Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с icon

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с
Сторінка1/36
Дата конвертації30.12.2013
Розмір6.24 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Головне управління агропромислового розвитку

Херсонської обласної державної адміністрації

Державна податкова адміністрація у Херсонській області

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»


АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ОБЛІК, АУДИТ ТА ФІНАНСУВАННЯ


Матеріали

ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

викладачів, молодих учених та студентів


18-19 листопада 2013 року

Україна, м. Херсон


Херсон

Видавець Грінь Д.С.

2013

УДК 338.43:35.073.526:336 Копіювання, сканування, запис на

ББК 65.32 електронні носії і тому

А 437 подібне, книги в цілому,

або будь-якої її частини заборонено


Редакційна колегія: Базалій В.В., д.с.-г.н., професор; Мармуль Л.О., д.е.н., професор; Худолій Л.М., д.е.н., професор; Танклевська Н.С., д.е.н., професор; Грановська Л.М., д.е.н., професор; Морозов Р.В., д.е.н., професор; Савченко О.Г., д.ф.-м.н., доцент; Вермієнко Т.Г., к.е.н., доцент; Коваль С.В., к.е.н., доцент; Пелих І.В., к.е.н., доцент; Подаков Є.С., к.е.н., доцент; Сакун А.Ж., к.е.н., доцент; Скрипник С.В., к.е.н., доцент; Собченко А.М., к.е.н., доцент; Шепель І.В., к.е.н., доцент.


^ Рекомендовано до друку Науково-методичною радою ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

(протокол № 6 від 12.11. 2013 р.)


А 437 Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів 18-19 листопада 2013 р. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. - 363 с.


ISBN 978-966-2660-64-7


Збірник містить матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування» з актуальних питань фінансування, соціально-економічних, облікових, фінансових проблем розвитку підприємств аграрної сфери і перспектив застосування ними МСФЗ і МСА.


Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей і повідомлень. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

Відповідальний за випуск:

к.е.н., доцент Подаков Є.С.


ББК 65.32


ISBN 978-966-2660-64-7

© ХДАУ, 2013
ЗМІСТ

^ СЕКЦІЯ 1. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
Андрієвська О.В. Підвищення рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств шляхом поліпшення маркетингової орієнтації….........................

10

^ Бойко В.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області …………………………………………………………......

12

^ Бойко Л.О. Конкурентні переваги аграрних підприємств Херсонської області…………………………………………………………………………….

15

^ Боліла С.Ю., Губа М.І. Розвиток інноваційного потенціалу як складова конкурентоспроможності аграрного сектору…………………..........................

18

^ Вальтер А.О. Аспекти підвищення конкурентоспроможності м’ясопереробного підприємства…………………………………………………

20

^ Галат Л.М. Проблеми підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору України………………………………………………………………….

23

Горб Я.В. Економічна ефективність виробництва зернових культур як фактор зростання конкурентоспроможності АФ «Білозерський»……………

27

^ Гринь В.І. Передумови існування конкуренції……………………………….

30

Дорошкевич Д.В. Соціально-економічні чинники формування транспортно-логістичних систем України в умовах європейської інтеграції………………………………………………………………………….

32

^ Ємельянова А.В. Особливості адаптації системи управління витратами аграрних підприємств до середовища їх функціонування………………….....

34

Ігнатенко М.М. Соціальна складова зовнішнього середовища формування конкурентоспроможності аграрного виробництва…………………………….

36

^ Коваленко Н.А., Швороб А.Н. Энергетические аспекты стратегий развития и повышения конкурентоспособности предприятий АПК…………

38

^ Ковтун В.А. Аналітичні інструменти конкурентоспроможності аграрного виробництва………………………………………………………………………

40

^ Колодій А.В. Діяльність агрохолдингів в Україні…………………………….

43

Кохацька Д.Ю., Сесь Д.В. Особливості розвитку агробізнесу в сучасних умовах……………………………………………………………..........................

47

^ Крисенко С.Г. Проблеми розвитку експортного потенціалу України………

50

Кучеренко Є.К. Проблеми оцінки економічного потенціалу сільськогосподарського підприємства…………………………………….........

52

^ Ладичук М.П. Соціальна відповідальність аграрного бізнесу як фактор підвищення його конкурентоспроможності …………………………………...

55

^ Малука І.П. Органічне виробництво агропродукції як показник конкурентоспроможності виробництва………………………………………...

58

^ Мельник В.В. Головні аспекти подальшого розвитку сільського господарства України…………………………………………………………...

61

^ Мироненко І.М. «Економічна безпека підприємства» як економічна категорія………………………………………………………………………….


63

^ Морозов Р.В., Дудченко В.В. Напрями забезпечення конкурентоспроможного виробництва рису в Україні…………………….....

66

^ Морозова О.Г. Міжнародна практика принципів соціальної відповідальності, як основа нового господарського порядку для українських фірм…………………………………………………………………

69

^ Нікітенко К.С. Актуальні питання інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери……………………………………………………………………

71

^ Осауленко К.С. Методика оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств ………………………………………………………………………

75

^ Охріменко І.В. Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери…………………………………………………......

77

^ Подаков Є.С. Актуальні питання державного регулювання АПК в контексті продовольчої безпеки України………………………………………

80

^ Рудік Н.М. Теоретичні аспекти формування конкурентоспроможного агропромислового виробництва………………………………………………...

83

^ Руснак А.В. Механізм забезпечення сталого розвитку сільських територій та його складові…………………………………………………………………..

85

^ Сакун А.Ж. Конкуренція – пріоритет якості продукції………………………

88

Сакун К.В. Значення маркетингових досліджень у формуванні конкурентної стратегії підприємства………………………………………......

90

^ Слісаренко Ю.В. Шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку України……………………………………………………………………………

92

^ Собченко А.М. Організаційно-економічні аспекти розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: проблеми та шляхи їх вирішення…………………………………………………………………………

95

^ Сотнікова О.С. Собівартість продукції у структурі чинників конкурентоспроможності АФ «Білозерський»………………………………...

98

^ Cтепанова І.В. Дослідження напрямів стратегій підприємства як основного фактору їх розвитку……………………………………………........

101

^ Степанова О.О. Інтеграційні процеси в кооперації………………………......

103

Суздальцева О.Д. Особливості раціонального та ефективного управління земельними ресурсами аграрних підприємств…………………………………

106

^ Транченко Л.В. Особливості формування моделі корпоративного управління в Україні………………………………………………………….....

108

Філон І.В. Вплив кліматичних умов на ефективність застосування мінеральних добрив……………………………………………………………..

111

^ Циван О.Ю. Напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в аграрному секторі………………………………………………………………


113

^ Чернявська А.Л. Інноваційний розвиток як фактор конкурентоспроможності аграрного сектору…………………………………..


115

^ Юдіна О.Г. Формування збутової політики підприємства…………………...

117

Яровий І.І. Методичні засади оцінки конкурентоспроможності на галузевому рівні………………………………………………………………….


119

^ СЕКЦІЯ 2. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Архіпець С.В. Значення грошового потоку для фінансової діяльності підприємства……………………………………………………………………...

122

^ Білоус М.Л. Облікова сутність необоротних активів…………………………

124

Велика М.О., Стельмах Л.В. Роль аудиту в системі господарського контролю агроформувань……………………………………………………….

126

^ Галанова В.Б., Халанська А.В. Удосконалення систем оплати праці України з урахуванням зарубіжного досвіду…………………………………..

129

^ Гаркава І.М. Проблеми обліку витрат виробництва продукції рослинництва……………………………………………………………………..

131

^ Данелюк К.М. Облікова політика підприємства: формування та дотримання в сучасних умовах господарювання………………………………

134

^ Децик А.А. Класифікація витрат для потреб обліку та управління сільськогосподарським підприємством………………………………………...

137

^ Джемеріс В.І. Напрями удосконалення бухгалтерського обліку і аудиту виробничих запасів аграрних підприємств в сучасних умовах господарювання………………………………………………………………….

140

^ Діденко С.О. Значення внутрішнього аудиту власного капіталу підприємства……………………………………………………………………..

142

^ Дубіковська О.Л. Порядок визначення доходу від реалізації продукції та проблеми обліку витрат……………………………………………………….....

145

^ Жекало І.В. Актуальні аспекти класифікації витрат…………………….........

147

Завгородня Я.І. Організація документування обліку витрат виробництва продукції рослинництва………………………………………………………....

149

^ Заворотня А.Г. Напрями удосконалення фінансової звітності для сільськогосподарських підприємств……………………………………………

151

Іванова Н.А., Славгородська А.А., Білявська Л.В. Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам………………………………………...

154

^ Клепка Н.Ф., Логвиновська В.В. Галузеві особливості амортизаційної політики на сільськогосподарських підприємствах…………………………...

157

^ Коваль С.В. Особливості та напрями удосконалення обліку сільськогосподарського виробництва…………………………………………..

160

^ Колесник Н.В. Управління дебіторською заборгованістю: сучасні реалії діяльності підприємств в Україні………………………………………….........

162

^ Колісніченко Н.В. Сутність і функції господарського контролю активів…………………………………………………………………………….

164

^ Король Л.О. Проведення аудиту реалізації готової продукції на сільськогосподарських підприємствах…………………………………………

167

^ Костіна І.М. Облік електронних грошових коштів при розрахунках з покупцями і замовниками……………………………………………………….

170

^ Круковська О.В. Напрями вдосконалення обліку та підвищення ефективності використання виробничих запасів………………………………

173

^ Кучеренко Т.Є. Інвестиції як об’єкт бухгалтерського обліку і економічного аналізу………………………………………………………….....


176

^ Кушнаренко О.С. Зарубіжний досвід обліку амортизації необоротних активів…………………………………………………………………………….

178

^ Лебедь Д.А. Сутність та принципи нарахування заробітної плати…………..

180

Лященко О.О. Шляхи удосконалення обліку доходів від реалізації на сільськогосподарських підприємствах………………………………………....

182

Мац Т.П. Зміст і роль облікової політики в управлінні суб’єктами господарювання…………………………………………………………………..

185

^ Міщанин С.О. Особливості формування власного капіталу аграрних підприємств……………………………………………………………………….

188

^ Москаленко А.К. Проблеми та напрями покращення оплати праці у сільському господарстві………………………………………………………....

191

^ Оляднічук Н.В. Актуальні питання обліку праці та її оплати в сільськогосподарських підприємствах ………………………………………...

193

^ Павловська О.В. Міжнародний аспект обліку дебіторської заборгованості……………………………………………………………………

196

^ Пашко Н.Ю. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування…….

198

Пелих І.В. Аналіз аудиторської діяльності та розрахунків електронними грошима в Україні………………………………………………………………..

200

^ Пилипенко К.А. Особливості обліку довгострокових біологічних активів тваринництва……………………………………………………………………..

203

^ Прудська Л.М. Форми та методи контролю за податками та платежами......

206

Ратушна О.П. Відображення інформації про доходи, витрати та фінансові результати в обліковій політиці підприємства………………………………...

209

^ Романенко Н.С. Проблеми визначення грошових коштів та їх обліку….......

212

Савочка Л.А. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні…....

213

^ Соловіцька А.В. Місце звітності в управлінні підприємством………………

216

Скрипник І. Проблемні питання оцінки основних засобів сільськогосподарських підприємств…………………………………………....

218

^ Тимошенко М.С. Напрями удосконалення організації обліку і аудиту грошових коштів підприємства…………………………………………………

220

^ Филимоненко К.С. Проблеми підготовки та проведення інвентаризації на підприємствах……………………………………………………………………

222

^ Фіценко В.М. Організація обліку фінансово-розрахункових операцій в умовах функціонування автоматизованої системи обліку……………………

224

^ Холостова Ю.В. Необхідність використання первинних документів з обліку запасів для прийняття управлінських рішень в аграрних підприємствах…………………………………………………………………….

226

^ Цепка К.Г. Використання сучасних механізмів управління оборотними активами підприємства…………………………………………………………..

229

^ Цуркан І.Д. Роль контролю операційних витрат підприємства………….......

231

Часник О.О. Удосконалення організації обліку, аналізу і аудиту основних засобів на сільськогосподарських підприємствах……………………………..

233

Шатова А. Вплив системи електронного оброблення даних на бухгалтерський і внутрішній контроль………………………………………....


235

^ Шевчук А.В. Організаційно-методичні підходи облікової політики щодо оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю………………………………………………………….

237

^ Шепель І.В. Проблеми сучасного ринку праці в Україні та перспективи його розвитку……………………………………………………………………..

240

^ Штойко О.В. Економічний зміст розрахункових операцій…………………..

243

Якуба І.С. Облік пайового капіталу на підприємстві………………………....

245

^ СЕКЦІЯ 3. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ І МСА ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Каланчук Р.В. Основні поняття про капітал підприємства за міжнародними стандартами……………………………………………………..

247

^ Климак Ю.В. Проблеми впровадження МСА підприємствами аграрної сфери………………………………………………………………………………

248

^ Корчагіна В.Г. Особливості застосування МСФЗ підприємствами аграрної сфери………………………………………………………………………………

250

^ Мірвіс В.В. Проблеми впровадження та застосування МСФЗ в аграрному секторі…………………………………………………………………………….

253

^ Піддубний В.С. Впровадження МСА та інформаційних технологій в аграрному секторі економіки……………………………………………………

256

^ Попова А.В. Концептуальна основа та перше застосування МСФЗ…………

258

Скрипник С.В. Можливості запровадження МСФЗ та галузевих стандартів обліку в аграрній галузі………………………………………………………….

259

^ СЕКЦІЯ 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ
Алєксєєва Є.В. Нормативне забезпечення та особливості оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком сільськогосподарських підприємств……………………………………………………………………….

263

^ Арнаут А.І., Логвиновська В.В. Система оподаткування фізичних осіб в Україні…………………………………………………………………………….

266

^ Барабаш Л.В. Визначальні критерії побудови ефективного механізму оподаткування доходів фізичних осіб в Україні……………………………….

269

^ Герасименко Н.В. Податковий аспект застосування нікчемних правочинів: причини та наслідки……………………………………………………………..

272

^ Горлянська А.В., Куріна Л.В. Проблеми оптимізації податкових надходжень до державного бюджету України…………………………………

275

^ Демченко О.В., Савицька Є.В. Аналіз правового регулювання в Україні з питань подвійного оподаткування……………………………………………...

277

^ Мацієвич Т.О. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід та завдання для України……………………………………………………………………….


280

^ Пристемський О.С. Вплив податкової політики на забезпечення економічної безпеки підприємства………………………………………….......

283

^ Свідовська Д.І. Розробка напрямків удосконалення методики обліку розрахунків із бюджетом за ПДВ та податком на прибуток………………….

286

^ СЕКЦІЯ 5. ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ
Бержанір І.А., Прокопчук О.Т., Улянич Ю.В. Лізинг в Україні: сучасні тенденції та перспективи розвитку…………………………………………......

289

^ Богач М.М. Основи прогнозування діяльності підприємств АПК…………..

291

Бондаренко Н.В. Особливості та переваги факторингу……………………...

295

^ Вермієнко Т.Г. Роль страхового захисту в аграрній сфері……………….......

298

Власюк С.А. Ключові орієнтири фінансування сільськогосподарських підприємств……………………………………………………………………….

300

^ Голович Н.М. Фактори фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств……………………………………………………………………….

303

^ Гриценко А.С. Розвиток безготівкових розрахунків в умовах глобалізації………………………………………………………………………..

305

^ Громов О.А. Вплив державної підтримки на розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств………………………………..

307

^ Житченко Г.О. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств України……………………………………………………………..

310

^ Засименко Г.С. Фінансово-кредитне забезпечення розвитку агробізнесу………………………………………………………………………..

313

^ Карнаушенко А.С. Роль держави у фінансуванні інноваційної діяльності аграрних підприємств……………………………………………………………

316

^ Кириченко Н.В. Зарубіжний досвід впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств……………………………………………………………

318

^ Копитіна І.В. Сфера агрострахування України: сучасний стан та тенденції розвитку…………………………………………………………………………..

321

^ Мальцева А.М. Кредитне забезпечення діяльності аграрних підприємств……………………………………………………………………….

323

^ Минкіна Г.О. Фінансово-інвестиційне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні……………………………......

325

^ Моісеєнков А.І. Підвищення ефективності фінансування агробізнесу…......

328

Непом’яща О.В. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності розвитку водогосподарського комплексу…………………………………………………

331

^ Петіна Л.В. Бюджетування як невід`ємна частина системи управління аграрним підприємством…………………………………………………….......

334

^ Петров О.М. Вдосконалення механізму агрокредитування………………….

336

Петрова О.О. Самофінансування як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємств……………………………………….......

338

^ Савченко М.В. Зарубіжний досвід фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств……………………………………………………………

341

^ Севрюкова С.М. Державна бюджетна підтримка сільського господарства України……………………………………………………………………………

344

^ Слепцов В.А. Економічні аспекти оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств……………………………………………

346

^ Супрун О.О. Оподаткування як інструмент акумулювання фінансових ресурсів аграрних підприємств………………………………………………….

349

^ Сушич К.В. Особливості формування власного капіталу підприємства……

352

Танклевська Н.С., Сіненко О.О. Основи фінансового механізму розвитку аграрних підприємств……………………………………………………………

355

^ Фоєвцов М.В. Особливості управління оборотними активами торговельних підприємств………………………………………………………

357

^ Чайка Л.А. Стан фінансово – кредитного забезпечення розвитку агробізнесу………………………………………………………………………..

360
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет»
Матеріали науково-практичної інтернет–конференції магістрів економічного факультету спеціальності 03050901 «Облік І аудит». Двнз...

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет»
Матеріали науково-практичної інтернет–конференції магістрів економічного факультету спеціальності 03050901“Облік І аудит”. Двнз «Херсонський...

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет» нака з

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни двнз «Херсонський державний аграрний університет» Кафедра обліку І аудиту та фінансів
...

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» згідно нижченаведених умов та додатків

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» згідно нижченаведених умов та додатків

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Міністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни двнз «херсонський державний аграрний університет» кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін програма круглого столу на тему «толерантність – крок до свободи» з нагоди протидії проявам ксенофобії,
З нагоди протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи