно з чинним законодавством трудовий договір може бути безстроковим (тобто укладений на невизначений строк) і строковим : укладений на певний строк, установлений сторонами, або на час виконання певної роботи. У договорі слід підкреслити обраний вид терміновості договору, і якщо підприємець і працівник прийшли до угоди про встановлення конкретного терміну дії договору, зазначити цей термін.

У договорі досить докладно, щоб було зрозуміло і приватному підприємцю, і працівнику, повинно бути описано обов’язки працівника і роботодавця з вказівкою, за потреби, обсягу, якості і термінів виконання роботи.

У переліку обов’язків роботодавця (наймача) має бути зазначено інформацію, що стосується термінів виплати заробітної плати (грошової винагороди), розміру місячної заробітної плати, порядку її виплати.

Крім того у трудовому договорі має бути зазначено інформацію з точною вказівкою часу початку і закінчення роботи, вихідних днів і тривалості щорічної оплачуваної відпустки (не менше 24 календарних днів).

Якщо найманий працівник має права на пільги щодо податку з доходів. У договорі зазначаються підстави (додаються відповідні документи), що підтверджують кількість дітей, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи, тощо.

Трудовий договір складається в трьох примірниках – по одному для приватного підприємця і працівника, третій залишається в державній службі зайнятості при його реєстрації.

^ Порядок реєстрації трудового договору.

У разі укладання трудового договору між фізичною особою і працівником, фізична особа повинна в тижневий термін з моменту фактичного допуску працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі договір у державній службі зайнятості за своїм місцем проживання в порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

При реєстрації трудового договору сторони зобов’язані надати в державну службу зайнятості такі документи:

приватний підприємець – паспорт, свідоцтво про реєстрацію підприємницької діяльності та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

працівник – паспорт, трудову книжку і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

Якщо працівник вперше влаштовується на роботу і не має трудової книжки, достатньо пред’явлення паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Трудовий договір реєструється в книзі реєстрації трудових договорів у службі зайнятості з присвоєнням реєстраційного номеру. Відмітка про реєстрацію трудового договору засвідчується підписом працівника служби зайнятості і печаткою в самому договорі.

Для прийняття на роботу найманого працівника приватному підприємцю, крім трудового договору, не потрібно оформляти будь-яких документів.

На підставі даних трудового договору заповнюється трудова книжка працівника. По закінченні строку дії трудового договору або у разі дострокового його припинення роботодавець робить у передбачених для цього рядках договору запис про підстави його припинення. Цей запис завіряється підписами підприємця і працівника. Про припинення трудового договору повідомляється службі зайнятості, що реєструвала трудовий договір. Протягом трьох днів з моменту повідомлення трудовий договір знімається з реєстрації, про що в службі зайнятості робиться відмітка в книзі реєстрації трудових договорів і в трьох примірниках трудового договору. Відмітка про припинення строку дії в трудовому договорі засвідчується підписом працівника служби зайнятості і печаткою.

^ Особливості ведення трудових книжок у приватних підприємців.

Відповідно до КЗпП на найманих працівників, які працюють у фізичної особи понад 5 днів, необхідно оформляти трудову книжку.

Підставою для внесення приватним підприємцем запису до трудової книжки найманого працівника є відмітка про реєстрацію або зняття з реєстрації трудового договору. При цьому посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом внесені записи як про прийняття, так і про звільнення найманого працівника і засвідчує їх печаткою.

Як показує практика, оформлення трудової книжки здійснюється одночасно з реєстрацією (зняттям з реєстрації) трудового договору з найманим працівником.

Оформлені трудові книжки зберігаються безпосередньо в працівників, а не в підприємців чи фізичних осіб, що використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг.

Порядок №260 (як і рекомендована ним форма трудового договору) містить обов’язкову вимогу, згідно з якою працівник служби зайнятості при реєстрації трудового договору повинен ознайомити сторони з порядком реєстрації, а також внесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconРішення від № м. Донецьк Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 25. 06. 2012, укладеного між міською радою та фізичною особою підприємцем Марейченко Галиною Петрівною
Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 25. 06. 2012, укладеного між міською радою та фізичною особою підприємцем...

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconРішення від № м. Донецьк Про поновлення договору оренди земельної ділянки, укладеного з фізичною особою-підприємцем Костюковим Андрієм Вікторовичем, по вулиці Костюшко у Київському районі
Про поновлення договору оренди земельної ділянки, укладеного з фізичною особою-підприємцем Костюковим Андрієм Вікторовичем

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconАлгоритм отримання документу дозвільного характеру
Заява та документи, що додаються до неї, подаються особисто суб’єктом господарювання (керівником юридичної особи, фізичною особою-підприємцем)...

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconРішення від № м. Донецьк Про поновлення договору оренди земельних ділянок, укладеного з фізичною особою-підприємцем Гаджиєвим Ельшаном Міргусейновичу, по проспекту Ленінському, 98«а» у Ленінському районі
Про поновлення договору оренди земельних ділянок, укладеного з фізичною особою-підприємцем Гаджиєвим Ельшаном Міргусейновичу, по...

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconБілозерська районна державна адміністрація
«Про порядок оформлення трудових відносин з працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації», керуючись статтею...

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconРішення колективних трудових спорів (конфліктів)
Поняття колективного трудового спору (конфлікту) Колективний трудовий спір (конфлікт) це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових...

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconПовідомлення про прийняття зазначеного рішення та задовольняються у порядку черговості, встановленому статтею 50
Форма заяви про припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconБілозерська районна державна адміністрація
«Про порядок оформлення трудових відносин з працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації», керуючись статтею...

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconПрограма семінару з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин на підприємствах комунальної власності
Правові засади врегулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників

Оформлення трудових відносин між фізичною особою-підприємцем І працівниками iconТрудовий договір між працівником і фізичною особою
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи