Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом icon

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом
Скачати 53.13 Kb.
НазваПоложення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом
Дата конвертації26.11.2012
Розмір53.13 Kb.
ТипПоложення
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

імені Василя Сухомлинського

_07.02_ 2011 року №  __13__


ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників

на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

за індивідуальним навчальним планом


1. Загальні положення


1.1. Підвищення кваліфікації за індивідуальним навчальним планом – форма навчання, яка діє відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні» (рішення колегії МОіН України від 11.04.2002 р.), «Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти» (наказ МОіН України від 17.11.2000 р. № 538), «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ МОіН України від 02.06.1993 р. № 161), Статуту Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, даного Положення.

1.2. Навчання за індивідуальним навчальним планом має на меті впровадження особистісно орієнтованої моделі підвищення кваліфікації, стимулювання творчої активності і саморозвитку педагогічних працівників. Індивідуальний навчальний план дає можливість слухачу брати участь у формуванні змісту навчання, визначати темп особистісного зростання.

1.3. Правом підвищення кваліфікації за індивідуальним навчальним планом можуть користуватися педагогічні працівники з високим рівнем професійної компетентності (вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель, учитель-методист, заслужений учитель України), які уже підвищували кваліфікацію за очною формою.

1.4. В окремих випадках дозвіл на підвищення кваліфікації за індивідуальним планом можуть отримати педпрацівники зі стажем педагогічної роботи не менше 10 років, які не мають вищої кваліфікаційної категорії, але за станом здоров’я (що підтверджується відповідними довідками) не можуть здійснити навчання за очною формою.

1.5. Підвищення кваліфікації за індивідуальним навчальним планом здійснюється з частковим відривом від виробництва в терміни, які в основному співпадають з термінами курсів і визначені наказом управління освіти і науки облдержадміністрації «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Основну частину часу, відведеного на підвищення кваліфікації таких слухачів, становить самостійна робота без відриву від основного місця роботи.


^ 2. Організаційно-методичне забезпечення


2.1. Методичні кабінети (центри) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад вивчають потреби педагогічних працівників і у вересні поточного року разом із регіональним річним замовленням на курси на наступний календарний рік подають інституту списки педагогічних працівників, які виявили бажання підвищувати кваліфікацію за індивідуальним навчальним планом (у межах державного замовлення).

2.2. Заявки на підвищення кваліфікації за індивідуальним навчальним планом, які подано з порушенням термінів, визначених даним Положенням, не розглядаються.

2.3. Педагогічні працівники, які підвищують кваліфікацію за індивідуальним навчальним планом, прибувають до інституту з направленням відділу, управління освіти райдержадміністрації, міської ради та матеріалами до випускної творчої роботи.

2.4. Зарахування педагога на курси за індивідуальним навчальним планом оформлюється наказом директора інституту на підставі замовлення та направлення відділу, управління освіти райдержадміністрації, міської ради, заяви слухача. Цим же наказом призначається науковий керівник випускної творчої роботи.

2.5. Науково-методичне, організаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників за індивідуальним навчальним планом забезпечують:

2.5.1. Навчальний відділ інституту:

- приймає списки педагогічних працівників, які виявляють бажання підвищувати кваліфікацію за індивідуальним навчальним планом;

- організує навчання за індивідуальним навчальним планом, зокрема готує проекти наказів про зарахування слухачів на курси та про підсумки підвищення кваліфікації, призначення керівників та наукових керівників;

- готує, реєструє і видає слухачам свідоцтва про підвищення кваліфікації (за умови виконання в повному обсязі індивідуального плану).

2.5.2. Кафедри та навчально-методичні кабінети:

- складають орієнтовну тематику випускних творчих робіт, розробляють питання до заліків;

- організовують і проводять консультації для слухачів.

2.5.3. Науковий керівник:

- здійснює наукове керівництво підготовкою випускних творчих робіт слухачів;

- проводить консультації для слухачів;

- рецензує випускні творчі роботи слухачів;

- приймає разом з керівником курсів випускні творчі роботи та організовує і забезпечує їх публічний захист.

2.5.4. Керівник курсів:

- за 5 днів до початку курсів на основі базового навчально-тематичного плану складає індивідуальні навчальні плани підвищення кваліфікації педагогічних працівників, списки яких надійшли до інституту (розклад відвідування навчальних занять, консультацій);

- організовує відвідування слухачами навчальних занять, консультацій, участь педагогів у настановному занятті, заняттях діагностико-аналітичного модуля;

- знайомить слухачів з вимогами до оформлення випускної творчої роботи;

- контролює відвідування слухачами занять, визначених індивідуальним навчальним планом;

- здійснює облік виконання індивідуальних навчальних планів;

- приймає разом з науковим керівником курсів залік у слухачів, які підвищували кваліфікацію за індивідуальним планом, звіт про виконання випускної творчої роботи.

2.5.5. Методичні кабінети (центри) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад:

- доводять до відома педагогічних працівників інформацію про форми підвищення кваліфікації, які функціонують в інституті;

- знайомлять педагогів з даним Положенням;

- консультують слухачів та надають допомогу в доборі науково-методичної літератури з теми випускної творчої роботи.

2.6. Обов’язковими для відвідування слухачами, крім визначених індивідуальним планом, є перший день курсів (настановне заняття, вхідне діагностування) та дні проведення конференцій з обміну досвідом, вихідного діагностування, заліку та захисту випускної роботи.

2.7. Облік роботи слухачів, які підвищують кваліфікацію за індивідуальним навчальним планом, здійснюється в індивідуальних планах, які вони отримують у день зарахування на курси.

Індивідуальні плани слухачів курсів зберігаються разом з журналами обліку роботи відповідних курсів протягом 5 років.

2.8. Навчання за індивідуальним навчальним планом вважається завершеним за умови виконання слухачами індивідуального плану.

2.9. За результатами заліку і захисту випускної творчої роботи слухачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.


^ 3. Фінансове забезпечення

3.1. Фінансування підвищення кваліфікації педагогічних працівників за індивідуальним навчальним планом здійснюється за рахунок бюджетних коштів у встановленому порядку.

3.2. Обсяги навчального навантаження наукового керівника обліковуються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 року №450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів», Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconНаказ №463 м. Кіровоград Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах в Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського у 2013 році
України від 11 квітня 2002 р. (протокол №3/5), з метою задоволення потреб педагогічних працівників у особистісному та професійному...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconНаказ №481 м. Кіровоград Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на курсах в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського у 2012 році
Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні, з метою задоволення потреб педагогічних працівників у особистісному та професійному...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconПлан підвищення кваліфікації працівників дошкільних навчальних закладів
Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського у 2013 році

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconНаказ №34 м. Кіровоград Про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів області на курсах у Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти двнз «Університет менеджменту освіти» напн україни у 2012 році
Національною академією педагогічних наук України 05. 12. 2011 року, погодженим Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconКурси вихователів-наставників та вихователів груп продовженого дня
Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського пройшли курси підвищення кваліфікації...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconЗгідно з програмою конференції працювало 3 секції
«Стан і перспективи апробації шкільної навчальної літератури» відбулася 28–29 жовтня 2009 року e Кіровоградському обласному інституті...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconПоложення про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників при Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів
Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (надалі Положення) регламентує систему організаційних...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconДалі Олександр Данилович здійснив доклад
Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, навчальні заняття проводив Олександр...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconКіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Голодюк Лариса Степанівна, завідувач кафедри теорії та методики середньої освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної...

Положення про підвищення кваліфікації керівних І педагогічних працівників на курсах у Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського за індивідуальним навчальним планом iconНаказ №90 м. Кіровоград Про відзначення педагогічних працівників області
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи