Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр icon

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр
Скачати 71.02 Kb.
НазваІнформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр
Дата конвертації25.11.2012
Розмір71.02 Kb.
ТипІнформація
джерело

Інформація

про Кіровоградський обласний перинатальний центр


Одним з самих пріоритетних питань в області є поліпшення стану репродуктивного здоров'я жіночого населення області, ускладнень вагітності і пологів, зниження рівня материнської та дитячої смертності.

На виконання доручення Президента України від 19 листопада 2010 року
№ 1-1/2753, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01 грудня 2010 року № 1060-р, наказу управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 30 грудня 2010 року з метою, реалізації рекомендацій ВООЗ, чинного законодавства України щодо охорони здоров'я матерів та дітей у рамках Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства і дитинства» було вирішено створити на базі Кіровоградської обласної лікарні обласний перинатальний центр.

31.01.2012року відбулося урочисте відкриття Президентом України Кіровоградського перинатального центру.

Завданням центру стало надання висококваліфікованої допомоги:

  • жінкам з порушенням репродуктивного здоров'я;

  • вагітним з ускладненим перебігом вагітності;

  • вагітним з екстрагенітальною патологією;

  • вагітним з передчасними пологами з 22 до 34 тиж.;

  • новонародженим;

  • поліпшення основних показників акушерсько-гінекологічної служби;

  • надання організаційно-методичної допомоги районам області;

  • створення сучасної навчальної бази для спеціалістів з районів та міст області.

Наказами управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації був затверджений порядок направлення вагітних жінок до Кіровоградського перинатального центру, перелік показань до планової та ургентної госпіталізації в перинатальний центр, затверджені потоки вагітних жінок до пологових стаціонарів згідно рівнів надання акушерської та неонатологічної допомоги.

До складу обласного перинатального центру ввійшли:

акушерське відділення патології вагітних, екстрагенітальної патології вагітності №1 на 50 ліжок) з індивідуальними пологовими залами, з ліжками сумісного перебування матері та дитини;

акушерське відділення № 2 (на 20 ліжок) з ліжками невиношування вагітності;

приймальна кімната, яка виконує функції приймального відділення;

палата інтенсивної терапії новонароджених на 6 ліжок;

палата інтенсивної терапії для жінок на 3 ліжка, гінекологічне відділення на 30 ліжок;

обласна жіноча консультація, яка забезпечує консультативно-діагностичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям в області. За цей час прийнято і проконсультовано вагітних з екстрагенітальною, акушерською патологією, вродженими вадами розвитку плоду та інших - 6094, з гінекологічною патологією 10719. При жіночій консультації створюється програма по реєстру вагітних області.

Центр являється структурним підрозділом обласної лікарні, де є спеціалісти фактично всіх спеціальностей та великий об'єм лабораторної діагностики. Проводиться обстеження жінок в повному обсязі, а також біохімічні скринінги в радіоізотопній лабораторії, КТ, МРТ, діагностика методом ПЦР, імунологічні, бактеріологічне обстеження. Перинатальний центр має тісні взаємозв'язки з усіма відділеннями лікарні. При необхідності проводиться консультування з залученням провідних обласних фахівців, як планово та ургентно.

Перинатальний центр приймає з моменту відкриття всі передчасні пологи в термінах 22-34 тиж., загрози передчасних пологів, передчасний розрив плодових оболонок, які в попередні роки давали великий відсоток перинатальної смертності та материнських ускладнень. Завдяки використанню сучасного обладнання в перинатальному центрі, новітніх технологій, підготовлених кадрів проводиться своєчасна діагностика, обстеження, надаються на високому рівні реанімаційні заходи при народжені недоношених дітей та в подальшому.

З 01.03.2012 р. до обласного перинатального центру всього прийнято
1537 жінок зі складною екстрагенітальною та акушерською патологією, з них з районів області – 57%., прийнято пологів 888, з них 153 передчасних (17,3%). Народилось 157 недоношених новонароджених, із них по вазі: до 1000г -17 дітей , з 1000 до 1499- 13дітей, з 1499 до 2000г- 18 дітей.

В палаті інтенсивної терапії новонароджених проліковано
128 новонароджених, з них 91 недоношених новонароджених, що складає 71,1 %.
Недоношені по ваговій категорії: до 1 кг – 13 дітей, 1- 1,5 кг – 20 дітей, 1,5 – 2 кг – 36 дітей, 2-2,5 кг – 17 дітей, більше 2,5 кг – 5 дітей.
По нозологіям: вроджені вади серця, вроджені вади розвитку кишківника, респіраторний дистрес-синдром, вроджена вада кінцівок, затримка внутрішньоутробного розвитку, вроджена пневмонія, вроджена гідроцефалія, асфіксії та ін.

Рання неонатальна смертність – 7 випадків (діти вагою до 1 кг – 4, з глибокою незрілістю та малим гестаційним віком; діти більше 1 кг – 3, з крайньою ступіню незрілості із двійні, з вродженою аномалією розвитку мозку, мультикістозна енцефаломаляція, вроджена гідроцефалія).

Постнеонатальна смертність – 4 випадки (діти вагою до 1 кг – 3, з вродженою пневмонією, затримкою розвитку Ш ступеню, тяжким гідроцефальним синдромом, вроджена вада розвитку кишківника, хвороба Гіршпрунга).

В центрі проводиться консультування, спостереження та родорозрішення жінок з екстрагенітальною патологією. Переважаючою патологією є патологія нирок, серцево-судинна патологія, захворювання нервової системи. Проліковано та родорозрішено вагітних з прееклампсією середнього та важкого ступеню – 80.

Наказом УОЗ ОДА перинатальний центр приймає з області вагітних з антенатальною загибеллю плоду, як вагітним з високим ризиком ускладнень; приймає жінок з багатоплідними вагітностями.

Проводиться в центрі робота по профілактики про переношування вагітності та своєчасне і ефективне родорозрішення з використанням сучасних технологій (використання сучасного апарату кардіомоніторингу з показником STV, підготовка пологових шляхів сучасними засобами).

Проводиться заохочення партнерів до пологів, росте кількість партнерських пологів.

Введені в практику вагінальні пологи з рубцем на матки. Їх кількість 10.

Втілюються сучасні методи: знеболювання пологів (епідуральна анестезія), вертикальні пологи (вибір роділлі вільної позиції під час пологів).

^ Про роботу по ранній діагностиці хромосомної патології плоду

Хромосомна патологія плоду та новонароджених (хвороба Дауна, синдроми Едвардса, Тернера тощо), яка призводить до глибокої інвалідизації та може бути причиною малюкової смертності, є актуальною проблемою для Кіровоградської області.

Перинатальний центр оснащений сучасними трьома ультразвуковими апаратами, один з яких є експертного класу. Всі вагітні області з підозрами на вади розвитку плоду спрямовуються до обласного перинатального центру для підтвердження або виключення вроджених вад розвитку плоду. З відкриттям перинатального центру стало можливим виконувати розширену ехокардіографію плоду для виявлення вроджених вад серця. Вагітні, у яких плід має вроджену ваду серця спрямовуються до центру хірургії серця новонародженого у м. Київ для рішення питання про об’єм та термін хірургічної допомоги новонародженому. Всі вагітні у яких в терміні до 21 тиж. вагітності виявлені вади розвитку плоду або маркери хромосомних дефектів спрямовуються до Криворожського медико-генетичного центру для рішення питання про пренатальне каріотипування, після якого пренатальною комісією центру вирішується питання подальшої тактики ведення вагітності з хромосомними дефектами плоду та вадами розвитку. За період роботи центру з причин вроджених вад плоду до 22 тиж. вагітності перервано
18 випадків з підтвердженим діагнозом. Жінки, які відмовились від переривання спостерігаються та народжують у перинатальному центрі, або спрямовуються у спеціалізовані заклади іншого рівня для надання кваліфікованої хірургічної допомоги новонародженим з вадами розвитку.

На базі перинатального центру проводиться навчання всіх лікарів ультразвукової діагностики, всі випадки помилок і їх аналіз проводиться на щомісячних заняттях з пренатальної діагностики. При розборі випадків дитячої смертності від вроджених вад розвитку проводиться детальний аналіз з фахівцями пренатальної діагностики.

Завдяки роботі центру смертність дітей від вроджених вад розвитку у 2012 році зменшилась в порівнянні з 2011р на 6,7%.

Керівництвом Кіровоградського перинатального центру підписаний договір з усіма провідними інститутами України. З цією метою у Кіровоградському перинатальному центрі двічі був з візитом директор НДІ ПАГ академік
Антипкін Ю.Г.

В провідних інститутах за період роботи перинатального центру проконсультовано 21 вагітна: НДІ ПАГ, інститут кардіохірургії, нейрохірургії, ендокринології, онкології. Проведено в НДІ ПАГ родорозрішень 8. Одній хворій з виявленою під час вагітності вадою серця з порушенням ритму, проведена термінова госпіталізація в інститут кардіохірургії. Успішно проведена термінова операція. На даний час вагітна спостерігається в перинатальному центрі.

За цей період в перинатальний центр з метою консультування вагітних мав місце приїзд провідних професорів з інститута кардіохірургії двічі, НІІ ПАГ м.Київа 6 разів .

В телефонному режимі постійно проводяться термінові консультації з фахівцями провідних інститутів України. Перші кроки консультування розпочаті в режимі телемедицини. 15.10.2012р. відбулися перші медичні консультації в рамках телемедицини з провідними фахівцями інститутів Академії наук України.

Організована і працює система кураторства всіх районів області. З консультативними виїздами куратори районів (робітники перинатального центра) регулярно виїздять в райони з метою контролювання та допомоги організаційно- методичної та лікувальної роботи на місцях, що покращює акушерсько-гінекологічну допомогу в районах області.

Також в ургентному порядку акушер-гінекологи перинатального центру в складі бригад ОТЦЕМД надають допомогу в районах області.

З червня 2011р. по теперішній час проводиться систематична підготовка кадрів. Проводяться тренінги, семінари, як на місцевому рівні, так і з залученням провідних фахівців, а також виїзні тренінги. Проводиться підготовка інтернів – неонатологів та акушер-гінекологів для роботи в перинатальному центрі.

Безперебійно працює система подачі медичних газів (кисню та стислого повітря) в палати інтенсивної терапії новонароджених, жінок, операційну, а також на всі відділення ПЦ. Вона змонтована та введена к експлуатацію за рахунок бюджетних коштів. Працює вентиляційна система, яка забезпечує необхідний рівень вологості, температури та чистого повітря в ПЦ.

Фінансування перинатального центру відбувається за місцевий бюджет. Всього витрачено коштів з місцевого бюджету:

  • на медикаменти – 1 195 600 грн., на харчування – 220 050 грн.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconПро списання споруди градильні комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний перинатальний центр» Розглянувши клопотання комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний перинатальний центр»
«Про порядок управління комунальними підприємствами, закладами та установами, які належать до спільної власності територіальних громад...

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconЛікувально-профілактичних закладів
Комунальний заклад Сумської обласної ради ”Обласний клінічний перинатальний центр”

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconЗатверджено директор Державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» Касьяненко І.І. Наказ №59 від “25” 06 2013 р
Відділу досліджень фізичних та хімічних факторів ду "Кіровоградський олц" Держсанепідслужби України

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconРішення від 29. 04. 2011 №5-20/ VI м. Черкаси Про оренду комунального майна
«Черкаський обласний перинатальний центр» Черкаської обласної ради, Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації...

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconВідокремлені структурні підрозділи районні лабораторні відділення ду «Кіровоградський обласний лабораторний Центр Держсанепідслужби України»

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconРішення суми Про внесення змін до рішення обласної ради п’ятого скликання від 25. 09. 2009 року «Про передачу нежитлових приміщень»
Розглянувши звернення головного лікаря комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний перинатальний центр», керуючись статтями...

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconЗміни до річного плану закупівель на 2014 рік
Ду «Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» код єдрпоу 38435613

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconПро затвердження проекту з реконструкції кз сор «Обласний клінічний перинатальний центр» (з виготовленням проектно кошторисної документації)
Кабінету Міністрів України та в зв’язку зі змінами проектно-кошторисної документації, а саме: технічного завдання на закупівлю медичного...

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconКомунальний заклад «кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України починаючи з 2013...

Інформація про Кіровоградський обласний перинатальний центр iconПоложення про державну установу «Сумський обласний контактний центр», що додається. Призначити з 30. 03. 2012 директором державної установи «Сумський обласний контактний центр» Мешкову Альону Вікторівну
Створити державну установу «Сумський обласний контактний центр» як окрему юридичну особу із місцезнаходженням: площа Незалежності,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи