Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення icon

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення
Скачати 255.64 Kb.
НазваСценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення
Дата конвертації04.04.2015
Розмір255.64 Kb.
ТипСценарій
джерело


СЦЕНАРІЙ

ДО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

з правової теми: «Студенти проти тютюнопаління”


Форма проведення: круглий стіл.

Тривалість 90 хвилин.


Мета проведення заходу:

 • виховна: сформувати у студентів негативне ставлення до тютюнопаління з використанням правових знань. Навчити студентів правильно розуміти правову політику держави, вільно виражати свої думки, поважати моральні та правові норми;
 • навчальна: ознайомити студентів з Рамковою Конвенцією з контролю над тютюном, Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», розвивати правове виховання серед молоді, навчити самостійно опрацьовувати матеріал, що виходить за рамки навчальної програми;


 • методична: показати ефективність застосування методики ведення круглого столу, спрямованого на розвиток комунікативних вмінь студентів виступати перед аудиторією.


Форми проведення круглого столу:

 • доповіді;

 • бесіда;

 • обговорення;

 • презентація;

 • аналіз анкетування.


Для участі за круглим столом було залучено студентів відділень «Правознавства і землевпорядкування», «Механізації та гідромеліорації сільського господарства», економічного відділення. Даний сценарій можна використовувати, як для студентів вищих навчальних закладів будь-яких напрямів та спеціальностей, так і для школярів, з метою правоосвітньої діяльності і формування негативного ставлення до тютюнопаління.


^ Хід проведення:


Ведучій: Доброго дня! Сьогодні ми зустрілися з метою обговорення правових питань, що стосуються запобігання тютюнопаління в Україні. Ми розглянемо національну правову базу та досвід боротьби з палінням інших держав. У результаті обговорення нам необхідно буде визначити проблеми застосування правових норм у реальних умовах життя.

Свою роботу ми організуємо в три етапи:

І. В І розділі - знайомство з нормами чинного законодавства та Рамковою конвенцією з контролю за тютюном, визначення основних термінів та понять цих нормативних актів.

ІІ Розділ побудований на доповідях студентів, спрямованих на вивчення думки громадськості стосовно тютюнопаління в Україні.

ІІІ Розділ включає в себе обговорення результатів круглого столу, спираючись на аналіз анкетування з питань тютюнопаління, проведеного серед студентів коледжу.

Слайд
І так, починаємо.

У першу чергу визначимо термінологію, що буде використовуватись при обговоренні правових наслідків тютюнопаління, а саме:

 • тютюн - засіб, що містить нікотин і виготовлений з рослини родини пасльонових;

 • тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування;

 • тютюновий дим - продукти згорання тютюнових виробів, що виділяються в повітря внаслідок їх куріння;

 • залежність від тютюну (нікотинова залежність) - психофізичний стан, зумовлений залежністю особи від нікотину та інших інгредієнтів тютюнового виробу, що потрапляють в її організм внаслідок вживання нею тютюнових виробів;

 • замінники тютюну - засоби, які за своєю дією на здоров'я людини відповідають тютюну, але не містять тютюну;

 • інгредієнти тютюнових виробів - будь-які речовини, за винятком тютюну, що використовуються для виробництва тютюнових виробів;

 • куріння тютюнових виробів - дії, що призводять до згорання тютюнових виробів, у результаті чого утворюється тютюновий дим, який виділяється в повітря та вдихається особою, яка їх курить;

 • нікотин - нікотинові алкалоїди;

 • предмети, пов'язані з вживанням тютюнових виробів, - портсигари, мундштуки, люльки, сигаретний папір, фільтри, обрізувач сигар, що необхідні для вживання тютюнових виробів, крім запальничок та сірників;

 • смола - сирий, безводний, безнікотиновий конденсат диму;

 • упаковка - пачка, коробка чи будь-яке інше упакування тютюнових виробів для їх реалізації (крім транспортної тари), за винятком прозорих обгорток, що застосовуються в роздрібній торгівлі;

 • громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично, або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони;

 • медичне попередження споживачів тютюнових виробів - інформація, що міститься на упаковках тютюнових виробів, про шкідливий вплив вживання цих виробів на здоров'я людини. Медичні попередження споживачів тютюнових виробів складаються із основного та додаткового попереджень;

 • робоче місце - простір, відведений у будівлі чи споруді для перебування працівника в процесі трудової діяльності;

 • незаконна торгівля означає будь-який заборонений законом вид практики або поведінки, що стосується виробництва, відправлення, одержання, володіння, розподілу, продажу або придбання, включаючи будь-який вид практики або поведінки, що має за мету сприяти такій діяльності;

 • реклама і стимулювання продажу тютюну означає будь-який вид передачі комерційної інформації, рекомендацій або дій з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо або побічно.

 • контроль над тютюном означає широке коло стратегій в області пропозиції, попиту і зменшення шкоди, що спрямовані на поліпшення здоров'я населення за допомогою ліквідації або зменшення споживання ним тютюнових виробів, а також впливу на нього тютюнового диму;

 • спонсорство тютюну означає будь-який вид внеску в будь-яку подію, захід або окрему особу з метою, результатом або ймовірним результатом стимулювання продажу тютюнового виробу або вживання тютюну, прямо або побічно.

Ми визначили основні поняття у сфері випуску та продажу тютюну, перейдемо до аналізу законодавства. На міжнародному рівні 21 травня 2003 року було прийнято Рамкову Конвенцію з контролю над тютюном, короткий аналіз змісту якої ми й розглянемо.


Слайд

Студент 1:

Рамкова Конвенція з контролю над тютюном складається з одинадцяти частин. Метою цієї Конвенції та її протоколів є захист теперішнього і майбутнього поколінь від руйнівних наслідків для здоров\'я людей, а також соціальних, екологічних та економічних наслідків споживання тютюну і впливу тютюнового диму за допомогою забезпечення відповідних рамок для заходів контролю над тютюном, які підлягають здійсненню Сторонами на національному, регіональному і міжнародному рівнях, для того щоб постійно й суттєво скорочувати розповсюдженість вживання тютюну і впливу тютюнового диму.

Для досягнення мети цієї Конвенції та її протоколів, здійснення її положень Сторони керуються, зокрема, наступними принципами:

1. Кожна людина має бути поінформована про наслідки для здоров\'я, наркотичний характер і смертельну небезпеку вживання тютюну і впливу тютюнового диму, і у цьому зв\'язку для захисту всіх людей від впливу тютюнового диму варто розглянути на відповідному урядовому рівні ефективні законодавчі, виконавчі, адміністративні або інші заходи.

2. Необхідна рішуча політична прихильність справі розробки і підтримки на національному, регіональному і міжнародному рівнях усебічних міжсекторальних заходів і скоординованих відповідних дій з урахуванням:

a) необхідності прийняття заходів для захисту всіх людей від впливу тютюнового диму;

b) необхідності прийняття заходів для запобігання початку, сприяння і підтримки припинення і зменшення вживання тютюнових виробів у будь-якій формі;

c) необхідності прийняття заходів по сприянню участі корінних осіб і громад у розробці, здійсненні та оцінці програм контролю над тютюном, що у соціальному і культурному плані відповідають їх потребам та перспективам; і

d) необхідності прийняття заходів з обліку небезпек, специфічних для різних статей, при розробці стратегій контролю над тютюном.

3. Всеохоплюючі багатосекторальні заходи і відповідні дії зі скорочення споживання всіх тютюнових виробів, що здійснюються на національному, регіональному і міжнародному рівнях, необхідні для запобігання, відповідно до принципів громадської охорони здоров\'я, захворюваності, передчасній інвалідності і смертності, що викликані споживанням тютюну і впливом тютюнового диму.

4. Питання, пов\'язані з відповідальністю, як вони визначаються кожною Стороною в межах своєї юрисдикції, є важливою частиною всебічного контролю над тютюном.

Для досягнення мети Конвенції та її протоколів необхідна участь громадянського суспільства.

Кожна Сторона розробляє, здійснює, періодично оновлює і переглядає всебічні багатосекторальні національні стратегії, плани і програми з контролю над тютюном відповідно до цієї Конвенції та протоколів, Стороною яких вона є.

Для досягнення цієї мети кожна Сторона, у відповідності зі своїми можливостями:

a) створює або зміцнює і фінансує національний координаційний механізм або координаційні органи з контролю над тютюном;

b) приймає і здійснює ефективні законодавчі, виконавчі, адміністративні і/або інші заходи й у відповідних випадках співпрацює з іншими Сторонами в розробці відповідної політики для попередження і скорочення споживання тютюну, нікотинової залежності і впливу тютюнового диму.

При розробці і здійсненні своєї політики громадської охорони здоров\'я з контролю над тютюном Сторони діють таким чином, щоб захистити свою політику від впливу комерційних і інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості відповідно до національного законодавства.

Сторони співпрацюють у розробці запропонованих заходів, процедур і керівних принципів здійснення цієї Конвенції і протоколів, Сторонами яких вони є.

Сторони у відповідних випадках співпрацюють з компетентними міжнародними і регіональними міжурядовими організаціями й іншими органами для досягнення цілей цієї Конвенції і протоколів, Сторонами яких вони є.

Сторони, у межах наявних у їхньому розпорядженні засобів і ресурсів, співпрацюють з метою мобілізації фінансових ресурсів для ефективного здійснення цієї Конвенції за допомогою двосторонніх і багатосторонніх механізмів фінансування.
^

Ведучій: Як Ви вважаєте, які заходи для зменшення попиту на тютюн можна застосувати?

Студент 2:

Вважаю, що можна застосувати такі заходи:


 • збільшити цінову політику на тютюнові вироби, що зменшить купівельну спроможність молоді на ці види товарів;

 • прийняти відповідні законодавчі акти щодо запобігання і зменшення тютюнопаління;

 • посилити відповідальність за паління в громадських місцях.


Студент 3:

Необхідно удосконалити профілактичні, просвітницькі заходи, спрямовані на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів.

Надавати безоплатну медичну допомогу особам, які бажають позбутися шкідливої звички палити тютюнові вироби.


Слайд

Студент 4:

Ці всі заходи, які ви запропонували прописані в Законі України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров\'я населення» від 22.09.2005 року. Закон діє вже більше як п`ять років, але деякі норми його так і не застосовуються.

Згідно до вимог закону, діяльність пов'язана з виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею, експортом та імпортом тютюнових виробів, здійснюється відповідно до закону, з урахуванням встановлених заборон.

Забороняється виробництво (крім виробництва для експорту) та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів:

 • сигарет, в яких показники вмісту нікотину та смоли в диму однієї сигарети перевищують - нікотину 1,2 міліграма, смоли - 12 міліграмів;

 • на упаковці яких відсутні медичні попередження споживачів тютюнових виробів та інформаційний напис про вміст нікотину і смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет);

 • із використанням на їх упаковці термінів, написів, торгівельних марок, зображень, символічних або будь-яких інших знаків, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами.

Виробнику тютюнових виробів забороняється вміщувати в упаковку тютюнових виробів вкладки, що містять терміни, написи, торговельні марки, зображення, символічні або будь-які інші знаки, що можуть вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, або прямо чи опосередковано створювати помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами.

Забороняється включення тютюнових виробів і предметів, пов'язаних з їх вживанням, до гуманітарної допомоги, а також поширення тютюнових виробів серед населення безоплатно.

Забороняється підтримка виробництва (імпорту) тютюну та тютюнових виробів для реалізації на митній території України у формі державного фінансування, надання за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів відповідним суб'єктам господарювання фінансової допомоги, фінансових гарантій, дотацій, субсидій, пільгових кредитів (позик).


Слайд

Студент 5:

На кожній упаковці тютюнових виробів повинно бути зазначено основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів та одне додаткове медичне попередження про шкоду, яку завдає здоров'ю людини паління тютюнових виробів, а також відомості стосовно вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння.

З одного боку упаковки тютюнових виробів зазначається основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів: "Куріння призводить до серцево-судинних захворювань та раку легенів".

З другого боку зазначається одне із шести додаткових медичних попереджень такого змісту: "Куріння під час вагітності шкодить вашій дитині"; "Тютюновий дим шкодить здоров'ю тих, хто вас оточує"; "Куріння викликає залежність, не починайте курити!"; "Куріння викликає імпотенцію"; "Захистіть дітей: не дозволяйте їм дихати вашим димом"; "Курці помирають рано". Кожний варіант текстів додаткових медичних попереджень наноситься виробником тютюнових виробів на упаковки тютюнових виробів почергово.

Основне та додаткове медичні попередження споживачів тютюнових виробів повинні займати не менше 30 відсотків площі зовнішньої поверхні кожної більшої сторони упаковки тютюнових виробів.

Інформація щодо вмісту нікотину та смоли, що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, зазначається на зовнішній поверхні однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і повинна займати не менше 15 відсотків площі цієї сторони.

Тексти основного та додаткового медичних попереджень споживачів тютюнових виробів, які зазначаються на кожній упаковці тютюнових виробів, повинні бути чіткими, надрукованими в чорній рамці, ширина якої не менша, ніж три міліметри, чорним жирним шрифтом на білому фоні, рядковими буквами, за винятком першої букви попередження, розміщеними по центру рамки таким чином, щоб забезпечити цілісність цих текстів при відкриванні тютюнового виробу способом, зазначеним на його упаковці, і не перекриватися іншою друкованою інформацією або марками акцизного збору.

Кабінетом Міністрів України затверджено малюнки, які можуть розміщуватись на пачках цигарок.


Слайд
Студент 6:

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням, особам, які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо реалізації (продажу) тютюнових виробів.

Забороняється куріння тютюнових виробів:

1) у ліфтах і таксофонах;

2) у закладах охорони здоров'я;

3) у навчальних та освітньо-виховних закладах;

4) на дитячих майданчиках;

5) на спортивних майданчиках;

6) у під'їздах жилих будинків;

7) у підземних переходах;

8) у громадському транспорті (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів:

1) у закладах громадського харчування;

2) у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

3) у приміщеннях закладів культури;

4) у приміщеннях закритих спортивних споруд;

5) у приміщеннях підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна інформація, яка складається із графічного знаку про заборону куріння та тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".


Слайд
У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

У закладах громадського харчування відводиться не менше 50 відсотків площі торгових залів таких закладів для обслуговування осіб, які не курять.

Власник або уповноважені ним особи чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.

У місцях для куріння має бути розміщено графічний знак з текстом такого змісту: "Місце для куріння" та інформація про шкоду, яку завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів, із текстом такого змісту: "Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

На час проведення масових заходів сільські, селищні та міські ради в межах відповідної адміністративної території можуть заборонити або обмежити куріння тютюнових виробів.

Однак, ми бачимо, що ця норма закону майже не діє, не створюють спеціально відведені місця для курців. У кожній установі та організації відсутні стенди з наочною інформацією щодо шкідливості куріння та його заборони.


Ведучій:

Студенти мають змогу на заняттях з дисципліни «Безпека життєдіяльності» ознайомитись з медичною стороною шкідливості куріння.

Адже, сьогодні ми зібрались для того, щоб обговорити правові аспекти запобігання тютюнопаління. Усі ми знаємо, що заходи примусу збоку держави покликані дати позитивні результати у вирішенні цього питання, але слід зауважити - молодь і люди старшого покоління дозволяють собі палити в громадських місцях, не звертаючи уваги на заборони. Давайте пригадаємо заходи примусу, які розроблені державою з метою зменшення кількості курців.


Слайд
Студент 7:

Згідно ст.20 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» Особи, винні у порушенні законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення, несуть відповідальність згідно з законом.

За порушення норм цього Закону спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності застосовує фінансові санкції до суб'єктів господарювання у разі:

роздрібної реалізації тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет) - від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;

роздрібної реалізації тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від ста гривень до двадцяти тисяч гривень;

роздрібної реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров'я, - від п'ятдесяти гривень до десяти тисяч гривень;

імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет), - від п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;

імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів на території України, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від тисячі гривень до двадцяти тисяч гривень;

імпорту, оптової реалізації тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров'я, - від п'ятисот гривень до десяти тисяч гривень;

виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів без медичних попереджень споживачів тютюнових виробів і інформаційного напису про вміст нікотину та смоли в диму однієї сигарети (щодо сигарет), - від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;

виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів, у яких вміст шкідливих речовин перевищує встановлені цим Законом допустимі рівні, - від п'яти тисяч гривень до п'ятдесяти тисяч гривень;

виробництва та введення в обіг на території України тютюнових виробів з використанням на їх упаковці слів, що містять додаткові характеристики тютюнових виробів: "з низьким вмістом смоли", "легкі", "суперлегкі", "ультралегкі", аналоги таких слів іноземними мовами, які створюють враження про те, що такий тютюновий виріб менш шкідливий для здоров'я, - від двох тисяч гривень до двадцяти тисяч гривень;

не відведення на підприємствах (організаціях) громадського харчування для осіб, які не курять, не менше ніж половини площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію, - від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень;

не відведення у готелях та в інших місцях тимчасового розміщення громадян для осіб, які не курять, не менше ніж 50 відсотків номерів цих готелів та (або) місць розміщення - від однієї тисячі гривень до десяти тисяч гривень.

Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності може бути оскаржене у суді.

Фінансові санкції, накладені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, стягуються у встановленому законом порядку.

Фінансові санкції, передбачені частиною другою цієї статті, накладаються керівником, заступниками керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, керівником чи заступниками керівника управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі після розгляду матеріалів, які засвідчують факт порушення.

Про вчинення правопорушення, зазначеного у частині другій цієї статті, уповноваженою особою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, підтвердження відповідності складається акт, який разом з письмовим поясненням керівника відповідного суб'єкта господарювання та документами, що стосуються справи, протягом трьох днів надсилається посадовій особі, яка має право накладати фінансові санкції.

Рішення про накладення фінансових санкцій приймається протягом 10 днів після отримання документів, зазначених у частині шостій цієї статті. Рішення про накладення фінансових санкцій оформляється постановою, що надсилається суб'єкту господарювання, на якого накладено фінансові санкції, та банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок цієї юридичної особи.

Накладення фінансових санкцій не звільняє осіб, винних у порушенні цього Закону, від дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності, встановленої законами України.


Студент 8:

У Кодексі про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність за порушення законодавства про продаж, та вживання тютюнових виробів.

Так, у ст. 168-2 зазначено:

«Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.» Тобто штраф складає від 510 грн. до 1700 грн.

У статті 175-1 викладено:

«Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом, а також в інших місцях, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином розміри штрафу становлять від 51 грн. до 340 грн.

Стаття 177-2КпАПУ:

«Виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само виготовлення, придбання або зберігання з метою реалізації або використання за призначенням обладнання для вироблення фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення.

Реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, а так само обладнання для їх вироблення - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією фальсифікованих алкогольних напоїв, тютюнових виробів та обладнання для їх вироблення. Розміри штрафу у цьому випадку становлять від 170 до 1700 грн.


Ведучій:

Оскільки ми розібрали діючі норми законодавства, що забезпечують зменшення кількості курців в Україні, давайте перейдемо до вивчення думки громадськості стосовно цього питання. Послухаємо підбірку новин, що підготували студенти.

Слайд

^

Студент 9:

Депутати хочуть штрафувати українців за куріння вдома!

Українцям можуть заборонити курити вдома, у власних авто, купувати сигарети менше ніж за 300 метрів від транспортних зупинок і дивитися на процес куріння у фільмах. Такі нововведення пропонує законопроект №6595 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту здоров'я громадян від результатів вживання тютюнових виробів)", зареєстрований наприкінці червня в парламенті. Автори законопроекту - "нашоукраїнець" Юрій Кармазін та "регіоналка" Тетяна Бахтєєва.

«Ряд опитаних народних депутатів і експертів вважають цей законопроект абсурдним і таким, що дискредитує ідею боротьби з курінням», - повідомляє ТСН.


Особливі нарікання законопроект викликав в Комітеті з питань захисту прав людини – адже він передбачає навіть за куріння у власному будинку штраф від 1700 до 2550 грн. і до 60 годин громадських робіт. Голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини Олег Зарубінський (фракція Блоку Литвина) вважає, що навіть у такій потрібній справі, як боротьба з курінням, не можна переходити межу.

"Приватна територія людини, житло людини є недоторканим. Якщо курець курить у себе в помешканні і при цьому не заважає цим іншим, то забороняти йому в себе вдома курити чи, скажімо, пиво пити, є не зовсім коректним. Треба сформулювати такі норми закону, щоб вони могли однозначно виконуватись. Найгірше, коли заздалегідь придумуються нереальні норми. Тоді такий закон буде мати зворотній результат", - вважає Зарубінський.

З ним згодна і заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Ксенія Ляпіна (фракція "Наша Україна – Народна Самооборона"): "Сьогодні основна проблема не в тому, що мало заборон на куріння – їх достатньо. Проблема в тому, що немає інструменту контролю за виконанням таких норм. Адже якщо неможливо проконтролювати виконання закону, то заборони, про які йде мова в законі, є декларативними". На думку депутата, більш ефективним може бути не збільшення штрафів, а активна роз'яснювальна робота щодо шкоди куріння.

Абсурдом вважають поданий законопроект і представники рекламної галузі. "Автори законопроекту демонструють незнання права, бо в будь-якій нормальній країні легальний товар має право на легальне поширення інформації, – зауважує голова Асоціації зовнішньої реклами України Артем Біденко. – Тим більше, що зараз в Україні вже заборонена майже вся пряма реклама сигарет. Законодавство про рекламу тютюну в Україні є одним з найбільш жорстких в Європі. Але депутати люблять робити собі дешевий піар на легких темах – замість того, щоб писати законопроекти про основи здорового способу життя, створювати програми спортивних гуртків у школах, робити соціальні кампанії, як це було в США, Канаді, що справді знизило кількість курців".

На думку Біденка, окремі норми законопроекту є відверто нереалістичними і популістськими: "Є приваблива ідея заборони куріння у фільмах, але автори закону не зможуть заборонити показ, наприклад, популярних в Україні голівудських чи російських фільмів зі сценами куріння чи вирізати ці сцени з фільму".


Слайд

Студент 10:

Виробники сигарет говорять про те, що їх турбує лише дитяче куріння. Так, за словами керівника по зв'язках зі ЗМІ компанії «Філіп Морріс «Філіп Морріс» Україна» Костянтина Рябенка (джерело: газета «Дзеркало тижня»): «Діти не повинні курити. Куріння — свідомий вибір дорослої людини, яка є досить поінформованою про можливі наслідки». Власне, варіаціями даного твердження може бути: «Куріння є і має залишатися вибором дорослої людини" або «Ми хочемо домогтися того, аби тільки поінформовані дорослі курили».

Проте, навіть такі короткі та логічні твердження викликають кілька запитань:

1) Чим діти так відрізняються від дорослих, що вони не мають права курити, якщо дорослі це право мають?

2) Якщо діти відрізняються недостатньою поінформованістю, то чи потрібно тоді домагатися, аби недостатньо інформовані дорослі також не курили?

Якщо друге питання, де йдеться про достатню поінформованість і критерії її вимірювання залишається без відповіді, то у відповідях на перше запитання спостерігаються розбіжності думок, що мають певні протиріччя.

Корпорація «Філіп Морріс «Філіп Морріс»» відповідає на це питання в такий спосіб: «Через те, що наші вироби суттєво впливають на здоров'я, ми вважаємо, що повинні утримати дітей від куріння». Таке твердження містить цілу низку протиріч. Куріння, безумовно, шкодить здоров'ю дітей, однак, немає жодних наукових даних про те, що після досягнення 18-річчя ця шкода істотно знижується. Куріння дійсно викликає смертельні захворювання, але зазвичай після кількох десятків років куріння. Тому, для зниження кількості цих смертей більш логічно утримувати від куріння не дітей, а дорослих. Головна небезпека дитячого куріння, на думку фахівців, в тому, що чим раніше людина починає курити, тим більше в неї шансів на розвиток важкої залежності від тютюну. Натомість, питання залежності зазвичай ігнорується тютюновими компаніями. Таким чином, верховенство турботи про здоров'я в профілактичних програмах тютюнової індустрії не підтверджується. Ймовірно, для виробників сигарет турбота про здоров'я дітей не є головною причиною створення ними профілактичних програм.
^

СлайдСтудент 11:


Російська Громадська рада з проблем підліткового куріння стверджує: «Діти і підлітки не повинні курити саме тому, що не досягли повноліття». Розуміючи, що подібне твердження є зневажливим стосовно дітей, далі Рада пояснює: «Діти і підлітки не повинні курити саме тому, що не досягли віку, коли можуть приймати це відповідальне рішення самостійно». Такий підхід вимагає відповіді на кілька наступних питань: «Що, власне, відбувається з людиною, коли їй виповнюється 18 років, що вона нарешті може приймати таке відповідальне рішення?» Нам намагаються нав'язати паралелі з іншими видами поведінки, які не дозволяються неповнолітнім: керування автомобілем, придбання зброї, право займатися комерційною діяльністю тощо. Але ці обмеження мають вагому причину: якщо підлітки, займаючись цією діяльністю, заподіють комусь збитки, то відповідати за це доведеться не їм, а їхнім батькам. Щодо збитків, які можуть нанести іншим людям підлітки, які курять, у разі коли б цей можливий збиток виправдовував обмеження куріння тільки для підлітків, тютюнові компанії не говорять. Таким чином, гіпотеза про те, що в основі програм тютюнової індустрії лежить спроба захистити оточуючих навколишніх людей від шкоди, яку можуть спричинити підлітки, що курять, також не може бути прийнятою.


Слайд

Ведучий: Як Ви вважаєте, чому курять діти?


Студенти:

Через тиск однолітків.

Через те, що батьки та дорослі курять.


Студент 12:

Наприкінці 2002 року в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що фонд «Здоров'я для всіх» проводить новий проект, у рамках якого для всіх 22 тисяч шкіл України випущено плакат проти підліткового куріння. Головне гасло плаката «Обирай сам – бути здоровим чи курити», - чітко витримане у кращих традиціях профілактичних програм тютюнової індустрії. Випуск плакату профінансувала компанія «Філіп Морріс «Філіп Морріс», і її представник на присвяченій цій події прес-конференції знову повідомила: «Право вибору – курити або ні – є тільки у дорослих» („Факти”, 16.11.02). І нещасним дітям залишається лише гадати, як же їм самим зробити вибір із приводу куріння, якщо у них такого права немає. На щастя, дітей на прес-конференції не було, і правильно, адже і прес-конференція і плакат зроблені зовсім не для них.


^ СлайдВедучий:

Нашими студентами було розроблено анкети з питань тютюнопаління,

Аналіз яких подано на слайді.

СлайдСтуден 13:

В анкетах були поставлені наступні питання:

 • хто з респондентів є курцем;

 • чи є курцями члени сім`ї;

 • скільки цигарок студенти викурюють в день;

 • чи знайомі студенти зі шкідливими наслідками тютюнопаління;

 • що намагалися зробити для того, щоб кинути палити.

Зі 120 студентів курцями виявилися 31 респондент, що складає 26% від опитуваних. Не можуть кинути палити 25 студентів. Один студент не замислювався над шкідливістю тютюнопаління, 28 студентів палять більше року. 5 студентів скурює за день більше 10 цигарок. Всі студенти знають про шкідливість тютюнопаління і негативно ставляться до цього.


Ведучий: Пропоную Вам підвести підсумки і запропонувати свої способи вирішення поставленої проблеми.

Студентам виділяється 5 хвилин для обгорнення своїх пропозицій.


Ведучий: Таким чином, можна підвести підсумки і відзначити, що:

 • з тютюнопалінням необхідно боротися, оскільки воно шкодить здоров`ю;

 • тютюнопаління шкідливе не тільки для здоров`я дітей, але й для дорослих;

 • державі необхідно більше приділяти уваги масовим заходам, що пропагандують здоровий спосіб життя;

 • громадськості необхідно самостійно підвищувати свій правоосвітній та культурний рівень;

 • необхідно розробити заходи заохочення осіб, що кинули палити або взагалі не палять;

 • розробити більш дієвий механізм покарань за розповсюдження тютюнових виробів, що перевищують встановлений вміст нікотину, або паління в громадських місцях;

 • підвищити ціни на тютюнові вироби.АНКЕТА


Охарактеризуйте в кількох словах позитивні і негативні сторони куріння ________________________________________________________________
________________________________________________________________


Чи курите Ви?

так ні інколи ніколи


Чи є курці у Вашій сім`ї? так ні


Чи багато Ви скурюєте цигарок? 1-3 штуки 3 – 10 більше 10
Чи вважаєте Ви, що тютюнозалежність завдає матеріального збитку сімейному бюджету ______________________________________________


Як давно Ви палите? _____________________________________________


Чи знаєте Ви, що куріння завдає шкоди здоров`ю Вашим близьким?


Чи намагались Ви зробити щось для того щоб кинути палити


а) так, але не можу кинути;

б) нічого;

в) навіть не замислювався над цим;

г) кинув палити.


Висловіть Вашу думку щодо куріння ________________________________

________________________________________________________________


Внесіть Ваші пропозиції щодо боротьби з тютюнопалінням_____________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління Форма проведення: круглий стіл. Тривалість 90 хвилин
Навчити студентів правильно розуміти правову політику держави, вільно виражати свої думки, поважати моральні та правові норми

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій проведення виховного заходу з учнями 5 класу " Посвята в гімназисти ". Слов’янська гімназія м. Київ куратор: Галицька М. Л мета проведення
Сценарій проведення виховного заходу з учнями 5 класу “ Посвята в гімназисти”

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій виховного заходу за темою: «Наша мрія крилата стати справжніми козачатами». Хлопець: з мрією хлопець горнеться до діда
Сценарій виховного заходу за темою: «Наша мрія крилата – стати справжніми козачатами»

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconМатеріали виховного заходу на конкурс: «Творчість освітян»
Мета: Здійснювати пропаганду здорового способу життя; розширити та закріпити знання про пагубний вплив наркотиків, тютюнопаління,...

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconОбґрунтування доцільності проведення наукового заходу
Назва заходу (рівень, форма проведення)

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій виховного заходу
Олена Кучерявенко, викладач вп нубіпу «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової»

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій позакласного курсового заходу
Це сприяло тому, що і підготовка до заходу, і його проведення було сприйнято студентами з інтересом, навело на роздуми

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій виховного заходу мета: Продовжувати ознайомлення учнів з дорожніми знаками та їхніми групами. Виховувати навички свідомої дисциплінованої поведінки на вулиці, дорозі, у громадському транспорті
Тема заходу «Ігри та змагання з Правил дорожнього руху». Сьогодні ми з вами відвідаємо театр «Зелений вогник» і подивимося казку...

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconЕтап виховного заходу Використані засоби ікт
Мета виховного заходу

Сценарій до виховного заходу з правової теми: Студенти проти тютюнопаління” Форма проведення iconСценарій виховного заходу з хімії "Чомучка в країні тv-хімії"
Чомучка – учень 8 –го класу, який ще не має великого обсягу знань з хімії, дивлячись різні програми телебачення, дізнається багато...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи