Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє icon

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє
Скачати 375.39 Kb.
НазваПро затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє
Дата конвертації12.01.2013
Розмір375.39 Kb.
ТипПостанова
джерело

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 квітня 2011 р. N 494

Київ

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству фінансів, іншим органам виконавчої влади передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання визначених Програмою завдань і заходів.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 15 лютого Міністерству освіти і науки, молоді та спорту інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 15 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ


Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. N 494

^ ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

^ Мета Програми

Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для поетапного переходу до нового рівня освіти на основі зазначених технологій.

^ Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу двох варіантів

Можливі два варіанти розв'язання проблеми, що передбачають:

 • перший (обмежений) - вирішення питань на рівні місцевих органів управління освітою без відповідної підтримки держави;

 • другий (оптимальний) - розроблення і затвердження державної цільової програми з відповідною ресурсною та фінансовою підтримкою, виконання якої забезпечить послідовність, наступність, системність у вирішенні питань впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів нових технологій навчання.

Найбільш ефективнішим є другий варіант.

^ Шляхи і способи розв'язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

 • розроблення нормативно-правового та науково-методичного забезпечення впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій;

 • оновлення змісту, форм і методів викладання навчального предмета "Інформатика";

 • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп'ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами;

 • надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету з використанням сучасних технологій під'єднання для високоефективного доступу до освітніх ресурсів;

 • удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення стовідсоткового володіння такими знаннями усіма педагогічними працівниками;

 • створення системи дистанційного навчання дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 • створення системи веб-сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів для опублікування кращих освітянських надбань, підтримки колективної та індивідуальної комунікації, формування мережних професійних об'єднань;

 • формування єдиного освітнього середовища, забезпечення інформаційної інтеграції освітніх ресурсів, інформаційної безпеки та централізованого фільтрування несумісного з навчальним процесом контенту.

Програма передбачена на період до 2015 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

 • удосконалення нормативно-правової бази;

 • оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій;

 • створення відкритої мережі освітніх ресурсів;

 • оновлення змісту, форм і методів навчання інформатики;

 • підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • поліпшити якість шкільної освіти, створити механізм її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання;

 • забезпечити загальноосвітні навчальні заклади доступом до глобальних інформаційних ресурсів з використанням високошвидкісних каналів;

 • забезпечити доступ учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів;

 • створити та використати у навчальному процесі сучасні електронні навчальні матеріали та організувати ефективний доступ до них через Інтернет;

 • створити умови для здобуття повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні;

 • сформувати дистанційну систему виявлення обдарованих учнів, налагодити їх ефективний електронний зв'язок з провідними фахівцями та вченими;

 • забезпечити розвиток інформаційної взаємодії та інтеграцію загальноосвітніх навчальних закладів у світовий інформаційний освітній простір.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

^ Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 781,37 млн. гривень, у тому числі 549,37 млн. - за рахунок державного бюджету, 100 млн. - за рахунок місцевих бюджетів та 132 млн. гривень за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Додаток 1

до Програми

ПАСПОРТ

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1722 (1722-2010-р) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 67, ст. 2424).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 494.

3. Державний замовник-координатор - МОНмолодьспорт.

4. Керівник Програми - Міністр освіти і науки, молоді та спорту.

5. Виконавці заходів Програми - МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

6. Строк виконання Програми: 2011-2015 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування, млн. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

549,37

110

110

109,95

110

109,42

Місцевий бюджет

100

20

20

20

20

20

Інші джерела

132

12

30

30

30

30

Усього

781,37

142

160

159,95

160

159,42

Додаток 3

до Програми

^ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдань

Значення за показниками

усього

у тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення нормативно- правової бази

кількість документів

19

14

2

32. Забезпечення навчально- виховного процесу засобами інформаційно- комунікаційних технологій

кількість учнів на один комп'ютер

21

27

25

24

22

21

3. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів з інформаційно- комунікаційних технологій

кількість вчителів, які володіють інформаційно- комунікаційними технологіями, відсотків

100

50

100


Додаток 2

до Програми

^ ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу- вання (держав- ний, місцевий бюджет, інші)

Прогноз- ний обсяг фінансо- вих ресурсів для ви- конання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усьо- го

за роками

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

I. Удосконалення нормативно-правової бази

1. Розроблення державних стандартів у галузі інформаційно- комунікаційних технологій

кількість стандартів

1

1

1) розроблення державних стандартів інформатичних компетентностей для учнів, вчителів інформатики, вчителів інших предметів, бібліотекарів, адміністрації навчальних закладів

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук

державний бюджет-"-

13

13

2) розроблення державних стандартів до програмного забезпечення (загального призначення та прикладного навчального призначення)

-"-

-"-2. Розроблення науково- методичного забезпечення запровадження інформаційно- комунікаційних технологій навчання

кількість положень

111) розроблення кваліфікаційних вимог до педагогічних працівників щодо володіння інформаційно- комунікаційними технологіями

-"-

-"--"-

1
1


2) розроблення положення про проведення дистанційних олімпіад з різних предметів, олімпіади з питань інформаційних технологій

-"-

-"-кількість положень

1
1


3) розроблення положення про електронні освітні ресурси

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук

державний бюджет-"-

114) розроблення положення про використання дистанційних технологій у навчально- виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів

-"-

-"-кількість документів

115) розроблення системи позитивної мотивації вчителів до участі у процесі поповнення тематичних цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів

-"-

-"-Разом за розділом I
19

14

2

3


II. Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

1. Забезпечення засобами інформаційно- комунікаційних технологій навчально- виховного процесу

кількість шкіл, забезпечених серверним обладнанням, відсотків

8
1

2

2

2

1) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів серверним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням, що відповідають сучасним стандартам

МОНмолодьспорт

державний бюджет

105,12
12,97

35,41

30,45

26,28

кількість вчителів на один комп'ютер

19

29

26

23

21

19

2) створення на базі шкільних методичних кабінетів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

76

20

18,87

17,72

11,93

7,48

кількість учнів на один комп'ютер

21

27

25

24

22

21

3) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою

МОНмолодьспорт

державний бюджет

382,87

105

85,73

58,05

64,17

69,92

інші джерела

132

12

30

30

30

30

2. Надання загальноосвітнім навчальним закладам швидкісного доступу до Інтернету

кількість шкіл, які мають широкосмуговий доступ до Інтернету, відсотків

80

15

25

50

65

80

1) здійснення широкосмугового під'єднання загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету

-"-

державний бюджет

32,2

5

3,4

8,5

6,8

8,5

2) користування широкосмуговим доступом до Інтернету

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети

24
1,13

2,28

8,07

12,52

3. Забезпечення інформаційної безпеки освітніх ресурсів та даних, фільтрації несумісного з навчальним процесом контенту

кількість шкіл з фільтрацією контенту, відсотків

70
10

30

50

70

1) розроблення комплексу заходів щодо використання програмно- технічних засобів, які забезпечують централізовану фільтрацію несумісного з навчально- виховним процесом контенту та мережевої безпеки

МОНмолодьспорт

державний бюджет

0,15
0,15


періодичність оновлення програмного забезпечення фільтрації та мережевої безпеки (раз на рік)2) забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів програмно- технічними засобами фільтрації контенту та мережевої безпеки

-"-

-"-

7,63
0,84

2,3

1,97

2,52

Разом за розділом II759,97

142

153,1

154,25

153,4

157,22

у тому числі
державний бюджет

527,97

110

103,1

104,25

103,4

107,22

місцеві бюджети

100

20

20

20

20

20

інші джерела

132

12

30

30

30

30

III. Створення відкритої мережі освітніх ресурсів

1. Розвиток та підтримка освітніх порталів МОНмолодьспорту

обсяг виконаних робіт, відсотків

100
60

1001) створення платформи для проведення олімпіад, конференцій, семінарів

-"-

державний бюджет

0,7
0,4

0,32) створення платформи функціонування освітніх мережних спільнот учителів

-"-

-"-

0,6
0,4

0,23) розроблення платформи для проведення дистанційних моніторингових досліджень учнів та вчителів

МОНмолодьспорт

державний бюджет

0,8
0,5

0,32. Створення системи веб- сайтів усіх загальноосвітніх навчальних закладів

обсяг виконаних робіт з розроблення платформи та моделі керування, відсотків

100
100


1) розроблення та впровадження платформи "Шкільний портал"

-"-

-"-

0,4
0,4


кількість шкіл, в яких впроваджено та експлуатується платформа, відсотків

80
10

30

50

80

2) розроблення та впровадження моделі керування та експлуатації шкільного порталу

-"-

-"-

0,2
0,2


3. Створення сучасних електронних навчальних матеріалів і організація ефективного доступу до них через Інтернет

рівень забезпечення відкритими освітніми ресурсами, відсотків відповідно до потреби

300

20

40

60

80

100

1) створення освітніх ресурсів, навчальних посібників, енциклопедій та курсів для кожного навчального предмета інваріантної частини навчальних планів

-"-

-"-

6,6
1,6

1,8

1,6

1,6

рівень забезпечення конверсованими підручниками, відсотків відповідно до потреби

300

20

40

60

80

100

2) здійснення конверсії підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створення електронних підручників

-"-

-"-

2,4
0,6

0,6

0,6

0,6

3) здійснення добору та локалізації вільного програмного забезпечення навчального призначення для підтримки вивчення навчальних предметів

МОНмолодьспорт

державний бюджет

5,6
0,8

1,6

3,2
4) створення відкритих тематичних цифрових архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів

-"-

-"-

1,8
0,6

0,6

0,6
4. Створення системи дистанційної підтримки навчання дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

кількість дітей, залучених до дистанційного навчання, відсотків відповідно до потреби

87

16

32

49

67

87

1) удосконалення організаційної структури управління процесом дистанційного навчання

-"-

-"-

0,7
0,7


2) розроблення електронних навчальних ресурсів, навчальних курсів, адаптованих для дітей з особливими потребами, і методик їх використання

-"-

-"-

1,3
0,4

0,3

0,6
3) створення цифрового архіву навчальних об'єктів та модулів для використання в системі дистанційного навчання

-"-

-"-0,3


4) організація навчання з використанням дистанційних технологій навчання для отримання повноцінної освіти, соціальної адаптації та реабілітації дітей з особливими потребами та дітей, які перебувають на довготривалому лікуванні

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджетиРазом за розділом III21,4
6,9

5,7

6,6

2,2

у тому числі
державний бюджет

21,4
6,9

5,7

6,6

2,2

місцеві бюджетиIV. Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета "Інформатика"

1. Оновлення змісту, форм і методів навчання предмета "Інформатика"

кількість розроблених навчальних програм

10
8

21) забезпечення розроблення навчальних програм вивчення предмета "Інформатика" починаючи з 5 класу і пропедевтики вивчення інформатики та інформаційно- комунікаційних технологій починаючи з 2 класу

МОНмолодьспорт, Національна академія педагогічних наук

державний бюджетрівень забезпечення, відсотків відповідно до потреби

100

20

20

20

20

20

2) забезпечення створення підручників, навчальних та методичних посібників відповідно до нових програм з навчального предмета "Інформатика"

-"-

державний бюджет3) забезпечення створення електронних ресурсів та прикладних програм нового зразка для підтримки навчання предмета "Інформатика" за новими навчальними програмами

МОНмолодьспорт

державний бюджетV. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів

1. Створення програм для навчання інформаційно- комунікаційним технологіям педагогічних працівників

кількість розроблених програм

50

50

1) розроблення програм для навчання інформаційно- комунікаційним технологіям педагогічних працівників

-"-

-"-2. Створення освітнього порталу для безперервного підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період

кількість вчителів, залучених до навчання у міжкурсовий період, відсотків

100

30

20

20

30
1) упровадження системи сучасних курсів підвищення кваліфікації вчителів різного рівня (очних та дистанційних) щодо ефективного використання інформаційно- комунікаційних технологій у навчально- виховному процесі

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети2) упровадження курсів та тренінгів для самостійного підвищення кваліфікації

-"-

-"-3. Підготовка та підвищення рівня кваліфікації вчителів та інших педагогічних працівників

кількість вчителів, які володіють компетентністю в інформаційно- комунікаційних технологіях, відсотків

100

50

100


1) упровадження системи підвищення кваліфікації та сертифікації з інформаційно- комунікаційних технологій

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцеві бюджети4. Підготовка та підвищення кваліфікації вчителів інформатики

кількість вчителів, які пройшли навчання на тематичних курсах, відсотків

100

30

60

90

100
1) створення системи підвищення кваліфікації вчителів інформатики в міжатестаційний період з використанням дистанційних технологій

-"-

-"-Усього за Програмою781,37

142

160

159,95

160

159,42

у тому числі
державний бюджет

549,37

110

110

109,95

110

109,42

місцеві бюджети

100

20

20

20

20

20

інші джерела

132

12

30

30

30

30


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconНаказ №2 Щодо оволодіння учителями загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційними технологіями
Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconДодаток до рішення районної ради від № програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Метою Програми є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій,...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення ХХVII сесії VІ скликання від 15 серпня 2012 року №378 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Затвердити районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconУправління освіти і науки Кіровоградської обласної
«Сто відсотків» на період до 2015 року» надсилає звіт про виконання в закладах освіти району в 2012 році районної цільової програми...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення 15 сесії шостого скликання 07. 02. 2012 №143 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення сесії шостого скликання № Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення від 26. 01. 2012 №19 11/vi про затвердження Програми впровадження у навчально-виховний процес
Черкаської обласної ради від 14. 12. 2011 №10-2/vі «Про обласну програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconСмільченецький навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» лисянської районної ради черкаської області
Концепції державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconРозпорядження Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року»,
Ода (квітень 2010 року) та з метою формування єдиного інформаційного освітнього простору області, який повинен в майбутньому інтегруватись...

Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій \"Сто відсотків\" на період до 2015 року Кабінет Міністрів України постановляє iconРішення ХVІІІ сесії шостого скликання від 28 лютого 2012 року №181 Про районну цільову програму впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року
Керуючись п. 16 ст. 43, п. 4 ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи