Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду icon

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду
НазваПоложення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду
Сторінка3/7
Дата конвертації10.05.2013
Розмір1.11 Mb.
ТипПоложення
джерело
1   2   3   4   5   6   7

Короткотривалі творчі групи.


Вважаємо за необхідне акцентувати увагу на творчих групах термін роботи яких короткотривалий (він може тривати від 1 до 3-х місяців).

Тимчасові творчі групи поділяються на мікрогрупи ініціативні, фокусні.

Ініціативні групи – творчі об’єднання вчителів, які створюються здебільшого на період підготовки та проведення методичних заходів.

Діяльність ініціативних творчих груп зорієнтована на розвиток особистості педагога, сприяє мотивації членів групи до професійної діяльності, ефективно впливає на підвищення професійної компетентності, оскільки дозволяє педагогам бачити підсумки своєї праці, досягати конкретної важливої для себе мети в результаті творчої колективної діяльності.

Під мікрогрупою розуміють таку форму колективної методичної роботи, у якій в основу створення покладено взаємну симпатію педагогів і, головне, інтерес до певної педагогічної проблеми.

Алгоритм роботи мікрогрупи може бути слідуючим:

 1. Вибір проблеми.

 2. Кожен учасник самостійно досліджує вибрану проблему чи окремий її аспект.

 3. Звіт перед членами творчої групи за отримані результати.

 4. Обмін думками з приводу визначення шляхів реалізації проблеми.

 5. Апробація напрацьованих педагогічних ідей, методичних рекомендацій.

 6. Взаємовідвідування, проведення відкритих уроків.

 7. Узагальнення роботи творчої групи по розв’язанню проблеми.

 8. Підведення підсумків роботи творчої групи.Фокус-групи.

Фокус-групи є однією з нестандартних форм методичної роботи.

В останній час особливого поширення набули фокус-групи. Їх діяльність сконцентрована на пошук оптимального варіанту розв’язання чітко окресленої проблеми. Склад та кількість членів фокус-групи залежить від мети дослідження.

Найбільш оптимальна кількість членів фокус-групи 5-7 осіб. Термін дії такої групи визначається залежно від проблеми та мети дослідження (він може тривати 30-40 хвилин і більше).

До її складу, зокрема, можуть входити вчителі різних фахів, педагоги, які викладають предмет в одному класі, молоді учителі, досвід яких вивчається, члени методичного активу та інші категорії педагогічних працівників.

Основні переваги фокусної групи:

розуміння вчителями важливості педагогічної праці, необхідності її удосконалення;

вирішення нагальних проблем за короткий проміжок часу, творчо і ефективно;

можливість відвертої розмови;

отримання зворотної інформації;

мотивація учасників до саморозвитку, самореалізації, інноваційної діяльності;

створення колективу однодумців;

навчання у формі “рівний – рівному”.

Мета роботи фокусної групи може бути:

контрольно-діагностичною (відслідкувати проблеми, актуальні для певної частини педколективу з метою забезпечення ефективного планування школи, методичного формування, з’ясування ефективності форм методичної роботи в минулому навчальному році, конкретизація напрямків допомоги, якої потребують молоді вчителі, члени методичного формування, педколективу та інше);

корекційною (взємовідвідування членів певної частини педколективу, методичного формування, активізувати проектування педагогічної творчості вчителя, здійснення підвищення професійної кваліфікації на курсах, семінарах та ін.);

контрольно-прогностичною (дослідження недоліків в організації методичної роботи, діяльності конкретного методичного формування; виявлення невикористаних резервів, визначення потенційних керівників фокусних груп на нові теми дослідження).

Дана форма роботи особливо ефективна при плануванні системи методичної роботи.

Метою дослідження в даному випадку радимо вибрати:

• з’ясування ефективності форм методичної роботи в минулому навчальному році;

• відслідкування актуальних для більшої частини колективу проблем, утруднень педагогічної діяльності;

• конкретизація напрямків методичної допомоги, якої потребують дані члени педколективу;

• проектування педагогічної творчості вчителя.

За допомогою фокусних груп можна дослідити такі проблеми:

• Результативність курсової підготовки вчителя.

• Участь певної частини колективу у дослідженні науково-методичної проблеми школи.

• Як підвищити якість та ефективність самоосвітньої діяльності вчителя?

• Чи готові вчителі до інноваційної діяльності?

• Особливості організації навчально-виховного процесу в 7-му класі

• Чи потрібен моніторинг в школі?

• Методика організації наукової праці школяра.

• Як підвищити якість проведення батьківських зборів, налагодити взаємозв’язок з батьками?

• Як підвищити якість проведення шкільних предметних олімпіад? і т.д.

Теми, які виносяться на обговорення засідань фокусних груп, надзвичайно різноманітні, головне, щоб вони були тісно пов’язані з завданнями сучасної школи та науково-методичною проблемою, яку досліджує педагогічний колектив.

Засідання фокусної групи здебільшого проводяться у формі дискусій, дебатів, “мозкових штурмів” та інших інтерактивних методик.

Робота фокус-групи буде ефективною, коли:

 • заздалегідь буде вибраний професійно компетентний керівник групи;

 • буде визначена її мета;

 • складено план дискусії, вказані пріоритетні питання, які потребують детального обговорення чітко окресленої проблеми;

 • створені відповідні умови для проведення засідання (визначене зручне місце для роботи, створено затишну творчу атмосферу);

 • визначені основні правила роботи в групі.^ Динамічні групі.

Динамічна група об’єднує вчителів, різних за фахом, які досліджують якусь єдину науково-методичну проблему.

Відмінність динамічної групи полягає в тому що вони можуть не мати постійного складу, кожний учитель за власним бажанням може перейти із однієї групи до іншої.

Участь вчителя в такій мобільній групі дає йому змогу займатися дослідженням цікавої теми, реалізувати себе, поділитися своїм досвідом з іншими, самовдосконалюватися. Мобільність забезпечується вільним переходом педагогів з однієї групи до іншої в тому разі, якщо вони відчули підвищення фахової компетенції з проблем, які опрацьовуються.

Динамічні групи створються при районних (міських) методичних кабінетах, в навчальних закладах, в структурі РМО (ШМО).

Особливо, ефективною формою методичної роботи вони є в сільських, малокомплектних школах.

Основними завданнями динамічної групи є:

 • підвищення фахової компетентності її членів, формування нового педагогічного світогляду;

 • створення умов для самореалізації особистості вчителя та конструювання власної системи педагогічної діяльності.

Аналогічно термін дії динамічної групи визначається відповідно до проблеми дослідження, змісту, обсягу завдань, які вона виконує. Зауважимо, що він може бути і довготривалим.

Пріоритетними напрямками діяльності динамічних груп вважаються:

 • апробація, адаптація, впровадження навчальних технологій навчання, виховання, управління;

 • вдосконалення змісту, форм і методів навчально-виховного процесу;

 • моделювання, узагальнення, вивчення, впровадження ППД;

 • поширення ППД;

 • розробку моделей, схем, пам’яток, посібників рекомендацій щодо піднесення якості навчально-виховного процесу.

Колективною роботою динамічних груп може бути:

 • цільова комплексна програма діяльності й розвитку школи;

 • концепція діяльності школи;

 • шкільна концепція профільної освіти;

 • модель управління школою;

 • модель випускника школи;

 • система шкільного моніторингу;

 • пакет документів, які забезпечують функціонування шкільної методичної служби;

 • освітянські регіональні (шкільні) програми («Творча обдарованість», «здоров’я», «Наступність» та інші);

 • методичні рекомендації щодо впровадження конкретних інноваційних технологій та інші.

Рекомендуємо такі актуальні науково-методичні проблеми для поглибленого опрацювання динамічними групами:

 • Організація роботи з обдарованими дітьми.

 • Впровадження телекомунікаційних технологій.

 • Впровадження проектних технологій.

 • Впровадження особистісно орієнтовних технологій.

 • Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Оздоровча освіта на уроках предметів природничого циклу.

В додатку 8 як приклад приводимо тематику засідань динамічної творчої групи вчителів біології Долинського району з проблеми «Метод проектів у системі роботи вчителів біології з використанням комп’ютерних технологій».


^ Творчі групи у дослідженні загальношкільної науково-методичної проблеми.


Одним із найважливіших показників діяльності освітніх закладів, методичних структур є результативна робота над науково-методичною проблемою. Аргументований вибір єдиної науково-методичної проблеми та цілеспрямована робота педколективу, направлена на її реалізацію, дає можливість підвищити якість навчально-виховного процесу.

Науковці І.Жерносек, Б.Тевлін серед основних умов для визначення та реалізації проблеми вказують на те, що обрана науково-методична проблема має пронизувати всі форми методичної роботи, мати діалектичний зв’язок проблеми вчителя з проблемою, над якою працюють педагогічні колективи району та області, наявним передовим педагогічним досвідом, з конкретними науково-дослідними установами.

Втім, при організації роботи над науково-методичною проблемою виникають певні труднощі, пов’язані в першу чергу з відсутністю творчих груп, які б здійснювали випереджаюче дослідження визначеної проблеми.

Основною метою роботи такої творчої групи є розроблення, обґрунтування. апробація моделі творчо пошукової діяльності педагогічних працівників в системі методичної роботи по дослідженню науково-методичної проблеми.

До пріоритетних завдань таких творчих груп радимо віднести:

 1. випереджаюче дослідження науково-методичної проблеми закладу;

 2. глибоке освоєння теоретичних основ досліджуваної проблеми;

 3. здійснення моніторингу рівня підготовленості учнівського і педагогічних колективів до сприйняття відповідних інноваційних технологій, педагогічних ідей, які вводяться;

 4. використання сучасних інноваційних технологій, ППД при виконанні програми реалізації науково-методичної проблеми.

Відповідно до етапів реалізації науково-методичної проблеми визначаються тема, мета, предмет, методи дослідження творчої групи. Зокрема, рекомендуємо такий орієнтовний алгоритм поетапної роботи творчої групи:


Термін роботи над проблемою

Тема дослідження

Мета дослідження

Предмет дослідження

Методи дослідження

І рік роботи над проблемою

Опанування теоретичного матеріалу.

Ознайомлення з існуючими ППД.

Прогнозування напрямів, форм та методів впровадження проблеми.

На основі вивчення теоретичних положень сучасної педагогічної та психологічної науки, діагностування вчителів визначити оптимальні напрямки дослідження науково-методичної проблеми, розробити алгоритм її дослідження.

Методи і форми та прийоми організації методичної роботи в навчальному закладі

Науково-теоретич-ний аналіз психолого-педагогіч-ної літератури з проблем-ного питання,

освоєння існуючого ППД,

бесіди, анкетував-ння, тестування, спостере-ження, семінари.

ІІ рік

Усвідомлення змісту проблеми. Освоєння методики реалізації проблемної теми.

Науково-теоретичне обґрунтування даної проблеми та шляхів її реалізації, забезпечення переходу від стихійного пошуку до моделювання та проектування колективної роботи над темою.

Розробка творчою груповою моделі впровадження теоретичних та методичних рекомендацій. Визначення об’єктів для моніторингу.

Методи і форми та прийоми організації методичної роботи в навчальному закладі

Науково-теоретич-ний аналіз психолого-педагогіч-ної літератури,

аналіз досвіду існуючого ППД з проблем-ного питання;

бесіди, анкетував-ння, тестування, педагогічні спостере-ження,

моніторинг,

самоаналіз.


ІІІ рік

IV рік

Реалізація змісту визначених завдань

Створення власного досвіду

Виділення системи продуктивних ідей, форм, методів роботи.

Створення «Я-концепції вчителя». Впровадження в практику роботи педагогів школи напрацьованого досвіду реалізації нових педагогічних ідей, концепцій, рекомендацій.

Методична допомога вчителям.

Методи і форми та прийоми організації методичної роботи в навчальному закладі,

вивчення системи роботи вчителя.

Ті самі методи, що й на ІІ році дослідження плюс створення банку інформації щодо впровадже-ння науково-методичної теми в навчально-виховний процес школи.

V рік

Вироблення і ухвалення рекомендацій по організації роботи над науково-методичною проблемою

Обґрунтування та узагальнення роботи над проблемою. Презентація створеного власного досвіду.

Узагальнення результатів моніторингу результативнос-ті педколективу над проблемою та визначення нових завдань

Методи і форми та прийоми організації методичної роботи в навчальному закладі,

вивчення системи роботи вчителя.

Моніторинг результати-вності роботи над проблемою;

презентація банків роботи над проблемою;

презентація науково-методично-го процесу з даної проблеми;

відвідува-ння відкритих уроків, поза клас-них,мето-дичних заходів.Наприклад, творча група Петрівської ЗШ ІІ-ІІІ ст., здійснюючи випереджаюче дослідження проблеми школи «Гуманізація навчально-виховного процесу на основі творчого використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського» (керівник Г.В. Місюра), на першому етапі визначили тему дослідження («Психолого-педагогічне забезпечення гуманізації, особистої орієнтації діяльності школяра»), мету дослідження (визначення основних факторів гуманізації в практику діяльності педколективу на основі вдосконалення уроку), вбрали методи дослідження (науково-теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з питань гуманізації, особистісної орієнтації освіти, аналіз досвіду роботи педколективу, бесіди, анкетування, тестування, педагогічні спостереження та інші), виокремили провідні напрямки дослідження ( упровадження нових технологій навчання в процесі викладання навчальних предметів з метою активізації пізнавальної діяльності учнів, удосконалення позакласної роботи з навчальних дисциплін, створення оптимальних умов для інтелектуального розвитку кожної дитини як особистості).

Адміністрація Петрокорбівської ЗШ І-ІІІ ст. Новгородківського району з метою ефективного дослідження проблеми школи «Розвиток пізнавальних інтересів учнів на основі впровадження інтерактивних методів навчання» ініціювала створення творчої групи з даної проблеми. До складу групи ввійшли вчителі, яких цікавить дана проблема, мають власний досвід з розвитку пізнавальних інтересів учнів, ознайомлені із змістом інтерактивних методів навчання та використовують їх у своїй роботі.

В додатку 9 представлено витяг з плану роботи даної творчої групи.


^ Роль творчих груп у підготовці педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми.


Система освіти України відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти має забезпечити «Формування у дітей та молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості», «створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді» [1].

З метою якісної підготовки педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми протягом останніх років розширилась мережа регіональних творчих груп з даної проблеми. Цілеспрямовано та результативно працює шкільна творча група «Пошук» вчителів Долинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (керівник С.В. Барашник). Основними її завданнями визначені:

 1. Вивчення та впровадження інноваційних технологій, ППД у навчальну роботу із обдарованими дітьми.

 2. Популяризація серед педагогів школи різноманітних методик для виявлення обдарованої шкільної молоді та форм роботи з нею.

 3. Координування діяльності педпрацівників з батьками обдарованих та здібних учнів.

 4. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів.

 5. Напрацювання методичних, дидактичних матеріалів для підготовки учнів до участі в олімпіадах з навчальних дисциплін.

 6. Участь у розробці регіональної програми «Обдаровані діти і молодь м. Долинської».

 7. Підготавка та проведення семінару «Робота з обдарованими та здібними дітьми: проблеми та способи їх вирішення».

Для прикладу в додатку 12 презентуємо план роботи даної творчої групи.

Ефективно в даному напрямку працюють творчі групи вчителів інформатики, математики на базі НМЦ міста Олександрії. Зокрема, творча група вчителів математики (керівник О.П.Зеленяк) досліджуючи проблему «Вплив узагальнюючого повторення і систематизації курсу планіметрії на інтелектуальний, творчий та естетичний розвиток старшокласників», сконцентрували свою увагу на опрацюванні таких важливих проблем:

 • Алгоритмічний підхід до розв’язування задач та задач-теорем.

 • Різні способи розв’язування однієї задачі.

 • Методи розв’язування геометричних задач.

 • Використання ППЗ на уроках інформатики і математики.

Вихованці членів творчої групи вчителів інформатики є переможцями і лауреатами обласних олімпіад, а учні В.І.Мельника третій рік поспіль є переможцями Всеукраїнської олімпіади з інформатики та лауреатами міжнародної.

Інтегрована творча група, досліджуючи проблему «Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими дітьми» (керівник І.В.Філіп), планує поглиблено опрацювати такі питання:

 • Нормативно-правова база роботи з обдарованими дітьми.

 • Концептуальні засади навчання обдарованих дітей.

 • Особливості компонування навчальних програм для обдарованих дітей.

 • Використання інноваційних технологій в роботі з обдарованими дітьми.

 • Основні вимоги до організації роботи з обдарованими дітьми.


^ Творчі групи як одна з ефективних форм підвищення професійної компетентності керівників освітніх установ.


В умовах реалізації модернізаційних реформ в освіті особливо зростають вимоги до рівня професійної компетентності керівників освітніх установ. Від того, наскільки вміло керівник працює з педагогічним колективом, залежить його успішна діяльність. Завдання методичних служб - задовольнити потреби кожного керівника школи в оволодінні інноваційними методами контролю й управління, «у формуванні професійної кар’єри на засадах постійного професійного вдосконалення, підвищення рівня його педагогічної та управлінської культури» [18, с.41].

Належна організація методичної роботи з керівниками шкіл забезпечить стабільну та ефективну роботу закладів освіти району (міста), виконання завдань, поставлених перед школою на сучасному етапі розвитку суспільства. Слід зазначити, що методичними кабінетами (центрами) проводиться відповідна робота з питань створення особистісно орієнтованої моделі підвищення професійного рівня керівників шкіл у міжкурсовий період.

Належна увага приділяється підготовці керівників ЗНЗ - професіоналів, спроможних створити творче освітнє середовище в закладі освіти та навколо нього.

При організації їх навчання ефективно використовуються творчі групи. Мережа районних (міських) творчих груп в 2007-2008 році становить близько 20 методичних формувань.

Актуальними є такі проблеми дослідження:

 • «Удосконалення управлінської діяльності керівника школи»;

 • «Підвищення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами в умовах реформування освітянської галузі» (Маловисківський РМК);

 • «Системний підхід до піднесення ефективності і якості сучасного уроку» (Новомиргородський РМК);

 • «Моніторинг в управлінській діяльності»;

 • «Методичне забезпечення нових навчальних програм, курсів» (Олександрівський РМК);

 • «Управління інноваційним процесом в закладах освіти» (Петрівський РМК);

 • «Удосконалення технологій ефективного управління загальноосвітнім закладом» (Світловодський РМК);

 • «Соціологічні аспекти моніторингу якості освіти» (Ульяновський РМК);

 • «Модернізація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами» (м. Знам’янка);

 • «Здійснення моніторингу ефективності навчально-виховного процесу в умовах модернізації освіти» (ММК м. Світловодськ).

Заслуговує на увагу робота творчої групи заступників директорів з навчально-виховної роботи Новоархангельського району з проблеми «Використання традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи з метою вдосконалення професійної кваліфікації та творчої майстерності педагогічних кадрів» (керівник Л.А.Кривенко).

Основні напрямки її діяльності:

 • реалізація системного підходу до науково-методичної роботи;

 • активізація змісту та форм науково-методичної роботи в закладах освіти та удосконалення управління нею;

 • створення психолого-педагогічних конструкцій методичної роботи з педкадрами (мета, типів зв’язків, результатів, прогнозування і конструювання);

 • проведення консультацій за розробленою тематикою;

 • розробка методичної документації (програми проведення методичних заходів, методичних бюлетенів, рекомендацій);формування методичної та інноваційної культури педагогічних працівників;

 • проведення освітнього моніторингу.

Членами творчої групи були розроблені методичні рекомендації «Тактичні підходи до індивідуально-творчого розвитку професійної майстерності педагогів», «Азбука управлінської діяльності із вдосконалення професійної майстерності вчителя» та «Використання традиційних та нетрадиційних форм методичної роботи з метою піднесення її ефективності».

Тематика засідань творчої групи включала:

 • Проведення бесіди за «круглим столом» для визначення рівня теоретичної підготовки членів творчої групи з проблеми «Науково-методичне забезпечення професійного становлення вчителя та використання різноманітних, традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи».

 • Поглиблене опрацювання науково-методичних проблем: «Діагностико-прогностичний підхід в структурі підвищення фахової кваліфікації вчителів», «Система вивчення особистості педагога на основі використання методів первинної психолого-педагогічної діагностики». «Інноваційні форми роботи з педагогами», «Створення методичного середовища та використання його можливостей для розвитку освіти, «Форми і методи організації традиційних та нетрадиційних методичних заходів», «Цілеспрямована діяльність заступника директора в питаннях організації і координації заходів щодо реалізації загальношкільної науково-методичної проблеми»:

  • впровадження активних та інтерактивних форм навчання дорослих;

  • організація дослідницької роботи педпрацівників;

  • аналіз і узагальнення ППД з проблеми.

Члени творчої групи розробили функціональний цикл своєї роботи:
Підвищення рівня управлінської майстерності директорів шкіл Олександрівського району ефективно здійснюється через включення їх в творчу групу з проблеми «Управління інноваційними процесами в школі, створення умов для профілізації»(керівник Л.М.Томєєва).

Тематика засідань творчої групи розкрита в додатку 11.

З метою виявлення та поширення сучасних технологій і моделей організації науково-методичної роботи, поширення створеного перспективного досвіду з питань організації внутрішньошкільної методичної роботи радимо створювати творчі групи керівників ЗНЗ з таких проблем:

 • Модернізація структури та змісту науково-методичної роботи в регіоні.

 • Створення сучасної моделі управління профільним навчанням у закладі освіти.

 • Науково-методичне забезпечення експертизи інноваційної діяльності в закладах освіти.

 • Управлінські технології впровадження освітньо-виховних проектів у закладу освіти.

 • Управлінські технології формування вчителя-дослідника.

 • Інноваційні аспекти діяльності шкільних методичних служб.

 • Проектний підхід до організації науково-методичної роботи.

 • Інформатизація внутрішньошкільної методичної роботи.

 • Інформаційно-методичне забезпечення управління освітнім процесом у навчальному закладі.

 • Удосконалення методики проведення моніторингових досліджень якості знань (Додаток 12).

 • Оптимізація роботи з педагогічними та керівними кадрами на основі диференціації.

 • Вдосконалення процесу трансформації наукових ідей у практику роботи педагогічних працівників.

 • Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх навчання в умовах загальноосвітнього закладу.

Пріоритетними завданнями творчих груп керівників в умовах зміни змісту, форм і методів управління закладами освіти мають стати:

- модернізація системи управління закладом освіти з урахуванням тенденцій міжнародного досвіду та кращих досягнень вітчизняної практики;

 • переорієнтація керівників ЗНЗ на нову філософію освіти;

 • активізація системи державно-громадського управління закладами освіти;

 • вивчення та впровадження прогресивних управлінських і педагогічних технологій;

 • оволодіння новими інноваційними методами прогнозування та проектування, експертних оцінок;

 • удосконалення інформаційно-методичного забезпечення управління навчальним закладом;

 • модернізація функцій планування, аналізу, діагностики, корекції;

 • активізація дослідно-експериментальної, творчої діяльності керівників ЗНЗ;

 • модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності керівників навчальних закладів;

 • формування сучасного освітнього менеджменту;

 • впровадження ідей В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченка, О.А.Захаренка в практику управління сучасного школою;

 • пошук нових форм і змісту безперервного професійного удосконалення і самоосвіти педагогів;

 • проектування й опрацювання нових моделей управління навчальними закладами.


^ Планування роботи творчих груп.


Слід зауважити, що однією з умов ефективності і результативності діяльності творчої групи є чітке планування її роботи.

План роботи творчої групи складається у довільній формі, проте радимо скористатися такою орієнтовною його структурою:

  1. Актуальність проблеми.

  2. Мета творчої групи.

  3. Завдання творчої групи, алгоритм її роботи із зазначенням термінів діяльності.

Наприклад, основними завданнями творчої групи «Особистісно орієнтований підхід до учня» на І етапі її роботи можуть бути:

 1. Вивчити та опрацювати науково-методичну літературу, матеріали періодичної педагогічної преси.

 2. Створити картотеку з питань вивчення та впровадження особистісно орієнтованого навчання.

 3. Скласти інформаційний довідник, тезаурус, глосарій з проблеми «Особистісно орієнтоване навчання та технології його впровадження».

 4. Підготувати методичні бюлетені з даної проблеми.

 5. Створити скриньку методичних порад для вчителів з визначеної проблеми.

 6. Підготувати та провести семінар-практикум «Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання в системі психолого-педагогічної підготовки вчителя».

Творча група вчителів початкових класів Городищенської ЗШ І-ІІІ ст. Березнівського району Рівненської області досліджуючи проблему «Методи, прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів» на початковому її етапі розробили алгоритм діяльності творчої групи [8, с.181].

4. Склад членів творчої групи.
Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Фах

Назва навч. закладу

Стаж

Кв. категорія

Курси

Участь у метод. формуванні

5. Громадські доручення (індивідуальні завдання) членів творчої групи.
П І П

Індивідуальна

науково-метод. проблема

Завдання, як члена тв. групи

Термін виконання

Форма узагальнення

Форма звіту6. Тематика засідань.
Зміст роботи

Дата

Місце проведення

Відповідальний

Очікувані результати
Примітка. Тематика засідань планується відповідно до технології діяльності творчої групи та зазначених вище етапів.

Підвищити результативність роботи творчої групи допоможе активна діяльність її членів в період між засіданнями. Стимулом до самоосвітньої творчої, дослідницької діяльності педагогів будуть домашні завдання, які отримуватимуть учасники в кінці кожного засідання.

Рекомендуємо зважити на такі пропозиції:

 1. Випереджаючий характер домашнього завдання (домашні завдання повинні включати опрацювання теми наступного заняття).

 2. Враховувати етапність роботи творчої групи.

 3. Мати як теоретичну, так і практичну спрямованість.

 4. Включати моніторинг власної практики.

Для забезпечення досконалої організації діяльності творчої групи можна вести паспорт творчої групи:

 1. Назва організації, при якій створена творча група.

 2. З якого часу працює творча група.

 3. Керівник творчої групи (прізвище, ім’я, по батькові, посада, кваліфікаційна категорія, звання).

 4. Якісний склад членів творчої групи.

 5. Проблема, над якою працює творча група.

 6. План роботи творчої групи.

 7. Облік результативності роботи творчої групи щодо впровадження інновацій за формою:
№ з/п

Назва інновацій

Форма узагальнення

Форма впровадження
 1. Впровадження перспективного педагогічного досвіду:

№ з/п

Об’єкти ППД

Проблема досвіду

Форма впровадження
 1. Облік дослідження науково-методичних проблем:

№ з/п

Проблема

Кількість членів

Термін роботи

Результативність


Робота в творчій групі буде продуктивною і результативною, якщо будуть активно використовуватись:

 • творчі діалоги, „круглі столи”, творчі дискусії, панорами творчих знахідок, захисти проектів, моделей, педагогічні ринги, диспути, діалоги, розв’язання педагогічних задач і ситуацій;

 • моделювання, відкриті уроки, виховні заходи;

 • створення банку інноваційних технологій;

 • творчі майданчики;

 • аукціони педагогічних ідей, конкурси-захисти різних освітніх науково-педагогічних робіт (навчальних програм, планів, спецкурсів, тематичних методичних розробок та ін.);

 • огляди й обговорення відеозаписів показових занять з учнями, реальних та імітованих психолого-педагогічних явищ.

Дані форми методичної роботи стимулюють розвиток наукової ерудиції педагогів, створюють умови для пошукової, дослідницької роботи, допомагають знайти ефективні шляхи вирішення складних навчально-методичних проблем, втілення наукових педагогічних ідей.

Найбільш поширеною формою проведення засідань творчих груп є семінари-практикуми.

Для прикладу розглянемо запропонований А.М. Єрмолою, О.М. Василенко  алгоритм проведення засідання творчої групи у формі семінару з проблеми „Інноваційні технології навчання”:

 1. Підготовчий етап до семінару-практикуму:

  1. Виявлення об’єктивного стану з обговорюваної проблеми.

  2. Окреслення труднощів реалізації проблеми (ідей, методик тощо) в реальній педагогічній практиці.

  3. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми, засвоєння існуючого досвіду.

  4. Планування спільної пізнавальної діяльності.

 1. Основний етап (проведення семінару-практикуму):

  1. Теоретична частина:

а) поповнення теоретичної бази даних;

б) розробка моделей, схем, програм, навчальних планів, рекомендацій, порад щодо впровадження досягнень науки у практику.

  1. Практикум:

а) відпрацювання теоретичного матеріалу;

б) апробація рекомендацій, прийомів, методів роботи за даною проблемою (разом з керівником семінару);

в) проведення та обговорення відкритих занять за проблемою.

  1. Психологічна підтримка практикуму: відпрацювання умов, за яких можлива реалізація рекомендацій (разом з психологом).

 1. Підсумковий етап семінару:

  1. Визначення результативності: а) рекомендацій з даної проблеми, б) аналіз результатів впровадження їх у практику шкіл.

  2. корекція науково-методичної роботи творчої групи за результатами аналізу впровадження досліджень [8, с.195].

Робота творчої групи буде більш ефективною, цілеспрямованою, якщо її учасники в своїй діяльності будуть використовувати науково-пошукові методи дослідження педагогічних процесів та їх результативності, зокрема: спостереження, інтерв’ю, анкетування, проведення моніторингу, педагогічних консиліумів, контрольних зрізів, методу узагальнення незалежних характеристик, моделювання, розробку і застосування саморобних приладів, експериментальних завдань із використанням саморобного обладнання.

Колективним творчим продуктом діяльності творчої групи може бути науковий звіт, ярмарок педагогічних інновацій, педагогічний аукціон, друкована продукція, нові навчальні технології, оригінальні педагогічні ідеї, активні форми і методи навчання та виховання, нестандартний підхід в управлінні.

Творчою групою вчителів фізики Олександрівського району з проблеми «Особистісно орієнтований підхід при викладанні фізики» з метою підвищення ефективності, якості та результативності викладання фізики, формування інтересу учнів до вивчення фізики, підвищення мотивації навчального процесу, створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей учнів розроблені програми спецкурсів з фізики: „Досягнення та перспективи сучасної фізичної науки” та „Сучасні процеси виробництва”; напрацьовані методичні рекомендації „Саморобні прилади з фізики та їх використання”, „Використання лінійки при розв’язуванні цікавих експериментальних задач” та інші.

Вважаємо за потрібне зауважити, що напрацювання творчих груп мають найти своє впровадження в роботі районних (міських) шкільних методичних формувань.

Так, наприклад, членами вищезазначеної творчої групи вчителів фізики були проведені заняття школи майстрів педагогічної праці, методичний ринг з досліджуваної проблеми. Члени творчої групи взяли участь у міжнародній конференції „Сучасні технології навчання природничо-математичних дисциплін”.

Слід відзначити ефективну співпрацю РМО та творчої групи вчителів біології Долинського району.

Члени творчої групи з проблеми „Використання сучасних інноваційних технологій в процесі викладання біології” провели для вчителів району круглий стіл „Урок як засіб творчого розвитку особистісних якостей учня” та ділову гру „Апробація різних інтерактивних технологій як одна з умов підвищення якості навчально-виховного процесу з біології”.

Підготовлено добірку методичних розробок уроків з використанням інтерактивних технологій.

Створенню сприятливих умов для організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах Долинського району сприяє плідна діяльність членів творчої групи „Формування у дошкільників елементарних уявлень про Всесвіт” (керівник, Н.А. Шевченко).

Результатом роботи творчої групи є розробка орієнтовного перспективного планування занять з формування у дітей елементарних уявлень про Всесвіт для середніх та старших груп, методичні розробки даних занять, методичні, дидактичні демонстраційні ілюстровані матеріали. Напрацьовані матеріали допомагають педагогам спрямовувати роботу з дошкільнятами на задоволення їх природної допитливості, розвиток інтересу до навколишнього, вміння застосовувати раніше набуті знання про явища та об’єкти природи в іншій конкретнозначущій діяльності.

Серед педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів району користуються популярністю напрацювання членів творчої групи:

 • методична розробка „Виховуємо спостережливих” (автор І.Ільчішін);

 • екологічна абетка „Природа і людина” (автор М.Таранець);

 • „Цікава абетка” (автор Т.Горобець);

 • „Словничок-помічничок для маленьких діточок” (Н.Шевцова);

 • методична розробка „До рідної природи з розумом та серцем” (Т.Маковецька);

 • методична розробка „З народної скарбнички” (Т.Маковецька, Н.Шевцова);

Матеріали членів творчої групи надруковані в журналі „Початкова школа”, газетах „Початкова освіта” та „Освітянське слово”:

На високому науково-методичному рівні проведено спільні засідання творчих груп вихователів ДНЗ і вчителів початкових класів з проблеми: „Особистісно орієнтований підхід до навчання і виховання дошкільників та учнів початкової школи в умовах впровадження державного стандарту дошкільної та початкової освіти”. В рамках спільного засідання були опрацьовані такі нагальні питання:

 1. Особистісно орієнтований підхід до навчання та виховання старших дошкільників у контексті Закону України „Про дошкільну освіту”, базового компонента дошкільної освіти.

 2. Проблеми переходу початкової освіти на нову структуру та зміст навчання.

 3. Проблеми та завдання дошкільної освіти в період переходу до навчання дітей з шести років.

 4. Спільна робота дошкільного закладу і школи. Сучасні вимоги до мовленнєвого розвитку.

 5. Результативність підготовки дітей у дошкільному закладі до навчання в школі.


^ Окремі аспекти оцінювання діяльності творчих груп.

Вважаємо доцільним наголосити, що робота творчої групи буде результативною в тому випадку, якщо буде здійснюватися науково-методичне керівництво нею з боку науковців, методистів та передбачене періодичне оцінювання її діяльності. Якісна робота творчої групи має забезпечувати створення умов для досягнення педагогами такого рівня, який би відповідав їхньому особистому потенціалу, розвинув їхню творчість, позитивно вплинув на навчання і виховання сучасного школяра.

Як виявити ефективність діяльності творчої групи?

Відповісти на це питання можливо, будуючи нову систему управління за кінцевими прогнозованими результатами її діяльності.

Ефективність діяльності творчої групи в системі науково-методичної роботи в регіоні може бути забезпечена за таких умов:

 • створення системи якісних показників для оцінювання її діяльності;

 • функціонування її як складової частини цілісної системи науково-методичної роботи в регіоні;

 • здійснення управління методичною роботою на основі впровадження моніторингових процедур;

 • сприяння розвитку та саморозвитку членів творчої групи.

При оцінюванні діяльності творчих груп варто враховувати такі найважливіші функції оцінювання: аксіологічної, нормативно-результативної, сигнально-інформативної, мотиваційно-стимулюючої.

Основними принципами оцінювання діяльності творчої групи мають стати: науковость, компетентність, системний підхід, повнота оцінювання, прозорість, доступність, дієвості та ін.

Для оцінювання необхідно мати чітко визначені критерії оцінювання. До основних показників оцінки результативності методичної роботи в творчих групах радимо відноситься:

  • Ціленаправленість педагогічного пошуку.

  • Неперервна апробація нових педагогічних ідей і технологій.

  • Аналітична оцінка результатів педагогічного пошуку.

  • Дослідницька спрямованість педагогічної діяльності.

  • Інформування педпрацівників про вдалі педагогічні знахідки [27, с.45].

Напрацьовані матеріали творчої групи мають розкривати:

  • Обґрунтування актуальності визначеної науково-методичної проблеми.

  • Виокремлення основних положень, ідей, розкриття форм, методів роботи творчої групи.

  • Цілеспрямованість педагогічного пошуку.

  • Аналітичну оцінку результатів педагогічного пошуку.

  • Дослідницьку спрямованість педагогічної діяльності.

  • Вивчення, апробування, впровадження інноваційних технологій, методик, перспективного досвіду.

  • Створення власного досвіду. Інформування про власні педагогічні знахідки.

І.І. Довгопол  пропонує визначати ефективність та результативність проведення заняття творчої групи за допомогою шкали особистого задоволення проведеним заняттям [9, с.36]:

№ з/п

Можливі варіанти відношення до заняття

Оцінка

–2

–1

0

+1

+2

1.

Почуття новизни, пов’язане з темою, змістом, формами і методами роботи
2.

Пізнавальний інтерес, викликаний практичною цінністю матеріалу, використаних форм і методів
3.

Відповідність вивченого особистим Вашим потребам
4.

Відповідність вивченого змісту дорученню, яке було вам дане як члену творчої групи
5.

Можливість в ході заняття проявити свої організаторські, інтелектуальні та інші можливості
6.

Створення оптимальних умов для спілкування, обміну досвідом
7.

Нестандартність заняття, яке стимулює Ваш творчий потенціал
8.

Наявність можливості для самоперевірки, самоконтролю, самооцінки
9.

Задоволення майстерністю виступаючих
10.

Радість подолання труднощів (успіху, досягнення)

Виходячи з вищезазначеного, оптимізація діяльності творчих груп, модернізація їх змісту та структури сприятиме:

 • активному залученню педагогів до реалізації перспективних моделей впровадження наукових ідей, передового досвіду;

 • активізації безперервності фахової освіти, пошукової роботи, спрямованої на постійне оновлення змісту навчального процесу;

 • координації діяльності з районними (міськими) методичними службами, КОІППО, вищими навчальними закладами.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Національна доктрина розвитку освіти.

 2. Підсумкова колегія. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості…//управління освітою. – 2007. – № 59.

 3. Тевлін Б.. Активізація і розвиток потенціалу педагогічних працівників // Школа. – 2007. – № 1. – С. 17-23.

 4. Тевлін Б.. Впровадження у практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду // Школа. – 2007. – № 1. – С. 6-13.

 5. Галус О.М. Трансформування наукових ідей у педагогічну практику: Науково-методичні рекомендації. – Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ ХГПА, 2007. 33 с.

 6. Гончарова В.П., Румянцева Д.І., Косинська О.А., Міненко А.М., Василенко І.В., Дроб’язко П.І., Затуренська В.О., Сгадова В.В., Мірошник Б.І. Організація управління загальноосвітньою школою на сучасному етапі. Методичні рекомендації, 1992 р.

 7. Гуменюк В.В., Наумчук І.А. Науково-методична робота з педагогічними кадрами. – Кам’янець-Подільський: ПП. Мошак М.І., 2005. – 160 с.

 8. Дем’янюк Т.Д., Байрамова М.Г., Оржеховська В.М., Мельничук Л.С. Превентивне виховання учнівської молоді. Інноваційні технології, Навчально-методичний посібник. – Київ. – Рівне: Волинські обереги, – 2006.–360с.

 9. Довгопол И.И. . Профессиональная компетентность педагога: методика комплексного исследования. Методическое пособие. – С., мсп «Ната», 2006. – С. 72.

 10. Єрмола А.М., Василенко О.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Науково-методичний посібник. – Харків: Курсор, 2006. – 312 с.

 11. Жерносєк І.П. Науково-методична робота в загальноосвітній школі: Навч.-метод. посібник . – К.: ІЗМН, 1998. – 160 с.

 12. І.Ковалевська. Методична робота: комплексний підхід // Завуч. – 2004. – № 26-27.

 13. Денисюк Л.. Проблеми методичного менеджменту та шляхи їх розв’язання в гімназії // Школа. – 2007. – № 1. – С. 23-27.

 14. Лісова Н. Системний підхід до роботи над науково-методичною проблемою // Школа. – 2007. – № 5.

 15. Марія Голубенко. Орієнтовне положення про проблемну групу вчителів // Школа. – 2006. – № 1. – С. 30.

 16. Марія Голубенко. Орієнтовне положення про творчі групи // Школа. – 2006. – № 1. – С. 31.

 17. Островерхова Н.. Технології контрольно-аналітичної діяльності завуча. – К.: Шк. світ, 2007. – 120 с.

 18. Строкань Н. Системний підхід до реалізації науково-методичної проблеми // Школа. – 2007. – № 5. – с.40-45.

 19. Наталля Чепурна. Впровадження в практику досягнень науки та передового педагогічного досвіду // Школа. – 2007. – №1. – с.6.

 20. Онишків З.М. Основи школознавства: Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. – 3-є видання, доповнене і перероблене. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 176 с.

 21. Рабченюк Т.С. Внутрішкільне управління: Практичний посібник. – К.: Рута, 2000. – 176 с.

 22. Радченко А.Є. Професійна компетентність учителя. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006. – 128 с.

 23. Робота з педагогічними кадрами. Навчало-методичний посібник. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006. – 208 с.

 24. Робота методкабінету / Упоряд. Л.Галіцина. – К.: Вид. дім „Шк. світ”: Вид. Л.Галіцина, 2005. – 128с.

 25. Робота рай(міськ)методкабінетів по підвищенню кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл. Методичний лист МО УРСР, 1982.

 26. Копач С.. Організація роботи шкільних методичних об’єднань учителів // Школа. – 2007. – № 9. – С. 54-66.

 27. Самоаналіз та самооцінка діяльності закладу освіти: Методичні матеріали на допомогу директорам закладів освіти. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль: Астон, 2004. – 148 с.

 28. Старченко К.М., Пуцов В.І., Гадзецький Б.В. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2001.

 29. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах, т.4. – 1977.

 30. Тевлін Б.Л. Професійна підготовка вчителів. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006. – 192 с. (Б-ка журналу „Управління школою”, Вип. 6 (42).

 31. Тергун Н. Формуємо творчого вчителя // Школа. – 2007. – № 1. – С. 34-44.

 32. Штофф В.А. Моделирование и философия,   М. – Л.: 1966. – с. 19.
1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconПоложення про мр, про мо, мр вчителя, наставництво, Тижні педмайстерності. Орієнтовна тематика засідань мр, мо, творчих груп. Книга голови мо, складовими якої є
Наказ про організацію методичної роботи та основні завдання організації роботи струк­турних підрозділів мр

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconОсновні етапи роботи над курсовими роботами для студентів 261, 361 груп
Написання змісту роботи, пошук матеріалів для роботи – жовтень – листопад 2011 р

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи експериментального педагогічного майданчика Укладач: Мамчур. Л. В. методист нмц пто, 2010 с. 30 Методичні рекомендації розроблені у
Рганізацію роботи експериментального педагогічного майданчика, у яких висвітлено пріоритетні напрями діяльності, основні вимоги до...

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconОрієнтовна структура перспективного (річного) плану роботи педагога-організатора вступ. Аналіз роботи педагога-організатора за певний період, визначення мети та завдань на наступний
Реалізація завдань програми “Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів знз україни”

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconПро проведення практикумів щодо використання можливостей Moodle для членів творчих груп в рамках роботи «Школи сучасних знань»
Комунальний заклад «запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconЗ досвіду організації самостійної роботи студентів
Це не тільки один з методів придбання знань у практичній діяльності, але один з головних принципів діяльності вищої школи. Форми...

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconОсновні етапи роботи над бакалаврськими роботами для студентів 461 групи
Написання змісту роботи, пошук матеріалів для роботи – жовтень – листопад 2011 р

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconПоложення Цими Правилами регламентуються основні вимоги щодо роботи суб'єктів господарської діяльності (закладів, підприємств) усіх форм власності, що здійснюють діяльність на території України у сфері громадського харчування
Цими Правилами регламентуються основні вимоги щодо роботи суб'єктів господарської діяльності (закладів, підприємств)

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду iconОрієнтовна тематика виховних заходів до планування роботи керівника гуртка
Форми роботи: бесіда, тестування, анкетування, година спілкування диспути, виконання творчих завдань, само тренінг

Положення щодо організації роботи творчих груп; основні види діяльності та основні етапи організації їх роботи. Належна увага приділена формуванню мети, визначенню головних завдань, напрямків роботи творчих груп кожного виду icon22. 01. 2010 №28 План організаційно-практичної роботи
Розробити порядок організації екскурсійних поїздок організованих груп учнівської та студентської молоді

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи