Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета icon

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета
НазваРозробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета
Сторінка1/6
Дата конвертації23.01.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипУрок
джерело
  1   2   3   4   5   6

Інф. паспорт, Хімія, 9 клас, ЖУКОВА О. В., Частина 7, Додаток 1


РОЗРОБКА ЦИКЛУ УРОКІВ З ТЕМИ


«Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.»


Урок №1

Тема: Спільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних речовин.

Мета: познайомитись з предметом вивчення органічної хімії, розмаїттям органічних сполук; розглянути подібні і відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук; розкрити особливості органічних сполук порівняно з неорганічними; ознайомити учнів з короткою історією розвитку органічної хімії.

Обладнання: мультимедійна презентація до уроку, зразки органічних речовин (цукор, крохмаль, вата, оцет, пластмаси, синтетичні волокна; каучук, олія, маргарин, папір, мило, вино, косметика, аспірин, мед, нафта.

^ Тип уроку: вивчення нового матеріалу


Хід уроку

І. Аналіз контрольної роботи з теми з теми «Хімічні реакції»

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Нас оточує безліч різноманітних речовин. Властивості, будова, походження цих речовин дуже різні. Спочатку всі відомі речовини хіміки поділили на три групи: мінеральні, рослинні і тваринні. Вивчаючи ці речовини швецький хімік Берцеліус прийшов до висновку, що між рослинними і тваринними речовинами немає суттєвих відмінностей. Він запропонував назвати їх «органічними» , оскільки містяться в організмах. Так виникла «Органічна хімія».

Що таке органічна хімія і що вона вивчає? Які речовини відносяться до органічних, як вони побудовані, які їх властивості і яке їх застосування – саме це ми дізнаємося вивчаючи органічну хімію.

Мета уроку:

 • розглянути історію розвитку органічної хімії;

 • з’ясувати, що вивчає органічна хімія;

 • порівняти органічні і неорганічні речовини;

 • з’ясувати причини багатоманітності органічних сполук.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Історія розвитку органічної хімії.

Назва «органічна хімія» походить з припущення що органічні сполуки можуть бути синтезовані тільки в живих організмах

Термін “органічна хімія” вперше запровадив в 1806 році шведський хімік Берцеліус. Вважалось, що всі органічні речовини можуть бути синтезовані тільки в живих організмах. Думали, що вони утворюються тільки під дією особливої “життєвої сили”, яка існує лише в живій природі: в організмі тварин і в рослинах.

Спростували ці уявлення такі події:

Німецький дослідник Фрідріх Велер (1828 р) вперше синтезував сечовину.

Німецький хімік Кольбе (1845 р) синтезував оцтову кислоту.

Француз Бертло (1851 р) синтезував бензол, фенол, нафталін, тваринний жир.

Росіянин Олександр Михайлович Бутлеров (1961) синтезував цукристу речовину.

Ці синтези стали початком бурхливого розвитку органічної хімії.


Предмет органічної хімії.

Кекуле (1851 р) визначив органічну хімія, як хімію сполук Карбону.

Органічна хімія – це хімія сполук Карбону.

Хоча є й неорганічні сполуки Карбону: СО, СО2, СаСО3, Н2СО3 та інші.


«Мозковий штурм»

Подивіться навколо, пригадайте уроки біології та назвіть природні та синтетичні органічні речовини.
Порівняння органічних і неорганічних речовин.

Робота з підручником с. 121 Н.М. Буринська 9 кл.


^ Критерії порівняння

Неорганічні речовини

Органічні речовини

 1. Елементарний склад

Майже всі елементи періодичної системи Д.І.Менделєєва

С, Н, О, N, S, P та інші

 1. Валентність елементів

Різна, часто змінна

Постійна: СІV, НI, ОII, HalI

 1. Види зв’язків

Усі типи: ковалентний полярний, ковалентний неполярний, йонний.

Переважно ковалентний полярний і ковалентний неполярний.

 1. ^ Будова речовини

Атомна, молекулярна, йонна кристалічні гратки.

Молекулярні кристалічні гратки.

 1. Термостійкість

Різна: часто тугоплавкі, бувають легкоплавкі.

Переважно легкоплавкі, легко розкладаються.

 1. Швидкість реакції

Велика, часто реакції відбуваються миттево.

Зазвичай повільно, часто реакції проходять в різних напрямках.

 1. Кількість

Понад 500 тисяч.

Понад 20 млн., щороку синтезується понад 200-300 тис. нових.

Поділ речовин на дві групи є умовним:

Знайдіть чому? на с. 124 Н.М. Буринська 9 кл.

 • реакції відбуваються за тими самими законами;

 • серед органічних речовин є речовини розчинні у воді, електроліти;

 • серед органічних речовин є термостійкі речовини (наприклад тефлон)

 • органічні й неорганічні речовини можуть взаємно перетворюватися.


Причини багатоманітності органічних сполук.


 1. Атоми Карбону утворюють зв’язки між собою, з’єднуючись в ланцюги, кільця.

| | | | | | | С С

- С-С-С-С – - С-С-С-

| | | | | | |

- С - С С

|

 1. Між атомами Карбону утворюються різні типи зв’язків:

одинарні С – С;

подвійні С =С ;

потрійні С ≡ С.


 1. До складу органічних речовин входять різноманітні функціональні групи:

гідроксогрупа - ОН;

альдегідна група - СНО

карбоксильна група - СООН

аміногрупа -NH2

нітрогрупа - NО2


 1. Існують ізомери – речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і тому різні властивості.

СН3 – СН2 – СН2 – СН3 СН3 – СН – СН3

|

СН3

 1. Існують гомологи – речовини, що мають подібну будову, властивості, але відрізняються за складом на одну або кілька груп –СН2.

СН3 – СН2 – СН3 СН3 – СН2 – СН2 – СН3


 1. Карбон може утворювати міцні зв’язки майже з будь-яким іншим хімічним елементом^ IV Узагальнення й систематизація знань.

Обговорення результатів уроку - дебати.


1) У чому полягає умовність терміна « органічна хімія» ?

2) Подумайте, у деяких підручниках з хімії відомості про органічні речовини входять до розділу про елементи ІV групи ПС. Наскільки правомірне це розташування матеріалу? Обґрунтуйте «за» і «проти».

3) Як визначити належність речовини до органічних сполук?

4) Сформулюйте тезу, яка ілюструє подана схема. Наведіть факти, що доводять цю тезу.

Органічні неорганічні Органічні неорганічні

речовини речовини речовини речовини


Теза: чіткої межі між органічними та неорганічними речовинами не існує.

Аргументи:

 1. Із органічних речовин утворюються неорганічні і навпаки.

 2. Є речовини, що за наявністю «С» мають належать до органічних,а за властивостями – до неорганічних.


^ Домашнє завдання:


§ 19, Впр 1-7 с. 125 (усно)


Творче завдання: Обґрунтуйте «за» і «проти» розвитку сучасного органічного синтезу з погляду зростання потреб людства й законів екології.


Урок №2

Тема: Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах. Утворення ковалентних зв'язків між атомами Карбону. Структурні формули орга­нічних речовин.

^ Мета: пригадати будову атома Карбону, з’ясувати чому саме Карбон входить до складу будь-якої органічної речовини; розглянути положення теорії хімічної будови органічних речовин О.М.Бутлєрова; формувати уявлення про структурні формули та навчити писати структурні формули органічних речовин.

Обладнання: мультимедійна презентація до уроку, набір для складання кулестержневих моделей молекул, моделі молекул.

^ Тип уроку: вивчення нового матеріалу


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Бесіда.

 1. На які дві групи можна поділити речовини, що нас оточуюють?

 2. Чому органічні речовини отримали назву «органічні»?

 3. Який вчений ввів поняття «органічні речовини»?

 4. Назвіть відомі вам органічні речовини.

 5. Дайте визначення органічній хімії.

Експрес – тест

1.Який вчений уперше ввів поняття «органічна хімія» і «органічні речовини»:

А. О.М. Бутлеров; Б. Ф.Кекуле; В. Й.Я.Берцеліус.

2.Який елемент є обов’язковим у будь-якій органічній речовині:

А.Гідроген (Н); Б.Карбон (С); В.Оксиген(О).

3.Який тип зв’язку переважає в органічних сполуках:

А.Ковалентний; Б.Йонний; В.Металічний.

4. Які кристалічні гратки у більшості органічних сполук:

А.Атомні; Б.Йонні; В.Молекулярні.

5.Термостійкість органічних речовин:

А.Переважно невисока;

Б.Тугоплавкі;

В.Витримують високі температури, не розкладаючись на інші речовини.

6. Швидкість протікання реакцій між органічними речовинами:

А.Досить висока;

Б.Миттєво;

В.Звичайно повільно, часто в кількох напрямках.

7.Валентність Карбону в органічних сполуках:

А.2; Б.3; В.4.

8.Чим можна пояснити величезну кількість сполук Карбону:

А.Атоми Карбону можуть з’єднуватися між собою в ланцюги і кільця.

Б.Між атомами утворюються різні зв’язки: одинарні, подвійні, потрійні.

В.Карбон дуже активний, тому реагує з багатьма речовинами.

9.Порівняйте кількість відомих органічних та неорганічних сполук:

А.Більше органічних речовин;

Б.Більше неорганічних речовин;

В.Приблизно однакова.

10. Між органічними і неорганічними речовинами:

А. Немає суттєвих відмінностей;

Б. Існує різка межа;

В.Чіткої межі не існує.

Відповідь : 1 – В

2 – Б

3 – А

4 – В

5 – А

6 – В

7 – В

8 – А, Б

9 – А

10 – В


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Органічна хімія – це хімія сполук Карбону. Чому саме Карбону? Які особливості будови атома Карбону зумовлюють його здатність утворювати безліч речовин? Як утворюються ці речовини? Які зв’язки утворюються в молекулах органічних речовин? Як записуються їх формули? Мета нашого уроку дати відповіді на ці запитання.

 1. Особливості будови атома Карбону.

 2. Теорія хімічної будови органічних речовин О.М.Бутлерова.

 3. Структурні формули речовин.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Будова атома Карбону

+6С 2е, 4е;

2S2 2P2

1S2

+6С 1S22S22P2 основний стан атома


2S1 2P3

+6С* 1S22S12P3 1S2 збуджений стан атомаВалентність атома Карбону - ІV оскільки на зовнішньому енергетичному рівні 4 неспарених електрона.

Атом Карбону не може ні віддавати 4 електрона, ні приєднувати 4 електрона з утворенням йонів. Він утворює спільні електронні пари з іншим атомом, тобто утворюються ковалентні зв’язки.


Класифікація органічних речовин

Органічних речовин налічують понад 20 млн. Залежно від того, які елементи входять до складу органічних речовин, їх поділили на групи:

Для того, щоб пояснити будову, властивості, способи добування цих речовин, потрібна була теорія. Такою теорією в органічній хімії є теорія хімічної будови органічних речовин О.М.Бутлерова.


Положення теорії будови органічних речовин О.М.Бутлерова. (1861 р.)

 1. У молекулах речовин атоми сполучаються у певній послідовності відповідно до їх валентності, що називається хімічною структурою (будовою)

Н Н

| |

Н―С ―Н С ― Н―Н

| |

Н Н

2. Властивості речовин залежать не тільки від того, які атоми і в якій кількості входять до складу молекул, а й від того. В якому порядку вони з’єднані між собою, тобто від хімічної будови.


СН3 – СН2 – ОН СН3 – О – СН3

рідина газ

Ізомери – це речовини, які мають однакову молекулярну формулу, але різну будову і тому різні властивості.

 1. Атоми і групи атомів, що утворюють молекулу, взаємно впливають один на одного, від чого залежить реакційна здатність молекули.


СН3-ОН метанол не взаємодіє з лугами.
ОН під впливом бензольного кільця атом гідрогену стає більш рухливим. Фенол проявляє слабко виражені кислотні властивості, тому взаємодіє з лугами.


Структурні формули речовин.

В органічній хімії поряд з молекулярними формулами широко використовують структурні формули.

Структурні формули – хімічні формули, у яких відображений порядок сполучення атомів у молекулах.

Під час складання структурних формул символи хімічних елементів сполучають рисками. Кількість яких дорівнює валентності атома елемента у сполуці.

Кожна речовина має лише одну структурну формулу.

Наприклад,

Молекулярна формула

Структурна формула (розгорнута)

Структурна формула

(скорочена)

СН4

Н

|

Н―С ―Н

|

Н------------

С2Н6

Н Н

| |

Н―С ― С ―Н

| |

Н НСН3 ― СН3


^ IV. Узагальнення й систематизація знань

 1. Написати для даних молекулярних формул розгорнуті і скорочені структурні формули:

Зверніть увагу, що С4Н10 має 2 ізомери.


Молекулярна формула

Структурна формула (розгорнута)

Скорочена структурна формула

С3Н8


С4Н10


2. Творче завдання

1) Дано структурні формули трьох вуглеводнів:

СН3─СН3 ; СН2 ═ СН2 ; СН ≡ СН.

Запропонуйте спосіб класифікації цих речовин.


2) Для наведених карбонових скелетів складіть розгорнуту формулу відповідного вуглеводню. Знайдіть серед них формули двох ізомерів.

а) С ─ С ─ С б) С ═ С ─ С

С

в) С ≡ С ─ С г)

С С


^ Домашнє завдання.

§ 20 (с. 125 – 126)

Вивчити конспект записаний на уроці.

Написати можливі структурні формули для речовини С5Н12.


Урок №3

Тема: Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі.

Мета: познайомити учнів з найпростішим представником органічних речовин – метаном; розглянути будову молекули метану, його молекулярну, структурну і електронну формулу; розкрити поняття «гібридизація електронних орбіталей», з’ясувати який тип гібридизації мають атом Карбону в молекулі метану; поглибити знання про фізичні властивості метану та про поширення метану в природі.

Обладнання: мультимедійна презентація до уроку, кулестержнева модель молекули метану, таблиця «Типи гібридизації»

^ Тип уроку: вивчення нового матеріалу


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.

Перевірка домашнього завдання: Написати можливі структурні формули для речовини С5Н12.

Гра з кубиком , «Так чи ні»

(Вчитель по черзі кидає кубик учням. Учень, піймавши кубик, дає відповідь «так» чи «ні», коментує, в разі необхідності дає вірну відповідь.

1.Органічна хімія – це хімія сполук Карбону (так).

2. Карбон в органічних сполуках завжди чотиривалентний (так).

3.На зовнішньому енергетичному рівні атома Карбону міститься 6 електронів (ні).

4. В основному стані в атомі Карбону 4 неспарені електрони (ні).

5. В збудженому стані в атомі Карбону 2 неспарені електрони (ні).

6. Атоми Карбону здатні утворювати як йонні, так і ковалентні сильно полярні зв’язки (ні).

7. Атоми Карбону здатні утворювати між собою міцні ковалентні зв’язки і з’єднуватися в довгі ланцюжки або цикли (так).

8. Основні положення теорії хімічної будови органічних речовин сформулював Д.І. Менделєєв (ні).

9. Хімічна будова - це послідовність з’єднання атомів відповідно до їхньої валентності в молекулі (так).

10. Властивості речовин залежать тільки від того, атоми яких елементів і в якій кількості утворюють молекулу (ні).

11. Структурні формули – це такі формули, в яких символи хімічних елементів сполучаються рисочками, кількість яких дорівнює валентності елемента в сполуці (так).

12. Ізомери – це речовини,що мають однаковий склад, але різну будову (так).

13. Ізомери – це речовини, що мають однакові властивості (ні).

14. Структурні формули бувають розгорнуті та скорочені (так).

15. До складу вуглеводнів входять С, Н, О та іноді інші елементи (ні).


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми почали знайомство з органічними речовинами. На сьогоднішньому уроці пропоную вам познайомитися з найпростішою органічною речовиною. Цю речовину в побуті називають болотним газом або руддниковим газом. 98% цієї речовини входить до складу природного газу. Молекулярна формула цієї речовини – СН4, ахімічна назва – метан.

^ Мета уроку: розглянути метан як найпростішу органічну речовину. Познайомитися з будовою молекули метану, типом гібридизації електронних орбіталей атома Карбону. Навчитися писати молекулярну, структурну, електронну формули молекули. Описати фізичні властивості метану та поглибити знання про поширення метану в природі.

План уроку:

 1. Будова молекули метану.

 2. Фізичні властивості метану.

 3. Поширення метану в природі.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Будова молекули метану.

 1. Молекулярна формула метану: СН4. Тобто до складу молекули входить 1 атом Карбону і 4 атома Гідрогеную.

Напишіть структурну формулу метану:

Н

| Вчитель демонструє кулестержневу модель метану.

Н―С ―Н

|

Н


 1. Яку будову має атом Карбону у збудженому стані?

2S1 2P3

+6С* 1S22S12P3

На зовнішньому шарі знаходиться 4 електрона: 1S – електрон та 3 Р – електрона. S електрони рухаються по кулеподібній орбіталі, а Р – електрони – по гантелеподібній орбіталі.
S – орбіталь та 3 Р- орбіталі


Отже валентність Карбону ІV. Дійсно атом Карбону в молекулі метану утворює 4 ковалентні полярні зв’зки з атомами Гідрогену. На моделі видно, що всі 4 зв’язки рівноцінні. Виникає питання: яким чином 1S-електрон і 3 Р-електрони утворюють рівноцінні зв’язки атомами Гідрогену?


Справа в тому, що електрони зовнішнього енергетичного рівня атома Карбону гібридизуються.

Гібридизація – вирівнювання різних орбіталей одного атома за формою та енергією.

Оскільки гібридизується 1S і 3Р електронні орбіталі, тому говорять, що в атом Карбону перебуває у стані SР3 – гібридизації. Утворюється 4 гібридні орбіталі.
1S + 3 Р → 4
 1. Як розташовуються ці орбіталі в просторі?

Оскільки електрони мають негативний заряд, то орбіталі відштовхуються. Найдалі один від одного вони стають тоді, коли кут між осями гібридних орбіталей становить 109°28'

109°28' 1. Як утворюється молекула метану?

4 атома Гідрогену мають по 1 електрону. Це S електрони з кулястою хмарою. Електронні хмари Карбону перекриваються з електронними хмарами Гідрогену. Утворюються ковалентні полярні зв’язки. Молекула має форму тетраедра. (демонстрація молекули)


СН4 молекулярна формула метану


електронна формула метану


Н

|

Н―С ―Н структурна формула метану

|

Н

Структурна формула відображає послідовність з’єднання атомів у молекулі, але не відображає їх розміщення в просторі (це площинні схеми молекул)


Реальну будову (розміщення атомів у тривимірному просторі) передають кулестержневі або маштабні моделі молекули. (ст. 127 мал 75, 76 Н.М.Буринська)


 1. Фізичні властивості метану.

Робота з підручником (ст. 127 Н.М.Буринська)

 1. Газ

 2. Безбарвний

 3. Без запаху

 4. Легший за повітря (Мr(СН4) = 16, Мr(пов) = 29)

 5. Майже не розчиняється у воді, але розчиняється в органічних розчинниках.

 6. tпл = -182,5°С, tкип = -161,5°С
 1. Поширення метану в природі.

Бесіда

 1. Метан входить до складу природного газу (98%), є важливим компонентом попутного нафтового газу.

 2. Чимало метану в складі копального газу міститься у кам'яно-вугільних шахтах , тому його називають рудниковим газом. Вибухи суміші метану з киснем повітря (1:10) часто спричиняють масову загибель шахтарів.

Цікаво! У 19 столітті в сольовій копальні «Камера Спалена», що в горі Величка (Польща), були робітники, яких називали «грішниками, що каються». Вони надягали мокрий одяг з каптурами і повзали шахтами. Тримаючи в руці довгі ціпки, на кінці яких жевріли смолоскипи. У такий спосіб вони випалювали метан під стелею, не дозволяючи його концентрації сягнути критичної межі.


 1. Чимало метану утворюється внаслідок анаеробного бродіння рослинних решток у болотах (тому його називають болотний газ), річковому мулі, під час перетравлювання їжі великою рогатою худобою. Біогаз – продукт переробки фекалій і сміття – також переважно складається з метану.

Цікаво! Болотний газ хімічними методами вперше дослідив у 1776р. італійський природодослідник Алессандро Вольта і встановив його відмінність від водню. Також це природне джерело метану вивчали Бертолле, Дальтон, Берцеліус тощо. Болотний газ у неглибокій замуленій водоймі збирали в такий спосіб. Товстостінну склянку або пляшку занурювали у воду, аби вона заповнилася рідиною, потім повертали її догори дном, вставляли лійку і збирали метан, розпушуючи дно за допомогою ціпка. Коли в склянці збирався газ, її закорковували під водою й після цього виймали на поверхню.


 1. Трапляється метан і у Всесвіті. Його виявлено в атмосфері планет Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Величезні озера рідкого метану є на поверхні Титана, найбільшого з природних супутників Сатурна.
 1. Величезні обсяги метану надходять в атмосферу з рисових полів, боліт, тваринних ферм тощо. Науковці стверджують, що це не лише сприяє глобальному потеплінню, а й виснажує озоновий шар планети.


ІV. Узагальнення й систематизація знань.

Прочитайте вірш «Хто я?», прокоментуйте кожен його стовпчик.

Народився я в болоті,

В глибині на самім дні.

Там гнили рослинні рештки.

Тато й мама то мої.


Народився я веселим,

Сидіть на місці не схотів,

Поскакав собі до верху

І в повітря я злетів.


Там піймали мене люди,

Посадили у трубу.

І погнали в подорож далеку -

Дуже довгу і важку.


У тій подорожі славній

Я усім приносив користь:

Зігрівав комусь оселю,

Була вдячна й промисловість.


А робив я це тому,

Що коли горю на кисні

Виділяю теплоту.

Мені раді люди різні.


Потім нагрівати стали.

Й нагрівали, хай вам грець,

Доки там не розкладався

Я на водень і вуглець.


Довго я служив всім людям,

Та самотнім був там я.

І не знав свого я роду,

Де ж ти є, моя сім’я ?


І пішов я за порадой

До великого знавця .

Був то Бутлеров великий.

Кожен знав його ім’я.


І дізнався там від нього,

Що маю рід великий я,

Маю братців я багато.

Всі вони – моя сім’я.

А тепер скажи-хто я?

І хто є моя сім’я?


Розв’яжи задачі:

 1. Обчислити відносну густину метану за повітрям.


Дано: М (СН4) 16

СН4 DповСН4 = = = 0,55

М пов 29

DповСН4


 1. Обчислити масу 5л метану.


Дано: m V m V

V (СН4) = 5 л υ = ; υ = ; =

M Vm M Vm

m (СН4) - ?

M ∙ V

m =

Vm

16 ∙ 5

m (CH4) = = 3, 57 г

22,4


3. Обчислити масові частки Карбону і Гідрогену в молекулі метану.


Дано: Аr (C) 12

СН4 W(C) = = = 0,75 або 75%

Mr (CH4) 16

W(C) – ?

W (H) - ?

W (H) = 100% - 75% = 25%


^ Домашнє завдання:

§ 20 (с. 125 – 128), конспект в зошиті.

Впр. 1-5 с.133 (усно)


Урок № 4

  1   2   3   4   5   6

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconУрок №1 Спільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconУрок №1 Спільні і відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconТема: Взаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про механізм взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин на прикладі...

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconУрок-турнір у 9 класі «Генетичний зв’язок між класами органічних сполук» Підготувала: вчитель хімії сзш І-ІІІ ступеня №78 м. Львова Левицька Н. Т. Львів 2009
Обладнання: штатив із пробірками, спиртівка, пробіркотримач, перфокарти, роздаткові картки із завданнями, роздаткові таблиці «Відносні...

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconХімія, 8 клас Узагальнення знань з теми: «Основні класи неорганічних сполук» Мета
Завдання: у кожному рядку викреслити формули речовин, які не належать до певного класу речовин

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconПлан-конспект відкритого уроку з хімії у 8 класі. Тема Хімічний зв’язок і будова речовини Урок: Кристалічні гратки. Тема: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали
Мета: визначити особливості будови твердих речовин та встановити залежність властивостей речовин від їхньої будови

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconУрок природознавства (5 клас) Горбатенко С. Ф. вчитель Миколаївської гімназії №4 тема: Вода найголовніша речовина на Землі. Вода та її здатність розчиняти речовини
Тема: Вода – найголовніша речовина на Землі. Вода та її здатність розчиняти речовини. Практична робота №2 з теми «Вивчення розчинності...

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconЩасливий випадок Урок-гра у 7 класі під час повторення теми «Будова речовини»
Мета. Повторити, узагальнити і поглибити знання учнів з теми «Будова речовини», формувати навички групової діяльності; сприяти розвитку...

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconТема. Прислівник як частина мови. Мета
Закінчуючи вивчати дієприслівник, ми зазначили, що він має з прислівником спільні ознаки. Які ж саме?

Розробка циклу уроків з теми «Найважливіші органічні речовини. Вуглеводні.» Урок №1 Тема: Спільні І відмінні ознаки органічних І неорганічних речовин. Мета iconМіністерство освіти І науки, молоді І спорту україни херсонський державний університет
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи