Програма створення мережі аптечних закладів icon

Програма створення мережі аптечних закладів
Скачати 60.34 Kb.
НазваПрограма створення мережі аптечних закладів
Дата конвертації25.11.2012
Розмір60.34 Kb.
ТипПрограма
джерело
1. /програма соц_альн_ аптеки/ДОДАТОК ь 3.doc
2. /програма соц_альн_ аптеки/ДОДАТОК ь 5 Вимоги до бренду прим_щень.doc
3. /програма соц_альн_ аптеки/Додаток 1.doc
4. /програма соц_альн_ аптеки/Додаток 2.doc
5. /програма соц_альн_ аптеки/Додаток 4.doc
6. /програма соц_альн_ аптеки/Доручення робоча група.doc
7. /програма соц_альн_ аптеки/О Б Л А С Н А П Р О Г Р А М А правка 05 12 2011.doc
8. /програма соц_альн_ аптеки/Пояснювальна записка.doc
9. /програма соц_альн_ аптеки/СОЦИАЛЬНИ АПТЕКИ _ п_вр 2012 р.doc
Напрями реалізації обласної програми створення мережі аптечних закладів
Вимоги до стандартів торгової марки
Розпорядження голови облдержадміністрації про розроблення програми Розробник програми Управління охорони здоров’я Кіровоградської облдержадміністрації Співрозробники програми
Ресурсне забезпечення обласної програми створення мережі аптечних закладів
Заходи обласної програми створення мережі аптечних закладів
Перший заступник голови кіровоградської обласної державної адміністрації
Програма створення мережі аптечних закладів
Пояснювальна записка до проекту рішення дванадцятої сесії Кіровоградської обласної ради
3 аптеки пат ліки КіровоградщиниЗатверджено

рішенням Кіровоградської

обласної ради

від «___»_______2011 року


О Б Л А С Н А ПРОГРАМА

створення мережі аптечних закладів

Соціальна аптека Кіровоградщини

на 2012-2013 роки


1. Загальні положення


Обласна програма створення мережі аптечних закладів Соціальна аптека Кіровоградщини на 2012-2013 роки (далі Програма) розроблена на виконання положень ст. 49 Конституції України Про право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу”, ст. ст. 6,7,8, Закону України “Основи Законодавства України про охорону здоров’я”, Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава” (Указ Президента України від 27 квітня 2011 року №504) та обласної програми “Центральний регіон - 2015” з метою створення мережі аптечних закладів соціального спрямування.

Забезпечення населення області медикаментами за цінами з обмеженою націнкою дасть змогу відчутно поліпшити його соціальний захист.


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма


На даний час в області існує проблема щодо забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення малозабезпечених верств населення за цінами з обмеженою націнкою. В деяких медичних закладах області функціонують аптечні заклади, які не мають відповідної конкуренції і, як наслідок – дієвого механізму регулювання цін.

За даними моніторингу цін на ринку лікарських засобів та виробів медичного призначення встановлено, що середня націнка на вказану фармацевтичну продукцію в аптечних закладах області сягає від 10% до 40%. Націнка на медикаменти, ціни на які регулюються Державою, сягає до 25%.

Економічне обґрунтування діяльності аптечних закладів доводить, що не збиткове їх функціонування можливе за умови, якщо націнка на фармацевтичну продукцію є не нижчою ніж 15%.

Соціальне спрямування діяльності аптек передбачає функціонування за умови проведення націнки на фармацевтичну продукцію до 10% від закупівельної ціни на вітчизняну продукцію та 20% – на продукцію закордонного виробництва. Певні збитки від такої діяльності можливо компенсувати за рахунок дотації відповідних місцевих бюджетів, орендних


відносин, збільшення товарообігу, роботи безпосередньо з товаровиробниками або дистрибуторами.

З метою поліпшення медикаментозного забезпечення населення області в м.Кіровограді функціонують соціальні аптека №1 та 3 соціальних аптечних пунктів комунального підприємства “Кіровоградфармація” Кіровоградської обласної ради (далі – КП “Кіровоградфармація”), де реалізація всього асортименту медикаментів проводиться за цінами, наближеними до оптових, для всіх верств населення.

Додатково надаються знижки:

– 5% – інвалідам Великої Вітчизняної війни, учасникам бойових дій, дітям війни, пенсіонерам (за наявності посвідчення);

– 5% – вагітним жінкам (за наявності обмінної карти);

– 5% – дітям до 3-х років (за наявності свідоцтва про народження).

Торгову марку “Соціальна аптека Кіровоградщини” зареєстровано у 2011 році з метою створення аптечної мережі “Соціальна аптека Кіровоградщини” для зменшення соціальної напруги щодо медикаментозного забезпечення малозабезпечених верств населення за доступними цінами.

Дія Програми орієнтована на категорії громадян, які потребують державної підтримки, координації зусиль усіх органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


3. Визначення мети Програми


Метою програми є:

забезпечення населення області медикаментами за цінами з обмеженою націнкою шляхом створення мережі аптечних закладів соціальної спрямованості на території Кіровоградської області, які будуть працювати за стандартами торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини”;

забезпечення можливості суб’єктам господарювання, що здійснюють реалізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення на території області (приватним, комунальним фармацевтичним підприємствам) працювати за договорами оренди або суборенди в лікувально-профілактичних закладах області за договорами франчайзингу за умови виконання стандартів затвердженої торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини”.


4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги

та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми


Оператором торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини” є КП “Кіровоградфармація”, яке визначає базову цінову політику, яка єдина у всій мережі, асортимент продукції.


Діяльність мережі аптечних закладів “Соціальна аптека Кіровоградщини” регулюється внутрішніми документами КП “Кіровоградфармація” або договірними відносинами з суб’єктами господарювання на умовах виконання стандартів затвердженої торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини” за договорами оренди або суборенди в лікувально-профілактичних закладах області на умовах договору франчайзингу.

Асортимент кожного соціального аптечного закладу формується самостійно, в залежності від відповідного попиту населення, з дотриманням затвердженого МОЗ України обов’язкового асортиментного мінімуму.

Створення мережі соціальних аптечних закладів буде здійснюватися шляхом:

1). пошуку та підготовки приміщень для розміщення аптечних пунктів;

2). виготовлення кошторисної документації;

3). приведення приміщень у відповідність з вимогами ліцензійних, санітарно-гігієнічних умов та умов торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини” (додаток 5);

4). обладнання аптечних закладів устаткуванням та обладнанням згідно із затвердженими вимогами із урахуванням умов торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини” (додаток 5);

5). виготовлення дозвільної документації для отримання ліцензії;

6). вирішення кадрових питань;

7). забезпечення достатнього асортименту лікарських засобів та виробів медичного призначення із урахуванням вимог до функціонування мережі соціальних аптечних закладів “Соціальна аптека Кіровоградщини” відповідно до затвердженого МОЗ України обов’язкового асортименту “соціально орієнтованих” лікарських засобів вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних закладів.

Джерелами фінансування заходів цієї програми є кошти місцевих бюджетів області, власні кошти суб'єктів господарювання, які будуть задіяні у формуванні мережі аптечних закладів “Соціальна аптека Кіровоградщини”, та інші джерела інвестування, не заборонені чинним законодавством.

Реалізація заходів програми щодо формування мережі аптечних закладів “Соціальна аптека Кіровоградщини” на базі КП “Кіровоградфармація” буде здійснюватися за рахунок коштів обласного бюджету, на що передбачається спрямувати у 2012-2013 роках 1020,0 тис. грн. (по 510,0 тис. грн. щорічно), коштів районних бюджетів у сумі 505,0 тис.грн. (у 2012 році – 345,0 тис.грн., 2013 році – 160,0 тис.грн.), які будуть передаватися до обласного бюджету у вигляді відповідних субвенцій для співфінансування створення КП “Кіровоградфармація” аптечних пунктів соціальної аптеки та коштів за рахунок інших джерел фінансування у сумі 200,0 тис. грн. у 2012 році.

Дані щодо фінансового забезпечення програми за рахунок коштів місцевих бюджетів наведені у додатках 2 і 3 до програми (додаються).


5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники


Основним (пріоритетним) завданнями Програми є відкриття та забезпечення функціонування аптечних закладів соціальної спрямованості на території Кіровоградської області, які будуть працювати за стандартами торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини”.


Заходи щодо реалізації Програми наведені в додатку 4 (додається).


6. Координація та контроль за ходом виконання Програми


Контроль за виконанням Програми здійснюється обласною радою та обласною державною адміністрацією.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми будуть:

відповідність термінам і визначеним вимогам створення мережі соціальних аптечних закладів;

постійне проведення моніторингу цін, якості забезпечення медикаментами населення відповідно до умов торгової марки “Соціальна аптека Кіровоградщини”;

забезпечення зворотного зв’язку зі споживачами мережі соціальних аптечних закладів щодо задоволення їх потреб (опитування, анкетування тощо).


Координацією діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, яка пов’язана з виконанням Програми, здійснює управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма створення мережі аптечних закладів iconПрограма поліпшення матеріально-технічної бази та оснащення закладів охорони здоров’я Новоукраїнського району на 2008 2011 роки
Пмсд для забезпечення планування розвитку зазначеної мережі, фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів/підрозділів...

Програма створення мережі аптечних закладів iconПрограма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint»
Державний стандарт базової й повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та...

Програма створення мережі аптечних закладів icon4 освіта головна мета
Створення умов для розвитку освіти міста, оптимізації мережі навчальних закладів, рівного доступу до здобуття якісної освіти, впровадження...

Програма створення мережі аптечних закладів iconКонтрольна робота Тема. Компютерні мережі
Браузер призначений для: а створення малюнків; б створення текстових документів; в складання програм; г перегляду веб-ресурсів; д...

Програма створення мережі аптечних закладів icon4 Заходи щодо розвитку освіти
Зміни в існуючій мережі загальноосвітніх навчальних закладів, закладів нового типу та спеціалізованих шкіл

Програма створення мережі аптечних закладів iconПрограма створення регіональних ресурсів
Для виконання цієї важливої соціально-економічної задачі, район має недостатній ресурсний потенціал, хоч можливості для більш ефективного...

Програма створення мережі аптечних закладів iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 07. 2002 №271 «Про створення невоєнізованих формувань цивільної оборони та мережі спостереження і лабораторного контролю на території району» вважати таким, що втратило чинність
У відповідності з розпорядженням голови облдержадміністрації від 20. 06. 02 №210 “Про створення невоєнізованих формувань цивільної...

Програма створення мережі аптечних закладів iconПро створення центру первинної медико-санітарної допомоги
«Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава» та плану модернізації мережі закладів охорони здоров'я району,...

Програма створення мережі аптечних закладів iconРішення районної ради від 24. 02. 2012 р. " Про структуру медичної мережі району та Положення про неї"
В зв’язку з проведенням реорганізації (приєднання) медичних закладів сільської мережі, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве...

Програма створення мережі аптечних закладів iconПрограма вступного іспиту на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра для студентів спеціальності 05070102 "Електричні системи та мережі" та
Енергетична та електрична системи. Техніко-економічні переваги створення енергосистем та їх об’єднань. Перспективи та основні проблеми...

Програма створення мережі аптечних закладів iconРішення ХХІV сесії VІ скликання від 20 червня 2012 року №328 Про передачу основних засобів, малоцінних, швидкозношува них предметів, установчих та інших документів, печаток І штампів Високопільської центральної
Передати від комісії з прийому-передачі аптечних закладів Високопільської центральної районної аптеки №13 ліквідаційній комісії в...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи